de EURO-ramp

Italië de volgende patiënt?

Beantwoord door katertje in topic Italiaanse regeringsvorming mislukt...nieuwe verkiezingen?

Posted 4 jaren 6 maanden geleden #52280
Italiaanse regeringsvorming mislukt. Italië staat een nieuwe gang naar de stembus te wachten.

Die zouden volgens de Italiaanse president Sergio Mattarella al in juli kunnen worden gehouden. Maar ziet dat liever niet gebeuren. Hij acht de politieke partijen in zijn land niet in staat een nieuwe regering te vormen en stuurt aan op de vorming van een neutrale overgangsregering. Er kunnen dan nieuwe verkiezingen worden gehouden in 2019.

Mattarella zat na de parlementsverkiezing in maart herhaaldelijk om de tafel met de verschillende politieke partijen. Dat leverde echter geen nieuwe regering op. De president wil nu een neutraal kabinet vormen. Die moet op zijn minst de belangrijke begrotingswet goedkeuren en indien mogelijk ook een nieuw kiesrecht tot stand brengen. Bovendien staat in juni een belangrijke EU-top in Brussel op de agenda, waar het over de vluchtelingencrisis en hervormingen in de eurozone zou gaan.

Als voor een neutraal kabinet onvoldoende steun bestaat, dan moeten volgens Mattarella in juli of in het najaar nieuwe verkiezingen worden gehouden.
De grootste Italiaanse partij, de Vijfsterrenbeweging, had eerder al aangegeven niets te voelen voor zo'n 'regering van de president' en stuurt aan op een nieuwe stembusgang in juli. "De enige manier om een serieuze regering te krijgen is teruggaan naar de stembureaus", zo herhaalde fractievoorzitter Danilo Toninelli op de publieke tv-zender Rai de woorden van partijleider Luigi Di Maio. Deze schreef ten overvloede op Twitter: 'We gaan stemmen in juli'.

Lega-leider Matteo Salvini is het met hen eens. "Er is geen tijd te verliezen. Er is geen plaats voor een regering met technocraten". Salvini's bondgenoot Forza Italia waarschuwde voor een te gehaaste stembusgang. De partij van oud-premier Silvio Berlusconi geeft de voorkeur aan het najaar. "We zijn niet bang voor verkiezingen, maar stemmen in de zomer is niet bevorderlijk voor de opkomst. De herfst is beter", aldus de verklaring van Forza, die aandrong op overleg met haar partners over de politieke situatie.

Berlusconi
Maar...dat was gisteren ! En het zag er ook niet goed uit. Met nog 24 uur te gaan leek er geen enkele hoop op een vergelijk. Brussel haalde opgelucht adem. Haha, te vroeg gejuicht. Want wat gebeurde er? De oude politieke vos Berlusconi deed een meesterzet...hij trok zich bescheiden terug uit de onderhandelingen.
De drie grote blokken sloten elkaar om diverse redenen wederzijds uit waardoor er een patstelling was ontstaan. Die werd doorbroken door de aankondiging van Good Old Silvio Berlusconi dat Forza Italia geen deelname aan de regering meer eist. Daarmee de weg vrijmakend voor een coalitie tussen de 5Sterrenbeweging en de LegaNord, waarbij naar verwachting Lega-leider Salvini premier wordt.

De stap van Berlusconi lijkt mede ingegeven door het besef dat regeringsdeelname voor Forza onmogelijk is binnen de gegeven omstandigheden, iets waar ook nieuwe verkiezingen geen verandering in lijken te zullen brengen. Dat maakt de stap van gisteren logischer dan zij op het eerste gezicht lijkt. Maar Berlusconi is reeds 80 als hij zich nog een laatste maal manifesteren wilde is dit het beste wat hij doen kon. Dat betekent niet dat dit voor hem een eenvoudige beslissing zal zijn geweest, wel een sluwe. De oude vos kondigde aan dat de daden van de regering elk op hun merites door Forza zullen worden beoordeeld. Een bedekte steunbetuiging maar zonder keiharde zekerheden en met ruimte om desgewenst over zaken te onderhandelen.

“We dachten dat we hier deze zomer weer nieuwe verkiezingen zouden krijgen”, zegt correspondent Mustafa Marghadi in het NOS Radio 1 Journaal. “Berlusconi heeft uit eigen beweging een stap opzij gezet. De officiële reden daarvoor is het landsbelang, maar hij lijkt zich vooral te willen beschermen tegen nieuwe verkiezingen, waarbij zijn partij mogelijk zou zijn gedecimeerd.”
De NOS houdt het dus hoopvol op onzekerheid: Omdat M5S en Lega beide sterk anti-Brussel zijn, stevent Italië af op de meest eurosceptische regering die een oprichter van de EU ooit heeft gekend, zegt Marghadi. “Ze gaan zich niet aan de begrotingsregels houden en M5S begon deze week zelfs over een referendum om uit de euro te stappen. Er breken onzekere tijden aan wat betreft de toekomst van Italië in Europa.” Ondanks de handreiking van Berlusconi is het volgens Marghadi na de afgelopen twee maanden nog lang niet zeker dat de nieuwe regering er ook komt. “Ze kunnen er vandaag uitkomen, morgen of helemaal niet en dan gaan we alsnog stemmen.”

Toekomstig gebibber van Juncker zal niet alleen nog aan het Syndroom van Korsakov te wijten zijn. Hoewel... ook daar spelen de vijf sterren wel degelijk een rol...!

wordt vervolgd
Last Edit:4 jaren 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 jaren 6 maanden geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Italië all’arrabbiata

Posted 5 jaren 11 maanden geleden #47413
*
Dit weekend is het zover; de Italianen mogen zich in een referendum uitspreken of de centrale overheid in Italië meer macht moet krijgen. Premier Renzi heeft meerdere malen gezegd dat hij zijn lot verbindt aan de uitkomst van dit referendum. Dit betekent dat hij zal opstappen als er een NEE uit komt rollen. Wat is er aan de hand in Italië, welke rol spelen de banken en dit referendum op het eurotoneel en wat gaan de beurzen doen? Vragen die ik in deze column zal behandelen.

Schulden
Italië heeft veel symptomen die haar ziekte verraden. Één daarvan is haar schuldenlast. Bij particulieren valt deze nog mee (alhoewel de verdeling van deze schuld over de verschillende inkomensgroepen wel moet worden meegenomen), maar de staat en bedrijven zitten relatief hoog in de boom. Schuldencrisis of niet, de Italiaanse staatsschulden zijn gewoon door blijven groeien (zie grafiek hieronder).


Foto: Bloomberg

In eerste instantie geholpen door de euro (impliciete kredietdekking van Duitsland) en na 2008 door het monetaire beleid van de ECB die de rentes tot een kunstmatig laag niveau heeft gedrukt. Maar ook voor de euro gingen de schulden alsmaar omhoog.

Slechte fundering
Het probleem van Italië was en is dan ook dat er nooit een goede basis is gelegd. In het pre-euro tijdperk, was het land een gevaarlijke bestemming voor investeerders. Dreiging van revolutie, corruptie, maffia, veelvuldige depreciaties en devaluaties van de lire, een puinhoop van een juridisch systeem met veel tegenstrijdige wetten, en zo verder. Dit slechte investeringsklimaat van toen, wreekt zich nu nog steeds. Als een verzwakt wezen heeft Italië zich in de euro weten te rommelen. De kredietdekking van de sterke eurolanden betekende dat Italië gewoon kon doorgaan met lenen en zo haar onderliggende problemen kon verbloemen.

Problemen stapelen zich op
Nu staat de schuld op €2200 miljard, terwijl de arbeidsproductiviteit al jaren aan het dalen is (zie hieronder). Foto: Haver

Dit is ook een duidelijk voorbeeld dat toenemende schulden vaak een teken van zwakte is; duur plamuur om de problemen mee weg te strijken. De onderliggende problemen zijn niet of nauwelijks aangepakt en alle foute beleidskeuzes van generaties terug, spelen nu nog steeds op. Dit uit zich dan ook in zeer hoge NPL (non-performing loans) van 17%! Dit is dan ook waarom de Italiaanse banken in zulk zwaar weer zitten.

Escalatie
Mocht deze ontwikkeling van de productiviteit doorzetten, dan zal de crisis intensiveren. De ECB en anderen zullen moeten bijspringen, maar de vraag is wat er nog mogelijk is. De rentes staan al historisch laag, wat ook gelijk de fragiliteit van Italië weergeeft, want met deze schuldniveaus, kan zij een significante rentestijging niet aan. Dan zijn het niet alleen de Italiaanse banken die in de problemen zullen geraken; de overheid kan dan tot een faillissement (schuldsanering) gedreven worden. Of the euro dat overleeft? Ik denk het niet.

Uitstel executie
Italië heeft dus een hele lange en moeilijke weg heeft te gaan voordat het een financieel economisch en politiek gezond land is. De tijd, de kunde, maar bovenal de wil om dit voor elkaar te krijgen, die ontbreekt echter. Italië is daarmee de reus die de eurozone (en de EU) in haar val zal verpletteren. De EU en haar instituties zullen er alles aan doen om dit te voorkomen, maar het enige wat zij zullen bereiken is afstel en geen uitstel.

Referendum
Nu is er zondag dus een referendum. Renzi zegt dat de centrale overheid meer macht nodig heeft om lagere overheden te dwingen om te veranderen (EU hervormingen). Maar een JA op dit referendum zou Renzi in wezen de macht geven om het één en ander te regelen buiten de democratie om (klik hier voor interessante achtergrond). Verder probeert Renzi iets wat de burgers in de Westerse wereld nu steeds vaker en massaler afwijzen: centralisatie van macht. Het ziet er dan ook naar uit dat Renzi het referendum gaat verliezen.

Einde euro?
Sommigen denken dat dit het einde is van de euro (en de EU), maar zo heet zal de soep waarschijnlijk niet gegeten worden. Vraag is of Renzi daadwerkelijk opstapt als er een NEE uit komt rollen. Ten tweede kan hij gewoon weer geïnstalleerd worden na aftreden. Er gaan verhalen rond dat hij allemaal deals kan sluiten om dit voor elkaar te krijgen (klik hier, is in Italiaans). Dus of Beppe aan de macht gaat komen bij een NEE uitslag, is nog maar zeer de vraag.

Beurs
Echter, de situatie van Italië is onhoudbaar. De uitkomst van het referendum zal hier geen verandering in brengen. Bij een NEE kunnen de Italiaanse banken verder onder druk komen te staan, maar lang zal dit niet duren als Renzi niet opstapt of gewoon terug komt. De ECB staat al stand-by, dus het spel van afstel zal gewoon doorgaan. Spanningen binnen eurolidstaten, tussen eurolidstaten, en tussen lidstaten en de EU zullen echter navenant blijven toenemen. Wanneer dit tot een eruptie zal leiden is de vraag. Deze toenemende onzekerheid zou hogere risicopremies moeten beteken en dus lagere beurskoersen. Echter, de ECB heeft dit proces verstoord. Maar ook aan deze manipulatie komt ooit een einde.Alexander Sassen van Elsloo
DFT, 2-12-2016
Overname artikel met toestemming auteur
Last Edit:5 jaren 11 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 5 jaren 11 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic "Meerderheid Italianen wil niet uit de Euro"

Posted 5 jaren 11 maanden geleden #47389
In de aanloop naar het Italiaanse referendum groeit de onzekerheid over de toekomst van Italië binnen de EU en de Eurozone.

Maar zijn die zorgen eigenlijk wel terecht? Volgens het Italiaanse La Stampa niet, want uit een recente enquête blijkt dat de overgrote meerderheid van de Italianen bij de euro wil blijven en dat ook de meerderheid geen toekomst ziet in een vertrek uit de Europese Unie.

Slechts 13% van de respondenten denkt dat het lidmaatschap van de EU een economisch herstel in de weg staat, terwijl een meerderheid van 57,5% juist van mening is dat deelname aan de EU een noodzaak is om uit de crisis te komen, mits een aantal hervormingen doorgevoerd worden. Ondertussen denkt ruim een kwart (28%) van de respondenten dat het lidmaatschap aan de EU juist meer kansen biedt op economisch herstel.

Ook vinden de meeste Italianen (56,3%) dat een besluit om uit de EU te stappen niet door de bevolking, maar door de gekozen politici genomen zou moeten worden. Slechts 28,1% is van mening dat een dergelijk besluit via een referendum aan de bevolking voorgelegd zou moeten worden.

Meeste Italianen willen geen afscheid nemen van de EU en de euro (Bron: La Stampa)
Italianen willen euro houden
De meerderheid van de Italianen gelooft ook niet dat de economische problemen verdwijnen met een vertrek uit de euro. Maar liefst 71,7% van de respondenten staat negatief tegenover het opnieuw invoeren van de lira. Men gelooft niet dat de economische problemen verdwijnen als Italië haar eigen munt kan invoeren en haar monetaire soevereiniteit terug krijgt.

Vergeleken met twee jaar geleden is ook het sentiment ten aanzien van de euro verder gepolariseerd. Het percentage tegenstanders groeide van 11,7% naar 15,2%, terwijl het aantal respondenten dat overtuigd is van de euro van 63,6% naar 67,4% steeg. Het percentage dat twijfelt of onverschillig is ten aanzien van de euro is dus gedaald.

Een kleine meerderheid van 55,4% vindt dat de Italiaanse regering meer flexibiliteit moet krijgen ten aanzien van het economische beleid. Opvallend is ook dat 64% van de respondenten ervan overtuigd is dat Italië er vandaag de dag – in economisch opzicht – veel slechter voor zou hebben staan als ze geen onderdeel was van de Europese Unie.

bron: MarketUpdate
Last Edit:5 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Wat bij anti-Euro resultaat Italiaans referendum?

Posted 6 jaren 23 uren geleden #47352
*
Wat bij anti-Euro resultaat Italiaans referendum?

Het laatste referendum dat in Europa gehouden werd had uiteindelijk net iets grotere consequenties dan gedacht, namelijk een effectieve Brexit. Eind deze week komt echter opnieuw een potentieel economische bom de Eurozone binnen gewandeld, namelijk het Italiaanse referendum.
Op 4 december kunnen de Italianen namelijk stemmen omtrent enkele constitutionele veranderingen, voorgesteld door Eerste Minister Matteo Renzi. Onder meer het inkrimpen van de macht van de Italiaanse senaat staat op het programma al ligt de gemiddelde Italiaan hier absoluut niet wakker van.

In de realiteit zal dit referendum uitdraaien op een goed-of afkeuren van het Italiaanse beleid. Dit voornamelijk gefocust op het migrantenproblemen, de Eurocrisis en het Europese beleid. Renzi heeft zijn positie quasi gekoppeld aan het referendum. Een gegeven wat nu als een boemerang terug dreigt te keren. Helaas zal niet enkel de positie van Renzi in vraag worden gesteld maar het gehele Europese verhaal.

De bankencrisis heeft in Italië diepe wonden geslaan en dreigen niet enkel Italië maar de volledige Eurozone mee te slepen in de ondergang bij een verdere escalatie. Het aankomende referendum zal vermoedelijk een nederlaag worden voor Renzi en een opsteker voor de Five Star Movement.

Het grote probleem hiermee zijn de maatregelen die de Five Star Movement wil doorvoeren. Onder meer een referendum over een Italiaanse Euro-exit wil deze groepering doorvoeren, een gegeven wat realistischer lijkt dan sommigen denken. De Italiaanse bevolking heeft zwaar moeten inleveren tijdens de Euro-crisis en ziet geen enkel voordeel in een lidmaatschap van Europa. Zowel economische als op het vlak van migratie heeft het land niet veel steun ondervonden van de Noordelijke (Euro)landen waardoor de kans op een proteststem of stem voor de exit behoorlijk hoog is.

Indien beide scenario’s zich voltrekken (referendum Euro-exit + daadwerkelijke uitstap) dan zitten Europa en de Eurozone met een levensgroot probleem. Ook in Frankrijk en Spanje is de ontevredenheid groot wat ervoor zou kunnen zorgen dan ook deze landen een referendum dreigen te houden. Onder meer in Frankrijk kan dit mogelijks gebeuren na de verkiezingen, afhankelijk van de winnaar.

Dit alles kan beide diverse richtingen opgaan bij een Italiaanse exit. Ofwel het grondig herstructureren van de Eurozone naar een meer losse economische unie ofwel het verder vervormen naar een Noordelijke Eurozone, dit door een vrijwillige/gedwongen exit van diverse Zuidelijke lidstaten. In beide scenario’s zal Duitsland opnieuw een rol spelen met het vormen van een eigen unie met de buurlanden/gelijkgestemde zielen.

Op langere termijn behoeft dit geen ramp te betekenen aangezien beide helften van Europa op deze manier terug hun eigen weg kunnen gaan. Als dit de problemen van de gemiddelde Italiaan, Griek of Spanjaard zullen oplossen is echter een andere vraag…


.

Bronnen:bloomberg.com
Last Edit:5 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 jaren 11 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Italië: Massademonstraties tegen de regering van Matteo Renzi

Posted 6 jaren 23 uren geleden #47350

Demonstration gegen das Referendum von Matteo Renzi am Sonntag in Rom.Een week voor het beslissende referendum over een grondwetswijziging in Italië hebben meerdere duizenden mensen tegen het plan van de regering geprotesteerd. De deelnemers waren uit alle delen van het land naar Rome gekomen. In een grote optocht trokken ze volgens informatie van journalisten van AFP door de hoofdstad. De demonstratie vond plaats onder zwaar politietoezicht. Desondanks werden er o.a. eieren naar bankgebouwen gegooid.

“Ik ben hier om mijn ´Nee´ tegen de grondwetswijziging te laten horen”, zei de lerares Maria. “Dat is de grondwet van 1948 en die moet beschermd worden.” De door minister-president Renzi geplande veranderingen zouden “negatief” zijn.

Waar gaat het om?
De Italianen stemmen op 4 december over Renzi´s grondwetshervorming, die het huidige systeem van twee gelijkberechtigde parlementskamers moet afschaffen en voor meer politieke stabiliteit moet gaan zorgen.

De al door het parlement goedgekeurde hervorming geldt als belangrijkste grondwetswijziging in Italië sinds 1945. Het belangrijkste doel is om de bevoegdheden van de Senaat sterk te beperken, om de wetgeving te versnellen en te vereenvoudigen. Tot nu toe waren het parlement en de Senaat gelijkberechtigd en blokkeerden elkaar vaak wederzijds.

Uit peilingen, die volgens Italiaans recht uiterlijk twee weken voor het referendum gepubliceerd mogen worden, blijkt een voorsprong van de hervorming-tegenstanders van meerdere procenten. Veel burgers hadden echter nog niet beslist.


Bron: deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
Last Edit:6 jaren 23 uren geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 6 jaren 23 uren geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Offline
  • Geblokkeerd
  • Geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
  • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Italië ook

Posted 6 jaren 2 dagen geleden #47333
www.elsevier.nl/economie/achtergrond/201...r-referendum-407470/

Een stem tegen de verandering van de Italiaanse bestuursstructuur wordt ook gezien als een stem tegen het pro-EU-beleid van premier Matteo Renzi.
Een ‘nee’-stem zou uiteindelijk kunnen leiden tot een ‘Quitaly’: het vertrek van Italië uit de eurozone en uiteindelijk zelfs de Europese Unie. Renzi heeft ook aangegeven op te stappen als premier indien de Italianen tegen de verandering van de bestuursstructuur stemmen.

De populistische Vijfsterrenbeweging roept burgers op tegen het voorstel te stemmen, met een heel ander doeleinde. De beweging hoopt met een ‘nee’-stem de macht van Renzi te ondermijnen en een proteststem uit te brengen tegen de bezuinigingsregels van de Europese Unie. De Vijfsterrenpartij maakt van het referendum wederom een referendum over Europa.
Zo zorgde Brussel ervoor dat Renzi de Italiaanse banken niet kon redden met overheidsgeld, tot onvrede van veel Italianen.

Maria Paola Toschi, een prominente beursstrateeg van JP Morgan zei begin november dat beleggers de laatste weken van het jaar vooral kijken naar het Italiaanse referendum. ‘Een ‘nee’-winst zou een lange periode van onzekerheid en politieke instabiliteit betekenen. De toekomst van de huidige coalitie, die zich altijd heeft gericht op hervormingen, wordt zeer onzeker.’

<Zo zouden ook Brexit en de overwinning van Trump tot hel en verdoemenis leiden volgens beursologen. Het is niet gebeurd. Er is kennelijk bij de burgers toch geen sprake van hersenverweking>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.384 seconden