× de EURO-ramp

Vraag UPDATES: Plan 'B' vanMerkel en Draghi (..!..) na Varoufakis, OOK Tsipras moet vervangen..

Meer
7 jaren 2 weken geleden - 7 jaren 2 weken geleden #42899 door katertje
*
De Griekse tragi-komedie rond de schuldenberg van Athene is ondertussen, naast vele andere interessante aspecten, onbedoeld verworden tot een treffend voorbeeld hoe vrijheid- en democratieliefhebbende organisaties als de EU, ECB en IMF volledig „gangster-style“ gaan zodra onwelkome gedachten over „zelfbeschikking“ opduiken en landen uit de voorgekauwde neoliberale ganzenpas dreigen te stappen.

„Griekenland“ draait al lang niet meer om schuldeisers, kredieten en noodleningen maar om de keiharde projectie van politieke macht. Als een stel slecht gecaste Corleones proberen Draghi, Dijsselbloem, Schäuble en Lagarde doormiddel van het intrekken van noodprogramma’s, het niet uitbetalen van beloofde leningen, afwijzen van voorstellen en het opvoeren van (tijds)druk de ruggengraat van de “luie Grieken” ofwel de “links”-georiënteerde Syriza regeringspartij te breken. Twijfel niet aan de economische-medicijnen die de “Troika” voorschrijft, de “familie” weet wat goed voor je is, vergeet omoriëntering of systeemverandering, onze wil wordt uitgevoerd.

Deze door het IMF, de ECB en EU opgelegde economische en maatschappelijke martelmaatregelen zijn voor de, dankzij beloftes van verbetering en heronderhandeling aan de macht gekomen, Syriza, regeringschef Alexis Tsipras en MinFin Giannis Varoufakis politiek onmogelijk uitvoerbaar, of nog langer aan het uitgeputte Griekse publiek te verkopen, waardoor een bijna “prisoner dilemma”-achtig stuk theatraal “powerplay” is ontstaan.

Aan de ene kant is daar de Eurozone en ondersteunende instituten. Griekenland zal in geen duizend jaren in staat zijn haar schulden terug te betalen. Dat is ook totaal onbelangrijk. En de "hulpleningen" worden sowieso voor 90% op een "bijzondere rekening" overgemaakt waarmee de Griekse schuldeisers (financiële sector) worden bediend. Voor de EU is het op dit moment vooral belangrijk om een “voorbeeld te stellen”. Geen land stapt zomaar uit de Euro zonder dat het licht daar uitgaat, politieke alternatieven (anders dan de EU) bestaan niet, austeriteit en marktconformiteit zijn wet-en-regel en schulden zullen tot de laatste cent worden terugbetaald.

Griekenland als blauwdruk om een “domino-effect” van Eurozone verlatende of staatsobligaties-afschrijvende schuldenzondaars te voorkomen.

Ondanks alle grote woorden, bedreigingen en het onder druk zetten, kan de Eurozone het zich niet veroorloven om Griekenland uit de monetaire unie te zetten. Iets wat de Griekse regering verdomd goed weet. Een werkelijk failliet, of default, van Griekenland kan met grote waarschijnlijkheid niet worden verkocht als een “non-credit event” waardoor grote institutionele beleggers (met de ECB als grootste houder) niet alleen op de waardeloze Griekse staatspapieren blijven zitten maar ook de nodige “verzekeringen” (Credit Default Swaps) op deze schulden “getriggert” worden. Hoewel ECB en verschillende Europese MinFins bezweren dat een Grieks failliet “met gemak kan worden opgevangen” door de Eurozone, laat het handelen van deze partijen toch een ander beeld zien.

De “volledige politiek onafhankelijke” ECB draait dan aan de geldkraan richting Griekse Centrale Bank en de Griekse financiële sector (die via korte termijn T-Bills de regering financieren) maar houdt toch deurtjes open om de Griekse banken niet direct door de knieën te laten gaan. Het tandem EU en IMF blijft ondertussen streng de Griekse voorstellen voor “verbetering” van de opgelegde bezuinigingsmaatregelen afwijzen (gekoppeld aan het niet uitbetalen van “hulpleningen”) maar laat Griekenland vrolijk IMF-schulden betalen uit de inleg van Griekenland in het fonds.

Syriza, Alexis Tsipras en Yannis Varoufakis, aan de andere kant, hebben na korte een periode van totaal overbluft te zijn door de agressieve opstelling van de “trojka” (alle Griekse regeringen vanaf 2010 konden steevast rekenen op hulpgelden, de Griekse staatsschuld nog eens extra in de hoogte drijven en zelfs een milde “afschrijving” van Grieks schuld bewerkstelligen zolang de neoliberale martelagenda werd uitgevoerd) ook de bokshandschoenen uitgetrokken. Van schadegeld vragen aan Duitsland voor misdaden in de Tweede Wereldoorlog, dreigen met referenda of flirtage met nieuw gevonden NATO-aartsvijand Rusland, wordt alles uit de kast getrokken om de EU tanden te laten zien. In hoeverre dit alles serieus is, en niet domweg bedoeld voor de Griekse binnenlandse consumptie, kan in vraag gesteld worden. Net als de EU zit de Syriza regering vast in een eigen catch-22 situatie. Over de schuldenpositie van Griekenland mag niet onderhandeld worden, een terugkeer naar de Drachme betekent economische onzekerheid en een zeer pijnlijke periode voor de Griekse bevolking met alle electorale gevolgen van dien, terwijl het blijven uitvoeren van de “wil” van de trojka voor de “protestpartij Syriza” een gewisse politieke zelfmoord is.

Tsipras & Co houden daarom voorlopig vast aan de “kicking the can...” strategie: druppelsgewijs worden de eisen van de trojka toch uitgevoerd, of omgeformuleerd en omgestructureerd, terwijl met het leeghalen van de allerlaatste “potjes” een default wordt voorkomen. Wel wetend dat deze situatie niet eeuwig door kan gaan.
Gegokt wordt op het uiteindelijk inbinden van de EU.

Dit spel van druk en tegendruk wordt nog eens extra interessant door de al boven genoemde geopolitieke component “Rusland”. Na het afschieten van het “South Stream” pijpleidingproject (een Russische gaspipeline voorbij de Oekraïne dat door de VS en EU op alle mogelijke manieren werd gedwarsboomd en uiteindelijk door Rusland werd afgeblazen) zoekt “Gazprom- nation” naarstig naar alternatieven en lijkt met een deal met Turkije voor een zogenaamde “Turkish Stream” pijpleiding een alternatief te hebben gevonden. Een volgend station voor een eventuele “Turkish Stream” zou logischerwijze Griekenland zijn. Voor Griekenland een win-win: niet alleen energiezekerheid maar ook nog werkgelegenheid door bouw en onderhoud met als premie de royalties uit de doorvoerrechten. Tsipras staat daarom open voor het project terwijl Rusland, de spanning tussen EU en Griekenland speurend, al een “helpende hand” uitstrekt door het om cash-flow verlegen zittende land “voorschotten” aan te bieden.
Wat dan weer door zowel Tsipras als Poetin ontkend wordt.

Prompt na bekend worden van de Grieks-Russische opening verklaart de Europese Commissie, volledig onopvallend, aan stappen te willen ondernemen tegen de positie van Gazprom op de Europese markt. En niet alleen Europa wordt plotseling actief. Vanuit Washington vliegt een speciale afgezant richting Athene om samen met de Amerikaanse ambassadeur de Grieken een samenwerking met Rusland “ten sterkste” af te raden. De NATO rijen moeten immers gesloten blijven. Hoewel de Amerikanen niet zo ver gaan als bij de Oekraïne, nieuwe Oekraïense staatsschulden worden de facto door Amerikaans belastinggeld gedekt waarmee het land openlijk een Amerikaanse kolonie is geworden, heeft Obama al meer dan eens voor meer Europese “genade” voor het Griekse probleem geijverd. Daardoor lijkt de iets “positievere” opstelling van het IMF ten aanzien van Griekenland vooral samen te hangen met de Amerikaanse waarschuwingen.

Overigens, in het Griekse buurland (en voor sommige Grieken provincie) Macedonië lijkt de zaak te rommelen. Het land is evenals Griekenland een kandidaat voor de Turkish Stream pijplijn, is dankzij een keihard uitgevoerde neoliberale agenda en doorgeslagen corruptie het armenhuis van Europa en lijkt doelwit van een zogenaamde “kleuren-revolutie”. De regering ligt vanwege corruptie en welvaartsongelijkheid onder vuur. De “socialistische” oppositie maakt zich op voor protesten (een eerste aanloop is mislukt) en UCK-strijders uit Kosovo of Albanië (bestaan de verbindingen tussen UCK en NATO nog?) lijken, met op het oog zinloze gewelddadige acties, uit te zijn op het opvoeren van de etnische spanningen.

Toeval of toch niet? Macedonië, na de Oekraïne, als tweede (moedwillig) ontvlamd Europees kruitvat.

Volg de pijpleidingen.
Laast bewerkt: 7 jaren 2 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 3 weken geleden - 7 jaren 3 weken geleden #42876 door katertje
Hoe kwam dat nou zo ..met Griekenland? Een samenvatting.

Een beperkte groep van de leden van de regering van Papandreou heeft met de investeringsbank Goldman Sachs een financiële constructie opgezet waarmee Griekenland haar financiële situatie zodanig kon verbloemen dat ze tot Europese Unie kon toetreden. Al snel bleek dat Griekenland zich niet overeind kon houden in het nieuwe Europa. De Griekse regering klopte opnieuw aan bij Goldman Sachs. Die verstrekte leningen tegen zeer nadelige en onconventionele voorwaarden. De exacte transacties zijn nooit aan het licht gekomen. Maar het uiteindelijke resultaat was dat de Griekse centrale bank grote hoeveelheden waardepapieren in het bezit had (derivaten pakketten in de huizenmarkt) die niets waard bleken te zijn.

Het Griekse volk was niet van deze transacties op de hoogte, en de meeste regeringsleden waren niet op de hoogte van de omvang van de transacties. Enkele Griekse journalisten en economen zagen dat er wat fout zat en trokken aan de alarmbel bij het Europese orgaan Eurostat. Dit instituut berichte echter dat het geen onregelmatigheden kon constateren en vond het niet nodig verder onderzoek te doen !!

Goldman Sachs was sterk betrokken bij de creatie van de zeer complexe constructies in de huizenmarkt (de zogenoemde cdo’s (Collateralized Debt Obligation) en credit swaps) en wist dat de alom solide geachte pakketten waardeloos waren. Met deze voorkennis kon Goldman Sachs op de speculatieve markt wedden op de val van de waardering van de Griekse staatsaandelen. Dit deed de bank met operaties die "short gaan" worden genoemd. Toen aan het licht kwam dat de derivaten geen waarde hadden werd de val van de Griekse staatsaandelen nog versterkt doordat krediet beoordelaars als S&P, Fitch en Moody en de media een paniekcampagne voerden. Goldman Sachs wist zo enorme bedragen binnen te slepen.

Deze volstrekt illegale praktijk heeft Goldman Sachs op grote schaal toegepast. Vele bedrijven, pensioenfondsen, banken, steden en landen zijn het slachtoffer van Goldman Sachs geweest. Over het algemeen durven weinig slachtoffers tegen Goldman Sachs te procederen. Dit is te begrijpen want Goldman Sachs is zeer machtig. Wat zeker ook mee speelt is het feit dat Goldman Sachs in veel gevallen de klanten adviseerde hoe de transacties "creatief" in de boekhouding konden worden onderbracht zodat dit financieel voordelig was en niet makkelijk controleerbaar. Hierdoor was er sprake van een medeplichtigheidsrelatie met de klanten waardoor deze niet snel aan de bel trokken.

Hoe het mogelijk is geweest dat dit soort fraude heeft kunnen plaats vinden zonder dat er werd ingegrepen is eenvoudig te verklaren. In de laatste jaren van de Clinton regering was met de afschaffing van de The Glass-Steagall Act (= Banking Act uit 1933) de deur wijd open gezet voor fraude. Direct na het jaar 2000 waarschuwden meerdere financiële experts en zelfs Amerikaanse congresleden dat het fout zou gaan lopen.

In 2004 publiceerde de FBI een rapport waaruit bleek dat er grootschalige fraude met hypotheekderivaten plaatsvond. De FBI stelde dat er een ernstige crisis zou kunnen volgen wanneer er geen maatregelen zouden worden genomen. De bewering van Goldman Sachs en andere investeringsbanken dat men slechts creatief geïnvesteerd had en de crisis niet had zien aankomen, kan dus makkelijk weerlegd worden. Het oordeel van het Amerikaanse financiële toezichtsorgaan de SEC (Securities and Exchange Commission) was dan ook dat de activiteiten van Goldman Sachs volstrekt onethisch en illegaal waren.

Het is niet meer dan logisch dat wanneer er fraude is gepleegd en schade is berokkend, de verantwoordelijken worden aangeklaagd en, indien schuldig bevonden, veroordeeld worden. In dit opzicht zou het ook logisch zijn dat Goldman Sachs en de kleine kring politici en financiële adviseurs die bij de fraude in Griekenland betrokken waren ter verantwoording zouden worden geroepen, en niet de Griekse bevolking, die juist het slachtoffer van de fraude was. De vorige Griekse regering is hier echter niet toe bereid, en wil geen enkele informatie over de transacties vrijgeven. Niet verwonderlijk want in die regering zitten personen die betrokken waren bij de fraude. Wanneer een gerechtelijk onderzoek zou worden gedaan dan zouden er zeker koppen gaan rollen. Net zoals dat in IJsland gebeurd is.

De Griekse bevolking moest de prijs betalen, en deze is hoog. De leningen en eisen gaan zo ver dat Griekenland haar rechten over goederen en mensen heeft moeten overdragen aan internationale bedrijven. Iets wat volgens het internationaal recht illegaal is. De financiële "hulp" gaat volledig naar commerciële banken en dit gebeurt met belastinggeld. De Griekse regering onder Papademos, bestaande uit een international legertje van afgevaardigden van de IMF, de EU en de ECB, hebben een inventaris gemaakt van wat er in Griekenland aan kapitaal is. In de inventaris, gepresenteerd als een koop catalogus, wordt een groot deel van de Griekse infrastructuur, bedrijven, en hele gebieden aangeboden tegen bodemprijzen. Top ambtenaren uit de publieke sector blijken maar al te graag medewerking te verlenen met het uitzicht op hoge salarissen en bonussen.

Je kan je afvragen hoe het komt het dat er in een democratie economische keuzes worden gemaakt die zo nadelig zijn voor het overgrote deel van de bevolking. De voor de hand liggende verklaring is dat de beslissingen niet democratisch zijn. De financiële beslissingen komen uit de financiële wereld en de internationale bedrijvenlobby’s. Het is geen geheim wie hier de grote spelers zijn.

De door Brussel aangestelde Papademos
De Griekse, niet-democratisch gekozen president, Lucas Papademos. Technocraat uit de bankwereld; opgeleid in de VS, ooit werkzaam bij de FED en de ECB (Europese Centrale Bank). Ook lid van de Trilaterale commissie, een denktank gesticht door David Rockefeller, een commissie die openlijk verklaart, dat nationale democratieën te veel autonomie zouden genieten!! Papademos is een ex-medewerker van Goldman Sachs..! De bank die zijn land in de crisis heeft gebracht.

Dit is dus de achtergrond van de man die door Brussel in Griekenland aan de macht is gezet. De veel gehoorde argumentatie is dat er in tijden van crisis mensen met ervaring nodig zijn, objectieve en pragmatische "problem solvers" die niet als lokale politici van de publieke opinie afhankelijk zijn. Maar deze niet democratisch gekozen technocraten blijken duidelijke commerciële belangen te hebben. De grote vertegenwoordiging van ex-Goldman Sachs medewerkers als dergelijke "crisis managers" in "Europa" is opmerkelijk.

Octopussy
Het is gebruikelijk dat topmanagers bij Goldman Sachs ongeveer tot hun vijfenveertigste werken, waarna zij al een miljoenen kapitaal hebben vergaard. Na hun loopbaan bij de bank worden ze uitgezet op belangrijke posities wereldwijd. Dit wordt wel de "Goldman Sachs diaspora" genoemd. Er bestaat zo een omvangrijk netwerk van ex Goldman Sachs "alumni" die hoge posities bekleden als ambassadeurs, financiële adviseurs bij centrale banken, directeuren van instituten als de IMF en de Wereldbank, en topposities bekleden bij beurzen en mediabedrijven..!!
Laast bewerkt: 7 jaren 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 3 weken geleden - 7 jaren 3 weken geleden #42866 door katertje
*
Lof en bewondering voor Syriza.

In Europa is het allen tegen één. De Europese Unie weigert om een afgesproken laatste deel van een lening van 7,2 miljard euro vrij te geven. Om Griekenland op die manier te verplichten zich aan de Europese austerity politiek te houden, al heeft dat beleid het land in een humanitaire catastrofe gestort..het interesseert de "instituties" geen lor. Mensen zijn niet in tel. Het gaat om poen. Om ECHTE poen. Poen die in de economie verdiend is, niet de cijfers die uit een toetsenbord getoverd werden. Om waarde. Om ECHTE waarde. Dat willen ze hebben van de Grieken...

Om die 7,2 miljard te krijgen moet Griekenland nieuwe "hervormingen" doorvoeren: lagere pensioenen, een lager minimumloon, hogere btw-tarieven, een hogere pensioenleeftijd, een arbeidsmarkt bijna zonder collectieve arbeidsovereenkomsten. Athene het mes op de keel zetten is meer dan ooit een ideologische beslissing, die als voorbeeld moet dienen voor de Spanjaarden, de Ieren en andere volkeren die de platgetreden bezuinigingspaden willen verlaten.

Economisch zijn de maatregelen onzin. Precies dezelfde maatregelen zorgden er immers voor dat een derde van de Griekse bevolking in armoede terecht kwam, dat de jeugdwerkloosheid steeg tot 60 procent, en dat het gemiddelde inkomen met 40 procent daalde.
De broekriempolitiek zou de openbare schuld doen dalen...maar die steeg van 124 procent naar 180 procent van het BNP !


Alexis Tsipras in Le Monde: "Het is onaanvaardbaar de nieuwe Griekse regering te dwingen hetzelfde beleid te voeren als de vorige regeringen, die trouwens totaal mislukt zijn. Want dan zouden we verplicht zijn de verkiezingen te schrappen in alle landen die aan een streng bezuinigingsprogramma zijn onderworpen. We zouden verplicht zijn te accepteren dat de eerste ministers en de regeringen worden aangeduid door de Europese en internationale instellingen en dat de burgers hun stemrecht verliezen. Het zou uitmonden in de geboorte van een technocratisch monster ."

De nieuwe regering beweert dat het ook anders kan. En toont dat ook. Een hulppakket van 200 miljoen euro zal behoeftige gezinnen maaltijdcheques aanbieden. Tienduizenden gezinnen krijgen een beperkte hoeveelheid gratis elektriciteit en huursubsidies. In het Ministerie van Gezondheid wordt hard gewerkt aan een hervorming die iedere wijk toegang tot vier of vijf dokters of verplegers moet garanderen. Om dat te financieren, hervormt de regering ook het belastingsysteem. Achterstallige belastingbetalers kunnen hun fiscale schuld in honderd afbetalingen aflossen. Er zouden daardoor nu al voor 5 miljard euro aanvragen binnen zijn.

Een Onafhankelijke Belastingsraad moet 'bijzondere belastingdeals' moeilijker maken. Onder de vroegere regeringen volstond het voor de allerrijkste Grieken vaak om even de bevoegde minister op te bellen om belastingregels in hun voordeel aan te passen. Oligarch Leonidas Bobolas, de tycoon van de media en de bouwsector, werd zelfs gearresteerd voor belastingontduiking en kwam pas voorlopig weer vrij na betaling van 1,8 miljoen euro.

Athene probeert met een amendement ook het geld uit privatiseringen naar sociale voorzieningen te laten vloeien.
Met dat amendement zou Athene ook de vertegenwoordigers van de Eurozone en de Europese Commissie uit het Staatseigendomsfonds zetten. Een auditcommissie gaat een analyse van de Griekse staatsschuld voorstellen. Deze audit kan duidelijk maken welk deel van de schuld het gevolg is van speculatie of machtsmisbruik en dus voor kwijtschelding in aanmerking komt.
Het Griekse parlement hervormt ook het onderwijs. Middelbare 'proto-scholen' voor de elite zijn voortaan toegankelijk voor allen. Studenten en werknemers krijgen zitting in de raden van bestuur van universiteiten en hogescholen. Dat zijn allemaal heel gematigde maatregelen. Maar ze zijn broodnodig om alvast de ergste noden van de humanitaire crisis te lenigen.

Niet alles loopt van een leien dakje. In de hoop tot een akkoord te kunnen komen met de Europese "Instellingen" - de vroegere trojka - , heeft de Griekse regering ook een aantal concrete eisen van de "Instellingen" geaccepteerd, alhoewel die diametraal indruisen tegen de eigen overtuiging en verkiezingsprogramma. Zo heeft ze het model van privatiseringen, op enkele kleine wijzigingen na, moeten accepteren. De Griekse regering moest ook instemmen met een verhoging van de btw, met het optrekken van de pensioenleeftijd, en - na overleg met het Internationaal Arbeidsbureau -, met een hervorming van de arbeidsmarkt.

Maar de obsessie van de "Instellingen" om nog meer onredelijke voorstellen door te drukken lijkt geen grenzen te kennen.

"De strijd van Griekenland houdt niet halt aan de nationale grenzen, het is een strijd voor democratie en sociale gerechtigheid in Europa.", zo klinkt de oproep van de Griekse regering.

*
Laast bewerkt: 7 jaren 3 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 3 weken geleden - 7 jaren 3 weken geleden #42865 door katertje
Als Griekenland te veel hervormingsvoorstellen uitsluit, dan wordt het onmogelijk de begroting in balans te brengen en de economie terug op de rails te zetten. Dat zei praatjesmaker Dijsselbloem vandaag in Amsterdam.

Woensdagavond had hij in Brussel overleg gehad met Tsipras en Juncker over de Griekse schuldenkwestie. Die gesprekken liepen goed, maar resulteerden niet in een akkoord.

Vrijdag praten deze hoofdrolspelers verder. Op tafel liggen voorstellen van de geldschieters (de eurolanden, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds) voor verdere afbraak van Griekenland in ruil voor financiële steun. Het lijkt er echter op dat Athene zijn verstand nog heeft en (een deel van) de voorstellen afwijst.

Dijsselbloem verwacht dat Griekenland in de komende dagen met alternatieven komt. De onderlinge verschillen blijven "nog steeds vrij groot"
Haha...vind je het gek?
Laast bewerkt: 7 jaren 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 3 weken geleden - 7 jaren 3 weken geleden #42847 door katertje
*
Maandagavond hadden Merkel, Hollande, Juncker, Draghi en Lagarde onaangekondigd topoverleg in Berlijn over Griekenland. Pikant detail: Dijsselbloem was er niet bij. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie wordt hij wel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Volgens diplomaten is daar een "laatste bod" aan de Grieken in elkaar gezet. Het mocht geen ultimatum heten, om de schijn te vermijden dat Tsipras voor het blok werd gezet. Op hun beurt zijn de Grieken nu ook met eigen voorstellen gekomen. Veertig pagina's bezuinigingsvoorstellen. Als die niet worden geaccepteerd is het volgens de Griekse premier Tsipras de schuld van Europa als Griekenland failliet gaat.

Eind deze maand loopt het huidige hulpprogramma af, en kunnen de Grieken naar de laatste 7,2 miljard euro uit dat programma fluiten. Deze maand kan Athene ook geen 1,6 miljard meer aan het IMF terugbetalen, vrijdag moeten de Grieken al 300 miljoen overmaken aan Washington, maar willen dat alleen doen als er zicht is op een akkoord. Waarschijnlijk krijgen de Grieken iets meer speelruimte, maar daar staat tegenover dat Europa hoofdverantwoordelijke wordt voor nieuw geld en niet langer het IMF. Dat is dan de prijs die Merkel en Hollande betalen voor hun wens om de Grieken binnen de Eurozone te houden. Ook moet er meteen gepraat worden over nieuw geld voor de Grieken na de zomer.

Tsipras wordt steeds verder onder druk gezet door zijn eigen linkervleugel, die vindt dat Griekenland geen nieuwe bezuinigingen moet accepteren. Daarom wilde hij tot op heden niet bewegen op belangrijke terreinen als de pensioenen en het vrijgeven van de arbeidsmarkt. Athene wil de pensioenen nog steeds niet verlagen, maar wel de pensioenleeftijd optrekken. Ook zou men nu bereid zijn de btw-tarieven te verhogen.

Tsipras is optimistisch over Griekse deal

Tsipras is hoopvol gestemd dat een overeenkomst over de Griekse schuldenkwestie bereikt zal worden, al verlopen de onderhandelingen moeizaam, liet hij vandaag weten. Volgens de premier heeft de Griekse regering maandagavond een uitgebreid voorstel gestuurd naar haar schuldeisers met realistische hervormingen om Griekenland uit de crisis te halen. Tsipras roept de Europese leiders op om dat plan te accepteren zodat eindelijk een regeling over de Griekse schuldenproblematiek gesloten kan worden. ,,Het besluit ligt nu bij de politieke leiding van Europa'', aldus de premier.

Tsipras: “We have submitted a realistic plan and made concessions”. The Prime Minister threw the ball in the court of European leaders for a solution to the Greek crisis. Tsipras: “We have submitted a realistic plan and made concessions”, the Prime Minister argued. “Greece knows the difference between a government that negotiates hard and one that simply approved the creditor demands” he added, underlining that “Greece and the Greek people are demanding justice”. Furthermore PM Tsipras reported that by accepting the “realistic plan for exiting the crisis”, Greece’s European partners will “put an end to scenarios of a division in Europe” and “the decision lies with the political leadership of Europe”. “The dilemma is either a realistic prospect of exiting the crisis, or a prospect of division” and explained that his government’s goal is to give the Greek people a vision and dignity. Mr. Tsipras concluded that he was “confident” that the European political leaders would adopt a realist approach.
(To Vima)

-
Laast bewerkt: 7 jaren 3 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 1 maand geleden - 7 jaren 1 maand geleden #42824 door katertje
*
Het is nu of nooit voor Griekenland...schrijft de financiële pers.

Typisch, zelden lezen we dat het nu of nooit is voor alle volkeren in de Europese Unie. De Griekse strijd is niet beperkt tot de nationale grenzen, maar is een gevecht voor democratie en sociale rechtvaardigheid in heel Europa.

O ja, iedere dag lezen we dat het er niet zo goed uit ziet voor Griekenland. Griekse wanbetaling was heel dichtbij afgelopen weekend. Gaat het er dan toch van komen, die Griekse default? Zou zomaar kunnen. Het gaat er keihard aan toe bij de onderhandelingen en je krijgt niet de indruk dat er iets beweegt. Even leek een beperkte deal mogelijk. Griekenland zou dan een voorlopige schijf krijgen om alvast het IMF te betalen. Maar gisteren werd een belangrijke vergadering tussen partijen zonder verdere uitleg geschrapt.

Even voor alle duidelijkheid. Waar het om gaat is om de uitbetaling van een tranche van 7,2 miljard euro van een tweede reeds uitonderhandelde en goedgekeurde grote noodlening, om aan de eerste verplichtingen tot terugbetaling in 2015 te kunnen voldoen. Eigenlijk zou die tranche al eerder tot uitbetaling zijn gekomen, maar Samaras, die wist dat hij kopje onder zou gaan tegen Syriza in de verkiezingen op 25 januari 2015 gaf er de voorkeur aan de tranche te parkeren bij de trojka.

Maar goed, terug naar het schrappen van een belangrijke vergadering. Zonder uitleg. Bemoedigend kan je het niet noemen. En nog minder bemoedigend zijn de uitspraken die de Griekse minister Nikos Voutsis dit weekend deed. Hij stelde simpelweg dat Griekenland het IMF op 5 juni niet kan betalen. Met dergelijke uitlatingen komen we wel heel dicht bij een default. Wat we op dat op dat moment nog niet wisten, is dat de linkervleugel van Syriza had voorgesteld om in default te gaan. Het kwam zelfs tot een stemming: 75 stemmen voor, 95 stemmen tegen. Dat ligt behoorlijk dicht bij mekaar. Er hoeven maar 10 stemmen van kant te wisselen en Griekenland geeft zijn schuldeisers de middelvinger.
(zie voor verslag van centraal comité van Syriza, de vorige reactie)

Volgens Tsipras en Varoufakis is een akkoord heel dichtbij. De trojka ontkent. Er zou een compromis uitonderhandeld zijn met Draghi(ECB), Lagarde(IMF) en Moscovici (Europees commissaris).
Maar dat compromis werd te elfder ure getorpedeerd door Dijsselbloem. Wellicht onder Duitse druk. Lagarde noch Moscovici gaf de Grieken enige hulp. Dat Dijsselbloem niet meer is dan de boodschappenjongen van Merkel (Schäuble) moge duidelijk zijn. Het oorspronkelijke Griekse plan werd door Dijsselbloem en Duitsland van tafel geveegd, en wat volgde is niet meer dan harde neoliberale ideologie en naakte machtspolitiek.

Zoals gezegd, de eurogroep eist dat Griekenland het zogenaamde herstelplan onverdroten voortzet. Maar het is precies dat herstelplan dat de Griekse economie van de kaart veegde, een derde van de bevolking in armoede deed belanden en een kwart van het BNP vernietigde. Dat plan is deel van het probleem, niet van de oplossing en de nieuwe Griekse regering werd gekozen om die bezuinigingsdwang te stoppen.

De eurogroep klampt zich verstard vast aan een failliet bezuinigingsdogma en de hardliners zijn niet in staat om buiten dat kader te denken en te kiezen voor een alternatief om groei en sociale welvaart te creëren. De Europese hardliners torpederen het overleg met Griekenland, en hypothekeren zo ook een sociale uitweg uit de Europese crisis.

De Europese ministers van Financiën stelden voor dat het besparingsprogramma "met enige flexibiliteit" zou worden toegepast, maar toen de Grieken naar de invulling van die flexibiliteit vroegen, kregen ze nul op het rekest. Integendeel, de eurogroep vroeg de Grieken om eerst het zogenaamde akkoord te tekenen en pas nadien over de flexibiliteit te spreken.

Het kan zijn dat de vorige Griekse regering op die manier onderhandelde met de eurogroep, maar de nieuwe Griekse regering heeft overschot van gelijk om op voet van gelijkheid te onderhandelen en zich niet in een positie van halfkolonie ten aanzien van de Europese Unie te laten zetten. Het is absurd om te beweren dat de Grieken niet bereid waren tot toegevingen. Maar het zou stupide zijn te verwachten dat de nieuwe Griekse regering het trojka-programma van Nieuwe Democratie en Pasok zou uitvoeren, een programma dat Griekenland ruïneerde en dat door de Griekse kiezer massaal werd weggestemd. De Griekse vraag naar een overbruggingsprogramma, waarin alle afspraken op korte en lange termijn zouden worden opgenomen, is de redelijkheid zelve.

Dus vernederen, honen, schofferen.

Volgens de Griekse media heeft Duitsland Griekenland ook gevraagd om niet langer minister van Financiën Varoufakis als onderhandelaar af te vaardigen. Het toont aan hoe arrogant Duitsland zich opstelt tegenover een andere lidstaat van de Europese Unie. Voor de regering-Merkel heeft het Griekse volk de fout begaan een regering te kiezen die een andere weg op wil dan de blinde besparingen die de leiders van de Europese Unie nu al jaren propageren.

De discussie van vandaag gaat niet over het probleem Griekenland, maar over het probleem Europa. De strijd die Griekenland met de EU voert is een strijd voor alle volkeren van Europa die zich verzetten tegen de bezuinigingsplannen en de asociale hervormingen.

Al met al zijn de Griekse eisen nou niet bepaald revolutionair: het zijn zaken waar de sociaal-democratie ooit pal voor stond, weet u nog? Maar nu vindt de eurogroep, met sociaaldemocraat Dijsselbloem voorop, dit soort eisen hinderlijk. Het was van meet af aan de bedoeling dat Griekenland de proeftuin zou worden van een harde neoliberale samenleving waarin iedere vorm van solidariteit ontbreekt, en waar de overheid verworden is tot een soort bedrijfsmanagement.
Syriza steekt daar nu, waar het kan, een stokje voor.

Varoufakis zegt dat de Grieken al veel toegevingen hebben gedaan om tot een akkoord te kunnen komen. “We zijn ze voor driekwart tegemoetgekomen, nu moeten zij voor een kwart naar ons toe komen.”, aldus de Griekse minister van Financiën.

In ieder geval: er moet een deal zijn tegen volgende week vrijdag de 5e juni. Griekenland moet die dag het IMF betalen en heeft geen geld om dit te doen. Komt er geen akkoord, dan gaat het land in wanbetaling. Mogelijk gekoppeld aan een euro-exit. Al hoeft dat niet noodzakelijk zo te zijn. De wil om Europa samen te houden is immers nog steeds enorm groot. Komt er dan toch een einde aan “extend and pretend”? -

De komende weken gaan we zien, of een van beide partijen alsnog buigt: gaat Griekenland, nu het in ernstige geldnood zit, alsnog akkoord met eisen van de Trojka, of gaat Syriza uiteindelijk liever de eurozone uit? Gaat de Trojka zich, uit angst voor het uit elkaar vallen van de eurozone, alsnog soepeler opstellen? Of hebben de rijkere eurolanden allang stilletjes rekening gehouden met het vertrek van Griekenland uit de eurozone?
Laast bewerkt: 7 jaren 1 maand geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 1 maand geleden - 7 jaren 1 maand geleden #42823 door katertje
Verslag door Stathis Kouvelakis van het centraal comité van SYRIZA van 23-24 mei 2015

Op de zitting van het centraal comité, dat een paar uur geleden eindigde, legde het Links Platform een tekst voor, die 75 ja- stemmen, 95 neen, en één blanco-stem kreeg. De [verworpen] tekst roept op voor een breuk met de kredietverleners, te beginnen met het niet betalen van de schuld.

De [andere] tekst die door de meerderheid van het centraal comité werd aanvaard geeft vier voorwaarden voor een ‘aanvaardbaar compromis':
◾een laag primair budgettair overschot
◾geen verdere besnoeiingen in lonen en pensioenen
◾herstructurering van de schuld
◾een belangrijk budget voor openbare investeringen, in het bijzonder voor infrastructuur en nieuwe technologieën.

De tekst voegt daaraan toe “het onmisbaar herstel van de collectieve arbeidsovereenkomsten en de geleidelijke verhoging van het minimumloon tot € 751 [het niveau van 2009]” en stipuleert dat “elke verandering in de begrotingspolitiek moet bijdragen tot sociale rechtvaardigheid, door minder lasten te leggen op de schouders van de economisch zwakkeren, en de welgestelden en belastingontwijkers eindelijk te doen betalen”.

In zijn openingsrapport sprak Alexis Tsipras kordate taal, maar vermeed elke precieze verwijzing naar de huidige stand van zaken van de onderhandelingen en naar wat de discussiebasis is voor een mogelijk akkoord. Hij verwees alleen naar de reeds vernoemde vier voorwaarden, die geen opheldering geven voor de meeste punten van onenigheid.

Een opgemerkte tussenkomst tijdens de zitting was die van parlementsvoorzitter Zoe Konstantopoulou, die openlijk een opschorting voor een jaar van de schuldafbetalingen verdedigde, dit op basis van de eerste conclusies van de schuldaudit-commissie, die een dezer dagen zullen voorgesteld worden. Ze verweet ook de zeer controversiële benoeming van Lambis Tagmatarchis als nieuwe directeur van de nieuw opgerichte publieke omroep ERT. Tagmatarchis is sterk verbonden met het media-establishment, en was reeds directeur van ERT onder de Pasok-regering van George Papandreou.

Verslag door Stathis Kouvelakis van het centraal comité van SYRIZA van 23-24 mei 2015
Integrale tekst voorgelegd door het Links Platform

Het is nu duidelijk geworden dat de ‘instellingen’ niet streven naar wat sommigen een ‘eerbaar compromis’ noemen. Van een ‘eerbaar compromis’ kan in ieder geval geen sprake zijn in het geval van privatiseringen en nieuwe lasten op de volkse klassen, zeker niet zolang er geen eind gekomen is aan de soberheidspolitiek, zonder een herschikking van (het grootste deel van) de schuld en zonder een afdoende voorziening van liquide middelen voor het doen herleven van de economie.

Waar de leidende kringen van de EU, de ECB en het IMF consequent en zonder pardon op aanstuurden in de voorbije maanden is het verstikken van de economie, het tot de laatste euro uitzuigen van de nationale reserves en het tot volledige onderwerping en exemplarische vernedering dwingen van een ‘weerloze’ regering.

Deze tactiek van de EU-partners was ook te merken op de top van Riga.

De regering heeft geen andere keuze dan de tegenaanval in te zetten met een alternatief plan dat gebaseerd is op de pre-electorale beloften van SYRIZA en de programmatorische aankondigingen van de regering.

De volgende maatregelen moeten onmiddellijk worden getroffen:
- onmiddellijke nationalisatie van de banken met alle noodzakelijke bijkomende maatregelen, om te garanderen dat ze op een transparante, productieve, op ontwikkeling gerichte en sociale manier functioneren;
- zorgen voor democratische wettelijkheid en transparantie bij de belangrijkste media, met een gedegen toezicht op hun financiële verplichtingen;
- de onmiddellijke opheffing van elke afscherming waarvan de met schandalen beladen oligarchie geniet;
- de opheffing van privileges, voorkeursbehandeling en straffeloosheid voor de grote economische belangengroepen;
- een aanzienlijke belasting op weelde en grote eigendommen, taxatie van de topverdieners en van hoge winsten van bedrijven;
- de onmiddellijke en volledige herinvoering van de arbeidswetgeving en de vakbondsrechten, met alle mogelijke waarborgen en uitvoeringsgaranties.

De regering moet de propaganda van de leidende kringen kordaat bestrijden, want die terroriseren de bevolking met het onheil scenario van een volledige ineenstorting van het land wanneer de schuldaflossingen worden stopgezet of bij een uitstap uit de euro.

Het grootste onheil dat het land kan overkomen is het opleggen van een nieuw memorandum, onder de een of andere vorm, en de verderzetting van de voorwaarden verbonden aan de vorige memoranda. Een dergelijke ontwikkeling moet te allen prijze en ten koste van de nodige offers worden vermeden.

Elk progressief beleidsalternatief voor de memoranda behelst in de eerste plaats de opschorting van de schuldaflossingen. Dat zal heel wat problemen meebrengen, maar is ten zeerste te verkiezen boven elke andere keuze, want het land krijgt er hoop en vooruitzichten mee. Indien de ‘instellingen’ de komende dagen verder gaan met hun chantage, dan heeft de regering de plicht om duidelijk te verklaren dat ze de Griekse bevolking niet zal ‘uitkleden’ door hun spaargeld in te pikken, dat ze de volgende betaling aan het IMF niet zal uitvoeren, en dat ze alternatieve oplossingen zal voorstellen op economisch, sociaal, politiek en strategisch vlak, waardoor de uitvoering van haar programma veiliggesteld wordt.

Athene, 24 mei 2015
Laast bewerkt: 7 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 1 maand geleden - 7 jaren 1 maand geleden #42803 door katertje
*
Verstikking!

Enkel dat woord kan omschrijven wat de zogezegde Europese “partners”, onder voortdurend applaus van hun nationale bondgenoten, sinds 4 maanden sadistisch gedaan hebben ten koste van ons volk en onze regering. Het lijkt alsof ze een plastic zak over het hoofd van elke burger in dit land getrokken hebben sinds het Griekse volk op durfde te staan en zei: Genoeg!

Elke dag horen we de spot van bovenaf. Verraderlijke verklaringen worden gelekt met de zekerheid dat er slechts één stem verdient om gehoord te worden, omdat het gelukkig genoeg de stem is van een almachtige (zij het corrupte) Duitser, een eerbiedwaardige (maar gelukkig in een belastingparadijs wonende) Luxemburger, een respectabele (maar even laffe en vergeetachtige) Fransman of een oplichter uit Nederland, expert in het knielen voor de Almachtige.

Kijk hoe Europa en deze “instellingen” eruit zien!


Maar wat dan met ons? Wat zullen we doen? Wat zal het Griekse volk doen? Blijven we passief thuis naar de TV kijken, hopend dat de ramp die het hele land treft buiten onze deur blijft?

Ik betreur het dat ik deze keer weg ben uit Griekenland. Maar ik zal nog meer spijt voelen als ik morgen niet zie hoe het volk de straten inneemt, met al zijn boze waardigheid omgezet in politieke actie gericht tegen diegenen die hun vernietiging plannen.
We zijn het onze toekomstige generaties verschuldigd om tegen deze haaien, die zich voordoen als kredietverleners, te zeggen dat we geen bloed meer te geven hebben. Laat ons op straat komen om aan onze regering te zeggen dat we aan hun kant staan, maar enkel en alleen als ze geen stap terug zet.


In het midden van de eerste eeuw na Christus zei iemand wiens naam niet bewaard bleef in de geschiedenisboeken: “Zolang de herinnering van vrijheid blijft leven in de geest van de slaaf, zal die ernaar op zoek gaan en weerstaan, maar als het kwaad overheerst, de mensen niet meer geloven dat ze het kunnen afschudden, dan zullen ze enkel nog proberen om zich aan hun situatie aan te passen. Dan is de vernietiging voltooid.

Griekse kameraden, nu is het tijd om iedereen te tonen dat we de herinnering aan de vrijheid, de ideologie van het verzet, bewaard hebben.

Brussel, 21 mei 2015
Manolis Glezos
Vertaald uit het Grieks naar het Engels door Stathis Kouvelakis
bron: Ander Europa

+
Laast bewerkt: 7 jaren 1 maand geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 1 maand geleden - 7 jaren 1 maand geleden #42757 door katertje
Griekenland proeftuin voor de afbraak van Europa.

Waarom Griekenland? Omdat het Europa symboliseert ! En omdat de kleine economie relatief eenvoudig was te verwoesten, nadat het afstand had gedaan van zijn eigen munt. De Europese “elites” gebruiken Griekenland om de sheeple te overtuigen, dat als het Griekse probleem niet wordt verholpen, Zuid-Europa failliet zal gaan, hetgeen zal leiden tot de instorting van het hele Europese financiële systeem en dus het faillissement van de hele Europese economie.
Griekenland moest een werkgeversparadijs worden en een proeftuin voor ultraliberale recepten.


Henry Kissinger:
“ The Greek people are anarchic and difficult to tame. For this reason we must strike deep into their cultural roots: Perhaps then we can force them to conform. I mean, of course, to strike at ..their language,… their religion,… their cultural and ….historical reserves, so that we can neutralize their ability to develop, to distinguish themselves, or to prevail; thereby removing them as an obstacle to our strategically vital plans in the Balkans, the Mediterranean, and the Middle East.”


De waarheid is nu bekend. De Griekse bailout is een schijnvertoning. Iedereen weet het. Het spel is bedrog, ze doen alsof. Maar de Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis speelt dat spel niet. Hij gaat voor bankbreuk. Dat betekent dat de EU Griekenland zal moeten uitbailen. Door de vele schulden te vergeven, om dan een lange termijnplan te maken de Griekse economie te repareren dat nog meer geld gaat kosten.

Yanis Varoufakis legde het uit: “Slimme mensen in Brussel, Frankfurt, en in Berlijn wisten al in mei 2010 dat Griekenland nooit haar schulden zou terugbetalen. Maar ze deden alsof Griekenland niet failliet was, alsof het gewoon niet genoeg liquide middelen zou hebben. Om in deze omstandigheden, het meest failliete land het grootste krediet in de geschiedenis te geven, zoals derderangs corrupte bankiers doen, was een misdaad tegen de mensheid.”- Nu zit de EU gevangen tussen twee hete ijzers – en Varoufakis weet dat.

Als de EU Griekenland laat gaan, en vertrekt, zitten alle Europese banken die in euro luidende Griekse schuld bezitten in de problemen. Het oude spel van geld “lenen” aan Griekenland om de prijs van de schuld van het land in de boeken van Duitse en andere Europese banken op te proppen is niet langer een optie, omdat Varoufakis de bluf van de EU doorziet. Het spel van het opproppen van de banken vereist iemand in Griekenland die daarmee akkoord blijft gaan. Maar Varoufakis zal dat spel niet spelen.

In Europa gebruiken de kapitaalbezitters Griekenland als proeftuin om te kijken hoe men de kracht van de tegenstribbelende bevolking het beste kan breken, en hoe ver men daarin eigenlijk kan gaan. Werkgeversparadijs Griekenland is proeftuin voor ultraliberale recepten. Machthebbers, kapitalisten en wetenschappers uit veel andere landen kijken mee over de schouders van het IMF en de EU, om de opgedane kennis later in te kunnen gaan zetten tegen de eigen bevolking. Want men probeert nu overal en met steeds meer geweld bevolkingen weer winstgevender te maken.

EU - Griekenland: clash of uitputtingsslag?
In maart moest Griekenland meer dan twee miljard euro terugbetalen aan het IMF. Voor 9 april zou Griekenland nog eens 460 miljoen moeten terugbetalen. De Europese Unie weigert intussen de 7,2 miljard euro vrij te maken, geld waar Griekenland op wacht om de volgende maanden door te komen. De officiële reden? De hervormingsvoorstellen van de Griekse regering zouden onvoldoende zijn. Nochtans stelde de regering-Tsipras al meerdere plannen voor nieuwe hervormingen voor. Stevenen we af op een clash tussen Athene en Brussel?

De kassa is leeg
De EU heeft de Griekse regering een strop om de hals gelegd, met de bedoeling haar op de knieën te krijgen. De regering-Tsipras wil immers komaf maken met het bezuinigingsbeleid dat de trojka het land oplegt. De strategie van de EU is simpel samen te vatten: hoe leger de Griekse schatkist geraakt, hoe sneller de regering zich zal moeten neerleggen bij de EU-dictaten. In het huidige tempo kan Griekenland nog maar een paar weken verder voor het blut is.

Het is niet toevallig dat Griekenland dringend geld nodig heeft. De ECB heeft er alles aan gedaan om het land financieel te wurgen. Elk plan van de Griekse regering om snel geld te vinden – zoals de uitgifte van kortlopende obligaties – werd geweigerd. Bovendien mocht Griekenland niet mee profiteren van de geldpers die de ECB liet draaien en die de andere landen uit de eurozone 1.140 miljard euro opleverde. En terwijl Griekenland wel twee miljard moet terugbetalen aan het IMF, weigerde de ECB om de 1,9 miljard euro winst op Griekse aandelen terug te betalen. Rest de Griekse banken nog alleen het ELA (Emergency Liquidity Assistance) om aan geld te komen.

Hier bovenop komt nog het gevaar voor een bankrun, waarbij de burgers massaal hun spaargeld opnemen uit vrees dat de banken zonder cash komen te zitten. En dat gevaar is hoegenaamd niet denkbeeldig: in februari nog haalden de Grieken ongeveer acht miljard euro af van de banken.

Op economisch vlak is de chantage zo hard dat er zelfs binnen de ECB stemmen zijn die de harde houding veroordelen. Op politiek vlak is de bedoeling duidelijk: het land de keel dichtknijpen, zodat de regering haar sociaal programma wel moet laten varen.

Dwingen tot volledige overgave
Met de rug tegen de muur wist de Griekse regering op 20 februari het toch nog voor mekaar te krijgen dat ze zelf mocht uitmaken welke hervormingen ze zou doorvoeren. Voorwaar een overwinning op de dictatuur van de EU. Maar nu weigert die EU dus stelselmatig om akkoord te gaan met die hervormingen die Griekenland voorstelde. Er kwam op de laatste Griekse voorstellen van 27 maart zelfs kritiek omdat ze in het Grieks geschreven waren.

Dat de lijst met hervormingen afgekeurd werd, ligt volgens het Franse financiële dagblad La Tribune aan het feit dat twee belangrijke hervormingen ontbreken: de pensioenhervorming en de hervorming van de arbeidsmarkt.

Maar volgens La Tribune is er naast het economische dogma van “meer en langer werken” dat de Europese leiders prediken, nog een ander motief is waarom de EU van geen compromis wil weten. “Het zou naïef zijn om hier ook geen politieke bedoelingen achter te zoeken: een "radicaal linkse" regering nu deze maatregelen doen slikken, maakt natuurlijk dat meteen elke radicaliteit van dit links verloren gaat. Het dwingt Syriza op de knieën en zorgt ervoor dat iedereen weer netjes in het gelid loopt van de economische logica van de eurozone: alleen "hervormingen" die de arbeidskosten omlaag brengen, zijn echte hervormingen. De schuldeisers zijn duidelijk ook uit op een ideologische zege. Het komt erop aan elk mogelijk alternatief kapot te maken.”

Regering op zoek naar geld
Op 30 maart bevestigde premier Tsipras in het Griekse parlement dat hij blijft vasthouden aan een eervol compromis met de EU, maar niet tegen elke prijs. Om toch minstens een klein beetje los te komen uit de financiële wurggreep, wil de Griekse regering nu op zoek gaan naar een aantal alternatieven zodat ze toch een deel van haar beloftes aan de Griekse kiezers kan nakomen. Een hervormingsvoorstel van 6 maart mikte vooral op een verbetering van het belastingstelsel, naast een betere controle op restauranthouders en andere uitbaters van horecazaken die aan btw onderworpen zijn.

Anderzijds is de regering ook op zoek naar mogelijkheden voor andere internationale financiële hulp. In China is de Griekse regering zich gaan verzekeren van 500 miljoen via de investering van het Chinese bedrijf Cosco voor een joint-venture rond de haven van Piraeus. Griekenland wendde zich ook tot Rusland met de vraag om de gasprijs te verlagen en opnieuw fruit naar dat land te mogen uitvoeren. Rusland had alle import van Europees fruit geblokkeerd nadat de EU een aantal sancties had goedgekeurd. Het zou nu opnieuw de Griekse producten toelaten.

De Duitse CDU van bondskanselier Merkel uitte meteen haar ongerustheid en verontwaardiging over deze “flirt” van de Griekse regering met Rusland. Herbert Reul, fractieleider van de christendemocraten in het Europese parlement, zei: “Wie met vuur speelt en nu hulp zoekt in Moskou, kan zijn vingers verbranden.” Deze venijnige reactie is al even ironisch als ze logisch is: elke Griekse poging om een klein beetje de knoop te ontwarren van de koord om haar nek, zou het hele gezag van de EU over het beleid van de Europese landen kunnen ondergraven.

Terwijl de Griekse regering blijft zoeken naar een compromis, maakt de EU er een uitputtingsslag van. De EU beperkt Griekenland de toegang tot nieuwe middelen uit de noodmechanismen, waardoor het voor Griekenland onmogelijk is om hervormingen door te voeren die zijn financiële situatie wat zouden ontlasten, door bijvoorbeeld de belastinginkomsten te verhogen. Terwijl Griekenland verwoede pogingen doet om uit de poel van crisis en bezuinigingen te raken, doet de EU er alles aan om het land daar niet de middelen voor te geven.

De EU belet dat Griekenland uit die bezuinigingsspiraal geraakt en houdt ondertussen het Griekse hoofd steeds net boven water met “noodhulp”. En elke keer worden de Grieken eraan herinnerd dat de EU hen op elk moment kopje onder kan laten gaan. Dit is een echte uitputtingsslag die nog zou kunnen doorgaan tot juni. Dan zou er onderhandeld moeten worden over een nieuwe lange termijn overeenkomst tussen Griekenland en de EU.

Doel van de EU is duidelijk. Athene over de hele lijn te doen capituleren. Denktanks en financiële dagbladen speculeren op een tweede mogelijkheid. Als de EU de strop om de nek van de Griekse regering gespannen houdt, zou deze laatste wel eens kunnen kiezen voor een breuk. Te hard gespannen, breekt het touw.
Laast bewerkt: 7 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 1 maand geleden #42748 door katertje
Dan ineens, een leuke verrassing voor de Grieken.

De Russische staatssecretaris van Financiën, Sergei Storchak, heeft Griekenland formeel uitgenodigd om deel te nemen aan de zogenaamde BRICS bank.

Dit betekent dat Griekenland het zesde land wordt van deze nieuwe ontwikkelingsbank die is opgezet door Rusland, China, Brazilië, India en Zuid Afrika als tegenhanger van het IMF.

Volgens de berichten was de Griekse premier Tsipras blij verrast met deze uitnodiging en zal een en ander verder worden besproken op het Economisch Forum in St. Petersburg in juni. Hier zullen alle leiders van de BRICS landen ook aanwezig zijn.

Het lijkt duidelijk welke kant het op gaat met Griekenland. Met deze uitnodiging op zak en de nieuwe gasdeal met Rusland, ziet het er niet naar uit dat Griekenland nog veel langer onder de invloedssfeer van Europa zal blijven.

Maar...zover is het nog niet en er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. (Georg Soros nog gezien?)

Bron: Zerohedge
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 1 maand geleden - 7 jaren 1 maand geleden #42747 door katertje
De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis is van mening dat de aflossingsverplichtingen van Griekenland op leningen die in het bezit zijn van de ECB moeten worden aangepast.

Griekenland moet in juli en augustus in totaal 6,7 miljard euro betalen aan de ECB, voor de aflossing van Griekse staatsobligaties die de centrale bank in 2010 en 2011 opkocht. Dat geld moet het Griekse ministerie van Financiën "op de een of andere manier" zien te lenen van de eurolanden en het IMF, stelde Varoufakis. Vervolgens wacht er echter nog een berg aan aflossingen, die de schuldenlast onhoudbaar zouden maken.

"Er blijft voor zowat 27 miljard euro van die obligaties over, die in de komende maanden of jaren moeten worden afbetaald", rekende Varoufakis voor. "Die betalingen zouden naar de verre toekomst moeten worden verschoven. Dat is duidelijk", aldus de minister. De aanpassing van de aflossingsverplichtingen kan in de visie van Varoufakis met behulp van het Europese noodfonds ESM worden uitgevoerd.

In een tweet benadrukte Varoufakis na zijn toespraak dat hij niet zinspeelde op het niet betalen van de aflossingen door Griekenland. Wie zijn boodschap wel zo vertaalt maakt zich schuldig aan "verbluffende propaganda", stelde hij. Griekenland zit in diepe financiële problemen, mede doordat het land al maanden geen noodkredieten meer ontvangt van de eurolanden en het IMF. Die verlenen pas weer steun als er overeenstemming is bereikt over de hervorming van de Griekse economie.

Intussen heeft Griekenland een rekening van 750 miljoen euro aan het IMF voldaan. Zij het op een ongebruikelijke manier. Ongebruikelijk maar toegestaan. Griekenland haalde hiervoor ongeveer 650 miljoen euro uit de noodreserve of borg, die het land bij het IMF zelf aanhoudt. Dat mag, dat kan, maar het kan natuurlijk maar één keer, volgens Dijsselbloem. En circa 100 miljoen euro werd uit de kasreserves van de Griekse overheid gehaald.

Uiteraard heeft het IMF hier schoon genoeg van en men zegt niet verder te zullen deelnemen aan dit soort spelletjes om Griekenland binnenboord te houden.

In dat geval is het over en sluiten voor Griekenland want het land heeft simpelweg niet de middelen om aan de schuldverplichtingen te voldoen. Dat betekent eigenlijk automatisch dat ze overschakelen op plan B waarvan iedereen zei dat het niet bestond.

Dat er geen plan B is, werd bevestigd door niemand minder dan aartsleugenaar en inmiddels vice president van de Europese Commissie, huilebalk Frans Timmermans.

Wat dus betekent dat er wel dégelijk een plan B is.

Dit wordt eveneens bevestigd door Reuters die zegt dat de Europese overheden bezig zijn met een hulppakket voor de Grieken om de klap wat minder hard te laten aankomen als het land wordt gedwongen om de Eurozone te verlaten.
Laast bewerkt: 7 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 1 maand geleden - 7 jaren 1 maand geleden #42723 door katertje
UPDATE

Griekenland blijft hoopvol over snel akkoord met geldschieters. Nou ja, in ieder geval houdt Yanis Varoufakis er de moed in. Tijdens een conferentie in Brussel gisteren zei hij: Ik heb er vertrouwen in dat een akkoord in de komende dagen wordt bereikt." Maar hield een slag om de arm door te zeggen dat een deal ook in de "komende weken" kan worden gesloten.

Hoewel er de afgelopen tijd vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn kredietverstrekkers, zijn er nog altijd grote meningsverschillen. Hete hangijzers zijn de hervorming van het Griekse pensioenstelsel en de arbeidsmarkt. Varoufakis is van mening dat er teveel de focus wordt gelegd op de voorwaarden op grond waarvan zijn land een volgende uitbetaling uit het steunprogramma kan ontvangen en dat er te weinig wordt gekeken naar een lange termijn plan om de Griekse economie te stimuleren.

Ondertussen wordt de geldnood groter, ook omdat Athene aan zijn binnenlands betalingsverplichtingen moet voldoen, zoals het uitkeren van ambtenarenlonen en pensioenen. Daarnaast zijn er ook de internationale verplichtingen, zoals de aflossingen aan het IMF. Eerder deze week slaagde Griekenland er wel in om 200 miljoen euro aan het IMF te betalen, maar de volgende aflossing van 750 miljoen euro staat al weer voor de deur: die moet op 12 mei worden voldaan."We hebben zeker de intentie om het IMF te betalen", benadrukte Varoufakis donderdag.

Inmiddels heeft de ECB gisteren het plafond van zijn noodfinanciering, de ELA (Emergency Liquidity Assistance), voor Griekse banken opnieuw verhoogd, deze keer met 2 miljard euro tot 78,9 miljard euro. Was dringend nodig omdat op vier maanden tijd gezinnen en bedrijven al bijna 27 miljard euro bij Griekse banken hebben afgehaald. Eind maart telde de Griekse centrale bank nog maar voor 138,55 miljard euro private deposito's. Het laagste peil sinds februari 2005. De noodfinanciering is de laatste geldbron voor de Griekse banken. Vorige week had de ECB het plafond voor de noodkredieten al opgetrokken met 1,4 miljard euro. De steun wordt door de centrale bank van Griekenland verleend en moet voorkomen dat banken omvallen.

Tsipras zei tegen het Griekse parlement dat hij er vertrouwen in heeft dat de onderhandelingen snel tot een goed einde komen: ”We zullen ons aan de afspraken houden die snel met Europa gemaakt zullen worden. We zullen snel doen wat nodig is om een eerlijke en voor alle partijen voordelige overeenkomst te sluiten." Daarbij in het midden latend of Griekenland toegeeft aan de Europese eisen om streng te hervormen.

Griekenland heeft wel de hakken in het zand gezet wat betreft het snijden in pensioenen of het versoepelen van het ontslagrecht. Daarentegen komen er meer privatiseringen en kan de btw omhoog.

Volgens bronnen rond de onderhandelingen wil de eurogroep maandag een positief signaal afgeven. Afgelopen maand draaide de vergadering tussen Europese minister van financiën uit op een keiharde confrontatie met de Griekse minister Varoufakis, die geen duimbreed toe wil geven.

Die vindt het merendeel van de Eurogroep voorstellen ad hoc maatregelen. Er is onvoldoende gesproken over hoe Griekenland er weer bovenop kan komen.Varoufakis wil een duurzaam economisch herstel.In een ingezonden stuk getiteld "een blue print voor Griekenland's herstel" pleit de Griekse minister van financiën Yanis Varoufakis voor een ontwikkelingsbank én een "bad bank" voor een duurzaam economisch herstel van Griekenland.

Volgens Varoufakis is de afgelopen maanden alleen gesproken over de volgende liquiditeitsinjectie en niet genoeg hoe Griekenland er weer bovenop kan komen en zich duurzaam kan ontwikkelen. Voor een houdbaar herstel zijn volgens Varoufakis hervormingen nodig die het aanzienlijke potentieel van het land vrij maken door knelpunten weg te nemen op verschillende terreinen.

Varoufakis wil twee instituten in het leven roepen: een ontwikkelingsbank en een zogeheten bad bank, die het bankwezen in staat stelt van de slechte leningen af te komen en de kredietverlening aan winstgevende, exportbedrijven te herstellen.

Volgens Varoufakis zouden de Europese Investeringsbank en het door EC-president Juncker voorgestelde investeringsfonds van 315 miljard euro moeten samenwerken. In plaats van een uitverkoop om gaten in de begroting te stoppen zouden privatiseringen onderdeel moeten uitmaken van een grote publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van Griekenland, aldus Varoufakis.
Laast bewerkt: 7 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.