Vraag Samenvatting verkiezingsprogramma's inzake AOW en Pensioenen

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 6 maanden geleden #48269 door gnor
www.plusonline.nl/verkiezingen-tweede-ka...et-aow-en-pensioenen ?
Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met AOW en pensioenen

Als er een onderwerp is dat veel mensen bezighoudt, is het wel de AOW en, in het verlengde daarvan, het pensioen.
Blijft het bestaan of weet straks de volgende generatie niet eens meer wat dat was?
Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.
(Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.)

D66= Een nieuw pensioenstelsel: minder collectief en meer gericht op het individu - wel solidair, maar geen overdracht van geld van jong naar oud

PVV= AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar Aanvullende pensioenen indexeren

GroenLinks= AOW als basispensioen wordt verhoogd. Inkomens van ouderen die een beperkt of geen aanvullend pensioen hebben, worden verhoogd. Pensioenstelsel moderniseren om de verdeling tussen generaties en tussen lager- en hogeropgeleiden rechtvaardiger wordt

CDA= Compensatie voor ouderen met een klein pensioen Pensioen wordt 'onder geen beding' een Europese aangelegenheid Meer persoonlijke pensioen dat ook overdraagbaar is naar een ander fonds Dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen

SP= AOW-leeftijd wordt flexibel - mensen kunnen vanaf 65 jaar stoppen met werken. Het is voor pensioenfondsen niet meer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen

VVD= Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje, met een helder overzicht van ingelegde premies en opgebouwd vermogen. Collectief beheer van dit potje blijft mogelijk. Maatwerk en keuzevrijheid voor wat betreft AOW en aanvullend pensioen: wil je langer doorwerken, dan kan dat en wil je je aanvullend pensioen eerder of voor een deel in één keer opnemen, dan kan dat ook. Werknemers mogen zelf bepalen bij welke pensioenuitvoerder het aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Zelfstandigen moeten zich aan kunnen sluiten bij een collectief pensioen. De pensioenpremie wordt een vast percentage van het salaris - vrijwillig meer sparen blijft mogelijk

PvdA= De AOW wordt flexibel: iedereen krijgt de keuze tot drie jaar eerder te stoppen met werken, tegen een redelijke korting (waarbij niemand onder het minimum terecht mag komen) Voor wat betreft de aanvullende pensioenen: minder strenge dekkingseisen. Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de hoogte van het aanvullende pensioen moet zijn. Iedereen spaart mee, dus ook ZZP'ers - die bouwen op tot minimaal de sociale premiegrens.

SGP= Pensioenopbouw, aflossing hypotheek en zorg worden gekoppeld, bijvoorbeeld doordat een deel van het pensioen mag worden gebruikt voor het aflossen van de hypotheek zodat dat later kan worden ingezet voor de kosten van de oude dag. Keuzevrijheid moet het uitgangspunt van het pensioenstelsel zijn.Iedereen krijgt een persoonlijke pensioenpot.Jaarlijks kijken naar en zonodig repareren van koopkracht ouderen. ZZP'ers zijn niet verplicht pensioen op te bouwen.

PvdD= Een flexibele AOW, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Mogelijkheid om te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een aangepaste AOW-uitkering. Geen sollicitatieplicht voor 60-plussers. Democratisering van pensioenfondsen: inspraak voor werknemers. Pensioenfondsen mogen niet langer investeren in bv vee-industrie, fossiele brandstoffen en de wapenindustrie, tenzij een bindend ledenreferendum daarvoor toestemming geeft.Meer vrijheid en flexibiliteit voor werknemers om hun pensioenopbouw vorm te geven.

ChristenUnie= Meer persoonlijk pensioenstelsel. Pensioenpremie beleggen in het eigen huis. Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er.

VNL= AOW-leeftijd wordt vastgezet op 67 jaar. AOW wordt verhoogd. Invoering van een verzilverbare ouderenkorting. Individualisering van het aanvullend pensioen.

50PLUS= AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar. Huidige pensioenstelsel blijft intact, er wordt niet meer gekort, wel geïndexeerd. Flexibele pensioenleeftijd en deeltijdpensioen blijven gehandhaafd

DENK=
Terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. De vermogens- en vakantiegrens van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen wordt verzacht. Het wordt fiscaal aantrekkelijker om te sparen voor een eigen pensioen.

<Mijn persoonlijke visie is dat 50Plus, PVV en SP het beste pakket lijken te leveren. De PvdD pint zich vast op het aantal gewerkte jaren (en daarnaast een aantal m.i. onhaalbare eisen). Dat is tot voor kort ook zo geweest; meestal van 23-65.

Het valt bijzonder op dat de coalitiepartijen VVD en PvdA heel veel woorden nodig hebben om niets te zeggen.
Bij de VVD is er weer aandacht voor maatwerk d.w.z. een opmaat naar doorslaand liberalisme waar de Overheid bepaalt en de burger verschraalt. Het CDA heeft maar een echt duidelijk standpunt nl. geen Europees systeem, maar men weet als geen ander dat dit wisselgeld is. tenzij, maar daar heeft die partij geen belang bij: de EU wordt afgebouwd.

Op Plus.nl kunt u ook samenvattingen vinden m.b.t. de kamerverkiezingen en onderwijs, de EU, gezondheidszorg.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.