Vraag Centrale Raad van Beroep: geen compensatieregeling bij verhoging AOW-leeftijd

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 11 maanden geleden #46473 door gnor
www.nu.nl/politiek/4316077/klijnsma-wil-...n-helpen-met-aow-gat

Ouderen met een VUT- of prepensioenregeling die door de verhoging van de AOW-leeftijd in de financiële problemen komen, hebben recht op een overbruggingsuitkering. Maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil dat veranderen. Door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar krijgt een deel van deze mensen te maken met een financieel gat. De regeling moet hen helpen deze periode te overbruggen.

<Van de uitgetrokken 150 mio werd slechts 15% gebruikt.>

Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep voor de regeling veel kleiner is dan aanvankelijk gedacht. Het is bovendien ''een gecompliceerde regeling", erkent de staatssecretaris.

<Rekenen kunnen ze ook al niet meer, reken daar maar op. De regeling is bewust gecompliceerd gemaakt om winst te maken.>

Om de ouderen die ervoor in aanmerking komen toch te bereiken, komt er betere voorlichting over de overbruggingsregeling. Verder maakt Klijnsma het mogelijk deze financiële tegemoetkoming met terugwerkende kracht tot maximaal een jaar aan te vragen.

<Dus een foldertje erbij en nog een site overheid.nl en de gecompliceerde regeling is weer eenvoudig te noemen.
Volidioten die dat geloven. De regeling zou bijv. niet nodig zijn (geweest) wanneer de AOW-leeftijd, zoals in mede EU-land Frankrijk, niet onnodig omhoog zou zijn gegaan. Bestuurskundig en beleidsmatig is het allemaal uiterst zwak te noemen.
Klijnsma is in staat om iemand te onthoofden en naderhand een regeling te bedenken om het hoofd er weer op te plakken zodat je ongeschonden het graf in kunt.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 2 weken geleden #46083 door katertje
Centrale Raad van Beroep oordeelt over verhoging AOW-leeftijd

De Centrale Raad van Beroep beslist in een aantal uitspraken van 18 juli 2016 dat de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd in het algemeen is toegestaan. Een tijdelijk verlies aan inkomen (AOW-gat) van één maand levert geen onevenredig nadeel op voor de pensioengerechtigde. Verder houdt de verhoging van de AOW-leeftijd geen (leeftijds)discriminatie in.

Nou, u leest het. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat mensen die vervroegd met pensioen gingen, niet gecompenseerd hoeven te worden voor een gat van 700 tot soms 1300 euro per maand. Ze kunnen van de Raad doodvallen. Liefst letterlijk! Dat levert "de samenleving" namelijk voordeel op en dat weegt, zoals u weet, hoe dan ook het zwaarst.

Nou moet u die "samenleving" niet al te letterlijk nemen. Maar kijk, zou de overheid aan haar contractuele verplichtingen worden gehouden, wat echt niet onredelijk is, omdat de getroffen personen geen kant meer op kunnen, en in goed vertrouwen er van uitgingen dat de fondsen en de overheid die contractuele verplichtingen tegenover hen na zouden komen, dan kon Hennis minder dingen kopen die "BOEM!" zeggen. En zouden we onze verplichtingen jegens Erdogan niet na kunnen komen. En wat weegt nou zwaarder...?

Overheden hebben geld nodig voor hobby's die de mijne niet zijn. Sterker nog, waar maar weinigen écht enthousiast mee weglopen. Want zeg nou zelf, wie in Nederland zit er te wachten op een JSF? Een stervensduur vliegtuig dat voor een vluchtje van de VS naar Nederland 3 keer bijgetankt moest worden. En waarvan de "zegevlucht" boven noord Nederland sterk moest worden ingekort omdat het weer zonder sprit zat.
En wie in Nederland zit te wachten op nóg een oorlog in een land ver, héél ver van onze landsgrenzen, waarvan de inwoners die we bestoken met bommen om hen te "bevrijden"? Waarbij hun vrouwen en kinderen omkomen, via omwegen uiteindelijk Europa weten te bereiken, om zich vervolgens hier op te blazen? Maar dat mag u niet tegen Hennis, Koenders, Rutte, Samsom of Timmermans zeggen! Het is hun hobby, weet u. En die is in deze idiote wereld heilig !

Men denkt altijd dat steun aan Washington hen voorspoed en geluk brengt. Terwijl de geschiedenis leert dat dat slechts is weggelegd voor een enkele handelaar in verdovende middelen, en zijn entourage. Leren van je fouten....als collectief, is niet eenvoudig, in een wereld waar "het verhaal" geschreven wordt door mensen die tijd en geld over hebben. Omdat wij hun rekeningen betalen

Zoals mensen die zitting hebben in de Centrale Raad van Beroep. En dan begrijp je ook waarom zo'n procedure op voorhand kansloos is. U kunt er vergif op innemen dat er nog veel meer van dat soort akkefietjes passeren, binnenkort, waarbij u van uw spaargeld afgeholpen wordt door een "Raad". Schaarste dicteert nu eenmaal dat fatsoen overboord wordt gezet. En contracten en polissen met terugwerkende kracht! kunnen worden aangepast om geld vrij te maken voor méér JSF's, die als er oorlog komt, direct Nederland verlaten, om de Polen te verdedigen, en de Russen af te maken.

Dat is ook beter voor "de samenleving" dan dat u er de Nederlandse economie mee stimuleert, snappu?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 2 weken geleden - 6 jaren 2 weken geleden #46082 door katertje


Centrale Raad van Beroep oordeelt over verhoging AOW-leeftijd

Rechtennieuws.nl


De Centrale Raad van Beroep beslist in een aantal uitspraken van 18 juli 2016 dat de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd in het algemeen is toegestaan. Een tijdelijk verlies aan inkomen (AOW-gat) van één maand levert geen onevenredig nadeel op voor de pensioengerechtigde. Verder houdt de verhoging van de AOW-leeftijd geen (leeftijds)discriminatie in.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

In 2013 is een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd ingevoerd. Hierbij is begonnen met de groep pensioengerechtigden die tussen 1 januari 1948 en 1 december 1948 is geboren. Doordat de AOW-uitkering later ingaat, kan een pensioengerechtigde in bepaalde gevallen worden geconfronteerd met een AOW-gat. De Centrale Raad oordeelt dat opgebouwde AOW-rechten moeten worden aangemerkt als eigendom dat door het Europese recht wordt beschermd. De verhoging van de AOW-leeftijd betekent een beperking van een ongestoord genot van dit eigendom. Daarvoor is echter een rechtvaardiging aanwezig. Met de maatregel worden de overheidsuitgaven beperkt en wordt het draagvlak voor de AOW veiliggesteld.

Verder is de Centrale Raad van oordeel dat met de maatregel in het algemeen een behoorlijk evenwicht is behouden tussen het algemene belang van de samenleving en de individuele belangen van pensioengerechtigden. De AOW-leeftijd wordt geleidelijk aan verhoogd en er is een compensatieregeling voor pensioengerechtigden met weinig inkomen en vermogen. In individuele gevallen kan wel sprake zijn van een onevenredig nadeel. In de zaken waarin de Centrale Raad nu heeft beslist, was dat echter niet het geval of was dat nog niet vast te stellen. Aan de orde was onder meer een zaak over een pensioengerechtigde die te veel vermogen had om een beroep te kunnen doen op de compensatieregeling. Hij moest daardoor een AOW-gat van één maand met spaargeld overbruggen. Dit levert geen onevenredig nadeel op.

Tot slot is de Centrale Raad van oordeel dat de verhoging van de AOW-leeftijd geen ongeoorloofd onderscheid, bijvoorbeeld naar leeftijd, inhoudt. De keuze voor een leeftijdsgrens met ingang van wanneer nieuwe wetgeving op iemand van toepassing is, heeft altijd een enigszins willekeurig karakter. Gezien de ruime beleidsvrijheid die de wetgever heeft bij maatregelen op sociaal en economisch gebied en gezien de rechtvaardiging voor de verhoging van de AOW-leeftijd, zijn de gekozen leeftijdsgrenzen niet onredelijk.


Ik dacht, ik meld het u maar even...
Bijlagen:
Laast bewerkt: 6 jaren 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.