Vraag UPDATE: Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #47829 door katertje
Ze hebben het alsmaar over een nieuw pensioensysteem. Ik zou niet weten waarom. Dit systeem heeft al 60 jaar bewezen zeer goed te werken, als de politiek zich er maar niet mee bemoeit.

Maar dat doen ze.
We worden doodgegooid met de mantra dat ons huidige pensioensysteem kraakt in zijn voegen en we aan een grondige herziening toe zijn. We moeten naar een nieuw pensioensysteem. Maar nu niet meer op collectieve maar op individuele basis. Dus met eigen, individuele pensioenpotjes. Niet alleen Klijnsma, en die Van Weijenberg van D66 roepen dat, maar ook mensen van De Nederlandsche Bank en die mevrouw van de Autoriteit Financiële Markten zetten de toon. En allemaal schreeuwen ze om het hardst dat pensioenen beter in eigen pensioenpotjes, naar eigen pensioenspaarrekeningen kunnen gaan. 

U moet het mij niet kwalijk nemen maar dan gaan bij mij de alarmbellen af. Waarom willen ze dat? Ik wil dat niet, en ik neem aan het merendeel van pensioenspaarders- en trekkers ook niet. Wie dan wel?

Mensen die daar financieel voordeel bij hebben, zoals commerciële verzekeraars

Ik "zag het licht" door het bericht van gnor, die van het ABP bericht had gekregen dat het ABP in 2017 niet hoefde te korten. Ondertekend door Mevr. Corinne Wortman-Kool, oud EU-parlementariër die in Brussel het pensioendossier behartigde en daar groot voorstander was (lobby?) van een nieuw pensioensysteem. En nu natuurlijk niet voor niets naar Nederland gegaan. Kom ik zo op terug...

De Nederlandse Bank is door de overheid gevraagd over de schouders van bestuurders van de stichtingen pensioenfonds mee te kijken of ze geen gekke streken uithalen met het geld en de Autoriteit Financiële Markten is gevraagd erop toe te zien dat de pensioenfondsen de deelnemers op een correcte en begrijpelijke manier informeren.

Prachtig ! Maar ik kan me niet herinneren dat de overheid deze toezichthouders gevraagd heeft om beleid van de pensioenfondsen te gaan bepalen of aan te sturen.

Komen we terug bij mevrouw Wortman-Kool van het ABP. Is die niet ook commissaris bij Aegon? En die mevrouw van de Autoriteit Financiële Markten...was die vroeger niet directeur van Nationale Nederlanden Pensioenen?
Commerciële verzekeraars. BINGO !
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #47784 door gnor
Van de ABP-site:
Heeft ABP genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien.
Actuele dekkingsgraad.De actuele dekkingsgraad was op 30 november 95,3%. De actuele dekkingsgraad van eind december publiceren we op vrijdag 27 januari.
De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden #47780 door katertje
Nederlandse pensioenfondsen beginnen 2017 met nét genoeg geld in kas om nu en in de toekomst aan hun verplichtingen te voldoen. De meeste fondsen hoeven ook niet op de pensioenen van hun deelnemers te korten.

Dat danken ze aan een herstel van de aandelenmarkten na de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten begin november. De laatste twee maanden van 2016 hebben voor de Nederlandse pensioenfondsen veel goed gemaakt.

Volgens adviesbureau Aon Hewitt lag de dekkingsgraad in december op 102 procent, één procentpunt hoger dan in november.

De gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden ging in 2016 echter hard onderuit – van 104 naar 98 procent – maar dat zou nog lager geweest zijn zonder de herstelbeweging van de rente en aandelenmarkten sinds de winst van Donald Trump.

De eis is dat pensioenfondsen een dekking van 104 procent hebben.
Zorgfonds PFZW en metaalfondsen PME en PMT bevestigden al eind december dat een verlaging van de pensioenuitkering in 2017 niet nodig is, dit terwijl de nood een paar maanden geleden nog bijzonder hoog was.
PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek) was op 30 december het eerste pensioenfonds dat naar buiten kwam met het goede nieuws. Hierna volgden de andere pensioenfondsen vlot.
Hoewel PME de definitieve dekkingsgraad pas in de loop van januari bekend kan maken liet het weten dat de financiële situatie dusdanig is verbeterd dat zij met zekerheid kon zeggen dat het de pensioenen in 2017 niet hoeft te verlagen. De dekkingsgraad van het fonds staat op de peildatum 31 december 2016 ruim boven de ondergrens van 90 procent.

Ook de pensioenen van Nederlandse ambtenaren worden niet verlaagd. Uit een eerste berekening van de dekkingsgraad blijkt dat korten voor ABP niet nodig is, zo stelt het pensioenfonds. Ook de precieze dekkingsgraad van het ABP wordt pas eind januari bekend maar zij zijn zeker dat zij niet hoeven te korten.
De premie gaat overigens wel omhoog.

Bronnen: ABP, DFT, BPMT, PFZW, PME
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 9 maanden geleden #47761 door gnor
Heerlen, 3-1-17
Uw pensioen gaat niet omlaag in 2017

De pensioenen worden dit jaar niet verlaagd. Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkingsgraad. De precieze dekkingsgraad wordt in de loop van januari berekend. Op 27 januari weten we de definitieve cijfers. Dan communiceren we ook over onze financiële situatie. We weten nu al zeker dat een verlaging dit jaar niet aan de orde is.

Toekomst financiële situatie blijft onzeker
ABP kan de pensioenen de komende jaren zeer waarschijnlijk niet verhogen. Ook verlagingen zijn niet uit te sluiten. Dit komt doordat economische verwachtingen een lage rente en lagere rendementen laten zien. We blijven ons inzetten om de financiële situatie verder te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Corien Wortmann-Kool
Voorzitter bestuur ABP

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden #47719 door katertje
De grote pensioenfondsen hoeven volgend jaar niet op de pensioenen te korten. Zorgfonds PFZW en metaalfondsen PME en PMT konden vrijdag al bevestigen dat een verlaging van de pensioenuitkering in 2017 niet nodig is.

Bij de fondsen dreigden onlangs nog ingrepen omdat hun financiële situatie zich rond een kritiek niveau bevond. Maar door de stijgende rente en gunstige omstandigheden op de aandelenmarkten zijn ze er afgelopen maand beter voor komen te staan.

PFZW, PME en PMT komen pas in de loop van volgende maand met definitieve cijfers naar buiten, maar ze zijn er nu al zeker van dat deze ruim boven de daarvoor gestelde ondergrenzen zitten.

ABP wil nog even wachten tot de eerste raming van de zogeheten dekkingsgraad op peildatum 31 december binnen is. ABP leek eind november echter al uit de gevarenzone te zijn geraakt. De dekkingsgraad was toen al aanzienlijk verbeterd.

Een en ander betekent niet dat de lastige periode voor de pensioensector nu meteen voorbij is, benadrukte onder meer voorzitter Eric Uijen van PME. "Onze dekkingsgraad is nog steeds onder de 105 procent, dus we zitten nog steeds in een herstelperiode. Ook de komende jaren blijft het daarom spannend."

Of het voor fondsen nodig is om in 2018 te snijden in de pensioenen en de pensioenopbouw wordt pas eind volgend jaar beoordeeld.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 10 maanden geleden #47300 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...omhoog.9552853.lynkx ?

Ambtenarenpensioenfonds ABP gaat vanaf volgend jaar de pensioenpremie stapsgewijs verhogen. Volgens het grootste pensioenfonds van Nederland is een structureel hoger premieniveau nodig, omdat ABP er financieel niet goed voor staat. De premie is nu nog 18,8 procent en dat wordt volgend jaar 21,1 procent van het loon waarover pensioen wordt gespaard.
Het fonds heeft ook besloten dat de pensioenen komende vijf jaar niet of nauwelijks kunnen meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling (indexatie). De financiële positie van ABP is daarvoor niet toereikend, aldus het fonds.

ABP-mail: Uw pensioen blijft in 2017 gelijk 24-11-2016; 17:43
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2017 niet verhogen met de prijsontwikkeling. Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad van oktober niet voldoende.

ABP-mail: Vandaag heeft u de ABP Nieuwsbrief ontvangen. Uit de onderwerpregel zou u kunnen opmaken dat ABP bekend maakt dat de pensioenen volgend jaar niet verlaagd zullen worden. De titel heeft echter betrekking op het indexatiebesluit. Lees meer in het nieuwsbericht.
De kans dat we de pensioenen moeten verlagen is iets kleiner geworden, maar blijft aanwezig. Dit wordt bepaald aan de hand van de actuele dekkingsgraad op 31 december. Hierover informeren we u begin volgend jaar.
24-11-2016; 22:51

www.volkskrant.nl/4421781?utm_source=VK+...paign=Pensioenpremie ambtenaren verhoogd met 2,3 procent

De zogenoemde indexatie is onmogelijk omdat het grootste pensioenfonds van Nederland er met een dekkingsgraad van 92,8 procent slecht voor staat. Het fonds heeft minder geld in kas dan het aan pensioenen moet uitkeren. Door de premie te verhogen en de pensioenen niet, hoopt het ABP de premie kostendekkend te maken. Om te kunnen indexeren moet de dekkingsgraad minimaal 110 procent zijn.
Om volledig kostendekkend te zijn zou de pensioenpremie van het ambtenarenfonds verhoogd moeten worden naar 24 procent. De 2,3 procentpunt extra is daarom nog maar een begin; de komende jaren zal de premie met nog zeker enkele procentpunten omhoog gaan, aldus het ABP.
Als oorzaken voor de premiestijging noemt het ABP 1.de lage rente en 2. het verwachte lagere rendement en 3. de steeds hogere levensverwachting.

De kans op korting lijkt iets kleiner geworden omdat de langetermijnrente begint te stijgen. Dat de pensioenfondsen zo krap bij kas zitten, komt hoofdzakelijk door de lage rentestand.

<Uit dit verhaal kun je opmaken dat het vnl. om de lage rentestand gaat.
Het lagere rendement en de steeds hogere levensverwachting zijn er bijgesleept om het eigen gelijk te kunnen bekostigen.
Een beetje actuarieel rekenaar weet beter dan dit persbericht de goegemeente moet doen geloven.
Het lager rendement is uiterst twijfelachtig of het zou de laatste maanden enorm gedaald moeten zijn.
De gemiddelde levensverwachting is, zeker gezien de massale toestroom van mensen uit andere culturen nu niet direct verklaarbaar.
Het lijkt me eerder logisch dat er veel minder mensen zijn die pensioenpremie afdragen.
Zeg dat dan gewoon. D.w.z. dat het multiculturele mes aan meerdere kanten snijdt>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 10 maanden geleden #47220 door gnor
www.nu.nl/pensioen/4353076/korten-pensio...n-mensen-dreigt.html

<De kop klopt niet of het gaat om pensioenen in bijv. de EU.
V.w.b. Nederland zou het om 2,1 mio mensen gaan.
Lees je het artikel aandachtig door dan is er weer sprake van bezigheidstherapie van iemand die het zat is om concreet te moeten worden. Jetta Klijnsma voor al uw onduidelijkheden.>

Volgend jaar moeten mogelijk dertig fondsen hun pensioenen korten. Daardoor worden bijna 2,1 miljoen pensioendeelnemers waarvan tweehonderdduizend gepensioneerden geraakt.

<Allemaal mogelijk, het zou kunnen, heel belangrijk enz. Geleuter waar we niets aan hebben.>

Deze conclusies gelden alleen als er tot 31 december niets verandert.

<Waarom? Nou daarom. Het heeft ook te maken met "mogelijke" kansen dat bepaalde partijen zo helemaal geen kiezers meer trekken. Lekker onduidelijk ben ik nu. En bij DNB krijgen ze er zelfs nog voor betaald ook>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 11 maanden geleden - 5 jaren 11 maanden geleden #47012 door katertje
Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over een forse verhoging van de pensioenpremie bij Nederlands grootste pensioenfonds ABP. Jan Willen Dieten, onderhandelaar van FNV Overheid, heeft dat bevestigt in de zogenoemde Pensioenkamer van ABP.Volgens vakbond FNV moet daarbij gedacht worden aan een totale premieverhoging van meerdere procenten voor de ongeveer 1 miljoen ambtenaren en leraren.

ABP beheert 381 miljard euro aan pensioenen en krijgt jaarlijks ongeveer 7 miljard aan premies binnen. Het kent in totaal 2,8 miljoen deelnemers.
De afgelopen maanden hebben de sociale partners overleg gevoerd over wat te doen. De pensioenpremie kan omhoog of de pensioenopbouw kan omlaag.
Aangezien de vakbonden zich van meet af aan verzet hebben tegen een lagere pensioenopbouw wordt het een premieverhoging.

Toen ABP berekende hoeveel de premie volgend jaar omhoog moest om de boel weer vlot te trekken, schrokken alle partijen.

Dieten: “De gebruikelijke manier om die premieverhoging door te voeren zou wel tot een wat erg rotsachtig premiepad kunnen leiden. Dat wilden zowel de werkgevers als de werknemers niet. Omdat de verhoging zo fors zou zijn is besloten de verhoging over een paar jaar uit te smeren.
Het pensioenfonds stelt in reactie dat het premievoorstel in november wordt voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan en dat het fonds pas daarna naar buiten komt met wat de premie volgend jaar wordt.

De kans blijft aanwezig dat ABP de pensioenen voor werkenden en gepensioneerden volgend jaar zal moeten korten. De discussie over de hogere premie staat dus los van de dreigende verlaging van de pensioenuitkeringen. Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de dekkingsgraad bepaald of pensioenen met ingang van volgend jaar daadwerkelijk moeten worden verlaagd.

De actuele dekkingsgraad was eind september 90,7 procent en schommelt boven de kritische grens.
Bronnen: FD, NRC
Laast bewerkt: 5 jaren 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 3 maanden geleden #45866 door gnor
www.nu.nl/pensioen/4283073/nieuwe-europe...pensioenfondsen.html
Nieuwe Europese regels voor Nederlandse pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) kan voortaan ingrijpen als een Nederlands pensioenfonds naar het buitenland wil vertrekken.
Toezichthouder DNB mag bijvoorbeeld toetsen of de rechten van deelnemers aan een fonds worden aangetast, maakt staatssecretaris Jetta Klijnsma (Pensioenen) vrijdagmiddag bekend. Ook de financiële positie van een fonds moet op orde zijn.

De nieuwe rol van DNB vloeit voort uit Europese afspraken. Daarover is een voorlopig akkoord bereikt tussen de EU-lidstaten, het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie in Brussel. Het EP moet er nog over stemmen, maar er lijkt genoeg steun te zijn, aldus Klijnsma.

<Dus de EU bepaalt of DNB (in feite de ECB) bepaalt. Het is maar dat u het weet. Dijsselbloem en Knot lopen aan het handje van Draghi die -zie eerdere bijdrage m.b.t. SP- nog even komt flierefluiten in de 1e Kamer.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 3 maanden geleden #45823 door gnor
www.volkskrant.nl/economie/eerste-algeme...e-fondsjes~a4324092/
Verzekeraar Aegon heeft het eerste algemene pensioenfonds van Nederland opgericht.

Het nieuwe Stap Algemeen Pensioenfonds kan verschillende pensioenregelingen in één fonds uitvoeren. Daarmee biedt het een alternatief voor kleine pensioenfondsen die in de financiële problemen zitten omdat de uitvoeringskosten van pensioenregelingen steeds verder oplopen.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Aegon als eerste een vergunning verleend voor een een Algemeen Pensioenfonds.
Ook pensioenfonds PGGM en de verzekeraars Centraal Beheer, Delta Lloyd en ASR hebben aangekondigd een Algemeen Pensioenfonds te willen oprichten.

<Dit is het begin van het einde van de Nederlandse pensioenfondsen. Aegon is een mulinational die eenvoudigweg zaken elders kan gaan regelen. Bijv. Abp heeft die bevoegdheid niet. De nieuwe Zorgverzekeringswetramp is een feit. Dank DNB en Dijsselbloem. U blijft toch wel PvdA en VVD stemmen DENK ik.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 3 maanden geleden #45772 door gnor
www.elsevier.nl/economie/achtergrond/201...u-referendum-317444/
Een controversiële deal over een pensioenfondsrichtlijn voor alle lidstaten van de Europese Unie (EU) ligt klaar in Brussel.
De europarlementariërs die over het akkoord hebben vergaderd, willen de overeenkomst pas bekendmaken na het EU-referendum in Groot-Brittannië.

Het gaat om de IORP II-richtlijn, waardoor Nederlandse pensioenfondsen onder het arbitraire toezicht van andere landen mogen staan. ‘Gezien de enorme maat van deze fondsen en de verwaarloosbare regels in sommige EU-staten, is dit zeer zorgelijk,’ Daarnaast zou het akkoord het aantrekkelijker en makkelijker maken voor Nederlandse pensioenfondsen om zich te vestigen in andere landen, waar het toezicht minder streng is dan in Nederland. ‘Nederlandse fondsen zijn veel groter dan in veel andere landen, dus we krijgen weinig terug als ze vertrekken.’
Critici van de deal zijn dan ook bang voor een enorme kapitaalvlucht door de nieuwe wetgeving.

‘Het akkoord ligt helemaal klaar,’ zeggen twee verschillende ingewijden.Dat de deal al een voldongen feit is, willen de europarlementariërs niet toegeven.

<Vreemd want het EU-parlement heeft helemaal geen wetgevende macht.>

Net als met verschillende andere akkoorden willen de politici echter wachten met het bekendmaken van de overeenkomst tot na 23 juni, als de Britten naar de stembus gaan. Normaal gesproken wordt dit gedaan omdat de europarlementariërs dan een beter idee hebben van de stand van zaken in de EU, maar ‘er zijn verschillende redenen’ voor het uitstel van de pensioenenovereenkomst.
Volgens Paul Tang, PvdA-europarlementariër, wordt de deal in het beste geval ‘eind juni’ ondertekend: slechts een week na het Britse referendum.

<Net als ons Oekraïnereferendum na 1-7 in de prullenbak gaat.>

Een Nederlandse woordvoerder beweert dat het rapport veel rekening houdt met het belang van de nationale toezichthouders van lidstaten. Daarnaast werden ook veel details en ‘bureaucratische regeltjes’ geschrapt, op aandringen van onder andere de Nederlandse europarlementariërs.

Als de macht van nationale toezichthouders in stand blijft, zou de Nederlandsche Bank beslissen of een pensioenfonds onder een andere inspectieorganisatie valt als het besluit zich in een heel ander land te vestigen.

<En de ECB overruled DNB net zoals dat gaat bij "Griekenland"enz.
Nederlandse vertegenwoordigers doen altijd alsof ze enorm hun best hebben gedaan. Misschien bij het "happy hour " maar voor de rest geloof ik er geen barst van.
We zijn weg gegeven en we willen het niet erkennen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 4 maanden geleden - 6 jaren 4 maanden geleden #45433 door katertje
Wat lees ik nu in het Financieele Dagblad?


Nederland staat bekend voor zijn omvangrijke pensioenpotten. In weinig landen van de Europese Unie zitten er zoveel honderden miljarden opgespaard om pensioenen uit te betalen als in Nederland.

Nu heeft het oliebedrijf BP beslist haar pensioenfonds van Nederland naar België te verhuizen! Als verklaring zegt de voorzitter van het BP-pensioenfonds dat de Nederlandse gang van zaken voor onduidelijkheid zorgt. De regels waar pensioen- en verzekeringsfondsen aan moeten voldoen, zouden te vaak veranderen. Dat jaagt bedrijven op extra kosten. Linkse politici in Nederland, onder andere de sociaaldemocraten van de PvdA, reageren afwijzend. Volgens hen bestaat het risico dat het pensioenfonds meer risicovol kan handelen in België, als de regels hier niet gelijk zijn aan de Nederlandse. Spaarders zouden hierdoor gevaar lopen op verliezen, zo is te horen.

Het klopt inderdaad dat de flexibiliteit, die vervat zit in de Belgische wetgeving, meespeelt in de beslissing van BP. Er zijn meerdere mogelijkheden voor wat betreft de beleggingsstrategie, wat mogelijk voor hogere rendabiliteit zorgt in België dan in Nederland.

Ondertussen denkt ook Exxon Mobil eraan om naar België te verkassen. Een werkgroep die Johan Van Overtveldt, de Belgische Minister van Financiën adviseert, wil dat de regels nog eenvoudiger worden en dat de aanpassingstaksen naar omlaag gaan.

Stromen binnenkort alle Nederlandse pensioenpotten naar België? We zullen zien. Momenteel heeft FSMA, de Belgische toezichthouder, weet van nog maar 14 grensoverschrijdende pensioenfondsen.

De pensioenpot voor de meer dan vierduizend arbeidskrachten bij BP, bedraagt in totaal 1, 2 miljard euro. Het is officieel nog wachten op instemming van zowel de Nederlandse als de Belgische toezichthouder, want die moeten de overheveling van het fonds goedkeuren...
Laast bewerkt: 6 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.