De Schuldenberg oneindig hoog..: Het EINDSPEL..: #GezondVerstand

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic De Schuldenberg oneindig hoog..: Het EINDSPEL..: #GezondVerstand

Posted 5 maanden 2 weken geleden #60646
Webb schrijft over het plan van centrale bankiers om tijdens een nieuwe financiële crisis de mensheid te onderwerpen door alle aandelen, obligaties, bankdeposito’s en eigendommen die gefinancierd zijn met hypotheken op onroerend goed en leningen, in beslag te nemen. Wanneer dit plan ook maar gedeeltelijk lukt, zal dit de grootste verovering en onderwerping van de mensheid zijn in de wereldgeschiedenis.

Het boek is voorzien van uitgebreide bronvermelding en zet uiteen dat in de afgelopen vijftig jaar de wetgeving zodanig is aangepast, dat het risico dat de tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen is komen te liggen bij een entiteit die de Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) heet, via het aan haar verbonden bedrijf Cede & Co. Dit bedrijf is nu de eigenaar van al onze aandelen, obligaties, hypotheken en vele andere bezittingen. Cede & Co. heeft slechts een vermogen van $3,5 miljard, duidelijk niet genoeg om aan alle potentiële claims te voldoen bij een eventueel faillissement van DTCC.

Onder de wet Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (BAPCPA) van 2005 hebben derivaten ‘super-prioriteit’ bij een faillissement. Met andere woorden, deze BAPCPA wet beschermt eigenlijk de banken en derivaten claimers, in plaats van de consumenten. Zij hoeven daarvoor niet eens naar de faillissementsrechtbank, maar kunnen gewoon het onderpand uit de failliete boedel halen, waardoor er niets overblijft voor de andere gedekte crediteuren, zoals staats- en lokale overheden, of de ongedekte crediteuren van de banken, waaronder de spaarders. Volgens The Great Taking zullen de Centrale Banken de volgende logische stap nemen om tot de invoering van de CBDC (Central Bank Digital Currency) over te gaan.Het pamflet van David Webb spreekt vooral de groep binnen de wakkeren aan die zijn gaan geloven dat wat wij sinds het begin van 2020 meemaken het werk is van een technocratische elite die zichzelf van almacht en onfeilbaarheid heeft kunnen voorzien.

Een andere opkomende groep ziet de machtsgreep van de technocraten eerder als een verdedigende reactie op een sterk veranderende wereld. Decentrale technologieën als Bitcoin vormen een bedreiging voor de heersende technocratische elite, die wanhopig vast lijkt te houden aan eerdere plannen. Sinds het ontstaan van de nieuwe multipolaire wereld, voortgekomen uit Russische en Chinese initiatieven, zijn de status quo ondermijnende omstandigheden nog veel verder vergroot. Het is niet langer overdreven om te constateren dat een geheel nieuwe werkelijkheid zich heeft gemanifesteerd, die niet meer valt te stoppen. De BRICS-landen, onderdeel van de andere kant van deze tweedeling, staan er economisch gezien veel beter voor dan de westerse landen. Zij hebben naar schatting een gemiddelde staatschuld van zeventig procent van het Bruto Binnenlands Product. De gemiddelde economische groei van de kernlanden van de BRICS was in 2022 vier procent. Er is voor deze landen dan ook geen enkele drijfveer of noodzaak om in de plannen van het WEF mee te gaan.Het wegvallen van deze drijfveer maakt een wereldwijde roof van bezit zeer onwaarschijnlijk, omdat de BRICS-landen zich in toenemend tempo van het Westen afkeren. Wanneer eigendomsrechten door juridische constructies in een digitale mist zijn geraakt, en in handen van een klein groepje technocraten terecht zijn gekomen, wordt daarmee ook het onderpand discutabel. Zonder eigendomsrechten verdwijnt immers de drijfveer om nog bezit te verwerven. Men kan daarbij ook verwachten dat de bevolking in opstand zal komen wanneer spaargeld, pensioen en zelfs de eigen woning worden afgepakt. De economische crisis staat nu al voor de deur en de CBDC’s staan nog niet eens in de kinderschoenen. De timing is dan ook heel belangrijk – eerst moet de CBDC uitvoerbaar worden en dan pas kan de financiële crisis volgen.Technocraten zijn doorgaans niet briljant in het waarnemen van factoren buiten hun eigen oogkleppen, en blinken ook niet uit in het hebben van een langetermijnvisie. Neem alleen maar de voorbeelden daarvan met de verloren proxyoorlog van de NAVO tegen Rusland in Oekraïne, en de totale mislukking van de groene transitie in Duitsland, die leidde tot de huidige de-industrialisatie van Duitsland. De kans dat de technocratische elite het megalomane plan van het WEF werkelijk zal kunnen uitvoeren, is dan ook niet erg groot.Het David Webb pamflet kan andere bedoelingen hebben gehad. Er wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat het bedoeld is als een psyop – een psychologische operatie die inlichtingendiensten en overheden kunnen gebruiken om de door hen als ‘anti-establishment extremisten’ aangemerkte groep in kaart te kunnen brengen. Deze instanties zouden willen weten hoe groot deze groep is, door te volgen welke auteurs en analisten het pamflet omarmen, wie de artikelen hierover delen en op social media aanbevelen. Webb draagt de creatie van een eerlijk nieuw monetair systeem als oplossing aan, maar laat na om in zijn pamflet Bitcoin te benoemen, terwijl dit als decentraal, open en toestemmingloos monetair netwerk nu net de beste uitweg uit de wurggreep van de centrale bankiers zou kunnen zijn. Bitcoin is het enige bezit dat niet kan worden geconfisqueerd, omdat Bitcoin door twaalf woorden te onthouden in eigen beheer kan worden bewaard. Het scheppen van geld wordt in Bitcoin niet door mensen gecontroleerd, maar door een wiskundig protocol. Bitcoin leidt daarom tot een scheiding tussen geld en staat, waardoor centrale banken op termijn overbodig worden. Technocraten hebben dan geen beschikking meer over geld dat gratis kan worden bijgedrukt om hun plannen te verwezenlijken.Er kunnen nog meer vraagtekens worden gezet bij de betrouwbaarheid van de auteur. David Webb is niet of nauwelijks terug te vinden op het internet, terwijl hij beweert een zeer succesvol hedge fund op Wall Street te hebben geleid. De auteur kan tenslotte ook gewoon een briljante gek zijn, die het geweldig vindt wanneer zijn ‘geloof’ op heel veel social media platforms wordt gedeeld.  Waarschijnlijker is echter, dat hij vastgeroest zit in het huidige status quo denken, net als de groep wakkeren die geloven in de almacht en onverslaanbaarheid van de technocratische elite. Dit belet hem om belangrijke nieuwe werkelijkheden, zoals een door Bitcoin teweeggebrachte scheiding tussen geld en staat, en de door de BRICS-landen in gang gezette multipolaire wereld, op te merken en op waarde te schatten.Artikel uit Gezond Verstand nr.76
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
  • Ontvangen bedankjes 7664
  • birthday-cake

De Schuldenberg oneindig hoog..: Het EINDSPEL..: #GezondVerstand werd gestart door dirko

Posted 5 maanden 2 weken geleden #60641
The Great Taking  gaat over het eindspel van de wereldwijde opbouw van schulden. De schuldenberg heeft enorm kunnen groeien door het gebruik van het derivaten beleggingsinstrument. Derivaten zijn een afgeleide van bezittingen, waarbij de kopers het recht verwerven iets te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs, zonder dat de bezitting daadwerkelijk hun eigendom is. De derivatenzeepbel wordt geschat op meer dan het Amerikaanse quadrillion dollar (een quadrillon is 1.000.000 keer zo groot als een miljard – in het Nederlands: biljard). Het hele BNP van de wereld wordt geschat op $105 biljoen (trillion in de VS); een biljoen is 1000 keer zo groot als een miljard), of 10% van één quadrillion en naar schatting is het collectieve bezit aan activa, dus rijkdom, van de wereld $360 biljoen. Het is duidelijk dat er nergens genoeg onderpand is om aan alle derivatenclaims te voldoen. Nu de rente is omhooggeschoten, lijkt de zeepbel op knappen te staan, waarmee we aan de vooravond van een nieuwe grote financiële crisis zullen zijn aanbeland.

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!

Last Edit:5 maanden 2 weken geleden door dirko
Laatst bewerkt 5 maanden 2 weken geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.168 seconden