Ukraine - Rusland

Nederland levert wapens aan Oekraïne. Associatieverdrag..iemand?

Beantwoord door katertje in topic Van nazi-Duitsland tot NAVO, Rusland heeft gelijk om op zijn hoede te zijn

Posted 10 maanden 1 week geleden #58401
Van nazi-Duitsland tot de NAVO, westerse mogendheden zijn weer dreigend en Rusland heeft gelijk om op zijn hoede te zijn

De politiek en dynamiek van vandaag zijn een dreigende echo van vroegere tijden toen westerse mogendheden het fascisme inschakelden om hun vuile geopolitieke werk te doen, schrijft Finian Cunningham.

Westerse mogendheden spelen met vuur door de dringende oproepen van Rusland voor veiligheidsgaranties in Europa te negeren. In een reeks ontmoetingen op hoog niveau vorige week met Russische functionarissen, verwierpen de Verenigde Staten en het militaire blok van de NAVO de eisen van Moskou voor verregaande de-escalatie.

Rusland wil een verdragsregeling waarbij de NAVO-machten decennia van aantasting terugdraaien. Om het belang van het huidige kruispunt te begrijpen, is eerst een dieper begrip nodig van de geopolitiek die de westerse mogendheden al meer dan een eeuw tegen Moskou nastreven. Die periode omvat de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie, de groei van het fascisme in Europa die leidde tot de Tweede Wereldoorlog, de daaropvolgende vijf decennia oude Koude Oorlog en vervolgens de laatste fase van het NAVO-expansionisme in de afgelopen 30 jaar.

Inderdaad, van de ontmoetingen die vorige week werden gehouden tussen Amerikaanse en NAVO-functionarissen en hun Russische tegenhangers - en in de westerse media die over die discussies berichtten - werd de realiteit op zijn kop gezet. De VS en de NAVO-partners eisten dat Rusland de-escaleerde of anders geconfronteerd zou worden met een confrontatie. Rusland heeft geen troepen buiten zijn grondgebied. Terwijl de VS en de NAVO meedogenloos offensieve troepen opbouwen aan de westelijke grenzen van Rusland. De agressor is blijkbaar niet Rusland, maar de westerse mogendheden. Zij zijn het die moeten de-escaleren.

Voor de tweede keer in de afgelopen eeuw ziet Rusland een enorme militaire macht vanuit het oosten op zijn grondgebied neerdalen. In 1941 leidde de invasie door nazi-Duitsland tot de Grote Patriottische Oorlog waarin tot 30 miljoen Sovjetburgers werden vernietigd, totdat het Rode Leger uiteindelijk het Derde Rijk versloeg en Europa bevrijdde van het fascisme.

Bijna de helft van het totale aantal doden in de Tweede Wereldoorlog viel onder Russische en andere Slavische mensen. Deze verschrikking zit in levende herinnering. Het is niet verrassend (als de geschiedenis goed zou worden gewaardeerd) dat Rusland vandaag verbijsterd is door wat het ziet als een nieuwe offensieve mobilisatie van militaire macht aan zijn westelijke grenzen, dit keer onder auspiciën van het door de VS geleide NAVO-bondgenootschap.

Deze opbouw is al 30 jaar aan de gang sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ondanks mondelinge toezeggingen van het tegendeel, heeft het militaire blok van de NAVO zich helemaal uitgebreid van Duitsland tot aan de Baltische staten en tot aan de Zwarte Zee. Rusland wordt vandaag omringd door NAVO-leden die in staat zijn om Amerikaanse kernraketten te installeren die Moskou binnen enkele minuten kunnen raken. Amerikaanse, Britse, Canadese, Duitse en andere NAVO-leden hebben gevechtsvliegtuigen, tanks en oorlogsschepen die voortdurend voor de deur van Rusland manoeuvreren langs een boog die van de Oostzee naar de Zwarte Zee loopt.

Niet alleen dat, maar de landen die na het einde van de Koude Oorlog tot de NAVO zijn toegetreden, zijn vaak fel anti-Russisch. Polen en de Baltische staten Letland, Litouwen en Estland, die grenzen aan Rusland, zijn het meest schril in het beschuldigen van Moskou van "agressie" en het oproepen tot meer NAVO-troepeninzet. Deze landen zijn het meest gung-ho over het toelaten van Oekraïne tot de gelederen van de NAVO, ondanks dat de voormalige Sovjetrepubliek verwikkeld is in een burgeroorlog tussen een extreemrechts regime in Kiev en Russisch sprekende mensen in het zuidoosten van het land.

De dominante politieke facties in Polen, de Baltische staten en Oekraïne zijn besmet door hun associatie met nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig zijn er openbare ceremonies die lokale politieke en militaire figuren verheerlijken die samenwerkten met het Derde Rijk in zijn moorddadige razernij tegen de Sovjet-Unie.

Het was via diezelfde landen dat de nazi-oorlogsmachine zich een weg baande naar het Russische moederland. Het is daarom geen wonder dat Moskou vandaag de dag diep gealarmeerd is over een vergelijkbare concentratie van militaire troepen in het westen en, meer in het bijzonder, onder landen die een intense anti-Russische politiek voeren en die in het verleden dienden als kanalen voor de Operatie Barbarossa van nazi-Duitsland.

Dit is de reden waarom Rusland erop staat dat de Verenigde Staten en andere NAVO-machten een verdragsregeling aangaan die de verdere uitbreiding van het militaire blok naar het oosten beperkt, evenals de terugtrekking van Amerikaanse aanvalswapens uit aangrenzende gebieden verplicht stelt en regionale mobilisatieoefeningen beperkt. De topprioriteit voor Moskou is een toezegging van de NAVO om Oekraïne of andere Sovjetrepublieken niet in zijn gelederen toe te laten. Want dat zou een onaanvaardbare existentiële bedreiging vormen voor Rusland.

Het verontrustende is de schijnbare onverschilligheid van de VS en andere NAVO-leiders voor de veiligheidsvoorstellen van Rusland. Het resultaat van de bijeenkomsten van vorige week in drie Europese hoofdsteden was een hardhandig ontslag van de Amerikanen en hun Europese bondgenoten. De NAVO zou, zeiden ze, zich blijven uitbreiden en rond Rusland blijven draaien. Moskou, zeiden ze, had geen veto over hoe de NAVO verder zou uitbreiden. Dit komt omdat, zo stellen zij, de NAVO "defensief" en "democratisch" is.

Zo'n houding is onmogelijk naïef en verwaand, zo niet geestig dubbelzinnig. De NAVO werd opgericht aan het begin van de Koude Oorlog in 1949 met als doel de Sovjet-Unie te confronteren. De Sovjet-Unie mag dan nu weg zijn, het door de VS geleide militaire blok heeft het vervangen door de Russische Federatie als de hedendaagse vijand. Washington en de NAVO hebben publiekelijk verklaard dat ze Rusland als een bedreiging voor de nationale veiligheid beschouwen zonder de basis voor zo'n provocerende aanduiding geloofwaardig te onderbouwen.

Maar het zijn de vooruitstrevende NAVO-leden van Polen, de Baltische staten en andere Oost-Europese staten, evenals het potentiële nieuwe lid Oekraïne, die een zorgwekkende dimensie toevoegen. De heersende politieke facties in deze landen zijn rabiaat anti-Rusland, hebben een paranoïde gevoel van onveiligheid, maken hysterische beweringen over Russische invasie en agressie en, giftiger, hebben een duistere revanchistische associatie met nazi-Duitsland.

Rusland heeft Washington en andere westerse mogendheden terecht gewaarschuwd dat ze met vuur spelen door de extreemrechtse tendens van Oost-Europese leden van de NAVO aan te moedigen. De militarisering van Polen, de Baltische staten en Oekraïne door de NAVO geeft deze landen een nog roekelozere houding ten opzichte van de confrontatie met Rusland. Paradoxaal genoeg wordt Rusland beschuldigd van agressie en het plannen van een invasie, terwijl het in werkelijkheid Oekraïne en zijn NAVO-buren zijn die eerder geneigd zijn om een soort provocatie op te zetten die leidt tot oorlog met Rusland.

Hierin ligt het verwerpelijke ritme van de geschiedenis. In tegenstelling tot wat conventionele westerse historische verslagen zouden weergeven, was de opkomst van nazi-Duitsland in de jaren 1930 een opzettelijk beleid voor de westerse mogendheden. Amerikaanse, Britse en Franse heersende instellingen financierden de groei van het Derde Rijk als een bolwerk tegen de Sovjet-Unie en een bludgeon tegen het internationale socialisme. Het westerse kapitalisme zag het fascisme als een handig wapen tegen een vermeende bedreiging van zijn orde. Daartoe investeerden Wall Street en de Bank of England massaal in de opbouw van de nazi-oorlogsmachine onder Adolf Hitler.

De westerse mogendheden gingen in zee met het Derde Rijk om invloedssferen uit te hakken waarin het Britse Rijk aan zijn lot zou worden overgelaten terwijl Hitler de vrije hand zou krijgen voor de uitbreiding van de nazi's naar het oosten. Een belangrijk doel van dit pact (stilzwijgend onthuld door de top in München in 1938 tussen Hitler en de Britse premier Neville Chamberlain) was om de Sovjet-Unie in te dammen. Het rabiate anticommunisme van het Derde Rijk (ondanks het verkeerde etiket van "nationaalsocialisme") en zijn "Untermensch" overtuigingen over Slavische submensen maakten nazi-Duitsland de partner bij uitstek voor westerse mogendheden om Rusland in te dammen.

Het is eerlijk om te zeggen dat de westerse mogendheden waarschijnlijk niet voorzagen hoe rampzalig ver nazi-Duitsland zijn eigen imperiale ambities zou nemen of wat de gruwelijke genocidale omvang van zijn verdorven Endlösung zou worden. Uiteindelijk, zo bleek, zouden de Britse en Amerikaanse instellingen gedwongen worden om oorlog te voeren tegen het nazi-regime na de opbouw ervan. De westerse mogendheden hadden met vuur gespeeld bij het sponsoren van een rabiaat anti-Sovjetregime dat uiteindelijk tegen hun eigen imperiale belangen inging.

Niettemin kan worden gezegd dat het resultaat van dergelijke machinaties door de westerse mogendheden om de Sovjet-Unie in te dammen zeker heeft geleid tot de Tweede Wereldoorlog en een dodental van meer dan 70 miljoen mensen wereldwijd.

Tegenwoordig scheppen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op over hun veronderstelde rol in het verslaan van nazi-Duitsland. De waarheid is echter dat ze het fascistische monster en de monsterlijke oorlog die daarop volgde hebben gecreëerd. Hun oorlog was nodig om een nazi-dolle hond neer te zetten die was losgelaten. De echte overwinning van de oorlog behoort toe aan het Sovjetvolk en het Rode Leger dat de nazi-oorlogsmachine in Berlijn heeft begraven. De Sovjetoverwinning op nazi-Duitsland was de definitieve gebeurtenis van de Tweede Wereldoorlog. De westerse mogendheden waren een sideshow die werd veroorzaakt door hun eigen roekeloze machinaties om nazi-Duitsland tegen de Sovjet-Unie aan te wakkeren.

Aan de basis van deze imperiale machinaties lag het doel om de Sovjet-Unie in te dammen, gedragen door de imperatief van de westerse kapitalistische hegemonie.

Toen de nazi-dreiging in 1945 werd verwijderd, begonnen de westerse mogendheden al snel hun anti-Sovjetobsessie te hervatten te midden van het puin van de Tweede Wereldoorlog. De vorming van de NAVO als een militaire alliantie, de rekrutering van nazi-overblijfselen, wetenschappers, spionnen en collaborateurs door westerse mogendheden en de inzet van door de CIA gesteunde fascistische saboteurs in Oost-Europa achter de Sovjet-linies - wijzen allemaal op een hervatting van het geopolitieke beleid op lange termijn om Moskou in te dammen.

Rusland vormt vandaag de dag geen ideologische bedreiging voor het westerse kapitalisme op de manier waarop de Sovjet-Unie dat deed. Niettemin vormt Rusland een problematische obstructie van de potentiële hegemonie van de westerse imperiale macht, net als China en anderen die de wenselijkheid van een multipolaire internationale orde verkondigen in tegenstelling tot een die wordt gedicteerd door Washington en zijn westerse bondgenoten.

Daarom blijft de NAVO zich uitbreiden rond de Russische grenzen. Het is een functie van een inperkingsstrategie gebaseerd op intimidatie en destabiliserende impact. Dit is een rode draad in de afgelopen eeuw.

Washington wil dat Moskou ondergeschikt is aan zijn wereldmacht op dezelfde manier als Europese NAVO-bondgenoten (vazallen). Idealiter is regimeverandering in Moskou het ultieme doel waarbij het westerse kapitaal in staat zou zijn om het grootste land van de planeet en zijn enorme natuurlijke rijkdommen te exploiteren.

Op een vergelijkbare manier als het roekeloos aanwakkeren van nazi-Duitsland als bolwerk tegen Moskou, wakkeren de westerse mogendheden extreemrechtse regimes in Oost-Europa aan in de vorm van de NAVO. Het vroegere beleid leidde tot de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog. Wie zegt dat het aanmoedigen en bewapenen van Russofobe regimes in Oost-Europa niet op dezelfde manier zal exploderen in oncontroleerbare conflicten?


De politiek en dynamiek van vandaag zijn een dreigende echo van vroegere tijden toen westerse machten het fascisme inschakelden om hun vuile geopolitieke werk te doen. Soortgelijke krachten zijn aan het werk in het heden en Moskou heeft gelijk als het de gevaren noemt waarmee westerse mogendheden opnieuw gokken.

Finian Cunningham
www.strategic-culture.org/news/2022/01/1...a-right-to-be-guard/
19 januari 2022
door katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Russische agressie...pardon??

Posted 10 maanden 2 weken geleden #58387
Proxy-conflicten. De VS wil hoe dan ook de levensader van het geldsysteem in de wereld besturen. Zal de wereld gecontroleerd blijven door de God van de Mammon-cultus of zal zich een multipolaire financiële wereld ontwikkelen?
Dat is de oorlog die zal bepalen wat er op de lange termijn met het Rusland/NAVO-conflict gebeurt.
De trommels van Might-Makes-Right echoën in onze botten, ondanks de bekende gevolgen voor onze soort.


Oorlog nu waarschijnlijker ? Ik denk dat het alleen als laatste redmiddel kan dienen, en Rusland wil het ook niet.
Het ziet ernaar uit dat de lopende onderhandelingen in het beste geval alleen de oppervlakte van de fundamentele problemen kunnen oppoetsen, en Rusland is zeer serieus bezig met zijn bekende rode lijnen.

Misschien heeft u naar de Duitse staatstelevisiekanalen gekeken, en heeft u gezien hoe oorlogspropaganda werd verspreid. De huidige Duitse regering slaat een plee-figuur met de intellectueel uiterst beperkte voormalige trampolineturnster Baerbock als minister van Buitenlandse Zaken en is beangstigend. Het is volledig in lijn met de transatlantische doctrine en als zodanig een directe voortzetting van de regering-Merkel.

Uit de Springer
media: www.welt.de/politik/ausland/article23622...ehreren-Fronten.html

Artikel in het Duits
Volgens een mediabericht bestaat binnen de NAVO de vrees dat Rusland zijn recent, in sommige gevallen massaal toegenomen militaire aanwezigheid zou kunnen gebruiken om op een breed front toe te slaan - ook tegen lidstaten. De NAVO zou een dergelijke escalatie in de nabije toekomst niet kunnen tegengaan.

Binnen de NAVO circuleren blijkbaar waarschuwingen dat de Russische president Vladimir Poetin een gewapend conflict met het Westen buiten Oekraïne zou kunnen zoeken. Diplomaten uit verschillende landen in de militaire alliantie vertelden Der Spiegel dat er angst is dat Russische troepen hun onlangs toegenomen aanwezigheid in de Middellandse Zee, de Noord-Atlantische Oceaan en het Noordpoolgebied, waarvan sommige massaal zijn geweest, zouden kunnen gebruiken om op een breed front toe te slaan - zelfs tegen NAVO-staten. In zo'n geval kunnen ook massale desinformatiecampagnes en cyberaanvallen worden verwacht.

Volgens de NAVO zijn er op dit moment geen concrete aanwijzingen voor voorbereidingen voor zo'n aanval. Maar de escalatieopties van Moskou zijn reëel - en de NAVO zou Rusland niet snel kunnen bestrijden, militair noch digitaal.
De militaire macht van Rusland valt niet te onderschatten. Pres. Poetin onthulde enkele jaren geleden technologische wapensystemen van topniveau, welke door de VS niet zijn te evenaren. Daarnaast werkt de houding van het Westen een hechter bondgenootschap tussen Rusland en China in de hand. De Chinese president omschreef de relatie onlangs als "méér dan een bondgenootschap".

In alle opzichten staat Washington met de rug tegen de muur

De komende weken zullen laten zien hoe de wereldbalans wordt veranderd. En het zal niet naar de kant van de Noord-Atlantische Terroristische Organisatie verhuizen.
Last Edit:10 maanden 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 10 maanden 2 weken geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Poetin: "Als je vrede wil, moet je zorgen dat je verdediging op orde is"

Posted 10 maanden 2 weken geleden #58386
Het mislukken van de bijeenkomsten tussen de VS, de NAVO en Rusland van deze week maakt oorlog waarschijnlijker


In de late jaren 1990 lobbyde het Amerikaanse militair-industrieel-mediacomplex bij de regering-Clinton om de NAVO uit te breiden. Het enige doel was om meer klanten te winnen voor Amerikaanse wapens. Rusland protesteerde.
Het had aangeboden om zichzelf te integreren in een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur, maar op gelijke voet met de VS. De VS verwierpen dat. Het wilde dat Rusland zich ondergeschikt zou maken aan de Amerikaanse grillen.


Sindsdien is de NAVO vijf keer uitgebreid en steeds dichter bij de Russische grens gekomen. Rusland, een groot land met veel middelen, buiten de Europese veiligheidsstructuur laten, garandeerde dat Rusland zou proberen terug te komen van de ellendige jaren 1990 en zijn vroegere macht te herwinnen.

In 2014 sponsorden de VS een staatsgreep tegen de democratisch gekozen regering van de Oekraïne, het buurland en familielid van Rusland, en installeerden hun volmachten. Om een eventuele integratie van de Oekraïne in de NAVO te voorkomen, regelde Rusland een opstand tegen de staatsgreep in oost-Oekraïne. Zolang Oekraïne een intern conflict heeft, kan het niet toetreden tot de NAVO.

In 2018 trok de regering-Trump zich terug uit het Intermediate-Range Nuclear Force Treaty dat onder de presidenten Gorbatsjov en Reagan was opgericht om nucleaire raketten in Europa te elimineren. Nu maakten de VS plannen om nieuwe kernraketten in Europa te stationeren die Rusland zouden bedreigen. Deze vereisten een Russische reactie.

Ondertussen hebben de VS en andere NAVO-staten aanzienlijke 'trainingseenheden' naar Oekraïne gestuurd en blijven ze er wapens naartoe sturen. Dit is een sluipende integratie van Oekraïne in de NAVO-structuren zonder de formele garanties.

Eind 2021 begonnen de VS lawaai te maken over vermeende Russische militaire concentraties aan de westgrens. Er waren ongegronde beschuldigingen dat Rusland dreigde de Oekraïne binnen te vallen die smeekte om toe te treden tot de NAVO. Het doel was om een verdere uitbreiding van de NAVO en meer NAVO-uitzendingen in de buurt van Rusland te rechtvaardigen.

Rusland heeft genoeg van zulke onzin. Het bewoog zich om de VS onder druk te zetten voor een nieuwe veiligheidsarchitectuur in Europa die Rusland niet zou bedreigen. De geruchten over Russische actie in de Oekraïne hielpen president Biden onder druk te zetten om in te stemmen met gesprekken.

Nadat Rusland zijn veiligheidseisen jegens de VS en de NAVO had uitgewerkt, werd een reeks gesprekken gevoerd.

Zoals verwacht mislukten de gesprekken met de VS maandag. Omdat de VS geen tekenen hadden getoond om verder te gaan met de belangrijkste Russische eisen. De VS maakten enkele opmerkingen dat ze graag enkele bijzaken zouden willen onderhandelen, maar niet over de kern van het Russische verzoek om de uitbreiding van de NAVO te beëindigen en nieuwe raketten te stoppen.

De gesprekken van woensdag met de NAVO hadden vergelijkbare resultaten als de gesprekken van vandaag met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Aangezien Rusland eerder had aangekondigd dat het geen verdere besprekingen zal overwegen, omdat er niets van hen te verwachten valt
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Russische agressie...pardon??

Posted 1 jaar 7 maanden geleden #57402
Reactie op Raam-op-Rusland-correspondente Eva Cukier die op verkenning ging op de Krim, en verslag deed via NRC.

In haar lezing is het Rusland dat Oekraïne bedreigt, maar wie hier al wat langer leest over de ontwikkelingen daar weet uiteraard wel beter. Het westen heeft voor twee miljard aan wapens geleverd, en zou ze graag testen in een 'hete' oorlog. Voor die twee miljard, plus het miljard dat we in Nederland door het toilet trokken via een mislukte verhuizing van de mariniers naar Zeeland, bouwde Rusland de langste brug in Europa om Rusland met de Krim te verbinden. Die Russische investering bevalt mij beter dan die van de NAVO-landen, en het komt mij voor dat die ook verder reikt om de burgerbevolking van Oekraïne te inspireren, die sinds de coup van Biden/Nuland in 2014 in Oekraïne nog zitten te wachten op het eerste lichtpuntje, en het wil méér wapens! Doe er nog maar een paar miljard bij dan? Of toch maar beginnen met bruggen bouwen?

Haast achteloos meldt Eva dat Oekraïne de toevoer van water naar de Krim afsloot, waardoor de burgerbevolking werd gegijzeld in een geopolitiek conflict. Een oorlogsmisdaad, maar begin er maar niet over tegen de club die ons dat associatieverdrag met Oekraïne door de strot hebben gedrukt, want je spreekt tegen dovemans oren. Iets kan slechts een oorlogsmisdaad zijn als hun tegenstanders het doen, zelfs al heb je geen spoor van bewijs. Rusland investeert in nieuwe projecten om de Krim te voorzien van water, maar op dit moment is de situatie zorgwekkend. Niet dat de burgerbevolking om zal komen van dorst, maar er is geen water voor de irrigatie van de landbouwgrond, sinds Oekraïne het kanaal uit de Sovjet-Tijd blokkeert dat de Krim van water voorzag.

Wat het westen precies van plan was toen het eerder dit jaar Zelensky op oorlogspad stuurde, weten wij ook niet. Schriftelijke verklaringen die wezen op het verlangen om de Donbas militair te heroveren op de separatisten, en de Krim te veroveren op Rusland, zijn luchtfietserij. Zelfs met grootschalige steun van de NAVO wordt dat niks. En als we kijken naar Georgië, waar Saakashvilli in zijn gloriedagen in 2008 Rusland aanviel, in de veronderstelling dat de NAVO hem te hulp zou schieten, en Georgië vervolgens een pak slaag kreeg, waarna Rusland zich weer terugtrok op eigen grondgebied, kan Zelensky zich maar beter niet rijk rekenen. Zoals gebruikelijk geeft iedereen de ander de schuld, maar als je het nodig hebt om tanktransporten van Oekraïne richting de Donbas op te voeren als 'bewijs' voor Russische troepenopbouw, dan wordt het toch wel behoorlijk pathetisch.

Overigens betekent dat niet dat Rusland géén flinke troepenmacht heeft samengetrokken aan de grens met Oekraïne. En er kan ook geen enkel misverstand zijn over de bereidheid van Rusland om hard terug te slaan als Oekraïne besluit de Donbas, en/of de Krim binnen te vallen. Zeshonderdduizend burgers in de Donbas met een Russisch paspoort kunnen op 'Moskou' rekenen als 'Kiev' en de NAVO het vuur openen. En dat de Krim ooit weer onder controle van 'Kiev' komt, is een illusie. De laatste ontwikkelingen lijken er op te duiden dat Biden/Nuland, weer een team in 'Washington', samen met de media, na de 'doorgestoken kaart'-campagnes tégen Trump en vóór 'Covid', de stekker uit het aanvalsplan heeft getrokken, wat dan zou betekenen dat de afschrikking heeft gewerkt. Maar ik zou er niet iets kostbaars onder durven te verwedden.

Volgens Cuckier zijn de sancties tegen Rusland een geweldig succes, maar ik blijf erbij dat we alleen onszelf in Europa onmetelijke schade hebben toegebracht, waar Moskou niet meer praat met Europa, en alleen nog bilateraal wil overleggen, waarbij de akkoorden van Minsk gewoon moeten worden nagekomen. Een uitruil van de Donbas voor water aan de Krim, zoals 'Kiev' volgens Eva voorstelde, gaat 'm niet worden. Wanneer de projecten die de Krim weer een betrouwbare waterleverantie moeten garanderen op niveau zijn, kan ik u niet vertellen. Maar gelet op de snelheid waarmee die brug werd gerealiseerd, zal het geen jaren meer duren, en hebben ze op de Krim meer om naar uit te kijken dan in de door 'Kiev' geregeerde rompstaat. Het is een dure, en technologisch uitdagende oplossing om zeewater te 'ontzilten', maar Poetin maakt er geen geheim van dat hij wil dat Rusland onafhankelijk wordt van welke import uit westerse landen dan ook.

Rusland blijft gas en olie leveren, ook aan Oekraïne, en het met sancties en dreigementen strooiende Europa. Maar als het westen zichzelf in de kou zet door de stekker uit het Russische gas en de olie te trekken om Moskou te straffen, dan gaan het gas en de olie naar China, en wie weet of het dan ooit nog terugkomt. En waar we in Nederland rond de tachtig procent van alle elektra opwekken met gas, wordt dat interessant voor de Nederlandse 'huishoudens' als die voor de 'Groene-schijn' over moeten schakelen op elektra.

In hoeverre Rusland en China hun buitenlandse beleid op elkaar hebben afgestemd weet niemand. Lavrov ontkende recent dat daar sprake van was. Maar waar de oplopende spanning rond Taiwan en in Oekraïne synchroon lopen, zou je kunnen concluderen dat die twee zich er bewust van zijn dat de NAVO geen oorlog op twee fronten tegelijk kan voeren. Tijd voor Washington om op te houden met zelfverrijking, en de knopen te tellen, in plaats van de Dollars, voordat er niks meer te tellen over is. Volgens mij staat het water ons tot de lippen.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Russische agressie...pardon?? Brandstichter NAVO

Posted 1 jaar 7 maanden geleden #57399
Hier nog een om u bij te praten ..van Finian Cunningham,

De NAVO beëindigt de oorlog in de Oekraïne als een brandstichter die het vuur blust

De inmenging en de ingrepen van de Amerikanen en hun NAVO-bondgenoten in de Oekraïne zijn onverantwoord grof en leiden tot een langzaam, kwellend conflict met verbrande aarde. De brandstichters moeten weg. Of Rusland zal moeten handelen.

Voordat hij de politiek inging om president van de Oekraïne te worden, was Volodymyr Zelensky beter bekend als tv-komiek. Zijn talent voor het absurde schijnt hij behouden te hebben. Deze week riep hij het militaire bondgenootschap NAVO ertoe op om het lidmaatschap[ van de Oekraïne te versnellen, omdat dit de beste manier zou zijn om de oorlog in dit land te beëindigen.

Zelensky stelde de absurde bewering op dat de Oekraïne met een “Russische agressie geconfronteerd zou worden, die een serieuze uitdaging voor de veiligheid van alle NAVO-leden en heel Europa” zou vormen.

In een telefoongesprek met de civiele chef van de NAVO, Jens Stoltenberg, beweerde de Oekraïense president dat een toetreding tot de alliantie “een echt signaal aan Rusland” zou sturen. En hij eiste de stationering van meer NAVO-troepen in de Zwarte Zeeregio.

Zelensky´s uitgesproken niet grappige uitspraken over hoe de oorlog in de Oost-Oekraïne te beëindigen zou zijn, zijn absoluut geen recept voor de vrede. Ze zorgen voor het tegendeel: het al lange tijd smeulende conflict zou zich kunnen uitbreiden tot een echte oorlog tussen Rusland en het door de VS aangevoerde NAVO-blok. Zij oproep aan de NAVO om een einde te maken aan de oorlog betekent net zo veel als vragen aan een brandstichter om een brand te blussen.

Stoltenberg van de NAVO klonk ondersteunend en verklaarde de “onwrikbare ondersteuning” voor de soevereiniteit en de territoriale integriteit van de Oekraïne. Dergelijke uitspraken werden eveneens gedaan door de Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Boris Johnson en de Europese Unie.

Maar dat is leeg gedoe. Niemand die bij z´n volle verstand is, zou het eens kunnen zijn met het appel van Zelensky om toe te treden tot de NAVO. Met het oog op de doctrine van de collectieve defensie zou het lidmaatschap van de Oekraïne het militaire bondgenootschap onvermijdelijk meesleuren in een oorlog tegen de door Rusland ondersteunde separatisten in de Oost-Oekraïne, ook bekend als de Donbas. Moskou heeft steeds opnieuw gewaarschuwd dat een toetreding van de voormalige Sovjetrepubliek tot de NAVO om redenen van de nationale veiligheid ontoelaatbaar zou zijn.

Het probleem is dat westelijke media en pro-NAVO-denktanks een narratief breien dat bijdraagt aan verwarring en een slecht oordeelsvermogen. Meerdere mediaberichten in de afgelopen weken steunen de beweringen van Zelensky en zijn regering in Kiev dat een uitbreiding van de Russische strijdkrachten langs de grens met de Oekraïne een bedreiging zou vormen. Moskou heeft verklaard dat de strijdkrachten binnen zijn grenzen geen bedreiging voor iemand anders vormen en dat de manoeuvres een legitieme binnenlandse aangelegenheid zijn.

Maar dat heeft westelijke deskundigen er niet van weerhouden om twee en twee op te tellen met de uitkomst vijf. De Atlantic Council, die nauw verbonden is met de NAVO, heeft deze week de Russische president Vladimir Poetin er van beschuldigd “de vastberadenheid van de Biden-regering en haar ondersteuning voor het regime in Kiev te testen”. De Atlantic Council liet de alarmbellen rinkelen door er over na te denken of Rusland op het punt zou staan de Oekraïne binnen te marcheren. De westelijke mediaverslaggeving wakkert daarmee het door anti-Russische Oekraïense nationalisten bezworen narratief aan.

En het lompe verwennen van Kiev door Biden, Johnson, NAVO-chef Stoltenberg en de Europese Unie moedigt Kiev, niet voor rede vatbaar, aan om het conflict niet op te lossen door de uitvoering van het Vredesakkoord van Minsk van 2015. Dit akkoord, dat Kiev ondertekend heeft – en waarbij Rusland, Duitsland en Frankrijk als sponsors niet betrokken waren – verplichtte tot de verlening van regionale autonomie voor de Donbas. Het regime in Kiev heeft hardnekkig geweigerd om het akkoord uit te voeren, en zo heeft het conflict zich verder ontwikkeld.

Laten we ons even herinneren hoe we tot deze droevige situatie gekomen zijn. Een door de NAVO ondersteunde staatsgreep in februari 2014 tegen een gekozen president bracht een ultranationalistisch regime in Kiev aan de macht. Dit startte daarna een gewelddadige campagne tegen de Russischtalige bevolking op de Krim en in de Donbas. De Krim besloot in maart 2014 in een referendum om zich aan te sluiten bij de Russische Federatie (wat door het Westen steeds opnieuw foutief als “annexatie” wordt voorgesteld), terwijl de regio Donbas gewapend verzet leverde tegen het offensief van de Oekraïense strijdkrachten en diverse neonazibrigades.

De oorlog in de Oekraïne gaat nu het zevende jaar in en er zijn geen signalen voor een einde. Er bestaan veel meer signalen voor dat de oorlog zou kunnen escaleren. Sinds d eNAVO in het jaar 2008 ermee begon om de Oekraïne samen met Georgië tot een lidmaatschap te bewegen, werd het land in instabiliteit en geweld gestort.

Betrouwbare berichten uit de Donbas duiden erop dat het opvlammende geweld in de afgelopen weken door de krachten van het regime in Kiev werden aangewakkerd, zonder twijfel als truc om zich te garanderen van de steun van de NAVO.

Gemeenten in de Donbas zijn afgesneden van de stroom- en watervoorziening, omdat het Oekraïense leger openlijk verzorgingsinstellingen onder vuur neemt. Op 2 april werd volgens berichten een 5-jarig kind bij een drone-aanval in Alexandrowskoje gedood. De agressor is niet de Donbas militie, en nog minder Rusland. Het is het regime in Kiev dat werd aangemoedigd door de rugdekking van de NAVO.

De beschieting van civiele gebieden in de stad Donetsk werd deze week geïntensiveerd. Denis Puschilin, de president van de zelfverklaarde Republiek Donetsk, zegt dat de schendingen van de veiligheid door de door de NAVO ondersteunde regimekrachten van Kiev “exponentieel” toenemen.

Opgemerkt moet worden dat de schendingen van de wankele wapenstilstand in de Oost-Oekraïne ongeveer begonnen op het moment toen de regering-Biden aankondigde $ 125 miljoen aan dodelijke militaire hulp voor de Oekraïne vrij te maken. Nog meer Amerikaanse militaire hulp ter waarde van $ 150 miljoen is nog voor dit jaar gepland. Al met al heeft Washington het regime in Kiev minstens $ 1 miljard aan wapens ter beschikking gesteld, sinds het in 2014 de macht greep, toen Joe Biden vicepresident in de regering-Obama was.

Gezien tegen de achtergrond van de zich uitbreidende humanitaire crisis in de Donbas, is het dan een wonder dat Rusland zijn strijdkrachten naar de grens met de Oekraïne verplaatst? Rusland bezit een eeuwenlang gemeenschappelijk cultureel erfgoed met mensen die in hun thuisland gedood worden. De laatste keer dat er zo´n afschuwelijk scenario dreigde, was tijdens de Holocaust van de nazi´s, die door Oekraïense anti-Russische nationalisten mogelijk gemaakt werd.

Ongeacht de cynische verdraaiingen en desinformatie, die verbreid worden door westelijke media en NAVO-denktanks, heeft Moskou de rechtmatige plicht om zijn etnische broeders en zusters te beschermen.

Washington en de NAVO zullen vermoedelijk niet zo roekeloos zijn om aan de Oekraïne het lidmaatschap in hun militaire bondgenootschap toe te staan. Dat zou een catastrofe betekenen, en dat weten ze. Desondanks is de welwillendheid en de inmenging van de Amerikanen en hun NAVO-bondgenoten in de Oekraïne onverantwoord grof en leidt tot een langzaam, kwellend conflict met verbrande aarde. De brandstichters moeten weg. Of Rusland zal moeten handelen.

Bron:
contra-magazin.com
Door: Finian Cunningham
door katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Russische agressie...pardon?? werd gestart door katertje

Posted 1 jaar 7 maanden geleden #57398
Russische agressie? Pardon..!!?

America is back"
Wat Joe Biden heeft verklaard over zijn politiek ten opzichte van Rusland ('Poetin is een killer zonder ziel'; een voetzoeker) kan als een oorlogsverklaring worden beschouwd.

Zo heeft Moskou het ook opgevat en haar ambassadeur uit Washington teruggeroepen.

Het in stand houden van het laatste verdrag over kernwapens START (nog gesloten tussen Gorbatsjov en Reagan) was slechts een schijnmanoeuvre, de nieuwe regering zoekt de confrontatie na vier jaar Trump; (volgens de retoriek van de Democraten 'agent van Poetin'.)

Een volgende stap is het aanzetten van Oekraïne tot verhogen van de spanning met haar buurland. De tanks rollen richting de opstandige republieken in de Donbass.

Biden betekent oorlog. 'Endless war'. De situatie aan de Russisch-Oekraïense grens komt tot een hoogtepunt. De Europese Unie volgt het beleid van confrontatie van de VS en de NAVO bijna onvoorwaardelijk. Een actieve pleitbezorging van met name grote lidstaten voor de gezamenlijk ontwikkelde doelen van Minsk2 is ver te zoeken, maar daarentegen wel een campagneachtige, ronduit primitieve veroordeling van Rusland.

De Deep State/NATO combo's gebruiken Kiev om een oorlog te beginnen om Nord Stream 2 en Duits-Russische betrekkingen te begraven...

Op 24 maart ondertekende de Oekraïense president Zelensky, voor alle praktische doeleinden, een oorlogsverklaring tegen Rusland, via decreet nr. 117/2021.
Het decreet bepaalt dat het heroveren van de Krim uit Rusland nu het officiële beleid van Kiev is. Dat is precies wat ertoe leidde dat een reeks Oekraïense gevechtstanks naar het oosten werd verscheept op vlakbedrails, na de verzadiging van het Oekraïense leger door de VS met militaire uitrusting, waaronder onbemande luchtvoertuigen, elektronische oorlogssystemen, antitanksystemen en man-draagbare luchtverdedigingssystemen (MANPADS).

Nog belangrijker is dat het Zelensky-decreet het bewijs is dat elke volgende oorlog door Kiev zal zijn ingegeven, waardoor de spreekwoordelijke beweringen van "Russische agressie" worden ontkracht. De Krim maakt sinds het referendum van maart 2014 deel uit van de Russische Federatie.

Het was deze de facto oorlogsverklaring, die Moskou zeer serieus nam, die leidde tot de inzet van extra Russische troepen naar de Krim en dichter bij de Russische grens met Donbass. Aanzienlijk, deze omvatten de crack 76th Guards Air Assault Brigade, bekend als de Pskov parachutisten en, volgens een intel rapport geciteerd aan mij, in staat om Oekraïne te nemen in slechts zes uur.

Het helpt zeker niet dat begin april de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin, vers van zijn voormalige positie als bestuurslid van raketfabrikant Raytheon, Zelensky belde om "onwrikbare Amerikaanse steun voor de soevereiniteit van Oekraïne" te beloven. Dat sluit aan bij de interpretatie van Moskou dat Zelensky zijn decreet nooit zou hebben ondertekend zonder groen licht van Washington.


Controle over het verhaal
Sebastopol, al toen ik in december 2018bezocht, is een van de zwaarst verdedigde plaatsen op aarde, zelfs ondoordringbaar voor een NAVO-aanval. In zijn decreet identificeert Zelensky Sevastopol specifiek als een primair doelwit.

Nogmaals, we zijn terug bij 2014 post-Maidan onafgemaakte zaken.

Om Rusland in bedwang te houden, moet de VS Deep State/NATO combo de Zwarte Zee controleren – die voor alle praktische doeleinden nu een Russisch meer is. En om de Zwarte Zee te beheersen, moeten ze de Krim "neutraliseren".

Als er extra bewijs nodig was, werd het dinsdag door Zelensky zelf verstrekt in een telefoongesprek met Navo-secretaris-generaal en volgzame marionet Jens Stoltenberg.Zelensky sprak de sleutelzin uit: "De NAVO is de enige manier om de oorlog in Donbass te beëindigen" – wat in de praktijk betekent dat de NAVO haar "aanwezigheid" in de Zwarte Zee uitbreidt. "Zo'n permanente aanwezigheid zou een krachtig afschrikmiddel moeten zijn voor Rusland, dat de grootschalige militarisering van de regio voortzet en de koopvaardij belemmert."

Al deze cruciale ontwikkelingen zijn en blijven onzichtbaar voor de wereldwijde publieke opinie als het gaat om het overheersende, hegemonale verhaal.

De Deep State/NATO combo drukt 24/7 in dat wat er daarna gebeurt te wijten is aan 'Russische agressie'. Zelfs als de Oekraïense strijdkrachten (UAF) een blitzkrieg lanceren tegen de Volksrepublieken Loegansk en Donetsk. (Om dit te doen tegen Sebastopol op de Krim zou worden gecertificeerd massa zelfmoord).

In de Verenigde Staten is Ron Paul een van de weinige stemmen geweest die het voor de hand liggende heeft gezegd:
www.zerohedge.com/geopolitical/ron-paul-...kraine-attack-russia

"Volgens de mediatak van het Amerikaans militair-industrieel-congres-mediacomplex zijn Russische troepenbewegingen geen reactie op duidelijke bedreigingen van een buurman, maar zijn ze gewoon meer 'Russische agressie'."

Wat geïmpliceerd wordt is dat Washington/Brussel geen duidelijk tactisch, veel minder strategisch spelplan heeft: alleen totale narratieve controle. En dat wordt gevoed door rabiate Russofobie – meesterlijk gedeconstrueerd door de onmisbare Andrei Martyanov, een van 's werelds beste militaire analisten.

Een mogelijk hoopvol teken is dat op 31 maart de chef van de generale staf van de Russische strijdkrachten, generaal Valery Gerasimov, en de voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, generaal Mark Milley, aan de telefoon spraken over de spreekwoordelijke "kwesties van wederzijds belang".

Dagen later kwam er een Frans-Duitse verklaring naar buiten, waarin "alle partijen" werden opgeroepen om te de-escaleren. Merkel en Macron lijken de boodschap te hebben gekregen in hun videoconferentie met Poetin – die subtiel moet hebben verwezen naar het effect van Kalibrs, Kinzhals en diverse hypersonische wapens als het hard gaat en de Europeanen een Blitzkrieg in Kiev sanctioneren.

Het probleem is dat Merkel en Macron de NAVO niet controleren.
Toch zijn Merkel en Macron zich er in ieder geval volledig van bewust dat als de VS/NAVO-combinatie Russische troepen of Russische paspoorthouders aanvalt die in Donbass wonen, de verwoestende reactie gericht zal zijn op de commandocentra die de aanvallen coördineerden.

Wat wil de hegemon?
Als onderdeel van zijn huidige Energizer bunny act maakte Zelensky een extra wenkbrauwverhogende zet. Afgelopen maandag bezocht hij Qatar met een verheven delegatie en sloot hij een reeks deals, niet beperkt tot LNG, maar ook met directe Vluchten Kiev-Doha; Doha leasen of kopen van een Zwarte Zee haven; en sterke "defensie/militaire banden" – wat een mooi eufemisme zou kunnen zijn voor een mogelijke overdracht van jihadi's uit Libië en Syrië om Russische ongelovigen in Donbass te bestrijden.
www.ukrinform.net/rubric-economy/3221610...-and-gas-sector.html

Zelensly ontmoet aanstaande maandag de Turkse Erdogan. Erdogan's inlichtingendiensten runnen de jihadi-proxy's in Idlib, en onbetrouwbare Qatarese fondsen maken nog steeds deel uit van het beeld. Waarschijnlijk brengen de Turken die "gematigde rebellen" al over naar Oekraïne. Russische informatie houdt al deze activiteiten nauwgezet in de gaten.

Een reeks geïnformeerde discussies - zie bijvoorbeeld thesaker.is/what-should-russias-reaction-be-open-thread/ en thesaker.is/what-will-the-empire-do-to-s...nazis-open-thread-4/ - convergeert over wat de top drie doelen voor de hegemon kunnen zijn te midden van al deze puinhoop, zonder oorlog: het uitlokken van een onherstelbare kloof tussen Rusland en de EU, onder Auspiciën van de NAVO; om de Nord Steam 2-pijpleiding te laten crashen; en om de winst in de wapenhandel voor het militair-industral complex te verhogen.

Dus de hamvraag is dan of Moskou in staat zou zijn om een Sun Tzu-beweging toe te passen zonder in een hete oorlog in de Donbass te worden gelokt.

Op de grond zijn de vooruitzichten grimmig. Denis Pushilin, een van de topleiders van de volksrepublieken Loegansk en Donetsk, heeft verklaard dat de kansen om oorlog te vermijden "extreem klein" zijn. De Servische sluipschutter Dejan Beric – die ik in 2015 in Donetsk ontmoette en die een gecertificeerde expert ter plaatse is – verwacht begin mei een aanval in Kiev.

De uiterst controversiële Igor Strelkov, die een exponent van het "orthodoxe socialisme" kan worden genoemd, een scherpe criticus van het beleid van het Kremlin die een van de weinige krijgsheren is die het na 2014 heeft overleefd, heeft ondubbelzinnig verklaard dat de enige kans op vrede is dat het Russische leger het Oekraïense grondgebied controleert, althans tot aan de rivier de Dnjepr. Hij benadrukt dat een oorlog in april "zeer waarschijnlijk" is; voor Rusland is oorlog "nu" beter dan oorlog later; En er is een kans van 99% dat Washington niet voor Oekraïne zal vechten.

Over dit laatste punt heeft Strelkov in ieder geval een punt; Washington en de NAVO willen een oorlog die tot de laatste Oekraïner is uitgevochten.

Rostislav Ischenko, de Russische topanalist van Oekraïne die ik eind 2018 in Moskou heb mogen ontmoeten, stelt overtuigend dat "de algemene diplomatieke, militaire, politieke, financiële en economische situatie de autoriteiten van Kiev krachtig vereist om de gevechtsoperaties in Donbass te intensiveren.

"Trouwens," Ischenko voegde eraan toe: "Het kan de Amerikanen niet schelen of Oekraïne het even volhoudt of dat het in een oogwenk aan stukken wordt geblazen. Ze geloven dat ze baat hebben bij beide uitkomsten."

Moet Europa verdedigen
Laten we uitgaan van het ergste in Donbass. Kiev lanceert zijn blitzkrieg. Russische informatie documenteert alles. Moskou kondigt onmiddellijk aan dat het de volledige autoriteit van de VN-Veiligheidsraad gebruikt om het staakt-het-vuren van Minsk 2 af te dwingen.

In wat een kwestie van 8 uur of maximaal 48 uur zou zijn, slaan Russische troepen het hele blitzkrieg-apparaat kapot en sturen de Oekraïners terug naar hun zandbak, die ongeveer 75 km ten noorden van de gevestigde contactzone ligt.

In de Zwarte Zee is er overigens geen contactzone. Dit betekent dat Rusland al zijn geavanceerde onderzeeërs plus de oppervlaktevloot overal rond het "Russische meer" kan uitzenden: ze zijn toch al ingezet.

Nogmaals Martyanov legt de wet vast wanneer hij voorspelt, verwijzend naar een groep Russische raketten ontwikkeld door het Novator Design Bureau: "Het verpletteren van het commando- en controlesysteem van Ukies is een kwestie van enkele uren, of dat nu dicht bij de grens is of in de operationele en strategische Uki-diepte. Kortom, de hele Oekraïense 'marine' is minder waard dan de salvo van 3M54 of 3M14 die nodig zal zijn om het te laten zinken. Ik denk dat een paar Tarantuls genoeg zullen zijn om het af te maken in of bij Odessa en Kiev, vooral het regeringsdistrict, een voorproefje te geven van moderne stand-off wapens."

De absoluut belangrijke kwestie, die niet genoeg kan worden benadrukt, is dat Rusland Oekraïne niet zal "binnenvallen". Dat hoeft ook niet, en dat wil het ook niet. Wat Moskou zeker zal doen, is de Novorossiya-volksrepublieken steunen met apparatuur, informatie, elektronische oorlogvoering, controle over het luchtruim en speciale troepen. Zelfs een no-fly zone is niet nodig; de "boodschap" zal duidelijk zijn dat als er een NAVO-gevechtsvliegtuig in de buurt van de frontlinie zou verschijnen, het kortom zou worden neergeschoten.

En dat brengt ons bij het open "geheim" dat alleen wordt gefluisterd tijdens informele diners in Brussel, en kanselarijen in heel Eurazië:
NAVO-marionetten hebben niet het lef om in een open conflict met Rusland te komen.


Een ding is om gapende honden zoals Polen, Roemenië, de Baltische bende en Oekraïne versterkt door bedrijfsmedia op hun "Russische agressie" script. Feitelijk had de NAVO haar collectief achter ongenadig geschopt in Afghanistan. Het rilde toen het eind jaren negentig tegen de Serviërs moest vechten. En in de jaren 2010 durfde het niet te vechten tegen Damascus en de as van de verzetsstrijders.

Als alles faalt, heerst de mythe. Betreed het Amerikaanse leger dat delen van Europa bezet om het te "verdedigen" tegen – wie anders? – die vervelende Russen.Dat is de reden achter de jaarlijkse US Army DEFENDER-Europe 21, nu tot eind juni, waarbij 28.000 soldaten uit de VS en 25 NAVO-bondgenoten en "partners" worden gemobiliseerd.

Deze maand worden mannen en zwaar materieel die vooraf in drie depots van het Amerikaanse leger in Italië, Duitsland en Nederland zijn geplaatst, overgebracht naar meerdere "trainingsgebieden" in 12 landen. Oh, de geneugten van reizen, geen lockdown in een openluchtoefening omdat iedereen volledig is ingeënt tegen Covid-19.

Pipelineistan uber alles
Nord Stream 2 is geen probleem voor Moskou; het is op zijn best een Pipelineistan-ongemak. De Russische economie heeft immers in de jaren 2010 geen enkele roebel gemaakt van de nog niet bestaande pijpleiding – en toch deed het het prima. Als Nord Stream 2 wordt geannuleerd, liggen er plannen op tafel om het grootste deel van de Russische gastransporten om te leiden naar Eurazië, vooral China.

Er is een verbinding tussen de Duitse infrastructuur voor Nord Stream 2. In deze hand-outfoto die op 4 februari 2020 is vrijgegeven door de persdienst van Eugal, toont een weergave de Eugal-pijpleiding in Duitsland. De Eugal-pijpleiding, die in de toekomst gas van Nord Stream 2 zal ontvangen, heeft de volledige pompcapaciteit bereikt en de tweede lijn van de pijpleiding is ingevoerd. Foto: AFP / Persdienst van Eugal / Sputnik

Tegelijkertijd weet Berlijn heel goed dat het opzeggen van NS2 een uiterst ernstige contractbreuk zal zijn – met honderden miljarden euro's; het was Duitsland dat vroeg om de pijpleiding in de eerste plaats te bouwen.

Het Duitse energiewende (energietransitiebeleid) is een ramp geweest. Duitse industriëlen weten heel goed dat aardgas het enige alternatief is voor kernenergie. Ze zijn er niet zo dol op dat Berlijn slechts een gijzelaar wordt, veroordeeld om belachelijk duur schaliegas van de hegemon te kopen – zelfs in de veronderstelling dat de hegemon zal kunnen leveren, omdat zijn fracking-industrie in puin ligt. Merkel legt de Duitse publieke opinie uit waarom ze terug moeten keren naar het gebruik van steenkool of schalie uit de VS moeten kopen.

Zoals het er nu naar uitziet, gaan Navo-provocaties tegen NS2 onverminderd door – via oorlogsschepen en helikopters. NS2 had een vergunning nodig om in Deense wateren te werken, en die werd pas een maand geleden verleend. Hoewel Russische schepen niet zo snel leidingen leggen als de vorige schepen van het Zwitserse Allseas, dat zich terugtrok, geïntimideerd door Amerikaanse sancties, boekt het Russische Fortuna gestage vooruitgang, zoals analist Petri Krohn opmerkte: één kilometer per dag op zijn beste dagen, minstens 800 meter per dag. Met nog 35 km te gaan mag dat niet langer dan 50 dagen duren.

Gesprekken met Duitse analisten onthullen een fascinerend schaduwspel op het energiefront tussen Berlijn en Moskou – om nog maar te zwijgen van Beijing. Vergelijk het met Washington: EU-diplomaten klagen dat er absoluut niemand is om mee te onderhandelen over NS2. En zelfs in de veronderstelling dat er een soort deal zou zijn, is Berlijn geneigd toe te geven dat Poetins oordeel juist is: de Amerikanen zijn "niet in staat om tot overeenstemming te komen". Je hoeft alleen maar naar het dossier te kijken.

Achter de mist van de oorlog ontstaat echter een duidelijk scenario: de Deep State-/NAVO-combinatie die Kiev gebruikt om een oorlog te beginnen als weesgegroet om uiteindelijk NS2, en dus Duits-Russische betrekkingen, te begraven.

Tegelijkertijd evolueert de situatie naar een mogelijke nieuwe afstemming in het hart van het "Westen": de VS/VK neemt het op tegen Duitsland/Frankrijk. Sommige Anglosphere-exceptionals zijn zeker Russofoob dan andere.

De giftige ontmoeting tussen Russofobie en Pipelineistan zal nog niet voorbij zijn, zelfs niet als NS2 is voltooid. Er zullen meer sancties komen. Er zal een poging worden gedaan om Rusland uit te sluiten van SWIFT. De proxy-oorlog in Syrië zal toenemen. De hegemon zal niet worden uitgesloten om allerlei geopolitieke intimidaties tegen Rusland te blijven creëren.

Wat een leuke wag-the-dog op om de binnenlandse publieke opinie af te leiden van het massaal afdrukken van geld dat een dreigende economische ineenstorting maskeert. Terwijl het rijk afbrokkelt, speelt het verhaal zich af in steen: het is allemaal de schuld van 'Russische agressie'.

Zerohedge: Geschreven door Pepe Escobar via The Asia Times
DOOR TYLER DURDEN
ZATERDAG 10 APR 2021 - 07:00
Last Edit:1 jaar 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 7 maanden geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.334 seconden