Peilingen en Keek op de Week

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 2 weken geleden #58374
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 9 januari 2022

Peilingen
Geen peilingen

Belangrijk
In de USA weigeren levensverzekering maatschappijen verzekerde sommen uit te keren aan begunstigden omdat de aan corona overledenen zich hebben laten inenten met “een experimenteel vaccin dat nog in de testfase verkeert…”
Ik dacht...ik meld het maar even!

Zoals u wellicht heeft vernomen heeft het Amerikaanse FDA na twee jaar gepruts met de PCR-test besloten deze af te serveren als “inadequaat en onbetrouwbaar”. Je zult maar mee hebben gedaan aan die test-manie van Van Dissel c.s.! Voor je het weet ben je positief en kom je aan de “dodenbalg” van Gommers te liggen…..

"Inadequaat en onbetrouwbaar" en op basis daarvan zijn alle afschuwelijke coronamaatregelen genomen en de bevolking gedwongen tot de gifspuit.
AANKLAGEN !

Perfect geadministreerd voor overname. History repeat itself
Stap voor stap wordt onze vrijheid ingeperkt. Wat vroeger onder linkse kabinetten niet voor mogelijk werd gehouden, is onder het mom van rechtse, vrijheidslievende kabinetten geleidelijk en geruisloos geïmplementeerd. Paar voorbeelden, het topje van een ijsberg:
- Het omkeren van de bewijslast. Je wordt aan iets schuldig geacht, tenzij je het tegendeel bewijst.
- Je mag niet meer onbeperkt geld storten en opnemen zonder formulieren in te vullen. Bedragen boven een zekere limiet worden aan de overheid gerapporteerd
- Als je met meer dan een zekere hoeveelheid geld op zak hebt, kan de overheid je dit afnemen voor nader onderzoek.
- Je mag je eigen geld niet meer de EU in en uit brengen zonder formulieren in te vullen. De overheid wil van je weten, wat je met het geld zult doen en gaat uitzoeken, waar het vandaan komt.
- Het contant betalen van transacties wordt aan banden gelegd.
- Je notaris en adviseurs zijn verplicht bepaalde waarnemingen aan de overheid te rapporteren. Zij mogen je niet vertellen, dat zij deze rapportage aan de overheid verrichten.
Van de meest onbenullige handelingen moet je de overheid op de hoogte stellen, opdat deze haar tentakels verder naar en over je kan uitstrekken.

Omdat alles geregistreerd en vastgelegd wordt, ontstaat de ideale ambiance voor een vreemde mogendheid die binnenvalt. Nog meer dan in 1940 het geval was, wordt alles op een presenteerblaadje aangeboden, waarvan door een machthebber het voor de gaskamer bestemde deel van de bevolking terstond verzameld zal kunnen worden. Het is een illusie te menen dat men, zoals in mei 1940 het geval was, tegen betaling van een zak geld nog naar elders de wijk zal kunnen nemen. Wie meent dat het hierboven geschetste scenario te somber is, gelieve te bedenken, dat praktisch alles wat in het communistisch manifest staat, al verwezenlijkt is. Men vertrekke stante pede.

Het zijn verwarrende tijden, politiek gezien, ideologisch gezien. De staat vergroot haar grip enorm en dat is dan zogenaamd wegens ‘een virus’, dat ineens heel gevaarlijk is. Sommige lieden pleiten ondertussen voor een machtiger Brussel, een centralistisch Europa. Men spreekt over een "Great Reset". We zouden allemaal op moeten gaan in een groot Europa, dat groen is en woke. Vooral woke. Een Europa dat wilt dat u een QR hebt, om u in de gaten te houden. Nieuw marxisme. You will own nothing, and you will be happy? Dus dan is het marxisme toch niet zo definitief verslagen, zoals Fukuyama zei?

Nogal een overgang van het neo liberalisme naar het marxisme, zegt u? Valt wel mee hoor. Neo liberalisme heeft weinig met liberalisme te maken. Wat men daaronder verstaat is een vorm van zogenaamde vrijheid die eigenlijk botte regulering is. Privatiseringen zoals bijvoorbeeld de NS met maar 1 aandeelhouder, de staat. Of een enorme zorgbureaucratie scheppen en dat privatisering noemen. Als je zorg zou privatiseren is er geen ruimte voor een bureaucratie. Dan heb je in plaats van het bureaucratische mechanisme het markt mechanisme. Organisaties proberen zich te onttrekken aan de markt en aan democratische controle. Maar..buitengewoon handig voor de politiek dat de NS zogenaamd zelfstandig is. De minister kan niet op het matje geroepen worden als de NS weer eens faalt. Idem als het spoor niet goed onderhouden wordt, de minister is nog maar zeer indirect verantwoordelijk. Uitvinding hè?

Het nieuwe nazisme
De mensheid muteert al twee jaar met de Grote Reset in de richting van het nieuwe nazisme. Decennialang heeft oorlog en oorlogsdreiging de technocratische elite verrijkt en heeft ze de bevolking in stand gehouden met haar agenda. Oorlog en fysieke aanvallen zijn herhaaldelijk gebruikt om ons steeds draconischer beperkingen op te leggen en onze vrijheden weg te nemen. Tegenwoordig zijn pandemieën en de dreiging van besmettelijke uitbraken, Biowarfare, de nieuwe instrumenten van oorlog en sociale controle. Er wordt al twee jaar een psychologisch spel gespeeld, waarbij we stap voor stap de afgrond in worden geleid. Volgens professor Mattias Desmet, een Belgische psycholoog, is de wereld nu in een staat van massapsychose, die ons onvermijdelijke wereldwijde totalitarisme brengt. Dezelfde psychologische operatie was aan het werk in de jaren-30, toen Joden, ouderen, zieken en geestelijk en lichamelijk gehandicapten werden ontmenselijkt en ervan beschuldigd werden dragers van ziekten en andere sociale kwalen te zijn. Deze “massavormingspsychose” was de verklaring voor hoe de Duitsers de gruweldaden van de nazi-partij in de jaren dertig accepteerden, en ze is de verklaring waarom zovelen over de hele wereld medische apartheid en de ontmenselijking van de niet-gevaccineerde nu steunen…
Maar dit zullen we wel niet mogen zeggen van mevr. Bergkamp en de D66 rechterskliek.

Bereidt u zich er maar op voor dat de nu ingevoerde maatregelen blijvend zijn en niet meer zullen worden teruggedraaid. De QR code is een blijvertje en wordt straks gekoppeld aan elke denkbare vaccinatie die de Pharma industrie wil verkopen, eveneens gekoppeld aan uw persoonlijke CO2 uitstoot, vleesconsumptie en politieke voorkeur en uitspraken.

Contant geld wordt uitgebannen en dit gaat straks via een digital wallet. Die door de overheid ook naar believen aan en uit gezet kan worden. En dan zijn er ook al mensen die vinden dat dit niet meer via de telefoon moet, maar via een geïmplanteerde chip. Het corona narratief is slechts een opmaat naar een dystopische toekomst.

Er waait een elitaire (anti democratische ) wind door de westerse wereld. Ook en zeker in NL. Hier is al vele jaren sprake van onbehoorlijk bestuur, zeker voor wat betreft het Nationale Nederlandse Belang. Politieke elementen willen de natiestaat opheffen, een onacceptabele aanslag plegen op onze economie met als enig doel het beste jongetje van de klas te zijn (hallo Rutte), de inclusie onzin over het aantal jongetjes en meisjes in de regering ( niet de competentie maar het onderlichaam bepaalt ), de absurde toelating van kanslozen met daaraan gekoppelde woningnood. Het monddode parlement. Dit heeft niks te maken met een complottheorie. Dit zijn feiten.

Segers-doctrine: gehoorzaamheid aan het "gezag"? Gehoorzaamheid is men verschuldigd aan een overheid die deugt. Echter, deze overheid deugt niet. Deze overheid heeft zich voor geld en carrièreperspectieven onder het bewind laten stellen van de vreemde mogendheid in Davos en is druk met het implementeren van een dictatuur, waarbij grondrechten van burgers opzij worden gezet. Om nog maar niet te spreken over een partijkartel-kabinet dat het Parlement buiten spel zet.

Bordes
Daar stonden ze dan. De Staatsdoema. Op het bordes. De leden die toetreden tot het politbureau presenteerde zich aan den volke. 361 dagen nadat Rutte III viel over het vernielen van de levens van duizenden onschuldige burgermensen en de vernielde huizen van duizenden Groningers, die momenteel massaal voor de gemeentehuizen letterlijk en figuurlijk al uren in de kou staan, in de hoop wat subsidiekruimels te kunnen oprapen Na lange en zeer uitgekiende coalitie-onderhandelingen en dito selectie hebben de beoogde ministers en staatssecretarissen zich voor mogen stellen. Oude wijn in oude zakken. Schnee vom gestern.

Veiligheid en Justitie
De Turks-Koerdische met ook een Nederlands paspoort Dilan Yeşilgöz-Zegerius (na de SP, PvdA, GroenLinks nu lid van de VVD) wordt minister van Jusititie en Veiligheid. Een unicum: een minister van Justitie die geen rechtenstudie heeft gedaan. Ze bewijst wel dat de achternaam er echt niet toe doet. Dat deed het niet bij de studie Sociaal Culturele Wetenschappen en niet bij het van baan/partij veranderen tot je ergens komt waar je pas echt je waarde kunt laten zien en nu daadwerkelijk aan de knoppen. Waar ze al meteen struikelde over haar gemis aan intelligentie waardoor een bestuurlijke opstand uitbrak tegen coronamaatregelen.

Volksgezondheid
Ernst Kuipers is de opvolger geworden van Hugo de Jonge. Kuipers wilde heel graag minister worden. Wanneer je al ongeveer twee jaar samenwerkt en zaken op elkaar kan afstemmen met het OMT dan speel je op zeker.
Kuipers is meegegaan in het verhaal van politici en heeft de eigen sector laten zitten. Ondertussen wordt de Nederlandse bevolking een verdere angstpsychose aangepraat: discriminatie van gezonde personen (die niet behoren tot de eigen kring van bevoordeelden) verder gelegaliseerd en liggen de zieken nog steeds in het ziekenhuis met te weinig bed- en verpleeg-capaciteit.

Kuipers is de volgende op Volksgezondheid die zijn ijdelheid streelt. De vorige grossierde in bravoure maar had geen kaas gegeten van crisismanagement. Hij moet nu de woningbouw vlottrekken....STERKTE woningszoekenden !
De Jonge is niets meer dan een hielenlikker van zijn broodheren die zich overal denkt uit te kunnen zwammen en inderdaad zijn leugens zijn goed maar de woorden deugen meestal niet. Volledig aan de leiband van het farmatuig is deze bloedzuiger niet in staat tot communicatie. Dit parasitaire soort komt alleen maar halen. Brengen kunnen ze niets…..leeg als ze zijn.

Wonen
Want het verontrustende bericht bereikte ons dat De Jonge naar Wonen gaat. De geluiden dat veel ouderen een te ruime woning ‘bezet’ houden, vliegen je om de oren. Ze moeten weg, weg, weg, uit hun veilige omgeving. Desnoods met een verhuispremie. Waar ze naartoe moeten verhuizen met een woningmarkt die in het hele land krap is, blijft onduidelijk. Wel ligt naar analogie met de boeren de volgende stap voor de hand, als zij onvoldoende bereid zullen blijken hun huidige woningen vrijwillig te verlaten, worden ze "gewoon" onteigend. Het tekort aan woningen leidt ertoe dat beleidsmakers begerig het oog laten vallen op het grondbezit van boeren. Nu het lijkt dat deze onvoldoende meewerken aan uitkoopregelingen, denkt men aan gedwongen onteigening.

Carola Schouten die de stikstofproblematiek totaal verkeerd inschatte mag nu gaan waken over onze pensioenen. De Here staat ons bij. We kunnen niet nog een catastrofe a la Jetta Klijnsma er bij hebben. Ze moet ook de armoede in Nederland bestrijden. Of is zij de minister die de armoede in Nederland moet bevorderen? Met het ontkoppelen van de AOW aan het minimumloon en pensioenen die al tien jaar niet indexeren met een inflatie van momenteel tegen de 6 procent is het gristelijke goedgelovige lichtgewicht appeltje/eitje voor de machthebbers.

Als je dan bovendien bedenkt dat Rutte een kleine miljoen aan belastingcenten heeft overgemaakt aan ene miljardair Abramovitch zodat hij mega stallen kan bouwen in Roemenië, dan begrijp je hoe alles samenwerkt om onze boeren van het land af te krijgen onder de drogreden van een stikstof probleem en overmatig flatulerende koeien. De gehele voedselproductie komt in handen van mega bedrijven die met hun research programma’s volstrekt gedegenereerd kunstvoedsel gaan produceren. Was het niet Henry Kissinger die zei:

"Control the food and you control the people."


Wanneer ik zie wat voor een bende ze er onder Rutte van hebben gemaakt lijkt het er toch echt op dat de juiste kennis, juiste instelling en onafhankelijkheid hard nodig zijn anders zal het in 2022 gewoon verder gaan op de oude voet of nog erger worden vooral wanneer men de rotte appels er NIET EERST UITHAALT maar er juist meer aan toevoegen. Voor Rutte maakt het niet zoveel uit want hij volgt voornamelijk de bevelen vanuit Brussel op en van hen achter de schermen en hij rekent telkens op een nipte meerderheid in de kamer die meestal alles wat hij verzint wel goedkeuren (moest men onverhoopt toch iemand tekort komen kunnen ze zoals ze eerder hebben gedaan natuurlijk de kamer verlaten om stemmen te voorkomen) dat is niet democratisch natuurlijk maar dat is voor hen niet belangrijk het gaat om het resultaat wat uiteindelijk telt.
ChristenUnie
Ik neem het vooral de Christen Unie kwalijk dat zij Rutte in het zadel houden terwijl Gertjan Segers eerder duidelijk was en iets gezegd heeft in de trant dat hij nogmaals met Rutte in een coalitie regeren niet zag zitten. Wanneer de politiek met elke wind meewaait wanneer het zo uitkomt dan zal er nooit verbetering komen en de ellende alleen maar groter worden.

Van de zes nieuwe ministers van D66 moesten er twee haastje-repje lid worden gemaakt van de partij. Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers. Opmerkelijk is dat D66 dat toch ruim 27.000 leden heeft, kennelijk geen geschikte kandidaten in eigen kring kon vinden en buiten de deur moest winkelen. Dijkgraaf en Kuipers mogen een mooie catch zijn (Haags jargon), als je nou een oogje hebben op deze mensen, waarom benader je die dan niet al veel eerder. Om lid te worden en wat dingen in de partij te doen.

Hadden beide heren geen trek in een lidmaatschap zonder ministerspost? Of wilden ze hun kaarten voor de borst houden tot er een partij voorbij kwam met een mooie baan in de aanbieding? Van Kuipers gaat het verhaal dat hij ook met de PvdA in gesprek was. En dat hij heel graag minister wilde worden, had hij meer dan eens kenbaar gemaakt.

Ollongren
Als je er twee van buiten haalt, dan kan drie ook. Daar was alle reden voor, want de benoeming van partijtijger Ollongren op Defensie is een echte misslag. De vrouw die als bewindspersoon volledig door het ijs is gezakt, en toc h doodleuk aantreedt als minister van Defensie. Een gotspe! Als minister van Binnenlandse Zaken en Wonen is ze ronduit mislukt. Zelfs de progressieve kranten noemen haar ministerschap ‘niet zo geslaagd’ of ‘weinig succesvol’. Samen met partijgenoot Van Engelshoven die de boeken in zal gaan als zwakste onderwijsminister ooit, bungelde ze in alle lijstjes onderin. Samen overigens met de minister van Defensie van het CDA, Ank Bijleveld.

De afschaffing van het raadgevend referendum zal Ollongren tot in lengte van jaren worden nagedragen. Maar ook het geklungel met de organisatie van de verkiezingen, de afgedwongen samenvoegingen van gemeentes, de jacht op nepnieuws (lees onwelgevallige meningen),het onvermogen de woningnood aan te pakken en niet te vergeten het vastgelopen en inmiddels heimelijk geschrapte gasverbod voor woningen, eigenlijk niets kwam uit haar handen.

Stiekeme acties
Tot overmaat van ramp viel ze door ziekte uit. Toen herstel erg lang bleek te gaan duren, gaf mevrouw niet haar post in ’s lands belang op, maar bleef ze er uit eigen belang aan vasthouden. Met als curieus en uniek gevolg dat Nederland een half jaar lang twee ministers van BiZa had. Nog los van het ontwrichtende feit dat ze in het totaal door vier bewindslieden moest worden vervangen.

Ook als informateur ging ze de mist in. Het was natuurlijk al erg onhandig van Rutte en Kaag om twee actieve politici als informateur aan te zoeken, maar de boel liep pas uit de hand toen Ollongren in paniek het Binnenhof oprende omdat ze met corona besmet was. Fladderende papieren onthulden de stiekeme acties van de informateurs, Rutte en Kaag om het lastige Kamerlid Omtzigt te lozen. Daarmee stond ze mede aan de basis van de langste kabinetsformatie ooit.

Het kan Kaag niet zijn ontgaan dat Ollongren een brekebeen is. En aan collegialiteit doet deze hoekige partijleider niet zo erg. Waarom heeft ze dan toch Ollongren voorgedragen voor een volgend ministerschap?
En waarom heeft Ollongren niet de eer aan zichzelf gehouden? Ook zij moet hebben beseft dat ze niet de door god gezonden bewindspersoon is. Een simpele verwijzing naar haar gezondheid had volstaan en alle begrip gekregen.De dames zullen het ons nooit vertellen, we moeten het dus zelf bedenken.

Dat het landsbelang de doorslag heeft gegeven, kunnen we direct vergeten. Het landsbelang leidt niet een-op-een naar Ollongren, zeker niet gezien haar onbekendheid met de krijgsmacht. We hebben hier waarschijnlijk te maken met die nare mix van persoonlijke ambitie van een gekwetst mens en de klassieke voor-wat-hoort-wat-mentaliteit van de oude bestuurscultuur.

Ollongren wil revanche. Altijd was ze het beste jongetje (m/v) van de klas, paradepaardje van de Algemene Bestuursdienst, secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken en daarmee eerste adviseur en vertrouweling van Rutte, kortstondig wethouder in Amsterdam, het kon niet op. Totdat bleek dat ze misschien achter de schermen wel goed werk doet, maar in het felle daglicht verschrompelt en verstart. Keer op keer werd ze door Kamerleden met de grond gelijk gemaakt. Aan verweer ontbrak het haar, zelfs aan verbale behendigheid.

Lag niet aan haar! Ze was ziek, ze moest kabinetsbesluiten uitvoeren, de Kamer (met name de PVV) deed vervelend en als die fotograaf haar niet had gekiekt toen ze naar haar dienstauto holde, was er nooit een functie-elders-incident geweest.
Revanche, een slechter motief kun je je niet voorstellen, vooral als het gepaard gaat met een gebrek aan zelfinzicht.

Je zult maar militair zijn
Kaag heeft er geen boodschap aan. Of kan er geen boodschap aan hebben. Het heeft er alle schijn van dat we hier te maken hebben met de tweede deal in de categorie Vera Bergkamp. Toen Kaag besloot zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap, trokken de twee tegenkandidaten zich zonder mankeren terug. Ollongren vanwege haar gezondheid, zei ze, en Jetten omdat hij Kaag zo goed vond, zei hij. Daarmee was de weg voor Kaag’s lijsttrekkerschap geëffend en kon ze op pad naar de hoofdprijs: het Torentje, volgens sommigen noodzakelijk om ooit een keer secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden, de door haar geclaimde biotoop.

Tja, dat is "different cake" dan solliciteren op een baan als verpleegkundige of politieman. Het kost weinig fantasie te bedenken dat Ollongren en Jetten een prijs hebben gevraagd: het ministerschap.
En zo kreeg Ollongren Defensie.....Je zult maar militair zijn.

Kaag
Was er niet, bij de beëdiging. Corona Positief. Daardoor kon ze de beëdiging niet bijwonen. Zodoende had ze tijd over om aangifte te doen tegen iemand die haar adres "on line" had gezet, nadat de media eerder al filmpjes toonden die een "man met een fakkel" lieten zien die aanbelde bij het markante, en goed herkenbare huis van Kaag en haar de stuipen op het ‘Safe-Space’-lijf te jagen. Ik ben geen voorstander van intimiderende acties, of acties die door fijngevoelige types als intimiderend kunnen worden opgevat. Voor je het weet sta je stil op de ‘A-2’...toch?
We leven in een angstaanjagend landje, met veel paranoïde lieden, en mensen die "ook bedreigd’ willen worden, omdat ze er anders niet bijhoren.

Kaag is ‘zuur’ omdat ze graag acte de présence had gegeven bij de beëdiging, zo meldden de media, maar verder is er niemand in Nederland die daar wakker van ligt dat ze dat moment voorbij moest laten gaan. Ze weten dat Kaag gewoon doorbetaald krijgt, zelfs al blijft ze de rest van het jaar thuis. Waarom de volledig ‘gevaccineerde’ bewindsvrouwe zich liet testen, terwijl ze geen symptomen had, en zich kiplekker voelde, dat vermeldt het verhaal niet. Zin in Netflix? Of uitgekiende PR met de extra persmomenten en een buitenkansje om haar video-beëdiging op een extra groot scherm juist optimaal te kunnen benutten voor extra persoonlijke aandacht voor haar narcistische persoon?

Ik kan mij wel voorstellen dat bewindslieden "onrustig" worden als mensen die uit hun verschoning worden geholpen, of die in de krant lezen dat ons Groene Kabinet nog meer gas gaat winnen in Groningen, om de Duitsers te helpen, die het gas verkopen aan de Polen, die ruzie maken met Rusland, weten waar ze wonen. Als ze een roomblank geweten hadden en een toonbeeld van integriteit waren, zouden ze minder angstig zijn.
Maar daar heb je niks aan. Werkt alleen maar averechts. Praat met hun achterban, en niet met hen. Zij zijn ‘gekocht en betaald’, maar degenen die op hen hebben gestemd de schellen van de ogen laten vallen, en laten zien wie de bewindslieden heeft ‘gekocht en betaald’, en hoe, en waarom, dat is het serieuze werk! Valide argumenten en wetenschappelijk bewijs, rekeningnummers, en gelekte emails. Maar beter dat hun aanhang hen ter verantwoording roept. Dan pas zijn ze écht de pineut!

Er zitten veel Nederlandse bewindslieden in het satanische kaartspel van Klaus Schwab. Mensen die voor "de macht" gaan. Het zou mooi zijn als de Nederlanders beseffen dat zij nog altijd de joker op zak hebben.

Hier wilde ik het bij laten. Iets later dan u van mij gewend bent in verband met het heugelijke feit dat we na bijna 1 jaar een missionair kabinet hebben.

Blijf gezond, blijf lezen! Proost PROOST !
Last Edit:1 jaar 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 1 week geleden doorkatertje. Reden: taalfout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 3 weken geleden #58353
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 2 januari 2022

Peilingen
Geen peilingen ivm Kerst-/Nieuwjaarsreces

Demonstratie Museumplein
Het was weer raak vandaag op het Museumplein.
Alles lijkt nu in versneld tempo tot een kookpunt te komen. Als leden van het Parlement gaan helpen met demonstreren is dat een teken dat er meer aan de hand is dan de gemiddelde deelnemer aan de demonstratie vermoedt. Er wordt de verwachting gewekt dat een oplossing met praten en overleg kan worden gevonden. Maar de Staat der Nederlanden is een bijzonder wraakzuchtige onderneming en als die zich in haar plannen gedwarsboomd ziet, gaat het management geweld en geweldsprovocatie toepassen. Er worden zelfs buitenlandse troepen ingevlogen?? met het doel de onderneming in Den Haag te beschermen tegen het rottingsproces

“Een globalistische machtsovername buiten de kiezers om?”
Snipers op de Dam en Museumplein? Arrestatiebevel Rutte uitgelekt en ligt gereed na het eerste schot. U bent gewaarschuwd. Ze zullen schieten vanuit een of ander appartement boven een consulaat. Laat je niet in de val lokken door dit meedogenloze gespuis. Blijf daar weg, zij hebben het geweldsmonopolie! Wij hebben de macht door massaal niet mee te werken. Ze voor schut zetten. Niet meedoen! Meer is niet nodig....We gaan dit winnen !

Ik moet mijn hart even luchten...

one world government
Die almachtige "one world government" is onvoorstelbaar zelfingenomen, nietsontziend en hanteert al meer dan een eeuw een fascistische agenda waar je de haren van te berge rijzen. Hun intimidatie is effectief, maar dat betekent niet dat wij onze vrijheid zonder slag of stoot gaan opgeven terwijl er steeds meer harde bewijzen van hun wandaden voorhanden komen.

Hun retoriek is afkomstig uit de globalistische koker van de ‘one world government’ die het al meer dan een eeuw gemunt heeft op onze democratie in één groot globalistisch complot. Wie dat aan de kaak durft te stellen (Forum voor Democratie) krijgt te maken met hun ‘Freudiaanse projectie’ waarin zij zich met hart en ziel storten op het zwartmaken van die "andersdenkende" door hem/haar ideologisch "onrein te verklaren", zelfs te "cancellen". Dit gaat gehuld in een donkere wolk van haat en nijd, met als simplistisch doel de anomalie te creëren dat de criticus er uiteindelijk van beschuldigd wordt zich aan een complottheorie schuldig te maken en, met steun van de media, geknipt en geschoren wordt.

Hun streven is de vernietiging van alle nationale staten en hun ‘slechte nationalisme’. En, niet te vergeten, hun gewetenloze manipulatie van de menselijke vrije wil door de ontwrichting van samenlevingen met paniek veroorzakende corona- en klimaatcrises uit hun eigen keuken, die zij vervolgens zelf gaan ‘managen’. Ook de vernietiging van economie en onderwijs staan hoog in hun vaandel, houdt u de stijgende inflatie maar in de gaten die nu al tegen de 10% loopt.

U ziet hun klamme handje terug in Mark Rutte’s zelfbedachte ‘stikstofcrisis’, zijn landverraad in de collaboratie met hun W.E.F., zijn ongegeneerde manipulatie van de verkiezingsresultaten ten gunste van zijn perverse meesters en als toegift nu weer eens een Omikron lockdown uit pure hufterigheid, terwijl Diederik Gommers corona inmiddels "een virus van niks" noemt "waarvan men helemaal niet ziek wordt". Hoog tijd dat de man gecancelled wordt…

New World Order
De ‘new-world-order’ doet niet onder voor Hitler, Stalin en Mao, getuige hun ‘Global 2000 Report’, het openlijke complot dat proforma vermomd is als overheidsrapport van het Amerikaanse Congres, waarin l e t t e r li j k, in detail, regionale oorlogen, bewust georganiseerde epidemieën van snelwerkende ziekten en de massale verhongering tegen 2050 van 3 à 4 miljard in hun ogen "nutteloze eters" in Afrika gepland werden. Maarrr...Black Lives Matter..toch?

Energie, voedsel en water zouden op een bestaansminimum gerantsoeneerd worden voor het plebs, in het bijzonder de blanke bevolking van West-Europa en Noord-Amerika die gereduceerd moest worden naar het niveau van willoze pakdieren, slaven voor een incestueuze elite die de globalistische wereldregering ging vormen. Dit klinkt fantastisch maar is gearchiveerd in de annalen van het Amerikaanse Congres. In hun cynisme kennen zij geen grenzen,

Westerse regeringen, de moreel corrupte Mark Rutte fier voorop, hebben de laatste tien jaar over de gehele linie kiezers omgekocht om aan de macht te blijven. Kijk maar naar alle subsidies voor groene projecten en subversieve NGO’s die dat geld zelfs gebruiken om tegen de staat te procederen zoals Urgenda of Greenpeace. Als u uw mond niet opentrekt bent u degene die voor de rekening opdraait, want het kwaad floreert wanneer goede mensen daar niets tegen ondernemen.

De globalistische ondermijning van onze democratie is voor een groot deel gebouwd op het bewust creëren van – letterlijk – onbetaalbare schulden (o.a. ECB’s illegale financiering van Zuid-Europa) en daaruit resulterende inflatie. Hoe vaak hebben wij hier al niet geschreven over de QE-programma's van de ECB die gierende inflatie zouden veroorzaken en "in the end alles voor Bassie (de superrijken en multinationals) zou zijn. Na 2008 werd even met de mond fiscale voorzichtigheid beleden, maar Mark Rutte heeft om te beginnen geen enkel verstand van financieel beleid en financiële markten maar zit zelf vol op die rampzalige linkse koers met zijn ‘Covid- en klimaatsmoesjes’. Deze hypocrieten hebben de mond vol van "de wereld die hun kinderen moeten erven", maar zij zorgen er slechts voor dat die kinderen er bekaaid vanaf komen, met een beduidend lagere levensstandaard dan hun ouders.

Juridisch bindende overeenkomsten met WEF
En dat de banden verder gaan dan het ‘complot’-denken waarmee het tot voor kort werd afgedaan is steeds meer duidelijk en wordt er nu zelfs toegegeven dat er juridisch bindende overeenkomsten zijn. Voor velen misschien nog wel wat verrassend, de tentakels reiken inmiddels tot in de lokale politiek. Zo diep dat je je kun afvragen wat gezien de korte lijntjes de werkelijke betekenis van "functie elders" is geweest. De lijntjes van ’volksvertegenwoordiger’ Omtzigt zijn broer en zijn vrouw Ayfer Koc met het WEF zijn inmiddels wel meer openbaar.

Erger kan niet
Na 2020 dacht ik qua politiek eerlijk gezegd: erger kan niet. De perverse geestelijke corruptie van Rutte is niet van het ouderwetse financiële slag van ‘onder de tafel’, maar van slinks misbruik van zijn functie, misbruik van de macht met de vooropgezette bedoeling om dit land naar de donder te helpen door wettelijke en constitutionele beletsels die hem in de weg staan steevast te omzeilen, in collaboratie met de al even corrupte controlerende en rechterlijke macht. Zijn vorm van morele corruptie was jarenlang niet zo eenvoudig te herkennen als de hand die rechtstreeks in de schatkist verdwijnt, maar via een omweg wordt diezelfde schatkist wel degelijk geplunderd, en dit keer zelfs tot op de bodem, voor zijn politiekcorrecte delusies die een rechtstreekse aanval op onze samenleving en vrijheid en waarheid zijn.

2021 een rampjaar
Maar wat was 2021 een rampenjaar en werd een steeds verder groeiende kloof tussen regering en bevolking zichtbaar. Crisis is net als polarisatie een modewoord en dit jaar heeft het mensen versneld van elkaar vervreemd. Politiek is er geen vooruitgang geboekt en in de uitvoering (coronabeleid, toeslagenaffaire, gasdossier, migratie/AZC, klimaat) is het gezonde verstand verdwenen. Na het Afghanistan debacle, de bonnetjes affaire, het structureel achterhouden van informatie naar de Kamer, ronduit liegen, de toeslagenaffaire, vele Animal Farm gevalletjes en het wegwerken van Omtzigt was het eindelijk zover....Kabinet Rutte 3 viel.

Het kabinet trad af wegens het grootste naoorlogse schandaal in de Nederlandse geschiedenis, de toeslagenaffaire, waarvan de bewindslieden zichzelf na 274 dagen weer doodleuk in het zadel hebben gehesen en "met nieuw elan" doorgaan met het vernietigen van onze zorgvuldig opgebouwde welvaart (die tot stand kwam door goed polderoverleg en een gezonde zakelijke ambitie). Ongetwijfeld gesteund door de gepolitiseerde "consensus" wetenschappers met steevast dezelfde receptuur: het selectief kiezen van data om gewenste en alarmerende resultaten te verkrijgen voor zeespiegelstijgingen, stikstofdeposities en IC-bezettingen, etc.

House of Cards
Een globalistische machtsovername buiten de kiezers om? Maakt u zich geen illusies over de formatie, want deze Kaagrat houdt de volledige steun van de rattenkoning en landverrader Pinokkio, die met haar dezelfde globalistische marsinstructies deelt. Dus...na een lang en moeilijk formatieproces krijgen we gewoon Rutte 4. En de grote namen die allemaal verantwoordelijk waren voor voornoemde schandalen en misdaden, die zitten gewoon weer in het nieuwe kabinet! House of Cards is er niks bij. Er was de kiezer nieuw elan en leiderschap beloofd, dus de (typisch politieke) oplossing was om de poppetjes op andere posten te zetten. Zo verdwijnt Wopke Hoekstra van Financiën en wordt Sigrid Kaag daar gezet:
nul verstand van financiën en economie. En nee, haar studie Politiek en Economie van het Midden-Oosten geldt in dezen niet. Weet u nog? Haar hart ligt bij BuZa. Maar geen zorgen, Financiën is ook prima hoor. Je hoeft immers niet te kunnen rekenen om berekenend te zijn.

Geen wonder dat Lex Hoogduin op Twitter schreef: "Terwijl in de financiële sector bestuurders en toezichthouders worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid, lijkt dat in de politiek veel minder het geval. Moeilijk te begrijpen."


Politieke Europese Unie
Mijn verwachting? Kaag gaat op zoek naar stiekeme geitenpaadjes om namens Nederland akkooord te gaan met verdere fiscalisering van de EU en overdracht van soevereiniteit van Nederland aan de EU. Brussel wil het hartstochtelijk. De zuidelijke lidstaten willen het hartstochtelijk. Zij willen een fiscale unie zodat zij direct toegang krijgen tot de belastingopbrengsten van de noordelijke lidstaten. Nu gebeurt dat ook, maar niet direct en wordt er door de lidstaten zelf bepaald hoeveel en wie te belasten en hoeveel naar de EU-pot gaat. Daarnaast beslissen de lidstaten samen hoeveel van deze pot naar welke lidstaat gaat. Als er een fiscale unie komt, is er geen instemming meer nodig, want de EU zal zelf belasting kunnen heffen en zelf bepalen wie wat krijgt.

Gezien de Latijnse kliek de touwtjes in handen heeft, betekent dit dus de creatie van de door haar zo vurig gewenste transferunie. Het Noorden wordt nu lekker gemaakt met het narratief dat het zij het Zuiden een goede belastingmoraal zal kunnen opleggen. Manman..dat idee is net zo naïef als het Verdrag van Maastricht.

Mijn inschatting is dat Kaag, het zodanig vorm zal geven, dat ook na een nederlaag van deze politiek, Nederland er toch aan vast zit. Eens een landverrader altijd een landverrader?

Weet u, als de betreffende dame er keer op keer blijk van geeft dat het haar ‘worst zal wezen’ of zij botst met de heersende cultuur, sterker nog, zij minacht die cultuur en probeert die onderuit te schoffelen in een misplaatste ‘délusion de grandeur’, dan staat haar integriteit zwaar op de tocht. Als een Kamerlid haar vraagt of zij een globalist is en zij niet weet hoe gauw zij die vraag moet ontwijken, zijn er geen redelijke twijfels meer.
Als zij, keer op keer, wordt betrapt op leugens maar voortdurend, tegen beter weten in, haar onschuld betuigt, leeft zij ook in een delusie van eerlijkheid en integriteit die, zoals hierboven gesteld, baseert op een valse en vaste overtuiging die niet voor rede of ratio vatbaar is en niet spoort met ‘s lands culturele achtergrond.

Als zo iemand desondanks gelooft in haar eigen eerlijkheid terwijl zij slechts haar naakte eigenbelang nastreeft, onder de globalistische vlag van een of ander "verheven politiekcorrect beginsel" dat haaks op onze realiteit staat, dan ziet zij zelf al lang niet meer die discrepantie in haar delusie van Utopia, die haar met de paplepel is ingegoten door een politiekcorrecte elite die vanuit het delusionele wereldhoofdkwartier der Verenigde Naties een brutale greep naar de macht doet.
Als zij, terstond nadat zij de wereld zo pedant vermaande over de uiteraard door mensen veroorzaakte ‘klimaatramp’ en de aanstaande ondergang van die wereld, het regeringsvliegtuig boekte voor een solotrip naar Niger om daar het glas champagne voor de goede zaak te heffen met één van haar totalitaire, corrupte vriendjes, in een land waar de gemiddelde sloeber nog niet eens één fles prik per jaar verdient, dan zien wij alleen maar Délusions de grandeur…

Haar timing was, keer op keer, verre van perfect, integendeel! Haar oneerlijkheid is stuitend, maar in de grenzeloze opvatting van haar onkreukbare eerlijkheid gelooft zij in haar eigen woorden. Echt eerlijke mensen bestaan waarschijnlijk niet en zullen ongetwijfeld doodsaai zijn, maar er zijn morele en ethische grenzen waar zij dagelijks zo ver overheen gaat dat zij het zich niet meer realiseert.

Rutte en Kaag hebben elkaar gevonden, het volstrekt immorele duo dat God noch gebod erkent terwijl de naïeve kiezer zich verbijsterd afvraagt waar hij ook al weer dat rode kruisje had gezet.

Buitenlandse kranten
D66-leider Sigrid Kaag, minister van Financiën! Hoe kan het dat zo’n ignorant hol vat minister van Financiën wordt. Buitenandse kranten zijn erg sceptisch tov. Kaag als MinFin. De New-York Times verwacht ongelukken en de Jerusalem Post feliciteert de Palestijnen met de te verwachten geldstroom in hun richting. Le Figaro en Paris Soir vragen zich af wat in die altijd zo pinnige nederlanders is gevaren. D'66 kiezers worden bedankt dat ze in de advertentie campagne zijn getrapt. Hopelijk gaat de schade op u verhaald worden.

Indruk 2022
Wie een indruk wil hebben van wat ons te wachten staat met een volgend Kabinet-Rutte, kan dit overzicht wellicht gebruiken:
geheime afspraken in Brussel, tientallen miljarden voor de maffialanden,
mislukte immigratie-beperking,
mislukte uitzetting van illegalen,
mislukte toezicht op de belastingdienst, banken en verzekeraars,
vele mislukte ict-projecten en beveiliging tegen hackers,
mislukte materieelprojecten bij politie en defensie,
een waanzinnig klimaatbeleid (waarbij Ed Nijpels zijn incompetentie nog eens zelf benadrukt),
mislukte criminaliteits- en drugsbestrijding,
mislukt woningbouwbeleid,
mislukte verbetering van de rechtspraak (integere rechters en kwaliteitseisen),
mislukt toezicht op de pensioenfondsen en de Jeugdzorg,
mislukt MH-17 proces,
mislukt aardgasbeleid,
mislukte biomassaprojecten,
mislukte schadecompensatie Groningen,
(financiële) blunders bij de Coronacrisis,
incompetentie bepaalde bewindslieden (bijv. met IS-vrouwen),
mislukt mediabeleid waardoor de (linkse) verspillingen toenemen,
mislukte afspraken met Turkije en Marokko over controles op uitkeringen,
schimmige hulp aan Sint Maarten en Palestijnen (Hamas)
en de Afghanistan-chaos.

En dan komen nog de onderwerpen die niet mislukt zijn, omdat men er zelfs niet aan begonnen is, zoals de misstanden in gevangenissen, de agrarische toekomst, de onzin van windturbines in relatie tot de kosten/subsidies, milieuproblemen, betrouwbaarheid, de koers van Staatsbosbeheer, nieuwe grootverbruikers en de uitbreiding van elektriciteitsnetten, de rollen van de Raad van State, de Nederlandse Bank en de waterschappen, de sanering van de overbetaalde (gesubsidieerde) omroepen, de activistische (ondemocratische) milieubeweging, het Koningshuis, de Rijksgebouwendienst alsmede de toekomst van onze bijdragen aan de NAVO, de EU en de VN.

Naar verluidt probeert premier Rutte de onzinnige klimaatplannen te ‘verkopen’ aan een steeds kritischer reagerende samenleving, met de luchtfiets van extra werkgelegenheid en economisch voordeel. Welk Kamerlid durft hem de vraag voor te leggen, hoe hij aan die argumenten komt? Want economisch voordeel zou betekenen dat er landen bereid zijn extra kosten te maken om Nederland aan hun klimaatmaatregelen te laten verdienen. Terwijl die landen zelf luchtfietsen nodig hebben om de morrende bevolking te sussen. En zo lang wij onze windturbines uit Duitsland halen, onze kernstroom uit Frankrijk, onze zonnepanelen uit China, de houtpallets uit het buitenland en gas uit Nordstream Rusland , zijn er juist andere landen die aan onze klimaathype verdienen.

Maar kniesoor die daar op let, we doen het, net als met de corona-vaccins, voor de ander...!

Wij zullen handhaven..! Ik wens u allen een Gelukkig en Gezond 2022.Proost PROOST !
Last Edit:1 jaar 3 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 3 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 1 maand geleden #58320
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 26 december 2021

Peilingen
In verband met het Lichtfeest -Kerstmis mag niet meer van akela Von der Leyen van de EU, want kwetsend voor de islamlammen. In verband met dat christelijke feest deze week geen peilingen.

2021
Het krankzinnige jaar 2021 kon niet pijnlijker worden belichaamd dan in het Coalitieakkoord van Rutte 4. Rutte opnieuw premier is een onverdraaglijke gedachte maar hij zit er weer, Koning Leugen, wij moeten nu voor veel meer bidden dan alleen de zorg want voor wie het nog niet ziet, Rutte met dat putwaterwijf Kaag gaan voor veel van ons een existentieel probleem worden. Terwijl een collectieve apathie zich meester heeft gemaakt van de Nederlandse bevolking. Ze worden kapot gemaakt door een grijnzende leugenaar, en ze staan erbij en kijken ernaar. Detailhandel en horeca, ze laten zich gedwee als makke schapen naar de slachtbank leiden door een machtsgeile opportunist die niet het belang voor ogen heeft van Nederland, maar enkel en alleen het belang van Mark Rutte.

Machteloos moeten we toezien hoe een trekpop van de Europese Unie, en in het verlengde daarvan van het Wereld Economic Forum ons land finaal afbreekt en sabotage en staatsverraad pleegt. Op slinkse wijze heeft hij alle macht naar zich toe getrokken, en legt nergens verantwoording over af. Via on-democratische weg, voert hij de EU-VN-WEF-agenda's in. Landverraad. Volksverraad. Destructie.

Geen woord over de gecreëerde coronacrisis die ons dagelijks leven al twee jaar beheerst. Zonder zelfs nog maar een begin van een aanzet tot een lange termijnvisie over hoe het verder moet. Beschamend, bizar en incompetent. En tekenend voor dit landsbestuur: improviserend, struikelend en stuntelend van incident naar incident, losgezongen van de werkelijkheid, hoogdravende lawaaitaal, windowdressende maatregelen.

Opties voor een ‘langetermijnplan’ die laat Rutte opstellen door ‘150 creatieve en kritische geesten’, omdat hij zelf keine blasse Ahnung heeft. Zo zout zouden ze het in de DDR niet hebben gegeten, maar hier hebben ze het botte lef om "150 kritische creatievelingen" een lange termijn strategie te laten bedenken om komende winterslaap gestalte te geven. Wie die 150 zijn laat zich denken: de TK natuurlijk. Nou, dan weten we de uitkomsten nu al, die lopen langs de door het Rutte-Kaag kartel uitgezette lijnen Wat is de uitkomst is? De ‘hele samenleving moet zich instellen op een andere manier van leven’. Bijvoorbeeld door nooit meer handen te schudden. Of door carnaval in de zomer te gaan vieren. En alleen in de zomer af te spreken met veel familie. Door veel meer ‘thuisonderwijs’ te ontwikkelen. En de zomervakantie in de winter te gaan houden, oftewel de facto elke winter huisarrest.

Wat deze bizarre beleidsopties betekenen voor Nederland? Alleen al in het scenario met enkel mutaties van COVID-19 zal u nooit meer op tijd geopereerd kunnen worden in de reguliere zorg. Ook zal de menselijkheid permanent uit onze volksgemeenschap gezogen worden. Weet u nog hoe normaal het was om drie zoenen te geven? Zo snel kan het gaan.

De échte crises van onze samenleving worden in Den Haag structureel genegeerd: steeds minder democratie en vrijheid, steeds meer overheid en overheidsdwang, steeds meer EU en immigratie, een steeds diepere kloof tussen burger en politiek, en een alles doordringende verslaving aan schijnproblemen..klimaat, energie, stikstof. Stikstof...een bestuurlijk gecreëerd probleem met een dubbele bodem. Stikstof-crisis bestaat ALLEEN IN NEDERLAND, schrijft Ronald Plasterk nadrukkelijk.

Op elke weg die terugvoert naar een normaal leven worden obstakels opgeworpen. Economisch gaan we nog een zware pijp roken als gevolg van dat overheidsbeleid. De prijzen van alles worden welbewust opgejaagd, en niet alleen door ons afhankelijk te maken van peperduur Amerikaans vloeibaar gas, LNG, dat, volledig in strijd met het gelogen streven naar onze zorg voor het Klimaat, met kolossale tankers wordt aangevoerd, waarvan iedereen met twee functionerende hersencellen weet dat die schepen waanzinnig veel uitstoten van alles wat slecht is, terwijl dat gas middels fracking uit de grond is gehaald, wat gruwelijk slecht is voor het milieu, en waardoor kostbare landbouwgrond verloren gaat.

Aan alles is te merken dat onze "leiders" ook nu nog geen flauw idee hebben van wat er verder nog van hen wordt verwacht. Het simpele gegeven dat ze weten wie er de lakens uitdeelt, en aan wie ze zelf moeten gehoorzamen, betekent nog niet dat ze ook betrokken zijn bij de strategie. Van Kaag, Rutte en De Jonge, of die windvanen van het OMT een visie op de toekomst verwachten is écht teveel gevraagd. Ook al die "experts" zijn de afgelopen twee jaar zo gruwelijk door het ijs gezakt omdat de ene na de andere voorspelling het niveau van de "glazen bol" niet te boven kwam. En dat bovendien op elk niveau. Ook alle factoren waar zij zelf directe bestuurlijke verantwoordelijkheid voor droegen, gingen alle kanten op, behalve de goede. De data die gebruikt werden om hun "modellen" te voeden waren, en zijn, zó onvoorstelbaar slecht, dat eigenlijk iedereen die tracht de vinger aan de pols te houden is teruggevallen op de cijfers voor "oversterfte".

Wie waren er bij de uitbraak van covid op de hoogte van dit scenario?
Uiteraard de Amerikaanse geheime diensten die in november 2019 Trump, de NAVO-bondgenoten en Israël al informeerden over een komende pandemie die in Wuhan was afgetrapt, terwijl de Chinezen nog van niks wisten. Maar dat wil niet zeggen dat het gestuntel van de uiteenlopende regeringen, en de loze beloften van "even veertien dagen Lockdown, en dan kunnen we er weer tegenaan" gevolgd door "even twee keer een prik, en dan kunnen we er weer tegenaan", en nu "even een booster, en we kunnen weer verder", terwijl iedereen al weet dat de gevaccineerden vast zitten aan minimaal vier injecties per jaar, al een uitgeschreven script was. Daarvoor was het in de meeste landen gewoon teveel slapstick. Tenenkrommende onmacht en onbenul. Dat onbenul geloofwaardig acteren is zelfs voor politici en 'consensus'-wetenschappers, gepokt en gemazeld in office politics, teveel gevraagd.

In de wereld van vandaag is het menselijk bestaan teruggebracht tot zijn laagste niveau; het is schijnbaar achteruitgegaan, en is daarom vatbaar voor elke vorm van manipulatie en controle. Het komende jaar zal de ultieme test zijn voor de mensheid, want extreme tirannie zal niet sluimeren of verdwijnen, maar zal voorbij het voorstellingsvermogen van de meesten escaleren. Dit is geen ondoordachte doem en somberheid voorspelling, maar is gebaseerd op veel onderzoek en observatie, vooral in de afgelopen twee jaar…

Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe?
Wordt 2022 het jaar van het grote ontwaken? Prikspijt is met overgrote meerderheid verkozen tot woord van het jaar. Dat is het teken dat het Biowapen afgedaan heeft. Verzet is overwinning. Nog niet het grote vastlopen van de vaccin-agenda maar we kunnen wel opmerken dat 80 procent geen angst meer heeft.

Dus is het zaak om snel met de reset te komen, wil hun WEF-programma voort blijven gaan. Zijn ze klaar voor de reset of niet? Het is inmiddels duidelijk dat 1 februari 2022 de peildatum is; niet alleen voor de verplichte vaccinaties, maar dus ook voor het creëren van een nieuw soort samenleving die op de hel lijkt. Waarin we elke winter opgesloten worden in ons huis en elke zomer net iets meer mogen. Want elke keer dat mensen beginnen te eisen dat hun rechten en vrijheden worden hersteld, verschijnt er een nieuwe "variant". Vorige zomer de Delta-variant. Ook rechtvaardigde het een nieuwe en zeer controversiële maatregel: het fascistische vaccinpaspoort.

Elke dag de leugens en het bedrog erover, verspreid door telkens dezelfde trekpoppen bij de mediahoeren(m/v) bij de NOS, NPO, RTL, etc.etc. Gelukkig voor het kartel heeft de NPO beloofd dat ze in ruil voor dat miljard euro per jaar (zonder verantwoording af te moeten leggen) het wanbeleid van deze politieke miskleunen niet te zullen bespreken.

Massale cyber aanvallen worden aangekondigd. Elektriciteit uitval als in een 3e wereldland. Dit boezemt de schapen weer angst in en maakt hun weer chantabel. De aanval op de mensheid wordt nu voor de meerderheid duidelijk. De meerderheid kijkt de vijand nu recht in zijn gezicht. Koppen zullen rollen, figuurlijk, mogelijk letterlijk.

Vorig jaar, ergens in april publiceerden wij een artikel over psychopaat Bill Gates die terloops op Reddit aangaf dat een “digitaal certificaat” zou worden gebruikt om degenen te identificeren die het experimentele dodelijk, ziekmakend, sterilisatie COVID-19-vaccin hebben ontvangen. Dat was maanden voordat deze vaccins überhaupt bestonden. Zijn antwoord werd met afschuw ontvangen en velen noemden zijn idee onmiddellijk het Merkteken van het Beest.

Fast forward naar 2021:
Het paspoort is over de hele wereld geïmplementeerd. Bijna overal stuitte deze maatregel op verzet, protesten en zelfs rellen. De psychopathische ”machthebbers” probeerden het publiek te kalmeren door te stellen dat deze maatregel slechts tijdelijk was.

Delta
Toen Delta begon af te nemen, gingen er stemmen op om het paspoort en de verplichte 100% niet werkende maar ziekmakende muilkorven af te schaffen. Het was tijd om “met het virus te leven”. Mensen waren klaar om van de feestdagen te genieten. Intussen werd de speelruimte voor de globalisten en hun handlangers steeds kleiner. Net op het moment dat mensen in Kerststemming kwamen, moest er een nieuwe variant uit de hoge hoed getoverd worden. Dit keer uit Zuid Afrika. Om de angstpsychose gaande te houden, en een nieuwe opsluiting door te voeren. Dit terwijl Zuid Afrika zelf zegt dat deze variant niet gevaarlijker is dan vorige versies.

De Covid-marketingafdeling besloot dat dat ding een onheilspellende naam nodig had. Varianten worden meestal genoemd naar het Griekse alfabet, dus deze nieuwe zou "Nu" moeten heten. De marketingafdeling concludeerde echter dat Nu “verwarrend” was. Ook besloten ze om de volgende, Xi, over te slaan omdat - ik gok - de World Hell Organization (WHO) de gevoelens van Xi JinPing, de leider van China (China is na psychopaat Bill Gates een van de belangrijkste financieringsbronnen van de WHO) niet wilde kwetsen.

Omicron
Dus gingen ze meteen naar de letter Omicron. De marketingafdeling was blij met deze kwaadaardig klinkende naam. Bovendien had Bill Gates er al eens een PC game van gemaakt. Negatieve energie dat wilden ze overbrengen voor deze feestdagen. Raar feit: Omicron is afkomstig van de Fenicische letter ayin wat “oog” betekent. Het symbool dat Delta voorstelt is een driehoek. De combinatie van de twee = het ultieme symbool van de occulte elite. (overgenomen uit bron)
Maar dat is natuurlijk toevallig... toch?

Dus begon de door zionisten gecontroleerde mediablitz. Vakantieplezier en festiviteiten werden in alle VN, en EU Nazi Fascisten Unie aangesloten corrupte vazallen-staten verboden. De ”massamedia hoeren” (m/v) besloten zich in plaats daarvan te concentreren op dood, ziekte en wanhoop. Niet alleen dat, de MSM en alle elite corrupte overheidsinstanties kwamen samen om één boodschap te verspreiden: Kerstmis annuleren.
Beter om kerstevenementen te annuleren dan later te rouwen waarschuwt WHO-chef te midden van Kerstmis. Een van de talloze krantenkoppen die de afgelopen weken over de hele wereld werden gespamd.

Dus een niet-gekozen, tot op het bot gecorrumpeerde wereldwijde fascistische organisatie vertelt de hele wereld om Kerstmis te annuleren. Is dit normaal? Is dit een NIEUW normaal? Bovendien lijken lokale overheden veel meer bezig met het beheren van ons gezinsleven in plaats van het beheren van het gezondheidssysteem waarvoor ze worden betaald.

Opmerkelijk aan al deze hysterie is dat bijna alle ”wetenschappelijke” gegevens over Omicron “positief” zijn. De variant werd, zoals gezegd, voor het eerst gedetecteerd in Zuid-Afrika, waar het zich exponentieel verspreidde. Toen duurde het slechts een paar weken voordat de gevallen sterk daalden. Gedurende die tijd merkten wetenschappers op dat de symptomen mild waren, ziekenhuisopnames stabiel bleven en, nog belangrijker, er bijna geen sterfgevallen waren. En er is nog beter nieuws: de meeste pandemieën in de loop van de geschiedenis zijn uitgedoofd door te muteren in besmettelijkere maar zwakkere varianten. Naarmate het virus meer gastheren probeert te bereiken, wordt het ook veel minder dodelijk. Gemeenschappen ontwikkelen uiteindelijk groepsimmuniteit (een term die uit ons vocabulaire werd verbannen) en de pandemie verdwijnt uiteindelijk.

Dat gezegd hebbende, hebben zionistische massamedia-”experts” ervoor gekozen om al deze feiten te negeren. In plaats daarvan richten ze zich op angst, verdeeldheid, gaslighting en een zieke obsessie met het annuleren van Kerstmis. Erger nog, de Europese Unie probeerde zelfs het woord Kerstmis uit de openbare toespraak te bannen. Ze haten vreugde, geluk, familiewaarden en de viering van de geboorte van Christus. Ze willen precies het tegenovergestelde. U dacht dat Von der Leyen dat over Kerstmis zelf bedacht had? Nee, veel te moeilijk. Von der Leyen bedenkt zelf NIETS. Daar heeft ze de brains niet voor. Waarom is er een duidelijke focus op het verzuren van Kerstmis over de hele wereld? Omdat massamedia in het gedrang komen. Het is een beerput van toxiciteit die tot doel heeft de wereld te vernederen en te demoraliseren. Dit jaar van krankzinnigheid culmineert met de wereldwijde elite psychopaten die de hele wereld ronduit vertelt om Kerstmis te annuleren. En deze waanzin is zorgvuldig berekend. Ze willen ons nog verder vernederen en ons weghalen van alles wat wáár, puur en echt is. Ze proberen zelfs te knoeien met de hoofden van onze kinderen door ze te laten twijfelen aan hun eigen geslacht. Het bijhouden van al deze waanzin is niet eenvoudig.

SamenvattendDit jaar was krankzinnig. Het is moeilijk om positief te blijven als er een schaamteloze poging is om de wereld te demoraliseren en onze landen van binnenuit te vernietigen. Maar er zijn redenen om hoopvol te blijven. Er is een steeds groter en zeer voelbaar verzet tegen de krankzinnige agenda van de elite psychopaten. Mensen die vroeger fundamentele waarheden afdeden als ‘complottheorieën’ worden elke dag hardcore waarheidszoekers. En ze pikken het niet meer. Genoeg is genoeg. THE BIG RESIST

Tot die tijd, zorg voor uzelf en uw dierbaren. Fijne Kerstdagen, Gelukkig Nieuwjaar en tot in 2022! Op uw Gezondheid en Welbevinden PROOST !
Last Edit:1 jaar 1 maand geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 1 maand geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 1 maand geleden #58295
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 19 december 2021

Peiling
VVD zakt verder na regeerakkoord
De peiling van vandaag, gebaseerd op bijna 5000 ondervraagden is uitgevoerd op zaterdag. Grotendeels voorafgaande aan de de persconferentie, waarin een nieuwe lockdown is aangekondigd. Aangenomen kan worden dat de cijfers vooral een weerslag zijn van de wijze waarop men het regeerakkoord en de discussie erover heeft ontvangen.

In de peiling van vandaag gaat Maurice de Hond dieper in op de wijze van reageren van de kiezers op de verschillende onderdelen.

Alvorens de zetelverdeling wordt weergegeven lijkt één vraag richtinggevend te zijn voor de uitslag van vandaag: Welke partij men vindt die het meest zijn zin heeft gekregen bij het regeerakkoord. 54% van de ondervraagden antwoordt dan D66, 14% de VVD. 11% geeft aan dat alle partijen in ongeveer dezelfde mate hun zin hebben gekregen, 15% weet het niet en 6% geeft een ander antwoord.

Van de kiezers die VVD hebben gestemd zegt 60% dat D66 het meest haar zin heeft gekregen en 10% noemt de VVD en bij CDA-kiezers is dat 63%. De VVD, die toch al in de laatste weken het in de peiling slechter ging doen, is daardoor nog meer zetels kwijtgeraakt (-3) en staat daardoor op min 7 t.o.v. de verkiezingen. Daarmee staat nu ook de derde regeringspartij op een fors verlies. Hoewel D66 en CDA eentje stijgen is het totaalverlies van die drie partijen nu 21 zetels. Bij de verkiezingen haalden ze 73 zetels, nu zijn het nog maar 52.

Dat verlies is per saldo met name terechtgekomen bij JA21, BBB en Volt, die nu samen op 17 zetels winst staan. (JA21 steeg 2 zetels).

> Die totale uitverkoop van al onze vrijheden aan de ongekozenen in Brussel van Volt verbaast mij nog elke dag.

Omicron, de symptomen
Nog even over die levensgevaarlijke variant omicron, zó gevaarlijk dat het ons een Kerstfeest met familie en vrienden verbiedt. Volgens Dr. John Campbell, uit het Verenigd Koninkrijk zijn de symptomen van omicron:
-loopneus, -hoofdpijn, -vermoeidheid, van mild tot zwaar, -niezen, -kriebelige keel, kortademig
Gewone verkoudheidssymptomen dus. En voor een verkoudheidsvirus wordt het hele land op slot gegooid!?

Om echt te meten of de een de ander besmet, moet je de methode van Koch gebruiken. Er is nog nooit een virus uit een vermeend covid-19 patiënt geïsoleerd. Men weet dus niet hoe het eruit ziet. Men heeft nog nooit besmettelijkheid aangetoond door het geïsoleerde virus in een gezond persoon te stoppen en dan in het bloed te zien dat de tweede persoon het virus heeft. Men gebruikt testen die niet geschikt zijn om op virussen te testen. Men heeft nog nooit het origineel geïsoleerd, en dus geldt dit eveneens voor alle varianten die nu met de regelmaat van de klok opduiken.

En omdat het er bij het kabinet alleen om gaat de angst bij de mensen in stand te houden, wordt er een monster van dat Omicron gemaakt....
Rutte vertelt, Rutte vertelt verder, Rutte kan me nog meer vertellen.
Maar hij vertelt niet dat de EU-leiders er tijdens hun decembertop in Brussel niet in geslaagd zijn om een einde te maken aan de ontstane lappendeken van reisregels. Op dit moment doorbreken Ierland, Portugal, Griekenland en Italië de eenduidige aanpak met een extra testplicht voor iedereen, ook voor gevaccineerden.
Dus worden in Brussel ( die weer een uitgelezen kans ziet de landen te overrulen wegens gebrek aan daadkracht en eenheid) paniekberichten gelanceerd en grote druk uitgeoefend om dat varkentje voor heden en toekomst door Brussel te laten wassen.
De oplossing? Joh, die ligt al lang klaar! Alleen is het nu tijd om de geesten te masseren en deze rijp te maken voor massale acceptatie zodat burgers 'hun vrijheid' terug kunnen krijgen...snappu?
In de achtergrond is al heel lang een machtige lobby actief voor een vorm van coronapas en een bijbehorende QR-maatschappij. Ze noemen dat de digital identitiy industry.

Deze industrietak (= uiteraard satanische sekte) heeft het voor elkaar gekregen dat de Europese Commissie de coronapas wil gaan uitbreiden naar de wat zij noemen de ‘volmaakte digital wallet. De achterliggende techniek is gebaseerd op blockchain en dat betekent weer dat eenmaal opgeslagen informatie nooit meer kan worden verwijderd. Er ontstaat een permanent bestand waar alle bewegingen, acties en transacties van burgers in kunnen en zullen worden vastgelegd.

Dit model wordt omarmt door Brussel en in het hele proces van invoering zal Nederland onder leiding van de beruchte vrijmetselaar Mark Rutte voorloper worden. Wij gaan het prototype van deze nieuwe digitale identiteit uittesten.

In plaats van de beoogde vrijheid, betekent dit uiteraard de ultieme slavernij. Waar alle aandacht is gericht op een niet bestaand monster zodat mensen een boosterprik nemen en straks helemaal klaar zijn voor het o zo gemakkelijke Euro coronapaspoort (digital wallet), zo wordt alle aandacht afgeleid van het werkelijke monster: de dodelijke injectiespuit

In de tweede week van december (week 49, 6 tot en met 12 december 2021) overleden naar schatting 4 100 mensen. Dat zijn er ongeveer 1 050 meer dan verwacht, maar wel minder dan in de week ervoor (4 327). De sterfte is verhoogd onder alle leeftijdsgroepen, en zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Naar meer dan 1.000 extra doden wordt niet gekeken en niet alleen bij ons trouwens want hetzelfde gebeurt in andere landen, maar alle aandacht gaat uit naar een niet bestaand monster.

Gisteren werd een vanuit oogpunt van volksgezondheid volkomen idiote en diametrale harde lockdown afgekondigd, de volgende klap die het regime Rutte uitdeelt in de opzettelijke stapsgewijze afbraak van de vrije en welvarende Nederlandse samenleving en economie. Maar…Wat op viel aan het verhaal van Van Dissel: de eerste twee prikken werken niet tegen omicron en een derde of vierde wel? Omicron was drie weken geleden ook al heel besmettelijk en relatief mild dus dat kan het niet zijn. Dan blijft naar mijn oordeel alleen over de behoefte om iedereen zo snel en zo vaak mogelijk te vaccineren met iets dat niet werkt tegen omicron. En wat daar de ratio van is en waarom dat met zo’n angstverhaal. Wie is hier nu compleet van de pot gerukt?

Covid is het warmhoudplaatje onder de pan met hutspot
Covid is het warmhoudplaatje onder de pan met hutspot, schreef mijn favoriete columnist
Niet bestaand monster leidt aandacht af van wat er echt aan de hand is. Waar het werkelijk om gaat is dat het financiële systeem op ontploffen staat. De ECB, een bad bank dankzij het "beleid" van Mario Draghi met zijn jarenlang iedere week 85 miljard euro bijdrukken voor grootkapitaal, en later ook 65 miljard per week voor de middelgrote bedrijven, nou die Europese Centrale Bank dus, die verkeert namelijk in een ernstige crisis, en staat er van alle centrale banken het slechtste voor. En nu Amerika renteverhogingen heeft aangekondigd waarmee het een financiële ‘Derde Wereldoorlog’ heeft ontketend, is het vanaf 2022 over en uit voor de eurozone en daarmee de EU.

Zet ik alles op een rijtje, de machtige multinationals, de machtige supranationale en gouvernementele organisaties, en de machtige mediagiganten, dan zal duidelijk zijn dat sinds de opkomst van het globalisme het kapitaal regeert. Geld maakt macht, veel geld geeft veel macht. De elite bezit 90 % van het mondiale kapitaal. De geschiedenis heeft ons geleerd dat wanneer de macht van het kapitaal te groot wordt er een dictatuur ontstaat van een elitair clubje machthebbers. Politiek corrumpeert door de kapitaalkrachtige lobby van de elite. Het kapitaal doet automatisch z’n werk. Politici zijn behalve mensen vaak narcisten die zich willen bewijzen. En niet alleen politici. Ook de rechterlijke macht, wereldwijd, is gecorrumpeerd. Alles voor de POEN !

Ons rechtssysteem is verrot. Neurenberg 2.0 kansloos. We moeten het zelf doen.
Dr. Reiner Fuellmich ziet geen kans meer om via de normale weg recht voor de bevolking te halen.
De enige manier om dit te beëindigen is door de mensen in opstand te laten komen en de autoriteiten te vertellen dat het genoeg is. Het zijn niet de rechtbanken die dat gaan doen. De rechtbanken, misschien kunnen we ze nog gebruiken om dingen op te ruimen. Maar ik ben bang dat ze zelfs daar niet eens goed voor zijn. Omdat ze zo geïnfiltreerd zijn door de andere kant dat we een heel nieuw rechtssysteem moeten opzetten.


In Polen heeft Fuellmich het een en ander uit de doeken gedaan. Het lijkt er sterk op, dat de bal bij de bevolking ligt, terwijl hij ook wel kan weten dat de massa niet meer in beweging gaat komen om het onrecht te keren. Hij is al van verschillende kanten beschuldigd van misleiding en tijdrekken, gecontroleerde oppositie dus. Voor de Polen is het direct al een slechte start geweest, want opeens moet er volgens de regering daar ook meer gevaccineerd worden en worden de maatregelen weer ingevoerd. De reactie van de heersers is vlug en lenig.

Hieronder zijn hele betoog:
“Er zijn geen samenzweringstheorieën meer over. Ze zijn allemaal waar geworden en het zijn geen theorieën meer.”

Een van de vragen die hem werd gesteld, was het feit dat velen beweren dat het virus niet bestaat, omdat het nooit geïsoleerd is geweest. Zijn antwoord was dat het er juridisch gezien echt niet toe doet. De fraude heeft plaatsgevonden met de PCR-tests en dat is wat juridisch zal worden blootgelegd.

Ik wil niet in deze strijd komen (over of het virus geïsoleerd is of niet), want het maakt echt niet uit. Ik denk dat we deze vraag niet kunnen beantwoorden. Als we weten dat het virus niet gevaarlijker is dan de griep, en als we ook weten dat we geen coronapandemie hebben, maar alleen een PCR-testpandemie, laten we dan achter de mensen aan gaan die deze leugens naar buiten brengen. Drosten, de WHO, Tedros, Fauci.

En dan, zoals de Amerikanen zeggen, laten we het bewijs volgen. Van de ene persoon naar de andere. En ik ben er zeker van dat veel van deze mensen, die slechts marionetten zijn, veel van deze mensen lafaards zijn, en vroeg of laat zullen ze ons leiden naar wie echt de leiding heeft en echt verantwoordelijk is.

Van wat we van Catherine Austin Fitts hebben geleerd, is er natuurlijk een zeer kleine groep zeer rijke mensen die achter de schermen de WHO runnen, die deze marionetten gebruiken. Ik weet het niet, misschien 300, misschien 3000 zeer rijke families die hun geld investeren in grote beleggingsvehikels, zoals Blackrock en Vanguard, en enkele van de anderen.

En door deze investeringen, of via deze vehikels, herinvesteren ze vervolgens hun geld. Bij Deutsche Bank bijvoorbeeld is 10% van de aandelen in handen van Blackrock. Daardoor controleren ze het. Samen met misschien de Chinezen en mensen uit Qatar.

Dus in essentie is de grote vraag natuurlijk waarom ze dit doen? Het antwoord, denk ik, is omdat ze bang voor ons zijn, omdat er zo weinig van hen zijn, misschien 10.000, misschien 3000, we weten het niet.

Maar ze hebben veel geld. Waarom hebben ze zoveel geld? Omdat ze het van ons hebben gestolen, via hun bedrijven. En ze zijn bang dat wij er achter zijn gekomen, en wij zijn er veel over te weten gekomen. Ze hadden dus iets nodig om onze aandacht af te leiden. En zo hebben ze Corona uitgevonden. Ze willen controle, volledige controle, omdat het psychopaten en sociopaten zijn.

Ze proberen iedereen bang te maken, zodat niemand meer kan nadenken, en dat iedereen uiteindelijk instemt met vaccinaties met iets dat geen vaccin is, maar een genetisch experiment wat dodelijk is.

Over een proces van Neurenberg 2.0:
Het verschil tussen het oorspronkelijke Proces van Neurenberg en waar we aan denken, is dat toen ze de processen van Neurenberg uitvoerden, het niet één, maar vele processen na de oorlog waren, het was na de oorlog. De oorlog was voorbij.
Wat we nu doen, en wat we van plan zijn te doen, gaat gebeuren terwijl de oorlog waarschijnlijk nog gaande is.
We hopen dat het snel voorbij is. Het zal niet echt voorbij zijn, want er is veel opruimwerk te doen. Maar ik hoop dat het misschien nog maar een paar weken gaat duren, misschien nog 2 of 3 maanden, want ze hebben echt hun hand overspeeld. Ze gaan nu echt los. Ze houden overal verschrikkelijk huis.

Maar we zijn van plan om een internationaal proces te voeren met misschien de 40 advocaten met wie we contact hebben gehad, waaronder een van de advocaten hier uit dit land, en het plan is om dit tegen het einde van het jaar te doen.

En het wordt maar een proef voor…. het is een echte beproeving. Maar het is… met een echte rechter, met echte deskundigen en met echte getuigen, en echte advocaten natuurlijk, uit elk land.
De belangrijkste boodschap die dit proces zal sturen, is de boodschap die via de getuigen wordt gestuurd die zal uitleggen wat er met hen is gebeurd, wat voor soort schade ze hebben geleden, hoe hun bedrijven werden vernietigd, hoe ze een geliefde verloren, hoe ze een nier verloren misschien, vanwege de bijwerkingen van de injecties, de vele andere nadelige effecten.

Maar er komt ook een uitspraak. Maar dit gaat misschien maar 6 dagen duren Gewoon om de andere kant een voorproefje te geven van wat komen gaat.
Want we zijn er klaar voor. We hebben de mensen, we hebben de advocaten die zijn opgeleid en die begrijpen waar het allemaal om draait. Dus de eigenlijke proef, dit zal gewoon een eerste proef zijn. Er zal meer dan één proef zijn.

De jury zal het volk zijn. De mensen die hier naar kijken, via een livestream. En dat zullen ze uiteindelijk ook doen…. zij zijn degenen die het oordeel zullen vellen.

Maar nogmaals, we zullen veel meer nodig hebben dan alleen deze ene proef. Er zijn nog veel meer van dergelijke processen die op dit moment worden ingediend, met name in de Verenigde Staten, omdat er nog steeds veel rechters zijn die echt onafhankelijk zijn, velen van hen die zijn gekozen door de mensen met wie ze werken, in hun regio.


Maar zoals ik al zei, de enige manier om dit om te draaien, is niet via de rechter, dat duurt te lang. Het moet gebeuren door de mensen zelf. Sta op en zeg dat ze naar de hel kunnen lopen. Want daar komen ze ook vandaan.

Fuellmich maakt duidelijk dat gerechtigheid nooit zal worden gevonden in de rechterlijke macht, vooral niet in Duitsland. De rechtbanken, althans op de hoogste overheidsniveaus, worden allemaal gecontroleerd door corporate globalisten.

We zullen onze eigen rechtssystemen moeten opzetten, en dat zullen we ook doen. Ik denk dat we onze eigen … tja, hoe noem je dit? Ik denk dat we ons eigen parallelle universum moeten opzetten.
En we moeten nu beginnen. In veel gevallen zijn we al begonnen. Omdat het huidige systeem niet kan worden gehandhaafd. Het is onherstelbaar. Je kunt niets meer oplossen.

We moeten ons systeem van economie, van onderwijs, van recht maar toch vooral het onderwijs opnieuw opzetten, omdat onderwijs zo belangrijk is.
Als mensen niet leren waar dit allemaal over gaat, als ze niet leren dat ze vragen moeten stellen, dan zullen ze in robots veranderen. En dat is wat ze proberen te doen met onze kinderen.

Het enige advies dat ik je kan geven is, speel niet mee. Maak contact met iedereen. Stel je eigen parallelle universum op, verbind je met alle mensen die aan de goede kant staan, en als de tijd daar is, en het zal komen, en ik denk dat het snel zal komen. We zullen allemaal moeten opstaan en we zullen ze naar de hel sturen, waar ze vandaan kwamen, aldus Dr. Reiner Fuellmich


Zie wat ik lees op State of the Nation: CDC trekt ondersteuning voor PCR-tests in
Is dit het begin van het einde?Bericht op State of the Nation:
Geplaatst op december 17
Amerika's frontlinie artsen
aflds.org

Lab alert trekt permanent verzoek aan FDA in om autorisatie voor noodgebruik te verlenen voor PCR-tests om SARS-CoV-2 te detecteren
door Yudi Sherman

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zullen tegen het einde van dit jaar pcr-tests niet langer erkennen als geldige methoden voor het diagnosticeren van COVID-19. De CDC kondigde in een laboratoriumwaarschuwing op zijn website aan dat het zijn permanente verzoek aan de Food and Drug Administration (FDA) zal intrekken om toestemming voor noodgebruik te verlenen voor PCR-tests die moeten worden gebruikt om SARS-CoV-2 te detecteren. Het verzoek, dat in februari 2020 werd uitgegeven, zal op 31 december 2021 worden ingetrokken, een stap die aangeeft dat de CDC het gebruik van PCR-tests als geldige diagnostische methoden voor COVID-19 niet langer goedkeurt.

In de eigen woorden van de CDC: "Na 31 december 2021 zal CDC het verzoek aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor Emergency Use Authorization (EUA) van de CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel intrekken, de test die voor het eerst werd geïntroduceerd in februari 2020 voor detectie van SARS-CoV-2 alleen."

PCR-tests worden veel gebruikt bij massatests in de Verenigde Staten en over de hele wereld om de aanwezigheid van COVID-19 bij individuen te detecteren. De beslissing van de CDC, genomen in juli 2021, komt omdat meldingen van vals positieve resultaten van COVID-tests zijn toegenomen.....
zie: stateofthenation.co/?p=101223

Nog even tijd om wat lekkers te drinken? Op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 19 december 2021:
VVD 27(-3), PVV 19, D66 18(+1), PvdA 9 (-1), GroenLinks9, PvdD 9,SP 8, BBB 8, Ja21 9(=2), Volt 7, CU 6, FVD 6, CDA 7(+1), SGP 3, DENK 3,Bij1 1, BVNL1, 50PLus 0
Last Edit:1 jaar 1 maand geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 1 maand geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 1 maand geleden #58270
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 12 december 2021

Peilingen
VVD glijdt langzaam af
De peiling van deze week verschilt bij alle partijen geen of slechts één zetel t.o.v. de vorige week. Alleen bij de VVD zien we een daling met twee zetels naar 30 zetels. Daarmee staat de VVD op het laagste punt sind half april. Besef dat na het tumultueuze debat op 1 april de VVD op 28 zetels stond, D66 op 25 en CDA op 15. Maar een week later was de VVD al weer gestegen naar 31.
Sinds half april zijn D66 en CDA samen 16 (!) zetels kwijtgeraakt en die zijn vrijwel allemaal -direct of indirect- terecht gekomen bij BBB, JA21 en Volt, die samen nu 15 zetels hoger staan dan ze hebben gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen.

In de komende week zal -naar verwachting- het concept regeerakkoord bekend worden gemaakt en in de weken erna, wie er in het kabinet gaan zitten. Het is de vraag of dat nog grote verschuivingen ten gevolge zal hebben voor de electorale positie van de vier regeringspartijen.
De ervaring leert dat als er veel onvrede is in de samenleving over regering en politiek, zoals dat nu is, dat bij het bekend worden van een regeerakkoord eerder het gevoel zal komen van het glas is half leeg dan half vol.

Aan de andere kant is de electorale positie van het CDA en D66 t.o.v. de verkiezingen dusdanig verzwakt, dat niet goed voor te stellen is dat die twee partijen na het bekend worden van het regeerakkoord nog duidelijk zullen gaan dalen. Zeker D66 zou nog wel eens electorale winst kunnen halen als het akkoord een duidelijk D66-signatuur heeft.

Electoraal gezien wordt de belangrijkste vraag hoe de VVD-kiezers zullen reageren op het regeerakkoord. Want het gevaar voor de VVD zal zijn dat als dat akkoord een te sterk D66-signatuur heeft het electoraal negatief zal uitwerken. Partijen rechts van de VVD (en dat zijn er inmiddels steeds meer) zouden daarvan kunnen profiteren.

Dit zou ook gevolgen kunnen hebben van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen over drie maanden. Maar bij die verkiezingen zal in de meeste gemeenten geen van deze vier (PVV, FVD, JA21, BVNL) meedoen. Dat zal de positie dan van lokale partijen bij die verkiezingen verder versterken.
Alles na te lezen op Peil.nl

Even een reminder op deze natte zondag. De mensen die vanuit de regering medeverantwoordelijk waren voor de Toeslagenaffaire zitten binnenkort zonder ook maar een spoor van schaamte, weer op hun plaats om ons land nog verder te slopen en over te dragen aan de ongekozen en in 2005 door de bevolking massaal afgewezen Europese Unie en die andere vreemde mogendheid, de VN. Dat Gert -Jan Segers van de ChristenUnie, ondanks hevig verzet vanuit zijn achterban opnieuw instapt bij dat criminele zootje toont dat hij een gewetenloze, ruggengraatloze FARIZEEËR is.
Mijn lieve moeder zaliger placht te zeggen: "Als het om poen gaat is iedereen van hetzelfde geloof"

We staan dus aan de vooravond van de installatie van een kabinet met dezelfde partijen als de partijen die een ‘ongekend onrecht’ veroorzaakten en omwille daarvan aftraden. Tussendoor blaatte de politiek leidster van de Nieuw Leiderschap Beweging D66 iets over ‘fatsoen’. Maar toen ze moest handelen in een aantal zedenzaken binnen haar partij bleek ze bedroevend weinig idee van fatsoen te hebben, maar bleek des te handiger in het onder het tapijt vegen van een flink aantal MeToo gevallen, waar ze al vanaf haar toetreding tot de partij van op de hoogte was. U zult het met mij eens zijn..nog meer D66 nieuw leiderschap kun je dit land en volk niet aandoen.

Alles wat er met ons is gebeurd het afgelopen anderhalf jaar heeft alleen kunnen gebeuren door een smerige truc van de overheid. De landelijke politiek heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Nee, ik ben niet benieuwd naar hoe gemakkelijk onze "zéér betrouwbare en zéér capabele volksvertegenwoordigers" die een falend, crimineel en naar huis gestuurd kabinet - inclusief de leider ervan - opnieuw verwelkomt. Dat weten we toch? Dat zien we toch iedere dag.

Nee, het dieptepunt van de week was wat mij betreft Soumaya Sahla. Tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie (de Hofstadgroep) en verboden wapenbezit houdt zich bezig met ‘nationale veiligheid’ in de werkgroep Justitie en Veiligheid. En haar zus, Fonda Sahla zit sinds kort namens D66 in het parlement. En als Geert Wilders, die mede dankzij de Hofstadgroep al ruim zeventien jaar 24/7 de strengst mogelijke beveiliging moet hebben een debat wil over zijn veiligheid in zijn werkomgeving, het hart van de Nederlandse democratie, om te overleven. Hij krijgt van de politieke tegenstanders GEEN debat.

We worden op een akelige manier te grazen genomen door een kliek die de democratie op een schandalige manier misbruikt. Ik weet zeker dat daar geweld uit voortkomt. Sneller dan we denken.


Een groep van bejaarde 80-plussers probeert de wereld over te nemen...De weg naar de autoritaire bewakingsstaat. Ze noemen het “The Great Reset.” Het houdt in dat ze gebruik maken van de onthutsende impact van het corona angst virus om een zeer specifieke nazi fascistische agenda te bevorderen. Deze agenda sluit perfect aan bij een andere specifieke agenda, namelijk die van de Verenigde Naties.

Het World Economic Forum in Davos propageert een zogenoemde Great Reset. Het gaat om de vestiging van een totalitaire wereldorde en de afschaffing van persoonlijk bezit en eigendomsrechten. Posterboy voor het totalitarisme: Klaus Schwab.Zijn bekendheid dankt hij aan zijn oprichting en voorzitterschap van het World Economic Forum (WEF). In de afgelopen halve eeuw is de invloed van het WEF uitgegroeid tot een van de belangrijkste leiders in het voorstel van een nieuwe wereldorde.

Net als bij de heer Hitler, is de techniek om het totalitarisme 2.0 aan de mensen van de landen in kwestie te verkopen, nogmaals: “Maak de leugen groot”. De video van de heer Schwab biedt een idyllische staat waarin mensen zich kunnen ontdoen van alle persoonlijke schulden, de politieke onrust en de sociale onrust die nu zo snel toeneemt.

De voorgestelde oplossing is dat u uw recht op bezit permanent opgeeft, in ruil voor een leven waarin er minimale verantwoordelijkheid is. De wereldregering zal u voorzien van een basisinkomen. U huurt alles wat u nodig heeft: een woning, een voertuig, apparaten, zelfs uw kleding.

Het belangrijkste is dat u gelukkig zult zijn.
Er zullen geen oorlogen meer zijn. Een “handvol landen” zal de wereld coöperatief regeren. Op medische hulp hoeft u niet te wachten. “Er komt een wereldwijde prijs voor koolstofemissies”. (Hierin staat dat degenen die fossiele brandstoffen gebruiken – iedereen – zullen worden belast voor het gebruik ervan, hoewel er geen verklaring wordt gegeven over hoe dit de wereld ervan weerhoudt om binnen twaalf jaar te vergaan als gevolg van emissies zoals de globalisten beweren.)

De regering heeft de volledige controle over elk aspect van je leven, plus de taak om alle obstakels voor je geluk weg te nemen. Klinkt geweldig. Waar meld ik me aan?
Maar als we even stilstaan en nadenken, willen we misschien een paar vragen stellen.

Om te beginnen geeft u alle rechten op bij het begin van de deal. U bent al uw bezittingen waar u zo hard en zo lang voor hebt gewerkt en al uw vrijheden waar onze ouders en grootouders onzegbaar leed en verlies voor hebben geleden, kwijt. U bent 100% afhankelijk van de staat. Hun deel van de deal moet aan de achterkant worden afgeleverd.

Maar als je eenmaal volledig afhankelijk bent en jezelf niet langer van de deal kunt bevrijden, is er niets meer dat ze ervan weerhoudt de punch bowl te verwijderen … Oh-oh...! Alle beloofde dingen kunnen een voor een worden ingetrokken, totdat je zowel ondergeschikt als verarmd bent. Het ontbreekt je aan het vermogen om in opstand te komen of zelfs te klagen.

Generaties lang hebben politieke leiders loze beloften gedaan die nooit zijn nagekomen. Zowel conservatieve als liberale politieke leiders hebben consequent een grootse show gemaakt van onenigheid met elkaar over welke vorm van bestuur de mensen het beste zou kunnen dienen. Maar toch, op de een of andere manier, het resultaat, ongeacht welke groep theoretisch de macht in handen heeft op een bepaald moment, het is altijd een grotere, machtigere regering geweest en een bevolking die steeds meer van haar vrijheden werd beroofd – sociaal, politiek en economisch.

Alle sociale, politieke en economische problemen die momenteel bestaan, zijn veroorzaakt door politieke leiders. Ze vragen je nu om erop te vertrouwen dat ze een einde maken aan die problemen....die ze zelf hebben veroorzaakt !?

De belofte is simpel: je bezit niets. En je zult gelukkig zijn. Nou, is dat geweldig, of niet? U hoeft zich niet aan te melden hoor. Het enige wat u hoeft te doen is stil te zitten en de transformatie naar totalitarisme te accepteren terwijl deze zich voltrekt. Niets is eenvoudiger.

En de elite kan niet wachten en is zó gretig om beleid te promoten en zo snel mogelijk doorvoeren zoals negatieve rentetarieven, de afschaffing van contant geld en massale migratie. Deze trends zijn in beweging en versnellen in hoog tempo.

Waar we naartoe gaan? Naar een ramp! Een ramp van wereldklasse...een ramp zoals we nog nooit eerder hebben gezien. En weet u...de coronacrisis werd doelbewust in het leven geroepen om dit onzalige plan nog verder te versnellen.

Ze bieden verschillende perspectieven over deze agenda en de gevolgen van de Great Reset voor u als burger en individu. De schellen zullen u van de ogen vallen. Dit onderwerp verdient alle aandacht, het gaat om de toekomst van onze volgende generatie.

Enne… waar komt dat idee van marxisme ook alweer vandaan waar ze Rusland en China (na de opium uitbuiting) mee lamgelegd hebben. En wie hebben Lenin, Trotsky en Mao gesponsord? Juist ja, de elite achter de macht in Amerika. Rockefeller, Carnegie, Warburg, etc etc. Mensen, ga je eens verdiepen in de wereld achter de matrix.

Doen we de komende week..nu gaan we eerst iets lekkers drinken en toost ik graag op uw gezondheid en welbevinden. En op Max Verstappen PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond c.s. van zondag 12 december 2021
VVD 30(-2), PVV 19(-1), D66 17(+1),PvdA 10, GroenLinks 9, PvdD 9, SP 8,BBB 8, JA21 7, Volt 7(+1),CU 6, FvD 6, CDA 6(+1), SGP 3, DENK 3, Bij1 1, BVNL 1, 50Plus 0
Last Edit:1 jaar 1 maand geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 1 maand geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 1 maand geleden #58208
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 november 2021

Peilingen
Geen wijzigingen in politiek voorkeur deze week. Wat laat de Stemming 28-11-21 zien: Pas op de plaats
Het blijft een vreemde ervaring om aan de ene kant te zien dat er veel mensen zijn, die niet meer de partij verkiezen, die ze bijna 9 maanden geleden gekozen hebben. En aan de andere kant te zien dat de bewegingen tussen partijen van week tot week klein zijn, schrijft Maurice de Hond vandaag.

Dit heeft bij de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen tot winst voor lokale partijen geleid, naast de gebruikelijke lage opkomst bij dit soort verkiezingen. Als een landelijke partij het goed deed (zoals het CDA in Cuijk) dan kwam het meer doordat het als het ware een lokale partij was met een populaire lijsttrekker onder de koepel van de landelijke partij.

De trend in de richting van lokale partijen bij gemeenteraadsverkiezingen is in Nederland al een tijd aan de gang. Zeker nadat de hegemonie van PvdA en CDA zo’n 20 jaar geleden electoraal werd doorbroken. En was in de kleinere gemeenten toch al meer het geval dan in de grote.

De uitslagen van de landelijke partijen afgelopen woensdag zegt weinig voor hun landelijke positie, maar is toch wel een soort vooraankondiging van de uitslag op 16 maart a.s. De grote vraag dan zal dan vooral zijn hoe het in de middelgrote en grote gemeenten toegaat, waar de rol van lokale partijen nogal verschilt van gemeente tot gemeente.

Electoraal lijkt het nu meer te zijn dat kiezers bij hun gepolariseerdere positiebepaling t.o.v. partijen vooral weten wat ze niet willen stemmen, dan wat ze wel willen stemmen. Dat er nog geen kabinet is, helpt niet. Mede omdat het gevoel is bij de kiezers dat op de belangrijkste dossiers men een vorm van machteloosheid etaleert. Maar of de vorming van een nieuw kabinet met de vier oude partijen, vervolgens tot een nieuw electoraal elan zal leiden, lijkt ook niet zo waarschijnlijk te zijn. Maar wat het dan wel gaat worden in de komende maanden is de grote vraag, waarbij de verdere ontwikkelingen rondom de Coronacrisis, ook nog een belangrijke rol kan gaan spelen. Maar dat lijkt dan mede af te gaan hangen van externe ontwikkelingen op dat vlak.
De uitslag is dus identiek aan de vorige week.
Alles na te lezen op Peil.nl


Formatie 2021
Dat er nog geen nieuw kabinet is, is geen kwestie van niet kunnen, maar van berekening. Rutte kon zich heel lang verbergen achter de macht die hij ons vernederend in het gezicht smeet toen hij na zijn aftreden wegens het Kinderopvangtoeslagenschandaal jolig opmerkte dat hij nu helemaal niet meer weggestuurd kon worden. Dat hij nu machtiger was dan ooit tevoren. Regeren per decreet.

Kijk, de hele wereld weet nu onderhand wel dat macht het enige is waar Rutte van houdt; vrienden lijkt hij niet te hebben of het moeten pionnen zijn die hij kan gebruiken, verliefd is hij volgens mij alleen op zijn eigen spiegelbeeld en dromen doet hij alleen van de loopbaan die hij nu met veel sociaal en juridisch geweld afdwingt en van mensen snapt hij echt niets.
Interesseren hem ook niet.

Nederland staat op ontploffen
Er zijn altijd slechte tijden geweest - maar die waren zowel in de tijd als regionaal beperkt. Maar vandaag de dag is er geen ontkomen aan, aan de dodelijke en mensenrechten negerende greep van de globalisten. Of je nu in Duitsland bij Ruttes politieke voorbeeld en souffleur Merkel woont of in Oostenrijk, Engeland, Frankrijk, China, de Filippijnen, Australië of Thailand, overal ben je overgeleverd aan de tentakels van de dodelijke octopus, die zichzelf Nieuwe Wereld Orde noemt...hulpeloos en zonder rechten.

Deze nieuwe macht kan je aandoen wat er maar in hun zieke hoofd opkomt: je kunt je huis, stad, land alleen verlaten als de globalisten het toestaan. In restaurants, bioscopen, theatervoorstellingen of voetbalwedstrijden mag je alleen als je getest, gevaccineerd bent – en daar 1,5 meter afstand moet houden van je buurman, zoals in een geografische matrix – alsof dit zou voorkomen dat het coronavirus, als het al bestaat, zich verspreidt en anderen besmet.
Maar u begrijpt dat die anderhalve meter zuiver bedoeld is voor Big Brother's gezichtsherkenning, toch? Anders wordt het zo'n verwarrende zooi en zou je zomaar iets kunnen missen van wat die persoon op zijn kerfstok, euhm pardon QR heeft staan.

Wie zich niet laat vaccineren, wordt gedreigd met verlies van werk, verlies van pensioen of (in Duitsland) Hartz4 uitkering en belandt op straat – wat in de koude landen van het noorden neerkomt op bibberen. De ontkenning door de globalisten van het bestaan van verplichte vaccinatie is daarom een aanfluiting en een van de grootste leugens van de satanisten.
Hoorde een zielen knijpende mevrouw beweren dat een vaccinatieplicht geen dwang betekent. Dit is gestudeerd Nederland mensen..!

Als je vrijwillig de genetische modificatie behandeling kreeg die bekend staat als het COVID-19 “vaccin” (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, enz.), dan werd je misleid tot het injecteren van een schadelijk, gevaarlijk, niet goedgekeurd dus experimenteel!, en vaak dodelijk product in je lichaam. Een volkomen overbodig product dat je niet beschermt, geen immuniteit verschaft of de overdracht van het virus voorkomt, maar wel je immuunsysteem sloopt, je organen beschadigt, bloedstolsels en inwendige ontstekingen veroorzaakt, en je vatbaarder maakt voor vele ziekten, waaronder kanker, schrijft Walter Gelles.

Omdat je het “vaccin” hebt genomen, maakt je lichaam miljoenen of miljarden spike-eiwitten aan. Spike-eiwitten zijn toxisch, pathogeen (ziekteverwekkend) en coagulerend (ze veroorzaken bloedklonters). Deze synthetische spike-eiwitten die door je cellen worden aangemaakt, zijn vermoedelijk identiek aan het spike-eiwit in het SARS-CoV-2-virus, zoals is vastgesteld door computermodellering van genetische fragmenten die aan de Verenigde Staten zijn geleverd door Chinese laboratoria die onder controle staan van de Chinese Communistische Partij.

Dat is wat je lichaam met miljoenen of miljarden produceert, waardoor je immuunsysteem wordt verzwakt in zijn vermogen om essentiële helper-T-cellen en CD8-cellen te maken die andere virussen en ziekten afweren.

De lipide hydrogel die de fragiele mRNA-strengen in de Pfizer en Moderna injecties omhult, bevat nanodeeltjes die de bloed-hersenbarrière overschrijden en verlamming, oncontroleerbare stuiptrekkingen, neurodegeneratieve ziekten, permanent verlies van gezichtsvermogen, schade aan de ruggengraat, en nog veel meer veroorzaken. Honderdduizenden mensen hebben deze “ongewenste bijwerkingen” gekregen – of zijn dood neergevallen – binnen enkele uren of dagen na het krijgen van de prik. (Dit heb ik allemaal van de echt gestudeerden)

De vaccinfabrikanten wisten heel goed van alle mogelijke bijwerkingen. Daarom is het zogenaamde “vaccin” een biowapen. Het enige denkbare doel is ontvolking. Het “vaccin” heeft niets te maken met het verbeteren van je gezondheid. Het is een instrument van sociale controle, onderdeel van de Great Reset die gericht is op een autoritaire techno fascistische samenleving waar “je niets zult bezitten, en gelukkig zult zijn”, volgens opa Klaus van het Wereld Economisch Forum.

Langzaam maar zeker wordt het mensen duidelijk dat Bloemschoen een spelletje speelt. En samen met Rutte en Kaag het vuile werk voor het Wereld Economic Forum opknappen in de hoop er iets voor terug te krijgen.

Het wordt hartstikke gezellig. We gaan naar een maatschappij zonder bezit, met deelgebruik, minder mensen, minder consumptie, minder reizen, thuis werken en leven, sociale contacten online. Geen contant geld meer, een mega reset van al het geleende geld, het opheffen van banken, centrale digitale munt. Geen detailhandel meer, maar centrale staatsproductie. Allemaal van die schattige blauwe jasjes met opstaand kraagje, China Style. Geen eigen bedrijf meer, maar een klein basisloon. Geen eigen huizenbezit meer. Alles geregeld door de wereldregering. Onder streng toezicht / dwang van de Global Leaders of the World zoals Rutte, en regionale "Shapers" zoals de morbide obeet Bruls, wier machtswellust welhaast de omvang van zijn pens overschrijdt. En een app natuurlijk. Een app met puntensysteem voor ‘goed gedrag’, waarmee wordt bepaald wat u nog mag.

Mede daarom moet u zich laten "vaccineren" want uw totale doopceel moet onder de QR-code. Onzin? U wordt er stapje voor stapje bekend mee gemaakt en zit al in het midden van het proces. Met leugens over een vooraf zeer bewust verkleinde, en klein gehouden, zorg, om als excuus te dienen voor de ‘noodzakelijke’ maatregelen. We moeten de zorg ontzien hè! Het is fake en het wordt nog veel erger. Met na het pandemie-verhaaltje een "event" (valse vlag) dat de maatschappij nog verder zal ontwrichten, waarna oorlogswetgeving noodzakelijk zal zijn en dan is het daar,
"world governance"

Als mensen zich massaal laten 'vaccineren' met een experimentele gen-therapie, in weerwil van wetenschappelijke bezwaren, dan is dat een individuele keuze. En als het Erasmus MC een telefoonlijn inricht, bemenst door studenten geneeskunde, om weifelaars over de streep te trekken, en die geneeskunde-studenten krijgen de opdracht mee om bij geïnformeerde antivaxxers die bellen snel de hoorn op de haak te gooien, dan kun je toch niet volhouden dat dit niet stinkt? Ze zouden nuttiger zijn als 'extra handen aan het bed'. Welk bed? Nou, niet die bedden die onlangs werden verkocht via een veilinghuis, nadat de overheid de 'IJsselmeer-ziekenhuizen' liet sluiten, omdat ze failliet waren.
Helpen? Was het maar waar. Dan hoefden de mensen niet iedere week naar die genante opnaaierij van Rutte en De Jonge te luisteren. Nee, liever 1,6 miljard uitgeven voor het inrichten van een testsamenleving !!

Goed nieuws
Het Canadese Superior Court of Ontario (niet het Hooggerechtshof) heeft de zaak tegen de menselijkheid, geleid door Dr. Reiner Fuellmich, Robert F. Kennedy jr en Dalores Cahill, geaccepteerd."
De zaak werd in februari 2021 geseponeerd. Er werd beroep aangetekend in april 2021.
philosophers-stone.info/2021/05/05/canad...-jnr-dalores-cahill/

Internationaal tribunaal
Fuellmich heeft tijdens de 80e aflevering van zijn Corona Ausschuss aangekondigd dat aan het eind van dit jaar er een internationaal tribunaal komt.
Zonder verder in detail te treden zei hij dat er tegen het einde van het jaar een internationaal tribunaal komt ‘met echte rechters, echte aanklagers, echte advocaten, echte getuigen en echte deskundigen’. Maar de gerechtelijke procedures komen eerst.
Voortgangsrapportage:
* Status van de PCR-rechtszaak bij de regionale rechtbank van Berlijn
* Rechtszaak over PCR-test ingediend in New York
* Portugal en Ecuador laten Duitsland zien wie de echte bananenrepubliek is
* Canada dient een eerste class action-pak in voor compensatie, wat een internationale class action zal zijn
Verdere punten:
* rechtszaak tegen de Europese Commissie om haar goedkeuring van het vaccin nietig te verklaren; grondwettelijke klacht ingediend tegen de maatregelen door een Duitse rechter

Licht aan het einde van de tunnel? Mooie aanleiding om iets lekkers in te schenken (al moet ik eerlijk bekennen daar zelden een aanleiding voor nodig te hebben)en te toosten op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land per 28 november 2021 die wegens geen wijzigingen gelijk is aan die van vorige week
VVD 32, PVV 20, D66 16,PvdA 10, Groenlinks 9, PvdD 9,SP 8, BBB 8, JA21 7, Volt 6, CU 6,FVD 6, CDA 5, SGP 3,DENK 3, Bij1 1, BVNL 1,50Plus 0
Last Edit:1 jaar 1 maand geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 1 maand geleden doorkatertje. Reden: v oortgangsrapportage toevoegen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.374 seconden