Middle East

file Israël voor International Court of Justice Den Haag: De klacht wordt omgekeerd

  • birthday-cake
De klacht wordt omgekeerd


Volgens Gilad Erdan laat de Zuid-Afrikaanse rechtszaak tegen Israël zien “hoe de VN en haar instellingen een wapen zijn geworden in de handen van terroristische organisaties”

De permanente vertegenwoordiger van Israël bij de VN, Gilad Erdan, is van mening dat de wereldorganisatie (VN) voor het Internationale Gerechtshof van de VN in Den Haag moet worden gedaagd als medeplichtige aan de misdaden van de Palestijnse Hamas-beweging. Erdan zei dit in een verklaring gepubliceerd door de Israel Post.

“Het zijn de VN die in Den Haag voor de rechter moeten worden gebracht omdat zij medeplichtig zijn aan de bouw van terreurtunnels in de Gazastrook en aan het gebruik van internationale hulpgelden om raketten te produceren”, is Erdan ervan overtuigd.

Volgens hem laat de Zuid-Afrikaanse genocide-rechtszaak tegen Israël, die nu in behandeling is bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag, zien “hoe de VN en haar instellingen een wapen zijn geworden in de handen van terroristische organisaties.”

Zuid-Afrika heeft op 29 december 2023 een rechtszaak aangespannen tegen Israël bij het Internationale Gerechtshof van de Verenigde Naties in Den Haag wegens mogelijke schending van het Verdrag inzake de preventie en bestraffing van genocide. De rechtszaak beweert dat de acties van de Israëlische regering kunnen worden omschreven als genocide, omdat ze worden uitgevoerd met de specifieke bedoeling om “de Palestijnen in de Gazastrook te vernietigen als onderdeel van de bredere Palestijnse nationale, raciale en etnische groep.” Met de rechtszaak wil de Zuid-Afrikaanse zijde de rechtbank laten verklaren dat Israël zijn verplichtingen onder de conventie schendt en alle vijandelijkheden in de Gazastrook moet stopzetten en schadevergoeding moet betalen.

Het onderzoek ten gronde van de zaak zal op een later tijdstip beginnen en zal naar verwachting minstens enkele jaren in beslag nemen. De hoorzitting op 11 en 12 januari concentreerde zich op voorzorgsmaatregelen om de Palestijnen te beschermen tegen “verdere ernstige en onherstelbare” schendingen van hun rechten, aldus Zuid-Afrika. In hun presentatie verklaarden de advocaten van de aanklagers dat Israël een apartheidsbeleid tegen Palestina voerde en dat de militaire operatie in de Gazastrook genocide vormde. Zij riepen de rechtbank op om Israël te gelasten de militaire operatie in Gaza stop te zetten en maatregelen te nemen om genocide tegen de Palestijnse bevolking te voorkomen. De uitspraak van de rechtbank over de voorzorgsmaatregelen wordt in de komende weken verwacht. De uitspraken van de rechtbank zijn bindend, maar de rechtbank beschikt niet over mechanismen om deze ten uitvoer te leggen.


Rabbi vindt dat de VN en het Int’l Gerechtshof van Den Haag zich moeten verantwoorden:Chief Rabbi: Put the UN/ICJ on trial, not Israel


South African lawyer's incredible speech accusing Israel of genocide at ICJ
door katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Israël voor International Court of Justice Den Haag

Posted 1 maand 1 week geleden #60884
Gisteren  heeft Zuid-Afrika voor het Internationaal Gerechtshof gepleit om zijn verzoek om een procedure tegen Israël te aanvaarden.
Application instituting proceedings and Request for the indication of provisional measures (icj-cij.org)

Het is op zoek naar een voorlopige voorziening die grotendeels zou bestaan uit een formele sommatiebrief van de rechtbank aan Israël.
Israël zou daardoor formeel worden verboden om zijn moorddadige campagne in Gaza voort te zetten. Het hof beveelt echter geen divisies, marine of luchtmacht die Israël daartoe zouden kunnen dwingen.  Het team uit Zuid-Afrika werd vergezeld door een advocaat voor Ierland.

Vandaag zal Israël zijn zaak bepleiten. Zij heeft, voor zover bekend, geen schriftelijk betoog gepubliceerd.

Er zijn verschillende precedenten waarin de rechtbank zelfs in zwakkere gevallen voorlopige bevelen heeft uitgevaardigd. Het bewijs dat Zuid-Afrika in zijn aanvraag heeft gepresenteerd, is voor iedereen duidelijk te zien. Er zijn ook de tientallen verklaringen van Israëlische functionarissen die erin zijn gedocumenteerd en die genocidale bedoelingen aantonen.

Naast de aanvraag voerde Zuid-Afrika ook aan dat Israël, als de erkende bezettingsmacht van Gaza en de Westelijke Jordaanoever, geen aanspraak kan maken op een recht op zelfverdediging. Een bezettende macht heeft de plicht om zorg te dragen voor de bevolking die onder haar macht staat. Het kan er nu een oorlog tegen voeren.

Pas na acceptatie van de aanvraag van Zuid-Afrika zal de rechtbank een formele procedure starten om vast te stellen of Israël schuldig is aan de misdaad van genocide. Zo'n procedure kan jaren duren. Daarom is de bevoegdheid van een voorlopige voorziening noodzakelijk om het doden te stoppen. In ander nieuws lijken de genocideprocedure en/of de regering-Biden Netanyahoo eindelijk tot een concessie te hebben gedwongen:

Ja, etnische zuivering is een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid.

"Er zijn geen landen die hen [Gazanen] willen nemen, zelfs niet als we veel geld betalen. We moeten vrijwillige migratie aanmoedigen, en we moeten ze dwingen totdat ze zeggen dat ze het willen. De oorlog doet dat."
Karhi, Shlomo 14 uur geleden (01/10/2024) Minister van Communicatie

"Het probleem van Gaza is niet alleen ons probleem. De wereld zou humanitaire emigratie moeten steunen, want dat is de enige oplossing die ik ken.
Gamliel, Gila 1 week geleden (01/02/2024) Minister van Inlichtingen

"We zullen doen wat goed is voor de staat Israël: de migratie van honderdduizenden uit Gaza zal de inwoners van de Gaza-envelop in staat stellen naar huis terug te keren en in veiligheid te leven en de IDF-soldaten te beschermen.
Ben-Gvir, Itamar 1 week geleden (01/02/2024) Minister van Nationale Veiligheid van Israël

"We moeten de oplossing promoten om de migratie van inwoners van Gaza aan te moedigen. Dit is een juiste, rechtvaardige, morele en humane oplossing. We hebben partners over de hele wereld die we kunnen helpen. Door de migratie van de inwoners van Gaza aan te moedigen, kunnen we de inwoners van de Outaf en de inwoners van Gush Katif naar huis brengen.
Ben-Gvir, Itamar 1 week geleden (01/01/2024) Minister van Nationale Veiligheid van Israël

"Als we ervoor zorgen dat er veel doden vallen en dat 400.<> vluchtelingen vluchten via de grensovergang bij Rafah, zal er geen angst zijn voor massaslachtingen onder onze soldaten [...] de IDF komt nu in actie, wat de bewoners [...] de steden in duwt. De immigratiepoorten naar Egypte en de zee moeten worden geopend. Laat mensen naar buiten gaan en maak duidelijk: wie ervoor kiest om uit te gaan, is uitgegaan.
Halevi, Amit MK

--- 1938 ---
"Toen de Stürmer enkele jaren geleden suggereerde dat een manier om het Joodse vraagstuk op te lossen zou zijn om de Joden naar de Franse kolonie Madagaskar te transporteren, bespotten Joden en hun lakeien het idee en verklaarden het onmenselijk. Maar vandaag wordt ons voorstel besproken door buitenlandse staatslieden. De pers meldt dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken Delbos de kwestie in Warschau heeft besproken, waar het Poolse volk ook wordt onderdrukt door het Joodse vraagstuk. Volgens de rapporten werd in de discussie de mogelijkheid overwogen om een deel van de overtollige Joodse bevolking van Polen naar Madagaskar te vervoeren.
De bron, 1938: (Beruchte nazi) Julius Streicher, "Madagascar," Der Stürmer,#1/1938.
Julius Streicher, geëxecuteerd in Neurenberg.

Het is zeker opmerkelijk hoe solide de Zuid-Afrikaanse zaak is. Een duidelijke zaak; hoe Israël en de VS dat probleem gaan omzeilen, valt nog te bezien. Ik veronderstel dat het plan is: geen voorlopige voorziening, en dan de uiteindelijke beslissing over meerdere jaren uitwerken, ook wel de zaak in het lange gras schoppen. Of dat gaat lukken, weet ik nog niet. De reputatie van Israël zal hoe dan ook worden besmeurd; en er is slechts een zekere mate dat Israël zichzelf kan toestaan om buiten de normen te treden voordat de zaken beginnen af te nemen, zoals ze nu doen.

Natuurlijk moet ik hieraan toevoegen dat de Amerikaanse regering in Den Haag terecht moet staan voor het aanmoedigen en faciliteren van oorlogsmisdaden en genocide.
Je kunt niet tegelijkertijd munitie leveren om burgerdoelen te bombarderen en beweren dat je 'mensen helpt vluchten'.

Vergeet niet dat de inwoners van Gaza een percentage van het Leviathan-gasveld voor hun kust verschuldigd zijn, zeker een stimulans om hen door Israël te verdrijven.
Ook heeft Israël plannen voor een ander "Suezkanaal" dat door bezet Palestina loopt, beginnend net ten noorden van Gaza en eindigend bij de Golf van Aqaba in Eliat.
Niemand heeft het over de economische plannen van de bezetters en hun "noodzaak" om de Gazanen te verwijderen voor economische plannen.

Een Ierse advocaat die Zuid-Afrika vertegenwoordigt versus Engelse advocaten die Israël vertegenwoordigen.
De diepte van het lijden van een bezet volk is oneindig. Dezelfde die Ierland eeuwenlang op brute wijze hebben bezet, zijn nog steeds aan het werk in het Midden-Oosten.
Het zou een understatement zijn om te zeggen dat vandaag een monumentale dag in de geschiedenis van onze wereld is.

Ik zeg het maar eerlijk, ik heb geen idee meer wat ik kan verwachten van een wereld die gek is geworden. Deze zaak van het Internationaal Gerechtshof voelt als de laatste rafelige draad die het zwaard van Damocles boven de nek van het internationaal recht hangt. Deze draad breekt voorgoed, nu in januari 2024, mocht de genocidale straffeloosheid voor US/UK48 voortduren na zulke duidelijke pleidooien om de mensheid te respecteren, in de 21e eeuw.

Zonder morele en materiële steun zou Israël zich nooit gedragen zoals ze doen. Hetzelfde geldt voor Oekraïne. De Verenigde Staten, voornamelijk! maar niet uitsluitend, zitten achter dit kwaad. 
  1. link naar de juridische brief van SA. Misschien leest iemand hier het eindelijk in zijn geheel. Het bevat citaten naar relevante code, relevante jurisprudentie van het Internationaal Gerechtshof, gedocumenteerde feiten op grond van VI. VERZOEK OM VOORLOPIGE MAATREGELEN, en V. DE GEVRAAGDE VOORZIENING (pp 71-72) gespecificeerd door eiser Zuid-Afrika van het definitieve advies en bevel van het Internationaal Gerechtshof.

Nu. Hier is opnieuw het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide (1948). De code maakt geen onderscheid tussen 'burgers' en 'soevereinen' – dat is een laster die is uitgevonden en gepropageerd door de moorddadige maniak Raphael Lemki

"Genocide is de antithese van de ... doctrine... die stelt dat oorlog gericht is tegen soevereinen en legers, niet tegen onderdanen en burgers. [....] In zijn moderne toepassing in de beschaafde samenleving betekent de doctrine dat oorlog wordt gevoerd tegen staten en strijdkrachten en niet tegen bevolkingen. Er was een lange periode van evolutie in de beschaafde samenleving voor nodig om de weg te markeren van waaruit zich in de oudheid en de middeleeuwen voordeed, tot de opvatting dat oorlogen in wezen beperkt waren tot activiteiten tegen legers en staten.

De code kent duidelijk geen uitzondering, vrijstelling of "verzachtende omstandigheid" ter verdediging van genocide. De drempeldefinitie van genocide is laag, zo laag dat elk middel of elke tactiek, tastbaar en immaterieel, onder welke naam dan ook (eufemisme, vergelijking of malaprop) in welke taal dan ook wordt gebruikt om één doel te bereiken, namelijk de vernietiging van een nationale, etnische, raciale of religieuze groep mensen.
Trouwens, ChatGPT identificeerde de Britse advocaat Malcolm Shaw voor de verdediging. Zij/hen/hun is naar verluidt de ster van het pleidooi van vandaag.
-
Het Internationaal Gerechtshof zit nu in Den Haag om de vanzelfsprekende genocide-aanklachten tegen de zionistische staat Israël te overwege

Het kritieke punt hier is niet of de zionistische staat Israël berekend een voortdurende en uiterst verfoeilijke genocide in Gaza heeft gepleegd, als een voorloper van hun lang geplande landroof in de Gazastrook, het is dat alle westerse militaire machten deze Palestijnse Holocaust zowel mogelijk hebben gemaakt als aangemoedigd. Met andere woorden, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn daarom niet-aangeklaagde mede-samenzweerders in deze ongeëvenaarde massamoord op voornamelijk vrouwen en kinderen, ouderen en zieken.Nu is de vraag hoe kan een roekeloze schurkenstaat ooit geloven dat ze wegkomen met zo'n slachting van onschuldigen die ons tijdens prime time worden gepresenteerd, in gloeiende kleuren en onder de verzengende controle van 's werelds beste journalisten?!

Omdat de Khazariaanse bankiers altijd zijn weggekomen met hun minutieus geplande oorlogen, pandemieën en genocides – DAT IS WAAROM!


Een ingekorte lijst van genocides met voorbedachten rade uitgevoerd door de
Khazariaanse bankiers
Met dat wederzijdse begrip over de "opzettelijke moord op honderden miljoenen mensen sinds 1900", zou het heel duidelijk moeten zijn waarom dezelfde massamoordende stam echt dacht dat ze weg konden komen met het genocideren van tienduizenden Palestijnen ... OP KLAARLICHTE DAG. In het Jiddisch heet het:
ZIONISTISCHE CHUTZPAH OP SUPER STEROÏDEN!
Maar, WAAROM? Werkelijk? Hoe gelooft de Khazariaanse Klan dat ze miljoenen mensen kunnen doden en vermoorden en afslachten met absolute straffeloosheid?

Hoe de Khazariaanse Cabal effectief het Ashkenazische Jodendom heeft gecontroleerd zodat het planeet Aarde van achter de sluier kan regeren

wordt vervolgd 
Last Edit:1 maand 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 maand 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Israël voor International Court of Justice Den Haag werd gestart door katertje

Posted 1 maand 1 week geleden #60878
Israël bereidt politieke blitz voor om genocidezaak bij ICJ te 'vernietigen'
Zuid-Afrika beschuldigde Israël bij het Wereldgerechtshof van het schenden van de Genocideconventie van 1948 in zijn etnische zuiveringscampagne van Gaza

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ambtenaren over de hele wereld bevolen om te lobbyen bij diplomaten en politici om "verklaringen af te leggen tegen de zaak van Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ)", volgens een interne kabel die door Axios is ingezien.

In het bijzonder benadrukt het telegram dat het "strategische doel" van Israël is dat het ICJ, ook bekend als het Wereldgerechtshof, "het verzoek om een gerechtelijk bevel afwijst, zich onthoudt van het vaststellen dat Israël genocide pleegt in Gaza en erkent dat het Israëlische leger in de Gazastrook opereert volgens het internationaal recht."

"Een uitspraak van de rechtbank kan aanzienlijke potentiële implicaties hebben die niet alleen in de juridische wereld zijn, maar ook praktische bilaterale, multilaterale, economische en veiligheidsgevolgen hebben", benadrukt de kabel. "We vragen om een onmiddellijke en ondubbelzinnige openbare verklaring langs de volgende lijnen: om publiekelijk en duidelijk te verklaren dat UW LAND de schandelijkste [sic], absurde en ongegronde beschuldigingen tegen Israël verwerpt."

De Israëlische ambassadeurs kregen de opdracht om dergelijke verklaringen af te leggen vóór de hoorzitting, die op 11 januari begint. Van premier Benjamin Netanyahu wordt ook verwacht dat hij "brieven stuurt naar tientallen wereldleiders" waarin hij om steun smeekt.

Op 29 december diende Zuid-Afrika een dringende zaak in bij het Internationaal Gerechtshof waarin Israël werd beschuldigd van het schenden van zijn verplichtingen onder het Genocideverdrag van 1948 tijdens zijn willekeurige tapijtbombardementen op de Gazastrook.

"De handelingen en nalatigheden van Israël waarover Zuid-Afrika klaagt, zijn genocidaal van aard omdat ze bedoeld zijn om de vernietiging van een aanzienlijk deel van de Palestijnse nationale, raciale en etnische groep te bewerkstelligen ... De daden in kwestie omvatten het doden van Palestijnen in Gaza, het toebrengen van ernstig lichamelijk en geestelijk letsel aan hen, en het opleggen van levensomstandigheden aan hen die zijn berekend om hun fysieke vernietiging te bewerkstelligen", luidt het 84 pagina's tellende ICJ-dossier.

"[Israël] heeft gefaald om genocide te voorkomen en pleegt genocide in duidelijke schending van het Genocideverdrag ... onder meer door het niet voorkomen of bestraffen van het directe en openbare aanzetten tot genocide door hoge Israëlische functionarissen en anderen," voegt het document eraan toe.

De aanvraag bevat ook negen pagina's met genocidale opmerkingen van Israëlische topfunctionarissen.

Het Genocideverdrag, geratificeerd na de Tweede Wereldoorlog en de nazi-holocaust van de Joden, maakt het een misdaad om te proberen een volk geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Als ondertekenaar van het verdrag kan Israël niet beweren dat het hof "geen autoriteit" heeft, zoals het vaak doet met betrekking tot het Internationaal Strafhof (ICC).

Jordanië, Turkije, Maleisië en Indonesië hebben al hun steun uitgesproken voor de beschuldiging van genocide door Zuid-Afrika tegen Israël. De VS bekritiseerden Pretoria voor het indienen van de zaak en noemden het "waardeloos, contraproductief en volledig zonder enige feitelijke basis".

Terwijl het dodental in Gaza de 25.000 nadert – waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen zijn – houdt Washington ook vol dat ze "geen bewijs" hebben gezien van genocide gepleegd door Israël.


Tel Aviv heeft de prominente Amerikaanse advocaat en Israël-advocaat Alan Dershowitz aangeboord voor zijn verdediging. Hij werd deze week echter vervangen door de Britse advocaat Malcolm Shaw na de vrijgave van documenten met betrekking tot de samenzweringszaak van Jeffrey Epstein over sekshandel die zeer belastende details over Dershowitz bevatten.

"Dershowitz kwam 'vrij vaak' naar het herenhuis van Epstein in Florida en kreeg massages terwijl hij daar was ... Dershowitz was alleen aanwezig in het huis van Epstein, zonder zijn familie, in aanwezigheid van jonge meisjes", aldus de niet-verzegelde gerechtelijke documenten.

Zuid-Afrika zal bij het Internationaal Gerechtshof worden vertegenwoordigd door een team onder leiding van de Ierse advocaat Blinne Ni Ghralaigh, die eerder aan het Bloody Sunday-onderzoek werkte.
Last Edit:1 maand 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 maand 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.171 seconden