Globalistische plannen op tafel Elite hebzucht naar macht geclassificeerd

Beantwoord door katertje in topic Globalistische plannen op tafel Elite hebzucht naar macht geclassificeerd

Posted 1 week 5 dagen geleden #59953
Complottheorieën over de Great Reset lijken maar niet te willen sterven, en juist de extremen worden nu
(weer) door de mainstream media aangehaald om te "tonen" dat er eigenlijk weinig aan de hand is met Davos en dat het gewoon gaat om een clubje miljardairs en miljonairs die samen met hun marionetten in het Zwitserse Davos bijeenkomen om gezellig samen te praten.

Maar de complottheorieën werden in gang gezet door de top van het World Economic Forum (WEF) zelf in 2020, waarvan de bijeenkomst toen als thema 'The Great Reset' had en betoogde dat de COVID-crisis een kans was om de brandende problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd aan te pakken. ( A narrow opportunity)

De kern van complottheorieën zijn veronderstelde geheime agenda's en kwaadaardige bedoelingen.

Hoewel deze misschien afwezig zijn in het Great Reset-initiatief van het WEF, is er wel iets dat bijna net zo sinister is en zich in het volle zicht verbergt. Sterker nog, sinister omdat het echt is en nu gebeurt.

En het gaat om fundamentele zaken als ons voedsel, onze gegevens en onze vaccins.

De reeks samenzweringstheorieën rond de Grote Reset zijn vaag en moeilijk vast te pinnen, maar als we ze samenvoegen, krijgen we zoiets: de Grote Reset is het plan van de wereldwijde elite om een communistische wereldorde in te voeren door privébezit af te schaffen terwijl ze COVID-19 gebruiken om overbevolking op te lossen en wat overblijft van de mensheid tot slaaf te maken met vaccins.

Het plan waaruit de Great Reset voortkwam, heette het Global Redesign Initiative. Het initiatief, opgesteld door het WEF na de economische crisis van 2008, bevat een rapport van 600 pagina's over de transformatie van mondiaal bestuur. In de visie van het WEF zou "de stem van de regering één van de vele zijn, zonder altijd de uiteindelijke scheidsrechter te zijn." Overheden zouden slechts één belanghebbende zijn in een multi-stakeholdermodel van mondiaal bestuur

Maar het stakeholderkapitalisme is een verraad aan zowel de democratie als aan de aandeelhouders. De macht die het aan managers geeft, wordt steeds vaker gebruikt om een agenda te ondersteunen die wordt beïnvloed door een kliek van activisten, ngo's, vertegenwoordigers van de 'internationale gemeenschap' en politici die te arrogant zijn om het gebruikelijke wetgevingsproces te doorlopen.
Dus (nogmaals): wie zijn de belanghebbenden die zullen samenwerken om de vier P's te realiseren?

Voor Schwab zijn dat onder andere "regeringen", "bedrijven" en "civil society" (ngo's, vakbonden, enz.). Hoewel Schwabs carrière voor een groot deel gebaseerd lijkt te zijn op een ondernemende mix van zelfverheerlijking en onderhoudend weinig overtuigende nederigheid, was een constante zijn onderdanige gehechtheid aan royalty's (die ook regelmatig Davos bezoeken), een teken van zijn voorliefde voor hiërarchie ("leiders") - het blijft een Duitser - als een teken van zijn snobisme.

De Britse koning, wiens intelligentie ruimschoots wordt overtroffen door zijn arrogantie, verschijnt ook in de zelf gepubliceerde verslagen van het WEF over de eerste vijftig jaar, het bescheiden werkstuk getiteld: The World Economic Forum: Partner in Shaping History.....


 
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Voeren transhumanisten een "oorlog tegen de mensheid"?

Globalistische plannen op tafel
Elite hebzucht naar macht geclassificeerd
Een nieuwe start voor meer macht en rijkdom
God uit de machine
Er is nog hoop

God-achtige elites die heersen over een kudde mensen, hen bij elke bocht in de gaten houden, hen pacificeren met consumptiegoederen en zelfs hun reproductie beheersen - wat klinkt als een donkere sciencefiction dystopie is een concreet plan van de globalistische elites: dit is de stelling van Stefan Magnet in zijn nieuwe boek over de gevaren van transhumanistische wereldherstructurering.

In het publieke debat worden de termen "Great Reset" en "Transhumanism" slechts zeer terloops of gebagatelliseerd behandeld. Degenen die meer aandacht besteden aan dit onderwerp zullen echter heel snel een onderliggend plan en een duidelijke agenda herkennen. Wie dit durft te zeggen, steekt echter een wespennest neer. Met hun gebruikelijke cynisme proberen de mainstream media elke kritische herwaardering af te doen als een luchtkasteel van een paar "complotdenkers". Elke verwijzing naar de werkelijkheid wordt met klem ontkend, net alsof de bovengenoemde termen in de hoofden van de critici in de eerste plaats alleen maar naar voren zijn gekomen. Dat dit niet het geval is, zou eigenlijk gemakkelijk zijn voor iedereen die de moeite neemt om de uitspraken van de leidende geesten van de Grote Reset en het nauw daarmee samenhangende transhumanisme van dichterbij te bekijken.

Klaus Schwab, hoofd van het WEF (World Economic Forum), Ray Kurzweil, hoofdingenieur bij Google, en Yuval Noah Harari, bestsellerauteur en vooraanstaand ideoloog van het transhumanisme, zijn namen die in deze context zeer kritisch moeten worden bekeken. En natuurlijk zullen we tijdens ons onderzoek ook de grote "filantroop en filantroop", multimiljardair Bill Gates, keer op keer ontmoeten. Om het op dit punt heel duidelijk te zeggen: Niemand hoeft hier iets uit te vinden, in de boeken en internetbijdragen van de bovengenoemde heren wordt een duidelijke taal gesproken en verrassend open over de doelen van deze zelfverklaarde "wereldelite" beredeneerd. Maar waarom neemt niemand hier nota van? Omdat politici, maar ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, stiekem deze agenda steunen? Omdat volgzame media, die economisch en financieel vaak genoeg verweven zijn met de eerder genoemde kringen, maar al te graag propaganda voor hen maken?

Globalistische plannen op tafel
Laten we echter nooit de oude wijsheid vergeten dat de publieke opinie niet noodzakelijkerwijs samenvalt met de "gepubliceerde" mening. En waarschijnlijk heeft deze zin nog nooit zo'n rechtvaardiging gehad als nu. Of het nu gaat om een volstrekt misplaatst immigratiebeleid, of de staatssoevereiniteit steeds meer wordt overgedragen aan de machtscentra in Brussel, of kunstmatig gecreëerde crises als excuus moeten dienen voor de ontrechting van burgers: niet één keer zijn mensen gevraagd, en met goede reden. Want het is natuurlijk absoluut duidelijk voor de machtselites dat ze NIET handelen in het belang van de meerderheid, op wiens stem ze dus niet kunnen vertrouwen. De democratie ("heerschappij van het volk") is allang ontaard in een oligarchie ("heerschappij van enkelen"), waarin politici zichzelf niet langer zien als vertegenwoordigers van het volk, maar steeds meer marionetten worden van een geld- en machtskliek die de koers bepaalt.

Men moet zich er daarom van bewust zijn dat het "officiële" verhaal, zoals het ons elke dag door politici en reguliere media wordt aangereikt, lang niet altijd toegewijd is aan de feiten, noch kan het te wijten zijn aan de gecompliceerde afhankelijkheidsrelaties. Het is altijd belangrijk om de belangen te beschermen van degenen aan wie men zich verbonden voelt. Dus hoe moeten we weten welke informatie "echt" en betrouwbaar is? Het antwoord is: door naar de bronnen te gaan en kennis uit de eerste hand op te doen. In het geval van Great Reset en transhumanisme betekent dit dat we kritisch moeten kijken naar de uitspraken van leidende geesten en opinieleiders van deze beweging. De verbanden, doelen en de onderliggende methodologie zijn gemakkelijk te zien als je eenmaal de puzzelstukjes in elkaar hebt gelegd. Niet iedereen die informatie uit de eerste hand wil verkrijgen, heeft echter de tijd of de mogelijkheid om het nodige uitgebreide onderzoek te doen. Stefan Magnet's nieuwe boek "Transhumanismus. War against Humanity" heeft nu de gelegenheid gegeven om zich een beeld voor zichzelf te vormen op basis van tal van geverifieerd bewijs.

Elite hebzucht naar macht geclassificeerd
De auteur heeft honderden originele citaten verzameld en gekoppeld aan een betekenisvolle foto. De deskundige commentaren mogen de lezer dan wel als leidraad dienen door het vaak ondoorgrondelijke struikgewas van machtswellust en grootheidswaanzin, hij wordt altijd gevraagd zich een eigen beeld te vormen aan de hand van het uitgebreide bronnenmateriaal. Waarom is dit zo belangrijk? We leven in een tijd waarin onafhankelijk kritisch denken en het noodzakelijke bevragen van doctrines onder algemene verdenking worden geplaatst. Volgens het principe: "Scheur, vogel of sterf", moeten we accepteren wat ons van "boven" wordt verkocht als de "enige gelukzalige waarheid". De middelen om druk uit te oefenen variëren van sociale uitsluiting tot strafmaatregelen die het voortbestaan van het bedrijf bedreigen.

Maar wat te denken van een 'waarheid' die alleen kan worden afgedwongen door represailles? Heel weinig, beste lezer, en daarom – voordat we bij de eigenlijke boekbespreking komen – nogmaals de dringende oproep: Lees dit boek, laat de citaten bezinken en wees niet bang om je eigen conclusies te trekken! Als je de interpretatie van de auteur wilt onderschrijven, doe dat dan uit eigen overtuiging en niet – zoals tegenwoordig maar al te vaak van ons wordt verwacht en geëist – uit gehoorzaamheid aan een aanmatigende autoriteit die alleen de belangen van een kleine elite nastreeft terwijl ze onverschillig staat tegenover het welzijn van miljoenen.

Een nieuwe start voor meer macht en rijkdom
Waar staan de termen "Great Reset" en "Transhumanism" voor, en hoe zijn ze gerelateerd? De auteur Stefan Magnet onderzoekt deze vraag in de eerste hoofdstukken van zijn nieuwe boek. De term "Great Reset" werd geïntroduceerd door niemand minder dan het machtige hoofd van het WEF, Klaus Schwab. Een "grote reboot". In een tijd van meedogenloze crises (waarvan de bewuste creatie door de elites nog moet worden gezegd), kan het idee van een nieuwe start voor velen zelfs verleidelijk klinken. Erger kan het toch niet worden?

De sociale en economische veranderingen die Klaus Schwab en zijn discipelen, de "Young Global Leaders" (daarover straks meer) in gedachten hebben, zijn echter geenszins gericht op het vormgeven van een betere wereld voor alle mensen. In de loop van de door Schwab gepropageerde "Vierde Industriële Revolutie" zullen nieuwe machts- en eigendomsverhoudingen worden gecreëerd. Dit zou betekenen dat macht en rijkdom nog meer dan al het geval is in de handen van enkelen zouden worden geconcentreerd, terwijl de meerderheid van de mensen wegkwijnt in armoede en onzekerheid, afhankelijk van de spreekwoordelijke "kruimels van de rijke tafel".

De politieke macht van de financiële magnaten, die vandaag de dag niet over het hoofd kan worden gezien, zou dan openlijk worden uitgeoefend, en uiteindelijk zou wat bij elkaar hoort (althans naar de mening van Klaus Schwab en Co.) worden samengebracht: geld en macht zouden dan een gelegitimeerde eenheid vormen. Natuurlijk zou men dan niet langer afhankelijk zijn van democratische verkiezingen, de onaangename noodzaak om rekening te houden met de toestand van het volk zou dan worden geëlimineerd en de nieuwe "leiders" zouden hen dan eindelijk volgens hun ideeën kunnen vormen. Natuurlijk kan zo'n fundamentele verandering alleen in gang worden gezet als eerst de bestaande orde wordt geschud. En dit is precies het proces waar we al enkele jaren in zitten. De ene crisis volgt de andere op: financiële crisis, vluchtelingencrisis, gezondheidscrisis, energiecrisis... de serie kon tot in het oneindige worden voortgezet. Het resultaat is een ongekende destabilisatie van Europa en de hele westerse wereld sinds het einde van de oorlog.

God uit de machine
Maar wat hebben Klaus Schwab en zijn 'Young Global Leaders' ermee te maken? De laatsten worden gerekruteerd uit een trainingsveld van het WEF dat zich inzet voor systeemverandering op wereldschaal en waarvan de leden te vinden zijn in vele belangrijke overheidsfuncties. Hun invloed was vooral zichtbaar in de zogenaamde 'coronacrisis', die twee belangrijke doelen diende: het creëren van een gevoel van onveiligheid en hulpeloosheid bij mensen, en aan de andere kant het bereiken van een tweedeling van de samenleving. Beide versterken natuurlijk de positie van de machthebbers. De openstelling van de Europese grenzen voor miljoenen cultureel vreemde immigranten, de desastreuze coronamaatregelen of de huidige explosie van de kosten van levensonderhoud: niets van dit alles was nodig, maar het diende allemaal de belangen van de globalisten.

De ideologische bovenbouw voor de geplande transformatie van de samenleving wordt geleverd door de transhumanisten: naast Google's hoofdtechnicus Ray Kurzweil is yuval Noah Harari bijzonder opmerkelijk. Af en toe belachelijk gemaakt als de 'profeet van Silicon Valley', moet zijn invloed niet worden onderschat. Het is duidelijk dat geen enkel systeem van heerschappij alleen op geweld kan vertrouwen, het heeft legitimiteit op een hoger niveau nodig. De heersers van vroegere tijden vertrouwden op een "goddelijke genade" voor dit doel, moderne leiders vertrouwen op wetenschap en technologie die vermeende rationaliteit combineert met mythologische ideeën over verlossing. Volgens Harari is de taak van de nieuwe leiders niets anders dan de onvolmaakte Homo sapiens naar een nieuw stadium van evolutie te tillen. In de ogen van transhumanisten zal de inefficiënte, blind tastende biologische evolutie worden vervangen door een technologische die door mensen wordt gecontroleerd.

Er is nog hoop
Door genetische manipulatie en nanotechnologie moet de superman nu worden gecreëerd - een biotechnische hybride die niet alleen fysiek superieur zou zijn aan "oude" mensen die onderhevig zijn aan ziekte en leeftijd, maar ook zijn cognitieve vaardigheden onmetelijk zou moeten overtreffen. Harari's fantastische ideeën, die altijd strikt evidence-based zijn, zien de mens al als veroveraar en spirituele brenger van het hele universum. In deze context is de volgende uitspraak zeer belangrijk: "Als je me vandaag vraagt of God bestaat, zou ik antwoorden: nog niet!" Met andere woorden, de mens zelf zal tot God opstaan met behulp van technologie! Een idee dat vooral de machtigen aanspreekt.

En deze technologie zou alleen voor hen bedoeld zijn, terwijl de "massa's van miljoenen", zoals Harari ze denigrerend noemt, geen rol spelen in het heilsplan van de transhumanisten. Deze zouden alleen een "upgrade" naar biotechnische mensen ervaren in de mate dat ze de klok rond kunnen worden gevolgd en geïmmobiliseerd door "big data". Alleen maar fantasieën, of is er meer aan de hand? Zelfs als de technische haalbaarheid van dergelijke dromen van almacht op zijn minst twijfelachtig lijkt vanuit het oogpunt van vandaag, moeten de diep onmenselijke, zelfs onmenselijke ideeën waarop dergelijke ideeën zijn gebaseerd, als zeer alarmerend worden beschouwd.

Maar als het geen boek van Stefan Magnet was, zou hij geen uitweg uit de ellende vinden. Misschien kan deze uitweg het best worden beschreven door de titel van hoofdstuk 20: "Zelfbekrachtiging". Want wat de machtselites het meest in de kaart speelt, is de 'zelf toegebrachte onvolwassenheid' van de mens. Een term uit de Verlichtingsbeweging van de 18e eeuw, die het gebruik van de rede wilde aanmoedigen, zoals het een vrij en zelfbepaald mens betaamt. We moeten dit recht op zelfbeschikking, dat onze heersers ons vandaag op flinterdunne gronden ontzeggen, terugnemen. Samen staan we sterk, dat is de conclusie van de auteur, die ons aanmoedigt om samen te vechten voor een leefbare, humanere toekomst!

> Toegegeven, ben een beetje sceptisch over de diepere WEF-agenda etc., omdat ik nog steeds niet precies het onderscheid kan maken tussen waan en realiteit.

Last Edit:2 weken 5 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 weken 5 dagen geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.316 seconden