Ukraine - Rusland

UPDATES en nieuws #IS, Rusland en Syrië

Beantwoord door katertje in topic Syrie Update, diefstal van de Syrische olie krijgt georganiseerde vorm

Posted 2 jaren 5 maanden geleden #56500
De diefstal van de Syrische olie krijgt stilaan een meer georganiseerde vorm.

Verleden week refereerden zowel senator Lindsey Graham als buitenlandminister Mike Pompeo naar een akkoord tussen de SDF (Koerden) en een Amerikaans oliebedrijf om de “olievelden in het NO van Syrië te moderniseren”. Pompeo: “De ondertekening van het akkoord duurde ietwat langer dan we gehoopt hadden, maar nu zitten we in het stadium van uitvoering.”

Onnodig eraan toe te voegen dat de Syrische regering dit akkoord – dat het stelen van de olie tot doel heeft – als niet geldig en illegaal, beschouwt: een schending van de soevereiniteit van Syrië. Ook de Verheven Leider der Ottomanen heeft dezelfde mening al is zijn uitgangspunt (Koerden = terroristen) enigszins anders. De VSA werden ervan beschuldigd “de separatische agenda van het SDF (Koerden) te ondersteunen door het in beslag nemen van de natuurlijke rijkdommen behorende aan het Syrische volk” en noemde het stelen van de olie “de financiering van het terrorisme”. Erdogan vergeet daarbij te vermelden dat hij de extremisten in Idlib – voorheen ISIS – een zelfde voorkeurbehandeling gaf.

Dean Henderson, auteur en geopolitiek anal!st uit Missouri, noemde het akkoord “piraterij”: “Het akkoord toont sterke gelijkenis met een piraat die een schip kaapt, vervolgens een aannemer benoemt om het schip “te moderniseren”. Deze olie is eigendom van het Syrische volk en niet van een Amerikaanse multinational en hun CIA-handlanger… Buitenlandse-politiek-door-diefstal is sinds de Monroe Doctrine een zuil van de Amerikaanse “diplomatie”…” De enige oplossing is dat Syrië de neo-kolonisatoren manu militari uit het land moet drijven. Zijn eerste boek ““Big Oil and Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen، Eight Families and Their Global Intelligence، Narcotics and Terror Network” gooide hoge ogen evenals The Illuminati Agenda 21. Henderson doorkruiste ca. 50 landen en schreef artikels voor verschillende kritische media zoals o.a. Global Research, Paranoia en Veterans Today. Zijn weblog werd niet alleen gecensureerd maar zelfs verwijderd. Meer duiding en video vindt u hier.

We geven ter herinnering nog mee dat de VS hiermee niet aan hun proefstuk toe zijn en verwijzen naar de vorige zet via een Israëlische makelaar.


Ook de plaatselijke bevolking is er niet blij mee. Syrië is een immers een lappendeken van verschillende stammen, etnische afstamming, religies. Dat het gebied ten oosten van de Eufraat zomaar door de VSA integraal aan de Koerden toegekend wordt wordt niet in dank aanvaard. In de provincie Deir Ezzor waren er weer protesten waarbij de terugtrekking van het Amerikaanse leger & co. gevraagd en het ongenoegen geuit werd over de Koerdische druk op de bevolking zich te assimileren. Jongeren worden ontvoerd om verplicht dienst te nemen bij het SDF. Telecommunicatie en elektriciteitsverdeling zijn onder Koerdische controle geplaatst. De betoging werd neergeslagen met kogels. Een man verloor het leven; men noteerde verschillende gewonden. Burgers waren erin geslaagd SDF (Koerden)-strijders uit hun check points en scholen te verjagen – plaatsen die ze ingepalmd hadden en gebruikt hadden als hun bases.

Trouwens, de tactiek van het bezetten van overheidsgebouwen werd het SDF ingefluisterd door het Amerikaanse leger. Ook andere strategisch belangrijkste gebouwen, zoals het graanverdeelcentrum in de stad al-Hasakah. 120 werknemers moesten er vertrekken nadat het SDF hen buiten gegooid had. Het bureau behandelde de verkoop aan bakkerijen van graanproducten, die opgeslagen worden in silo’s, goed voor ca. 13.000 ton.

Soortgelijke protesten werden in andere steden en dorpen in de provincie Deir Ezzor georganiseerd, o.a. in al-Hawaij, Jadeed Ekedat, Tayaneh, al-Sobhah, Abu al-Nitel, al-Shuhayl en Shinan; hun eis: de terugtrekking van het SDF en Amerikaanse strijdkrachten. Het SDF moest versterking laten aanrukken uit al-Shaddadi, al-Susah en al-Baghouz om de situatie onder controle te krijgen. Naar verluidt werd het verzet der Syrische burgers bestraft met Amerikaanse luchtaanvallen in al-Shuhayl en al-Hawaij.

Duidelijk toch? De VS krijgen via de Koerden totale controle over energie, over water, over voeding, over communicatie, media, inlijving bij het leger, indoctrinatie, uitwissing van de etniciteit, verplichte leerstof op scholen…

Dat de VS niet van plan zijn te vertrekken mag blijken uit de gestage aanvoer van materiaal en manschappen. Opnieuw kwam een groot konvooi met ca. 50 grote vrachtwagens, begeleid door 7 bewapende voertuigen, het land binnen via een illegale grensovergang in het NO vanuit Irak.

Volgens (nog) niet bevestigde berichten werd een Amerikaanse basis in het NO van Syrië, m.n. in al-Shaddadi, provincie al-Hasakah, waar ze de olie bewaken, bestookt met raketten. Amerikaanse voertuigen worden regelmatig tegengehouden of zelfs aangevallen door de bevolking, maar dit is nieuw. Er heeft zich geen verantwoordelijke gemeld.

De Syrische luchtmacht heeft maandag een groot wapen- en munitiedepot in de buurt van Binnish (ten noorden van Idlib-stad) van HTS-terroristen in Idlib aangevallen en vernield. De opslagplaats werd ontdekt door verkenningsdrones. Daarbij zouden ca. 20 doden of gewonden gevallen zijn. In Mayadin, provincie Deir Ezzor, ontdekte het Syrische leger nog meer wapens, ditmaal achtergelaten door ISIS.

En in het zuiden, communicatiemateriaal, granaten, wapens en munitie van verschillende types, van Israëlische en Amerikaanse makelij:Military Situation In Syria On August 4, 2020 (Map Update)
Tekst in bovenstaande kaart:

Een Turkse soldaat werd dood aantroffen in Ras Al-Ayn, prov. Hasakah
Het Israëlische leger bestookte SAA posities in de prov. Quneitra – zgz. omwille van “verdachte achtiviteiten” in de Golan Hoogte
Het Syrische leger bestookte terroirsten in de regio’s Kabani, Tufahiya, Kanasfara en Muzarra
Betoging in Hajwaij om de moordenaar(s) van sjeik Mutashar al-Hafel (een Akidat-stamleider) bekend te maken (zie boven)
Turks huurlingenleger bestookt SAA posities nabij Kafr Nubl
en in Tadef (Noord-Aleppo)
Een Turkse gevechtsdrone bestookte een fabriek van elektrische kabels in het district Qanat al-Suis, ten oosten van de stad al-Qamishli, in N-Hasakah. Een zwaar gekwetste en veel materiële schade. In de fabriek verdienen tientallen burgers hun brood en worden uitsluitend materiaal voor burgergebruik geproduceerd.

Het Turkse leger zet meer druk in het NO van Syrië. Een dag daarvoor werden nog twee Koerden (SDF) gedood door granaatinstlagen in N-Raqqa. Duidelijk een flagrante inbreuk op het Turks-Russisch de-escalatie-akkoord. Voorlopig houden de Koerden zich gedeisd en gaan niet in op provocaties.

Liwa Fatemiyoun, een door Iran gesteunde Afghaanse gevechtsgroep actief in Syrië, kamt de regio in Z-Deir Ezzor – tussen al-Mayadin en al-Bukamal, uit op zoek naar ISIS-cellen. De laatste tijd duiken ze meer en meer op in regeringsgebied in de buurt van de olievelden onder regeringscontrole. Een aantal regeringsstrijders werd toen gedood en gekwetst. (…)

Ook in het oosten van Hama doken ze op – voor de tweede keer zelfs binnen een week – en vielen posities en check points van het SAA aan in de buurt van Jundya.

In het noorden van de provincie Latakia probeert het Syrische leger terrein te veroveren op HTS en andere terroristische groepen. (…) Hevige gevechten. Het zou om een tegenactie gaan na de raketten die vanuit Idlib naar Latakia afgevuurd worden. Ca. een week geleden lieten SAA soldaten het leven. De Russische luchtmacht trad in actie op 3.8.20. Geruchten doen de ronde dat er een groot offensief ter verovering van Idlib (tot 6 km boven de M4?) gepland wordt.

Rusland schopt een open deur in met de verklaring van hun Verzoeningscentrum dat de militaire aanwezigheid der VS ten oosten van de Eufraat (… bij de olie!) een belangrijke rem zet op de dialoog tussen de verschillende partijen in Syrië. De toestand in de regio’s buiten de controle van de Syrische overheid gaat van kwaad naar erger. Met name in Deir Ezzor. Rusland en Syrië zijn gereed om “alle nodige stappen te zetten om de situatie ten oosten van de Eufraat op te lossen en de nationale dialoog te hervatten.”

Niet alleen Deir Ezzor, ook Idlib, waar de Turkse beschermelingen en HTS-terroristen geen zin hebben aan tafel te gaan om te praten, de wapens neer te leggen, zolang Turkije hen de hand boven het hoofd en de noordelijke grensstreek bezet houdt. Bovendien werd nogmaals herhaald dat Rusland zichzelf “het recht voorbehoudt de activiteiten der terroristen passend te beantwoorden als deze een gevaar vormen voor regio’s dichtbij de de-escalatiezone in Idlib.” (…)

Pater Daniël,
Golfbrekers.be
door katertje
Bijlagen:

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic VS sancties tegen Syrië zijn voortzetting van de illegale oorlog tegen Assad

Posted 2 jaren 6 maanden geleden #56379
VS sancties tegen Syrië zijn een voortzetting van de illegale oorlog tegen Assad en treffen het volk keihard: honger en een groot tekort aan medicijnen

Tony Cartalucci plaatste een artikel op New Eastern Outlook (NEO) waarin hij de VS aanwijst als schuldig voor de oorlog in Syrië. Daarvoor stelt hij o.a. volkomen terecht dat de VS al voor 2011 bezig was met het organiseren van een opstand, puur en alleen met het doel Assad tot aftreden te dwingen en een VS gunstig gezind bewind te vestigen in dat land.

(Zoals Tref.eu in eerdere artikelen schreef was de VS al in 2006 bezig met de voorbereiding van de regime-change)

Cartalucci stelt voorts dat het de VS was die terreurgroepen (in het westen aangeduid als 'gematigde rebellen') het land binnenbracht, al gaat hij daar verder niet op in, is het wel belangrijk dit op te merken, immers in het westen bracht men de propagandaleugen dat het verzet tegen Assad werd gesteund door het hele Syrische volk, die ook deze 'rebellengroepen van eigen bodem' zouden steunen...... Wat betreft het eerste: nog in 2014 werd Assad met een overweldigende meerderheid gekozen in door internationale waarnemers als eerlijk en goed verlopen beoordeelde verkiezingen, een democratische verkiezing die door de westerse reguliere media en politiek werden en nog steeds worden voorgesteld als gestoken verkiezingen.........

China heeft de VS intussen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de grote ellende waarin de Syriërs tot nu toe moeten leven, een ellende die door de Coronacrisis alleen maar is verdiept..... Deze illegale sancties (immers niet gesteund met een VN resolutie) zijn niets anders dan een vorm van oorlogsvoering, een economische oorlog, die zonder meer als een misdaad tegen de menselijkheid moet worden gezien, daar ook medische en voedselhulp onder de sancties vallen, al ontkent Washington dit, zoals het eerder deed met sancties tegen Irak, waardoor 500.000 kinderen om het leven kwamen.... Deze sancties zijn onder Clinton ingezet door Madeleine Albright, destijds minister van BuZa, een uiterst smerige oorlogsmisdadiger, die nog steeds geen spijt heeft over die massamoord op kinderen in Irak..... "It was worth it"


Intussen lijdt de Syrische bevolking honger door de VS sancties, die ook nog eens werden overgenomen door de hielenlikkers van de ondemocratische EU...... Voorts is het duidelijk dat Syrië de Coronacrisis amper kan bestrijden daar er door de sancties een groot tekort is ontstaan aan medicijnen en medische hulpmiddelen..... Terwijl de westerse troepen en de door hen gesteunde terreurgroepen een groot aantal ziekenhuizen hebben platgegooid......

Cartalucci spreekt zijn hoop uit dat China de sancties van de VS (en de EU) op korte termijn zal weten te omzeilen.

Tijd dat alle westerse propaganda die gebruikt wordt tegen het Syrische volk, worden doorgeprikt als gore leugens, te beginnen met het Nederlandse oorlogszuchtige en activistische ministerie van Buitenlandse Zaken, momenteel aangevoerd door Stef Blok. Naar mijn mening moet die man wel zoveel op zijn kerfstok hebben waarmee hij kan worden gechanteerd, dat hij keffend en kwijlend achter nagenoeg alle oorlogshandelingen van de Verenigde Staten aanrent.

Lees het artikel van Cartalucci op Information Clearing House
Why is the US Still Sanctioning Syria?
By Tony Cartalucci
Tony Cartalucci, Bangkok-based geopolitical researcher and writer, especially for the online magazine “New Eastern Outlook”. -


June 21, 2020 "Information Clearing House" - Chinese media highlighted a recent plea by Beijing to the US to lift sanctions against Syria.

China’s CGTN in an article titled, “Chinese envoy asks U.S. to lift unilateral sanctions on Syria,” would report:
A Chinese envoy on Tuesday asked the United States to immediately lift unilateral sanctions against Syria.
Years of economic blockade have caused tremendous hardships to the Syrian people, in particular women and children. The sufferings caused by the devaluation of the Syrian currency and soaring commodities prices, including food prices, fall heavily on civilians across the country, said Zhang Jun, China’s permanent representative to the United Nations.
China’s attempts to aid Syria economically and challenge American sanctions aimed at Damascus follows Russia’s open opposition to the US-led proxy war against the Syrian government which included Moscow’s direct military involvement in the conflict and Russia’s leading role in liquidating US-armed militant groups across the country.
Last Edit:2 jaren 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 6 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

In december 2019 tekende D. Trump de zogenaamde Caesar wet (Caesar Syria Civilian Protection Act) zogenaamd om het volk te beschermen tegen de martelingen van de regering.

Inzake gruwelijke martelingen van gevangenen, vooral in de vele geheime gevangenissen, staan de VS aan de top.

Het gaat ook helemaal niet om de bescherming van het volk, integendeel. Met deze wet worden Syrië en iedereen, die hoe dan ook Syrië helpt, zwaar gestraft. Het gaat er om het volk uit te hongeren, zoals in 1990 met Irak gebeurde. Deze wet wil met cynische arrogantie eigen terrorisme goedkeuren. Vooral willen de VS de bondgenoten van Syrië treffen: Rusland, Iran, China. Deze illegale en criminele wet hoort onder de “National Defense Authorisation Act” en gold vanaf deze week, 17 juni. Er zijn hier en daar al kleinere betogingen geweest tegen de regering omwille van de slechte economische toestand, naast grote betogingen tegen de VS en het terrorisme.

Het is niet waarschijnlijk dat de Syrische bondgenoten zullen buigen voor de draconische Amerikaanse wet. Rusland heeft zijn luchtmachtbasis en zijn bases in Hassake en Hmeimim al mogen uitbreiden.

China is reeds geëngageerd in heropbouwprojecten.

Hoe Iran de VS boycot getrotseerd heeft door 5 olietankers naar Venezuela te sturen hebben we zo pas gezien.

De VS kunnen veel vernietigen maar ze zijn lang niet meer de enige wereldspelers, al willen ze rechter, jury én tegelijk beul spelen van de hele wereld.

Elijah Magnier meent dat deze wet eerder een uiting is van zwakheid van de VS: “De VS Caesar wet wil het Syrische volk en land onderwerpen en onderdrukken zoals Washington probeerde te doen met Iran en Venezuela, wat geheel mislukte. Deze politiek kan niet meer werken omdat het bondgenootschap Rusland-China-Iran belangrijk geworden is voor vele landen van het M.O. De invloed van dit bondgenootschap breidt zich nu uit tot de Caraïbische zee. De Caesar wet zal zich tegen henzelf richten: ‘Wie vergif bereidt, eindigt met het zelf in te nemen” (…)
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Onmenselijk, sadistisch, economisch terrorisme…
Zo worden de nieuwe sancties tegen Syrië omschreven. De nieuwe zware Amerikaanse sancties tegen Syrië, vervat in de Caesar Act, die woensdag van kracht werden, hebben vérdragende gevolgen voor de bevolking.
De VS hopen dat de bevolking uit pure wanhoop zich tégen hun regering, tegen president Assad, keert wat vervolgens tot diens val moet leiden zodat een stropop zijn plaats kan innemen en de VS dan eindelijk hun zin krijgen, iets wat met de inzet van wapens, met de vernieling van het land, niet gelukt is.

De sancties gaan verder dan de vorige; zij richten zich tot eender wie, eender welk land, eender welk bedrijf of organisatie dat zaken doet met of steun geeft aan Syrië én – daar bovenop – “die zaken doet met Russische of Iraanse aanwezigheid in Syrië”. De nieuwe sancties maken het voor de Amerikaanse president Trump mogelijk tegoeden te bevriezen van eender wie die met Syrië handel drijft, van eender welke nationaliteit, en kunnen toegepast worden in meer sectoren, van constructie tot energie.


Hezbollah leader accuses US of trying to 'starve' Syria, Lebanon

De Syrische regering controleert 70% van het land en werkt in het NO gedeeltelijk samen met de Syrische Koerden – via Russische bemiddeling. En toch wordt het land aan de nodige heropbouw na de verwoestende oorlogsjaren gehinderd. Niet alleen dat er geen internationale hulp voor de heropbouw is, maar ook staten zoals Rusland, China, Iran, Indië en de Golfstaten, die Syrië bij de heropbouw willen steunen, moeten door de Caesar-wet er afstand van nemen. Worden hierdoor bijzonder getroffen: Irak, Jordanië, Libanon – de buurlanden van Syrië – essentieel voor de eigen economie en de nationale veiligheid.

Caesar Act: Fresh sanctions on Syria


De Syrische regering veroordeelde de nieuwe sancties als “economisch terrorisme”; eenzijdig opgelegde economische dwangmaatregelen zijn in strijd met internationaal recht en tegen het humanitaire volkerenrecht. De maatregelen worden gemotiveerd door “valse getuigenissen van degenen die vijandig ten opzicht van het Syrische volk staan” luidde een mededeling van het Syrische buitenland ministerie. Nu al leeft volgens schattingen meer dan 80% der bevolking onder de armoedegrens.

Stilaan komt het tot protesten, waarover in het westen met voldoening bericht wordt. Met voldoening en hoopvol: “armoede en nood maakt de Syriërs moedig”, luidde het in de Tagesschau. Een sadistisch vooruitzicht, onwaardig aan een land dat de erfzonde met zich meedraagt.

De nieuwe sancties, bovenop de oude, die de European Council on Foreign Relations verleden jaar al als “politiek van de verbrande aarde” beoordeelde, maken het leven van de Syrische bevolking nog moeilijker. De EU heeft einde mei haar sancties met een jaar verlengd, hoewel meerdere VN-instanties, vooral m.b.t. de coronacrisis, ervoor pleitten deze op te heffen of minstens af te zwakken om een humanitaire catastrofe te verhinderen. Alles boter aan de galg… letterlijk. De EU beantwoordde de smeekbede op 28 mei door koudweg de sancties, zonder enige beperking of consideratie, met een jaar te verlengen.

De VS en de EU hopen op een hongerrevolutie…

Er zijn echter landen die zich alles kunnen permitteren, bijvoorbeeld Turkije, dat soevereine staten mag aanvallen en bezetten (Cyprus, Syrië, Irak), grenzen in vraag stellen (Griekenland), vluchtelingen als pasmunt gebruiken, de EU chanteren, journalisten opsluiten enz.

De Syrische diplomaat in Moskou, Riad Haddad, veroordeelde de sancties zelfs als “medische terreurdaad”. Gezien de wereldwijde corona-pandemie zijn dergelijke maatregelen onmenselijk. Ook Syrië heeft medicijnen en technische apparaten nodig om de bevolking te beschermen. Volgens een onderzoek, dat recent aan de London School of Economics gepubliceerd werd, kon Syrië in 2010, net voor de oorlog aanbrak, de medicijnenbehoefte grotendeels zelf uit de eigen productie invullen, werd de jaarlijkse omzet op de Syrische markt voor farmaceutische producten op 400 miljoen US dollar geschat, waarvan 350 miljoen US dollar door eigen Syrische bedrijven voorzien werd; de invoer uit het buitenland, vooral middelen tegen kanker en vaccinaties, bedroeg slechts 40 – 50 miljoen US dollar. De sancties hebben ertoe geleid dat de import van farmaceutische grondstoffen moeilijker en veel duurder geworden is. Bovendien hebben westerse firma’s licenties teruggetrokken, werd de import van medische apparatuur zowel voor de fabricage van medicijnen als voor de behandeling van patiënten zeer beperkt.
De herhaalde bewering van de EU dat de sancties de medische verzorging van de bevolking niet in het gedrang brengt, is een pure leugen .

Verdeel en heers...
“Het nieuwe sanctiepakket richt zich bovendien op de Syrische bondgenoten aan de Perzische Golf,” stelt Haddad,“de sancties moeten de handel met het buitenland, de handel binnen de eigen grenzen en gezamenlijke investeringsprojecten met de Syrische regering, verleende kredieten en financiële transacties blokkeren. Niemand mag in Syrië investeren en ieder, die dit zou willen doen, moet eerst de VS om toestemming verzoeken.” Bovendien is het gevaar niet denkbeeldig dat Syrië door de sancties opgesplitst zou kunnen worden; de Caesar-wet is immers niet van toepassing in het NO – in het Koerdisch protectoraat – rijkelijk voorzien van water, gas en olie, waar de VS “de olie beschermen”.
De Iraanse buitenland minister Mohammed Dschawad Sarif bevestigde dat Iran de economische relatie met Syrië zou verdiepen: de Syrisch-Iraanse kredietomkadering zou behouden blijven. Sarif, die dinsdag ll. in Moskou een gesprek had met zijn Russische collega Sergej Lawrow, gaf tijdens een persmededeling mee dat er een volgende vergadering “Astana-stijl” met Rusland, Turkije en Iran voorbereid wordt. De economische druk op Syrië is ook een gespreksthema tussen Iran en Rusland.

China vroeg bij monde van haar VN-afgevaardigde de unilaterale sancties op te heffen, noemde ze “onmenselijk”. Alsof de VS zich daarvan iets zal aantrekken; de VS regering heeft open en bloot duidelijk gemaakt dat ze mede door de Caesar-wet ook Rusland, China en Iran onder druk wil zetten.

Telkens een regering weigert naar de pijpen van de Verenigde Staten van Amerika te dansen worden sancties opgelegd waarvan de bevolking, die “lijdt onder de dictatuur”, het slachtoffer is. “Voor hun eigen goed”, zoals dat heet.
Irak, Venezuela… hebben het ook mogen ondervinden.

bron: Golfbrekers.be

VS remember : "The mills of God grind slowly, but they grind exceedingly small..."
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic De VS pleegt oorlogsmisdaden in Syrië met tactiek van verschroeide aarde

Posted 2 jaren 7 maanden geleden #56258
Het is nu duidelijk, niet alleen in de VS, maar ook daarbuiten, dat de Inspanningen van de VS om het Assad-regime in Syrië te verdrijven, zijn mislukt.
De Verenigde Staten die haar verlies niet kan verkroppen is nu overgegaan tot het vernietigen van de Syrische oogsten voor graan en hop

Europese Unie
De EU heeft donderdag aangekondigd de sancties tegen Syrië voor een jaar te zullen verlengen, m.a.w. tot 1 juni 2021 – dit ondanks de coronapandemie. De sancties zouden helemaal in lijn liggen met de EU-strategie tegen “het Syrische regime en hun handlangers”. EU-strategie? Ga toch fietsen..! Het is braafjes de VS-bevelen uitvoeren!

Joseph Borrell ( hij is de opvolger van Mogherini en commissaris voor het buitenland beleid van de EU) haastte zich om eraan toe te voegen dat de sancties zich niet richten tegen de bevolking, maar wel tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het lijden van de bevolking, hetzij individuele personen, handlangers van de Syrische regering en zakenlui die de regering steunen en profiteren van de “oorlogseconomie”. Borrell gaf de Syrische bevolking als het ware een troostend schouderklopje “de EU zal het Syrische volk blijven steunen en wil aan de vaste wil uitdrukking geven alle mogelijke middelen te zullen gebruiken om tot een politieke oplossing te komen, ten gunste van alle Syriërs en om een einde te maken aan de voortdurende repressie”.

Dié zit! Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

De EU besloot in haar oneindige wijsheid 2 namen van individuele personen en 1 firmanaam van de zwarte lijst te verwijderen omdat ze afstand hadden gedaan van hun “gedrag dat straf verdient” én daar bovenop werden door 2 namen een dikke streep getrokken omdat ze intussen overleden zijn. Op de zwarte lijst staan momenteel nog 272 personen én 70 instellingen (bedrijven e.d.) waarvan de bezittingen geblokkeerd zijn. (…)

Dat de Syrische munt van dag tot dag minder waard is, dat het voor de Syriërs steeds moeilijker wordt te overleven – met of zonder corona – dàt is iets waar noch de VSA, noch de EU, noch de VN van wakker liggen. Het is niet de president, het is niet de Syrische regering of hooggeplaatste ambtenaren die moeilijk aan noodzakelijke goederen kunnen geraken of zich kunnen beschermen tegen corona, het is de man in de straat, de gewone burger die het slachtoffer is van de zogenaamde. “steun” van de EU en andere politiek correcte wereldorganisaties.

Onder welk hoofdstuk moet dit geplaatst worden? Steun, militaire strategie, politieke oplossing, democratie-aanmoediging of gewoon… onder de rubriek “oorlogsmisdrijven”? We hebben het over de velden met graan en hop die, net voor de oogsttijd, met thermische ballonnen en raketaanvallen in brand gestoken worden. Naar verluidt werden Amerikaanse Apache helikopters hiervoor ingezet, zou Trump het bevel ondertekend hebben (*zie bron), waarna het Turkse huurlingenleger het werk mocht voltooien. Is dit dan geen oorlogsmisdrijf? (…) We herinneren ons nog wat er in Vietnam gebeurd is…


Bron: U.S. Veterans: Trump ordered Syria’s wheat crop burned during pandemic


US War Crimes In Syria: Burning Down Crops

Of de chantage van het Turkse huurlingenleger op de boeren om hun oogst aan weggeefprijzen te verkopen… zo niet volgt de vernietiging. Of de verplichte inlijving van de jongvolwassen zonen bij de zgn. “rebellen” in ruil voor de “bescherming” van de oogst. Of de ontvoering van gezinsleden in ruil voor een losprijs in de vorm van gratis graanlevering. Hoe noemt men zoiets? Maffiapraktijken? Uithongeringsterrorisme? En de wereld zwijgt.

Bedoeling: de bevolking op de knieën te krijgen zodat ze de afzetting van Assad en diens regering eisen om terug een normaal leven te kunnen leiden, het gezin te kunnen onderhouden… (…) Wat komt er dan in de plaats? U mag één keer raden: een I.S.-light-Amerikaans gezinde regering – 100% radicaal-islamitisch – een apart stuk Syrisch-Koerdistan, in het noorden een inlijving door Turkije, de verdrijving van Hezbollahstrijders, van de Russische en Iraanse militairen én – als het even mee zit – een medezeggenschap van Israël. Alle minderheden zullen moeten vluchten (… richting EU… de VS hebben er geen last van) tenzij ze er de voorkeur aan geven in hun vaderland te sterven.

De geschiedenis herhaalt zich
De geschiedenis herhaalt zich. Eerst behoorde de brandstichtingstactiek tot ISIS-praktijken, nadien van de “rebellen” en zelfs de alom geprezen Koerden. Deze video dateert van verleden jaar juni: dezelfde regio, zelfde chantagepraktijk, naar verluidt waren toen de Koerden de brandstichters, nadat hun chantage (goedkope prijs voor de oogst), niet geaccepteerd werd. Dan werden de velden maar in de fik gestoken:


De door de VS “beschermde” olie- en gasvelden ten oosten van de Eufraat lopen geen risico. Drie patriot raketsystemen werden nabij een der rijkste gasvelden – de Koniko-gasbron – geïnstalleerd op een Amerikaanse basis 20 km ten oosten van de stad Deir-Ezzour. (Bron: Al-Alamtv-network) Onze redactie berichtte herhaaldelijk over de aanvoer van zwaar Amerikaans legermateriaal via Irak naar Syrië.

Desondanks werkt Syrië dag na dag aan de heropbouw:


Het Turkse huurlingenleger doet de burgerbevolking de duvel aan (zie chantageprakijken bovenaan); vandaar dat elk transport door de bevolking quasi onmogelijk werd. Rusland slaagde erin de M4 te heropenen. Civiel en humanitair transport wordt nu beschermd door het Russische leger. De Amerikanen wilden daar nog een stokje voor steken. Tenslotte is Syrië hun zandbak en niet die van de Syriërs…
Rusland slaagde erin een eerste konvooi humanitaire hulp – dwars door het land – naar het Noord-Oosten te sturen:


Armenië helpt bij mijnenopruiming en -ontmanteling in de Aleppo-regio, achtergelaten door de “rebellen”:

Bron: Golfbrekers.be

> How Low Can You Go....zou God dit ook geblessed hebben?
Last Edit:2 jaren 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Wapenstilstand in IDLIB een vrome wens

Posted 2 jaren 10 maanden geleden #55998
IDLIB

In Idlib is de situatie ver van opgelost. Het staakt-het-vuren en hertekening van de grens tussen rebellenbezetting en regeringsgebied tot 6 km ten noorden van de snelweg M4 en ten westen van de M5 is voorlopig slechts een vrome wens.

Gematigde rebellen” zijn het niet eens.

Eigenlijk zijn ze het met niemand eens, zelfs niet onder bevriende, lees “concurrerende” ongematigde collega-“rebellen”.
Ze vallen elkaar aan, ze vallen de Koerden aan, ze vallen de Russen aan, ze vallen de Turken aan, ze vallen de Amerikanen aan, en ja, ze vallen de Syrische legertroepen aan. Uit pure democratische wanhoop. Niemand begrijpt hun verlangen naar een pure shariasamenleving, waar alles loopt zoals Mo het voorgeschreven heeft.

Van de afgesproken gezamenlijke Russisch-Turkse patrouilles op de M4 komt voorlopig niet veel in huis. Erdogans huurlingen weigeren hun biezen te pakken. Integendeel ze hebben de snelweg onbruikbaar gemaakt: een groot gat erin geblazen, autobanden in brand gestoken, een aarden/steengruis wal neergepoot en iedereen opgeroepen daarheen te trekken om er “vreedzaam” te protesteren.

Putin kan er niet mee lachen. Hij heeft zijn Turkse collega een termijn gesteld waarin hij zijn beschermelingen naar het noorden moet zien te laten verhuizen. Zo niet… zal het met onzachte dwang gebeuren!


Aerial shots show large roadblock on key M4 highway in Syria's Idlib | AFP

Op het hoofd van deze Russische journalist, “embedded” bij de Russische eenheden, werd een beloning van 50.000 dollar gezet en wie erin slaagt een Russische soldaat te ontvoeren mag rekenen op het dubbele: hij geeft duiding hoe de terroristen alles in het werk stellen om het Putin-Erdogan akkoord te doen kelderen. HTS belooft de Russische militaire politie aan te vallen; al-Joulani (al-Qaeda, al-Nusra, HTS) heeft het jachtseizoen op Russische soldaten in Idlib geopend verklaard. Er werd door de terroristen een algemene oproep aan scherpschutters, anti-tankraket-lanceerders… gelanceerd met het doel de Russische militairen én journalisten aan te vallen. Wat tot de conclusie leidt dat Turkije hun beschermelingen niet kan of wil tot de orde roepen.

Erdogan heeft het nochtans met Putin afgesproken: Turkije zou ervoor instaan dat de terroristen zich tot 6 km ten noorden van de M4 terugtrekken; alles wat daaronder ligt zal onder controle van het Syrische leger komen. De geschiedenis herhaalt zich. Soortgelijk akkoord, soortgelijke belofte werd al gedaan tijdens de Sochi-akkoorden. HTS en de Oeigoeren lappen alle afspraken aan hun laars. Integendeel, de terroristen maken gebruik van het staakt-het-vuren om zich te hergroeperen, te herbewapenen, zich in te graven, mijnenvelden aan te leggen…

Men kan zich de vraag stellen of het Turkse leger, dat slechts enkele weken geleden nog aan de kant van de terroristen tégen het Syrische/Russische leger vocht, zich nu wel 360° kan omdraaien, van terroristen-bondgenoot tot terroristen-vijand. Hoe geloofwaardig is dat? Stel, dat de Turkse militairen gewoon de recentste bevelen volgen van hun Verheven Leider, samen met de Russische militaire politie tégen de terroristenbelangen ingaan, dan worden ze door de terroristen als verraders gezien. En omgekeerd, als Erdogan zijn kar weer keert, idem dito.

Kortom: Erdogan is voor geen meter te vertrouwen. De terroristen ook niet, maar die tekenen geen akkoorden.Bron: Pater Daniël

wordt vervolgd
Last Edit:2 jaren 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 10 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.428 seconden