× de EURO-ramp

Verwijderd EU: door confiscatie spaargelden kan € overleven

Meer
8 jaren 7 maanden geleden - 8 jaren 7 maanden geleden #39060 door katertje
Ik denk dat het een EN EN scenario gaat worden. Immers een roof van 10% van de spaar- en rekeninghouders is slechts een druppel op de gloeiende schuldenplaat en levert niet voldoende op. Dus zal er ook een "solidariteitsheffing" komen op alle vormen van inkomen. U weet wellicht nog dat HERR Schäuble zo'n heffing in eigen land doorvoerde bij de Wiedervereinigung met de DDR. Hij kreeg dat gedaan onder toezegging dat de "SOLDI" slechts 2 á 3 jaar zou duren. We zijn nu bijna vijf en twintig jaarverder maar iedere Duitser wordt nog altijd gedwongen 5,5 procent van zijn inkomen af te staan. Wel voor een ander doel,maar zoals het gezegde luidt...het doelheiligt de middelen. Eenmaal toegepast wordt het een automatisme.

Niets is gemakkelijker dan het graaien in andermans portemonnee en de brutaliteit viert daarbij hoogtij door zich ook nog legitimatiedaarvoor te verschaffen.
Een SCHANDE !
Laast bewerkt: 8 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, Scarlatti

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 7 maanden geleden #39059 door elisamad
Mijn huis is al enige jaren Hypotheek vrij..Maar wat kan men doen om de pakgrage Overheid een snipje te slagen?Tenslotte heeft mijn man jarenlang 2 banen gehad om een schuldenvrije oudere dag te genieten..... Verkopen heeft geen nut...In het Buitenland gaan wonen ook niet ,omdat ik van een onvolledige AOW + AIO aanvulling moet leven ,en die laatste krijg ik niet in het Buitenland ..omdat je daarvoor Marokkaan moet zijn!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko, Scarlatti

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 7 maanden geleden #39058 door gnor
Waarom toch kreeg men in Nederland het advies de hypotheken versneld af te lossen? Het is overigens altijd zo geweest dat degenen die schulden maken bevoordeeld werden t.o.v. spaarders. Daar zijn zelfs in het recente verleden voorbeelden van. Dat heet met een mooi woord afgedwongen solidariteit (SNS). De schuldenaren zijn ook solidair maar enkel met de andere schuldenaren. Natuurlijk mogen we stellen dat gedeelde smart halve smart is wanneer het zo ver komt dat het rode potlood wordt gehanteerd. Zelfs dan nog na het boekhoudkundig verlagen van schulden, is het probleem niet opgelost. Ook hier weer gaat men eerst het gevolg aanpakken en vergeet men de oorzaak. De mensheid is over het geheel genomen niet intelligent genoeg om de problemen echt op te lossen want de noodzaak daarvoor ontbreekt; zeker bij diegenen die onnoemelijk rijk zijn. Immers, we hebben niet het eeuwig leven dus geldt de slogan na ons de zondvloed. Dit betekent meteen dat we in ons dagelijks bestaan doen alsof we sociaal zijn(toneelstukje) maar niet sociaal zijn. Daarom: geen cent meer naar de EU en voor de noodruftige buitenlanden. Er zijn nog meer mogelijkheden maar dat brengt onderbuikgevoelens teweeg. Wie dan failliet gaat, heeft pech gehad.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, Scarlatti

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 7 maanden geleden #39057 door katertje
U dacht, ach, we horen er niks meer van, van de "denkoefening" van het IMF om een roofoverval van 10 procent te doen op spaargelden. We horen er immers ook niets over in de MSM? En wat de MSM niet meldt, dat is er dan toch ook niet.
Of toch wel? Ja zekers !

Het IMF heeft weer een nieuw rapport het licht doen zien waarin het wederom waarschuwt voor financiële repressie en voor het wegstrepen van schulden.
In een nieuw working paper voor het IMF schrijven ditmaal Reinhart en Rogoff, twee professoren van de Harvard Universiteit, dat de Westerse wereld te maken heeft met een ongekend groot schuldenprobleem, met schulden die zijn opgelopen tot het hoogste niveau in 200 jaar. De schulden zijn nu zo groot geworden dat ook het ‘rijke’ Westen weer geconfronteerd zal worden met de afschrijving en kwijtschelding van schulden op een schaal die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt.

Reinhart en Rogoff leggen in hun working paper getiteld “Financial and Sovereign Debt Crises: Some Lessons Learned and Those Forgotten”
( www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13266.pdf ) de vinger op de zere plek. De maatregelen die totnogtoe genomen zijn in Europa en in de VS hebben de fundamentele problemen alleen maar naar de lange baan geschoven. Met symptoombestrijding en ad-hoc genomen maatregelen strompelt de economie voort, maar op een krachtig herstel rekent niemand meer. Hoe lang is dat nog vol te houden?

In een systeem van spaarders en schuldenaren krijgen de spaarders de rekening gepresenteerd. Dat is ook wat Reinhart en Rogoff constateren in hun onderzoek naar kwijtscheldingen van schulden. Soms werden staatsobligaties gewoon niet meer betaald, in andere gevallen werden de leenvoorwaarden aangepast ten nadele van de crediteur. In sommige gevallen maakte hyperinflatie de schuld (en daarmee ook de claim op die schuld) compleet waardeloos.
Bron: MarketUpdate.


> Zoals te doen gebruikelijk zit het venijn in de staart. Pas op een van de laatste pagina's is een summiere suggestie gegeven voor de oplossing van de schuldencrisis: een gedwongen bijdrage van burgers. Nu kunt u fijntjes glimlachend stellen dat het terecht is dat "rijke stinkerds" worden aangepakt, dat u geen spaargeld hebt, u hebt überhaupt geen geld op uw rekening en meent derhalve comfortabel achteroverleunend de dans te zullen ontspringen ?
Financiële entiteiten zijn vindingrijk. U hebt vast nog wel een stukje hypotheekvrij huis...dan neemt u daar t.b.v. de Roverheid maar een nieuwe lening op. Hmmm...Geen eigen huis? Maar u hebt vast wel enige vorm van inkomen..uit dienstverband of uitkeringspot of pensioentje?
Wat zegt u, dat hebt u hard nodig om uw gezin van te kunnen onderhouden? Da's dan heel jammer maar de Belastingdienst heeft nu eenmaal het predikaat: preferente eiser.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, elisamad, gnor, Scarlatti

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 7 maanden geleden #39040 door gnor
Neemt u van mij aan dat de EC over deze resolutie zal melden dat in verband met de ingewikkeldheid van de zaak nader onderzoek vereist is. Dat betekent op termijn zetten d.w.z. na de EP-verkiezingen. Daarna gaat men volledig los en wordt de politieke EU een voldongen feit d.w.z. het grote plunderen zal vervolmaakt worden. Via verkiezingen is het probleem helaas niet (meer) op te lossen. Bijna niemand durft de realiteit onder ogen te zien want het is een kwestie van vooruit schuiven.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko, Scarlatti

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 7 maanden geleden #39038 door katertje
De nieuwe anti-EU coalitie van PVV, Front National, FPÖ en Vlaams Belang dienen samen een resolutie in.
Op initiatief van Europarlementslid Philip Claeys van het Vlaams Belang dienden de Europese parlementsleden Marine Le Pen (Front National), Laurence Stassen (PVV), Franz Obermayr (FPÖ) en Claeys zelf samen een ontwerpresolutie in tegen de ‘denkoefening’ van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om ‘eenmalig’ 10% van alle spaartegoeden in de eurozone aan te slaan.

In de resolutie (bijlage) wordt erop gewezen dat elke confiscatie van spaartegoeden het vertrouwen van de spaarders in de banken en de economie in het algemeen ondermijnt, met alle gevolgen van dien. Het is bovendien verwerpelijk om opnieuw belastingen te heffen op geld dat eerder al aan belastingen is onderworpen. Ook het heimelijke karakter van de voorgestelde maatregel, “een belasting die kan worden geheven vooraleer mensen zich eraan kunnen onttrekken”, is laakbaar.

De ontwerpresolutie roept het Europees Parlement, de Commissie en de Raad op om deze geplande hold-up ondubbelzinnig te veroordelen.

Philip Claeys diende vorige week overigens een schriftelijke vraag met voorrang in om het standpunt van de Commissie te kennen. De Commissie en de lidstaten moeten duidelijk kleur bekennen.
De maatregel die het IMF voorstelt is de zoveelste illustratie van het feit dat de euro een bedreiging vormt voor onze welvaart. Niets is nog veilig. Na de spaarders worden ongetwijfeld de huiseigenaars aangepakt.

voor bijlage zie:http://www.vlaamsbelang.org/persberichten/2123
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor, Scarlatti

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.