de EURO-ramp

Eurogroep wil faillissementstelsel voor lidstaten

Eurogroep wil faillissementstelsel voor lidstaten werd gestart door katertje

Posted 3 jaren 9 maanden geleden #54044
Eurogroep wil faillissementstelsel voor lidstaten.

De Ministers van Financiën van de eurozone bereiden zich momenteel voor op de invoering van insolventieprocedures voor lidstaten. Brandgevaarlijk: voor zo'n regime zou de eurozone nóg meer afhankelijk zijn van de grillen van de financiële markten en loopt de eurozone het risico uiteen te vallen.

Soms bevatten slecht geformatteerde PDF documenten, half verborgen op de onoverzichtelijke websites van internationale organisaties, veel explosieve informatie. Zoals de notulen
van de decembervergadering van de Eurogroep (PDF) waarin de ministers van Financiën van de eurozone voorbereidingen treffen voor nieuwe insolventieprocedures voor lidstaten.

Waarom dat explosief is? Omdat dergelijke insolventieprocedures de rente en werkloosheid sterk kunnen laten stijgen, met name in de economisch zwakke eurolanden, en massaal het vermogen van een staat om te handelen beperken. Dat zou critici van de EU in de kaart kunnen spelen en de toch al fragiele eurozone op de rand van de afgrond brengen.

Op het eerste gezicht lijkt een faillissement redelijk verstandig voor staten: veel linkse economen, zoals Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, hopen dat staten zoals Griekenland of Italië zich van hun oude schulden kunnen bevrijden en dan genoeg ruimte hebben voor een werkgelegenheidsvriendelijker begrotingsbeleid. Bovendien zouden de banken eindelijk bloeden; omdat ze veel van hun schulden zouden moeten afschrijven bij het maken van een schuldenreductie en dus verliezen zouden moeten lijden.

Dat geluid gaat er bij veel mensen in als Gods woord in een ouderling, maar helaas is het veel gecompliceerder. Naar alle waarschijnlijkheid zou een dergelijk faillisement de staten nog meer afhankelijk maken van de grillen van de financiële markten dan nu al het geval is. De belangrijkste reden hiervoor is dat er, in tegenstelling tot bedrijven, geen criterium bestaat over wanneer een staat insolvabel zou moeten zijn, d.w.z. fundamenteel insolvabel.

Bij bedrijven is dat redelijk duidelijk: ze zijn insolvabel als hun schulden hoger zijn dan hun bezittingen - dus als ze een negatief eigen vermogen hebben wordt in geval van failliessement het bedrijf meestal ontbonden, de resterende activa worden verkocht om uitstaande schulden af te betalen. Als de activa niet voldoende zijn om alle schuldeisers af te betalen, maken sommigen van hen verlies. Dat is het risico dat ze nemen.

Voor staten heeft dit criterium echter geen enkele betekenis: een staat kan zijn "activa" zoals openbare infrastructuur en het vermogen om belastingen te heffen, niet eenvoudig aan zijn schuldeisers verpanden, tenminste zolang het een soevereine staat is. Een bedrijf kan worden geliquideerd, een staat niet.

Omdat de MinFin's van de Eurogroep dit ook weten, hebben ze een ander criterium gekozen voor het bepalen van "insolventie". Ze willen het verlagen van de overheidsschuld afhankelijk maken van het criterium van "schuldenhoudbaarheid". Schulden worden als levensvatbaar beschouwd als ze in de toekomst niet te veel stijgen. Bij een schuldenhoudbaarheidsanalyse moet dan regelmatig de ontwikkeling van de overheidsschuld als percentage van het BBP voor de toekomst worden voorspeld. Als er te veel groei wordt voorspeld, zal de schuld als "niet levensvatbaar" worden beschouwd; de staat als insolvabel terwijl er dan een schuldenafbouw dreigt. ...schrijft Economedian.com

www.consilium.europa.eu/media/37267/esm-...1218_final_clean.pdf
Last Edit:3 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 9 maanden geleden doorkatertje. Reden: emoticon

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.271 seconden