Peilingen en Keek op de Week

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 10 maanden geleden #58758
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 10 april 2022

Peiling
Peiling Maurice de Hond: 60% kiezers steunt motie van wantrouwen Hugo de Jonge.
De motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge kreeg 60% steun van de Nederlandse bevolking. Alleen onder de huidige kiezers van de regeringspartijen was het minder dan 50%. Bij de VVD 18%.
Wel goed te zien is dat de kiezers, die nu niet meer D66 of CDA kiezen maar bij TK2021 wel, in grote meerderheid achter die motie staan.
Donderdag was de Tweede Kamer de hele dag aan de slag met Hugo de Jonge en zijn – mogelijke – betrokkenheid bij de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Het debat eindigde met moties van wantrouwen en afkeuring, waar geen meerderheid in de Tweede Kamer voor was.
Je zou wellicht denken dat een dergelijk lang en intensief debat en de media-aandacht een fors effect zal hebben op de electorale voorkeuren. Maar dat blijkt niet het geval.
De verschuivingen in electorale voorkeur zijn gering. Alleen bij VVD (26) en CDA (8) zien we de verschuiving van 1 zetel en bij JA21 (12) en BBB (10).
In het verslag van vandaag staat ook een overzicht waar het verlies van de regeringspartijen naar toe gaat en waar de winst van de winnende partijen vandaag komt. Daaruit is op te maken dat de winst van JA21 anders is opgebouwd dan die van BBB.
Dit overzicht en meer is na te lezen op Peil.nl

Staat van onze democratie
Het is droevig gesteld met de staat van onze democratie; eigenlijk is de democratie vorige week begraven en de grond die het graf afdekt stinkt naar nepotisme, leugens en naar dictatoriaal, zelfs asociaal gedrag. Voormalig minister van Volksgezondheid De Jonge heeft de Kamer onvolledig ingelicht en bedrogen. Hij zou ‘niet betrokken’ zijn geweest bij de deal die kruimeldief (en partijgenoot binnen het CDA) Van Lienden sloot met het Ministerie voor Medische Zorg.

Eenmaal geconfronteerd met de (Whatsapp-) berichten waarin hij persoonlijk op een deal aandrong bij het Ministerie voor MZ, herhaalde hij eenvoudigweg dat hij weliswaar ‘betrokkenheid’ had betoond, maar niet was ‘betrokken’ bij de deal. Hierover gaan wij dan 8 uur dom lullen en dan zeggen" ach u heeft gelogen en gejat en iedere wet over treden"... Heb een deel van het debat teruggekeken en...ik schaam me !Ik schaam me dood.
En niet alleen omdat er meer voorbeelden van onzuiver gedrag boven water zijn gekomen inzake de corona aanpak. Ik bedoel de OMT-adviezen die door het Ministerie van VWS naar believen werden aangepast aan de politieke wens van het Kabinet om de samenleving hun wil op te leggen. Toen het ernaar uitzag dat er te weinig beschermingsmiddelen beschikbaar waren, luidde het formele OMT-advies dat die beschermingsmiddelen ‘slechts een zeer bescheiden bijdrage leveren aan het voorkomen van virusverspreiding’. Toen die beschermingsmiddelen er toch weer wèl waren, adviseerde het OMT ineens een mondkapjesplicht. Naar nu blijkt waren de OMT-adviezen eerst door de ambtelijke molen gegaan en vormden uiteindelijk slechts een alibi voor het Kabinet om maatregelen te nemen die indruisen tegen de grondwet, de burgerrechten geweld aandoen. Het is duidelijk dat de huidige politieke constellatie zelfs niet meer bij machte is om liegende bewindspersonen de laan uit te sturen; men zit erbij en kijkt ernaar.

"Ik was wel betrokken, maar had geen betrokkenheid".... That sums it all up i guess. In een echte baan zou ie een warme hand krijgen en veel succes in je verdere loopbaan.. Het allerbeste. Maar hier... Om je dood te schamen, Hij kan gewoon verder. Onbegrijpelijk.

Aan de andere kant is het juist volkomen begrijpelijk dat de glashard liegende de Jonge gewoon verder kan. Dit kabinet "viel" na de toeslagenaffaire; regeerde een jaar demissionair door; en ging na een welgemeend "functie elders" en "hier scheiden onze wegen" met dezelfde club op dezelfde voet verder.

Het schaamrood steeg me naar de kaken toen ik de ochtend na het Tweede Kamer debat las dat De Jonge stelde dat "wantrouwen te veel ruimte krijgt" en "we te gemakkelijk twijfels uiten over iemands integriteit". Dat liegt, bedriegt, traineert, weigert de Kamer essentiele informatie te geven en vindt dan dat wantrouwen te veel ruimte krijgt??? SCHAAMTELOOS !

We hollen al jarenlang van schandaal naar schandaal, en steevast blijkt de Rutte-doctrine (niks opschrijven, alles zwartlakken, overal over liegen) de kern van het probleem. Ruttes "vergeetachtigheid" is spreekwoordelijk geworden.

De pers consequent eerder dan parlement inlichten; de oppositie stelselmatig aanklagen; het parlement ongegeneerd voorliegen; parlementaire informatieverzoeken eindeloos vertragen, saboteren en zwartlakken; besluitvorming over dividendbelasting bij Shell/Unilever neerleggen; liegen over het bestaan van rapporten die je wel EN niet hebt gelezen; het kan allemaal.

Het parlement vindt het helemaal oké en de parlementaire pers ook. En is dat niet precies wat onze 'leiders' willen? Oeverloos zeuren over details om vervolgens geen consequenties te aanvaarden. En over te gaan tot de orde van de dag. Er zijn vele manieren om een democratie ten grave te dragen. Zoals Rutte en zijn slippendragers dat doen is daar één van.

En met al dat geruil van ministeries (de Jonge naar Wonen, Hoekstra naar Buitenlandse zaken en Kaag naar financiën) kunnen we onze borst nat maken. Die minsteriele verantwoordelijkheid gaat op de schop. Prutsers kunnen gewoon doorgaan met prutsen. En liegen. De dader ligt op het kerkhof. En de democratie wordt uitgehold. Dat is Nederland onder Rutte.

Natuurlijk was het een onzinnig debat, zoals de meeste debatten in de tweede kamer, de kartelpartijen houden immers de rijen gesloten en uitkomsten staan van tevoren vast.De parlementaire democratie staat hier ter discussie en is een complete schetsvertoning geworden. Daarnaast worden er zgn neutrale onderzoeken gehouden, waarbij de verdachte betaalt en bepaalt. De uitlatingen van de Jonge, een dag later, laten zien, dat een excuus nietszeggend is.

JA21
Dat schaamrood werd dieper door de move van Joost Eerdmans van JA21. Eerdmans stemde tegen de motie van wantrouwen die tegen De Jonge werd ingediend. Het feit dat De Jonge en Eerdmans al jarenlang bevriend zijn is geen enkel excuus voor die nee stem. Integendeel. Het draait niet om het voor of tegen stemmen, of om de persoon van de bewindsman. Waar het om gaat is of een bewindsman wel of niet een artikel van de Grondwet heeft geschonden. Waarom die onbegrijpelijke tegenstem? De bewindsman had toch artikel 68 van de Grondwet geschonden? Van de Grondwet! Hij had de Tweede Kamer niet voor de eerste keer informatie onthouden, zijn rol lopen marginaliseren en zelfs gelogen? Dus de voorman van JA21 vindt net als de leden van de coalitie en de Regering dat die schending wel door de vingers gezien kon en mocht worden?

Ach, een artikeltje van de Grondwet geschonden. Gelogen en bedrogen? Nou en..Boeiend. Wegsturen? Slecht voor de onderlinge verhoudingen. M.i.een duidelijke indicatie hoe onzuiver, beter gezegd verloederd de politiek is geworden. Zijn stemgedrag bevestigt dat Eerdmans zijn kansen bij de huidige politieke machthebbers niet wil verspelen. Afweging van persoonlijke belangen.
Dat bij Joost Eerdmans persoonlijke belangen altijd de hoofdrol hebben vervuld is duidelijk door het feit dat deze man zowat alle politieke partijen heeft gefrequenteerd..en is van het CDA, de Lijst Pim Fortuyn, de groep Eerdmans/Van Schijndel, EénNL, Leefbaar Capelle, Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie met JA 21 aan zijn achtste poltieiek partij in twintig jaar bezig.

Eerdmans wekte in interviews tijdens de campagne op mij sterk de indruk dat hij het uitsluiten van democratische gekozen partijen als een gegeven zag en het eigenlijk wel prima vond, om zo zelf met VVD en CDA te kunnen regeren. Een bevestiging van mijn vermoeden volgde in een onlangs gepubliceerd interview in NRC. Daarin zegt hij: ''Je mag van alles vinden en zeggen en een stevig standpunt innemen over de islam of over migratie. Maar als andere politici al op voorhand zeggen niet met je te willen samenwerken, omdat ze je uitspraken te radicaal vinden, dan zet je jezelf buitenspel.' Eerdmans ondersteunt met andere woorden de uitsluitingsspelletjes van de coalitie. In plaats van: daar doen wij niet aan mee, wij sluiten niemand uit en kunnen op veel punten met hun samenwerken. Maar nee, veiliger is het de macht niet voor het hoofd te stoten. Er wél een serieus punt van maken zou tot gevolg hebben dat de machtspartijen ook JA21 buiten de orde plaatsen, en dat is de bedoeling niet...toch? Kenmerkend voor een club die zich inlikt bij het politieke establishment en zich alleen maar naar buiten toe verkoopt als alternatief, maar in wezen geen alternatief is en geen alternatief verhaal heeft.

En inmiddels is het al zover dat verschillende politieke partijen "ruggespraak" houden om andere, niet welgevallige partijen uit te sluiten van een ordentelijke deelname aan het debat en de politieke besluitvorming. Het Kamerlid Omtzigt bijvoorbeeld, heeft slechts 50% van de reguliere spreektijd in de Kamer, omdat hij zich ‘heeft afgescheiden van zijn – oorspronkelijke – politieke partij’. Maar waarom zou een Kamerlid, die met maar liefst ruim 342.000 stemmen in de Kamer werd gekozen, minder lang mogen spreken dan de woordvoerder van zijn vorige partij, die ook nog eens niet meer dan 2808 stemmen kreeg? Die Joba van den Berg, want over haar heb ik het, zou op eigen kracht namelijk nooit in de Kamer zijn gekomen: zij haalde de kiesdeler in geen velden of wegen.

Lilianne Ploumen treedt af
Kom ik net het verhaal tegen dat Lilianne Ploumen aftreedt als leider van de PvdA. Ploumen legt het leiderschap neer en vertrekt per direct uit de Tweede Kamer. Zij zegt in een verklaring dat zij zichzelf niet geschikt vindt voor een rol in debatten over allerlei onderwerpen. Ploumen trad vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 aan als opvolger van de door de Toeslagenaffaire ten val gekomen Lodewijk Asscher. Bij de verkiezingen bleef de PvdA steken op het laagterecord van negen zetels. Daarna sloot Ploumen een kongsi met GroenLinksleider Klaver met Sigrid Kaag als draagmoeder, maar zij slaagden er niet in gezamenlijk toe te treden tot een nieuw kabinet. Ze belandden beide in de oppositie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar presteerde de PvdA opnieuw bedroevend. Alleen in Amsterdam was er een lichtpuntje. Vooral dankzij de mediagenieke lijsttrekker Marjolein Moorman werd de PvdA in de hoofdstad de grootste partij. Ploumen juichte die avond met overslaande stem dat de PvdA de weg naar herstel was ingeslagen. Dat blijkt achteraf haar laatste belangrijke optreden als partijleider te zijn geweest.

Ploumen had stekelige woordenwisseling met oud-voorzitter Spekman
Vorige week was er een stekelige woordenwisseling in de media tussen Ploumen en oud-partijvoorzitter Hans Spekman. Die ging over het fusieproces tussen PvdA en GroenLinks. Ploumen is voor, maar Spekman vindt het ‘desastreus’. Ploumen beloofde dat ze Spekman zou bellen. Spekman in NRC: ‘Ploumen mag reageren hoe ze wil, maar daar gaat de PvdA niet van leven.’

Iedere politicus die met zogenaamd integere redenen zelf opstapt blijkt al snel ergens anders een zeer goed betaald lobbybaantje veilig te hebben gesteld De Alemene Bestuurs Dienst heeft het overzicht wie er momenteel vrij is. Niks aan verloren. Nutteloze WEF-likkerT.
Weet u, de sympathieke kant van Ploumen vond ik dat ze met haar zachte G het globalisme lang niet zo bedreigend liet klinken. Maar goed, wie moet er nu in naam van de sociaaldemocratie de wereld van de ondergang gaan redden? Zal zich gerealiseerd hebben dat het makkelijker is om je sociale deugplannetjes vanuit je achterbankje of een subsidiestichting te poneren, dan wanneer je met alle negatieve effecten wordt geconfronteerd als leider.
Ook zo benieuwd wie de volgende kandidaat voor deze sterfhuispartij gaat worden? "Blozekriekske" Nijboer lijkt me wel wat.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 10 april 2022, maar niet dan nadat ik een toost op uw gezondheid en welbevinden heb uitgebracht.Blijf lezen PROOST !PROOST !

VVD 26(+1), D66 18, PVV 14, Gr.L 12, PvdA 11, JA21 11(-1), BBB 10(+1), CDA 8(-1), PvdD 8, SP 7, CU 7, FvD 4, Volt 4, SGP 4, DENK 3, Bij1 1, 50+ 1, BVNL 1
Last Edit:1 jaar 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 10 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 10 maanden geleden #58719
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 3 april 2022

Peilingen
De peiling van vandaag laat geen verschuivingen zien t.o.v. de vorige week. Daarom een vergelijking met de uitslag van de verkiezingen van maart 2021 en die van eind april 2021.
Het vertrouwen is gemeten in de ministers die zowel in Rutte 3 zaten als nu in Rutte 4 plus die van een aantal fractievoorzitters. Omtzigt en Van der Plas springen er dan bovenuit.

Het consumentenvertrouwen is vrijwel op een dieptepunt. Net zoals in 2013 en 2019 is het consumentenvertrouwen gemeten van de kiezers van de verschillende partijen. Net zoals in 2013 zien we dat dit vertrouwen onder D66 kiezers het hoogst is en die onder PVV kiezers het laagst.

Interessant is daarbij dat de D66- en VVD-kiezers die in 2021 wel nog die partij hebben gestemd en nu niet meer (15 van de 48 zetels) een beduidend lager consumentenvertrouwen hebben dan degenen die nog steeds D66 en VVD stemmen.
Peil.nl

Heden hij, morgen wij?
Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, is zondag opnieuw aangehouden en in de boeien geslagen. Engel was, zoals u weet al eerder opgepakt wegens "opruiende coronagerelateerde berichten". Met een belachelijke 2 weken voorarrest...een moordenaar of terrorist waardig. Bij afloop van het voorarrest werd hem te verstaan gegeven dat hij voorwaardelijk vrij was, onder conditie geen uitingen op social media te mogen doen. Bij zo’n verbod op vrije meningsuiting, moet je al vraagtekens zetten. Maar als Engel dan al zijn social media uitschakelt en vervolgens alsnog opgepakt wordt omdat….: hij een interview gaf op youTube Weltschmertz cafeweltschmerz.nl/videos/hes-back-shohr...ngel-en-jeroen-pols/
Nou, en daarom zijn "dus" op een koele zondagmiddag vier gemaskerde agenten met weekendtoeslag bezig om een verdachte letterlijk in de handboeien te slaan. De ten laste legging heeft hij en wij nog niet gehoord, maar daar zal ook wel weer het nodige voor-arrest aan worden toegevoegd. Noemden ze dat vroeger niet intimideren en kalt stellen?
In feite hebben we het hier over een politieke gevangene in Nederland, want anders kan ik het niet definiëren. En ondertussen maar met het opgeheven vingertje naar Rusland (Navalny) en China etc wijzen. Blijven de wrange vragen over, hoe onafhankelijk blijken rechters nog te zijn, hoe ver gaat de overheid door met het afsluiten van onwelgevallige kritiek, hoeveel agenten en gezagsdienaren werken mee aan dit soort wets-? handhaving. Hoe lang mogen wij dat nog publiceren? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Volksvertegenwoordiging
Net op het moment dat Rusland een president heeft die van Rusland een normaal land wil maken, zijn wij, de "normale landen" alweer opgeschoven naar de "Nieuwe Normaal".
Op het internet afgelopen week een fotomontage met twee opnamen van de Tweede Kamer.
De eerste opname een lege volksvertegenwoordiging waar de toekomst van ons land aan de orde was, en de tweede een volle zaal bij het optreden van een Oekraïense comediant die werkelijk een schandalige staande ovatie kreeg, een regelrechte crimineel van een oorlogszuchtige ‘politicus’ die ‘hellbent’ is om de hele wereld letterlijk in brand te steken. Ik schaam me.

Er is nagenoeg geen enkele partij over in ons land die concrete, uitvoerbare plannen heeft voor Nederland. Ach, zo oordeelt een meerderheid, Nederland is onderdeel van de EU en dat is weer onderdeel van het Atlantisch Bondgenootschap, dat de wapens levert voor Davos, de regisseur van de Globalistische Nieuwe Normaal.
Het plaatje van de Tweede Kamer...... leeg als het over de toekomst van ons land gaat.

Davos heeft wel gelijk. "U zult niets overhouden, Geen land, Geen rechten. Geen bezit. Maar op onvoorstelbare wijze zult u "gelukkig" zijn.


Over Davos
Poetin is onceremonieel geschrapt uit het "Keurkorps" van Davos, na de recente inval in Oekraïne. Die volgens Blinken, de MinBuza van de VS nu al op alle niveaus een "Strategische Nederlaag" is. Vooral ook omdat hij doelen toeschrijft aan die militaire operatie die de Russen zelf niet alleen nooit zo benoemd hebben, maar zelfs met klem hebben tegengesproken. Maar dat doet er helemaal niet toe. Of het nou over Covid gaat, of over Oekraïne, of Weapens of Mass Destruction, of Gifgas in Syrië. of Oorzaak van de Inflatie, of Assange is een Verkrachter, of de laptop van Hunter Biden is Russische desinformatie, of Vaccins zijn goed voor u...iets hoeft feitelijk niet juist te zijn, maar het Goym, het Gepeupel, moet het slikken, prikken en klikken als iemand in aanmerking komt om verlinkt te worden.

Ik heb niet het idee dat Poetin achterlijk is, en niet begreep wat er van hem werd verwacht. Dus zijn er twee opties: Poetin zit In het Complot, dat tot doel heeft Orwell’s ’1984’ in het westen ingevoerd te krijgen. Of Poetin was serieus toen hij stelde dat de toekomst aan de landen was met grondstoffen en productiefaciliteiten, en dat de ‘Feestvarkens’ in het westen het zwaar zouden krijgen, als ze door zouden zetten op de ingeslagen weg. Ik ga nog altijd uit van dat laatste. Met die aantekening dat Rusland, noch China, sterk de behoefte voelde om ons ‘onder de koude douche’ te zetten. Sterker nog, ze waarschuwden ons bij elke stap om terug te keren op onze schreden, en weer ’Normaal’ te gaan doen.Helaas.

Op dit moment sluiten we ons actief af van de realiteit, en is het: ‘De Dood, of de Gladiolen!’ Tenzij iemand ergens ‘Kernfusie’ klaar heeft liggen voor onmiddellijke implementatie, gekoppeld aan een arsenaal geheime wapens, en ‘mind control’ op mondiale schaal, zie ik niet hoe het westen dit gaat overleven. Althans, voor u mij verkeerd begrijpt: Los van oorlog, zie ik niet niets anders opdoemen uit de mist dan economische zelfmoord op epische schaal.

Ik weet het: Nikie de Jager krijgt een eigen programma, en de succesvolle directeur van de NS heeft de voorkeur gekregen boven een ervaren man, omdat ze vrouw is, en niet vies van het vervangen van vliegtuigen door treinen. Terwijl een stel EggHeads bij het ministerie van asociale zaken gelukkig geld heeft gevonden voor de koppeling tussen het minimumloon (in een mislukte poging om de inflatie bij te houden) en de AOW: Laat die bejaarden het zelf betalen! Gaan die ambtenaren er nog tussen zitten om hun eigen ’salaris’ veilig te stellen, financieel technisch dus een extra opslag, eveneens te betalen door die bejaarden. Dat is de ’Nieuwe Normaal’: Stelen van de slachtoffers.

Dat de EU de vazalstaat is van de VS is bekend en haar status als aanvalshond van de VS is vanzelfsprekend. De huidige Rusland sancties, denk er maar eens over na...wie profiteert er met minimale pijn van? Denk na EU ! Is dat niet de VS? Niet meegekregen mevr. Von der Leyen dat de VS de invoer van Russische olie verhogen met meer dan 40% – maar eisen dat de EU sancties tegen Rusland handhaaft. Word wakker, stelletje schaamteloze narcisten.

En dat volk wil China dicteren? Grappig is dat deze sycophants (Von der Leyen en Timmermans zijn de synoniemen ervoor) het nog steeds niet snappen. Hallucinerende idioten. Verbaast me eigenlijk niets. EU-functonarissen zijn er niet om nationale belangen te beschermen. Zij krijgen hun steekpenningen, zelfs als hun standpunt ineffectief, zinloos en zelfvernietigend is. Het verbaast me dus niet dat ze onzin blijven spuien. Ze worden betaald om schaamteloos te zijn.

De enorme misrekening van Washington:
Ik ben geschokt door de misrekening in de gedachte dat economische sancties tegen Rusland hen op de knieën zouden dwingen. Het tegendeel is waar. Rusland is zelfvoorzienend en niet afhankelijk van import. De export is van cruciaal belang voor het economisch welzijn van het Westen. Als ze tarwe, potas, gas, olie, palladium, afgewerkt nikkel en andere belangrijke mineralen uit het Westen achterhouden, zullen de Europese en Amerikaanse economieën worden verwoest. En deze poging om Rusland te dwingen met sancties heeft het nu zeer waarschijnlijk gemaakt dat de rol van de Amerikaanse dollar als de internationale reservevaluta in de vuilnisbak van de geschiedenis zal verschijnen.

Azov-bataljon
Laat dit alle geruchten en mythes die de ronde doen over de Oekraïense militaire eenheid, het Azov-bataljon, uit de wereld helpen. Zoals eerder gemeld, is de band tussen de regering van de V.S. en de extreem-rechtse neonazigroep goed gedocumenteerd.
Niet alleen heeft de regering van de V.S. in de Oekraïne onderzoekslaboratoria gefinancierd die bewapend zouden kunnen worden om biologische massavernietigingswapens te maken, maar ook de banden tussen de extremisten in de Oekraïne en het Amerikaanse leger kunnen niet onderschat worden, bericht Dailyveracity.com.
WWIII: U.S. and NATO Move into Ukraine to Help Neo-Nazi Azov Battalion Prepare for War
www.dailyveracity.com/2022/01/23/wwiii-u...on-prepares-for-war/

Gas voor roebels
1)Russische bedrijven zullen niet langer westerse "harde" valuta krijgen. Het is nu allemaal geconfisqueerd door de staat. Bedrijven kunnen alleen de "minder waardevolle" roebels bezitten. (Bijna zoals in de Sovjettijd.)
2) Alle transacties gebeuren onder Russische jurisdictie. Het Westen kan accounts niet blokkeren of sanctioneren.
3) De roebel-voor-gasvereiste is van toepassing op oude euro / dollar-genomineerde contracten. Ze hebben allemaal langetermijnprijzen die ver onder de spot- of marktprijzen liggen. Als westerse kopers in gebreke blijven bij betalingen, bevrijdt het Rusland van de oude verplichtingen en prijzen. Westerse klanten zullen hun gas op de spotmarkt moeten kopen tegen drie keer de prijs.

De zelfverzekerdheid van het westen wordt in Duitsland niet gedeeld. Daar is men er een stuk minder zeker van dat gewoon doorbetalen in euro’s geen problemen geven zal. De bestuursvoorzitter van chemiegigant BASF kraakte er gisteren een paar harde noten over. Hij voorspelt een economische catastrofe voor het arrogante westen, als Putin per direct de gaskraan dicht draait.

En als belangrijkste
Niet betalen is geen gas. En geloof niet wat de media hierover zegt. Poetin heeft gisteren nog per decreet uitgevaardigt dat als landen niet betalen, de contracten met die landen definitief worden opgezegd. Ook heeft President Poetin aangegeven ook na de oorlog de diplomatieke betrekkingen met het westen NIET te willen herstellen. En dat de komende tijd andere afnemers voorrang boven het westen krijgen. Zowel met gas en olie, als met graan, maïs , tarwe , fertilizer en andere producten.

Rusland kapot maken d.m.v. sancties en een proxy oorlog met het westen in de Oekraïne. Al hun geld in het westen en bezittingen confiskeren en dan tegen Rusland roepen “jullie plegen contractbreuk” LOL want in het contract staat dat we olie en gas met euro’s mogen betalen. Die euro’s die nooit op gaan omdat ze uit het niets door de ECB gecreëerd kunnen worden. Zelfde geldt voor dollars.

Daarbij komt dat door de sancties van het westen, Rusland niets kan kopen van het westen en dus naar China moet voor hun spullen. De EU is zo stom bezig om te kiezen voor de USA i.p.v. goede betrekkingen met Rusland aan te gaan. Rusland is er nu wel achter dat ze van de EU niets meer te verwachten heeft en zal zich volledig op China richten. De EU zal er achter komen dat ze buitengewoon dom bezig geweest zijn. Het was de EU samen met de USA die de basis hebben gelegd in 2014 voor deze ellende in de Oekraïne maar daar heeft niemand het meer over. Het is allemaal de schuld van Putin.
De Oekraïners zullen ook wel een keer in de gaten krijgen aan wie ze deze ellende te danken hebben.

Rutte
Rutte vindt het prachtig loopt alle landen in Europa af om te laten zien wat een voortreffelijke leiderscapaciteiten hij heeft. Hij is alleen geïnteresseerd in macht. Problemen in eigen land kan of wil hij niet oplossen, die interesseren hem totaal niet.
Geen olie en gas van Rusland, maar van Saoedie Arabië is geen probleem want die Arabieren zijn fijne mensen. De OPEC bepaalt overigens de olie-, gasprijs en die zorgen door schaarste te creëren momenteel voor de hoge olieprijs. Rusland verkoopt tegen deze prijs zoals ieder olieproducerend land.

Zelensky
Oekraïne eist de Russische valutareserves te krijgen die door het Westen in beslag zijn genomen – ter waarde van honderden miljarden euro.
De Zweedse liberaal en NAVO-lobbyist Anders Åslund deed het voorstel vorige week in een artikel in Project Syndicate. Åslund werkte van 1991 tot 1994 als adviseur voor het economisch beleid in de regering van Boris Jeltsin in Rusland, dat toen een privatiseringsproces doormaakte dat ertoe leidde dat grote delen van de rijkdommen van het land in handen kwamen van een klein aantal oligarchen.
Nu pleit hij ervoor dat de enorme Russische fondsen die door de Westerse sancties in beslag zijn genomen, aan de Oekraïense regering worden gegeven.

Het voorstel schijnt in Kiev op vruchtbare grond gevallen te zijn. De economische adviseur van president Zelensky, Oleg Ustenko, zegt tegen Oekraïne 24 dat Oekraïne verwacht toegang te krijgen tot Russische tegoeden ter waarde van 400 miljard dollar – geld dat hij in een Oekraïens wederopbouwfonds wil stoppen.

Wij hebben het in de eerste plaats over de bevroren reserves van 300 miljard dollar van de Russische centrale bank en de bevroren tegoeden van de binnenste kring van president Vladimir Poetin, waartoe enkele honderden mensen buiten het land behoren,” aldus Ustenko.
Naast dit fonds hoopt Oekraïne grote bijdragen uit het Westen te ontvangen. In totaal wil de regering 500 miljard dollar voor de wederopbouw. Ze zijn de bescheidenheid zelve, daar in Kiev.

Dus geen Russisch gas, kolen, olie, uranium, palladium, platina, goud, zilver, nikkel, koper, aluminium meer voor Nato landen. Asielzoers dat worden we hier zelf, want we krijgen hier derde wereld niveau.
Dat in beslag genomen geld (dat slechts digitale numerieke waarden zijn) verdwijnt door hyperinflatie; olie naar 5000 dollar per vat? Goudprijs stellen op 50.000 dollar per ounce? . We krijgen Zimbwabwaanse inflatie hier wanneer bezit niet meer gerespecteerd wordt.
Besef waarom Norilsk niet wordt geboycot door het VK. De hele grondstoffenprijzen worden door het VK en VS naar beneden gemanipuleerd. Zodra de Russische toevoer van deze grondstoffen stopt, dan klapt het ponzispelletje. Zonder Russisch nikkel geen accu’s voor de electrische autootjes meer. De energietransitie gaat niet lukken zonder goedkope Russisch metalen.
Politici zijn domme kleuters die in sprookjes geloven. Ze denken dat ze eenzijdig van alles kunnen zonder gevolgen. Absoluut zwaar gestoord.
Het westen pleegt actief zelfmoord. De toekomst is nu volledig aan Azië en Zuid Amerika. Het is hier over en uit. Er komt na deze oorlog geen Marshall plan meer voor de wederopbouw.

De overheid geeft zeveneneenhalf miljard, geld dat we aan alle kanten tekort komen, om een leeg gasveld te ‘mogen’ gebruiken voor de opslag van gas, waarbij de NAM (Shell) het geld in haar zak laat glijden. Ik begrijp Poetin als hij zegt: ‘Opzouten! Ga je moeder pesten. En voortaan in Roebels betalen, stelletje idioten!’.

We gaan wat lekkers drinken. Op uw gezondheid en welbevinden. Blijf lezen Proost PROOST !

Geen wijzigingen in de politieke stand van het land.
Last Edit:1 jaar 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 10 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 10 maanden geleden #58680
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 27 maart 2022

Peilingen
Maurice de Hond heeft voor de peiling van vandaag even gekeken naar de electorale impact die een Lijst Pieter Omtzigt zou hebben. En ja, die is significant. Want als hij niet meedoet is de VVD met afstand de grootste. Doet hij dat daarentegen wél dan wordt zijn nieuwe partij de grootste partij en is het dus afgelopen met het premierschap van Mark Rutte:
Peil.nl

Stop met voor God te spelen
Terwijl onze wereld afdaalt in een draaikolk van informatie die, ofwel te gevoelig is om te verspreiden, of geformuleerd om te misleiden, is ons leven en onze toekomst uiterst onzeker. Vroeger bestond er een nogal stoïcijnse aanhankelijkheid aan prudente discipline. Biolaboratoria die biowapens maken en daarmee een agenda willen bevorderen die op zijn best zeer winstgevend is en in het slechtste geval het einde van een natuurlijke wereld betekenen. Het in mekaar knutselen en verwerven van de middelen om het allemaal te beëindigen.... zal het allemaal beëindigen.

In het verleden werd nogal wat tijd besteed aan het codificeren van geavanceerde plannen zoals Neurenberg, biologische verdragen en de grondwetten van veel landen. Nu zien we al deze verzamelde wijsheid door het afvoerputje gespoeld, wanneer degenen met macht de zo zorgvuldig ontworpen protocollen in hun waanzinnige haast ondermijnen.
De kat is uit de zak. Het excuus van de nationale veiligheid is leeg. Uiteraard is er geen veiligheid te koop tegen elke prijs.

Stop met voor God te spelen.


Propaganda
Het thema 'Rusland verliest' dat de westerse media domineert, heeft een duidelijk propagandadoel. Het leidt direct naar het "Rusland was wanhopig" dat zal worden gebruikt om mensen ervan te weerhouden helder na te denken over de valse vlag die ze van plan zijn te ensceneren. Het is duidelijk dat als het in plaats daarvan duidelijk zou zijn dat Rusland 85% van het Oekraïense leger heeft vernietigd, het publiek zou zien dat het voor hen geen zin heeft om hun toevlucht te nemen tot chemische wapens en dat de kant die wanhopig is om navo-betrokkenheid te krijgen, andere motieven zou kunnen hebben.

Chantage
Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

De zoon van president Biden, Hunter, is betrokken bij de financiering van biowapenlaboratoria in Oekraïne via zijn aan het Pentagon verbonden investeringsmaatschappij Seneca.
En toch, ondanks deze flagrante imperiale corruptie en criminaliteit, werd Biden deze week verwelkomd door Europese leiders die zonder enige twijfel aantoonden dat ze niets anders zijn dan een gênante verzameling vazallen.
Heeft de EU-topontmoeting van gisteren, waarvoor de Amerikaanse president Biden was uitgenodigd, wat opgeleverd? Er is natuurlijk gesproken over de Russische oorlog in Oekraïne. Het was zelfs het dominante thema . In ontwerp-verklaring van de top staat “Russische militaire agressie tegen Oekraïne” bovenaan en er was een apart hoofdstuk met negen subitems aan gewijd. Woorden “vrede” en “diplomatie” kwamen er niet in voor.

Allereerst werden de Russische wetsovertredingen en oorlogsmisdaden gebrandmerkt. Dan was er het onderwerp van humanitaire corridors. Pas in de derde alinea werd Rusland gevraagd de militaire operatie onmiddellijk te beëindigen en alle troepen terug te trekken. Logisch zou zijn als er een paragraaf zou komen over de lopende onderhandelingen tussen Moskou en Kiev over een staakt-het-vuren. En de rol van de EU. Een zin over een mogelijk vredesproces zou ook logisch zijn. Maar niets van dat alles.

“De Europese Unie staat naast Oekraïne en zijn volk”, begint de vierde alinea. Daarna gaat het om de vluchtelingen, elektriciteits- en gasleveringen aan Oekraïne (die Rusland niet heeft afgesloten, maar die de EU wil overnemen), en een solidariteitsfonds. Diplomatie? Geen probleem. Vrede? Geen. Een nieuw veiligheidsbevel voor Europa? Niet op de agenda. In plaats daarvan gaat het tweede hoofdstuk over het nieuwe “Strategic Compass” en upgraden. Daarna komt de energie en de oproep om “zo snel mogelijk” een einde te maken aan de afhankelijkheid van gas, olie en kolen uit Rusland.

Er is (nog) geen sprake van energiesancties, maar daar komt waarschijnlijk verandering in. De VS, Oekraïne, Polen en de Baltische staten doen er immers alles aan om de EU onder druk te zetten om een ​​embargo uit te vaardigen. Duitsland en Hongarije houden nog stand. Maar voor hoe lang nog? Men zoekt tevergeefs naar positieve uitwerkingen van de eerdere sancties. In vier weken tijd heeft de EU al vier sanctiepakketten aangenomen – zonder enig merkbaar effect op de oorlog. Wordt het niet eens tijd om de balans op te maken en een nieuwe strategie te bepalen?

Zoals bekend zijn sancties een tweesnijdend zwaard. Ze raken niet alleen de schurk, maar meestal ook de zwaardvechter. In dit geval is het nog ingewikkelder. De straffen tegen Rusland troffen de VS nauwelijks, maar Duitsland en de EU des te harder. De Europeanen worden gedreven door de Amerikanen, ze hebben geen eigen plan. En de Amerikanen hebben hun eigen agenda, waar de europeanen gewillig in meegaan. Zo heeft Von der Leyen zich weer eens geopenbaard als superinkoper – dit keer niet voor een (paar) miljard aan vaccinaties in schimmige onderonsjes, maar in het zwaar milieuverontreinigende, (veel te) dure schaliegas van de Amerikanen, dat met “bootjes” naar ons toe wordt gebracht. De Green Deal geldt kennelijk alleen voor de EU, wat de Amerikanen (en de rest van de wereld) op milieugebied uitvreten zal ze in Brussel een rotzorg wezen.

De de-dollarisering van de wereldeconomie is in ieder geval begonnen. De enige conclusie die kan worden getrokken, is dat Amerikanen er erg slecht aan toe zijn met wat ze zouden moeten zien als hun regering. Als gevolg hiervan zouden wij, “ de mensen”, in Europa ons eigenlijk moeten gaan afvragen wiens belangen onze regeringen eigenlijk vertegenwoordigen – en of de Russen nog steeds nodig waren als vijand in een alliantie met de Deep State USA om hun eigen “vriend” te worden.

De vraag is: waarom nu deze aarzeling over roebels, Nord Stream 2, de gasleveranties, betalingstransacties, sancties, schaarste en dure economie? Oh ja: mensenrechten, oorlogsmisdaden, agressieve oorlogen, internationaal recht, soevereine staten en al dat goedkope geroeptoeter van woorden over en weer. Legaal, illegaal, het maakt niet uit. Contractbreuk is ongetwijfeld het ergste.

Leugenaars en onruststokers”
China is niet onder de eindruk van de dreigingen van de VS, omdat het in de Oekraïne-oorlog geen afstand wil nemen van Rusland. Integendeel. Peking houdt Washington een spiegel voor. Donderdag noemde Wu Qian, de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, de VS “leugenaars en onruststokers”. Bovendien “weet iedereen”, aldus Wu, welk land de “grote initiator” van de Oekraïne-crisis zou zijn. Bedoeld worden de VS, die al meer dan twee decennia lang vaart zetten achter de uitbreiding van de NAVO naar het oosten en zodoende de veiligheidsbelangen van Rusland minachten.

Als het Westen, met de V.S. voorop zich aan het in 1991 gemaakte gentlemen agreement had gehouden en niet verder Oostwaarts was getrokken was er nu geen oorlog in Oekraine.


Qatar
Maar gelukkig hebben wij Qatar nog. Daar kun je echt niet voetballen hoor met hun 6.500 dode bouwvakkers voor de voetbalstadions voor het WK. Je kunt met goedfatsoen echt niet naar Qatar vanwege de steun aan de oorlog in Jemen. Bovendien houden ze niet van homo's, en evenmin van vrouwenrechten.Dat was tot een paar dagen geleden het geval. Inmiddels verschijnen er foto’s en berichten waarop politici slaafs buigend voor de emir smeken om een ​​langlopend gasleveringscontract. Moeilijk, moeilijk, zei de Qatarese minister van Energie Saad al-Kaabi donderdag in een interview met CNN. De ambtenaar, die ook de president en CEO is van staatsbedrijf QatarEnergy, merkte op dat "van 30 tot 40% van het totale volume gas dat aan de wereldmarkt wordt geleverd, afkomstig is uit Rusland".

De EU-leiders moeten nu een noodlottig besluit nemen: als ze doorgaan op het pad van ondergeschiktheid aan de Amerikaanse agressie tegen Rusland, zal Europa in een economische chaos worden gestort. Maar als Europese leiders in plaats daarvan breken met hun post-WW2 rol als Amerikaanse vazallen, hebben ze een kans op een zachte landing, gekenmerkt door vreedzame en productieve relaties met Rusland en China.

Maar helaas, in de EU runnen de gedetineerden het asiel
Rutte liep deze week weer handenschuddend en grijnzend van links naar rechts over het beeldscherm en roept krachtige teksten over hoe "wij" de druk op Poetin gaan opvoeren. Hij vindt dat "wij" meer gevechtskracht bij de grenzen van Belarus en de Oekraïne moeten ontplooien. Want volgens onze nationale papieren veldheer zijn "wij" in oorlog met Moskou. Het is het geijkte recept van politici die zich in een veel te wijde regentenbroek hijsen om thuisproblemen te maskeren door dapper te doen buiten de deur.

Hij had beter eerst een college “logisch denken” op het HCSS van Rob de Wijk kunnen volgen. Had hij maar geluisterd naar de teksten waarmee De Wijk vrijdag in OP1 de verzamelde kenners om de oren sloeg:

“Wij zijn niet in oorlog met Rusland; Oekraïne maakt geen deel uit van EU noch van NAVO en dus hebben “wij” daar niets te zoeken; “wij” hebben een slecht trackrecord”.


Blijkbaar zijn de debacles van de laatste 25 jaar snel vergeten. Inmenging in de Balkanoorlogen uit de periode 1992-1995: na 25 jaar vertoont Bosnië nog steeds kenmerken van een kruitvat met een korte ontstekingslont. Voor het oplossen van de Kosovo-problematiek waren 2-4 dagen gereserveerd; het werden er 78 van zware bombardementen op Belgrado/Servië en het resultaat was niet echt wat “wij” voor ogen hadden. Afghanistan: 20 jaar plus en ook niet bepaald het resultaat dat “wij” voor ogen hadden. Irak: 17 jaar en niet het resultaat dat “wij” voor ogen hadden. Noord-Afrika: chaos en ellende troef. Ook niet echt wat “wij” voor ogen hadden”.

Dan de utopische praatjes over een betere wereld, als we maar eerst afrekenen met onze ‘verslaving’ aan spullen uit China, en grondstoffen uit Rusland, één-op-één vergelijkbaar zijn met de flauwekul die we de Afghanen, de Irakezen, de Libiërs en de Syriërs verkochten, waarna ze alles kwijtraakten. Wij in Europa zijn de volgende op de lijst.

Rob de Wijk heeft gelijk en hij had zijn argumenten nog kunnen aanscherpen door te wijzen op de slechte gevechtskrachtstatus van Westerse krijgsmachten en vooral op een twijfelachtige motivatie als moet worden gestreden op buitenlandse bodem, waar nationale belangen niet beschermd moeten worden. “Wij” hebben niets te zoeken op Oekraïense bodem; “wij” moeten voorkomen dat het geweld een grensoverschrijdend karakter krijgt en grensgebieden van het NAVO territoir in brand komen te staan.

Maar ja, de Europeanen zijn werkelijk hilarisch in hun slaafse gehoorzaamheid aan de Amerikanen. Het is een verhitte competitie tussen de Oekraïners en Europa zelf over wie het meeste zelfbeschadiging zal aanrichten om hun Amerikaanse meesters te behagen met betrekking tot economische sancties en oorlog.

Op dit moment winnen de Oekraïners met het vernietigen van hun eigen staat om Rusland tot de laatste Oekraïner te bestrijden en Uncle Satan / Sam te behagen. Maar de Europeanen lopen niet ver achter.

Blijkbaar hebben ze allemaal nog steeds niet begrepen wat Henry Kissinger lang geleden zei:

"Een vijand van Amerika zijn kan gevaarlijk zijn, maar een vriend zijn is fataal."


Om dat te kunnen realiseren helpt het niet door aan de zijlijn van het speelveld machtswoorden te gebruiken en de indruk te wekken dat Westerse leiders schouder aan schouder staan. Het gros is op meerdere leugens betrapt, is niet in staat om op nationale bodem welvaart en welzijn van de eigen samenleving te waarborgen en wordt geleid door een dementerende man. Het is alsof je naar een C-film zit te kijken met slecht acterende hoofdrolspelers die zonder enige overtuiging hun teksten uitspreken en de twijfel in ogen en lichaamstaal onmiskenbaar waarneembaar is.

De papieren doortastendheid die Rutte in het buitenland herhaaldelijk ten toon spreidt, is kenmerkend voor de ziekte van "verpakking boven de inhoud". Van "imago" en niet van realiteit en onweerlegbare waarheid. En gezien het doen en laten van Kaag en De Jonge lijkt het door Rutte luid verkondigde "nieuwe elan" verdacht veel op een opgepoetste versie van het ouderwetse manipuleren, liegen en bedriegen. aangevuld met hun bijdragen.

Wie daar nog intrapt moet nodig eens een psycholoog of psychiater gaan raadplegen. De kleine KGB-er in Moskou zeker niet.

Een stellig antwoord mag niet begrepen worden als zekerheid. Veelal is het omgekeerde eerder waar, en dient stelligheid slechts om vragen te ontmoedigen. Zoals bij Joe Biden die benadrukt dat de NAVO-landen ‘eensgezind’ zijn. Terwijl een kind kan zien dat het een leugen is. "We staan schouder aan schouder" Er zijn scheuren in het blok aan het ontstaan, aangezien elk land zijn eigen politieke en economische berekeningen maakt. Sterker nog, hoewel de steun voor de NAVO in westerse landen groter lijkt dan ooit, zien anderen dat het de laatste stuiptrekkingen zijn

Aangezien zelfs de naaste bondgenoot Saoedi-Arabië van de VS nu overweegt zijn olie in yuan aan China te verkopen, is het duidelijk dat er grote veranderingen plaatsvinden in de mondiale economische orde.

In plaats van de Russische economie die op instorten staat, is het nu die van het door de VS geleide Westen die dit opzienbarende scenario onder ogen moet zien, en dat allemaal vanwege de gebeurtenissen die Amerika zelf besloot in gang te zetten, schrijft Andrew Korybko.

Zoals het een meester in judo betaamt, heeft President Poetin zojuist de financiële rollen van het Westen omgedraaid met zijn laatste geo-economische zet, waarbij hij verklaarde dat de betaling voor de export van gas naar nieuw aangewezen onvriendelijke landen voortaan alleen nog maar in roebels kan geschieden. Het is geen toeval dat de dollar meteen daarna 8,3% daalde ten opzichte van de roebel, omdat marktwaarnemers terecht vrezen dat het Westen aan de vooravond staat van een grote economische ineenstorting, waarvan de Russische leider ten onrechte de schuld krijgt van de Amerikaanse president Joe Biden. De EU is nu gedwongen om ofwel de eerder dalende munt van Rusland te ondersteunen, ofwel haar invoer uit de Euraziatische grootmacht volledig stop te zetten en het risico te lopen dat de gasprijzen tot boven de $4.000 per 1.000 kubieke meter stijgen.

Beide uitkomsten zijn gunstig voor Rusland: zijn munt zal stabiliseren of de euro zal net zo snel, zo niet sneller, crashen en zo de crash van de roebel zelf relatief verzachten.

De strategische verklaring van president Poetin komt net voor het bezoek van Biden aan het blok, waar hij de topconferenties van de NAVO, de G7 en de Europese Raad zal bijwonen alvorens een bezoek te brengen aan Polen, de huidige belangrijkste anti-Russische voorhoede van zijn land. Die aspirant-leider in Midden- en Oost-Europa (MOE) staat ook op het punt te botsen met zijn conservatief-nationalistische ideologische bondgenoten in Hongarije over de eis van Warschau dat heel Europa onmiddellijk zijn onlangs afgekondigde “ont-Russificatie”-beleid volgt en alle banden met Rusland verbreekt.

Het door de VS geleide Westen dacht naïef dat hun ongekende en vooraf geplande sancties tegen Rusland naar aanleiding van de lopende speciale militaire operatie in Oekraïne, waartoe het werd uitgelokt nadat Amerika weigerde zijn voorstellen voor veiligheidsgaranties te respecteren, de economie van dat land zouden verpletteren en het zo zouden dwingen tot het doen van unilaterale concessies die in wezen zouden neerkomen op het opofferen van de integriteit van zijn rode lijnen voor de nationale veiligheid in Oekraïne in het bijzonder en in Europa meer in het algemeen. De geo-economische judoworp van president Poetin heeft zojuist bewezen dat dit een volledig verkeerde voorspelling was die nu volledig contraproductief is geworden voor de westerse economieën, met name die van Europa.

Alles wat tot nu toe is gezegd, is al erg somber, maar het ergste moet misschien nog komen als de voedselprijzencrisis die de Franse president Macron over enkele maanden verwacht, ook werkelijkheid wordt. Dat zou heel goed kunnen gebeuren omdat de landbouwexporten van Rusland en Oekraïne, die liefkozend worden omschreven als een van de broodmanden van de wereld, negatief worden beïnvloed door het aanhoudende conflict en de economische beperkingen die aan Moskou zijn opgelegd. Bovendien betekenen de door de VS geleide westerse sancties tegen Rusland en zijn Wit-Russische bondgenoot dat geen van beide fosfaatproducenten kunstmest zal kunnen leveren aan veel van hun partners, waardoor de prijs van basislevensmiddelen nog verder zal stijgen en de productie mogelijk ook zal dalen.

Conclusie
Nog meer acteurs in wier handen de Oekraïne liever niet verzeild zou moeten raken en daarmee komt Poetin toch weer boven drijven als contragewicht tegen de globalistische ‘great reset’ waarvoor Oekraïne in feite het testlab is geworden..

Biden wil regime-change in Rusland
Zoals eerder geschreven de VS is uit op regime-change in Rusland.
Closing his remarks in Poland, President Biden seems to break new ground by signaling his support for removing Putin as leader of Russia: 'For God's sake, this man cannot remain in power.'

Het Amerikaans expansionisme heeft ertoe geleid dat deze schurkenstaat 93 procent van zijn bestaan in oorlog is geweest. Blinde hebzucht. Nu trekt het Europa mee in een eindeloze oorlog tegen Rusland en China. De NAVO is de sterke arm van deze gangsters

Gaat u mee? Gaan we wat lekkers drinken. Blijf Gezond, Blijf Lezen PROOST ! .

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond c.s. van zondag 27 maart 2020: ( Lijst Omtzigt 26)
VVD 25, D66 18, PVV 14, JA21 12, Gr.Links 12, PvdA 11,BBB 9, CDA 9, PvdD 8, SP 7, CU 7, FVD 4, Volt 4,SGP 4, DENK 3, Bij1 1, 50+ 1, BVNL 1
Last Edit:1 jaar 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 10 maanden geleden doorkatertje. Reden: leestekens
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 11 maanden geleden #58645
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 20 maart 2022

Peilingen
Geen peilingen van Maurice de Hond deze week.

Oorlog, propaganda en desinformatie
Desinformatie is een massavernietigingswapen. Het wordt zonder onderscheid door de pers en de sociale media verspreid en maakt het mogelijk om onuitsprekelijke daden te rechtvaardigen en de mening te manipuleren.

Informatie is een belangrijk militair probleem. Het uitvloeisel ervan, valse informatie, leugens, desinformatie, manipulatie en propaganda maken deel uit van psychologische oorlogsvoering, degene die de publieke opinie als getuige neemt. Het is kennelijk noodzakelijk om de geesten te masseren met informatie die altijd sterker en destructiever is dan bommen. Zo wordt verteld dat de Russen hun oorlog voeren met ouderwetse kanonnen uit WW-1, de generaals zijn ouden van dagen, de soldaten bellen huilend hun moeder dat ze sterven van de honger en dat de rations niet lekker zijn, de tanks vallen stil omdat de carburant op is, Russische piloten schieten altijd naast de doelen en Poetin is wanhopig, niet wetend hoe hij uit deze val moet komen

Dat lees je dan allemaal in de Pers, de meeste serieuze die er te vinden zijn. Het is verbijsterend. Terwijl we slechts een paar dagen geleden getuige waren van lanceringen van Russische hypersonische raketten. Het contrast met de MSM berichtgeving kan niet groter zijn.

Mr. Zwendelensky was er getuige van dat zijn ondergrondse opslagplaats afgevuld met wapens en munitie onklaar werd gemaakt. Zal wel weer een woonwijk, of een kraamkliniek of een kinderdagverblijf geweest zijn zeker?

Mr.Zwendelensky is druk op zoek naar doelen voor een valse vlag aanslag.
Rusland beschuldigt Oekraïne van het voorbereiden van aanvallen onder valse vlag op westerse diplomatieke faciliteiten in de westelijke Oekraïense stad Lviv. “Het nationalistische regime in Kiev is van plan om aanvallen op diplomatieke objecten van de VS en westerse landen voor te stellen als een vermeende “gerichte aanval door Russische strijdkrachten”, zegt de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie Igor Konasjenkov. Het doel is druk uit te oefenen op de NAVO om meer wapens te leveren en een no-fly zone boven Oekraïne op te leggen.En dan vooral om de NATO erbij te betrekken.

Waarom zou Rusland nu een aanval met chemische wapens in Oekraïne uitvoeren? Het idee tart alle redelijkheid. Rusland heeft enorme mogelijkheden om Oekraïne te vernietigen die het tot nu toe niet heeft ingezet, juist om burgerslachtoffers te voorkomen. Deze omvatten cyberaanval, elektromagnetische puls (EMP) en intensiever gebruik van de luchtkracht die is beperkt vanwege een tekort aan slimme bommen en terughoudendheid om munitie te gebruiken die grotere nevenschade kan veroorzaken.

Gezien deze duidelijke tekenen van Russische voorzichtigheid bij het ensceneren van de oorlog, zelfs ten koste van grotere slachtoffers onder de eigen troepen en langzamere vooruitgang in een campagne die zeer tijdgevoelig is, zou men volkomen gek moeten zijn om te overwegen universeel verboden chemische wapens te gebruiken. I rest my case: elke zogenaamde chemische aanval die de komende dagen in Oekraïne kan worden uitgevoerd, kan alleen maar het vuile werk zijn van de Verenigde Staten en hun agenten.

Als je hebt gezien hoe gemakkelijk het was om de 'westerse' media te misleiden door een nep-ziekenhuisaanval te ensceneren, kun je gemakkelijk begrijpen hoe een neppe 'chemische aanval door Rusland' zou leiden tot een publieke stormloop die de NAVO in de Oekraïne-oorlog zou duwen.

Niet op TV
Oekraïne is een door en door corrupt land, maar niet alleen dát. Het democratisch paradijs Oekraïne verbiedt 11 oppositiepartijen: inclusief partij met 43 zetels in parlement en ook flink wat zenders, kranten, etc…
(maar dat zal wel weer niet waar zijn want Marcel Gelauf heeft er niks over bericht op TV.)

De berichtgeving die wij voorgeschoteld krijgen door de gelijkgeschakelde omgekochte EU-approved media is verre van objectief en volledig. Gisteren zat ook weer zo’n sprekend 3-delig Nato pak te ouwehoeren dat het allemaal zwaar tegenvalt voor de Russen. Het is hetzelfde als met alle MSM berichtgeving, het tegenovergestelde is daadwerkelijk het geval, de Russen maken grote vorderingen maar sparen de burgerbevolking zoveel als mogelijk. Dat is verifieerbaar via diverse kanalen, niet onder controle van de ‘nepnieuwsbestrijders’ die zelf de grootste nepnieuwsverspreiders zijn, gefinancierd vanuit Washington en Brussel.

De huidige situatie in Oekraïne heeft de liegende westerse media opnieuw nieuw leven ingeblazen en hen in een anti-Russische razernij gebracht. De afgelopen twee jaar hebben de media enthousiast het genocidale Covid-verhaal gepusht namens de globalistische factie. Met een verbazingwekkend gebrek aan zelfbewustzijn drukken ze nu het anti-Russische verhaal als de principiële hersenloze hacks die ze zijn. Ze negeren zowel feiten als context en promoten meedogenloos oorlogspropaganda om deze vijandigheid tegenover hun eigen belegerde bevolking te rechtvaardigen. De boodschap is duidelijk, tenzij je een buigzame marionet bent van het Anglo-Amerikaanse rijk, dan ben je natuurlijk slecht en moet je worden vernietigd.

Dat er heel veel mensen zijn die deze hele shit-show compleet doorzien – al sinds de coup tegen Trump – komt niet in hun rattenbreintjes op. Het is verschrikkelijk te moeten constateren hoe het rationele denkvermogen van de Nederlander de afgelopen 20 jaar is aangetast. De overheidspropaganda dendert via alle kanalen 24/7 de woonkamer en het brein binnen.
De uitkomsten van WOB verzoeken bevestigen de nauwe betrokkenheid en deelname van (militaire) overheidsinstellingen in de beïnvloeding van de (publieke) opinie met alle mogelijke middelen op ongekende schaal.

En als er dan een "Ongehoord" omroep is wat de zaak eens wat breder belicht, dan staan de linkse schreeuwlelijkerds en fascistoïde’66ers weer schuimbekkend klaar met hun wapperende deugvingertjes en cancelklysma.

Phoenix
Het is Poetin nooit vergeven dat hij de Russische Federatie redde van uiteenvallen, en daarna de redder werd van Syrië als onafhankelijke staat. Beide reddingsacties betekenden een streep door de rekening van Washingtons imperialistische plannen. In de commentaren over de Oekraïense crisis is het wederom opvallend dat de olifant in de kamer, de Verenigde Staten als aanstichter van oorlog en chaos, wordt verzwegen. Bij de door Washington gefinancierde en gecoördineerde staatsgreep van 2014 in Kiev werd de Oekraiense soevereiniteit vervangen door wat neerkomt op een Amerikaanse bezetting, en in de afgelopen maanden waren de signalen van Amerikaanse moordende provocaties tegen Rusland overduidelijk.

Het Westen lijkt geen benul te hebben. In wat ik lees over eventuele vredesonderhandelingen heerst de idiote gedachte dat Zelensky, deze voormalige komiek, vrijheid van handelen is gegund, en zich heeft ontwikkeld tot een heldhaftig staatsman. Maar bedenk, dat een compromis TEGEN Washington's plannen "staatsman" Zelenski waarschijnlijk niet zal overleven.

NAVO
Dit bondgenootschap opgezet als als een nadrukkelijke defensieve verdragsorganisatie, lijkt zich geen enkele van haar oorspronkelijke regels te kunnen herinneren. Haar bestaansrecht verviel toen de Sovjet-Unie verdween. Ze is een melkkoe geworden die met Europees belastinggeld voornamelijk de particuliere sector van de Amerikaanse oorlogsindustrie bedient, en kan worden ingezet voor imperialistische operaties, waar dan ook, door Amerikanen die het , op welk moment dan ook, voor het zeggen hebben. Maar laat u niks wijs maken... NAVO is absoluut niet in staat om Europese lidstaten tegen extern geweld te beschermen.

Behoud van controle over de mensheid
De waarheid ligt natuurlijk dieper, de echte oorlog die de globalisten voeren is tegen de burgers van elk land op aarde. Terwijl de Covid-gruweldaad snel wordt blootgelegd, is de onderdrukking van het volk de enige optie die openstaat voor de Davos-kliek van de Nieuwe Wereldorde. Zoals altijd het geval is geweest, is een oorlog in het buitenland het beste excuus om tirannie in eigen land op te leggen. De westerse neoliberale regeringen van Amerika, Canada, Australië en het grootste deel van Europa kunnen het zich niet veroorloven om van de macht te worden verwijderd. De volledige woede van het volk zal met volle kracht worden losgelaten tegen degenen die hen de Genocidale Covid-leugen hebben opgelegd. Trudeau, Macron c.s. zullen (op de een of andere manier) ter verantwoording worden geroepen voor hun cruciale rol in deze gruweldaad. Dat kunnen ze niet laten gebeuren, ze hebben te veel te verliezen.

Het tragische en onnodige conflict in de Oekraïne kan worden gezien als de "Grote Reset Oorlog". Hoewel gericht op Rusland voor mediadoeleinden, is het echte doel de verdere onderwerping van de volkeren van hun eigen land. De westerse neoliberale agenda faalt op alle fronten, economisch, sociaal en moreel. De Cabal heeft de eens welvarende en vrije samenlevingen vernietigd die zij regeerden. De dystopische toekomst die ze voor de wereld hebben gepland, is nu voor iedereen duidelijk te zien. Het is te zien geweest in Canada en Australië, Nieuw-Zeeland en in heel Europa. Het is een vooruitzicht dat iedereen zou moeten alarmeren.

"De Grote Reset" is de manier van de Cabal om ervoor te zorgen dat dezelfde Globalisten die de wereld in chaos stortten nog steeds de leiding hebben na de komende onvermijdelijke ineenstorting. De groene agenda en de 4e industriële revolutie gaan over het de-industrialiseren van de wereld en het vernietigen van succesvolle industriële concurrenten zoals Rusland en China. Het is niet verrassend dat noch Rusland noch China, samen met India en Iran, meegaan in dit verraderlijke plan. Ze zijn niet alleen. Veel landen uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië trekken ook meer naar de Russisch/Chinese baan. Allen hebben goede redenen om wantrouwend en boos te zijn op het Rijk. De Cabal is zwak en faalt, ze heeft machtige vijanden gecreëerd die formidabele obstakels zijn voor de Nieuwe Wereld Orde en de Great Reset. Verwacht dat dit andere landen zal aanmoedigen om zich te verzetten tegen de plannen van het Rijk.

Poetin vecht in wezen niet tegen de Oekraïne, hij vecht tegen de N.W.O. En dat is ieders strijd. De strijd die door het Westen wordt gevoerd, is voor de geesten van het westerse volk, zodat zij het opleggen van verdere tirannie kunnen rechtvaardigen. Tot voor kort heeft Poetin een ongelooflijke terughoudendheid getoond, ondanks de onophoudelijke leugens en agressie, heeft hij vrede en diplomatie nagestreefd. Het is beantwoord met nog meer leugens en nog meer provocaties. Hij is geconfronteerd met slechts twee opties, capituleren of weerstand bieden... hij heeft zich verzet. De strijd van Rusland is de strijd van alle volkeren die vrijheid waarderen en zich verzetten tegen tirannie.
We zijn nu allemaal Russen.

Regime Change in Rusland
De Oekraïense nationale veiligheidsadviseur heeft een brief gestuurd naar het Witte Huis en de CIA om geld te vragen ter ondersteuning van een opstand in Russische gebieden: Het document, gedateerd op 6 maart, vroeg de VS "om extra fondsen toe te wijzen voor de organisatie van de verzetsbeweging en vrijwillige formaties van territoriale gemeenschappen in heel Oekraïne." Het Witte Huis en de Oekraïense ambassade ontkennen met klem dat de brief echt is. Ik geloof echter niet dat het nep is. Het was gewoon niet de bedoeling om openbaar te worden. De CIA traint sinds 2015 'verzetsmilities' in de Oekraïne. Om nieuw geld te vragen voor meer ervan is niet meer dan normaal. De VS zullen een verzet in Oekraïne financieren via de CIA, net zoals het deed in Syrië en net zoals het deed van 1949 tot de vroege jaren 1950 toen de door de VS gefinancierde anti-Sovjetopstand in Oekraïne eindigde in ellende.

In 2030 gaan we er allemaal aan
Daarom wordt u geknecht tot armoede om alle klimaatdoelstellingen tijdig te behalen. Had de Nederlandse regering u er al over geïnformeerd dat de Verenigde Staten in 2025 de volledige controle wil over het weer? Zo’n doelstelling is alleen haalbaar als je al jaren in de praktijk (wereldwijd) oefent en daarmee de wereldbevolking al jaren voor de gek houdt.

Bananasplit
Wat lees ik tussen de regels door van de krant? - Dat het belang ic Rusland ligt in het feit dat wij bang voor Rusland moeten zijn en dan vooral voor Poetin. En waarom? Om ‘sancties’ goed te praten die alleen een negatief effect hebben op de eigen bevolking (inflatie, armoede, brandstofprijzen en voedingsprijzen die onbetaalbaar worden). En om maar vooral niet meer over die andere hoax te hoeven praten die ons 50 miljard euro gekost heeft en die niets maar dan ook niets met volksgezondheid te maken had!

Ik las dat de EU nooit zonder gas uit Rusland kan, omdat een x-aantal boten uit Qatar of de VS nooit voldoende LNG kunnen aanvoeren voor 450 miljoen mensen die in de EU wonen. Voor de vervanging van 55 miljard kubieke meter Russisch gas die jaarlijks via NorthStream 1 naar Duitsland gaat, door Amerikaans LNG, ontbreken de tanker- en terminalcapaciteit ten ene male. Het idee om dit volume te vervangen door Amerikaans frackinggas, dat in speciale tankers moet worden geleverd, is al wiskundig absurd. De capaciteit van een huidige LNG-tanker is 147.000 kubieke meter. Grotere tankers met een capaciteit van 250.000 kubieke meter zijn gepland, een paar bestaan al. Om de jaarlijkse capaciteit van de Nord Stream 1-pijpleiding te vervangen, zouden ongeveer 374.150 reizen over de Atlantische Oceaan nodig zijn. Op elke dag van het jaar zouden 1025 LNG-tankers de havens moeten aandoen.
Absurde Hoffnung: LNG-Gas ist keine Alternative zum russischen Gas15. März 2022
zuerst.de/2022/03/15/absurde-hoffnung-ln...-zum-russischen-gas/

Dat lijkt mij niet moeilijk om in te zien. En het gas uit Rusland via Oekraïne stroomt dan ook rustig door naar oa NL. En (eerder hier gedeeld) er is ook helemaal geen internationaal verbod om te handelen in Russisch gas. Het enige is dat wij omwille van ‘sancties’ meer voor gas moeten betalen. Dat zal die Russen leren!

De leugens en bedrog komen meestal van een psychopaat en…….. dat kunnen we zien en horen in de Tweede Kamer der Staten Generaal waar Rutte en Kaag hun onvoorstelbare leugens als waarheid interpreteren, hun machtswellust en zelfoverschatting, de door hen nagejaagde afschaffing van de democratie, het door hen gepleegde verraad van de burgers door onze soevereiniteit over te dragen aan ondemocratische instituten als de EU, VN en WEF...en zeker ook de onvoorstelbare diefstal van de burgers om vooral klaplopers, parasieten en bloedzuigers te subsidiëren, zowel personen als staten en instituten, en dat alles puur en alleen uit eigenbelang.
Een lafbek als Wopke Hoekstra, die zijn ” hersenschim- instructies” zonder nadenken ventileert. In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid (daar zijn we weer) Sjoerd Sjoerdsma over Amerikaanse bio-optrekjes in Oekraine zei onze minister van BuZa het volgende:
” Zowel Rusland als China claimen dat er biologische faciliteiten in Oekraine zijn en dat ze er door de Amerikanen zijn neergezet. Mijn zorg is dat dit verhaal een gefingeerde context kan zijn voor de inzet van biologische wapens door Rusland.”

Maar wat hakkelde de huidige Amerikaanse onderminister van BuZa Victoria Nuland aka het koekjesmonster ongeveer tezelfdertijd in de Senaat? Komt ie:
“Ukraine has biological research facilities. We are now in fact quite concerned that Russian troops, Russian forces, may be seeking to gain control of those labs, so we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of the Russian forces should they approach”. Moeten we nog meer zeggen? U mag hem invullen ... Bananasplit!

That was the week that was folks..we gaan wat drinken. Blijf gezond, blijf lezen. Proost PROOST !

De politieke stand van het land is gelijk aan die van vorige week wegens geen peilingen
Last Edit:1 jaar 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 10 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 11 maanden geleden #58621
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 13 maart 2022

Peilingen
Stemming 13-3-2022: Lokale partijen profiteren van versplinterd electoraat
In de laatste peiling voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 zien we vrijwel geen verschuivingen. Alleen trekt de PvdA iets aan en wint van diverse partijen aan de linkerkant. De SP zakt daardoor weer naar 8. Dat zijn voor zo een indringende periode als de huidige, met een oorlog op 1600 kilometer afstand, opmerkelijk weinig verschuivingen. Voor info zie Peil.nl

Gorbatschov: “Als je een volk vernedert mag je er niet van uitgaan dat het geen gevolgen zal hebben.”


Russofobie kent geen grenzen
Wie een fles wodka aan de kassa durft te presenteren, wordt met vernietigende blikken neergesabeld. Voor zover de wodka nog in de rekken te vinden is; Gehandicapte Russische atleten worden geweerd; Voetbalwedstrijden tegen Russische ploegen geannuleerd; Russische voetbaltrainers verliezen hun licentie en kunnen nergens meer aan de bak; Wereldberoemde Russische dirigent Gergjev wordt uitgestoten omdat hij weigert het beleid van de Russische president te veroordelen. Zijn wereldtour wordt afgelast; In Nederland gaan de media op heksenjacht naar de dochter van Poetin. En de doos met roddels en vermoedens wordt ongegeneerd open getrokken.

En weet u wat me dan zo tegen de borst stuit? Dat dezelfde politici die zich mbt Oekraïne zo hartstochtelijk inzetten voor de "vrijheid" en soevereiniteit van dat land en haar inwoners, dezelfde politici zijn die de vrijheid en soevereiniteit van het eigen volk brutaal heeft gebruikt om carrière te maken en hogerop te komen.

Het is ook belangrijk erop te wijzen dat degenen die nu achter Oekraïne staan, grotendeels verantwoordelijk zijn voor het moeras dat zich momenteel in de regio ontvouwt. We luisteren naar politici die praten over opkomen voor "vrijheid en democratie" in Oekraïne, maar voor degenen die hebben opgelet klinken hun woorden hol en vals.

Om te beginnen is Oekraïne, net als de Europese Unie geen democratie, want democratieën schakelen geen drie TV stations uit omdat ze kritiek hebben op de president zoals door Zelenski is gedaan, of het verbannen van niet welgevallige media ( RT, Sputnik) zoals de onzalig Europese Commissie heeft gedaan. Democratieën schakelen niet uit en leggen hun politieke oppositie niet aan banden.
En democratieën bombarderen geen onschuldige burgers in hun eigen land omdat ze niet loyaal zijn aan een door de Verenigde Staten gepleegde staatsgreep en geïnstalleerde puppetregering.

Bovendien zijn degenen die hier in het Westen beweren voor vrijheid en democratie te staan, ook niet wie ze beweren te zijn. Kijk naar Canada en Trudeau die recent een ongelooflijke tirannie uitvoerde op eigen volk. Je schiet in een lachstuip als je Trudeau over Oekraïne hoort verklaren dat "in de donkere uren is de boodschap van Canada aan de bevolking van Oekraïne deze: je bent niet de enige. We staan naast je. Onze steun voor Oekraïne, voor democratie en voor mensenrechten blijft onwrikbaar" .
Geen persoon is de afgelopen twee jaar zo snel gestegen op de ladder van tirannen van de geschiedenis als Trudeau. Even voor hij beweerde voor vrijheid en mensenrechten te staan begon hij bankrekeningen van burgers te bevriezen die demonstreerden tegen de tirannieke vaccinatiemandaten. Zij werden in elkaar geslagen en gearresteerd omdat ze vreedzaam protesteerden. En de machthebbers gingen niet alleen achter de demonstranten aan, maar de regering ging ook achter de bankrekeningen aan van degenen die geldelijke steun gaven aan het Freedom Convoy in de vorm van donaties.
Voor het uitoefenen van hun vrijheid van meningsuiting werden Canadezen vervolgd en tot financiële ondergang gedreven door de Trudeau-regering die nu beweert Oekraïne te steunen. Alles uitgevoerd zonder eerlijk proces, laat staan enige democratische inbreng...waardoor de verklaring dat Trudje "staat voor democratie" een huichelarij van enorme proporties is. Het was een van de meest tirannieke bewegingen in de recente westerse geschiedenis en in plaats van er tegenin te gaan, steunde het establishment het juist. Een supermeerderheid van de democraten in Canada (65%) steunde de autoritaire zet van Trudeau om mensen te arresteren en hun spaargeld in beslag te nemen - voor het uitoefenen van hun Vrijheid van Meningsuiting.

Er zijn politici die hebben gezegd dat de aanval op Oekraïne hen in "een andere wereld" heeft doen terechtkomen. Maar is dat ook zo...is dat niet weer zo'n holle phrase waar we tegenwoordig mee doodgegooid worden? Is het niet zo dat de grote westerse landen zich al jaren het recht voorbehouden om militair in te grijpen overal waar ze denken dat er wat te halen valt? Zelden zijn de redenen goed, meestal slecht, Afghanistan,Libië, Syrië, Soedan. En soms is er geen, zoals bij Irak.

Yavoriv International Peacekeeping and Security Centre
Bij een Russische raketaanval op dat Peacekeeping and Security Centre zijn 35 doden en honderd gewonden gevallen. Het 'vredeshandhavingscentrum' was de plek waar buitenlandse strijders en wapens uit het nabijgelegen Polen welkom waren en werden toegewezen. De aanval zal de appetijt voor buitenlanders en de NAVO om deel te nemen aan de oorlog verminderen. De VS hadden de basis sinds 2015 gebruikt om het Oekraïense leger te trainen:Amerikaanse guardsmen trainen Oekraïense troepen voor een nieuw soort oorlog.

Nieuw spel lijkt te zijn om "toevallige" dood van westerse journalisten in Oekraïne mogelijk te maken door toedoen van "Russen" in combinatie met tranentrekkende tweets van andere embedded journalisten die zich in Kiev hebben verschanst met westerse huurlingen (en je moet op zijn minst een paar Amerikaanse special ops of CIA-agenten geloven). Het doel van dit alles is om zo'n mate van oorlogshysterie in het Westen te creëren dat de VS gedwongen zullen worden om de NAVO erbij te betrekken om "de westerse beschaving te redden" van Poetin-Hitler.

De VS willen *echt* Kiev niet zien vallen. Sommige facties binnen de Amerikaanse regering zijn bereid WO-3 te riskeren om dit te voorkomen.


In het conflict tussen Rusland en Oekraïne hebben Nederland en de EU (Van Baalen, Verhofstadt) absoluut geen schone handen. Het conflict werd onnodig op de spits gedreven en nog laten ongekozen ‘bestuurders’ geen gelegenheid onbenut om de zaak nog verder op de spits te drijven. De bestuurder in kwestie houdt er een bedenkelijke moraal op na, maar kennelijk ontvangt zij haar tegenstanders voldoende hartelijk met open armen teneinde dat niet ten koste van haar carrière te laten gaan. Als zo’n ‘bestuurder’ dealtjes maakt, zijn de schandalen nog maar moeilijk onder het tapijt te vegen. Keer op keer hebben we als bevolking tegen dergelijk gajes gestemd, maar kennelijk is de invloed van de bevolking op het Nederlandse beleid in het ongerede geraakt.

Op één of andere manier slagen politici er de afgelopen dertig jaar in om telkens besluiten te nemen die uiteindelijk desastreus uitpakken voor de burgers en het land. De ronkende maatregelen worden knorrend van genoegen en zelfvoldaanheid genomen en wie voorzienbare problemen aan de orde stelt is een witte, vrouwonvriendelijke en fobistische radicaal met nazisympathieën.

Zag onze minister van Buitenlandse Zaken Wipke Hoekstra bezig. Blijkbaar moet je in Nederland een IQ hebben dat net iets hoger is dan je schoenmaat, een empathisch vermogen wat de kritische nulgrens raakt en een kortzichtige blik op de nabije toekomst hebben om MinBuZaken te kunnen worden. Zijn er “meters papier” en “uren beeld en geluid” gebruikt om uit te leggen dat een van de oorzaken van de inval door Rusland in de Oekraïne het verschuiven van de NATO en EU invloedsfeer dichter naar Moskou is geweest... En dan komt “onze” MinBuZa trots in Helsinki vertellen dat Nederland geen bezwaar heeft als Finland lid van de NATO wil worden. Hij gebruikte nog net niet de uitdrukking “zou het toejuichen”. Wipke, de man die de "Toeslagen affaire zo netjes voor de gedupeerden heeft afgehandeld", is bijna net zo dom als een van zijn voorgangers, Halbe Zijlstra en zijn Datsja verhaal. Net als Von der Leyen gooit hij opnieuw olie op het invasie vuur. Wat bezielt zo’n man? Nooit gehoord van diplomatiek manoeuvreren en het resultaat van gesprekken over gevoelige onderwerpen binnenskamers houden?

Met zijn uitspraak geeft hij Moskou een nieuwe reden om de spierballen te tonen. Nu tegen een “neutrale” staat als Finland. Hebben we net het incident met de Minister-president die het Oekraïense “Sieg Heil” de wereld in slingerde, komt deze druiloor met een dergelijke boodschap. Met zulke oenen in de regering heb je geen vijanden meer nodig en houdt het aantal vrienden ook niet over.

Ook geen gelukkige keuze
Kaag op Financiën. Ook niet bepaald een gelukkige keuze. Diplomaat? Zij heeft deze week de Kamer geschoffeerd door het "vragenuur" te mijden. Zij moest een "lezing" elders geven. (iets over de EU) Maar ze was dezelfde avond wel gereed om op te treden in een TV-programma – eveneens met het oog op de aanstaande verkiezingen – om daar te praten over het dreigende koopkrachtverlies. Ik zou het zeer spitsvondig hebben gevonden als de Kamerleden de vragen voor de minister hadden ingestuurd naar de redactie van Op1. Misschien dat er dan toch nog een antwoord komt

De keuze van Kaag om niet de Kamer te woord te staan, maar dezelfde avond wel over precies dat onderwerp te praten in een NPO-programma, toont haar minachting voor de Nederlandse democratie. Hier is gewoon sprake van politieke piraterij en dat is voor geen enkel Kamerlid acceptabel. De gevolgen van de Oekraïne-crisis hebben grote gevolgen voor de financiële positie van de burgers in ons land, en daarmee ook met ’s lands financiën, waarvan de inkomsten immers door belastingheffingen tot stand komen. Nu zal de kennis van deze Minister, waar het financiën betreft, niet verder reiken dan haar eigen inkomen en vermogen, maar dat ontslaat haar niet van de plicht de Kamer desgevraagd te informeren over de maatregelen die haar ministerie in petto heeft om het tij te keren.

In een vorig leven als MinBuZa sloeg zij al een modderfiguur met de evacuatie van landgenoten en Afghaanse medewerkers en werd zij gedwongen af te treden. Maar zie: ons politieke systeem kan (nog) niet verhinderen dat politieke exemplaren die opzichtig falen, evenzo vrolijk weer opduiken op een andere post. Gevoegd bij het afgrijselijke dedain waarmee zij zich tot dusver door de landelijke politiek worstelde, is er voldoende reden voor "functie elders", maar niet in ons land. Weg ermee. Zij heeft genoeg paspoorten om het elders te kunnen rooien. Zelden voelde ik zo’n antipathie tegen iemand als tegen dit arrogante narcistische mens. Haar geaffecteerde dictie, ingestudeerde handgebaartjes en ontwijken van problemen en dogmatisch volgen van haar foute denkbeelden over klimaat etc. Totaal losgezongen van de maatschappij, de ultieme wensdenker en opportunist om weer een goedbetaald baantje in de EU of VN te regelen.
"Wie zijn toch deze mensen" vroeg ze ooit.... Ze zal er nog achter komen.

Oekraïne-conflict
Leuk om in de Tweede Kamer over zaken te praten waar je totaal geen invloed op hebt, maar je praat toch maar mooi even mee over de wereldpolitiek, nietdan? Aan gewichtige woorden geen gebrek, noch aan empathie met de (Oekraïense) slachtoffers. Vragen aan Minister van Buitenlandse Zaken. (Nee geen zorg, vragen die er echt toe doen werden bevallig vermeden) maar volgens de minister, is er zorg dat Rusland ‘complottheorieën’ over de ontwikkeling van biologische wapens in Amerikaans/Oekraïense biolabs heeft verspreid, om dat later als excuus te kunnen gebruiken voor een aanval met chemische of biologische wapens. Dat zijn echter geen complotten, want die dingen staan daar echt en Rusland heeft nagenoeg alle documentatie over wat zich daar afspeelde in die giffabrieken en wie dat financierde zeker gesteld.

Een partij als D66 klopt zich nu ineens op de borst dat zij “bereid is veel geld in defensie te steken”, maar realiseert zich kennelijk niet dat het gezeur over het klimaat leidt tot het over de balk gooien van 60 miljard euro de komende jaren. Zinloze miljarden, enkel bedoeld om een paar industriële klaplopers belastinggeld over de longen te laten wegroken. Miljarden die we beter kunnen gebruiken voor moderne en goed onderhouden wapensystemen, zodat we niet telkens twee vliegtuigen voor één taak meenemen, waarbij de tweede voor de onderdelen meegaat…

Een nadenkertje:
Rusland uit SWIFT en Tschajkovsky uit het repertoire van het Cardiff Symphony Orchestra...Wie en wat zit daar achter? Geloof het of niet, dat is niet Poetin maar dat zijn dezelfde globalistische intriganten van het covidbedrog die slechts op één ding uit zijn: de ondergang van de westerse economie en daarmee de democratie.

Hun paard van Troje en ereleden van de WEF in Den Haag kent u al, Rutte en Kaag. Dankzij deze intriganten schuiven NATO en EU gestaag op richting Rode Plein en niemand kan zeggen dat Poetin in de loop der jaren geen waarschuwingssignalen heeft gegeven zoals John Kennedy in 1962 de Russen dringend verzocht uit Cuba op te hoepelen.

In Kiev is na de afzetting van de ene corrupte president de volgende zakkenvuller aan de beurt en de V.N. heeft gedocumenteerd dat Kiev’s jarenlange bombardementen van de Donbass resulteren in meer dan 14.000 doden! De westelijke Ukraïne is helaas een broeinest van Nazisme, dat in WO-II reeds de kant van de Nazi’s koos en geen haar is veranderd. Heeft de corrupte pers met de NPO u daarover ooit geïnformeerd of hoort u het nu pas van Poetin en Lavrov?

Oorlog? Niemand wil dat liever dan het Globalisme, de ‘one world government en de WEF, die niet Poetin’s maar onze grootste vijanden zijn en hun verraad nu, na een eerste oefening met hun coronabedrog, volop in de praktijk brengen met als gevolg dat er bij ons een grote energiecrisis speelt met desastreuze gevolgen voor de eigen bevolking en economie op korte termijn.

Op iets langere termijn speelt dat 28% van alle graanoogsten uit Rusland en de Ukraïne komen, maar dat wij binnenkort een voedselschaarste tegemoet gaan omdat wij de exporteurs niet meer via SWIFT kunnen betalen voor ons dagelijks brood… Terwijl landverraders Rutte & Kaag de Nederlandse boeren op de schop nemen komen die binnenkort ook (Russische) kunstmest tekort ( www.naturalnews.com/2022-03-09-the-starv...co2-crop-yields.html ) en wrijven gespuis als de WEF, Klaus Schwab, Soros, en hun hulpjes in Den Haag zich in de klamme handjes: na het voorspel van covid is nu hun volle "Great Reset" ingezet tegen de mondiale economieën en daarbij is Poetin op slinkse wijze misbruikt door manipulatie van NATO en EU middels hun gestage expansie oostwaarts.

En dan de inflatie, die inmiddels al voorbij de 10% vliegt, reden waarom u met de dag armer wordt volgens het doortrapte plan van Klaus Schwab als handlanger van de ‘one world government’. Wat is geld?
Mijn activa zijn uw passiva en omgekeerd; dat financiële systeem baseert op goede trouw en soliditeit, die ondermijnd is door de globalistische geldpers van de ECB met hun kampioen Draghi, die morgen kan zeggen dat uw geld (uw activa ) helaas niets meer waard is. Dan staat u daar te kijken en vraagt u zich af waarom u ooit op Mark Rutte of haar van Kaag gestemd hebt…

Mensen die in hun naïviteit nu nog denken dat Poetin het probleem is en aan een militaire ‘oplossing’ denken, zijn door hun oogkleppen gehandicapt en niet in staat " to read the play ", of noem het de " helicopter view " :

Poetin is geprovoceerd door het globalisme dat hij nu de wacht heeft aangezegd via hun zetbaas in Kiev en diens opdrachtgevers in de ‘one world government’. Hard tegen hard? JA, hij staat tegenover een blind rijke, moreel totaal verrotte kliek die niets en niemand ontziet in hun machtsgreep.

Geloof het of niet maar ‘in the play’ staat Poetin dichter aan onze kant dan de landverraders van VVD, D66 en de rest van dat verrotte Haagse Kartel.

Collectieve waanzin weer. Groningers die de ´verschrikkelijke´ aardbevingen weer willen weerstaan om die verschrikkelijke Putin een hak te zetten.
Gegen Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens

Schenkt u alvast wat lekkers in, en toost ik op uw gezondheid en welbevinden. Blijf gezond, blijf lezen. Proost !PROOST !

Krijgt u van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond c.s. van zondag 13 maart 2022:
VVD 27, D66 20, PVV 14, JA21 12, Pvda 9, GroenLinks 9, SP 8(-1), PvdD 9, BBB 8, CDA 8(+2), FvD 5(-2), CU 6(+1)Volt 4(-6),SGP 4, Denk 3, Bij1 1, 50+ 1, BVNL 1
Last Edit:1 jaar 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 11 maanden geleden #58584
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 7 maart 2022

Peilingen
Ook deze week zien we kleine verschuivingen, maar over een periode van enkele weken is de trend duidelijk. Volt is in drie weken van 10 naar 4 zetels gezakt. VVD is 5 zetels gestegen (naar 27), CDA 2 zetels (naar 8) en D66 en ChristenUnie 1 zetel. Omdat ook de kiezers van partijen als VVD, D66 en PvdA voor circa 15% aangeven dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen lokaal zullen gaan stemmen, is de kans groot dat die partijen op 16 maart meer dan 30% van de stemmen zullen krijgen, volgens Peil.nl

De toestand in de Wereld
De kranten staan vol met meelevende verhalen over de Oeigoerse moslims in China en de Rohingya moslims in Birma, maar als regio’s in Europa meer autonomie wensen, belanden de leiders als het tegenzit in de gevangenis zoals de Catalanen overkomt of in een afschuwelijk gewelddadige burgeroorlog zoals burgers in de Donbasregio mochten ondervinden.Zelfs een land met een duidelijke eigen identiteit zoals Groot-Brittannië werd tegengewerkt en gestraft wegens het verlaten van de EU!

Wij schrijven al jarenlang over de eerdere waarschuwingen van Poetin. En zijn eis om de beloofde veiligheidsgaranties. Deze zijn door het Westen systematisch gegeneerd. Mijn vraag is waarom 'het Westen' er zo op stond om de demarches van Rusland over collectieve veiligheid / uitbreiding van de NAVO te weigeren en zelfs te denigreren.Waarom heeft de regering van Duitsland niet schriftelijk gegarandeerd dat zij een veto zou uitspreken over elk aanvullend NAVO-lidmaatschap. Omdat velen van ons hier zeggen dat Duitsland een kolonie is, net als Japan, en dat de Duitse regering doet wat haar wordt opgedragen te doen door de Verenigde Staten. (kanseliersbrief die bij wisseling van de wacht in Washington bekrachtigd dient te worden).

Eerlijk gezegd zie ik niet in welke andere conclusie Rusland moest trekken, anders dan de interpretatie dat de NAVO opzettelijk was ingesteld op het ondermijnen van de veiligheid van Rusland. Het is moeilijk om de indruk te vermijden dat de NAVO de toevlucht van Rusland tot militaire actie wilde, of op zijn minst accepteerde. En toch, als dat het geval is, waarom leken ze er dan zo slecht op voorbereid... anders dan om nutteloze propaganda en zelfbeschadigende sancties te intensiveren?

In ons deel van de wereld doen we pogingen om iedereen te 'belonen' voor het 'meedoen'. Als je die mensen verheft tot leider van een land, en internationaal blijkt het niet zo te werken, dan wordt het gevaarlijk als ze in woede ontsteken. Ik zat naar Rutte te kijken, die in het Nederlands sprak over zijn warme gevoelens voor het volk van Oekraïne, staande voor de vlag van dat land. Geen Nederlandse vlag te bekennen. En uit alles wat hij doet blijkt dat Nederland wat hem betreft hartstikke dood kan vallen, want die 'sancties' gaan ons schrikbarend veel pijn doen. Los nog van de catastrofale consequenties voor het Klimaat, en onze ambities om op te schalen naar 'duurzaam'.

Uiteraard geen verrassende ontwikkeling, want eerder negeerde hij de uitkomst van een referendum over het door hem bepleitte 'Associatieverdrag' al. En waar ik geruime tijd geleden opperde dat het blijkbaar zijn ambitie was om Stoltenberg op te volgen, wordt het duidelijk dat hij al veel langer premier van de NAVO is, dan van Nederland. Waarbij ook het belang van Europa hem geen donder kan schelen. En nu, door de Russische interventie in Oekraïne, om ervoor te zorgen dat de al acht jaar durende burgeroorlog stopt, omdat Frankrijk, Duitsland en Oekraïne geen enkele moeite deden om 'Minsk II' , na te leven, wordt hij pijnlijk geconfronteerd met zijn machteloosheid.

Als fervent Atlanticus ligt de loyaliteit van Rutte niet in Nederland, of in Europa, maar bij de Amerikaanse 'Warparty'. En die heeft alles uit de kast getrokken om te voorkomen dat 'Minsk II' geëffectueerd zou worden. Terwijl die kliek als een bezetene van leer trok om Rusland te treffen met sancties. En nu is Rutte een'passagier'. Wat ik daarmee probeer duidelijk te maken, is dat Rutte geen "insider" is die begrijpt hoe het werkt. En met hem een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking die machteloos zwaaiend met de kleuren van de Oekraïense vlag, onderstreept dat ze geen begin van besef hebben wat er speelt in Oekraïne en in breder verband in de geopolitieke context. Alles wordt uit de kast getrokken om Oekraïne bij het Westen te trekken. Een referendum waarin ons volk duidelijk aangeeft dit niet te willen, wordt door vrijmetselaar Rutte genegeerd met een kletsverhaal over een inlegvelletje.

MH-17?
Maar weet u, even tussen u en mij...ik denk dat Rutte niet anders kan dan heulen met de olicharge machthebbers/criminelen in Oekraïne en voorbij gaan aan de ligitieme veiligheidseisen van Rusland, als we denken aan de geheime vierpartijenovereenkomst van 8 augustus 2014 die Rutte sloot wegens de heimelijke verstandhouding met de Amerikaanse regering (Obama) over MH-17 bij het frauduleuze ‘onderzoek’ dat de schuld van Rusland vooraf had vastgesteld en om Oekraïne, een echte verdachte in dit geval, vetorecht te hebben over de toewijzing van de schuld in de hele zaak.

Obama was tenminste tegen 2011 begonnen met zijn operatie om Oekraïne over te nemen . Deze operatie was voor hem een ​​van de centrale doelstellingen van zijn hele voorzitterschap op twee termijnen. Oekraïne – en Oekraïne alleen – had nu in zijn macht het vermogen om de deelname van de EU aan hem te leveren. Oekraïne heeft het geleverd, precies wanneer dat het meest dringend nodig was. Dit was essentieel om Oekraïne in staat te stellen de EU binnen te komen. En toetreding tot de EU zou essentieel zijn om Oekraïne in staat te stellen de NAVO binnen te gaan – de volgende belangrijke stap in het plan van Bilderbergers.

Het wordt steeds duidelijker dat de VS Rusland er toe aangezet hebben (geen keuze gegeven hebben) om binnen te vallen met de bedoeling een Syrië/Afghanistan scenario te creëren. Het doel is Rusland te verzwakken op dezelfde manier als de VS in de jaren tachtig de Sovjet-Unie hebben verzwakt met een oorlog in Afghanistan.

Jihadi's for sale
De Turkse geheime dienst heeft de Oekraïense geheime dienst geholpen bij het inkopen van jihadi's in Idlib ( in Syrië) voor $3.000 per persoon om een CIA terreurcampagne te starten in Oekraïne als Rusland het veroverd heeft. Terroristen in Donbass werden getraind op VS-basis Al-Tanf, waarschuwt Russische inlichtingendienst

Wij schrijven al jarenlang over de eerdere waarschuwingen van Poetin. Deze zijn door het Westen systematisch genegeerd. De hypocriete NAVO beroept zich op de defensieve aard van haar organisatie. Hoe moeilijk kan het dan zijn om Rusland de veiligheidsgaranties te geven die het in 1990 notabene heeft beloofd te zullen naleven? De NAVO beloofde (bevestigd door officiële Amerikaanse documenten) haar organisatie "not an inch" op te schuiven in oostelijke richting, in ruil voor de eenwording van Duitsland, maar heeft juist het tegendeel in praktijk gebracht.

Bill Clinton (1994) had de steun van de Warparty nodig om herkozen te worden en lapte de beloofde veiligheidsgaranties aan zijn laars.

In 1997 schreef de neocon-havik Robert Kagan (de echtgenoot van Victoria "Fuck de EU" Nuland, het PNAC (Project for a New American Century) dat Amerika wederom een eeuw de hoofdrol op het wereldtoneel zou spelen. Hetgeen betekende dat PNAC een blauwdruk was voor het met onwettige middelen veroveren van de wereld. Waardoor de aanslagen op 11 september expres toegelaten zijn door personen binnen de regering met het oog op de verovering van Afghanistan, Irak, Iran en de uitholling van de burgerrechten en vrijheid in Amerika.

Dat de Europese Unie een hypocriet en schijnheilig beleid voert tegen Rusland, blijkt momenteel opnieuw uit de aankoop van enorme hoeveelheden Russisch gas, ter waarde van 689 miljoen euro. Dat meldt de Brusselse denktank Bruegel vrijdag op basis van eigen berekeningen. Men zegt de Russische economie lam te willen leggen met economische sancties, maar alleen als het de lidstaten niet te veel pijn doet. Betalingen voor energie zijn vrijgesteld van sancties en er lijkt weinig animo te zijn om dergelijke sancties alsnog op te leggen.

De president van de Oekraïne, Volodymyr Zelensky heeft een emotionele oproep gedaan lid te worden van de EU. De president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, in Duitsland flagrant mislukt als minister van defensie, reageerde even emotioneel als ondoordacht met de mededeling dat de Oekraïne “bij de Europese Gemeenschap hoort”, “de Oekraïne is een van ons”. Zij is aangesteld bij de EU via Macron, die wilde wel toegeven dat er een Duitse(r) als president van de EU werd benoemd, maar uit eigen belang dan wel een uiterst zwak bestuurder. Die werd gevonden in Von der Leyen. Bijzondere verdienste: zijn was een vrouw. Na een toespraak van Zelensky voor het Europees Parlement werd zijn verhaal met een staande ovatie bekroond.

Emoties zijn goed. En begrijpelijk. Oorlog is vreselijk en onvergeeflijk. Mensonterend. Maar van bestuurders wordt wel verwacht dat men met verstand van zaken en rationeel naar de zaken blijft kijken.

Kennelijk heeft FlintenUschi geen flauw benul waar zij het over heeft. Ze heeft niet vooraan gestaan toen God hersenen uitdeelde. De eigen Rekenkamer van de EU kwalificeert de Oekraïne als een corrupte bende. Naar aanleiding van het rapport daaromtrent van de Rekenkamer is in de pers in september 2021 allerlei informatie verschenen. Ook via ons Nederlandse ANP.

“De financiële steun en energie die de Europese Unie in Oekraïne steekt voor de bestrijding van grootschalige corruptie zijn niet doeltreffend. “Oligarchen en partijen met gevestigde belangen blijven de rechtsstaat in Oekraïne ondermijnen en vormen een bedreiging voor de ontwikkeling van het land”, stelt de Europese Rekenkamer in een speciaal rapport. Dat is gepubliceerd kort nadat het parlement van Oekraïne een wet aannam die de invloed van oligarchen moet terugdringen.....

Empire heeft de opbouw van nazi-georiënteerde mensen in Oekraïne et al. bevorderd, net zoals ze deden in Syrië en Afghanistan. Een van de redenen dat ik denk dat Poetin pissig kan zijn, is dat Rusland wordt gedwongen om een puinhoop op te ruimen die ze niet hebben gemaakt en hetzelfde geldt voor Syrië. Wie gaat het opnemen tegen alle radicale strijders die zijn gecreëerd?

Ik denk niet dat iemand ongelijk had over deze invasie; Ik geloof niet dat Poetin vastbesloten was om binnen te vallen. Ik denk dat hij troepen verzamelde, in de hoop onderhandelingen/gesprekken uit te lokken, maar al zijn redelijke zorgen over onze gebroken verdragen en beloften waren rode lijnen. Ik geloof dat hij al die tijd echt open is gebleven voor gesprekken; maar Oekraïne/VS/NAVO weigeren zelfs maar rekening te houden met zijn zorgen. Ik kan me voorstellen dat hij apathisch is en op dit punt graag feiten op de grond creëert die overeenkomen met zijn eindresultaat. Ik geloof niet dat hij van plan is Oekraïne te bezetten; misschien dat hij meer per stemming annexeert ?

Nogmaals, is het hier algemeen bekend dat de Krim 95% stemde om zich bij Rusland aan te sluiten en dat het CARTER CENTER (o.l.v. Amerikaanse oud-president Jimmy Carter)toezicht hield op de stemming? Dat is een krachtig tegenwicht tegen het onheilspellende 'ANNEXATIE' (over de lijken van dode baby Oekraïense Krimanen, natuurlijk) verhaal dat we horen.

UPDATE
In de hoofdstad Kiev zijn AK-47 vuurwapens verspreid onder gewone burgers die niet met wapens zijn getraind. Veroordeelde misdadigers zijn uit de gevangenis vrijgelatenom mee te doen met wat naar verwachting het karakter kan gaan krijgen van een querrillastrijd. De bevolking wordt ook geïnstrueerd hoe molotovcoctails te vervaardigen.
Het Oekraiense luchtruim is in handen van de Russische strijdkrachten. De Oekraiense marine noch de luchtmacht functioneren. Daarmee is de Russische president ver gekomen met de eerste van zijn twee doelstellingen - de demilitarisering van Oekraïne
Poetins tweede verklaarde doelstelling - de "denazificatie" van het Oekraiense regime: de verwijdering van de geestelijke erfgenamen van Stepan Bandera, die voor Hitler vocht, vereist het innemen van regeringsinstellingen in Kiev en het uitschakelen van deze invloedrijke nazi-elementen en opportunisten, die sinds de staatsgreep van 2014 net de CIA en andere Amerikaanse controle-instellingen nauw hebben samengewerkt.

Meer en meer wordt duidelijk dat de regering in Kiev niet functioneert als een soevereine regering, maar op afstand wordt bestuurd door Washington, of meer direct door de CIA, met een controlecentrum binnen hetzelfde gebouw als de Oekraiense inlichtingendienst.

Dat feit, dat er niets belangrijke in de Oekraïne gebeurde zonder de specifieke opdracht op goedkeuring vanuit de Verenigde Staten, schittert door afwezigheid in vrijwel alle westerse rapportages van de situatie.

Eeuwenoude strijd van Oekraïne tegen Russen ... uh, nee. Alleen revisionistische geschiedenis waarin mensen vandaag doen alsof Rusland de staat Oekraïne al honderden jaren onderdrukt. Het klopt om te zeggen dat Oekraïne al honderden jaren een slagveld is tussen Polen en Rusland. Het katholieke Polen had geprobeerd het orthodoxe Rusland te domineren en vice versa. Het was Peter de Grote die Kiev van Polen verkreeg. Oekraïne heeft nooit een aparte identiteit gehad.

Ik blijf optimistisch dat de as China en Rusland doorgaan met hun inspanningen om het wereldbestuur te veranderen... ten goede. Geen WEF. De dalende aandelenmarkt kan worden gezien als bewijs dat de kenners weten dat Rusland aan de winnende hand is; dat ze denken dat dit niet zo lang zal duren, dat we alleen maar een economische doos van Pandora hebben losgelaten.

De Russen hebben het werk gedaan waarvoor ze er zijn. Deze soldaten gaan naar huis waar ze niet gaan buigen voor de lokale nazi-bullebak. De echte steun voor de nazi's was altijd Victoria Nuland, Tony Blinken, Chrystia Freeland, NYT, NPR.

Ik denk dat het idee was om 'regime change' in Rusland uit te lokken. De constante druk moest Poetin ertoe aanzetten overdreven te reageren. Het werkte, maar niet helemaal zoals de NAVO hoopte.

Voor mij staat vast:Deze 'oorlog' is volledig de bewuste keuze van Amerika. In het recht word je vrijgesproken als je iemand doodt uit zelfverdediging.
Het is duidelijk dat wat Putin doet geheel valt onder zelfverdediging. De daders zijn de Neocons die al in 1992 wisten: "We gaan Rusland nog veel verder aan flarden trekken. Dat het al zijn satellieten kwijt is, is niet voldoende. (Lees het boek van CIA baas Robert Gates, waar hij voormalig VS-vice-pres. Dick Cheney citeert)

Van wat ik lees over de "tweede golf" van vluchtelingen uit Oekraïne naar Polen, Moldavië en Roemenië gaan daar om twee redenen: ten eerste omdat ze hun dure auto's weg willen halen van het Ukie-leger of mensen die zich als zodanig voordoen, omdat de auto's door hen "in beslag worden genomen". Vreemd genoeg 'grijpen' ze vooral dure duitse merken. Ten tweede willen sommigen profiteren van het feit dat de grenscontroles tussen Polen en Oekraïne, die vroeger echt heel streng waren -Oekraïne heeft een bepaald imago- door de chaos vrijwel zijn afgebroken. Je kunt je voorstellen wat voor soort mensen daar misbruik van zouden maken. De stemming in Polen is al aan het omslaan. Veel van de NAVO-wapens waarmee Oekraïne de afgelopen maanden tot aan de nok werd volgestouwt, landden op de open markt ( een wandeling over een van de oekraïense openluchtmarkten was "interessant"). Dus in een notendop, nu zijn de plunderingen en chaos begonnen en zullen mensen orde verwelkomen, ongeacht wie het brengt. En Polen zit in diepe shit. Dat is wat je krijgt van cowtowing naar DE NAVO. Dit zal leiden tot gevolgen waar niemand in de EU zelfs maar van kan dromen in zijn wildste nachtmerries. Oekraïne komt goed als het schieten voorbij is.
De EU - niet.

Als medeplichtigen -- onwetende medeplichtigen meestal -- zie ik de westerse media. Àllemaal gaan ze mee in het narrative. Niemand is bereid om de nuchtere analyse te maken zoals hierboven weergegeven. Allemaal weigeren ze de tekst van Putin te begrijpen en om de inval te verklaren komen ze niet verder dan dat die voortkomt uit psychische tekortkomingen van Vladimir Putin.

Geen enkele van deze journalisten begrijpt dat hij bezig is de toekomst van zijn eigen kinderen tot een miserabele toekomst te maken .

Kom, we gaan wat lekkers drinken. Blijf gezond, blijf lezen ! Proost PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 6 maart 2022, waarbij de plussen/minnen wordt vergeleken met de peiling van 20 februari
VVD 27 (+5), D66 20(+1), PVV 14(-1), JA21 12(-1), Pvda 9, GroenLinks 9, SP 9(+1), PvdD 9, BBB 8, CDA 8(+2), FvD 5(-2), CU 6(+1)Volt 4(-6),SGP 4, Denk 3, Bij1 1, 50+ 1, BVNL 1
Last Edit:1 jaar 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.246 seconden