Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
8 maanden 5 dagen geleden - 8 maanden 4 dagen geleden #54041 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 17 februari 2019

Peilingen
Deze week geen verschuivingen in politieke voorkeur. De cijfers van vandaag zijn afgezet tegen die van vlak voor de Provinciale Verkiezingen van 2015. Grote verschillen zien we dan bij CDA en D66 die in die vier jaar ongeveer gehalveerd zijn. Ook PVV en SP staan ten opzichte van vier jaar geleden op verlies. De 37 Tweede Kamerzetels die deze vier partijen nu lager staan dan vier jaar geleden, worden vooral gewonnen door FVD, GroenLinks en DENK. Maar ook de Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie staan er beter voor dan 4 jaar geleden.De grote vraag van 20 maart lijkt niet te worden of de coalitie de meerderheid in de Eerste Kamer houdt, maar of de coalitie al dan niet twee partijen nodig zal hebben om een meerderheid in de Eerste Kamer te behalen en welke partij of partijen dat dan zullen zijn. In het onderzoek van vandaag zijn t.a.v. VVD, CDA en D66 vragen gesteld over de mogelijke lijsttrekker bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. (pdf).

Hoe liggen de kansen van de coalitie om überhaupt tot meerderheden te komen in de Eerste Kamer? Hoeveel partijen zal de coalitie daar voor nodig hebben. De kans lijkt groot dat ze niet slechts één partij nodig heeft, maar zelfs nog een tweede. Lodewijk Asscher van de PvdA heeft al aangegeven als vijfde wiel aan de wagen te willen fungeren. Onder voorwaarden.Ruilmiddel? Bestuursbaantjes voor de uitgerangeerde politici van de PvdA die nog even tot aan hun pensioen aan inkomen geholpen moeten worden.
Negatiever over koopkracht
De loonstrookjes zijn binnen waardoor de burgers inmiddels meer inzicht hebben in hun koopkracht in 2019. Het zal u niet verbazen dat slechts 16 procent oordeelt dat de koopkracht is gestegen, al gebied de eerlijkheid te zeggen dat de verschillen naar politieke voorkeur groot zijn..ik bedoel: dit is geen objectieve vaststelling van hun koopkrachtontwikkeling, hun oordeel erover kan dus ook beïnvloed worden door politieke voorkeur. Kiezers van VVD, CDA en D66 die nu aangeven die partij niet meer te stemmen, zijn beduidend negatiever over de ontwikkeling van hun koopkracht dan de kiezers die deze regeringspartijen sinds 2017 trouw zijn gebleven. Zo meldt 41 procent van de trouwe D66-kiezers dat de koopkracht is gestegen, en van degenen die nu geen D66 meer stemmen is dat 20 procent. Bij de VVD is dat resp. 25 procent en 17 procent, en bij het CDA resp. 19 procent en 11 procent.
Terwijl 73 procent van de huidige VVD-kiezers aangeeft geen zorgen te hebben over de financiële toekomst, is dat onder de VVD-kiezers van 2017, die nu geen VVD zeggen te stemmen, maar 41 procent. Deze groep kiezers stemt nu vooral FVD. Bij CDA-kiezers zijn deze cijfers resp. 44 procent en 27 procent en bij D66-kiezers resp. 63 procent en 57 procent. Het verschil is dus het kleinst bij D66. Daar lijken immateriële zaken een belangrijkere rol te spelen bij het niet meer kiezen voor deze partij. Ik kan er geen touw aan vastknopen, maar u bent als altijd welkom op Peil.nl
GroenLinks staat op flinke winst. En dat zal voorlopig ook wel zo blijven met de contingenten "klimaatscholieren", die in de schoolbanken (en jeugdjournaal natuurlijk!) voorgeprogrammeerd worden op "groen" en die de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar zullen gaan bereiken.

De Turkse partij DENK? Heb nog geen reden gevonden om er anders over te denken dan vanaf het prille begin,: staats ontwrichtende islampartij, bedoeld om de westerse democratie te vernietigen. Het probleem is dat we het hele idee van 'recht' als fundament onder het beleid zelf hebben losgelaten. Met 'gedogen', 'positief discrimineren', 'pardon hier', 'pardon daar'. Dan krijg je deze afschuwelijke uitwassen. Zo'n uitwas, is nergens in de wereld nog vertoond

Statenverkiezingen
De analyses van Maurice de Hond gelezen hebbende, en een stuk van het "lijsttrekkers-debat" bij WNL op zondag gezien hebbende, moet het mij van het hart dat ik het een "oneigenlijke" vertoning vind. De Provinciale Statenverkiezingen gaan over de vertegenwoordiging van partijen op provinciaal niveau. Door dit televisie"debat" wordt de schijn gewekt dat burgers de Eerste Kamerleden kunnen kiezen. Dat is niet zo! Het zijn de gekozen Statenleden die in mei de senatoren voor de Eerste Kamer kiezen. En de Eerste Kamer heeft ook geen politieke rol. Zij heeft als taak de wetsvoorstellen van de Tweede Kamer te toetsen op uitvoerbaarheid, grondwettelijkheid en of zo'n wetsvoorstel niet strijdig is met bestaande wetgeving. De Eerste Kamer is tot een politiek instrument gemaakt. Door de constructie van het regeerakkoord. De regeringspartijen hebben - met z'n vieren - 76 zetels...een meerderheid van slechts 1 zetel. En die 76 zetels gaan zonder blikken of blozen het regeerakkoord uitvoeren. En de oppositie kan op zijn kop gaan staan, het regeerakkoord wordt er doorheen geramd. Dan is het niet meer dan logisch dat de oppositiepartijen via de Eerste Kamer alsnog invloed proberen uit te oefenen!

Het parlementaire stelsel was oorspronkelijk bedoeld om door middel van dialoog de diverse argumenten per voorstel onder de loep te nemen om zo de beste koers te kunnen bepalen. Maar dat was vroeger. Nu ontwijkt men - zoveel als men kan - de discussie en maakt daarbij gebruik van handige trucjes om de discussie maar niet aan te hoeven gaan.

Doet ie het of doet ie het niet?
Churchill-lezing in Zürich. Derde pro-Europese toespraak van Rutte in korte tijd na die van vorig jaar in Berlijn en Straatsburg. Grote goedheid, wat liepen de MSM en haar babbelende en schrijvende schaapjes toch weer te stralen na de Churchill-lezing van Rutte. Alsof Mr. Churchill himself daar stond. Verblind door hun eurofilie zagen ze niet het verschil tussen de staatsman en "de gebochelde". (vond de speech trouwens erg veel lijken op die van Merkels waakhond Peter Altmaier, vond u niet?)
Maar ik heb meer kritiek. Ja, ik weet best dat je om voor zo'n functie in aanmerking te komen je ziel en zaligheid aan de EU moet verpanjeren, maar ik vind dat de Nederlandse soevereiniteit NOOIT wisselgeld kan zijn voor die onbenullige baan. Wat heeft Rutte nou helemaal aan positiefs gepresteerd? Hij heeft op alle fronten de afgelopen jaren gefaald.
Oh wacht, de drie procent begrotingstekort heeft hij gehaald. Lekker belangrijk want niemand trekt zich iets aan van die 3%-norm, Frankrijk niet, Duitsland (in het verleden) niet, en Italië niet. Terwijl de verslechteringen onder Rutte 1, 2 en 3 haast niet bij te houden zijn: gespannen woningmarkt, enorme massamigratie, sluipende ontdemocratisering, transferunie, islamisering, afbrekende verzorgingsstaat, voorthollende globalisering.

Stop daarmee!
Neem een EU-kritische houding aan en laat niet zo overduidelijk merken dat je te koop bent ! Ik denk dan ook niet dat het de bedoeling is dat men in de EU alleen de belangen van Frankrijk en Duitsland gaat dienen. Waarom denkt u dat Groot-Brittannië ervoor koos uit de EU te stappen? Precies!
Hij vindt ook dat het Europees sanctiebeleid op de schop moet. Nu is het nog zo dat de Europese lidstaten een veto kunnen uitspreken als het over het opleggen van sancties gaat. In plaats daarvan wil hij (dat wil de EU hoor, want de goed geïnstrueerde minBuza Maas van Duitsland sprak weken geleden al precies dezelfde wens uit..)Het vetorecht moet dus de nek worden omgedraaid van onze polderdictator. In plaats daarvan wil hij dat een gekwalificeerde meerderheid leidend wordt in het Europees sanctiebeleid. Kritiek wordt zinloos !
Hoe valt dat te rijmen met dit: “To me the whole idea of the EU is a group of independent member states working together to bring each other to a higher level of prosperity, security and stability.” Hoe kan een lidstaat onafhankelijk zijn als de EU een machtsbesluit neemt dat niet in lijn is met de belangen van de lidstaat en het veto wordt afgeschaft?

Macht
O ja, hij vindt ook nog dat de Europese Unie macht moet durven inzetten. Nog al meer? De EU doet niet anders dan zich bedienen van pure macht. Wacht, hij bedoelt op het wereldtoneel. Als de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie samen één vuist maken, dan kan Europa volgens Rutte een van de belangrijkste spelers op het wereldtoneel worden. Nu landen als de Verenigde Staten, China en Rusland hun eigenbelang steeds nadrukkelijker nastreven, is het tijd dat de Europese Unie de krachten bundelt, meent de premier."Macht is geen vies woord", zegt Rutte. "Het is nu aan ons om de positie van Europa op het wereldtoneel veilig te stellen."
Rutte vindt dat ook Europa meer naar het eigenbelang moet kijken. De EU moet minder "naïef" en "realistischer" worden, aldus de minister-president. Hij omschrijft de unie als het grootste handelsblok ter wereld, dat met toegang tot de Europese markt tegelijkertijd een belangrijke troef in handen heeft.

Tegelijkertijd ziet hij dat economische macht niet voldoende is. We moeten meer investeren in dingen die BOEM! zeggen, zodat de lidstaten op eigen benen leren staan en minder afhankelijk worden van de NAVO en de Amerikaanse militaire macht. (Ook heel goed voor het mejeu trouwens...!)'Zonder uitoefening macht is Europa zelden relevant'
Ik blijf erbij: De Nederlandse soevereiniteit is geen wisselgeld voor een onbenullige EU baan. Als Rutte inderdaad de baan van Tusk krijgt heeft hij vrijwel niets in te brengen
www.government.nl/documents/speeches/201...university-of-zurich

Nepnieuws
Waar we gevoeglijk mee kunnen stoppen is het volgen van het officiële nieuws. De officiële kanalen zijn consequent bezig het nieuws aan te passen aan de staatsagenda, schreef Herstel de Republiek. In Frankrijk wordt steeds de opkomst van de Gilets Jaunes gebagatelliseerd, het zou allemaal dood bloeden. De mensen zijn het zat, het wordt te koud, Macron heeft beloftes gedaan, etc. etc. Niets is minder waar.

Gele Hesjes
Het begon met een protest tegen de belastingverhoging op brandstoffen, maar er is al lang iets geheel anders aan de hand. Bijna iedereen dacht dat de zogenaamde Gele Hesjes een tijdelijk fenomeen zouden zijn. Immers, Franse bewegingen komen meestal snel op, groeien in recordtempo uit, en sterven dan weer net zo snel. Je zou dus verwachten dat ook de Gele Hesjes in hetzelfde rijtje zouden passen. Het begon als een opstand tegen de hogere benzineprijzen van Macron. Een one issue beweging. Die verhoging verdween door de protesten al snel in de ijskast. De meesten, ook de elite, dachten dat het hiermee klaar zou zijn. Ze zaten fout, enorm fout. Intussen zijn we meer dan drie maanden verder en de Gele Hesjes zijn er nog steeds, niet alleen in Frankrijk maar in heel Europa en daar buiten. Zelfs in Nederland.

Enorme onvrede
Als een beweging zo tot de verbeelding spreekt, moet er dus veel meer aan de hand zijn dan alleen wat gedoe over benzineprijzen en belastingen. De Gele Hesjes zijn de belichaming van de enorme onvrede onder de burgers, die er in heel veel landen is. En het gaat om veel meer dan alleen maar centen. Hoewel ook de economische eisen een belangrijke rol spelen. Het gaat erover dat steeds meer mensen het gevoel hebben dat ze de controle over hun eigen leven en hun omgeving aan het verliezen zijn. Ze moeten steeds meer betalen voor de meest elementaire dingen, en merken iedere dag dat hun onvrede en protesten niet worden gehoord door de elite. Het maakt niet uit of die elite wordt vertegenwoordigd door Macron, Merkel of Rutte. Het zijn allemaal "birds of a feather" De boodschap van die van hen uitgaat duidelijk; je mag betalen, braaf doen wat je gezegd wordt, mee doen in de schijndemocratie, en verder je kop houden. Doe je dat niet, dan ben je een gevaar voor de samenleving, en dien je te worden bestreden. Met alle middelen.

Lange tijd hebben de volkeren van Europa gezwegen. Ze hebben de Europese Unie steeds meer de teugels laten overnemen, ze hebben niet echt geprotesteerd tegen de massamigratie en de islamisering, en ze hebben het toegelaten dat hun levensstandaard steeds een stukje naar beneden werd geschroefd. Gelijktijdig nam de censuur toe, en werd de rem gezet op de vrijheid van meningsuiting. En over dit alles werd gelogen, door de politici, door de gelijkgeschakelde pers, en zelfs door artiesten en mediapersoonlijkheden. Met het oplopen van de spanning en de onvrede werden de leugens groter en fantastischer. Een klein voorbeeld, gewoon... ter illustratie. De BTW is vanaf 1 januari met 3% verhoogd naar 9%. Dit geldt voor bijna alle producten, terwijl de BTW ooit een belasting op luxe goederen was. De overheid beweert dat we de prijsstijging, die een verkapte belastingverhoging is, via andere kanalen zullen terug krijgen. We zouden er zelfs op vooruit gaan. Het is de zoveelste leugen. We worden immers niet alleen bestolen via deze BTW verhoging, maar ook door de verhoging van de zorgkosten, de huurverhoging, en de enorme verhogingen van de gemeentelijke belastingen en de energierekening. Iemand die denkt dat we dit alles braaf van de overheid zullen terugkrijgen via “andere kanalen” is rijp voor onbeperkte dwangverpleging op een Long Stay. En dit is dus maar een voorbeeld, er zijn er honderden.

De maat is vol
Jarenlang hebben veel mensen al die leugens geslikt. Vaak tegen beter weten in. De overheid heeft ons steeds wat verder naar achteren gedrukt. Tot we met de rug tegen de muur stonden. Toen was de maat vol. Toen barstte de bom, en kwam alle woede, teleurstelling en zelfs haat naar buiten. Er knapte iets. En er gebeurde iets. #Gele Hesjes Een beweging van onderop en uit het midden van de samenleving, een beweging van links en rechts, en een beweging die nergens bang voor lijkt te zijn. Ja, dat is schrikken voor het gepeupel dat in de Europese landen op de regeringsbanken zit. Ze snappen er niets van, het ging toch zo lekker? In hun schijnwereld wel natuurlijk, maar daar scheen altijd al de zon. Maar in de echte wereld, de wereld waarin wij moeten leven, komen deze figuren nooit. Ze hebben geen flauw benul en dat benul zoeken ze ook niet. Kijk maar naar een commentaar van Macron toen de protesten pas waren begonnen: “Als ze de hoge benzineprijzen niet willen betalen, nemen ze maar een taxi.” Dat meende hij nog ook. Geen wonder, als je naar zijn verwende achtergrond kijkt. Naar analogie van Marie Antoinette. Toen men haar vertelde dat het gepeupel boos was omdat er geen brood was.."nou dan nemen ze toch cake"
(of woorden van gelijke strekking)

Nog een voorbeeld; toen Merkel werd gezegd dat steeds meer Duitsers omkwamen of gewond raakten door migrantengeweld, was haar commentaar: “Dat kan met niets schelen, ze zijn er nu eenmaal.” Kan het arroganter? Kan het nog meer mensenverachtend? Vast en zeker wel, want deze figuren menen wat ze zeggen, en ze houden aan hun vernietigende agenda vast. Ze denken gelijktijdig dat ze vuurvast zijn, en hun posities eeuwig kunnen vasthouden. De Gele Hesjes zijn nu bezig om te bewijzen dat dit niet het geval is. Dat alles eindig is; ook de leugenaars en criminelen die ons “regeren”.

Nachtmerrie
Je ziet de arbeidersklasse en de middenklasse met elkaar optrekken. Dat komt maar weinig voor, en is de ergste nachtmerrie van de heersende klasse. Als links en rechts elkaar op de straat vinden, kan de elite wel inpakken. Daar zijn ze maar al te goed van doordrongen. Vandaar ook dat er steeds gepoogd word om de verschillende delen van de beweging tegen elkaar op te zetten. Via activisten die Rode Hesjes oprichten om er een ideologisch sausje over heen te gooien. Dat is niet bevorderend voor de eenheid, maar aan dit soort gerommel ontkom je meestal niet. De bekende ziekte van de activistenwereld. Laten we in plaats van dit soort geknutsel blij zijn dat er eindelijk een vonk van verzet uit het volk komt. Dat was al heel lang broodnodig, want we hebben steeds op nieuw gezien hoe partijen en vakbonden faalden, en zelfs verraad pleegden.
Nu is het volk aan zet. Waar de reis van de Gele Hesjes heen gaat is nog niet te zeggen. Maar de beweging lijkt op het goede pad. Dat is een stap. Een belangrijke stap. De rest zal de geschiedenis leren.

Vanavond op het radionieuws een bericht dat er een video zou zijn opgedoken van Gele Hesjes die stenen gooien en vernielingen aanrichten aan een politieauto.Ik heb zo mijn bedenkingen ! Steeds meer wordt betrokkenheid van de politie zelf duidelijk bij de vernielingen aangericht door 'casseurs' (vandalen) van het 'Black Bloc', zg. 'anarchisten' die Macron het voorwendsel geven voor het politiegeweld. Nooit is er een vandaal aangehouden en voor het gerecht gebracht. De samenwerking tussen de staat en. "extreem links" werd zelden zo duidelijk aangetoond. Terwijl de politie deze mensen bij naam kent worden ze beschermd en geen strobreed in de weg gelegd. Ze slaan liever onschuldige bejaarden in elkaar dan hun bondgenoten van het Black Bloc.

Nemen we nog een slaapmutsje? Op uw gezondheid ! PROOST !
Krijgt u van mij de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 17 februari 2019;

VVD 23, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 17, PvdA 14, SP 12, CDA 10, D66 10, PvdD 7, DENK 7, CU 7, 50 Plus 5, SGP 3
Laatst bewerkt: 8 maanden 4 dagen geleden door katertje. Reden: inkleuren
Meer
8 maanden 1 week geleden - 8 maanden 1 week geleden #53999 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 10 februari 2019

Peilingen
De peilingen van Maurice de Hond zijn weer binnen en dit keer zijn er zowaar verschuivingen te zien. Net zoals bijna 11 maanden geleden geven we een overzicht van de verschuivingen tussen de partijen. Dat zijn saldo's van bewegingen tussen partijen. Maar ook is het van belang te beseffen dat bij partijen die er zwak voor staan, zoals CDA en D66, de groep die zegt "ik weet niet op welke partij te stemmen" relatief groot is. Kleine bewegingen zijn genegeerd of als het bij een partij meerdere zijn, dan zijn ze bij elkaar geteld.
In de rapportage van vandaag wordt dan ingegaan op de zetelverschuivingen tussen partijen. Daarbij wordt er een vergelijking gemaakt met maart 2018 ( dat was toen ongeveer 1 jaar na de verkiezingen) Het verlies van VVD en CDA gaat vooral in de richting van PVV en FvD. Het verlies van D66 vooral naar GroenLinks en PvdA. Wat heeft De Hond nog meer onderzocht? De samenstelling van de kiezers voor FvD. Daar zitten kiezers bij van VVD (5 zetels), PVV (5 zetels) en CDA ( 3 zetels), maar ook van 50Plus (1 zetel) en zelfs SP (1 zetel). Een jaar geleden wist FvD nog 8 zetels van de PVV binnen te halen, maar de situatie is nu anders. De "geleende" zetels van de PVV zijn weer terug op honk bij Wilders en het Forum gaat rustig verder met zetels af te snoepen bij andere partijen. Hebben de traditionele middenpartijen zoals het CDA en D66 volgens de kiezers gefaald? Je zou het welhaast gaan geloven, als je ziet dat voor D66 en CDA een min van 9 zetels ieder moest worden genoteerd.

Vervolgens zien we vandaag VVD en ChristenUnie beiden één zetel winnen en SP en PvdA er ieder één verliezen.

Het Klimaatakkoord zal tot grote spanningen in coalitie leiden, schrijft Maurice de Hond bij zijn opiniepeiling van vandaag. Zeker 43 procent Nederlanders beoordeelt de klimaatmars van scholieren positief, 35 procent negatief. Als we naar het oordeel van de kiezers van verschillende partijen kijken dan zien we dezelfde patronen als toen we vragen stelden over het Klimaatakkoord. Met een heel groot verschil in beoordeling tussen kiezers van D66 en die van de VVD en CDA. Kiezers van PVV en FvD zijn het negatiefst. Daar zit het meeste gezonde verstand, lijkt het.
Jongere kiezers zijn positiever dan oudere kiezers. En dat is logisch. Nog niks meegemaakt en idealisme troef. Volwassen worden is een zeer pijnlijk proces, gemeten in teleurstellingen over politici en hun bedoelingen.

Klimaatakkoord
De term ‘akkoord’ is gelogen, want het was een Energiedictaat. Private partijen als energiebedrijven en Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) stelden een dictaat op waaraan zij zelf publiek betaald verdienden. En degene die het betalen moet, de burger stond op het menu maar zat niet aan tafel.
En weet u..als “De Elite” nu eens onmiddellijk stopt met het hakken van oerbossen en de massale ontbossing van het regenwoud !! Ten behoeve van (o.m.) houtsnippers om centrales "groen" te laten stoken. Hoe haal je het in je hersens !

En STOP met al die oorlogen die niemand wil. En die dood en verderf brengen. Geen gevechts- en troepenvliegtuigen, geen helikopters, geen tanks, geen Suvs, geen bommen, geen ammunitie. geen oeverloze geldverspilling meer. Kijk eens wat een CO2 besparing dit wereldwijd oplevert.

Klimaatpaus
Heb me vaak afgevraagd hoe Rutte zo plotsklaps een soort van klimaatpaus kon worden. Was in de veronderstelling dat het de "kruisbestuiving" met de Duitse Bondskanselier Merkel was. Die voorzag namelijk dat de oppositiepartij Bundnis90/Grünen heel groot zou worden, die ze koste wat kost ( abrupte sluiting van Duitse kerncentrales) in haar kamp wilde houden, omdat ze die partij heel hard nodig had als "jubel-vee" om massa-immigratie naar Duitsland en Europa er door te jassen.

Bij Rutte - de belichaming van de nihilistische Westerse "man" - blijkt dat toch iets anders te liggen. Hij zal best capabel zijn, en ook goede kanten hebben, want werd premier en heeft vrienden. Maar het probleem met Rutte is dat je niet weet of zijn ‘ja’ niet een seconde later ‘nee’ zal zijn als ’t zo uitkomt (‘waarheid bestaat niet’), want Rutte is een windvaan...zo de wind waait waait zijn jasje

Enige jaren geleden ging hij prat op zijn (gevatte) opmerking ‘wie visie wil, die raad ik aan een opticien te bezoeken’. Dus als iemand dan plots een visie ontvouwt, dan is enige achterdocht op z'n plaats. Dan ga je je namelijk afvragen waar na acht jaar regeren komt die plotselinge groene (weder-)geboorte van Rutte vandaan? Las een interview in de Volkskrant van 23 december 2018, daarin liegt en glibbert Rutte als vanouds er op los, maar uiteindelijk komt de aap uit de mouw als VK-interviewer hem vraagt waarom Europa zo snel klimaatmaatregelen noet nemen, terwijl in de Verenigde Staten, India en China de uitstoot van CO2 toeneemt.

Een "goed gesprek"
Rutte: "Ik heb samen met Sigrid Kaag in september een gesprek gehad met António Guterres, Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. Ik kreeg twee stukken huiswerk die ik van harte heb aangenomen. De eerste is: kijken of de doelstelling voor CO2-reductie in Europa omhoog kan naar 55 procent. Daar waren we al mee bezig vanwege het regeerakkoord. Daarin is mijn grootste partner Emmanuel Macron."

"‘De tweede taak had ik nog minder scherp: Guterres helpen om dat ook in de wereld voor elkaar te krijgen. In alle gesprekken die ik nu heb – bij de G20, alle één-op-ééns, als de Chinese premier op bezoek is – stel ik dat aan de orde. Het is in het Nederlands belang dat het Verdrag van Parijs wordt gehaald. Anders gaat de opwarming gewoon door. Daarom was ik ook bij de start van de klimaattop in Katowice, als een van de weinige Europese regeringsleiders. Teleurstellend dat er maar drie of vier waren, maar ik blijf eraan trekken.’

Woordenbrij...slap gel*l
Wat een omhaal van woorden: In het bewuste interview moet Rutte reageren op vragen naar aanleiding van een aantal uitspraken van anderen over hem. Op eerste uitspraak die de VK journalisten hem voorleggen komt van Jort Kelder: ‘We zien de wedergeboorte van de groene Rutte.’
Rutte:‘Die term wedergeboorte zou ik nooit gebruiken. Ik heb in mei wel gezegd dat de VVD leidend moet zijn in alle grote maatschappelijke vraagstukken. De aarde is aan het opwarmen. Er is een fundamenteel risico voor onze manier van leven op dit bolletje. ‘Mijn inzicht is dat de VVD onvoldoende leidend is geweest. We moeten dit vraagstuk aanpakken op een manier die de samenleving als geheel kan meemaken. Ik heb hier eerder dingen over gezegd, bijvoorbeeld in 2008 in mijn Pamflet van een optimist. In de aanloop naar de verkiezingen van 2017 zei ik ook dat het een groot thema was.’
VK:Dat heeft u toch helemaal niet gezegd? In Mijn plan (pamflet door Rutte)voor Nederland komen de woorden klimaat en milieu niet voor.
Rutte:‘Dat plan ging niet over concreet beleid. Dat was ook de kritiek: waar is het beleid? Ik wilde schetsen wat voor samenleving we willen hebben. In het verkiezingsprogramma werd er wel uitgebreid op ingegaan.’
VK':'Daar stond in dat het leven leuk moet blijven en dat milieudoelstellingen verschoven mogen worden als dat nodig is om draagvlak te behouden.'
VK: 'U wilt beweren dat de campagne over klimaatbeleid ging?
Rutte: ‘Je kunt als politicus toch niet in isolement een thema permanent groot op de agenda zetten? De verkiezingen van 2010 en 2012 gingen over de economische crisis. Het logische thema van 2017 was: we zijn sterker uit de crisis gekomen, hoe gaan we de extra inkomsten verdelen? Vanuit de VVD ging het er natuurlijk over dat we de kwartfinales tegen het verkeerde soort populisme moesten winnen.‘Ik stel me deels verdedigend op, want ik heb er wel degelijk dingen over gezegd. Maar ik erken niet voor niets dat de VVD meer leidend moet zijn. Dat zeg je niet als je al vindt dat het briljant gaat.‘We moeten klimaatdoelen halen en tegelijk zorgen dat innovatie mogelijk is, dat de economie krachtig blijft en iedereen deze transformatie meemaakt. Dat kan als wij wereldwijd toonaangevend zijn. Handelsmissies gingen altijd over water en landbouw, maar nu ook over klimaatverandering. Heel mooi."

Een moeras van tekst die moet verbergen dat Nederland pas na de verkiezingen met de energietransitie werd geconfronteerd.
De aap uit de mouw is wanneer hij zegt in september van VN- secretaris-generaal Guterres huiswerk mee gekregen te hebben.
www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/pre...ramatisch-~b0ea9bef/

Als Rutte Mr. Europe wil worden dan zal hij hij het voortouw moeten nemen en van Nederland "klimaatgidsland" maken..."whatever it takes". Rutte als zetbaas van niet-gekozen functionarissen bij internationale organisaties.

Klimaatgidsland
Wat houdt dat "klimaatgidsland" in? Het land dat 0,5 procent van de mondiale CO2-productie voor zijn rekening neemt, dat gaat de rest van de wereld laten zien hoe je met klompen en vooral héél veel windmolens De Planeet redt?
De multinationals willen wel. Het motief van multinationals voor "groen" is en blijft het tevreden stellen van de aandeelhouders. Zo stelden Shell, DSM en Unilever in een brief aan formateur Edith Schippers op 28 maart 2017, dat er 12 biljoen dollar aan inkomsten in het verschiet lag als gevolg van "2030 Agenda". Inkomsten die uit miljarden-subsidies vrijkomen voor energieprojecten en andere "groene" politiek. Bijvoorbeeld wanneer de overheid een Klimaatwet invoert. Die wet kwam er. Een van de architecten: crimineel Wynand Duyvendak van GroenLinks, oud-directeur van Miliedefensie (betrokkenheid aanslag woning Aad Kosto, betrokkenheid aanslagen vestigingen Makro, inbraak Min.Economische Zaken, diefstal documenten nucleair beleid, brandstichting huis ambtenaar belast met nucleair beleid)nu gevierde klimaatfluisteraar van Jesse Klaver)

In zijn interview met Elsevier liegt Rutte als hij zegt dat die honderden publieke miljarden voor multinationals Nederland dan concurrentie- en innovatievoordeel zou geven. Alsof uit-ontwikkelde techniek als windenergie innovatie levert, in plaats van overbruggingskrediet voor Shell en Van Oord bij lagere olieprijzen. Exploitatie-subsidies zijn niet voor innovatie. Die vullen 10 tot 15 jaar het exploitatiegat van niet-renderende en achterhaalde techniek. En dan zijn ze weg, verdwenen in diepe aandeelhouderszakken.

The Banker's Bitch
Na waarheidsgetrouw campagne-voerend te stellen dat windturbines op subsidie draaien, toont CEO Rutte Corporate Nederland BV zich nu - zoals voorspeld - de "bitch" van donkergroene multinationals en bankiers. Donkergroene CEO's als PvdA'er Dick Benschop, eerder Shell, nu "klimaatbezorgd" KLM willen - tot plezier van de aandeelhouders - de Nederlandse bevolking brandschatten via gebruik van staatsgeweld uit naam van "De Afspraken in Parijs" (2030 Agenda) hier Tulpenmanie 2.0 gedoopt. Zij azen op de honderden miljarden klimaatbelasting-euro's, die windvaantje Rutte nu voor ze regelt.Zij willen investeren in door politici tot "groen" gedoopte projecten, maar alleen wanneer de belastingbetaler de risico's draagt. Dat heet eufemistisch dan "Blended Finance"

Bloomberg: " Een "investeringsgaatje" van 3000 miljard euro voor het Redden van de Planeet: dat vult Rutte via de Klimaatwet"

Via de Klimaatwet van onder meer Wiebes waarmee alle coalitie-partijen straks instemmen, dwingen ze de Nederlandse belastingbetaler dan tot investeringen in b.v. windturbine-subsidies voor landeigenaren als ASR Vermogensbeheer en subsidie-miljonairs. En zo dames en heren, jongens en meisjes, lieve kijkbuiskindertjes, kun je iets dat geen waarde heeft (klimaatschuld, CO2 = angst)omzetten in iets dat wel waarde heeft: land, vastgoed, whatever...

Nederland Proeftuin
Het welvarende Nederland is nu dus tot 2030 Agenda-proeftuin van Europa verklaard...De mondiale welvaarts-herverdeling uit naam van De Planeet. Zo van.."als ze in Nederland pikken dat we ze bestelen, dan kunnen we dat in heel Europa doen".
Waar doet zo'n operatie u aan denken? Aan de wijze waarop bankiers Griekenland plunderden, toch? En Ierland. Of hoe de hedgefunds de Hema uitkleedden. Je zadelt een land op met torenhoge schuld en rente/belasting, en laat zo'n land dan via de inwoners langzaam doodbloeden. Die landen moeten dan in arbeid en via goederen van ECHTE waarde (b.v. grondstoffen) boeten, je rooft en verkoopt de inventaris. Of je dat nu doet uit naam van Gebakken Lucht (CO2, klimaat) of een zelf veroorzaakte kredietcrisis...maakt geen moer uit..Money makes the World go Round.

Draagvlak
En wij pikken dat allemaal? Zoals we de "redding" van ABN/AMRO pikten en ING opnieuw? Bankiers de lusten, belastingbetalers de lasten?
Toch, ondanks alle propaganda voor "draagvlak" zijn "ze" als de dood dat de Nederlandse bevolking zich niet wil laten brandschatten voor de Tulpenmanie 2.0. Welvarend zijn is nog geen argument om die welvaart door het Groene Toilet te spoelen. (Het Groene Geld Toilet = De Transitie)

Pensioenen
Ik houd mijn hart van voor onze pensoenpotten.Als die 1300-1500 miljard euro vlijtig gespaarde pensioen-gelden van de Nederlanders niet al via een pennestreek van Rutte, met goedkeuring van de partijen waarop u stemde, aan Mario Draghi (ECB, Goldman Sachs) zijn toegezegd...om de wankele euro te ‘redden’.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 10 februari 2019:

VVD 23(+1), PVV 18, GroenLinks 17, FvD 17, PvdA 14(-1), SP 12(-1), CDA 10, D66 10, PvdD 7(-1), DENK 7, CU 7(+1), 50 Plus 5(+1), SGP 3
Laatst bewerkt: 8 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
8 maanden 2 weken geleden - 8 maanden 2 weken geleden #53960 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 3 februari 2019

Peilingen
We hebben een week van behoorlijk politiek gekrakeel afgesloten en toch hebben zich er volgens Maurice de Hond geen verschuivingen in politieke voorkeur voorgedaan. Opmerkelijk! Immers, we hadden het Kinderpardon, waar de "eenheid" van het kabinet aarde- en nagelvast in Regeerakkoord neergelegd, een doffe dreun werd toegediend door de profileringsdrang van de ChristenUnie , gevolgd door CDA. In de media werd het een "kleine discussie" genoemd. Er wordt toestemming gevraagd om een klein aantal kinderen te laten blijven, het gaat immers niet om massa-immigratie. Buiten de PVV van Geert Wilders ziet blijkbaar geen andere partij het gevaar van de aanzuigende werking die het wederom door de knieën gaan van de Kamer tot gevolg zal hebben. Slechts op het allerlaatste moment bleek VVD bereid het Regeerakkoord open te breken en kon het "kwartetten" over aanverwante voorwaarden beginnen.En toch blijkt vandaag dat niemand in de kaartenbak van Maurice de Hond bereid is zijn/haar stem te wijzigen? Nou, zal ChristenUnie en CDA blij mee zijn! Bijna kabinetscrisis...blijkt niks opgeleverd te. hebben. Bij het CDA is zelfs 51 procent negatief over het compromis

Nou, toen kwam Klaas Duikhoff. Of beter gezegd, die kwam niet. Chagrijnig dat de VVD bakzeil had moeten halen met het Kinderpardon had de fractievoorzitter die met zijn uitspraken het Klimaatakkoord een dusdanige oplawaai verkocht dat Rutte moest vrezen voor zijn "vaasje", had geen zin om zijn standpunt in de Tweede Kamer te komen verdedigen! Kon ook best door een backbencher gedaan worden. Die zitten toch maar te Netflixen. Die kan precies hetzelfde zeggen als Klaas. Kunnen hem play-backen. Of oortje in en een "band" laten meelopen. Techniek staat voor niets. Leve 2019 !
Bekijk het maar zei de voltallige oppositie,trokken hun stoute schoenen uit, hun jassen aan en gingen een biertje pakken.
Maar VVD'ers in de kaartenbak van Maurice de Hond kleuren even zo vrolijk het hokje bij de VVD rood? Ik weet het niet hoor...vind dit toch wel een beetje verdacht.

Eerste Kamer
Enniewee, door de politieke stilstand voor wat betreft de Tweede Kamer, had Maurice de Hond had nu tijd genoeg om een inschatting te geven van hoe de Eerste Kamer zal worden bevolkt na de volgende verkiezingen. Het goede nieuws is dat de coalitie van Rutte een desastreus verlies zal lijden en haar meerderheid in de Eerste Kamer gaat verliezen ! Want de kans dat de coalitie 38 zetels haalt is vrijwel uitgesloten. Dat betekent dat er weer moet worden onderhandeld met andere partijen. Ik ben al opgetogen omdat ik meen dat dichtgetimmerde regeerakkoorden dan in ieder geval een termijn tot het verleden zullen horen, en de oppositie haar werk kan doen, terwijl die nu beter kan gaan klaverjassen.
"Wij zijn met meer". Het triomfantelisme druipt van de tronies in Vak K

Oppositie
Sprekend over oppositie, laten we daar ook niet al te euforisch over zijn. We weten dat er een aantal opportunistische partijen in de coulissen klaar staat om dealtjes te sluiten. Weet u nog? Kunduz-akkoord. Crematorium-akkoord. GroenLinks. Stekkerdozen van GroenLinks en verlengsnoeren van de sociaaldemocraten van de PvdA. Die zijn altijd al bereid gebleken om tegen de wil van het volk in te gaan. Dat idee werd met vier jaar afbraak sociale zorg en werkgelegenheid onder Asscher pas goed duidelijk. Hoewel hij nu verwoede pogingen doet om dit alles te verdoezelen. Maar we hebben hem door...En SGP natuurlijk, die het gezag als een werktuig van God ziet, in plaats van koehandel van een stel partijpolitici die het valse credo van Brussel en Washington bezingen.Maar goed, mocht de coalitie 10 zetels of meer verliezen dan zal er een vijfde wiel aan het regeringsvehikel nodig zijn om überhaupt nog vooruit te komen..."We zien wel", sprak de blinde, "dan kunnen we straks altijd nog kijken"
Voor nalezen van de analyse van Maurice de Hond..zoals altijd Peil.nl

Ollongren
De minister van Binnenlandse Zaken, die ooit desgevraagd braaf meldde dat de Staat zich niet met de inhoud van programma's en nieuws moet bemoeien, want daar komt maar nepnieuws van, die stond na een uitzending van De Wereld Draait Door ineens op haar achterste benen. Een groep acteurs die door het land reizen met een voorstelling "De Verleiders" schetsten daar zomaar een beeld van een AIVD die een vlaggetje bij je naam zet als je in een wijk woont waar veel moslims wonen, en je eens een keer een zak kunstmest koopt. Ollongren was "verbijsterd" over zoveel "onbenul". Want zo werkt de AIVD niet !

Freule Onbenul
Tegen u gezegd, ik begin meer en meer te vermoeden dat Ollongren dat onbenul is die er totaal geen idee van heeft hoe haar "dienst" te werk gaat. Alle geheime diensten in de wereld houden zich namelijk bezig met "patroon herkenning"( Pattern Recognition) om voortijdig te ontdekken welke brave burgers snode plannetjes hebben. De krant wist te melden dat de "dienst" de voorstelling van zaken die de "Verleiders" gaven verre van zich wierp. Maar als iemand met een moslim-achtergrond een grote hoeveelheid kunstmest koopt, signaleert de dienst dat wel, zo werd er geruststellend aan toe gevoegd. Sorry hoor, maar bij mij gaat dan het licht uit.

Maar, als iemand met een moslim-achtergrond in verschillende zaken kleine hoeveelheden kunstmest koopt, dan blijft dat onopgemerkt? Maak dat de kat wijs, maar niet deze kater! We leven in een surveillance staat. Onze privacy wordt systematisch en op grote schaal geschonden. Ik kan daar bezwaar tegen hebben, maar daar schiet ik niks mee op, want ik ben "niet met meer". Waar ik grote problemen mee heb, is dat dergelijke "diensten" steeds vaker in beeld verschijnen omdat ze de indruk wekken niet te weten voor wie ze werken ! Dat ze anti-democratische krachten steunen. Jihadisten. Neo-Nazi's. Extreem-rechtse dictators en Valse Vlag-bedenkende collega's bij andere diensten, met wie ze innig samenwerken. Dat ze wel "zien" dat er mensen op het punt staan om af te reizen naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij de strijders voor de Islamitische Staat, maar dat ze ze niet alleen laten gaan, maar er ook nog "hulp" achteraan zenden, zoals onlangs in het nieuws kwam nadat de alternatieve media er al tijden over hadden bericht. En niet per ongeluk, maar met voorbedachte rade.
Weet u wat mij daar bovenmatig in verontrust? De ontwikkeling dat politici en degenen die werkzaam zijn bij de "diensten" in ons deel van de wereld niet persoonlijk verantwoordelijk meer zijn. Ze hoeven geen geweten te ontwikkelen. Hoeven het niet te laten spreken. Liever niet. Een geweten is een sta in de weg. Een beklemming.
Als het mis loopt, en er komt ophef over, dan worden documenten tot Staatsgeheim verklaard en rekeningen doorgeschoven naar de belastingbetaler. Zo'n minister mompelt iets over "verkeerde inschatting" (Srebrenica) en stapt over naar een topbaan in het bedrijfsleven (premier Kok, ING)of wordt geparachuteerd in een dik betaalde baan bij een internationale instelling ( MinDef Hennis-Plasschaert, VN-baan Irak), waar ze rustig kunnen afwachten tot de heisa is overgewaaid, terwijl ze - inmiddels chantabel - doorgaan met het bevorderen van hun verknipte plannetjes, waardoor ook die instellingen nu door en door corrupt zijn. En door onze overdaad aan wet- en regelgeving en de bijbehorende jurisprudentie, valt er juridisch overal een mouw aan te passen. Kritische rapporten zijn altijd aan te passen (WODC) en bij opdracht tot diepgravend onderzoek wordt uitkomst ingesloten meegezonden. Of we noemen het positief omdat het alleen negatief uitpakt voor groepen waar we een bloedhekel aan hebben. De chaos die we zelf geschapen hebben komt steeds dichterbij. Zit al in ons hoofd. Maar we zijn allemaal goed bezig...toch?

Ouderschapsverlof
En nu we het toch over chaos hebben...de Europese Unie wil dat nieuwe vaders in de hele EU tien dagen betaald ouderschapsverlof krijgen. Het AD meldt dat bij lesbische stellen ook de tweede moeder daar aanspraak op kan maken. Hoe het bij homo-stellen zit die via een draagmoeder een gezin worden stond er niet bij. En wellicht dat er ook nog een amendement nodig is om te regelen dat je na de wedergeboorte van je kind na een transgender overstap opnieuw betaald verlof krijgt. Het is nog niet zo ver dat u alvast uw post-natale vakantie kan inboeken, want eerst moet het voorstel nog door de complete Europese mallemolen. En dat duurt nog wel even. Daarnaast is ‘doorbetaald’ een rekkelijk begrip. Minimaal dient de ouder die niet zelf is bevallen van een kind het ‘ziekengeld’ te krijgen dat in het land bij wet is vastgelegd.

In de praktijk krijgt een Nederlandse kersverse vader uiteraard nog geen dubbeltje, want wie heeft er nog een contract, en een vaste werkgever, behoudens het aanzwellende leger ambtenaren? Dat zijn alleen de beter betaalden, waarvan de werkgever niet wil dat hij of zij de plaat poetst, na alle kosten die er zijn gemaakt om hem of haar in te werken. En u moet het mij maar vergeven, maar ik zie dit als olie op het vuur voor de #GeleHesjes. Die lui met een nul-uren-contract, of ZZP-status, die hun pensioenaanspraken zien verdampen, omdat de overheid alleen banken redt, en compenseert middels subsidies.

Frans Timmermans
Deze doorbraak komt net voor de Europese verkiezingen van mei dit jaar. En waarvoor onze "eigen Frans Timmermans" zich warmloopt, in de hoop dat de sociaaldemocratische fractie de grootste wordt in het Europees Parlement, en hij de dan vacante zetel van Juncker krijgt. Of dat gaat lukken is zeer de vraag, want de sociaaldemocraten zijn al veel langer het contact met de werkenden kwijt. De crisis in de sociaaldemocratie wordt door niemand beter geïllustreerd dan door juist die Frans Timmermans. In heel Europa hebben ze de Blairites op het pluche gehesen, die actief meewerkten aan het uitkleden van klassieke arbeidersorganisaties, en het klaarstomen van de bevolking voor oorlog. De vergeten kiezer krijgt regelmatig het verwijt dat men apathisch is en niet naar de stembus gaat. De voornaamste reden daarvoor is dat ze niks te verwachten hebben van de gevestigde partijen, die bovendien de "populistische" oppositie continu buitensluiten...op elk vlak.

Waar Timmermans wanhopig probeert stemmen te winnen door ons het beeld te schetsen van Trump, Poetin en Xi die uit zouden zijn op een verdeeld Europa, moet hij eens in de spiegel kijken. Hij en zijn Blairites hebben de zaak vernacheld, en zijn druk met de laatste spijkertjes in die doodskist te slaan. Timmermans staat model voor de sociaaldemocratie. Niet alleen in ons land, maar ook in Duitsland, Frankrijk en Engeland. En de Democraten in de Verenigde Staten. Het probleem is niet alleen dat zij de kiezer uit het oog zijn verloren, maar dat ze oververtegenwoordigd zijn in de mainstream media, waar hún geluid zo oorverdovend klinkt, dat ze de vergeten kiezer niet eens meer kúnnen bereiken, al zouden ze willen !

Als Europa ontploft, of van de rails loopt, is dat niet omdat Trump, Poetin of Xi daar op uit waren. Maar omdat Europese politici de kiezer zijn vergeten. Met de sociaaldemocraten voorop. Het kan die kiezer niet schelen wie het brood bakt. Of dat een man is, een vrouw, een transgender, zwarte piet, of sinterklaas. Als er maar brood is, dat betaalbaar is, en naar brood smaakt. Hij/zij hoeft geen financiële dienstverlening. Een loonzakje is ook goed. Als het geld dat erin zit maar voldoende is om er de huur van een fatsoenlijke woning mee te betalen, en voedsel en kleding voor het hele gezin. En er genoeg overblijft voor de vakantie, en geld voor het geval de wasmachine of de televisie kapot gaat. En dan zorgen ze zelf wel voor de kinderen. En, o ja: Liever een samenleving waarin je weer ouderwets dat touwtje uit de brievenbus kunt laten hangen. Met een politie die boeven vangt, en een Justitie apparaat dat er voor zorgt dat die boeven worden opgeborgen. En een verzorgde oude-dag. En bijstand als je je baan verliest. Geen toeters en bellen. Gewoon een fatsoenlijk basisloon om op terug te vallen. En dat werken weer ouderwets loont.

Rechtse raddraaiers
Het probleem is, dat de moderne sociaaldemocraat, mét hun liberale bondgenoten, én het gros van hun Christelijk geïnspireerde partners, mensen met zo’n bescheiden wensenlijstje zijn gaan zien als rechtse raddraaiers. Onvoldoende respect voor Identiteit, en niet Groen genoeg. Vulgair tuig, met #GeleHesjes, waar je alleen wat aan hebt in andere landen, ten bate van Regime-Change operaties, maar die je in Europa het beste kunt negeren, of omscholen. En met dat soort moderne vaders (m/v/t) aan het roer in Brussel en de Europese hoofdsteden hebben we straks allemaal permanent onbetaald verlof. Ook als je geen kinderen hebt.

Venezuela
Heel kort...Ingaand op de vele berichten in de mainstream- en alternatieve media dat de vorige verkiezingen door Maduro zouden zijn vervalst en gelet op de uitleg van het artikel in de Grondwet waarop Guaido en het Westen baseren dat hij het recht zou hebben zichzelf tot president te benoemen, mét bronvermelding..

Article 233 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (venezuela-us.org/live/wp-content/uploads/2009/08/constitucioningles.pdf) is not a valid legal basis for Guaidó himself or for the Venezuelan National Assembly to declare him president. It regulates the procedures in the case that the elected or sitting president "becomes permanently unavailable" which Maduro is obviously not. To cite Article 233 for claiming the presidency is a scam that no court will accept.)

The White House seems at a loss at what to do next:
Much remains to be sorted out, including the U.S. determination that Mr. Guaidó represents the lawful government and is entitled to all revenues.
If that legal determination is made, it will soon be tested in court. As the flawed quoting of article 233 as a basis for Guaidó's self declaration as president is not legally valid, any such determination will be flawed. That the administration has not thought of this before it acted is quite curious.
bron: Moon of Alabama

Oud-president Carter verklaarde als internationale waarnemer al in 2012 dat de verkiezingen in Venezuela niet fraudegevoelig waren, mede dankzij het Britse systeem waarmee elektronisch wordt gestemd, en de dubbele identiteitscontrole. Het Carter Center heeft alle verkiezingen in Venezuela sinds 1999 gemonitord.

Guaido heeft dus geen enkel recht...behoudens dat hij het recht heeft mee te doen aan de komende presidentsverkiezingen .
Overige berichtgeving over Venezuela vindt u op het forum

Doen we een lekker drankje?

Krijgt u van mij de politieke stand van het land van vandaag 3 februari 2019, volgens Maurice de Hond:

VVD 22, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 17(+1), PvdA 15, SP 13(+1), CDA 10(-1), D66 10, PvdD 8, DENK 7 ChristenUnie 6(-1) 50+ 4, SGP 3
Laatst bewerkt: 8 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
8 maanden 3 weken geleden - 8 maanden 3 weken geleden #53912 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 27 januari 2019


Peilingen
Ook deze week zien we geen verschuivingen,terwijl er politiek best wel het een en ander is gebeurd, schrijft Maurice de Hond vandaag. Maar zoiets hebben we ook eerder gemerkt gedurende andere kabinetsperiodes. Bij de regeringspartijen VVD, CDA en D66 zien we al dat een fors deel van de kiezers uit 2017, die partij niet meer aangeven te kiezen. (Dat is nu rond de 50%). De resterende kiezers bij die partij lijken op dit moment in ieder geval geen ander alternatief te willen of te zien. Maar ook bij de oppositiepartijen lijken de verschillende partijen in lijn te blijven opereren met wat hun kiezers van ze verwachten. Dus ook daar geen duidelijke stimulansen om van partij te wisselen.
We zien bij de regeringspartijen in het laatste half jaar een gemiddelde daling van 23%. De grootste daling zien we bij de CDA-kiezers.
Zoals al vorige week aangegeven, het zou mij niet verrassen als er geen grote verschuivingen meer zullen optreden tot aan de Statenverkiezingen. Daar zal alleen de gedifferentieerde opkomst voor duidelijke verschillen kunnen zorgen met de landelijke peiling. (De totale opkomst zal we weer in de buurt van 50% liggen, maar dat is meer dan 30% minder dan bij de laatste Tweede Kamerverkiezing. En de ervaring leert dat er duidelijke verschillen zullen zijn in opkomst tussen de aanhangers van de partijen).

Om een lang verhaal kort te houden: kabinet Rutte-III staat dik op verlies. Nog maar 35% hoopt dat het kabinet de rit uitzit. De coalitiepartijen dreigen zo hun meerderheid in de Eerste Kamer te verliezen. Als de Eerste Kamer straks bevolkt wordt door PVV- en FvD-senatoren is het over en uit voor Rutte en zijn gezworen kameraden. Voor alle ins en outs zoals altijd Peil.nl.
Net wat u zegt...best belangrijk dus die Provinciale Verkiezingen !

VVD
VVD voor zesde opeenvolgende jaar partij met meeste schandalen. Is er een verband tussen het aantal zetels van een partij en het aantal schandalen dat binnen die club voorkomt? Je gaat het bijna denken als je de Politieke Integriteitsindex als graadmeter neemt. Voor het zesde opeenvolgende jaar neemt de VVD, de grootste partij van het land, de twijfelachtige eer voor zijn rekening in de meeste affaires terecht te komen. Liefst twaalf keer komt de partij van premier Mark Rutte voor in de lijst.
In 2018 loog toenmalig minister Halbe Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin, Tweede Kamerlid Han ten Broeke stapte op vanwege een "ongelijkwaardige relatie" en de burgemeesters van respectievelijk Oosterhout en Huizen, Stefan Huisman en Fons Hertog, moesten het veld ruimen vanwege wangedrag.

Wel vervelend voor al die hardwerkende VVD'ers. Werken zich een slag in de rondte om hun zakken te vullen krijgen ze onderhand nog een slechte naam ook! Neem Rutte. Nooit te beroerd om weer een schandaaltje weg te lachen. Nooit te beroerd wat miljarden aan het bedrijfsleven te schenken. En liegen is prima zolang het voordelen oplevert. Echt VVD !

Blok loog, Blok liegt. Blok blijft liegen
Het is intussen lang geleden, maar ooit namen ministers ontslag, of werden ontslagen, als ze iets fout hadden gedaan...zeker als de fouten vaker voor kwamen. MinBuZa Blok (die met die hete (Syrische)aardappel in de keel) mag in zijn handjes klappen dat hij niet in die tijd zat waar hij nu zit. Dan was hij namelijk al lang aan de deur gezet. Met zijn fouten en misstappen kun je inmiddels pagina's vullen. Iets van geleerd? Nee! Geen zier! Eind vorige week kwam weer aan het licht dat Nederland niet alleen goederen had geleverd aan islamitische terroristen in Syrië, maar dat deze goederen ook waren gebruikt voor de oorlogsvoering. (natuurlijk zijn ze daar voor gebruikt, ze zijn er zelfs voor gegeven !). Maar Blok ontkende dat heftig. Er zouden alleen goederen zijn geleverd die niet tijdens de strijd gebruikt mochten worden. Blok loog. Blok liegt. Blok liegt verder...lees maar: Hij beweerde eerder dat de leveringen waren gestopt voor de aanval op het Koerdische Afrin begon. Dit gebied werd begin dit jaar door het Turkse leger, en verschillende groepen van islamitische terroristen ingenomen. Laten dat nou precies de groepen zijn die uit Nederland goederen hebben ontvangen, enne...in tegenstelling tot Blok's beweringen, liepen deze leveringen ook na de aanval op Afrin nog steeds door. Weer een leugen dus. Maar de maat is nog steeds niet vol, want er is ook gebleken dat in de formatie, die het MinBuZa over dit alles naar buiten heeft gebracht, staatsgeheimen stonden. Het lekken van deze geheime informatie is dus direct onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. Als dit alles nog steeds geen reden voor ontslag is, kunnen we gerust stellen dat ook het laatste beetje integriteit uit de Nederlandse politiek is verdwenen.

Diep gezonken
Het feit dat de Nederlandse regering gewoon samenwerkt met islamitische terroristen geeft aan hoe diep men intussen is gezonken. Terwijl de terroristen de ene na de andere aanslag plegen, duizenden mensen op deze manier al het leven hebben verloren, stuurt de Nederlandse regering stoicijns goederen naar moorddadige groepen...en haalt degenen die met de staart tussen de benen naar Europa verkast, met vlag en wimpel binnen. Waaruit we kunnen concluderen dat de regering geen cent geven om de levens van hun eigen burgers.. dat levens niet tellen. Dat de elite belangen heeft . En belang heeft bij de islam.

Halalsema
Doet me denken aan de woorden van de Amsterdamse burgemeester Halsema. Door middel van veel achterkamertjes gekonkel op die post terecht gekomen. Haar toespraak vandaag bij het Spiegelmonument ter herdenking van de Holocaust slachtoffers. "Dit mag nooit meer gebeuren". Nee, natuurlijk niet, maar degenen die de Joden hier naar het leven staan worden met duizenden tegelijk binnengehaald! Eerder was er al de discussie over het boerkaverbod in Amsterdan dat Halsema niet voornemens is uit te laten te voeren. Ze gelooft het wel gelooft met die wet. Zij zal hem niet actief uitvoeren. Springstof! Maar Halsema's liefdesbetuiging aan de islam gaat nog verder. Ze zal orthodoxe moslims, inclusief salafisten, beschermen, tenzij die wetten overtreden. Precies die wetten die ze dus zelf van plan is om te negeren.Haar beweegredenen? Ze wil volledige religieuze vrijheid garanderen en vindt ook dat moslims het toch al moeilijker hebben dan anderen.

Blijkbaar geldt die religieuze vrijheid alleen maar voor moslims, want Halsema spreekt met geen woord over het feit dat bijvoorbeeld herkenbare Joden in veel buurten van Amsterdam geen leven meer hebben. En dat komt door de activiteiten van juist diezelfde moslims.

Het zijn figuren zoals Blok en Halsema die de weg vrijmaken, en als slippendragers fungeren, voor de islamisering. Groen liberale Multi Culti ideologen, die hun eigen mensen verraden zonder met de ogen te knipperen. Ze schamen zich zelfs niet eens meer voor hun verraad. Toch zal ze dit op een zeker moment duur komen te staan. We zien de eerste tekenen al in Frankrijk met de opstand van de “Gele Hesjes”. De westerse media blijft beweren dat deze opstand alleen maar om hoge benzineprijzen gaat. De stijging van de benzineprijzen is echter maar een van de factoren die tot deze actie heeft geleid. Ook de islamisering, een groot probleem in Frankrijk, en de algemene economische uitbuiting door het Macron regime, spelen cruciale rollen in de strijd. De elite denkt zich alles te kunnen permitteren, maar ze hebben het fout. Er zullen meer opstanden komen, want de mensen zijn het zat, meer dan zat. De rekening wordt nu stap voor stap opgemaakt. En dat is goed zo.

CIA coup in Venezuela
Het is dus weer zover. We hebben weer een regime change geregisseerd door de Verenigde Staten! Na alle ‘terugtrekkende bewegingen’ van de afgelopen twee jaar zijn de Verenigde Staten in het offensief gegaan: president Donald Trump erkende de kersverse parlementsvoorzitter Juan Guaidó als nieuwe president van Venezuela, nog geen uur nadat die zichzelf op een podium in de hoofdstad Caracas als zodanig had opgeworpen. Voor wie nog twijfelde aan de goede bedoelingen van D.J. Trump: uw twijfels zijn bewaarheid. De woordvoerder van Corporate D.C. doet waar hij voor is aangesteld: overal waar je kunt troep veroorzaken. Bovendien zit er olie in Venezuela en dat is reden genoeg om een gekozen regering in te wisselen voor een “democratie made in USA”. De zittende president Maduro was namelijk bezig met het repatriëren van alle Venezolaanse goud ( Groot-Brittannië weigert teruggave) en verkoopt olie tegen alles, behalve de US Dollar. En dat is doorgaans je doodvonnis. De CIA heeft ingegrepen. En het zal druk worden met de wapenhandel in het grensgebied met buurland Colombia. Het leger steunt de president.

Russische bommenwerpers
De Russische president Putin zegde zijn steun toe aan Maduro. Paar maanden geleden heeft Rusland een paar bommenwerpers met kernbommen naar Caracas gevlogen. Oorloghitser John Bolton sprak er schande van!! Had nog zo zijn hoop gevestigd op een Cuba Crisis 2.0
Amerikaanse sancties
De jarenlange Amerikaanse sancties en economische blokkades zijn dus niet voor niets geweest.Natuurlijk hebben we allemaal via de mainstreaim media te horen gekregen wat voor een verschrikkelijke leider de democratisch gekozen Venezolaanse president Maduro is, omdat hij het volk in complete armoede gestort heeft. Maar natuurlijk krijgen we niet te horen dat het allemaal behoort tot hetzelfde oude "regime change" spelletje van de VS. Een land wordt eerst financieel compleet onder druk gezet en kapot gemaakt met sancties.De sancties zorgen ervoor dat Venezuela geen leningen meer aan kan gaan waardoor investeringen in de oliesector stagneerden. Vanaf midden 2017 steeg de prijs van olie maar daar kon het land vanwege die sancties dus niet van profiteren.

Daarnaast blokkeren de Amerikanen het overmaken van de winst die het Venezolaans staatstbedrijf CITGO maakt. De raffinaderij is gevestigd in Texas en maakt gemiddeld 1 miljard winst per jaar. De sancties hebben Venezuela het laatste anderhalf jaar ongeveer 6 miljard dollar gekost. Een gigantisch verlies. venezuelanalysis.com/analysis/14073

Dan stook je de oppositie op via de social media en kanaliseer je de onvrede in massa protesten. Ondertussen zet je een oppositieleider klaar die, als de rapen gaar zijn, de tent over kan nemen. Een couppoging past prima in dat concept en als je het volk dat honger heeft, al op je hand hebt, krijg je uiteindelijk het leger ook mee. Soldaten hebben hongerige familieleden. De Amerikaanse president Trump steunt alvast de nieuwe pion Juan Guaido via zijn geliefde social media propagandakanaal.

Het wordt steeds gezelliger
Corporate DC kan absoluut niet zonder rotzooi in de wereld, daar drijft "democratie made in USA" immers op. Rutte, de loopjongen van Shell, zal binnenkort wel bekendmaken om marine- en luchtmachtfaciliteiten op Curacao ter beschikking te stellen aan Amerikaanse "vredesmissies". De handel met Colombia zal een grote opbloei te zien geven "Boem boem voor snowy white""
Het transport regelt de VVD zoals het is geregeld met de jihadisten in Syrië. Gaan we grof geld aan verdienen...

President Trump heeft Elliot Abrams aangewezen als chef voor het doordrukken van de illegale coup in Venezuela. De naam komt u bekend voor? Klopt! Abrams is eerder veroordeeld vanwege zijn rol in het Iran-Contra schandaal waarbij de Amerikanen geld dat ze verdienden met de verkoop van wapens aan Iraniërs overmaakten aan rechtse moordcommanco's in Nicaragua. Lees maar: www.independent.co.uk/news/world/america...guaido-a8747306.html Het wordt steeds gezelliger.

Europese Unie
Maar goed, er gebeurt natuurlijk h e l e m a a l niets zolang de Europese Unie haar steun niet heeft uitgesproken voor de nieuwe pion Guaido, dat begrijpt u. Vandaag kwam Brussel met de eis dat er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen worden gehouden. Waar bemoeien die volgevreten, bezopen trekpoppen zich mee? Neo-kolonialisme 2.0

Vorig jaar zijn er in Venezuela verkiezingen geweest die door 150 buitenlandse waarnemers zijn gemonitord, waaronder 14 kiescommissies uit 9 landen en een lid van het Europees Parlement. De verkiezingen werden met hetzelfde electorale systeem uitgevoerd dat in 2015 bij de parlementsverkiezingen gebruikt werd, die de oppositie won! De oppositiepartijen boycotten nu in meerderheid deze verkiezingen

It's the Oil stupid !
Terwijl de meeste Amerikaans politici nog hypocriet neuzelen over "vrijheid" en "mensenrechten" en "democratie", laten anderen in hun enthousiasme, zien waar het de VS werkelijk om gaat.
Dit is een tweet van senator Rubio:
“Biggest buyers of Venezuelan oil are @ValeroEnergy & @Chevron. Refining heavy crude from #Venezuela supports great jobs in Gulf Coast.
For the sake of these U.S. workers I hope they will begin working with administration of President Guaido & cut off illegitimate Maduro regime.”
twitter.com/marcorubio

Trump heeft tot nu toe import van de Venezulaanse olie niet verboden omdat, uiteraard, Amerikaanse bedrijven daar ook de dupe van worden en omdat dat de benzineprijs doet stijgen. Vandaar nu directe interventie. De olie-industrie kan dan geprivatiseerd worden, de sancties opgeheven en de levering aan Amerikaanse bedrijven opgevoerd. Dat zit achter de illegale coup en Rubio spreekt dat onomwonden uit. Juan Guaidó heeft overigens al gesteld dat hij samen met de Amerikanen aan het kijken is hoe hij zo snel mogelijk CITGO kan privatiseren. Bolton heeft dat bevestigd. Deze coup gaat niet om mensenrechten maar om olie

Tenslotte nog dit: De VS praten zelfs over een mogelijke inzet van het Amerikaanse leger in Venezuela...als de president zich verzet tegen het parlement, is het risico dat de VS het land binnenvallen ( onder een nog te verzinnen voorwendsel) groot....

Overdenking
Over dit gedonder over de erkenning van iemand die nimmer werd verkozen noch kandidaat was heeft Trump naar mijn mening de Doos van Pandora geopend. Hij realiseert zich kennelijk niet dat hij met door zo te handelen, zelf een heel groot risico loopt. Enorm grote groepen tegenstanders en instituties in Amerika willen Trump weg hebben. Met zijn handelingen en het steunen van stropop Guaido legitimeert hij een proces dat het Congres e.a. in Amerika op hem kan toepassen....

Het is al laat....doen we een "night-cap"? Op uw gezondheid !

Geef ik u de gehele peiling van zondag 27 januari 2019:

VVD 22, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 17(+1), PvdA 15, SP 13(+1), CDA 10(-1), D66 10, PvdD 8, DENK 7 ChristenUnie 6(-1) 50+ 4, SGP 3
Laatst bewerkt: 8 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
9 maanden 2 dagen geleden - 9 maanden 2 dagen geleden #53867 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 20 januari 2019

Peilingen
De peilingen van Maurice de Hond zijn weer binnen en ook deze week zijn er geen grote verschuivingen. Zwevende kiezers? Misschien. Maar dan veranderen zij ondanks de debatten over het klimaat weinig van mening als het gaat over voorkeur voor politieke partij. De peiling van vandaag bevestigt de zwakke electorale positie van de coalitie, schrijft De Hond. De coalitie is het vertrouwen van de kiezers kwijt, net zoals een aantal fractievoorzitters dat zijn. Inmiddels is de coalitie meer dan een derde deel van hun kiezers kwijt. Dat vergroot de kans dat regeringspartijen bij de Statenverkiezingen flink verliezen, zelfs als het voor die verkiezingen tot een breuk komt. Dat zou dan niet zozeer aan de VVD liggen die in 2015 slechts 16 procent haalde - een score waarop de VVD nu ook ongeveer staat, maar het zijn D66 en CDA, die nu meer dan de helft van de kiezers uit 2015 kwijt zijn geraakt (+/- 11 Eerste Kamerzetels).
Wat valt nog meer op? Dat Klaas Dijkhoff in de vertrouwenspoll flink is gezakt. Stond in september j.l. nog "met stip" op 1, nu gedaald naar de zevende plaats. Lilianne Marijnissen geniet nu het meeste vertrouwen. Jetten op 10. Asscher en Krol zouden aan het stijgen zijn en Van der Staay is duidelijk gedaald

PVV en FvD eindigen zoals dat hoort, net boven de Turkse kwartiermakers van DENK. Mij valt op en ik zal vast niet de enige zijn, dat Maurice de Hond meestal veel goeds voorspelt voor de PvdA, ook als daar totaal geen reden toe is. Zoals nu...en vorige week, en de week dáár weer voor. De PvdA was al nooit voor de "gewone man". De PvdA is typisch een exponent van links lullen rechts je zakken vullen. Maar sinds ze vier jaar in een kabinet zaten met de VVD hebben we gezien dat de PvdA bereid was om regelingen en voorzieningen die de "gewone man" ten goede kwamen en door hun belastingafdrachten mede gerealiseerd af te breken of totaal af te schaffen. Maar ja, zo kennen we de sociaal-democraten toch?

De uitspraken van Dijkhoff over het klimaatakkoord zijn goed aangekomen bij kiezers van VVD, CDA, FvD en PVV, maar niet bij de kiezers van D66 en oppositiepartijen.
Bij de reacties op uitspraken van Rutte de afgelopen anderhalve week, laten een gemengd beeld zien. Het effect op VVD-kiezers is minder dan het in het verleden geweest zou zijn. Maar wel is het zo dat bijna de helft van de kiezers (en drie kwart van de VVD-ers) het eens is met de stelling dat men niet zou weten wie op dit moment een betere premier zou kunnen zijn.
Bij Tweede Kamerverkiezingen zou zoiets de VVD een duidelijke bonus kunnen opleveren, maar bij de verkiezingen van 20 maart a.s. is die kans daarop kleiner. Al deze overwegingen en meer vindt u terug op Peil.nl.

Verkiezingen Provinciale Staten
De verkiezingscampagne voor de Eerste Kamer is nu echt van start gegaan. Want ineens wilden het CDA en D66 een verruiming van het Kinderpardon. Vreemde zet! Eerst faliekant tegen een verruimd Kinderpardon en wilden ze hoe dan ook het regeerakkoord blijven volgen om dan nu ineens met het moreel verantwoordelijke voorstel te komen om tóch het Kinderpardon te verruimen..! De media heeft het zo ongeveer het hele weekend nergens anders meer over. Het zal toch geen verkiezingstruc zijn? In de hoop dat de coalitie alsnog een meerderheid in de Eerste Kamer zal halen? Nee, ik moet me vergissen, want zo werkt de politiek niet...toch?

Bekend is dat de VVD er niets voor voelt, maar er is een meerderheid in de Kamer én in de coalitie om meer zielige kindertjes te laten blijven. Malik Azmani (VVD) zegt dan wel tegen het AD "Wij gaan er vanuit dat de afspraken uit het regeerakkoord worden gerespecteerd" maar daar gaat natuurlijk helemaal niemand meer vanuit. Het is nu ieder voor zich...

Kijk, als we nu een werkende democratie zouden hebben gehad en schikgodin Ollongren van D66 was teruggefloten toen zij het referendum afschafte (of beter nog, men had haar in de Republiek Islamsterdam gehouden) dan hadden we een opinieonderzoek naar het Kinderpardon kunnen houden. Ik vermoed dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen een verruiming van het Kinderpardon is. Omdat het een verkeerd mechanisme is. En een aanzuigende werking heeft. Er wordt in de migrantenlanden bewust gespeculeerd op het naïeve gedrag van de linkse kerk gangers. Dat zij het uiteenscheuren van gezinnen aanmoedigen, doet er niet toe. Als je als activiste of pseudo Gristen er zelf maar een goed gevoel aan overhoudt. Feit is dat er iets grondig mis is met ons asielbeleid. Mauro is daarvan een heel goed voorbeeld. Staat voor tig gevallen. Met dit verschil dat Mauro dus echt een zogenaamde AMA was, een alleenstaande minderjarige asielzoeker; tegenwoordig heet het geloof ik alleenstaande vreemdeling (AMV), omdat het natuurlijk niet te verkopen valt dat een tienjarige op de vlucht zou zijn omdat hij vervolgd wordt vanwege zijn politieke opvattingen.

Maar goed, neemt u van mij aan dat we de komende weken talloze doorzichtige toneelstukjes "medemenselijkheid" te zien zullen krijgen en de opportunistische tranen van de kwelbuis zullen stromen. Prachtig ! Je "hart laten spreken" en de bevolking de rekening daarvoor presenteren. De MSM zal alle zeilen bijzetten om dit maximaal uit te vergroten...opdat de coalitie toch vooral maar de meerderheid in de Eerste Kamer zal behouden..... Daarna mag u doodvallen !
We hebben dat al zo vaak gezien. .maar met democratie heeft het natuurlijk h e l e m a a l niets te maken. Chef pindakaas Rutte sloopt eerst PvdAchterlijkheid en nu het Christen Demagogisch Appél. Geweldig amusement... Succes ermee !

Vaasje
Feit is dat niemand in de coalitie nog zin heeft om het vaasje van Rutte-III vast te houden. Het reces is definitief voorbij ! VVD trapt verkiezingsstrijd af met aanvallen op D66. Nadat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vorige week al dreigde de coalitie op te blazen en het klimaatakkoord te torpederen - waarbij hij en passant D66-leider Jetten voor "klimaatdrammer" uitmaakte, ging Rutte vorige zondag in Buitenhof vol op het populistische orgel. De intro had de premier die vrijdag daarvoor al gegeven door spierballentaal uit te slaan naar de Oud- en Nieuw vandalen. Zeer tot ongenoegen van de politie overigens. Maar in Buitenhof van die zondag haalde Rutte fel uit naar de "witte wijn sippende Amsterdamse elite" die te veel kritiek zou hebben op de Amerikaanse president...om vervolgens prompt internationaal viraal te gaan met de foto waarop hij samen met presentator Jort Kelder witte wijn sipt in een Amsterdamse grachtensloep. Hahaha...Dan sta je niet voor gek..!

Popi Liberalisme
(bedacht door Ton F. van Dijk van HP/deTijd)
Geweld tegen hulpverleners op straat? Onacceptabel vindt Rutte. Hij zou de daders het liefst "persoonlijk in elkaar willen slaan". De "normstellende" premier stelt hier een duidelijke grens. Dat is namelijk ook wat staatsmannen doen...toch? Een echte liberaal die zegt wat hij echt denkt en niet schroomt om zijn emoties te tonen. Zo ook vorige week vrijdag toen hij observaties maakte bij het geweld tegen ambulancemedewerkers, brandweerlieden en politieagenten tijdens de jaarwisseling op straat. Terwijl zij anderen probeerden te helpen, werden ze dwarsgezeten door rellende omstanders. Zo zeer dat ze hun werk nog nauwelijks naar behoren konden doen. Het is een groeiend maatschappelijk probleem dat inmiddels ook de volle aandacht heeft van de bewoner van het Torentje, zo weten we sinds de vorige persconferentie van de minister-president na afloop van de ministerraad.

Rot op! Pleur op ! In elkaar rammen. Oplossen. Doen. De opkomst van het popi-liberalisme. We boffen toch maar met zo'n minister president. Die de hele wereld in Nederland opdeelt in doeners en drammers. Wie de doeners zijn is helder. Dat zijn de fixers die met z'n allen dat klote vaasje vasthouden. De tegenpool is de "drammer".
Jetten en Klaver zijn drammers. En nog wel van de allerergste soort: "klimaatdrammers"! Bah! Dat zijn VVD'ers nou nooit. Daarom hebben we het bijvoorbeeld in de "Media's" ook nooit over "dividenddrammers" gehad.

Maar goed, het is al erg genoeg als je de hele tijd inhoudelijke debatten ontregelt door het over de tóón te hebben in plaats van de inhoud van de boodschap. Maar het is nog erger wanneer de boodschap die je er vervolgens tegenover zet consequent leger, holler en inhoudslozer is dan het pensioenfonds van de meeste ZZP-ers.

Emotioneel
Naar eigen zeggen was Rutte "emotioneel" toen hij de woorden sprak: “Ik zou ze wel in elkaar willen slaan,” sprak de hoeder van de rechtsstaat in Nederland ten overstaan van de pers. Even was het stil in het land. Dat vrijwel dagelijks gewone Nederlanders door rechters worden veroordeeld wegens geweldsdelicten, omdat ze net als Rutte "emotioneel" werden, "iemand in elkaar wilden slaan" en dat ook daadwerkelijk deden, maakt voor Rutte niets uit. Er komen verkiezingen aan en "het doel heiligt de middelen".

Klimaat
De klimaatplannen staan centraal in de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart. De oppositie vreest dat het kabinet de besluitvorming over de te nemen klimaatmaatregelen over die verkiezingen heen tilt en doet er alles aan om dit te voorkomen.
Maar volgens Rutte gaan die verkiezingen niet over het klimaat.

Die gaan over de provincies

Ontkennen en mist verspreiden...de grote manipulator Rutte aan het woord. Want de verkiezingen voor de Eerste Kamer gaan wel degelijk over het klimaat. De Klimaatwet moet nog door de Eerste Kamer, remember! Dus gaan de provinciale verkiezingen wel degelijk over het klimaat. Bovendien stelt de VVD alles in het werk om de doorrekeningen van het CPB over die verkiezingen heen te tillen...Dus wat nou niks met de Eerste Kamer te maken...

VVD en D66 doen het allebei slecht in de peilingen, is dat de reden waarom de VVD opnieuw probeert er een strijd VVD-D66 van te maken? VVD - D66. Ben je tegen klimaatdrammen, stem VVD, vind je het klimaat belangrijk dan is D66 uw partij. Kijk, jaren geleden lukte het op die manier ook om VVD en PvdA enorm groot te laten worden ( "stem op ons anders wordt de andere partij de grootste"), waardoor Nederland een VVD-PvdA kabinet kreeg. Probeert men nu dat trucje nieuw leven in te blazen?

Naast de VVD is het ook treurig gesteld met moraalridder Buma en mooiweer/rechtprater Segers, die we nog niet gehoord hebben over de Nashville-verklaring, waar hij natuurlijk net zo over denkt als mannenbroeder Kees van der Staay, alleen, meer in het geniep. Op de loer ligt ook de natuurfreak met de opgestroopte hemdsmouwen, Klaver, de tegenpool van Jetten, maar net zo geraffineerd in het verkopen van stervensdure gebakken lucht, om het goedgelovige kiezersdeel, dat zichzelf schuldig heeft verklaard aan de door het bedrijfsleven veroorzaakte milieuvervuiling en daar ‘godbetert’ ook nog flink voor wil dokken, bij de neus te nemen. Nee veel vrolijkheid is er niet bij de komende verkiezingen. De huiveringen lopen al over mijn rug als ik me voorstel dat de koppen van Rutte, Segers, Jetten en Klaver me na de verkiezingen triomfantelijk toe lachen. Een nachtmerrie!

Verkiezingen Europees Parlement
Wat moeten we met de opmerking van die geweldige minister-president die in Buitenhof vervolgens zijn pijlen richtte op de Europese Unie en stelde de verkiezingen voor het Europees Parlement "niet zo relevant" te vinden, omdat "de macht" op nationaal niveau te vinden is. Opmerkelijke uitspraak voor iemand die een internationale topfunctie bij de EU zou nastreven. Zal wel weer zo'n typische opmerking van Rutte zijn om verwarring te zaaien ...geen aandacht aan schenken.

Bijna negen jaar leugens, bijna negen jaar een man aan het hoofd, die werkelijk alles wat het leven voor de gewone burger(die in zijn optiek overigens niet bestaat) leefbaar maakte heeft afgebroken. Een man, zonder visie, zonder daadkracht, zonder empathie, zonder enige zelfreflectie, zonder geweten. Een man die zijn kompaan Dijkhoff de hete kolen uit het vuur laat halen. Alles is bekokstoofd. Een "lekker lang" beraad met de coalitiepartijen, alles voor de bühne. Reken maar dat dat driftige MP-tje weer met wat deuren heeft geslagen om zijn zin door te drijven. Stoïcijns luisterend naar de column in Buitenhof van Sheila Sitalsing lachend alsof het niet over hemzelf ging. Die leegte. Die giftige lucht die Rutte uitwasemt over Nederland. Wat moet je toch met zo’n onechte man?

Kom, we gaan wat drinken...Schenk alvast maar in, geef ik u intussen de gehele peiling van zondag 20 januari 2019;

VVD 22, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 17(+1), PvdA 15, SP 13(+1), CDA 10(-1), D66 10, PvdD 8, DENK 7 ChristenUnie 6(-1) 50+ 4, SGP 3
Laatst bewerkt: 9 maanden 2 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
9 maanden 1 week geleden - 9 maanden 1 week geleden #53827 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 13 januari 2019

Peilingen
De peilingen van Maurice de Hond zijn weer binnen en wat blijkt? Niks veranderd sedert de laatste peiling van 2018 ! Hoe geloofwaardig is dat? Vanaf december is ons land hevig verdeeld over het klimaatakkoord. Niet meer dan een lousy 20 procent van de kiezers is genegen het klimaatakkoord integraal over te nemen en 49 procent is faliekant tegen. Slechts een klein deel van de achterban van VVD en CDA vindt dat het Klimaatakkoord moet worden overgenomen, maar het totaaloordeel van de kiezer is negatief.
En dan komt dit uit een politieke poll? Geen verandering in de politieke voorkeur van het volk? Make it a little. Weet u, dan heb ik al helemaal geen zin meer om nog naar opgesomde tabellen en uitsplitsingen en analyses te kijken. Zal allemaal wel. En als De Hond dan ook nog begint met stellingen voor te leggen over de Nashville verklaring, ben ik weg. En kom pas weer terug als die laffe Hond komt met stellingen over de positie van homo's in de door velen zo bejubelde islam. Dus...doei doei !
Vindt u het wel prettig om kennis te nemen van de oprispingen van De Hond? ...be my guest op Peil.nl

Onuitstaanbaar
Wat zijn wij toch een onuitstaanbaar arrogant volkje. Wat voelen we ons in Europa toch vaak superieur. Amerikanen zijn oppervlakkige cultuurbarbaren, Russen corrupte dronkenlappen die in westerse all-inclusive hotels de handdoeken stelen en Chinezen kopiëren erop los terwijl ze in een walm van vervuiling alweer uitkijken naar het volgende maaltje hond...
Nee, dan wij in Europa. Wij hebben zóveel om trots op te zijn: altijd maar weer oorlogen, lekkere verdiensten in de slavenhandel, etnische schoonmaak, rechts en links radicalisme, etc
Nou ja, in machtspolitiek zijn we niet goed meer. Dat hebben we laten versloffen. Voorheen koloniseerde we er lustig op los. Nu stellen we hooguit economisch nog iets voor, al zijn onze hoogtijdagen tijdens de EEG al lang verleden tijd. Onder de paraplu van de Verenigde Staten mogen we binnen de NAVO nog wat betekenen, maar met een Amerikaanse president die ons maar uitvreters vindt, wordt dat ook al twijfelachtig.

EU
De EU had het antwoord moeten zijn. Onder de leuze "Eén voor allen, allen voor één" zou de EU zijn partijtje flink meeblazen. Dat is tot op zekere hoogte gelukt al moet ik zeggen dat het met de talrijke dissonanten niet meer om aan te horen is. Het volk wil niet meer !. Het volk wil niet méér Brussel en het tij lijkt niet gunstig voor organisaties die een moreel overwicht claimen (maar dat niet op zichzelf toepassen), dat gebaseerd is op keurige wetten, handelsverdragen en samenwerking. De huidige politiek is er geen van Gentlemen's Game. Het is het recht van de sterkste, waarbij regels en verdragen er zijn om overtreden te worden.

Eigen volk, eigen waarheid eerst. De meeste moeite heeft de EU met de vriend die Brussel regelmatig de les leest: de VS. President Trump doet weinig moeite om zijn afkeer van het "Oude Continent", te verbergen. Hij steunt de Brexit, begint een handelsoorlog en vernederde onlangs de "EU-ambassadeur" door diens status te verlagen waardoor die als laatste in de pikorde, dus achter allerlei boevenstaten, mag aanschuiven. Zonder de ambassade ter plaatse of de hoge vertegenwoordiger (Mausolini of zoiets) in Brussel n te lichten
Een enorme schok voor "Europa". Zo'n dreun recht in je gezicht dat verwacht je niet. Zeker niet als je denkt en pretendeert een belangrijk deel uit te maken van dezelfde Atlantische familie. De schuld hiervoor is Rusland.... maar dat had u al begrepen? Rusland is militair een geduchte rivaal en die vervloekte Poetin is iedereen in het Westen net even een paar zetten op het schaakbord te slim af. En China is alleen nog in naam communistisch. Die proberen door overvloedige economische steun aan zwakkere EU-broeders de Unie te ontwrichten. En dat wordt ze in Brussel heel, héél erg kwalijk genomen. Maarrr... de EU heeft met de voormalige Oostbloklanden toch precies hetzelfde gedaan!? Losgerukt uit de invloedsfeer van Rusland zoals vastgelegd na WW-II in Jalta, en voor heel veel geld (nog steeds) overgehaald toe te treden tot de Europese Unie en de NAVO. Dus wat mekkeren ze nou in Brussel?
Zelfs zwakkere landen, zoals Iran dat kennelijk moorden beveelt in ons land, beven niet echt voor de Europese Unie. Waarbij je gerust de vraag mag stellen waarom Nederland - want natuurlijk zaten die Iraanse terroristen in ons land - überhaupt onderdak heeft gegeven aan dat tuig. Dat, gevoegd bij de langjarige steun die Nederland verleende aan de terroristen/jihadisten in Syrië, en onze rol in de doofpot en aandeel in de ramp met de MH-17.... geeft een verdomd vieze smaak.

NOS-journaal
Als een paar schoenen overboord spoelt, komt de linkerschoen aan op Ameland, en de andere op Vlieland. Wist u dat? Ik wist het niet maar ik hoorde het de NOS nieuwslezeres verkondigen met een strak gezicht. Dat weetje is het product van "wetenschappelijk" onderzoek, liet ze ons weten, zonder in lachen uit te barsten. En niet alleen dat, maar er worden op dit moment nieuwe "onderzoeken" opgetuigd in dezelfde sfeer, om te profiteren van de verloren lading van een containerschip. Op onze kosten.
Man-o-man...Eerst moet je je VWO-studie hebben afgerond, en vervolgens vijf jaar of langer "blokken" op de universiteit of "hogeschool" en dan beland je in een goed betaalde baan waarvoor het geld wordt opgehoest door mensen die met een nul-uren-schnabbel moeten zien rond te komen. En aan het eind van je "onderzoek" produceer je een lijvig rapport waarin staat hoe groot de kans is dat een bepaalde knuffel op Texel, of Rottum aanspoelt....!

O ja, het journaal liet ons ook nog weten dat het Openbaar Ministerie jacht maakt op de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Op onze kosten. Want er was "maatschappelijke onrust" door ontstaan in Save-Space-land. En de "Kinderombudspersoon" had opnieuw opgeroepen om de kinderen van ouders die naar Syrië en Irak waren afgereisd, terug te halen.
Kinderombudsvrouw wil ISIS-kinderen van levensgevaarlijke jihadisten ophalen. Dezelfde Kinderombudsvrouw die het sprookje van Zwarte Piet in strijd met kinderrechten vond.
Vorig jaar had Min/Jus Grapperhaus, als verantwoordelijke minister al gevraagd: "Hoe dan?", want zonder gebruik van geweld in een soevereine staat kinderen ontvoeren is niet mogelijk. Maar dat zijn details waar je als Kinderombudspersoon niet over hoeft na te denken. In die functie word je, door de belastingbetaler, rijkelijk beloond om "je hart te laten spreken"

RTL
De concurrerende Nieuwsuitzending (de RTL-en van Bertelsmann had een item over politieagenten op jacht naar een eekhoorn, compleet met beeld. Het diertje wilde naar binnen, maar de agenten wisten dat te voorkomen. En elders in de wereld hadden zich veel gieren verzameld in de buurt van een McDonalds, omdat katten de gedumpte voedselresten daar naartoe sleepten, het vlees opaten, maar de broodjes en het zuur lieten liggen, waar de gieren zich dan weer tegoed aan deden. Maar je kon die gieren niet verjagen, want het was een beschermde diersoort...bent u er nog?

Je kunt met de beste wil van de wereld niet meer om mensen met een "bullshit"-baan heen. En waar het leidt tot vervolging van mensen die gebruik maken van hun recht op Vrije Meningsuiting ( hallo Geert) is het meer dan pure verspilling. Ook waar hartenkreten impliciet een oproep zijn om een oorlog te ontketenen. Vroeger had je verantwoordelijke bestuurders die nog durfden te zeggen: "Goed plan! Doen we niet". Maar ja, dat was vroeger.

Censuur
Wat je niet las of hoorde was dat de Hongaarse journaliste die zogezegd een illegaal of transmigrant op weg naar Duitsland pootje lapte omdat hij de Hongaarse grens stormenderhand overstak, is volledig vrijgesproken door de rechtbank. Zelfs al zou ze die vluchteling pootje hebben gelapt, ze verdedigde haar grens en land tegen een overtreder van de wet die illegaal het land wilde binnenkomen, samen met de politie. . Oei oei, ik vermoed dat #judithineuropa nu een toeval krijgt en zal zeggen dat die rechtbank niet neutraal was, niet echt recht sprak en een marionet van die afschuwelijke Orbán is. Want er wordt enkel recht gesproken als het vonnis luidt wat de linksche deugmenschjes willen horen

Zo schreven en schrijven zij ook de wetten, de verdragen en de inhoud van de schoolboeken, waarbij ze iedereen die er anders over denkt uitsluiten, demoniseren, discrimineren, broodroven, of hun promotie of diploma mogen weigeren. In Duitsland is er zo recent een kind geweigerd op een school omdat de vader een lokaal politicus is voor het AfD, een uiterst rechtse organisatie volgens de school, die vreesde dat dit het eenheidsdenken, dat op de school wordt gehandhaafd, in gevaar zou brengen. De staatsmedia en de leugenpers plegen inmiddels regelrechte censuur, of …..nepnieuws!

Nepnieuws
Want het luchtkasteel van de Russische Inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen was eigenlijk allang in elkaar gestuikt, maar wordt met de moed der wanhoop gestut door Mainstream. Nu weer door een rel over een vermeende leugen van de reeds wegens financiële malversaties opgeknoopte Paul Manafort in een verkeerd daglicht te plaatsen. NRC besteedde er zelfs op twee achtereenvolgende dagen een min of meer gelijkluidend artikel aan. Manafort zou zijn Oekraïense compagnon, met wie hij in Oekraïne leuk verdiende voor adviezen aan de Oekraïense regering, inzage hebben verschaft in polls die het campagneteam van Trump had laten uitvoeren. U weet wel, van die polls waaruit bleek dat Trump zou gaan winnen, terwijl alle officiële "polls" ons voorlogen dat Clinton met twee vingers in haar neus de vloer aan zou vegen met "The Donald". Om dat te kunnen verkopen als ‘Russische Inmenging’ vergt een overdosis aan hallucinerende middelen, vrees ik. Evenals het bijgevoegde bericht in het eerste NRC-artikel dat een Russische advocate in de belangstelling staat bij de Amerikaanse justitie vanwege een kwestie die terugvoert naar Bill Browder en zijn schimmige financiële deals in Rusland voordat Poetin het stokje overnam van Yeltsin.

Op het eerste gezicht hebben deze onderwerpen niks met elkaar te maken. Maar wat die verhalen verbindt, is het gebrek aan realiteitszin dat erachter schuil gaat. Luchtfietserij, Identity Politics en Ruslandhaat hebben een houdbaarheidsdatum. Consumptie ná die datum leidt tot voedselvergiftiging, en in ernstige gevallen met de dood op de koop toe. In het bijzonder als de ziekenhuizen moeten sluiten, de zorgpremies de stijging van de koopkracht uitgummen, terwijl medicijnen die in Nederland werden ontwikkeld, met onderzoek dat betaald werd door Nederlandse belastingbetalers, de aandeelhouders van een Zwitserse pillendraaier miljarden oplevert.

Wat je allemaal niet rechtstreeks met elkaar kunt verbinden, maar het eindproduct is ‘Gele Hesjes’.

Gooit u een paar mooie blokken op het vuur, dan schenk ik een lekker koel biertje in..PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 13 januari 2019 die gelijk is aan de laatste peiling van 2018:

VVD 22, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 16, PvdA 15, SP 12, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7, 50Plus 4, SGP 3
Laatst bewerkt: 9 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
9 maanden 2 weken geleden - 9 maanden 2 weken geleden #53796 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 6 januari 2019

Peilingen
Geen peilingen wegens reces.

D66 en Klimaatwaanzin
De kersverse D66-fractievoorzitter Rob Jetten heeft het niet gemakkelijk in de eerste maanden van zijn nieuwe baan. Maar, mijn hemel, hij doet ook geen enkele moeite om het zich gemakkelijker te maken. Hebt u hem gezien bij Jinek deze week? Daar deed hij de milieuplannen van het kabinet uit de doeken, en die vielen, op zijn zachtst gezegd, niet bij iedereen in goede aarde. Wat een klimaatklets! Jetten oreert dat "we de laatste generatie zijn die iets aan de opwarming van de aarde kan doen". Demagogie in optima forma. Critici noemde hij klimaatdefaitisten en beroepspessimisten. U weet, het diskwalificeren van tegenstanders is vaak het antwoord van politici als ze inhoudelijk zijn uitgepraat.

Trouwens, op argumenten van zijn "gesprekpartners" ging Jetten niet eens in. Hij bleef maar ratelen als een Duracel Bunny op crystal meth. De kern van zijn betoog - en ook dat van beroeps-lobbyist Samsom - is voortdurend dat Nederland een voortrekkersrol moet krijgen, een gidsland moet worden in het klimaatdossier. Maar het waarom daarvan blijft volstrekt onduidelijk. Nederland, een speldenknopje op de wereldkaart, heeft nul komma nul impact op het klimaat. Bovendien wie zegt dat "goed leiden, goed volgen" doet.

Doet me denken aan een ander dossier waar Nederland zo'n rol ambieerde: Ontwikkelingshulp. Tientallen miljarden gaven we weg. Lange tijd voldeet Nederland als een van de zeer weinigen aan de VN-norm. Het overtuigde anderen geenszins. Maar onze ambities en pretenties waren evenredig aan de hoogte van het belastinggeld dat in een bodemloze put werd gestort. Nederland is op het wereldtoneel gewoon een heel kleine speler. Wie dat niet snapt en de burger op kosten (blijft) jagen, die lijdt aan grootheidswaanzin.

CO2
Zelfs een onderzoek van beroeps-lobbyist Greenpeace komt niet verder dan een totale bijdrage aan uitstoot van CO2 van rond vijf en twintig procent voor alle vervoer. Tien procent van de vijfentwintig komt voor rekening van scheepvaart en luchtvaart (heb ik uit een persbericht). En hoe groot de bijdrage is van het beroepsvervoer versus het privégebruik van de auto staat er niet bij. Evenmin hoeveel de trein en de elektrische auto bijdragen, via de verbranding van bruinkool en gas in onze elektriciteitscentrales. Een interessant overzicht van de CO2 bijdrage per "energiedrager" vindt u hier: www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/

Let even op waterstof! Het verbranden is super schoon, maar bij de productie overtreft het met een ruime marge alles wat je kunt bedenken. Dat komt omdat waterstof wordt geproduceerd door aardgas te splitsen, waarbij CO2 vrijkomt. Verder reikt mijn kennis niet...dus houd ik het hierbij

Terug naar D66'er Jetten. Vooral de 6.000 euro subsidie die het kabinet ter beschikking stelt voor een gezin dat een elektrische auto niet kan betalen werd met hoongelach onthaald. Blijft een dikke 60.000 euro over. Twee- tot driemaal jaarinkomen van een brede laag van de bevolking. En hoezo is het een geruststellende gedachte dat de subsidie op elektrische auto's begint met een piek, en daarna geleidelijk wordt afgebouwd? Dus degenen die zich zo'n Tesla of Porsche niet kunnen veroorloven zijn straks twee keer de pineut? Eerst opdraaien voor snel duurder wordende benzine om die op bruinkool rijdende bolides van de happy few te subsidiëren, en tegen de tijd dat de benzineauto's verboden worden, is de subsidie gestopt..!

Gratis Openbaar Vervoer
Waarom niet eerst gezorgd voor honderd procent schone elektra, alvorens er nog een krankzinnig makende extra "vraag" aan toe te voegen? In Luxemburg bedachten ze een beter plan: gratis openbaar vervoer voor iedereen. Daar is elke lobbygroep die je kunt bedenken tegen, dus het moet haast wel een goed idee zijn. Alle lobbyisten werkloos. En degenen die in een Tesla of Porsche willen rijden betalen de volle mep voor hun supersnelle bolide. Want het geld is nodig om gratis openbaar vervoer te realiseren. En zonder dat het bezit van een "klassieke" auto met benzinemotor wordt verboden. Maar geen files meer scheelt al héél wat zinloze uitstoot..
Dat uitgerekend de Volkskrant het een puik idee vindt om dure topmodellen te subsidiëren, is kenmerkend voor de intellectuele corruptie met een verlengsnoer die zich meester heeft gemaakt van actievoerend Nederland.

"DOE IETS"
Mijn bezwaar tegen de plannen die nu op tafel liggen is dat ze van een weinig rooskleurige situatie een regelrechte ramp dreigen te maken. De "DOE-IETS!" paniek beheerst het denken. Allerlei mensen roepen maar wat, en politici zijn blij dat er nu "tenminste iets gebeurt". Doorgaans iets wat exact past in het straatje van de lobby die hun salaris betaalt, of waar ze terecht kunnen als hun politieke loopbaan een einde neemt. Maar wel bizar dat je die mensen uitnodigt om mee te praten over een probleem dat ze zelf veroorzaken. Het doet denken aan de oplossing voor de bestrijding van criminaliteit de afgelopen decennia: andere kant opkijken, en de verzekering betaalt de schade. Zo zijn ze in Scheveningen ook aan die vonkenregen gekomen. Verbieden kon niet, want dan kreeg je rellen. Milieu? Welk milieu?

Enfin, het Credo van La Jetten lezend, verwondert het me niet dat D66 in Haren en Eindhoven inmiddels is geïmplodeerd. Jetten doet niets. Niemand grijpt in. Straks grijpt schikgodin Ollongren de macht na de verkiezingen in maart en dan stevent D66 in ramkoers af op de nul zetels....wat een heerlijke gedachte !

We gaan d'r allemaal op vooruit !
Deze woensdag wandelde staatssecretaris Menno Snel over de Haagse markt om daar – zogenaamd in het hol van de leeuw – de verhoging te verdedigen van de btw op de eerste levensbehoeften. De bewindsman hield het volk van Nederland een worst voor waarvan hij hoopt dat die eind deze maand voor het eerst wordt uitgedeeld: dan immers krijgt "iedereen" vanwege ‘de verlaging van de inkomstenbelasting’ meer geld in zijn portemonnee. Hij hoopte dat dit niet alleen de prijsverhogingen in de supermarkt zou compenseren, meer dan compenseren zelfs maar ook die van de energie. Rekenwondertje hoor !
De staatssecretaris vond het trouwens ook vanuit het belang van het milieu een goed idee om consumeren zwaarder te belasten. Milieu? Welk Milieu?

Jan met de pet
Alles bij elkaar draagt dit alles sterk het stempel van dit kabinet en de bijbehorende tijdgeest: Jan met de pet krijgt zoveel mogelijk van de rekening gepresenteerd. Wat de overheid hem met de ene hand geeft aan zogenaamde belastingverlaging, neemt zij via verhoogde heffingen op producten die je niet kunt laten staan, dubbel en dwars weer terug.
De eerste voorspelling die we deden voor het nieuwe jaar 2019 is dus na enkele dagen al uitgekomen. Want in de praktijk gaat u veel meer betalen dan die drie procent btw verhoging. En u denkt dat de overheid dat niet weet? Natuurlijk wel. Maar politici die deel uitmaken van de overheid en gekozen zijn door burgers om hen te vertegenwoordigen hebben totaal andere belangen. En die belangen lopen niet parallel aan die van u en mij - burgers.
Door ervaring wijs geworden zien we telkens dat zodra ze zijn gekozen ze zich gaan bezighouden met zaken die er voor hen persoonlijk werkelijk toe doen. Ze laten zich kopen door Bilderberg of chanteren zoals die enge Ed Nijpels met z'n rose TuTu, om de agenda van hun duistere opdrachtgevers uit te voeren. En onderdeel van die agenda is de burgers zoveel mogelijk kaal plukken en de grote bedrijven aan alle kanten bevoordelen.

Belastingparadijs
Probeert u maar eens als burger om 10.000 euro weg te sluizen naar een belastingparadijs. Dan weet u dat u door de overheid aan de hoogste boom wordt gehangen als u wordt gesnapt. Zelfs als u dat allemaal legaal doet volgens de bestaande wet- en regelgeving, weten ze u nog te vinden. Maar als diezelfde overheid bedrijven als Google helpt om 20 miljard euro weg te sluizen naar Bermuda, waar over dat bedrag totaal geen belasting wordt geheven, dan wordt Google noch de overheid aangeklaagd als lid van een criminele organisatie. Dat maakt de overheid m.i,.een mafiaclub die alleen de belangen van de eigen leden voorop stelt, en waarvan de leden voornamelijk bestaan uit grote bedrijven en de bankiers die de overheid gebruiken voor het uitvoeren van hun wensen. Zo waren we getuige van de uiterst beschamende vertoning van Rutte die zich in allerlei bochten wrong om een aannemelijke verklaring te bedenken voor het afschaffen van de dividendbelasting voor zijn vrindjes bij Unilever.

MH-17
En wanneer je eenmaal beseft dat de overheid niets anders is dan een criminele organisatie, dan worden er opeens heel veel dingen duidelijk. Dan weet je ook dat deze criminele organisatie er niet voor terugdeinst om mee te helpen om 298 onschuldige burgers waarvan 193 landgenoten de dood in te jagen en vervolgens heult met de daders om alle sporen uit te wissen.
Dan besef je...dat je je op vijandelijk terrein bevindt...!

Ik kan er maar niet over uit...298 levens opgeofferd voor de tomeloze ambitie van Rutte. Mijn hemel..wat een gewetenloze schoft

Lek onthult obscuur "netwerk van netwerken"
Vanaf het begin vorderde de ontmaskering van het zelfgenoegzame Orwelliaanse ‘"Integrity Initiative’" als een spionage thriller. De eerste tranche van insider-bestanden wordt op 5 november geüpload naar een niche-anonieme server. Daar ligt het gedurende veertien dagen breed onopgemerkt tussen de anarchistische traktaten en hybrisitaire bedreigingen om de wereld van achter een monitor te veranderen.

Maar dit lek is inhoudelijk, en eenmaal geopend en verspreid – eerst via Twitter, dan Russische media, dan andere alternatieve mediabronnen – explosief.
Interne documenten spreken over het creëren van een “netwerk van netwerken” om de “kwaadaardige” Russische invloed te bestrijden .
Financieringsaanvragen van het Foreign & Commonwealth Office (FCO) van het Verenigd Koninkrijk beloven meer dan een dozijn geheime "clusters" van "competente, toegewijde en goed verbonden individuen, idealiter met een geschikte instituut-aansluiting" van Canada tot Duitsland tot Georgië, dat zou worden ingezet ten dienste van specifiek anti-Russische "doelen"

Er zijn plannen “om Russische burgers te informeren, de democratische oppositie te versterken” en “het gebruik van entertainment via tv en radio te verkennen om berichten te versturen”, terwijl ook cursussen worden gegeven aan bankiers, studenten en, hoogst verontrustend, Britse schoolkinderen, over de dreiging van het Kremlin. .

Lijsten van honderden respectabele publieke figuren in categorieën als "US Cluster", "UK Inner Core" en "UK Journalists", waaronder bijdragen van Washington Post en LSE academische Anne Applebaum (vrouw van voormalig Poolse minister Sikorski, beiden Ruslandhaters) , Times columnist David Aaronovitch en BBC’s Jonathan Marcus. Andere registers omvatten privé-e-mails van Britse ambassade beambten die over de hele wereld zijn gestationeerd, terwijl buitenlandse en defensie-ministeries van verschillende NAVO-bondgenoten ook aan boord zijn.
Op de toepassing van Buitenlandse Zaken hebben de andere financiers de naam van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het NAVO-hoofdkantoor en Facebook, die ‘£ 100.000 bijdroegen aan onderzoeks- en onderwijsactiviteiten’.

EU heeft een eigen desinformatie-afdeling
De hackergroep Anonymous heeft een scan van geheime documenten van het Britse gegevensproject “Integrity Initiative" gepubliceerd, waaruit blijkt dat er een aparte eenheid is voor desinformatie in het EU-gebied. Deze nieuwe gelekte documenten en accounts dienen als bewijs van de geheimzinnige activiteit van het door de Britse overheid gefinancierde project Integrity Initiative. Volgens de analysedoelstellingen van het Britse “Integrity Initiative” staan ​​de oppositiepartij Labour en Russische mediabedrijven met internationale lezers zoals RT en Sputnik centraal.
Onder andere, de stukken over de Skripal-affaire en de situatie in het Midden-Oosten, met inbegrip van Syrië zet apart.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eerder bekendgemaakte rapporten over de betrokkenheid van Londen bij de aangelegenheden van Europese landen en de informatieoorlog tegen Rusland als authentiek geclassificeerd. Dit omvat een groot aantal documenten met betrekking tot de operaties van RT en elektronische facturen die zijn uitgegeven aan de auteurs van de “Integrity Initiative” -analyses.
Het ontmaskeren van een sinistere, door de staat gefinancierde onderhuidse invloed netwerk, is een primeur. Maar de echte samenzwering is het BLINDE OOG dat wordt geweigerd door het Westerse establishment, dat uitstekend is in uitvluchten, zolang het niet uit Rusland komt.

Wanneer je eenmaal doorhebt dat je door propaganda van de overheid, in casu Integrity Initiative, wordt belazerd en bedonderd, dan weet je ook dat de vijand zich niet in Moskou bevindt, maar in Den Haag en Brussel. Meer over Integrity Initiative onder deze titel op het forum.

Hieruit blijkt maar weer dat de EU een duivelse organisatie is waaraan de hele links-liberale kongsi meewerkt aan dergelijke schofterige zaken. Lakeien van het ultieme kwaad zijn het.

Ik wens u van harte een Gezond en Gelukkig 2019 . Proost..op u allen ! PROOST !
Laatst bewerkt: 9 maanden 2 weken geleden door katertje. Reden: link emissiefactoren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
9 maanden 3 weken geleden - 9 maanden 3 weken geleden #53756 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week zondag 30 december 2018

Peilingen
Nog immer Kerstreces, derhalve geen peilingen.

Waar blijven de Maatschappijtafels?
Maurice de Hond heeft, zoals bij iedere jaarwisseling, een discussiestuk geschreven over een thema dat hem bezighoudt en waarvan hij het belang met de lezer wil delen. Het discussiestuk is gebaseerd op de resultaten van zijn onderzoeken en/of ontwikkelingen in de samenleving die hij ziet. Daarbij gaat het niet over het onderwerp, waarover 150 organisaties en veel bobo’s, aan vijf klimaattafels, intensief hebben overlegd, om te kijken of en hoe ze de mensheid vanuit Nederland op termijn kunnen redden. Maar het gaat over het onderwerp waarvan naar mening van De Hond de urgentie in Nederland groter is dan de aanpak van CO2-uitstoot. Hij is van mening dat dat eerst en goed dient te worden aangepakt, omdat anders wat er verder ook wordt besloten naar aanleiding van die uitkomsten van de klimaattafels, tot niets zal leiden. Het is een onderwerp, waar De Hond zich al heel lang over uitlaat en voor waarschuwt. En waarvan men lang de ernst ervan niet onderkende en nog steeds de mogelijke gevolgen bagatelliseert. Dat is de tweedeling in de samenleving, waarbij grote groepen zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de instituties die we gecreëerd hebben en degenen die het in ons land voor het zeggen hebben.
Interessant hoor...dus lezen op: www.maurice.nl/2018/12/30/waar-blijven-de-maatschappijtafels/
Klimaat
Klimaatverandering! We moeten de wereld redden.! Maar ieder kind snapt dat er niet zoiets bestaat als een wereldklimaat. Ieder stukje aarde heeft zijn eigen klimaat; een poolklimaat is totaal onvergelijkbaar met een woestijnklimaat; een toendra-klimaat is weer geheel anders dan een gematigd zee-klimaat, zoals we dat hier in Nederland hebben. Alleen al het idee dat er zoiets zou bestaan als een wereldklimaat is in al haar idiotie briljant gevonden door de klimaatalarmisten. Maar misschien nog wel indrukwekkender is het idee dat de hele wereld er op elk vlak op achteruit gaat door die vermaledijde opwarming. En geen plekje op de wereld dat beter wordt van een klimaatverandering. Dus woestijngebieden krijgen nog meer droogte, natte gebieden juist meer water, koude streken nog meer kou en ...warme streken nog meer warmte. Elke klimaatgelovige weet voor ieder plekje op aarde exact dat doemscenario te bedenken. Voorwaar een prestatie!
Absurd
Er lijkt geen kruid tegen gewassen. De eventuele veranderingen in het klimaat hebben op alle plekken ter wereld een negatief effect. Absurd.! Verandering heeft toch ook positieve effecten!? Zo stel ik me voor dat er plekken op de wereld zullen zijn waar men dankzij meer regenval minder ernstige droogten ervaart. En plekken waar men twee in plaats van maar één keer per jaar kan oogsten. En er zullen misschien ook wel plekken onder water komen te staan. Al met al is klimaatverandering dus een optel- en aftreksom van diverse positieve en negatieve effecten.

Het is een bijzonder verschijnsel dat de hele politieke wereld mee lijkt te gaan in de huidige klimaat-hysterie en zwartgalliger kijkt naar het klimaat dan een suïcidale alcoholist naar zijn lege drankfles. Ook bijzonder is de pertinente weigering om ook maar iets positiefs te willen zien. Stel nu dat je daadwerkelijk gelooft in de extreme opwarming. En dat je dan cijfers en feiten te horen krijgt die uitwijzen dat het allemaal wel meevalt. Dan zou je verwachten dat zo iemand een gat in de lucht springt van blijdschap. Ja toch? Niet dus! Niets van dat alles. Men wil zó graag geloven in het rampscenario. Je kan ze tachtigduizend keer vertellen dat een toename van de in de lucht aanwezige CO2 een zegen kan zijn voor alle groene planten, zij gebruiken CO2 immers als de bron voor hun fotosynthese en daarmee hun groei. Hout is gemaakt van de CO2 die de boom uit de lucht heeft gehaald, dat zal iedere bioloog bevestigen. En iedere kweker probeert zo veel mogelijk CO2 in zijn kassen te hebben, zodat de groei van de gewassen optimaal is... de wereld vergaat... tenzij wij even 1000 miljard willen aftikken voor de lobbyisten c.s. Misschien is er dan nog hoop!
"Wetenschappelijk onderzoek zijn ook maar Meningen"
Debatten met de samenleving zijn uit den boze: de domme burgers worden geacht hun mond te houden, en alles over te laten aan politici, beleidsmakers, lobbygroepen en milieuactivisten. De afgelopen jaren zijn er zo'n 800 wetenschappelijke publicaties gepubliceerd die de CO2 broeikasgashypothese weerleggen...maar ja, dat zijn slechts "meningen".
Want wetenschappelijk bewijs is verworden tot "een mening". Een beter bewijs hoe het onderwijs in Nederland in tientallen jaren is gedegenereerd, is er niet. Feiten mogen niet door het publiek worden waargenomen, want dan hebben ze ook geen invloed op de beleidsvorming. Hier verlenen de MSM hun hand- en spandiensten.
Als bewijs voor de laatste broeikasgastheorie wordt herhaaldelijk naar voren gebracht dat 97 procent van de wetenschappers het daar mee eens is. 97% procent! Dan zouden toch alle journalistieke waarschuwingsbellen moeten gaan rinkelen? De MSM zouden zich bijvoorbeeld kunnen afvragen: 97% van hoeveel wetenschappers? En welke wetenschappers zijn er bij? Wie heeft ze geselecteerd? Twee keer in de afgelopen twee jaar hebben kritische wetenschappers van over de hele wereld elkaar in Berlijn ontmoet om hun nieuwe onderzoek te presenteren, en hun conclusies luidden anders dan die van de IPCC-makers en hun gelovigen. Maar je ziet nauwelijks een parlementslid of een journalist die de moeite neemt om zich te laten informeren.
An Inconveniënt Truth ...sorry Folks
De basisgegevens voor de berekeningen van het IPCC zijn door het toonaangevende Britse instituut van de Uni van Norwich met de grond gelijk gemaakt. Voor zijn wereldschokkende voorbeelden in zijn film "An inconveniënt Truth" heeft Al Gore zich geruime tijd geleden al moeten verontschuldigen...
Niettemin voert Rutte-III een "energiebeleid" door dat de Nederlandse burgers miljarden, zo niet biljoenen euro's zal kosten. In Den Haag vinden ze het niet erg dat ze wat betreft "energietransitie" alleen op de wereld zijn.

Bijna onopgemerkt door het publiek, hebben vorig jaar op de G8-top in Deauville, Canada, Japan, Rusland en Frankrijk verzekerd dat zij niet langer naar conferenties voor een Kyoto-opvolgprotocol zullen gaan.

Perfecte gasinfrastructuur
Terwijl in ons land de politiek, door gebruik te maken van "klimaattafels"(opgesteld in achterkamertjes, waar alleen vóórstanders van de CO2-hoax zijn uitgenodigd) besloten heeft het meest efficiënte gasnet ter wereld te laten verroesten en gas af te schaffen, schakelen steeds meer landen in de EU en de wereld juist over op aardgas - één van de schoonste en goedkoopste vormen van energie. Alle burgers wordt straks geacht een - milieuschadelijke - elektrische auto aan te schaffen..huizen "duurzaam" en "klimaatneutraal" te maken, maar ondertussen worden de besteedbare inkomens verder uitgeknepen, voorzieningen, verworvenheden en burgerrechten in de kliko gegooid.
Zelfs als de komende jaren, maanden zal blijken dat het ene na het andere land afhaakt bij het onderwerp "global warming" , zullen onze gekozen volksvertegenwoordigers ( die vóór verkiezingen speciaal voor ons (niet dóór ons) worden geselecteerd, het beprijzen van CO2 gewoon doorzetten. Nederland MOET een voortrekkersrol vervullen, toch?
Met energiebeleid en milieubescherming heeft het dan niets meer van doen.
In het begin was de theorie over het "schadelijke" CO2 en broeikaseffect een Angelsaksische uitvinding, die vooral werd gepromoot door de nucleaire industrie, die hoopte op een voor haar positieve verandering. Maar toen werd het steeds meer een doomsday scenario, het naderen van het einde van de wereld, net zoals destijds met de zure regen en het ozongat, weet u nog?
Onbenul
Die paniekzaaiers sluiten ons wel van het gas af en smeren ons grote leningen aan voor een warmtepomp. Niks persoonlijke vrijheid. Dwang, dwang, dwang. Politici hebben het afgelopen jaar bikkelhard gewerkt om het vertrouwen in de politiek onderuit te halen. Met speciale vermelding van Ollongren, Rutte, Juncker. Ze lieten zien hoe een democratie moet worden afgebroken. Hoe een referendum de nek moet worden omgedraaid. Hoe burgers monddood moeten worden gemaakt, hoe multinationals op slinkse wijze politici manipuleren en hoe stap voor stap een politiestaat moet worden ingevoerd. Kunt u mij vertellen in welke liberale samenleving een politiestaat wordt opgebouwd? In welke liberale samenleving wordt men aan de warmtepomp gedwongen? In welke liberale samenleving legt de Staat beslag op meer dan de helft van het Bruto Nationaal Product?
Antwoord: in de Nederlandse "liberale" samenleving !! Waar is het fout gegaan? Waarom laten we dit toe? Waarom stemmen we op criminelen om ons te regeren? Criminelen die geen andere opdracht hebben dan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen te vernietigen? Waarom?
Omdat we te gemakzuchtig zijn, lafaards zijn, idioten zijn, verliezers zijn, gekken zijn...verdoofd door brood en spelen en "leuke dingen". Daarom!

Ik draai al een poosje mee hier op dit forum en heb in die tijd gezien hoe Merkel haar partij -de CDU- heeft veranderd van een Christelijk Conservatieve rechtse partij in een links socialistisch bolwerk met een zogenaamd groen tintje. Het zijn de socialisten die de economie wensen te beheersen, die de mensheid wensen te beheersen, massaal willen nivelleren en herverdelen. Het is een kenmerk van socialistische en communistische staten dat ze een politiestaat opbouwen en die daarna los laten op de burgerij. Het is een kenmerk van bureaucraten dat ze alles willen beheersen, zelfs het klimaat. In Nederland heeft Rutte precies hetzelfde gedaan met de VVD..
Rutte naar Brussel
Volgend jaar gebeurt het dan echt. Jean-Claude Juncker de president van de Europese Commissie, houdt het voor gezien. Hardnekkig circuleert de naam van Rutte als zijn opvolger. En ik moet het hem nageven, waar het op liegen aankomt, steekt hij Juncker naar de kroon. Dus wat dat betreft heeft Nederland gewoon de beste Europese kandidaat voor zijn functie.
(Ik dacht dat Rutte het ambt van Donald Tusk begeerde... president van de Europese Unie.)
We hebben hem gevolgd bij "zijn eerste stapjes" . Zijn dubbele agenda. Zijn enerzijds thuis en anderzijds in Brussel. En altijd was daar Merkel. Politiek gezien heeft de Duitse Bondskanselier haar houdbaarheidsdatum allang overschreden. In haar thuisland neemt het aantal mensen (geen Duitsers maar u weet wel, "die daar al langer wonen")afstand van haar en haar beleid. Behalve CDU'ers natuurlijk, die houden dapper de schijn op dat ze nog volledig achter de Bondskanselier staan .Niets is minder waar.
Maar de psychologische truc van haar om het partijvoorzitterschap neer te leggen, heeft zijn uitwerking niet gemist. Terwijl in Duitsland politici alleen dáár maar mee bezig zijn, kan zij haar ultieme plan - het overspoelen van het oude continent met miljoenen migranten - en de vervolmaking van een politieke Europese Unie zo lang zij nog in functie is, volbrengen.
Schoothondje
Rutte weet dat hij de steun van Merkel, die hij gedurende zijn volledige premierschap als een schoothondje heeft gevolgd en waar nodig geholpen, nodig heeft bij zijn streven naar het ultieme doel: een topbaan in Brussel. En die steun kan hij wel gebruiken ook, gezien het feit dat er méér kapers op de kust zijn voor Junckers baan. Rutte weet ook dat hij niet te lang moet wachten om die steun van Merkel te verzilveren: als Merkel als bondskanselier opstapt dan staat de premier wat haar steun betreft met lege handen. Dus is er wel wat haast geboden. De MSM is al volop aan het speculeren over zijn carrièremove. Ik dacht daaraan toen ik enkele weken geleden de Belgische oud-voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy zijn opwachting maakte in Buitenhof. ..men is de geesten aan het rijp maken voor zijn vertrek. We hopen dan natuurlijk allemaal op nieuwe verkiezingen . Maar u weet ook dat een voortijdig vertrek van een politicus wordt gezien als kiezersbedrog, dus moet er eerst flink gemasseerd worden voor het volk het allemaal "slikt". Dat van die nieuwe verkiezingen geloven wij trouwens niet zo. Bij vertrek van Rutte kan een vicepremier hem opvolgen . En dat wordt - ik vreet een bezem als het niet zo is - Ollongren.

Beatrix en Ollongren kunnen het buitengewoon goed met elkaar vinden dus zal er een gesprek met zoonlief plaatsvinden om de zaak "in der minne" te schikken. Hij wikt, zijn moeder beschikt, tot aan haar verscheiden ben ik bang. Want verkiezingen zijn net als referenda...je kunt niet op een gewenste uitkomst vertrouwen. Beter dus om zelf de touwtjes in handen te nemen.
Sollicitatiegesprek
Zijn sollicitatiegesprek voor het Europees Nepparlement heeft hij inmiddels achter de rug en hebben we allemaal kunnen volgen. De NOS zei het treffend: "premier Rutte verklaart de EU de liefde in Straatsburg". Ronduit génant vond ik het om aan te horen hoe Rutte van een EU-kritisch premier tot een Eurofiel politicus werd, die graag zijn steentje ( nee, niet die beruchte onderste, die heeft nu juist bijgedragen aan zijn carrière opstap..!!)aan het vervolmaken van het Vierde Rijk.
Daar hoorde ook het voltooien van het door de VN en de EU in mekaar geknutselde migratieplan, waarbij ons land nog eens 8 miljoen kansenpareltjes mag huisvesten én onderhouden.
Minachting voor de burger
De doorsnee Nederlander heeft het helemaal gehad met de politiek. Liegen en bedriegen is de norm geworden, burgerrechten worden stelselmatig afgebroken en de kiezers hebben niets, maar dan ook helemaal niets meer in te brengen. Ollongren zei het laatst nog openlijk toen zij in vliegende haast het referendum afschafte: "Ik vind het niet goed om de suggestie te wekken dat mensen nog veel invloed hebben." De minachting voor de burgers spat er toch van af!? Niet verwonderlijk dus dat de meeste Nederlanders een bijzonder lage dunk hebben van politici. Maar pas op...maak niet de denkfout dat "politici dom zijn", of "de burgers niet begrijpen". Het tegendeel is waar, ze weten precies waar ze mee bezig zijn, ze doen wat hen is opgedragen geweldig, maar het is alleen niet datgene waar de burgers aan dachten toen zij het vakje van hun voorkeur rood maakten.

Sinds enkele tientallen jaren zijn politici erin geslaagd van ons land een open psychiatrische richting te maken - met hartelijke dankzegging voor de medewerking van de MSM.
Onderwerpen waaruit de degeneratie van ons land blijkt: afbraak van sociale voorzieningen en gezondheidszorg, een slecht functionerende politie en politiek-gemotiveerde (achterlijke) rechterlijke macht, onderwijs waarbij leerlingen de school dommer verlaten dan toen zij erop kwamen, voedselbanken, het veranderen van straatnamen en oude tradities bij het grofvuil gooien, woningnood (voor de mensen die hier al langer wonen, dan) het tot enorme proporties opblazen van racisme dat in werkelijkheid veel en veel geringer is...En ga zo maar door. Ohw... politieke correctheid nog vergeten.

En oh ironie, dan zien we enkele maanden geleden onze regeringsleiders de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog bijwonen en horen wij ze holle speeches afsteken en gezwollen woorden uitspreken, terwijl ze ons willens en wetens de Derde Wereldoorlog inslepen.

Rutte past naadloos in die club van gewetenloze. Heeft zijn corrupte partijgenoten altijd door dik en dun gesteund en blijft ze steunen. Hij, die de democratie uit Nederland verwijderd heeft en van ons land een corpocratie heeft gemaakt en nu dus de massa-immigratie zijn vernietigende werk laat doen.
Landsbelang...Soevereiniteit, ach dat zijn van die archaïsche begrippen uit de 20ste eeuw, slechts nog te bezichtigen in Musea voor Oudheidkunde...niet meer belangrijk.
Dus snel afmonsteren van schip Nederland en op naar een gouden toekomst in Brussel !

Amen !
Laatst bewerkt: 9 maanden 3 weken geleden door katertje. Reden: inkleuren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
9 maanden 4 weken geleden - 9 maanden 4 weken geleden #53724 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 23 december 2018

Peilingen
In verband met Kerstreces geen nieuwe peilingen en andere onderzoeken

Klimaatreligie
Het "klimaatakkoord" dat werd gesloten nadat er maanden aan diverse tafels werd overlegd, is niet groen. Zelfs niet enigszins groen. Het is een schunnig akkoord waarbij de burgers op grote kosten worden gejaagd en de grote bedrijven weer worden ontzien ( Hans de Boer was daar apetrots op, kan je nagaan!). Met Rutte hebben we een bedrijvenvertegenwoordiging - lobbycratie - gekregen in plaats van een volksvertegenwoordiging.

Juichend leverde aanvoerder Nijpels met Diederik "investeer gewoon effe 10.000 euro in isolatie om 200 euro per jaar uit te sparen; koop een warmtepomp, sluit er een hypotheekje extra voor af" Samsom, het klimaatdictaat 2019-2030 bij Rutte in. Het rijksplanbureau kan gaan uitrekenen hoeveel energieheffingen, klimaatbelasting en extra brandstofaccijnzen voor onze binnenkort verboden auto's we moeten gaan heffen om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen.
Hoe duur het allemaal precies wordt, krijgt de kiezer uiteraard pas ná de Provinciele Statenverkiezingen van maart 2019 te horen want anders zouden de klimaatplannen de populisten wel eens in de kaart kunnen spelen.(!)

Ondertussen kijkt de burger aan tegen honderden euro's energieheffing per jaar, en zijn autootje met verbrandingsmotor zijn waarde verliest omdat die verboden gaat worden in 2030 en dat kleine beetje Co2 uit zijn centrale verwarming, het einde der tijden betekent voor onze blauwe planeet. Kortom, de mens maakt een puinhoop van de planeet. U gelooft toch niet echt dat de afgesproken klimaatdoelen verwezenlijkt gaan worden omdat Nijpels en Samsom die op papier hebben gezet? Of behoort u ook tot de kudde die net als Buma van het CDA denkt dat "het klimaat" zich aan grenzen houdt?
Maar goed burgers: om te beginnen mag u volgend jaar een dikke driehonderd euro extra aftikken aan energiebelasting...and more, much more to come. Waarmee het ambitieuze klimaatakkoord is verworden tot de zoveelste schaamlap waarmee burgers worden uitgekleed en de werkelijke vervuilers, de grote bedrijven, worden ontzien.

Milieugroepen als Greenpeace en Milieudefensie weigerden het akkoord te tekenen. Met dit akkoord zou het gestelde doel: de stijging van de temperatuur op Aarde beperken tot 1,5 graad Celcius tegen het einde van deze eeuw, niet gehaald worden. Weet u, ik sta dan altijd versteld dat zo'n Milieudefensie de bevolking durft voor te houden dat beperking van de temperatuursstijging met een goed akkoord wél bereikt kan worden. Kweeniehoor..Is dit nou nepnieuws? Valse voorlichting? Misleiding? Vraag het Kafka Ollengren.

Het instellen van die klimaattafels is naar mijn mening een smerige vorm van oplichting, opgezet om het volk het idee te geven dat de onderhandelaars zich bekommeren om het klimaat, terwijl zij alle mogelijke moeite doen om de meest vervuilende bedrijven uit de wind te houden en de uit dit akkoord voortkomende lucratieve handeltjes verdelen onder VVD'ers Precies zoals de "top" in Katowice, in het kolengestookte Polen, leidde tot een nietszeggend akkoord. Maar het was er "geweldig netwerken" !

Democratie
Dat brengt me bij de democratie in Nederland. O ja, we noemen ons land nog steeds een democratie, maar ondertussen zou iedereen toch moeten weten dat het belangrijkste criterium dat een democratie onderscheidt - een regering naar huis sturen en alternatief beleid mogelijk maken - inmiddels ten grave is gedragen. Je komt er tegenwoordig niet meer vanaf...van een kabinet. De reden is een volslagen dichtgetimmerd "regeerakkoord" dat door de opstellers heilig is verklaard, waarvoor alles en iedereen moet wijken om toch maar de greep op de macht te kunnen behouden. Politieke minachting voor de burgers. De rigoureuze inmenging in individuele vrijheden en dus schendingen van de meest fundamentele mensenrechten.

Wat burgers doen, schrijven en zeggen, wordt gemonitord en verdeeld in twee groepen: legaal en niet-legaal. Het gebruik door mensen van ongeautoriseerde (niet welgevallige) taal wordt negatief beoordeeld en/of gesanctioneerd;
- dezelfde burgers wier taal wordt gecontroleerd, zodat zij zich bijvoorbeeld niet schuldig maken aan "hate speech" betalen via hun belastingafdrachten niet alleen voor hun eigen monitoring, ze financieren ook dubieuze organisaties vol "vertrouwenspersonen" die hun brood verdienen met een "opvoedende taak", door toezicht te houden op en "voorlichting" te geven aan burgers;
- deze opvoeders rekenen het tot hun taak burgers te censureren als die een politiek-correcte code overtreden;
- burgers informeren over het "juiste" denken dat zij doen in hun visie;
- om hun "snuffelend en geestelijk opvoedend" gedrag te legitimeren, vertrouwen de relevante organisaties op een netwerk van waterdragers, die onder meer zijn geïnstalleerd in het onderwijs en die pseudo-wetenschappelijke legitimiteit geven aan het rondsnuffelen in andermans zaken.

NGO's
Het nieuwe fascisme, waarvan het, onder andere, de bedoeling is om de samenleving qua gedrag op één lijn te brengen, wil zijn snuffelaars bij zoveel mogelijk gebieden van de samenleving integreren, van waaruit ze hun manipulatie en beïnvloedingswerk kunnen uitvoeren, meestal vermomd als een stichting, vereniging of een NGO. Het zijn organisatievormen die bij uitstek geschikt zijn voor pr-doeleinden, omdat bijvoorbeeld de term "stichting" wordt geassocieerd met een affectieve band die appelleert aan altruïsme en een goed doel en (nog steeds) positieve emoties, zelfs voor stichtingen die zijn gestart om de sociale cohesie te vernietigen. Neem Artsen zonder Grenzen, dat zich vooral de laatste jaren heeft ontwikkeld tot een organisatie die op grote schaal mensensmokkel faciliteert. Of de Open Society van George Soros.

Opleiding voor banen die niet bestaan
We zien vandaag de dag steeds meer midden- en lager begaafde afgestudeerden, die meestal direct in de WW terechtkomen als gevolg van het volgen van nutteloze cursussen zoals bijvoorbeeld genderstudies. Zij vinden onderdak bij steeds uitdijende organisaties, die zich ophopen in de spandoeken rond ministeries vanwaar ze hun diensten aanbieden in ruil voor geld van de belastingbetaler. De diensten bestaan uit activiteiten die in werkelijkheid geen productieve betekenis hebben. De diensten zijn verbaal of geschreven en creëren op geen enkele manier toegevoegde waarde, geen enkele prullenbak wordt geleegd na het leveren van deze diensten maar er zijn er wel veel gevuld. Er worden geen goederen geproduceerd, maar er worden wel veel goederen opgebruikt. Er wordt geen innovatie gecreëerd, maar veel innovaties worden onmogelijk gemaakt. Kortom, deze opgeblazen organisaties die leven van het bewaken van burgers, het opleiden van burgers tot snuffelaars, ze schaden de maatschappij en ze verkleinen de sociale rijkdom.

Betutteloverheid
En zo kon het gebeuren dat we worden opgezadeld met een overheid die zich na de dood van het individu organen toeeigent , de burger monitort... aanspreekt op zijn eetgewoonten en de opvoeding van het rookloze bestaan. Er wordt toegezien op een juiste manier van het besteden van het verdiende geld, er moet worden gecontroleerd en georganiseerd, zodat de juiste vorm van energie, de juiste pensioenverzekering, de juiste ziektekostenverzekering, de juiste inenting wordt gekozen en gegeven. Kortom, het leven van vrije burgers, zoals filosofen het ooit beschreven, is een administratief proces geworden dat vooraf is bepaald en waarin elke burgerlijke afwijking van de gegeven norm niet alleen wordt verstoord, maar ook nog eens niet wordt getolereerd.

DDR
Ik denk dan onwillekeurig aan de DDR. Weet u, ik heb me zo vaak afgevraagd wat er geworden is van alle officiële en inofficiële Stasi-snuffelaars. Wat er is gebeurd met de 10.000 kaders die in de DDR waren getraind om niet alleen de redding van het marxisme-leninisme te verkondigen, maar met alle middelen die het doel heiligden, van fraude tot bedreiging, van handicap tot privilege, van alles afdwongen, desnoods door vervanging of zelfs moord? Die mensen zijn verdwenen...maar waarheen?

Als je de Duitse media goed leest (vooral tussen de regels door), dan kom je die oude Stasi-soort weer tegen. In organisaties die nu de samenleving willen redden van racisme of andere -ismen waarvoor geld van de belastingbetaler beschikbaar is. Ze duiken op in politieke functies en in de mainstream media. Soms trekken ze (op de achtergrond) aan de touwtjes. Vaak zijn ze verbonden door internationale netwerken, ze proberen het oude project van de socialistische internationale nu in het geheim, in stichtingen, in organisaties met veel geld en met de juiste maatregelen af te dwingen.

Voorbeelden van dit soort mensen? Wat dacht u van Merkel of van de populistische Frans Timmermans? En wat organisaties betreft...wat dacht u van de Open Society Foundation van George Soros?

Europese Unie
De Europese Unie is verworden tot een bolwerk van het fascisme. De maatregelen om individuele vrijheid te elimineren volgen allemaal hetzelfde patroon. De niet-democratisch gekozen machthebbers van de EU wachten niet op problemen of bedreigingen...die worden door henzelf voor die paradijselijke Unie gecreëerd. Vervolgens worden er door hen maatregelen genomen om die zelf-veroorzaakte dreigingen weg te nemen. Uiteindelijk hebben ze allemaal hetzelfde effect : het elimineren van individuele vrijheden van burgers.

Dus worden er wetten tegen de Vrijheid van Meningsuiting aangenomen, onder het mom van netwerkhandhaving, het bestrijden van nepnieuws, terrorismebestrijding....het zijn allemaal oplossingen van door henzelf geschapen problemen met het uiteindelijke doel: de vrijheid van meningsuiting elimineren.

Om de paradijselijke Aarde zoals wij die kennen te verdedigen tegen klimaatverandering (!) moeten mensen afzien van individuele vrijheden waarvoor ze lang hebben gevochten, individuele mobiliteit, individuele eigendom, individuele keuzevrijheid worden opgeofferd. Dat de zon een enorme invloed op het klimaat heeft wordt voor het gemak even terzijde geschoven. Met alle middelen (en miljarden euro's) moet het CO2 gehalte in de atmosfeer worden teruggebracht, terwijl er een houtkap plaatsvindt die zijn weerga niet kent. Zoals u weet nemen planten en bomen CO2 op en geven zuurstof af...hoezo het paard achter de wagen spannen?

En dan ook nog, ik had het er al eerder over, een - door kolenmijnen gesponsorde - klimaatconferentie organiseren waarbij tienduizenden deelnemers alleen al om er te komen zoveel CO2 uitstoten dat...enfin u begrijpt wat ik bedoel.

Om het paradijs van de samenleving te bereiken zonder racisme en alle andere -ismen die als "uitroeibaar" worden beschouwd in de infantiele samenleving, worden voor miljarden aan belastinggeld verspild, worden vrijheid van een eigen mening en die van iemands gedachten betwist en beperkt. We hebben overheden die hun burgers controleren, waarvan zij beweren dat hun meningen op prijs worden gesteld, terwijl verkiezingsuitslagen in de prullenbak verdwijnen en referenda worden afgeschaft.

Wetenschappelijke vrijheden worden geëlimineerd door een pseudo-intellectuele menigte die met het onderwijs wordt gecreëerd. Onderzoek dat niet voldoet aan politiek-correcte normen, werken van oude filosofen, waarin termen als neger voorkomen, alternatieve ideeën van professoren, doordenkende studenten en critici passen niet in de ideologische gedachtegangen, ze moeten onmogelijk worden gemaakt. Als stigma en veroordeling niet voldoende zijn als middel, wordt de gehersenspoelde menigte in gang gezet.

Alleen een fascistisch brouwsel als de EU kan bedenken dat men toezicht moet houden op de gedachten van burgers, hen moet opleiden tot de "juiste" houding en dat iemand klaar moet zijn om de Brusselse ideeën te implementeren. Daarvoor zijn coördinatie en financiële middelen nodig. Dat is er in de EU, waar geen enkele verantwoording over belastinggelden hoeft en wordt afgelegd, volop aanwezig - zeker met een corrupte Europese Centrale Bank en haar criminele topman. Ofwel: de weg van het fascisme wordt gestuurd, doelbewust.
De Europese Unie is aan het instorten. Macron was Merkels marionet en nu zien we haar nieuwe kloon Kramp-Karrenbauer in Duitsland ten tonele gevoerd, haar beste en dierbare bondgenoot. Het "probleem" Macron heeft zich opgelost toen 125.000 mensen de straat opgingen om te protesteren tegen hoge kosten van levensonderhoud en te protesteren tegen de arrogante Jupiter Macron en zijn neoliberale "beleid voor de rijken". In plaats van te handelen, hulde de president zich tien dagen lang in angstig stilzwijgen. Die zal zich niet langer kunnen presenteren als een "bolwerk tegen populisten"

…..Hoe heeft het zover kunnen komen dat de apen de baas zijn over de dierentuin en de staart met de hond zwaait..?
Tijd om wakker te worden..!

Doen we een drankje...een Night Cap? PROOST ! Op uw gezondheid !

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land die, zoals gezegd, gelijk is aan die van vorige week, de laatste peiling van dit jaar:

VVD 22, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 16, PvdA 15, SP 12, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7, 50Plus 4, SGP 3
Laatst bewerkt: 9 maanden 4 weken geleden door katertje. Reden: inkleuren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
10 maanden 6 dagen geleden - 10 maanden 6 dagen geleden #53686 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 16 december 2018

Peilingen
Volgens Maurice de Hond zijn er deze week geen verschuivingen in politiek voorkeur bij zijn kaartenbakklanten. Omdat het de laatste peiling is van dit jaar, zet De Hond de uitslag van deze week af tegen de eerste van 2018. Het resultaat was een tabel met daarin een overzicht van de winnaars en verliezers van 2018. Het zou kunnen dat u politiek niet bij uw Favorieten hebt staan, voor deze groep: de regeringspartijen VVD, D66 en CDA hebben samen 13 zetels verloren dit jaar. PVV, DENK en GroenLinks wonnen de meeste zetels dit jaar. Maurice de Hond heeft nog veel meer onderzocht hoor, onder andere over de Commissie Remkes en de staatkundige hervormingen. Als dat uw interesse heeft staat Peil.nl. geheel tot uw dienst.

Eurozone begroting
Rutte stemt in met eigen begroting voor de eurozone. En dat nadat hij onlangs al de grensbewaking en zeggenschap over de migratie weggaf aan de VN, geeft hij nu de Nederlandse zeggenschap over de Nederlandse begroting weg. Túúrlijk stemt Rutte in met eurozone-begroting. Rutte, - de immorele - heeft in Brussel ALTIJD al getekend bij het kruisje. De consequenties van zijn handelen interesseren hem niet. Wat hij de bevolking voor schade berokkent, interesseert hem niet. Het enige wat Rutte interesseert is RUTTE.
Ongekozen globalisten winnen dus opnieuw een grote slag, de samenleving verliest wéér. De wereldregering. Hij moet en zal er komen. Nu zijn er al problemen bij de vleet met het besturen van een landje als Nederland - een postzegeltje op de wereldkaart - laat staan een wereldregering. Maar al die wereldburgers worden in een digitale gevangenis gestopt en 24/24 gevolgd, bespioneerd en zeker weten...gecorrigeerd. Chips krijgen een andere betekenis dan een lekker knabbeltje bij een goeie Netflixer.

Maar goed, terug naar de eurozone-begroting. Een benauwende gedachte is het wel, vindt u niet? Een Frankrijk en Duitsland die gaan beslissen over grote delen van de Nederlandse begroting? Waarbij, laat ons niet naief zijn, het enige doel is om de Nederlandse welvaart weg te nivelleren naar grijpgrage bankies en schuldenrijke eurozone landen.

En dan dit... "Premier Mark Rutte is er na anderhalf jaar hevig tegenstribbelen mee akkoord gegaan dat de eurozone een eigen begroting krijgt." Je begrijpt niet dat iemand het geformuleerd krijgt. Een eigen begroting voor de eurozone, jongens en meisjes, die bedoeld is om 'economische verschillen te verkleinen', en een verdere stap in de richting van de transferunie is. Weet u nog wat er in het Regeerakkoord staat? Wacht, ik help u een handje...

"Leidend voor het kabinet is daarom dat er geen verdere stappen in de richting van een transferunie worden gezet, ook niet door het invoeren van (vormen van) Eurobonds."

En wat gebeurt er? Nou, gewoon, wat bij Rutte altijd gebeurt. Krachtig ontkennen, totdat "de tijd rijp is" en dan tekenen. Rutte zwichten? Hahaha, hoe krijgt u het verzonnen. Rutte is een perverse huichelaar, al wat deze man zegt is voor de Bühne en om burgers zand in de ogen te strooien. Wat besloten werd is allang bekokstoofd. Rutte zwicht niet. Hij doet dit bewust. In het liegen al een grootmeester. Brussel heeft hem alleen strategie en timing bijgebracht. Je kunt het ook duidelijk aan hem merken. Nederland interesseert hem geen zier. En de zombies in zijn kabinet vinden meer en meer macht naar Brussel "dolletjes". We zitten op de glijbaan richting transferunie. Fundamentele beslissing. De Tweede Kamer, het NEPPARLEMENT acht het geen debat waardig. Treurig.

Klimaat
De leugens over het klimaat zijn er in de loop der jaren zo hard in geramd dat als ze worden blootgelegd in de Tweede Kamer, de discussie niet over het klimaat gaat, maar men verontwaardigd reageert op taalgebruik. Zoals CO2 emissierechten bedoelt zijn om op wereldschaal te nivelleren, zo is de Europese Unie bedoeld om op Europese schaal te nivelleren. Heb u gewaarschuwd met het artikel "Waarom moest Europa aan de Euro". Griekenland zou de proeftuin voor de hele Europese Unie worden. Armoede, gebrek, niets meer te vertellen over je eigen land, begroting, munt. Het is een extreem links socialistisch project. Niet zo gek dus dat George Soros er zo enthousiast over is.En dat het veel geld kost voor de landen met een groter BNP/inwoner is evident. Dat het u straatarm maakt, dat een warm huis voor u een molensteen om de nek wordt omdat er een grote energiearmoede dreigt...jammer dan. 900.000 huishoudens lopen het risico de energierekening op termijn niet te kunnen betalen. Door het op hol geslagen klimaatbeleid stijgt de rekening vaoor gas en licht komend jaar al met 350 euro voor een gewoon huishouden door extra belastingen. In de jaren daarna zet de stijging gewoon door...maar dat begreep u al. Het gevolg van het doldrieste "beleid" van het kabinet. De samenleving moet bloeden voor de ambitie van de groene gekken om de CO2-uitstoot een fractie omlaag te brengen. Waar heel veel geld te roven valt voor heel veel "groene" bedrijfjes. Ach ja, als je haar maar goed zit...The Show must go on !!!!

En denkt u, na mij de zondvloed, dan hebt u helemaal gelijk want die komt er aan met de BTW verhoging op eten en drinken met 50%. Het pijnpunt van 2019. Tel daarbij op de rekening van het totaal onrealiseerbare klimaatverdrag 2.0 die ook geheel bij de burger komt te liggen...het toch maar niet afschaffen van de dividend belasting en dit voordeel volledig besteden aan de neoliberale agenda zodat het gepluk van de gewone man onvermoeibaar verder kan gaan...het is een schande!!!

Bij de buren
Ziet de Duitse binnenlandse inlichtingendienst BfV een “potentieel uit het lood rakende politieke situatie in de Bondsrepubliek, die in delen van de bevolking inmiddels uitgroeit tot woede en haat jegens de politiek”. In Duitsland heerst volgens het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV, de Federale Dienst voor de Bescherming van de Constitutie) een “algemeen politiek klimaat waarin een geweldsdelict door migranten volstaat om een veelheid aan – ook op geweld gerichte – ondersteuners te mobiliseren”. Dat komt naar voren uit een als vertrouwelijk geclassificeerde analyse met de titel ‘Radicaliseringseffecten in samenhang met misdaden door migranten met de gebeurtenissen in Chemnitz als voorbeeld’, waaruit Focus Online citeert. In de analyse heet het verder dat veel burgers twijfelen “aan de effectiviteit van rechtsstatelijke processen en veiligheidsbeleidsmaatregelen”. Burgers zouden de indruk hebben dat de staat uitdagingen als criminaliteit en immigratie “evenmin meester kan worden als andere daarmee indirect verbonden problemen”.

Chemnitz
In plaats van de burgers gerust te stellen en op hun angsten in te gaan, leveren de verantwoordelijken strijd met elkaar over de vraag of er Chemnitz drijfjachten op buitenlanders zijn geweest of niet, zo citeert Focus Online de functionarissen verder. De verhitte, deels vijandige debatten hebben er vervolgens toe geleid dat velen zich in hun afwijzende houding tegenover de gevestigde partijen bevestigd voelden. De gebeurtenissen in Chemnitz hebben volgens de opstellers van het rapport laten zien, dat de op sociale media gearticuleerde woeden zich ook “naar de straat” kan vertalen. Geweld door buitenlanders of terroristische aanslagen zouden overal en op ieder moment “vergelijkbare of zelfs intensievere reacties op kunnen roepen”, aldus de Verfassungsschutz.

Marrakesh
Intussen toog Merkel demonstratief naar Marrakesh.Als om te bewijzen dat er totaal niets zal veranderen nu ze geen partijleider meer is. Voor de VN-migratietop, waar het omstreden Migratiepact ondertekend werd. Haar deelname moest een “signaal” zijn, dat ze haar koers tegen alle weerstand van het volk in door zal zetten. Ik weet het...Duitsland is nog geen Frankrijk. Maar de tendensen zijn vergelijkbaar. Ook veel Duitsers zien in Berlijn de arrogantie van de macht aan het werk, die de belangen van de eigen burgers negeert. De woede neemt toe en de binnenlandse inlichtingendienst maakt zich al ernstige zorgen waartoe dat kan leiden.
Merkels demonstratieve reis naar de VN-top, haar koppige vasthouden aan het omstreden migratiepact, het verzwaart de hypotheek voor haar erfgenamen alleen maar. Het voorbeeld van de Gele Hesjes in Frankrijk laat zien dat uiteindelijk een maatregel als verhoging van de brandstofaccijns kan volstaan om de vlam in de pan te doen slaan. Daarna zijn de ontwikkelingen nauwelijks nog onder controle te brengen

Merkel
Nu we het toch over Merkel hebben.....Jarenlang gold ze als de machtigste vrouw ter wereld; ze zou hoog intelligent zijn en door niets of niemand van de wijs te brengen. Vele jaren heeft zij het Duitse volk geleid als bondskanselier, maar nu lijkt haar politieke leven ten einde te lopen. De opkomst en de val van een Duitse bondskanselier.

We hebben tevergeefs moeite gedaan om te begrijpen waarom Merkel, na het winnen van de Duitse verkiezingen in 2013 onder de traditionele slogan "Geen experimenten" van haar partij, halverwege 2015 ontelbare migranten naar Duitsland heeft uitgenodigd. Erger nog, toen dit niet vol te houden bleek, probeerde ze arrogant het aan de andere lidstaten van de Europese Unie op te leggen. Nu vecht Merkel voor haar politieke leven, en de gevolgen voor Europa zijn ronduit schokkend te noemen.

Merkel heeft ontegenzeggelijk Groot-Brittannië uit de Europese Unie verdreven. Vervolgens hebben haar migrantenquota Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije van de westerse lidstaten vervreemd en in ernstige conflicten met Brussel gebracht.
Merkel heeft via migratie haar opperste vorm van autocratie bereikt. Ze heeft alle burgers van de Europese Unie voorgelogen over Marrakesh, dat niet-bindend zou zijn. Het triomfantelisme op haar gezicht toen ze in de Bondsdag de AfD vertelde dat het Marrakesh Pact inderdaad bindend is voor alle bij de VN aangesloten landen.

Niemand manipuleert en handelt handiger dan deze DDR- ex-commissaris.

Merkel heeft zichzelf in een moeilijke positie gebracht, te wijten aan de overmoed door langdurig misbruik van macht. Men krijgt haar door. Men ziet haar trucs. Men kan haar wel schieten.Voor elk normaal persoon was het idioot om de toch al alarmerende tsunami van migranten in Europa aan te moedigen. Een DDR-politicus met een al lang bestaande voorliefde voor het gebruik van migratie en "internationalisme" om het Westen te ondermijnen. En dat ondermijnen van het Westen probeert ze zo lang mogelijk uit te oefenen.
Haar slotstuk is... Marrakesh ! Duitsland zal de toestroom van migranten - legaal en illegaal - niet kunnen verwerken.
Waarmee de doelstelling van de gewenste ondergang van Europa en van Duitsland in het bijzonder een gruwelijk feit zal zijn.

Merkel is een globalist, een Internationale Socialist
De mythe is ontkracht. Op het internationale toneel is ze verworden tot een in diskrediet geraakte politicus zie zich aan het meubilair vastklampt tot haar tijd verstreken is.
Vergeet echter niet dat ze in haar opdracht is geslaagd... ze heeft haar verwoestende werk gedaan. Götterdämmerung !

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land van zondag 16 december, die wegens geen verschuivingen gelijk is aan die van vorige week.
VVD 22, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 16, PvdA 15, SP 12, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7, 50Plus 4, SGP 3
Laatst bewerkt: 10 maanden 6 dagen geleden door katertje. Reden: bestuurlijke vernieuwing = staatkundige hervormingen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
10 maanden 1 week geleden - 10 maanden 1 week geleden #53650 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 9 december 2018

Peilingen
VVD en PVV verliezen ieder een zetel en die komt terecht bij het Forum voor Democratie. Niet onverwacht gezien de inspanningen van die partij afgelopen week bij de behandeling van het Marrakesh Pact. Baudet deed verwoede pogingen de Tweede Kamer ervan te overtuigen om in debat te gaan over het VN-migratiepact. Dat lukte. Die twee virtuele zetels voor het Forum voor Democratie lijken de beloning voor een uitstekend optreden van voorman Baudet. VVD is nog steeds de grootste partij maar haar voorsprong op de PVV is nog maar 4 zetels. Verder is het opmerkelijk dat de VVD nog steeds de grootste partij is, maar dat haar voorsprong op de PVV nog maar vier zetels bedraagt. Voor degenen die zich zorgen maken om de bestuur- en beheersbaarheid van het land is de gepeilde stand geen positieve, maar u zult het ermee moeten doen. Misschien dat de uitgebreide analyse van Maurice de Hond u weer wat positiever stemt maar voor mij geldt: Aprés moi la deluge...daarna: Ik worstel en kom boven.

#Gele Hesjes
"Deze beweging moet doorgaan omdat ze iets rechtvaardigs, iets echt radicaals in zich draagt. Wie de gele hesjes gewelddadig vindt, heeft nooit het geweld van ongelijkheid gekend", aldus Edouard Louis, één van de belangrijkste Franse schrijvers van dit moment.

De media noemden de gele hesjes ook racistisch en homofoob. Zal wel ..!

De burger is goed genoeg om zich uit te sloven voor de overheid die met steeds nieuwe belastingen en verhogingen van de oude afpersing en dieverijen van geen ophouden weet. Er een sadistisch genoegen in schept om de burgers uit te melken. Rutte bestond het om de gele hesjesdragers op voorhand al belachelijk te maken door in de Tweede Kamer een geel vestje aan te trekken. Hier etaleert de premier zijn arrogantie en diepe minachting voor het volk dat hij zou moeten dienen. Ik krijg meer en meer de indruk dat Rutte door zijn manier van reageren: aan de ene kant vrolijk, aimabel, vriendelijk, aan de andere kant koud, kil, afstandelijk, gladde praatjes, voortdurend giechelen waar ernst is geboden, onder constante invloed is van "verwarrende" middelen. Hij doet mij denken aan de bankiersjongens in de City van Londen die Joris Luyendijk in zijn boek "Het zijn net mensen" zo treffend beschrijft...psychopaten.

Maar goed, we hadden al enige ervaring opgedaan met hem (Rutte 1 en 2) en hebben dus allemaal de kans gehad om dit onbetrouwbare sujet de laan uit te sturen met de laatste verkiezingen. En wat doen we? We weten het weer beter. Laten reddingsboei en -boot Wilders, de man die zijn stinkende best deed om dit tuig van de richel naar huis te sturen, links liggen en maken de partij van "The Joker" de Vereniging Van Dieven, de grootste. "We" zijn zelfs zo ver gegaan dat "we" het cordon sanitair rondom Wilders oogluikend hebben goedgekeurd (sommigen juichend) en hebben toegelaten dat de corpocratie van de B.V.Nederland: VVD, CDA, D66 en CU, Wilders en zijn PVV een mes in de rug hebben gestoken.

En nu? Nu is het janken. Nu klaagt men steen en been. Nu worden we overlopen door groene gekkies en milieu activisten die u gaan vertellen hoe u hebt te leven en te eten, wat u hebt te doen en vooral wat u hebt te laten. Men heeft niet eens in de gaten hoe u wordt voorgelogen door de MSM met hun nepnieuws, door de NOS die geen objectief nieuws brengt, maar meningen verkondigt. Hoe dom kun je zijn? Ik ben er klaar mee maar de overgrote meerderheid niet .

Als men iets wil bestormen doe dat dan de hoofdkantoren van de MainStreamMedia, die de mensen bij voortduring voorliegen. Ook nu weer, want inmiddels krijgen de Russen alweer de schuld van de rellen in Frankrijk en de meeste van de geïndoctrineerde idioten in het Westen trappen er met open ogen in. Dat Zerohedge in een uitgebreid artikel spreekt over een poging tot regime-change van Washington en Londen, wordt niet geloofd...daar zitten immers The Good Guys. Maar als men zou beseffen wat voor een ellende, vernielingen, chaos en immens menselijk leed door die "good guys" wordt aangericht, dan verdwijnt uw vertrouwen in de Westerse "bondgenoten" (en wellicht uw vertrouwen in de mens als geheel) als sneeuw voor de zon.

Macron
Macron ziet zich zelf als de reïncarnatie van Napoleon, wil de oude tijden van het Franse hof laten herleven, reist de hele wereld af om de grandeur van Frankrijk onder de aandacht te brengen, overigens zonder resultaat en doet wat ook Merkel en Rutte doen, op momenten van crisis uitmunten door afwezigheid, de kapiteins die het stuurwiel overlaten aan hun stuurman zonder zelf op de brug te verschijnen. Zal de zich ontvouwende revolutie van de "Gilets Jaunes" de Macron-dictatuur ten val brengen? De protesten van de gele hesjes doen Frankrijk op zijn grondvesten schudden. Volgens peilingen ondersteunt 84% van de Fransen de eisen van de # gele hesjes.

Wat ging er aan vooraf
Op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten voor de overheid had Macron een aantal uiterst impopulaire maatregelen tegen auto's in het algemeen, en de dieselmotor in het bijzonder genomen, sinds het begin van het jaar. Als rechtvaardiging daarvoor werd de bescherming van het klimaat en de verkeersveiligheid genoemd. Een nieuwe, veel strengere RVD-wet, een geleidelijke ban van dieselauto's van 2019 in Parijs, het verbod op alle conventionele voertuigen in de regio Parijs in het jaar 2030, en de geleidelijke verhoging van de brandstofaccijns, die naar verwachting in 2022 met 23 cent per liter diesel zal zijn gestegen en worden aangepast aan de prijs van benzinemotorbrandstof.

In deze maatregelen zien de gele hesjes niet alleen defacto onteigening, maar ook het invoeren van de territoriale apartheid, omdat ze zonder dure elektrische auto in de provincie op de lange termijn gevangen zitten. Eerst moesten de automobilisten allemaal aan de diesel omdat diesel minder CO2 uitstoot, maar nu zijn diesels plotseling verantwoordelijk voor de klimaatcatastrofe en moeten er elektrische auto's gekocht worden. Ondertussen worden kerncentrales stilgelegd en heeft Frakrijk steeds minder elektriciteit: knettergek dus!

De excessen bij de rellen van de autonome en banlieu criminelen op de Champs-Elysées op 24 november worden door de regering in weerwil van visuele bewijzen van politie en inlichtingendiensten, gelegd bij "rechts" en Marine Le Pen. (het lijkt Merkel wel met niet-bestaande hetzejachten) Het doet aan de protesten geen afbreuk, integendeel, de reactie van de regering op de protesten van de gele hesjes was om méér commissies voor de "energie-revolutie" in te stellen...!! Het heeft de woede van de burgers enorm aangewakkerd. Het wil maar niet tot de elite doordringen dat het vooral gaat om werk, fatsoenlijk inkomen waar je je gezin van kunt onderhouden, belastingen, veiligheid op straat, dat soort zaken. Als je geen brood voor je kinderen kunt kopen, kan het CO2 gehalte je gestolen worden.

Wat eveneens een enorme rol speelt bij de massale onvrede: censuur, staatsrepressie, het uitknijpen van de lagere sociale klasse en die van het midden, opinie-dictatuur, uitsluiting, fysiek geweld tegen regeringscritici, politieke-correctheid, zelfverrijking door politici, afschaffen van de democratie, inperking van de vrijheid van meningsuiting, 24-uurs bewaking van de burgers...de lijst is te lang om op te noemen en één op één overzetbaar op de situatie in ons land.

De machthebbers hebben het voor elkaar. De demonstranten heten nu "relschoppers" en "oproerkraaiers". Deze relschoppers zien hun kans schoon, zo heet het. De hooligans van de regering hebben de klus geklaard. De zaak is weer bijna onder controle. Het lijdt geen twijfel dat deze oproerkraaiers met bivakmuts betaalde provocateurs van de politiestaat zijn. Het is de laatste poging van de regering om de opstand te bedwingen. In heel Frankrijk zijn tegen de 100.000 militairen gemobiliseerd, in en vooral nog rond Parijs bevindt zich een pantserdivisie. Rond 8.000 politiemensen, zwaarbewapend en goed geoutilleerd staan klaar om de “relschoppers” een lesje te leren. De president van Frankrijk heeft verregaande bevoegdheden sinds de noodtoestand, die na de terreuraanslagen van jaren geleden is afgekondigd. En Frankrijk is al een politiestaat als u weet wat een ongebreidelde macht de politiediensten hebben sinds die fatale aanslagen (false flags) bij Charlie Hebdo en de Bataclan....France shift to policestate

Eurogendfor
Als de regering deze opstand niet meer de baas kan, rest er geen andere mogelijkheid meer dan buitenlandse troepen (Eurogendfor) te activeren en die met scherp te laten schieten. Het liefst op de oproerpolitie. Vroeger kon je nog eens Georgische snipers bij Sjaakashvili inhuren, maar die moet even onder de radar blijven bij zijn Zeeuws Meisje. U weet nog hoe de Maidan opstand zich heeft afgespeeld? Georgische snipers schoten op de Oekraïense oproerpolitie en de tegenstanders van de neonazi's kregen de schuld.

Het bewijs dat men de zaak in Frankrijk niet meer de baas kan, een aantal opnames van een razzia in Nantes en schoolkinderen die door de oproerpolitie tegen de muur worden gezet. Er wordt gezegd dat dit gelekte foto’s van een “oefening” zijn, tja...!
Het is inmiddels bekend dat de Franse Rothschild-jezuïeten Emmanuel Macron aan de macht hebben gerommeld via “verkiezingen”. Er gaan geruchten dat deze tak van het bankenimperium onder druk staat van de eindbazen – waarom weten we niet. We hebben het idee, dat er met de aanstelling van Macron een fout is gemaakt en dat die recht moet worden gezet. Er is gegokt en verloren. Het kan zijn dat deze kloon van het kartel wordt opgeofferd voor een “redelijker” alternatief, die het puin moet ruimen.

Frankrijk is één van de vier bezettingsmachten in Duitsland sinds 1945. We mogen het belang en de invloed van Parijs op het Europese toneel niet onderschatten. Parijs dicteert Berlijn in naam van het Anglo-Amerikaanse militaire apparaat (ook wel: democratie genoemd). Met een lichtgewicht als Emmanuel (de Verlosser – what’s in a name….) Macron is het voor de burgers slecht kersen eten. Voor zijn eindbazen is hij echter de ideale pion, zolang hij niet van de agenda afwijkt. Maar als de belangen van de eindbazen niet meer worden gediend als gevolg van een krakend vastlopende economie, heeft zijn laatste uur geslagen.

Europese Unie
Als u het mij vraagt wijst alles naar een definitief faillissement van de Europese Unie. Want wie ook de leidende rol vervult in Europa, ze dringen wel gelijktijdig zichzelf op als zaligmakende waarheid. Straatsburg, waar de Fransen nogal achterbaks zijn aangekomen, kost de Europese burger nog steeds honderden miljoenen Euro's om de overdreven grootheidswaanzin van de Fransen te voeden. Nee, de Duitsers hebben bewezen geen leidende rol te kunnen spelen voor de Europeanen. Maar de Fransen kunnen dat absoluut niet béter. De Europese Unie is ten dode opgeschreven, maar zal jammer genoeg nog veel slachtoffers maken voor ze het loodje legt. Er staat ons nog een héél moeilijke tijd te wachten, één zoals de generatie van na de Tweede Wereldoorlog nog nooit heeft meegemaakt.

Ordo ab Chao
Overal waar je kijkt heerst chaos. En chaos is wat de globalisten juist willen, uit chaos ontstaan nieuwe wetten heeft David Rockefeller ooit eens gezegd. Ordo ab Chao. Evenals "het enige wat we nodig hebben is die ene allesomvattende crisis en de mensen schreeuwen om een sterke leider en om de new world order." In Duitsland zijn er bewijzen te over dat het de overheid is die betaalde relschoppers tussen de vreedzame demonstranten sluist om juist chaos te creeren. In Frankrijk zal het niet anders zijn. En als de pleuris uitbreekt wordt het elite beschermlegertje van de EU, Eurogendfor, ingeschakeld. Dit alles is zo gepland, gewild en voorbereid en wordt nu uitgevoerd, met dank aan de media... misschien wel de grootste vijand van de EU burger.
Macron de mislukte president van Frankrijk is een zetbaas van de internationale elite, de banken, het globalisme. Zij dachten te triomferen maar staan nu verbijsterd tegenover deze massa. Dit wordt het Waterloo van Macron."

Pact van Marrakesh
Het Pact van Marrakesh is de doodsteek voor de Europese bevolking. Hopelijk blijft het niet bij het #gele hesjes verzet tegen hoge brandstofprijzen, maar groeit dit uit tot nationale betogingen en opstanden in alle landen. De EU is een bolwerk van kortzichtig nieuw links die een utopische wereld willen scheppen. En daar mogen gerust doden bij vallen als dat moet, want de droom moet blijven. Brussel blijft doof en blind. In België heeft men er zelfs een regeringscrisis voor over om het Pact te gaan ondertekenen in Marokko. Een land dat het niet te nauw neemt met mensenrechten, maar geen politicus die daar om maalt.
Ook niet dat de VS opnieuw uithalen naar het VN-Migratiepact. Volgens de Verenigde Staten streeft het VN-Migratiepact ernaar ‘om het immigratiebeleid wereldwijd te sturen, ten koste van het soevereine recht van staten om dit zelf te beheren’. (vrijdag vrijgegeven verklaring)

In de tekst, die door de Amerikaanse diplomatieke missie aan de VN werd bezorgd, herinneren de Verenigde Staten eraan dat zij de onderhandelingen over het pact in 2017 hebben verlaten omdat de doelstellingen ervan ‘onverenigbaar zijn met de Amerikaanse wet, politiek en belangen van het Amerikaanse volk’. ‘Beslissingen over grensbeveiliging, over wie legaal mag verblijven of over staatsburgerschap, behoren tot de belangrijkste soevereine beslissingen die een land kan nemen’, aldus Washington. ‘Het lijdt dus geen twijfel dat zij het onderwerp zijn van onderhandelingen en een onderzoek in een internationaal kader’, klinkt het. ‘Hoewel we de bijdrage van veel immigranten aan de opbouw van ons land erkennen, kunnen we geen pact ondersteunen dat internationale richtlijnen, normen, verwachtingen of toezeggingen oplegt of kan opleggen tegen ons vermogen om beslissingen te nemen in het belang van onze natie en onze burgers’, zeggen de Verenigde Staten.
Wettelijke verplichtingen
Washington vreest ook dat met het pact uiteindelijk wordt geprobeerd een ‘internationaal gewoonterecht’ op het gebied van migratie op te leggen. De term ‘pact’ geeft aanleiding tot ‘wettelijke verplichtingen’, voegen de Verenigde Staten er in hun communiqué aan toe. Hoort u het ook eens van een ander !

Volgens diplomaten zijn de Verenigde Staten de afgelopen maanden bijzonder actief geweest om hun begrip van het pact te delen met verschillende ondertekenende landen, met name in Oost-Europa. Hoewel het document in juli bij de VN werd goedgekeurd door alle leden van de Verenigde Naties met uitzondering van de Verenigde Staten, hebben wereldwijd een aantal landen sindsdien hun intrekking of bevriezing van hun beslissing aangekondigd.
Ondanks de ophef die is veroorzaakt door het pact, met onder meer een regeringscrisis in België, worden maandag en dinsdag meer dan honderd landen verwacht in Marrakech om het document formeel te bekrachtigen.

Op de Algemene Vergadering van de VN op 19 december in New York volgt een stemming over een bekrachtigingsresolutie....maar het is allemaal "niet bindend"..toch?

Klimaat
Ik heb me er steeds over verwonderd dat milieuproblemen in Afrika niet worden aangepakt. Maar ik ben er uit...je kan uit Afrika wel grondstoffen roven, maar geen belastingcenten van burgers. Met een IQ van 70 is het moeilijk een werkende administratie op te zetten. Tenzij Afrika ge-herkoloniseerd wordt natuurlijk. Hier kan dat wel. Dus hebben we hier een "klimaatprobleem". En voor dat klimaatprobleem worden de meest absurde maatregelen uit de kast getrokken. Ze hebben allen één ding gemeen: ze kosten geld.
Landen in Europa stappen steeds meer over op gas, omdat dat een véél schonere brandstof is dan kolen (en omdat het verkrijgbaar is). Meer en meer gaspijpleidingen naar Europa komen gereed de komende jaren. Nordstream-1 is al een tijdje klaar en Nordstream-2 is bijna af. Southstream is onderweg en Turkishstream ook, beide gaan vanuit Rusland door de Zwarte Zee en het zal van de politieke ontwikkelingen afhangen welke het meest gebruikt zal gaan worden. Alle vier de leidingen zijn mede bedoeld om Oekraïne te omzeilen waar bijna alle Russische leidingen door liepen voor de VS-EU-NAVO daar begonnen te stoken, en die leidingen liggen er nog steeds. Dan komen daar binnenkort nog gaspijpleidingen uit het Midden-Oosten bij, vanuit het veld dat Israël en Cyprus delen en Turkije ook een deel van wil, en vanuit het grootste gasveld ter wereld dat gedeeld wordt door Iran en Qatar en dat mede aanleiding (naast een ordinaire regime-change) was voor de oorlog in Syrië.

Heel veel nieuw gas dus. En dat gaat gebruikt worden. Er zal dus overal in Europa gas-infrastructuur aangelegd gaan worden. (Spanje is fanatiek bezig) Tegelijkertijd wordt de beste gas-infrastructuur ter wereld, in Nederland, gesloopt. De doelstelling is dus niet kosten-efficiëntie, niet het zuinig omgaan met grondstoffen (onze infrastructuur heeft heel veel grondstoffen gekost), de doelstelling is ook niet kostenbeperking voor de burger, en met klimaat heeft het al helemaal niks te maken, behalve dat dat als excuus gehanteerd wordt.
Naast onze gas-infrastructuur moeten ook onze -net nieuwe- kolencentrales, de modernste en schoonste in de wereld, gesloten worden, en kernenergie is taboe sinds die twee demonstraties in de jaren 70 of 80. Wij worden geacht van de wind te leven zo meteen en van die 5 zonnige dagen die we in Nederland hebben.

Bij onze buren, Duitsland en Frankrijk (België is geen land), is het al net zo zot. Duitsland sluit een voor een zijn kerncentrales omdat Japan op een breuklijn ligt en Fukushima ook nog eens op zeeniveau en de ooit dappere Duitsers bevangen werden door een panische paniek toen aan de andere kant van de wereld een kerncentrale stuk ging. De situatie van Japan en Duitsland is compleet onvergelijkbaar maar de groene communisten zagen hun kans schoon om Duitsland onbetaalbaar smerig te maken, en daarom wordt er tegenwoordig weer oerbos gekapt om bruinkoolmijnen te ontginnen om te compenseren voor de sluiting van de kerncentrales....er is niks smeriger dan bruinkool.

Het gaat niet om klimaat, het gaat niet om milieu. Het doel is vernietiging van bestaande energie-infrastructuur en het maken van gigantische kosten die door de burger opgehoest zullen moeten worden, ten bate van de elite die hun dagen slijten met oeverloos geouwehoer aan talloze "klimaattafels" en die al dat bij elkaar gel*lde geld zo meteen in hun zak steken.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 9 december 2018

VVD 22(-1), PVV 18(-1), GroenLinks 17, FvD 16(+2), PvdA 15, SP 12, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7, 50Plus 4, SGP 3
Laatst bewerkt: 10 maanden 1 week geleden door katertje. Reden: Chao
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
10 maanden 2 weken geleden - 10 maanden 2 weken geleden #53604 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 2 december 2018

Peilingen
Deze week zien we verschuivingen, die lijken samen te hangen met de discussies rondom het Migratie Pact van Marrakesh en de rol die Baudet daarbij speelde. Onder invloed daarvan zien we een duidelijke stijging bij Forum voor Democratie, die de laatste tijd wat aan het wegzakken was. Die winst gaat ook wat ten koste van de PVV. Daarnaast zien we een lagere score van 50Plus. Bij de andere partijen zien we het SP nu op 12 zetels staan (-1) en ChristenUnie nu op 7 (+1), de enige partij van de coalitie die op winst staat. *) bij de peiling van vorige week was de score van ChristenUnie 1 zetel te hoog weergegeven en D66 1 te laag.

Vandaag hebben we vragen gesteld over het Migratie Pact van Marrakesh, het boerkaverbod en de opstand der gele hesjes. Die hebben we mede verbonden aan de vraagstelling die we in september 2016 hadden geïntroduceerd. Dat waren twee vragen, die samen een grote samenhang vertoonde met de electorale keuzes en keuzes t.a.v. belangrijke maatschappelijke vraagstukken....enerzijds, anderzijds..het zal allemaal wel. U wilt het naadje van de kous weten? Dan naar Peil.nl

Identiteitspolitiek
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben er wel klaar mee, met die identiteitspolitiek. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat voor een uitspraak van Johan Derksen zowat een heel kabinet gemobiliseerd wordt? Een vicepremier De Jonge ( u weet wel die nog nooit van het Marrakesh Pact had gehoord) die vindt dat de uitspraken van Derksen lomp waren en die andere grootheid van D66 - Van Engelshoven - die wil met Derksen hierover gaan discussiëren !
Ze noemde zijn uitspraken pijnlijk. Dit is struisvogelpolitiek van de bovenste plank. Om homo's te beschermen tegen pijnlijke uitspraken dient D66 zich te vervoegen bij moskeeën en aanverwante islamitische instellingen. Als je hoort wat daar voor kwetsends over homo's wordt uitgekraamd, kan ik me voorstellen dat je je diep in de kast verborgen houdt. En als het nodig is kun je bij Derksen - gegarandeerd - bescherming vinden.

Marrakesh Pact
Zoveel goed onderbouwde bezwaren, zoveel oppositie, veel getekende petitie, maar onze regering gaat het Marrakesh Pact ondertekenen. Een beter signaal dat de Nederlandse regering democratie heeft afgeschaft kon niet gegeven worden. We mogen niet meebeslissen over wie we in ons land toelaten, maar we mogen wel de kosten voor hun onderhoud betalen. No taxation without representation.. .afgeschaft. Eens te meer wordt duidelijk waarom Ollongren zoveel haast had om referenda af te schaffen. Zij was via Bilderberg al een poos op de hoogte dat Marrakesh er aan zat te komen.
De vette hoon die Rutte ten deel viel bij het wederom van stal gehaalde inlegvelletje, het mag niet baten!

Blok blijft schokken
Onze minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, blijft fouten en misstappen stapelen. We kunnen er inmiddels onderhand pagina's mee vullen. U weet dat aan het licht kwam dat Nederland niet alleen goederen had geleverd aan islamitische terroristen in Syrië, maar dat deze goederen ook waren gebruikt voor de oorlogsvoering. Het toezeggen en nakomen, alsmede het hele optuigen van die leveranties komen op het conto van zijn voorganger Koenders (en Timmermans? ) van de PvdA. Maar het pertinent ontkennen en blijven beweren dat alleen hulpgoederen zijn geleverd moet wel op het conto van Blok worden bijgeschreven. Blok heeft dus opnieuw gelogen.

Maar het gaat nog verder. Blok had eerder nog beweerd dat de leveringen waren gestopt voor de aanval op het Koerdische Afrin begon. Dit gebied werd begin dit jaar door het Turkse leger, en verschillende groepen van islamitische terroristen ingenomen. Laat dat nou precies de groepen zijn die uit Nederland goederen hebben ontvangen, en in tegenstelling tot Blok's beweringen, liepen deze leveringen ook na de aanval op Afrin nog steeds door. Weer een leugen dus.

Maar de maat is nog steeds niet vol, want er is ook gebleken dat in de informatie, die het Ministerie van Buitenlandse Zaken over dit alles naar buiten heeft gebracht, staatsgeheimen stonden. Staatsgeheimen over Nederlandse hulp aan Syrische strijdgroepen. Het lekken van deze geheime informatie is dus direct onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. Het stinkende web van leugens en bedrog ontrafeld

En dan nog die Brabander, die uitgroeide tot een kopstuk van IS, die maandenlange training heeft gekregen in de bossen bij Utrecht. Het feit werd in de openbaarheid gebracht door een publicatie over de top van de terreurbeweging door de Frans journalist Matthieu Suc. Suc schrijft over Mohamed Amine Boutahar, zoon van de consul van Marokko in Den Bosch, die radicaliseerde en in 2013 naar Syrië vertrok . Daar klom hij op tot de hoogste regionen van het kalifaat. Hij had de leiding over de afdeling die Westerse gijzelaars en mogelijke spionnen ondervroeg. Volgens de journalist hebben de trainingen in de bossen zes maanden geduurd.
Als dit alles nog steeds geen reden voor ontslag is, kunnen we gerust stellen dat ook het laatste beetje integriteit en fatsoen uit de Nederlandse politiek is verdwenen. Kortom; Blok's positie is onhoudbaar geworden.

Maar dan hebben we het alleen nog maar over symptomen. Want het feit dat de Nederlandse regering gewoon samenwerkt met islamitische terroristen geeft aan hoe diep men intussen is gezonken.
Terwijl honderdduizenden mensen op gruwelijke wijze werden vermoord, sturen regeringen, waaronder de Nederlandse, gewoon goederen naar precies die terroristen. Het gaat zelfs nog verder, want een hele groep terroristen, bekend als "Witte Helmen" is intussen liefdevol in Europa opgenomen. Hier kunnen ze dan hun terroristische activiteiten rustig voortzetten, mogelijk met dezelfde goederen die eerder door Nederland en anderen zijn geleverd. Dan vraag je je af....zijn deze regeringen, deze politici zo achterlijk, of geven ze geen cent om de levens van de eigen burgers? Helaas moeten we steeds opnieuw vaststellen dat dit laatste het geval is. Levens tellen niet, alleen belangen tellen, en de elite heeft belang bij de islam. Welk belang? Ik ben er nog steeds niet achter.

Islamisering
Maar het zijn wel figuren als Blok, en vergeet Halsema niet, die de weg vrijmaken voor de islamisering. En als slippendragers fungeren. Groen liberale multiculti ideologen, die de hele wereld willen redden maar hun eigen mensen verraden zonder met de ogen te knipperen. Ze schamen zich zelfs niet eens meer voor hun verraad. Toch zal ze dit op een zeker moment duur komen te staan. We zien de eerste tekenen al in Frankrijk met de opstand van de “Gele Hesjes”. De westerse media blijft beweren dat deze opstand alleen maar om hoge benzineprijzen gaat. De stijging van de benzineprijzen is echter maar een van de factoren die tot deze actie heeft geleid. Ook de islamisering, een groot probleem in Frankrijk, en de algemene economische uitbuiting door het Macron regime, spelen cruciale rollen in de strijd. De elite denkt zich alles te kunnen permitteren, maar ze hebben het fout. Er zullen meer opstanden komen, want de mensen zijn het zat, meer dan zat. De rekening wordt nu stap voor stap opgemaakt.

Gele hesjes
Precies, die bedoel ik. Wat betreft de genoemde sociale onrust zien we momenteel vooral in Frankrijk (en België) zware protesten tegen het beleid van Macron. Zoals gezegd, het gaat hier niet alleen om de hoge brandstofprijzen..er speelt meer. In Frankrijk moet de door het establishment aan de macht geholpen en uiterst impopulaire Emmanuel (de verlosser..) Macron als overwinnaar uit de strijd komen. Daar zorgen de ingehuurde relschoppende provocateurs wel voor. In een artikel op Nu.nl roept een Franse minister dat ultra-rechts aan het mobiliseren is en barricades bouwden op de Champs Elysees. En hij wijst op Marine Le Pen. Dat gebeurt er dus als je niet kunt winnen. Dit is dus polarisering in de politiek waarbij wat al te gemakkelijk wordt gewezen op politieke tegenstanders, terwijl het echte probleem onbenoemd blijft. Een behoorlijk grote (onder)laag in de Franse bevolking is de laatste jaren erg ontevreden over het regeringsbeleid. Voornamelijk te wijten aan de politiek van Macron die groot aanhanger blijkt te zijn van globalisering en daarin de EU, via hem, een grote rol had toebedacht. Zijn (jongens) droom van een machtig Europees leger zegt volgens mij genoeg. Dit soort "leiders" denkt groot maar totaal niet aan de gevoelens die leven in de samenleving. Hun aandacht is enkel gericht op de talloze vergaderingen van de EU-ministerraad waar men graag een stem in het kapittel wil hebben. Het EU-beleid en de rol daarvan op het wereldtoneel. En ja, groot denken kost geld en de contributieverhoging die daarvoor nodig is wordt geïnd bij de leden die niet eens hun lidmaatschap kunnen opzeggen. De financiële gevolgen van het klimaatakkoord van Parijs komen daar nog eens bovenop.... inmiddels wordt Parijs half afgebroken !

Spionnencentrum
Russische ambassade is spionagecentrum, zegt NRC. Kan best, alle ambassades zijn spionagecentra. Al ten tijde van de Franse Revolutie. Daar zijn ze voor in het leven geroepen. De Russische ambassade in Den Haag was actief betrokken bij de mislukte poging in april van dit jaar om de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) af te luisteren. De tweede secretaris van de ambassade, Konstantin Bachtin, coördineerde de operatie die vier Russische spionnen uitvoerden in Den Haag. De krant noemt de ambassade "een zenuwcentrum voor spionage". De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD verstoorde de Russische operatie.

Ligt een beetje gevoelig omdat Nederland zojuist in haar hemd is gezet als fanatieke supporter van de strijdgroepen van Al-Qaeda en Al Nusra. Dat plaatst de ophef over die spionage van Rusland rond het OPCW, in gastland Nederland, in een ander daglicht, omdat ons land belang heeft, en op geen enkele manier kan claimen neutraal te zijn. Sinds ondubbelzinnig vaststaat dat ons land in Syrië terroristen steunt, terwijl men voor de Bühne doet alsof men ze bestrijdt, en we voorop liepen bij het bouwen van de "trollenfabriek" die, samen met onze betrouwbare Poolse vrinden, op Rusland gerichte propaganda moest verzorgen, is het lastig om je een goed beeld van de ontwikkelingen in de wereld te vormen.... vanuit ons land.

De Straat van Kertsj
Bij het lezen van het 'Breaking News' bericht over Oekraïense marineschepen die onaangekondigd de Russische territoriale wateren waren binnengevaren, op weg naar de gloednieuwe brug over de Straat van Kertsj, die de Krim met het Russische vasteland verbindt, kun je lastig achteroverleunend doorgaan met je nagels te vijlen. Oekraïne claimt dat die marineschepen geen kwaad in de zin hadden. Maar de uitgelekte voorbereidingen voor deze provocatie vertellen een ander verhaal. (kom ik later uitgebreid op terug)

Anderzijds is daarmee nog niet het eerste schot gelost waarmee de Derde Wereldoorlog een feit is. Het is de zoveelste provocatie, ter bevestiging van het streven van Oekraïne en haar NAVO-bondgenoten om te blijven mekkeren over de keuze van een enorme meerderheid van de bevolking van de voorheen semi-autonome Krim, met een eigen parlement, om zich af te splitsen van Kiev, nadat de NAVO daar een coup had gepleegd, waardoor de democratisch gekozen president was afgezet, en een door Victoria 'Fuck the EU' Nuland geselecteerde junta zijn plaats had ingenomen.

Waarom bemoeien wij ons met de controle over de Straat van Kertsj? Waarom sluiten wij ons aan bij ruziezoekende strategen van de Verenigde Staten die niet willen dat De Krim zich bij Rusland heeft aangesloten? Als Oekraïne het recht had om zich los te maken van de Rusland in 1991, waarom hebben De Krim, Donetsk en Luhansk dan niet het recht om zich los te maken van Oekraïne? Kunnen deze zaken ons ene f*ck schelen? Waarom laten we ons dan meeslepen in iedereens ruzie over van wie de eilandjes in de Zuid-Chinese Zee zijn, van wie de Senkaku zijn en de Zuidelijke Kourillen en of Transnistrië het recht had zich af te scheiden van Moldavië, en of Zuid-Ossetië en Abchazië het recht hadden zich af te scheiden van Georgië toen Georgië zich afscheidde van Rusland. Zijn wij werkelijk bereid een oorlog met Rusland of China te riskeren over wat van wie is?

Mij bekruipt steeds vaker het gevoel dat westerse regeringen niet zozeer incompetent en/of hypocriet zijn, maar dat ze willens en wetens onze samenleving naar de "Verdommenis" helpen. En dat ze oorlogen uitlokken die ze niet eens willen winnen. Of het eerder een onstilbare honger is naar "studentikoos rotzooi trappen", en een beetje dollen om niet van verveling in slaap te sukkelen bij discussies over de simpele noden van Tante Mien in een apathisch parlement, omdat wat belangrijk is toch elders wordt beslist, of dat men op de automatische piloot instructies van het NAVO-hoofdkwartier volgt, waar ze zich vermaken met Stratego, durf ik u niet te vertellen. Maar er klopt iets niet.

Ondertussen schenkt de EU een half miljard euro aan Oekraïne

Ik ben iets bescheidener...een heerlijk koel drankje is welkom

Krijgt u van mij de gehele peiling van zondag 2 december 2018:
VVD 23, PVV 19(-1), GroenLinks 17, PvdA 15, SP 12(-1), FvD 14(+2), CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7(+1) 50Plus 4(-1), SGP 3
Laatst bewerkt: 10 maanden 2 weken geleden door katertje. Reden: inkleuren
Tijd voor maken pagina: 0.461 seconden