Middle East

compress Nasrallah's tweede toespraak over Gaza, 11 november 2023

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Nasrallah's tweede toespraak over Gaza, 11 november 2023

Posted 7 maanden 1 week geleden #60699
Nasrallah's tweede toespraak over Gaza, 11 november 2023

Vanmiddag hield Sayyed Hassan Nasrallah een toespraak ter gelegenheid van Hezbollah's Martelarendag.

(Ruwe transcriptie van het luisteren naar de Engelse vertaling van de toespraak door Press TV)

---Begin van de spraak---

In het eerste deel legt Nasrallah uit waarom de datum voor de Dag van de Martelaar is gekozen. Het gaat terug tot een succesvolle aanval op de Israëlische bezettingstroepen in Beiroet op 11 november 1982. Hij gaat verder met het uitleggen van de rol en het belang van martelaren en hun relatie met god. Hij feliciteert de families van de martelaren. Hij feliciteert ook degenen die zich opofferen voor Gaza.

Nasrallah richt zich vervolgens op de gebeurtenissen in Gaza.

Het eerste punt is de aanval van Israël op burgers. De tweede is de weerstand daar.

Hij beschrijft de misdaden van Israël tegen hulpeloze burgers in het volle zicht van de wereld. Het is meedogenloze wraak. Maar er is nog een tweede aspect in het woord van Israëlische politici. Ze zeggen dat al dit doden een doel heeft. Een daarvan is om de bevolking van Gaza en de bevolking van de regio te dwingen zich over te geven. Om weerstand op te geven omdat de kosten te hoog zijn. De andere is om hen al hun rechten te laten opgeven. Om ze hopeloos te maken. Na Gaza en de Westelijke Jordaanoever zullen ze zich richten op Libanon.

Israël vergist zich. De doelstellingen zullen niet worden bereikt.

We weten dat ze hun doelen in Libanon niet hebben bereikt tijdens de invasie van 1982 en de oorlog van 2006, ondanks al hun moorden en vernietiging van huizen. De steun van het Libanese volk voor het verzet groeide alleen maar. Hun keuze was niet om zich over te geven, maar om hun verzet te vergroten.

Dat is ook de reden waarom we ons moeten verzetten tegen normalisatie met Israël.

De Israëlische wreedheid vergroot het verzet ertegen. Er zijn ook overal protesten en het zet politici onder druk om op te roepen tot een staakt-het-vuren. Dit zal de tijd voor de operatie van Israël beperken. De Amerikaanse regering kan de oorlog stoppen. Daar moet het naar toe worden geduwd.

Vandaag is er een top van 57 Arabische en islamitische landen. De Palestijnen vragen de top niet om een oorlog tegen Israël te voeren. Ze vragen het om serieuze druk uit te oefenen op de VS om een einde te maken aan de agressie tegen hen.

We moeten de aandacht vestigen op het verzet in Gaza. Ze tonen de zwakte van de Israëlische strijdkrachten aan. De Israëli's hebben veel slachtoffers, meer dan ze toegeven. De Israëli's kunnen geen enkele overwinning of zelfs maar een klein succes laten zien.

De Westelijke Jordaanoever is van cruciaal belang voor het verzet. Het kan Israëlische troepen wegtrekken van andere fronten.

Het Jemenitische leger heeft besloten Israël aan te vallen. Het heeft een grote betekenis. Het is een grote morele steun voor het verzet, ook al raken de raketten en drones Eilat niet altijd. De Jemenieten luisterden niet naar de Amerikaanse dreigementen tegen hen. Ze hebben Zuid-Israël minder veilig gemaakt en Israël ertoe aangezet de luchtverdediging naar het zuiden te verplaatsen.

Het Iraakse verzet valt Amerikaanse posities in Irak en Syrië aan. Vóór 7 oktober waren die fronten relatief rustig. Ze werden heropend in solidariteit met Gaza. Nu dagen ze de Amerikaanse troepen uit. De VS stuurt dreigementen naar regeringen om het verzet te onderdrukken. Het verzet zegt dat je deze aanvallen alleen kunt beëindigen als je druk uitoefent op Israël.

Syrië, binnen de verzets as, neemt een grote last op zich. Het ondersteunt het verzet en ondervindt daarvoor repercussies. In Syrië steunen de VS ISIS tegen de Syrische troepen.

Iran is een ander front van het verzet. De grenzeloze ondersteuning van het verzet is niet langer verborgen. De kracht van het verzet in de regio is gebaseerd op de vastberaden houding van Iran. Ze spaarden geen geld, wapens of training. Iran verandert zijn standpunt niet. Het beslist niet voor het verzet, maar zal het altijd steunen.

Nu naar Libanon. De verzetsoperaties gaan dagelijks door. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die het Israëlische leger neemt, wordt het aangevallen door het verzet. Er zijn elke dag dappere martelaarsaanvallen op Israël.

Vorige week kwam het verzet tot een nieuw niveau. Voor het eerst maakte het gebruik van aanvalsdrones. We gebruikten ook nieuwe raketten om Israëlische bases aan te vallen. Ze dragen kernkoppen van 300 tot 500 kilogram explosieven. De operaties die gisteren zijn uitgevoerd, gaan ook dieper in. Gisteren zei een Israëlische medische functionaris van een ziekenhuis in het noorden dat er zo'n 300 slachtoffers waren gevallen. De Israëlische regering geeft dat niet toe.

Het verzet reageert op elke Israëlische aanval. We zullen geen enkele aanval op onze burgers tolereren. We hebben verkenningsdrones boven heel Noord-Israël. Sommigen kwamen terug, anderen werden neergeschoten. Ze trekken de Israëlische luchtverdediging weg van andere fronten.

We gaan hiermee door. We zullen de kwantiteit, kwaliteit en diepgang van onze activiteiten vergroten. De mensen in Libanon steunen het verzet. Dit helpt om een effectief invloedrijk front te zijn.

Wat er op het slagveld gebeurt, is belangrijker dan mijn toespraak. Tijd is belangrijk voor de weerstand. Het helpt om te groeien totdat de vijand zijn nederlaag toegeeft.

Als alle druk samenkomt, zal de vijand zich moeten schikken. Netanyahoo verandert zijn doelen elk uur. Het toont de druk waaronder Israël staat. Het militaire falen op de grond en de protesten dringen er allemaal op aan. De tijd ervoor is beperkt.

Het verzet zal de overwinning behalen en Israël zal zijn doelen niet bereiken.

Ik vraag u te bidden voor de martelaren en voor ons succes. We beloven door te gaan op onze weg. De uiteindelijke overwinning zal komen - als God het wil.

Israël na 7 oktober is niet meer wat het was. Zijn strategische positie en zijn veiligheid zijn verminderd.

We moeten doorgaan op onze weg.

Mogen jullie allemaal gezegend zijn.

--- Einde van de toespraak van Nasrallah ---

bron: Moon of Alabama
Last Edit:7 maanden 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 7 maanden 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
Hezbollah secretaris-generaal Hassan Nasrallah's toespraak over oorlog in Palestina, 3 november 2023 - Volledig transcript

Vandaag zal de nagedachtenis van de gevallen martelaren worden geëerd: de martelaren van het islamitische verzet in Libanon, Hezbollah; de martelaren van de Libanese facties die vechten en zich verzetten tegen de Israëlische bezetting; de gevallen martelaren van Al-Qassam in Libanon; Al-Quds Brigade in Libanon, samen met alle gesneuvelde burgermartelaren die werden vermoord door zionisten, inclusief journalisten.

Ik begin met mijn diepste medeleven te betuigen aan de families van de gevallenen hier in Libanon. Wij betuigen onze condoleances en feliciteren u tegelijkertijd met het feit dat uw dierbaren deze eer hebben gewonnen - de eer van het martelaarschap. Velen van jullie hebben dierbaren verloren: een vader, een broer of een zoon. En ik bid tot de almachtige God om al onze goede daden te aanvaarden.

We bieden tegelijkertijd condoleances en felicitaties aan aan alle families van de gevallen martelaren in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever, en op elke centimeter waar onze dappere martelaren zijn gevallen, inclusief die van de Al-Aqsa-tyfoon of de Al-Aqsa-overstroming, die zich op een aantal gevechtsfronten heeft uitgebreid.
Ik zal hier niet veel op ingaan, want over een paar dagen vieren we de Dag van de Martelaren. Ik moet echter herhalen dat die gevallen martelaren hebben gewonnen, en het is voldoende om naar onze heilige Schrift, de Koran, te gaan om te lezen wat de almachtige God over hen heeft gezegd. En we hebben het recht om trots op hen te zijn en we moeten er zeker van zijn dat ze worden beloond met het paradijs - met alle beloningen die jullie nooit voor ogen hadden of waar jullie nooit van hadden gehoord. Zoals God in de heilige Schrift heeft gezegd, zullen degenen die in dienst van de zaak van God worden gedood, worden beloond met het paradijs. Zoals tegen alle gelovigen wordt gezegd: als je Gods zaak steunt en ervoor werkt, zul je worden beloond met de overwinning. Hetzelfde geldt voor het Alhambra en Surat: denk niet dat degenen die in dienst van de zaak van God zijn gevallen, dood zijn; toch zijn ze levend, blij met wat ze zijn beloond, zonder angst of verdriet, en blijven ze in Gods zegeningen dat hun goede daden niet verspild zijn.

Onze gevallen martelaren zijn dus niet dood. Ze leven. Niet op de Dag des Oordeels, wanneer alle mensen zullen worden opgewekt, nee. Die gevallen martelaren leven nu in Gods paradijs. Denk niet dat ze dood zijn. Ze leven, alleen kun je ze niet voelen.

Wij feliciteren alle gesneuvelde martelaren, de strijders, de burgers, de benadeelden, vrouwen, mannen, kinderen, oud en jong. Wij feliciteren hen met deze enorme overgang in de tegenwoordigheid van God, het paradijs, waar geen Israëlische onderdrukking of Amerikaanse overmoed heerst - geen moorden, geen bloedbaden, geen pogroms - en vanuit deze vaste overtuiging feliciteren wij hen. En tegen hun families zeggen we, jullie geliefden zijn gevallen in een strijd op het oppervlak van de Aarde. En als we op zoek moeten gaan naar een volledig legitieme, wettige strijd, vanuit juridisch, ethisch of religieus perspectief, kunnen we geen andere vinden dan die strijd tegen de zionistische bezetters. Dit is een naadloze strijd op menselijk, ethisch of religieus niveau. Het is het meest duidelijke, het eerlijkste en het meest nobele voor de dienst aan de zaak van God. Dit moet in de eerste plaats worden vastgesteld.

We zeggen ook tegen de nabestaanden van de gesneuvelde martelaren: we zijn trots op jullie. We zijn trots op je. We hebben jullie verklaringen van acceptatie gehoord, onderwerping, voor de val van jullie dierbaren. En hier ligt onze ware kracht voor de armen. Onze ware kracht ligt in ons vaste geloof, onze onwankelbare overtuiging, onze toewijding en toewijding aan de zaak. We zijn bereid offers te brengen. Het komt tot uiting in de stemmen van de vaders, moeders en kinderen van de gevallen martelaren.

Evenzo groeten we het epische volk, ongeëvenaard en ongeëvenaard: het volk van Palestina; de bevolking van Gaza. We hebben ze op tv-schermen gezien, man, vrouw, kind, baby, kruipend van onder het puin. Toch schreeuwt hij het uit en zegt hij dat het enige dat verloren is, is om offers te brengen in het belang van ons vaderland, in het belang van onze zaak. We kunnen dit niet onder woorden brengen. We kunnen hun standvastigheid, moed, geduld en vastberadenheid niet uitdrukken. Hetzelfde geldt voor de inwoners van de Westelijke Jordaanoever - geduld, standvastigheid en vastberadenheid.

Dames en heren, vandaag zal ik het belangrijkste onderwerp tot u toespreken om te begrijpen wat er is gebeurd en om ons standpunt duidelijk te maken en de aansprakelijkheden te beantwoorden en vast te stellen, rekening houdend met de Libanese aangelegenheden die op een later tijdstip nadere details zullen vereisen.

In het begin moeten we ook al diegenen hulde brengen die de straat op zijn gegaan, ter ondersteuning en in soliPalestijnen van over de hele wereld: Arabische, islamitische en Latijns-Amerikaanse landen. De mensen van verschillende naties, met name de sterke en dappere Iraakse en Jemenitische legers die nu betrokken zijn bij deze heilige oorlog.

Hoe hebben we dit punt bereikt en wat is de achtergrond van wat er op 7 oktober gebeurde - Operatie Al-Aqsa Typhoon?

Ik zal kort ingaan op de punten. Om ons standpunt kracht bij te zetten, moet worden vermeld dat de pijn en het lijden van het Palestijnse volk geen geheim zijn voor de hele wereld en dat het geen zin heeft om hier diep op in te gaan. Toch waren de afgelopen jaren hard, vooral met deze radicale, domme en wrede regering van Israël.

Er zijn vier hoofdkoppen over het Palestijnse landschap.

De eerste zijn de Palestijnse gedetineerden: de duizenden Palestijnse mannen en vrouwen, en zelfs kinderen, die achter de Israëlische tralies worden vastgehouden, sommigen al jaren. Velen staan op de rand van de dood en niemand steekt een vinger uit. En deze radicale regering - deze domme minister - maakte het leven van de gedetineerden en hun families nog erger.

De tweede kwestie is Al-Quds - de Al-Aqsa-moskee - en wat er de afgelopen weken is gebeurd, namelijk de paar dagen voor de tyfoon Al-Aqsa. Deze omstandigheden waren ongekend sinds de bezetting van Jeruzalem in 1967.

Ten derde, de onrechtvaardige belegering van Gaza. Al meer dan 20 jaar leven twee miljoen mensen in een open concentratiekamp zonder dat iemand in de hele wereld een vinger uitsteekt.

De vierde is de recente gevaren en risico's op de Westelijke Jordaanoever door de uitgebreide, illegale Israëlische nederzettingen onder auspiciën van deze domme dwaze regering, naast de dagelijkse detenties en sloop van huizen.

Dit zijn de vier krantenkoppen die de Palestijnen en het Palestijnse verzet hebben beïnvloed en niemand in de hele wereld steekt een vinger uit. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, de Arabische Liga, de Europese Unie, geen van de internationale blokken of organisaties van landen: de Palestijnse zaak en alles wat er in Palestina gebeurt, werden volledig vergeten. De hele wereld kneep een oogje dicht. Totaal verlaten en totaal vergeten.

Daarentegen is het beleid van de vijand woester, onderdrukkender en vernederender. Daarom moet er een grote gebeurtenis plaatsvinden om dit onderdrukkende, bezettende, zich toe-eigenende zionistische regime met hun medestanders in Washington en Londen te schudden en om deze humanitaire kwesties voor de ogen van de hele wereld te heropenen en de Palestijnse zaak - de rechtvaardige zaak - weer naar boven te halen als de focus van de hele wereld.

Toen kwam die glorieuze jihadistische operatie van 7 oktober: de Al-Aqsa Typhoon. De operatie werd in gang gezet door de strijders van Izz ad-Din al-Qassam, gesteund door de strijders van andere Palestijnse verzetsgroeperingen in de Gazastrook. Dit is dus het eerste punt op de achtergrond van het evenement.

Deze glorieuze, gezegende, grootschalige operatie was 100% Palestijns in termen van beslissing en uitvoering - 100%. Zelfs de Palestijnen hielden het geheim voor hun mede-Palestijnse verzetsgroeperingen in Gaza, laat staan voor andere resistacties over de As van het Verzet heen. Dat element van geheimhouding was de spil van dit nadrukkelijke succes van de operatie. Het kwam als een schokkende verrassing, in tegenstelling tot wat door velen wordt aangenomen, namelijk degenen die een wig onder ons willen drijven.

Dat soort vertrouwelijkheid en geheimhouding dat Al-Qassam heeft aangenomen, maakt ons hier niet boos. Het was een vereiste voor het succes van de operatie, en deze operatie heeft geen invloed op enige beslissing of zet die door een andere factie langs de As van het Verzet moet worden genomen. Deze stap, genomen door Hamas, heeft de ware identiteit van de strijd bestempeld en omvatte ook alle vijanden en hypocrieten om valse beweringen te doen, vooral wanneer ze spreken over de relaties tussen de regionale verzetsfacties. Op elk moment dat er een strijd is, beginnen ze te spreken over het Iraanse nucleaire programma, de Amerikaans-Iraanse onderhandelingen, om de agenda in de regio te dienen. Valse beweringen. Toch was Operatie Al-Aqsa Typhoon 100% Palestijns in termen van beslissing en uitvoering. De geheimzinnigheid waarin de hele operatie was gehuld, bewijst dat het een volledig Palestijnse zaak is, in het belang van Palestina en het Palestijnse volk, en dat het geen enkele relatie heeft met enige internationale of regionale kwestie.

Deze operatie bewijst ook wat we de afgelopen jaren hebben herhaald. Laat de vijand en vriend begrijpen, laat het begrepen worden door alle vijanden en vrienden, dat de beslissingen van de verzetsgroepen in handen zijn van hun eigen leider. Sinds de Iraanse revolutie, van Khomeini tot Khamenei, hebben ze altijd openlijk verzetsgroepen in Libanon, Palestina en de regio aangenomen en gesteund. Ze oefenen echter geen enkele vorm van gezag of mandaat uit op deze facties of hun commando en wat er gebeurde met Operatie Al-Aqsa Typhoon bewees dit feit. En degenen die bereid zijn om te interpreteren wat er vandaag gebeurt en wat er in de toekomst gaat gebeuren, de echte besluitvormers zijn de leiders van het verzet zelf in dienst van hun hoogste en ware zaak.

Dames en heren, het derde punt waar ik het over wil hebben, zijn de gevolgen van deze gebeurtenis. Wat er op het slagveld is gebeurd, volg jullie volgens mij allemaal op de voet. Het was ongetwijfeld een moedige, heldhaftige, creatieve, perfecte, massale operatie, die op alle fronten en op alle niveaus werd geprezen.

Wat zijn de gevolgen van deze glorieuze operatie?

Het veroorzaakte een seismische schok - een aardbeving - op het gebied van veiligheid, militair, politiek, diplomatiek en zelfs psychologisch. Het heeft zeer diepgaande strategische existentiële repercussies die van invloed zullen blijven op de aanwezigheid van deze zionistische entiteit en de toekomst, ongeacht wat de regering van de vijand de afgelopen dagen heeft gedaan, en wat ze de komende dagen ook zullen doen, het kan de impact en repercussies van de Al-Aqsa-tyfoon niet veranderen, strategisch en historisch over deze zionistische entiteit en de toekomst van het conflict in deze regio.

Deze operatie heeft het deksel opgetild en veel feiten aan het licht gebracht. Het spreken over de glorieuze repercussies en effecten van deze glorieuze operatie vereist echter uren, zo niet dagen. Wat belangrijker is, is dat het de broosheid, zwakte en totale kwetsbaarheid van Israël heeft blootgelegd. Kwetsbaarder dan een spinnenweb. Ik heb enkele berichten gelezen in de Israëlische media dat de Israëli's zelf nu zijn gaan geloven, meer dan ikzelf, dat de Israëli's zijn gaan geloven dat Israël brozer is dan een spinnenweb. Dit feit werd vastgesteld en gecementeerd door Operatie Al-Aqsa Typhoon.

De regering van de Verenigde Staten, vertegenwoordigd door hun president, ministers, staatssecretarissen en zelfs topmannen, steunt deze schuddende entiteit om op adem te komen, weer op de been te komen, en om enige actie te herstellen en het initiatief te nemen dat ze tot nu toe hadden - en ze moesten om bescherming en steun roepen. De snelle reactie van de Verenigde Staten om Israël te steunen en te steunen heeft bewezen hoe Israël faalt. Vanaf de allereerste dagen van Operatie al-Aqsa Typhoon, tegen een totaal belegerde Gazastrook, had de Israëlische regering dringend behoefte aan de Amerikaanse vloten om naar de Middellandse Zee te navigeren voor militaire en psychologische ondersteuning. Waar is uw wagenpark? Waar zijn je gevechtsvliegtuigen? Waar is het onoverwinnelijke leger van Israël, het machtigste in de regio? Waar is dat allemaal?

 

De Verenigde Staten stuurden haastig vliegdekschepen en andere onderdelen van hun marinevloot. De Amerikaanse top, generaals en militaire experts renden naar het gebied om de strategische wapendepots voor de Israëli's te openen. Vanaf de eerste dagen eiste Israël nieuwe wapens, nieuwe raketten van de Verenigde Staten. Vanaf de eerste dag eiste Israël tien miljard dollar. Is het een sterke staat, een onoverwinnelijk leger, zoals wordt beweerd? Een staat die deze hoeveelheid steun van de VS en het Westen nodig heeft? Staatshoofden, regeringsleiders, opperbevelhebbers komen van over de hele wereld samen om morele steun te bieden. Dit is wat de tyfoon Al-Aqsa heeft veroorzaakt, deze broze entiteit. Dit zijn enkele van de ingrijpende gevolgen van Operatie Al-Aqsa Typhoon. Al deze zaken moeten in detail worden geëvalueerd en geanalyseerd, en daar hebben we hier geen tijd voor. Toch moeten we begrijpen dat alle offers in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever en op alle fronten echt de moeite waard zijn.

Al deze prestaties, resultaten en repercussies verdienen al deze offers, simpelweg omdat ze de weg vrijmaakten voor een nieuwe lei in ons conflict met de Israëlische vijand. Het maakte de weg vrij voor veel landen en naties in de regio.

Er was en er is nog een andere optie. De andere optie is stilte, wachten op meer onderdrukking, meer belegering, meer dood, meer moord. Dit was de andere optie. Daarom kunnen we zeggen dat de beslissing wijs, moedig, voorzichtig en al deze offers waard was.

Het volgende punt. Wat was de reactie van de vijand op de tyfoon van Operatie Al-Aqsa? Vanaf de eerste uren was het duidelijk dat de vijand verloren was, op een dwaalspoor. Weet je, het is een sabbatdag en dit was de perfecte timing van de commandanten van Al-Qassam. Het leek erop dat ze een lange dronken nacht hadden gehad, niet alleen in de Gaza-envelop, maar ook in Tel Aviv en Jeruzalem. Het kostte hen uren om naar buiten te komen en ze kwamen eruit in een hysterische toestand, boos, op een krankzinnige manier. Dat is de reden waarom ze, toen ze de nederzetting binnen de Gaza-envelop moesten heroveren, bloedbaden pleegden tegen de Israëlische nederzettingen, niet tegen Hamas. Nu beginnen we rapporten en onderzoeken te horen en te lezen die bewijzen dat het de Israëli's waren die de moord onder de Israëlische kolonisten hebben gepleegd en in de recente toekomst, wanneer het stof is neergedaald, zal de hele wereld te weten komen dat al degenen die binnen de Gazastrook zijn gedood, zijn gedood door het Israëlische leger zelf dat krankzinnig handelde.

In de nasleep van deze grote, seismische gebeurtenis lijkt het erop dat de opeenvolgende regeringen van Israël hun les niet hebben geleerd. In tegenstelling tot wat we altijd horen over Israël dat zijn lessen leert, leren ze nooit van lessen of ervaringen uit het verleden - vooral hun experiment of ervaring met oorlogen tegen verzetsgroeperingen in Libanon en Palestina. Wat er vandaag gebeurt, vond plaats in het verleden, met enkele meningsverschillen, in juli 2006 en de opeenvolgende oorlogen met Gaza op een andere schaal en verschillende niveaus.

Een van de ernstigste fouten die de vijand in het verleden heeft begaan - en die vindt nu plaats - is het stellen van hoge doelen die ze niet kunnen bereiken, het stellen van hoge doelen die ze niet kunnen bereiken. Ze stelden als hun belangrijkste doel de vernietiging van heel Hamas. Vervolgens, sprekend over het omverwerpen van de regering van Hamas. Vervolgens de leiders van Hamas worden geëlimineerd. Dan de militaire vleugel van Hamas. Nu beweren ze dat het hoogste doel is om Hamas te vernietigen. En toen ze wakker begonnen te worden, begonnen ze tO spreken over een ander doel: het thuisbrengen van de gevangenen.

Degenen die door de geschiedenis heen een lange ervaring hebben gehad met verschillende verzetsgroeperingen in Palestina en Libanon, hebben jullie op enig moment gezien dat de Israëli's in staat zijn om gevangenen vrij te laten zonder onderhandelingen? Nooit. Wat gebeurde er in Libanon in 2006? Hun verklaarde doel was om Hezbollah uit te roeien. Ze werden gesteund door de Verenigde Staten en het hele Westen, inclusief de Arabische staten. Het doel op dat moment was om Hezbollah uit Libanon weg te vagen en de twee Israëlische gevangenen naar huis te brengen.

De oorlog duurde 33 dagen. Noch Hezbollah werd weggevaagd, noch werden de twee gevangenen zonder onderhandelingen vrijgelaten. Hetzelfde gebeurt vandaag in Gaza, maar met een verschil, en het verschil is de massale pogrom, de enorme hoeveelheid vernietiging en moord. In de Julioorlog werden 1150 huizen met de grond gelijk gemaakt, duizenden gesneuvelde martelaren, maar de verzetsstrijders op alle fronten, gesteund door het Libanese volk, hielden stand.

De vijand gaf stap voor stap zijn doelen op. Wat er vandaag in de Gazastrook gebeurt, bewijst de domheid en onmacht van de Israëli's. Ze richten moorden aan onder de Palestijnse burgers in Gaza. De meeste doden zijn vrouwen en kinderen. De meerderheid van de slachtoffers zijn burgers. Kerken, moskeeën, schoolgebouwen en zelfs ziekenhuizen worden niet gespaard. Alles is gelegitimeerd. Hele wijken worden weggevaagd. Schoolgebouwen, gebedshuizen en de hele wereld staat erbij en kijkt ernaar.

Is hiervoor een onoverwinnelijk leger nodig? Een hele maand lang hebben de Israëli's geen enkele militaire prestatie geleverd en toen ze met de grondoperatie begonnen, kon hetzelfde scenario van de julioorlog in Libanon, de willekeurige beschietingen, de ontheemding van burgers en het doden en vallen van duizenden martelaren het verzet niet op de knieën krijgen. Toen, op dat moment, begonnen de Israëli's hun grondoperatie en onze strijders kwamen tegen hen in opstand. En de hele strijd werd gevolgd door de hele wereld.

Hetzelfde wordt herhaald in Gaza. De Israëli's proberen een grondoperatie te lanceren om aan de hele wereld te verkopen dat ze een grootschalige grondoperatie lanceren. Zelfs de beperkte bewegingen werden beantwoord door de moed van het Palestijnse verzet. We hebben allemaal gezien hoe deze verzetsstrijder naderde en het explosief op de bovenkant van de tank plaatste. Hoe denk je dat de Israëlische troepen in staat zullen zijn om tussen die dappere strijders te vechten? Niets dan verwarring, angst en broosheid. Waar de Israëli's de afgelopen 75 jaar goed in zijn geweest, is niets anders dan het plegen van pogroms, bloedbaden, met als doel druk uit te oefenen op de leiders van het verzet om met de witte vlag te zwaaien en ik geloof de taferelen waarvan we elke dag, elk uur, elke minuut getuige zijn geweest; vrouwen, mannen, kinderen die onder het puin vandaan kruipen, schreeuwen en zeggen: "We houden stand, we staan rechtop!" Het einde van deze strijd zal niets anders zijn dan jouw nederlaag. Door onschuldige burgers te doden bereik je niets.

Alles wat er in de Gazastrook gebeurt, gezien door de hele wereld, onthult en bewijst eens te meer de wrede, barbaarse aard van het zionistische regime van Israël - de usurperende en bezettingsmacht die in de regio Palestina werd geplant op grond van de noodlottige Balfour-verklaring om te betalenTe beginnen met Palestina en het Palestijnse volk, gevolgd door de Egyptenaren, de Libanezen en alle volkeren in de regio. Na al die lange jaren, terwijl ze probeerden de hele wereld ervan te overtuigen dat deze entiteit een rechtsstaat, menselijkheid en democratie is, is dit allemaal onjuist gebleken. We zijn er getuige van geweest dat de slachtoffers, mannen en vrouwen, onschuldige burgers, de kinderen van Gaza, de waarheid hebben ontmaskerd van dit barbaarse regime, gesteund door de westerse media, die ons volk proberen te overtuigen om te zwijgen of zelfs te normaliseren met de zionistische entiteit.

Dit onthult ook de directe verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Verenigde Staten - de hypocrisie van de VS. Vanaf de eerste dag beweert Biden met de Israëli's te hebben gesproken over humanitaire kwesties, burgers; allemaal valse beweringen. Al een maand lang wankelen Gaza en de inwoners van Gaza onder de dupe van barbaarse, woeste, brute, meedogenloze, genadeloze luchtbombardementen. Ze beweren ten onrechte dat Hamas baby's heeft onthoofd en ze slagen er niet in om ook maar één enkel bewijs te leveren, maar ze zwijgen over de beelden van duizenden baby's en kinderen die in Gaza worden verscheurd als gevolg van de Israëlische raketten. Nu allemaal bloot. Het hele Westen claimt en predikt over democratie, menselijkheid, rechtsstaat. Het is niets anders dan hypocrisie. Het is een (onhoorbaar) die in een jungle leeft.

Dat moeten we allemaal vaststellen. De Verenigde Staten zijn volledig verantwoordelijk voor de oorlog die in Gaza woedt tegen ongewapende, weerloze mensen. Het zijn de Verenigde Staten die in de Veiligheidsraad hun veto uitspreken over de veroordeling van Israël, de Verenigde Staten die een staakt-het-vuren in Gaza in de weg staan. Het zijn de Verenigde Staten die eens te meer bewijzen zoals beschreven door Khomeini - het is de grootste Satan, de grote duivel, van Hiroshima tot Vietnam, Irak, Afghanistan, Palestina. De Verenigde Staten moeten aansprakelijk worden gesteld en vervolgens worden gestraft voor alles wat ons volk en de mensen in de regio zijn aangedaan. En dan is er nog het besluit van de islamitische verzetsbeweging in Irak om aanvallen uit te voeren tegen Amerikaanse bases in Irak en Syrië, aangezien de Verenigde Staten de oorlog in Gaza beheersen en het de Verenigde Staten zijn die de prijs moeten betalen voor de misdaden die zijn begaan door de Israëli's in Gaza en de Amerikanen in Irak en elders. Het is een wijs besluit van de verzetsstrijders in Irak - een verstandige, gezegende en verstandige beslissing.

Gisteren hebben we ook gehoord over nieuwe maatregelen tegen de bezette Palestijnse gebieden, en die zullen in de komende dagen en uren aan het licht komen. En hier groeten we al die nobele mannen, nobele strijders die een helpende hand bieden aan hun medeverzetsstrijders.

Dames en heren, het is de plicht van elke vrije, nobele man in deze wereld om deze feiten vast te stellen en te herhalen in de publieke opinie-oorlog onder leiding van de westerse media die het publiek vervalst en verkeerd informeert. We begonnen de publieke opinie te zien verschuiven toen de hele wereld getuige was van weerloze vrouwen en kinderen die uit elkaar werden gerukt. Dit is het minste wat we kunnen doen in deze strijd van recht tegen leugen. De strijd tegen wreedheid, wreedheid en barbaarsheid, vertegenwoordigd door de Verenigde Staten en Israël. Het steunen van Gaza en de inwoners van Gaza is de minst humane vereiste. Degenen die de straat op gingen om te steunen, die zich verzamelden, degenen die doneren, laat staan degenen die vechten, hebben de plicht tegenover Gaza en de inwoners van Gaza. Degenen die zwijgen, moeten hun geloof heroverwegen als ze beweren religieus te zijn, en hun eer als ze beweren eerbaar te zijn.

Iedereen, iedereen en iedereen, moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.

Nu we het er toch over hebben, in 1948, toen de hele wereld het Palestijnse volk in de steek liet, ontstond deze zionistische entiteit en duwde en het volk van Palestina en de volkeren van de regio hebben de prijs betaald voor de vestiging van dit zionistische regime. Niet alleen de Palestijnen: ook de Egyptenaren, de Syriërs, de Jordaniërs, de Libanezen hebben een prijs betaald. Libanon heeft een grotere tol geëist als gevolg van het bestaan van dit usurperende en bezettende zionistische regime. Dit is een vaststaand feit.

En nogmaals, wat er vandaag in Gaza gebeurt, is geen oorlog zoals de andere. Het is geen strijd zoals die uit het verleden. Het is geen gebeurtenis zoals die uit het verleden. Het is een beslissende slag, een historische strijd. Wat na deze strijd is, zal niet zijn zoals wat ervoor was. Dit schrijft voor dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid draagt.

Nu we het er toch over hebben, we moeten de kortetermijndoelen stellen waar we allemaal aan moeten werken.

Het eerste doel waar we dag en nacht voor moeten werken, is het beëindigen van de oorlog tegen Gaza.

De tweede is om Gaza, de verzetsstrijders in Gaza en in het bijzonder Hamas, in staat te stellen te zegevieren. Dit zijn de twee kortetermijndoelen.

We mogen deze twee doelen niet uit het oog verliezen. De eerste, het staken van de oorlog, het staken van de agressie op grond van humanitaire, ethische, religieuze gronden, die onbetwistbaar zijn. De tweede is in het belang van iedereen. Het is in de eerste plaats in het belang van de Palestijnen, en het is ook in het belang van anderen, aangezien sommigen het publiek verkeerd informeren; sommigen beweren dat als de triomf van Gaza betekent dat Iran zal zegevieren. Als Gaza zegeviert, betekent dit dat de Moslimbroederschap zal zegevieren; Dit is onjuist. De overwinning van Gaza betekent de overwinning van het Palestijnse volk en de overwinning van de Palestijnse gevangenen. De kerk van het Heilig Graf en de Al-Aqsa-moskee. Het is een triomf voor alle volkeren van de regio. Er is geen tijd om in details te treden, maar het is voldoende om aan te geven dat de overwinning van Gaza in het belang van Egypte is, het is in het belang van Jordanië. Het is in het belang van Syrië. En voor dat alles is het een nationaal, patriottisch belang van Libanon.

En ik denk dat dit de afgelopen dagen genoeg is aangetoond. Wat als het tegenovergestelde het geval is? Wat als Israël triomfeert? Wat als het verzet wordt verslagen? Wat zijn de gevolgen voor de regionale staten in Palestina en Libanon op het gebied van veiligheid, politiek, volksbevolking en demografisch niveau? Nu werpt Israël bedreigingen naar het Libanese volk. Ze zinken weg in het zand van Gaza, maar ze schieten bedreigingen tegen Libanon en de Libanezen. Met behulp waarvan? Het bloed van Gazaanse vrouwen en kinderen door de vernietiging van moskeeën en kerken in Gaza.

Over verantwoordelijkheid gesproken, het is de verantwoordelijkheid van elke vrije, nobele man in deze wereld, iedereen en iedereen, moet zijn eigen verantwoordelijkheid dragen. Arabische en islamitische staten moeten alles in het werk stellen om op zijn minst een einde te maken aan de oorlog. Als je verhinderd wordt om te handelen, luister dan naar je religie, je geweten, je waarden. Je sHould allemaal werken voor de top, het belangrijkste doel. Om een einde te maken aan veroordeling zijn verklaringen niet genoeg. Verbreek relaties, roep ambassadeurs terug. We kunnen Israël niet veroordelen en tegelijkertijd gas-, olie- en voedselvoorraden leveren. Helaas hebben de Arabische en islamitische staten in de afgelopen oorlogen opgeroepen tot het stopzetten van de olietoevoer naar de Verenigde Staten. Nu roepen we de Arabische en islamitische staten op om de olie-, gas- en voedseltoevoer van Israël af te snijden. Stop uw export naar Israël.

Ik heb enkele rapporten uit Israël gelezen waarin op satirische wijze wordt gezegd dat 22 Arabische en islamitische staten geen enkele vrachtwagen met voorraden aan Gaza kunnen leveren of het vertrek van een enkele patiënt kunnen toestaan. Kijk eens hoe zwak en machteloos we zijn. De inwoners van Gaza zeggen tegen de hele Arabische en islamitische landen: "We vragen niet om jullie wapens, wapens en strijders, maar hebben jullie niet de minste eer of waardigheid om wat hulp te leveren?" Presidenten, geleerden, ministers, veel hoge en topambtenaren, zijn ze niet in staat om zelf te gaan en sit-ins te organiseren aan de grens van Gaza? Ze kunnen van de grens een platform maken om de hele wereld aan te spreken.

Hier wil ik anderen niet bestempelen als verraders of wat dan ook, maar we moeten niet in wanhoop vervallen. We moeten onze broeders en zusters blijven bezoeken. We moeten de verantwoordelijkheid blijven leggen bij de verantwoordelijken, in de hoop dat op een bepaald moment de hele mensheid zal luisteren naar het geluid van de rede en dat hun geweten wakker zal worden.

Het islamitische verzet in Irak is begonnen zijn verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van wat er gaande is. Ze kondigden aan dat ze nieuwe maatregelen gaan nemen. Onze eerbiedwaardige broeders in Jemen, Ansar al-Anwar, het Jemenitische volk, het Jemenitische leger. Het geduldige en dappere Jemenitische volk tegen alle bedreigingen, westerse en Amerikaanse, nam een aantal initiatieven, lanceerde drones en raketten. Zelfs als ze vallen, zullen ze aan het eind van de dag hun doelen bereiken en zullen ze hun doelen bereiken. Ze zullen El'ad bereiken, het zuiden van Palestina, de Israëlische legerbases in het zuiden van Israël. We groeten onze medeverzetsstrijders.

Maar aan ons Libanese front beweren sommigen dat we op het punt staan de oorlog aan te gaan. Ik zeg u dat wij sinds 8 oktober in deze strijd verwikkeld zijn. Het islamitische verzet in Libanon begon de volgende dag na de Al-Aqsa-tyfoon met zijn activiteiten. We hadden eerlijk gezegd geen kennis, zoals elke andere partij in de wereld. De volgende dag gingen we naar een tweede fase, de operaties werden gelanceerd vanuit Shebaa Farms en de andere omliggende heuvels, en breidden zich vervolgens uit over de hele grens met bezet Palestina. U had, en houdt nog steeds, de details van de dagelijkse gang van zaken in de gaten.

Wat er aan ons front is gebeurd, is zeer belangrijk en veelbetekenend.

Degenen die beweren dat Hezbollah snel een totale oorlog met de vijand moet beginnen, zien wat er aan de grens is gebeurd misschien als minimaal, maar als we objectief kijken naar wat er aan onze grens is gebeurd, zullen we het aanzienlijk vinden. Maar ik verzeker je dat dit niet het einde zal zijn. Dit zal niet voldoende zijn.

Wat er aan ons Libanese front is gebeurd, is aan de ene kant ongekend sinds 1948 - de oprichting van deze zionistische entiteit en de aanwezigheid van Israëlische posten aan onze grenzen - en sinds de illegale bezetting van nederzettingen in het noorden van het bezette Palestina, op de grens met Libanon.

Wat er sinds 8 oktober heeft plaatsgevonden is ongekend, dat alle Israëlische posities van de zee tot de hoogten van Shebaa Farms en (onhoorbaar) wankelen onder dagelijks geïntensiveerde offensieve operaties, gericht op deze posten en wat daartussenin zit: tanks, gepantserde voertuigen, drones, clusters van personeel, en bovenal technische installaties die de ogen en oren van Israël zijn.

Sinds 8 oktober is het verzet in Libanon verwikkeld in een echte, echte strijd die alleen kan worden gevoeld door degenen aan de zuidgrens. Het is een echte strijd, anders dan alle andere in het verleden, los van alle gevechten die Libanon heeft gevoerd, of het nu 2002 of 2006 is. Het is een totaal verschillende en verschillende strijd in termen van gereedschappen, tactieken, strategieën, wapens en zelfs doelen. Een levend bewijs van dit feit is het aantal van onze gevallen martelaren die ervoor kozen om aan de voorste fronten te blijven.

Op zaterdag 7 september, onmiddellijk na Operatie Al-Asqa Typhoon, begon het Israëlische leger zich terug te trekken of regulier personeel terug te trekken van de grenslijn. Laat me uitleggen wat de resultaten zijn. Als we het hebben over gevallen martelaren aan het Libanese front - bijna 57 gevallen martelaren - inclusief die van de Libanese brigades samen met de Al-Qassam- en Al-Quds-brigades in Libanon, om nog maar te zwijgen van de burgers, dat aantal en dat bloed, dan moeten we weten wat er is bereikt om te weten hoe we verder moeten gaan.

Aan de grens op 7 oktober begon de Israëlische vijand personeel terug te trekken van de grenslijn met Libanon - totale morele ineenstorting. Voor Gaza en de Gazastrook die al bijna twintig jaar belegerd wordt met zeer beperkte ruimte, trok het Israëlische leger legerpersoneel terug van de Westelijke Jordaanoever - Noord-bezet Palestina - en riep hen naar het Gaza-front. Tegelijkertijd riepen ze reservisten terug of riepen ze ze op. De operatie die begon te escaleren tot die van gisteren, al deze operaties dwingen de Israëlische vijand om hun personeel aan de grens met Libanon te houden, zo niet verdere versterking in te zetten. Daar komt nog bij dat de elite-taskforce die naar het front van Gaza zou gaan, nu aan de Libanese grens wordt ingezet. Dit betekent dat onze operaties aan de grens de Israëlische vijand dwingen om hun personeel, troepen en uitrusting aan onze grenzen te concentreren, die verondersteld werden te worden ingezet in Gaza.

Sommigen beweren misschien dat we een risico nemen of gokken, maar het is het waard. Stelt u zich eens voor dat we ons beperken tot retoriek, veroordelingen; dan zal de Israëlische vijand al zijn troepen naar Gaza sturen.

Nu heb ik zeer exacte cijfers van het totale aantal Israëlische personeelsleden, eenheden, machines, uitrusting, wapens, maar ik heb om korte, gemakkelijk te begrijpen informatie gevraagd.

Het Libanese front dwingt de Israëli's nu om een derde van hun hele leger aan onze grens te verzamelen. Dit is nummer één. De meerderheid van deze troepen zijn de elite-taskforce en regulier personeel.

Ten tweede bevindt de helft van de Israëlische marinecapaciteiten zich nu in Al-Qud tegenover Haifa. Nu is een kwart van de luchtmacht gewijd aan Libanon. De helft van hun luchtverdediging - de Iron Dome, enz. - bijna de helft ervan wordt rond Libanon opgesteld. Een derde van al hun logistiek werd ingezet in Libanon. Dit zijn geldige, nauwkeurige, exacte cijfers. Ik ben waardoor u gemakkelijk te begrijpen cijfers krijgt.

Ten tweede, de ontheemding van tienduizenden illegale kolonisten en de evacuatie van tienduizenden anderen. 43 Illegale nederzettingen werden ontruimd, en wat is er nu nog over? Niets anders dan legerpersoneel - geen burgers meer.

In het zuiden, tegenover Gaza, werden 58 illegale nederzettingen geëvacueerd. Al degenen die uit het zuiden en het noorden zijn geëvacueerd, staan onder enorme druk - economisch, psychologisch en sociaal - en dit zal een drukkende factor zijn.

Een derde kwestie die niet minder belangrijk is, is dat de operaties aan de Libanese grens en de Shebaa Farms aanleiding hebben gegeven tot een staat van angst en paniek onder de Israëlische leiders - politiek en militair - vergelijkbaar met de Amerikanen, waarover we het later zullen hebben.

Deze bezorgdheid of angst dat verdere escalatie of een totale oorlog aan dit front zal verergeren, of ze vrezen dat het noordelijke bezette Palestijnse front, het Israëlische leger in een totale oorlog zal vervallen. Dit is een zeer waarschijnlijke mogelijkheid. De Israëli's houden hier rekening mee en het maakt deel uit van hun berekeningen, en dit wordt weerspiegeld in alle retoriek en verklaringen van de Amerikaanse, Europese en zelfs enkele Arabische staatshoofden.

Die toestand van onzekerheid, angst en paniek onder de leiders van de vijand dient twee doelen.

Eén: Het zorgt ervoor dat onze vijand zijn bewegingen naar Libanon berekent. En hier hebben we het over afschrikmiddelen - we spreken over oprechte angst van de kant van Israël. Als er maar één enkele operatie was geweest tegen een Israëlische post of een Israëlische tank of een cluster van personeel aan de grens, zouden ze de (onhoorbare) niet hebben genomen. Toch incasseren de Israëli's al deze klappen, passen ze hun bewegingen zeer nauwgezet aan en berekenen ze, gewoon uit angst voor de toekomst. Dus ik herhaal, onze aanwezigheid aan het front, onze operaties en paraatheid - onze dagelijkse operaties aan het front - zorgen ervoor dat onze vijand angstig, aarzelend en in paniek blijft. We hebben veel verklaringen gehoord van hun ministers, waarin wordt gesproken over en gerekend op de volledige steun van de VS om een oorlog tegen Libanon te voeren. Ik verzeker u, tegen de vijand zeggen we: als u denkt Libanon aan te vallen of een preventieve aanval op Libanon uit te voeren, zal dat de grootste daad van dwaasheid in de geschiedenis van uw bestaan zijn.

Ze denken dat de Libanezen bang zouden zijn voor wat ze in Gaza zien gebeuren. We hebben dit sinds 1948 gezien om (onhoorbaar) integendeel, de scènes die we in Gaza zien, zullen ons vastberadener maken, trouwer, om standvastig te blijven, uitdagend in verzet en niet te smeken of op onze knieën te vallen, ongeacht wat de prijs is.

Een tweede, zeer belangrijke kwestie, door deze staat van paniek en onzekerheid, moet de vijand zijn bewegingen berekenen terwijl hij in Gaza handelt, en dat doen ze. Dit zijn enkele van de resultaten van onze activiteiten in het zuiden van Libanon. Laat staan de hoeveelheid materiële en menselijke verliezen die de vijand de afgelopen weken heeft geleden, deze operaties in het zuiden, het bloed van onze gevallen martelaren en de offers van de medestrijders en onze eerlijke, nobele mannen die in het zuiden blijven of degenen die tijdelijk ontheemd zijn, ze offeren allemaal op aan deze strijd, die elk offer waardig is. Het is een uiting van onze solidariteit en steun aan Gaza en de inwoners van Gaza. Door het edele bloed van de gevallenen Martelaren, door standvastig te blijven, doen we wat we kunnen om de druk op hen te verlichten en te verminderen, aangezien de vijand krankzinnig handelt - militair en politiek.

Hier komen we bij het belangrijkste punt.

Laat de wereld wekenlang weten, communicatie, druk, vanaf de eerste dag, dat als we een operatie beginnen en als we een front openen in het zuiden, al deze Amerikaanse vloten voor ons zijn gekomen; we zullen worden beschoten door de Amerikaanse oorlogsvliegtuigen. Dit werd ons verteld op 8 oktober, en in enig detail, toen enkele Palestijnse verzetsstrijders vanuit Libanon infiltreerden na de eerste operatie van hen - ontvingen we een dreigement dat de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen Libanon zouden bombarderen. Ik verzeker je dat veel verzetsstrijders zijn geïnfiltreerd en velen zullen blijven infiltreren. De dreigementen die we ontvangen zullen ons standpunt niet veranderen.

Daarom zijn we onze operatie op dat front en de toekomst van dit front begonnen. Elke escalatie en elke ontwikkeling van welke aard dan ook hangt af van twee dingen, meer niet: de ontwikkeling van de gebeurtenissen in Gaza is de eerste factor, de ontwikkeling van de gebeurtenissen in Gaza. Daarom zal dit front evolueren in overeenstemming met de aard van de ontwikkelingen in Gaza en wat er nodig is.

De tweede factor die een rol speelt, is het gedrag en de houding van de zionistische vijand ten opzichte van Libanon. En hier waarschuw ik u nogmaals om niet verder te gaan, aangezien veel burgers als martelaren zijn gevallen. En dit brengt ons op dezelfde vergelijking: een burger voor een burger.

Nogmaals, de houding van de vijand tegen Libanon zal een factor in het spel zijn. Ik spreek open, openhartig en tegelijkertijd met constructieve dubbelzinnigheid: alle scenario's zijn open! Alle scenario's liggen open aan ons Libanese zuidfront!

Ik herhaal: alle scenario's zijn open! Alle opties zijn uiteengezet en we kunnen ze op elk moment adopteren!

We moeten allemaal samen voorbereid, klaar en beschikbaar zijn voor al deze scenario's en opties die komen gaan!

Tegen de Amerikanen, de regering van de Verenigde Staten, zeg ik, is het zinloos om uw dreigementen naar Libanon en ander verzet in de regio te sturen. Niet de verzetsbeweging of de verzetslanden. Het heeft een punt bereikt dat de boodschap komt dat als we doorgaan met het lanceren van operaties in het zuiden, ze niet alleen Libanon zullen bombarderen, maar ook Iran. Kun je het je voorstellen? Tegen de Amerikanen, zeg ik, zal het zinloos zijn om uw dreigementen op ons in Libanon af te vuren. Uw marinevloten in de Middellandse Zee kunnen en zullen ons geen angst inboezemen.

Tegen u zeg ik openlijk en openhartig dat wij uw vloten, die u als bedreiging gebruikt, al hebben voorbereid wat daarvoor nodig is. U, de Amerikanen, herinnert zich uw nederlagen in Libanon, Irak, Afghanistan en uw vernederende terugtrekking uit Afghanistan. Degenen die u in het begin van de jaren '80 in Libanon hebben verslagen, zijn nog steeds in leven, gesteund en gesteund door hun kinderen en kleinkinderen.

Als de VS en westerse politici oproepen om escalatie te voorkomen, kan dit niet worden bereikt door te dreigen met eerlijke, nobele verzetsstrijders die de weerlozen verdedigen. De enige oorzaak is het beëindigen van de oorlog tegen Gaza. Hier is het. Israël, uw dienaar. Jullie, de Amerikanen, zijn in staat om een einde te maken aan de agressie tegen Gaza omdat jij het bent die ermee begonnen is. Als je een regionale oorlog wilt vermijden, moet je actie ondernemen om een einde te maken aan de agressie tegen Gaza. U, de Amerikanen, bent zich er terdege van bewust dat als er een totale oorlog uitbreekt, uw vloot niet deugt, uw oorlogsvliegtuigen zinloos zullen zijn, u een hoge prijs zult betalen met uw belangen, uw vloot en uw personeel.

Nu, vandaag, moet de hele wereld, in naam van het vergoten bloed, in naam van de weerloze burgers, in naam van kerken, moskeeën en ziekenhuizen, in naam van de mensheid, in naam van de menselijke waarden, deugden, de hele wereld oprecht en snel handelen om een einde te maken aan de Israëlische agressie tegen Gaza.

Terwijl de horizon opdoemt voor onze Palestijnse medemensen en verzetsstrijders, zeg ik: sinds de oprichting van de verzetsstrijder na de oprichting van het Israëlische zionistische regime, voeren we een oorlog van standvastigheid. We hebben geen knock-outoverwinning behaald. We hebben nog tijd nodig om realistischer te zijn. We winnen de overwinning op punten, niet op een knock-outoverwinning. Dit is wat er gebeurde in 2002 en 2006 in Libanon, en dit is wat er gebeurde met de Gazanen, en op dezelfde manier met verzetsstrijders op de Westelijke Jordaanoever, Irak en Afghanistan. Standvastigheid; geduld; moed; Dit is wat we hebben en dit is onze kracht. Dit is wat de vijand mist. Dit is wat de vijand wil.

Slachtoffers kruipen onder het puin vandaan en zeggen: "We offeren ons allemaal op in dienst van de zaak." Gelooft u dat deze Israëlische mensen die uit de hoeken van de diaspora van de wereld werden verzameld, ooit een van hen heeft horen zeggen: "Mijn bloed, mijn geliefden en mijn huis kunnen worden opgeofferd voor Israël!"? Geen.

We moeten standvastig blijven in vastberadenheid en standvastigheid om te voorkomen dat de vijand zijn doelen bereikt. We moeten nu allemaal samenwerken om een einde te maken aan de oorlog en agressie in Gaza. Dan zullen we actie ondernemen om het verzet in Gaza te laten zegevieren.

Allereerst gebaseerd op onze vaste overtuiging van de goddelijke belofte die ons is gegeven door de almachtige, almachtige Allah, dat we de overwinning zullen behalen. Dit is een belofte, een goddelijke belofte, gegeven door de almachtige Allah, de Almachtige. Ongeacht wat het offer is, toch zouden we dat verdiend waardig moeten zijn. En dit wordt bewezen door onze offers en ons bloed. En persoonlijk gesproken en gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring met zijn Khamenei die meer dan eens herhaalde dat we allemaal vast geloven in deze goddelijke belofte, Gaza zal zegevieren, Palestina zal zegevieren, Palestina zal zegevieren. Hijzelf herhaalde dezelfde woorden tegen ons in de julioorlog, toen er geen overwinning aan de horizon opdoemde, en tegen onze medebroeders in Gaza. Ondanks alle offers aan het hele Palestijnse volk, alle verzetsvolkeren in de regio, al diegenen wier harten geschokt zijn door het bloed van de kinderen van Gaza, zullen onze eenheid, ons geduld, onze standvastigheid en onze opoffering die we in bloed aanbieden aan de dienst van de zaak van God worden beloond met niets anders dan een nadrukkelijke overwinning.

Vandaag, terwijl we de nagedachtenis van de gevallen martelaren eren en vieren, zullen we binnenkort bijeenkomen om de overwinning van Gaza en de Gazanen en de verzetsstrijders in Gaza te vieren.

En moge Gods vrede en zegeningen met u allen zijn.
Last Edit:7 maanden 2 weken geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 7 maanden 2 weken geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.175 seconden