Ingrepen in de pensioenen de afgelopen jaren

Ingrepen in de pensioenen de afgelopen jaren werd gestart door katertje

Posted 3 jaren 8 maanden geleden #54227
De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel lopen weer. U weet, we hebben het beste pensioenstelsel van de wereld, maar het voldoet niet meer, het moet gemoderniseerd worden...
De afgelopen jaren zijn er veel ingrepen in ons pensioen gedaan en zoals te doen gebruikelijk...waren dat versoberingen. Wat is er allemaal gebeurd en waarom?

Pensioenleeftijd
Met het verhogen van de pensioenleeftijd verdwenen ook de mogelijkheden om vroeger met pensioen te gaan. Met als bekendste variant de VUT.
Die was geliefd omdat mensen eerder konden stoppen met werken, terwijl hun inkomen ten opzichte van het laatste loon maar beperkt daalde. En in de tussentijd bleven ze gewoon opbouwen voor hun ouderdomspensioen. Nu is de VUT belastingtechnisch dusdanig onaantrekkelijk gemaakt dat er zelden tot nooit meer gebruik van wordt gemaakt

Later met pensioen
Het stapsgewijs verhogen van de AOW-leeftijd is de meest in het oog springende pensioenwijziging. Op je 65e met pensioen is geen wetmatigheid meer. In 2021 is 67 jaar de AOW-leeftijd en vanaf dan stijgt die mee met de levensverwachting. We worden nu eenmaal ouder, volgens pensioendenktank Netspar. De gedachte is: als we langer leven, kunnen we ook wat langer werken. Als we dat niet doen, wordt het pensioen ook te duur. Dan moeten de premies wel heel ver omhoog.

Minder premie, minder opbouw
Om de stijgende kosten van het pensioenstelsel bij te houden, was de eerste reflex om de premies te verhogen. De kosten van het pensioenstelsel zijn hard gestegen: sinds 2005 met meer dan 80 procent, becijferde een pensioenspecialist van PwC en Tilburg University. En zonder fiscale ingrepen was dat nu zelfs 150 procent geweest. Daarom gingen de premies in die periode ook hard omhoog. Ook vakbonden vonden dat er zo wel heel veel loonruimte qwerd opgeslokt door het pensioen. Naast andere maatregelen werd toen ook besloten dat mensen minder pensioen fiscaal aantrekkelijk konden opbouwen voor de premie die ze betaalden. In plaats van maximaal 2,25 procent van het brutoloon, is dat nu nog maar 1,875 procent.
De gedachte daar achter? Als je later met pensioen gaat, heb je meer opbouwjaren. Dus kun je de opbouw per jaar iets verlagen en toch op hetzelfde uitkomen

Van eindloon naar middelloon
Een generatie geleden kreeg de meerderheid van de pensionado's nog een oudedagsvoorziening volgens de zogenoemde eindloonregeling. De hoogte van het pensioen werd gebaseerd op het laatst ontvangen loon en moest ongeveer 70 procent daarvan zijn. Maar de financiering daarvan werd veel te duur. Daarom zijn we nu grotendeels overgestapt op een middelloonregeling. Het pensioen wordt nu gebaseerd op wat iemand gemiddeld over zijn carrière heeft verdiend.

Partnerpensioen versoberd
Het partnerpensioen is op de schop gegaan. Dat gaat nu veelal op risicobasis. Dat werkt ongeveer hetzelfde als een verzekering. Je betaalt premie en hebt dekking voor als je overlijdt. Maar als dat niet gebeurt en je komt bij een ander pensioenfonds, blijft je inleg in "de pot". Zoals bij een verzekering die je nooit aanspreekt. Die versobering komt voort uit een wetswijziging die iedereen recht gaf om partnerpensioen in te ruilen voor ouderdomspensioen. Iedereen betaalde mee, ook als je geen partner had. Dat vond men oneerlijk, je moest het kunnen inruilen. Dat betekende dat het duurder werd. Het is een voorbeeld van hoe iets met goede bedoelingen toch verslechterd werd.

bron Telegraaf
Last Edit:3 jaren 8 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 8 maanden geleden doordirko.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.279 seconden