Vraag "Belast oudere zwaarder"

Meer
6 jaren 2 maanden geleden - 6 jaren 2 maanden geleden #46206 door katertje
*
'EU kan maatregelen nemen ten aanzien van pensioengeld en daarmee banken overeind houden'

“We beslissen iets. Daarna wachten we een tijdje om te zien of er wat gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit –de meesten weten toch niet wat er is beslist- dan gaan we weer wat verder. Stapje voor stapje, totdat er geen terugkeer mogelijk is.”
Deze uitspraak van Europese Commissievoorzitter Juncker in Der Spiegel geldt onverkort ook voor de Europese ontwikkelingen rondom onze pensioenen.

Diverse pensioenfondsen zijn positief over de nieuwe Europese pensioenrichtlijn. Zij benadrukken, dat er vrijwel niets verandert aan de Nederlandse situatie, dat het zelfs zal verbeteren.

Duivel in de details


De Nederlandse Bank heeft nu vetorecht gekregen bij waardeoverdracht naar buitenlandse pensioenfondsen. Er wordt geen pensioengeld overgedragen aan Europa. En voor Duitsland wordt geen uitzondering gemaakt. Ogenschijnlijk lijkt er dus weinig aan de hand.
Ogenschijnlijk, want als zo vaak zit de duivel in de details.....Lees: biz.tpo.nl/2016/08/02/einddoel-europees-pensioenfonds/
Laast bewerkt: 6 jaren 2 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 2 maanden geleden - 6 jaren 2 maanden geleden #46147 door katertje
*
Compensatie door de overheid??? Hahaha..! Mooi niet. Het zijn verdulleme geen banken.

De pensioenfondsen staan er nog beroerder voor dan gedacht. Weet u, ik ben bang dat met de EU-richtlijn voor pensioenen onze pensioenfondsen ook nog vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Net als andere private verzekeraars. Cynisch als ik ben verdenk ik Klijnsma ervan dat die verhoogde dekkingsgraad die de pensioenfondsen moesten aanhouden de facto een reservering voor die vennootschapsbelasting is. Leuke opsteker voor de staat, niet dan? Het "toezicht" dat DNB nu moet houden - als ware het financiële instellingen - sorteert eveneens voor op zo'n "geliberaliseerde" situatie.

Van de 28 EU landen hebben er 24 niet of nauwelijks gespaard voor de oude dag.

Dus wat denkt u dat er staat te gebeuren? Het is eigenlijk heel simpel. Het gaat om plusminus 1,2 triljoen euro aan bij elkaar gespaard pensioengeld. Pensioengeld vervalt aan de staat, en we krijgen een staatspensioen, net als de rest van Europa, nadat met ons pensioengeld onze staatsschuld is afgelost.

En het ergste is, we hebben dit toch echt aan onszelf te danken. Decennia lang hebben we het neoliberale afbraakbeleid met onze stemmen gelegitimeerd, lieten we ons paaien met spiegeltjes en kraaltjes terwijl ons collectief bezit werd verkwanseld aan "de markt", en steeds meer parlementaire bevoegdheden werden overgedragen aan ondoorzichtige supranationale lobbyclubs.

We worden geregeerd door een kabinet dat stelselmatig de leden van de Tweede en Eerste Kamer buiten spel zet wanneer er weerstand dreigt tegen wetsvoorstellen die terecht als ondeugdelijk worden beoordeeld. Alles wordt in achterkamertjes voorgekookt en beslist. Een behoorlijk debat over wetsontwerpen met de betreffende minister kan ik me niet meer herinneren.

De Eerste Kamer is verworden tot een Chambre de Manipulation i.p.v. een Chambre de Reflexion

De kennis van nu had wel degelijk de kennis van toen kunnen zijn, maar we waren zo gezellig aan het bellenblazen met z'n allen, dus waarom zou je dan nog luisteren naar dat negatieve gezeur van die vervelende linkse party poopers, right? Right...

Maarrrr...we blijven lessen trekken en hopelijk ook pensioen...


.
Laast bewerkt: 6 jaren 2 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 2 maanden geleden #46145 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...chterd.9544929.lynkx ?
Het gaat nog steeds niet goed met de dekkingsgraad van de pensioenen.
De pensioenfondsen riepen eerder al de hulp in van de overheid nu er wel heel veel korting dreigt voor de pensioenspaarders. De pensioensector vindt dat politiek Den Haag de burgers moeten compenseren omdat zij slachtoffer zijn van het agressieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Volgens pensioenfonds ABP is haar financiële positie ‘zorgelijk’. Bij het vorige kwartaal zei bestuursvoorzitter van het ABP Corien Wortmann-Kool over de situatie: ‘We verkeren in de gevarenzone en dat betekent dat de kans op een verlaging in 2017 nadrukkelijk aanwezig blijft.’

<Een aantal van de reacties verdienen zeker aandacht. Vooral het gegeven dat de ouderen nu meebetalen aan het loon van de jongeren en de sneer naar de vakbonden.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 2 maanden geleden #45982 door katertje
Een komend kabinet hoeft helemaal niets meer uit te voeren. Rutte-I, maar voornamelijk Rutte-II met de PvdA, is al zo ongelofelijk succesvol geweest met verlaging van de pensioenen, verlaging van de ouderenkorting, afschaffing ouderentoeslag, afbraak inkomensondersteuning AOW'-ers, mantelzorgboete, verhoging zorgpremie en eigen risico, extreme verhoging huur en andere vaste lasten, etc.

En wat nog restte: het met levenslange eigen bijdrage aan het aanvullende pensioen, daar heeft Klijnsma inmiddels ook al maatregelen tegen genomen door de zeggenschap daarover over te hevelen naar de Europese Unie.
En wees niet ongerust... die weten er wel weg mee!

Al het "dood geld" (Samsom) is al in de bodemloze put van Brussel gestort
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 2 maanden geleden #45979 door katertje
Pensioencrisis of niet, grote groepen Nederlanders sparen te veel voor hun oude dag. Dat is zonde, concludeert een groep topambtenaren. Beter kunnen mensen tijdens hun werkzame leven meer te besteden hebben in het ’spitsuur’ van hun leven als zij bijvoorbeeld kleine kinderen hebben.

Een volgend kabinet moet maatregelen nemen waardoor inkomen beter verspreid wordt over het hele leven. Dat blijkt uit een rapport van de Studiegroep Duurzame Groei, een ambtelijke club die in aanloop naar de volgende verkiezing een advies geeft hoe Nederland versterkt kan worden.

Nederlandse ouderen behoren tot de rijksten van de wereld. Voor zowel mensen in vaste dienst als zelfstandigen geldt dat de helft na pensionering meer te besteden heeft dan gedurende het werkzame leven. De optelsom van pensioenopbouw en vermogensopbouw in de eigen woning spelen hierbij een hoofdrol.


De ambtenaren stellen voor ouderen meer belasting te laten betalen door de tarieven van de AOW-premie voor AOW’ers gelijk te trekken met die van werkenden. Ook wordt een aanpassing in de schenk- en erfbelasting bepleit. Door een verhoging van de erfbelasting worden ouderen gestimuleerd om vermogen eerder over te dragen aan een jongere generatie. Daarnaast moet een nieuw kabinet overwegen de tarieven en vrijstelling voor partner en kinderen gelijk te trekken met die voor de kleinkinderen.

„Vanuit het levensloopperspectief is het te verwachten dat het extra nut van een erfenis groter is voor kleinkinderen, met gemiddeld genomen kleinere vermogens en grotere schulden, dan voor kinderen”, aldus het rapport.

Politieke partijen kunnen uit het stuk putten voor hun verkiezingsprogramma’s en ook op de formatietafel van een nieuw kabinet kan het rapport van pas komen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.