Vraag "Oudere betaalt pensioen jeugd"

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 6 maanden geleden #51675 door gnor
www.elsevierweekblad.nl/economie/achterg...zichtelijker-583481/

Mensen die pensioen opbouwen krijgen één bedrag te zien dat zij na hun pensionering zullen ontvangen. (opm. Gnor: dat is bruto want het is ook bruto ingehouden als voorheffing)

Dat gaat op de schop. Vanaf volgend jaar krijgen mensen drie ‘scenario’s’ te zien. Pensioenfondsen vrezen verwarring.

<De scenario's zijn m.i. ik gok nu even erg als Koolmees
1. de huidige situatie bij neergaand beleid
2. na extra lastenverzwaringen zoals verhogingen van de ZVW-premie
3. na overdracht aan de EU.>

Wie pensioen opbouwt, krijgt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop is in één oogopslag te zien hoeveel pensioen hij of zij later krijgt. Daaraan zitten wat haken en ogen.
Het UPO gaat ervan uit dat iemand blijft doorwerken, en wel voor hetzelfde salaris. Wie werkloos wordt, of juist een promotie maakt, ontvangt later waarschijnlijk een heel ander bedrag.

<Daarvoor is toch het Middelloon uitgevonden i.p.v. het Eindloon>

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees (D66) wil daarom dat pensioenfondsen duidelijker communiceren dat het uiteindelijke pensioenbedrag ook kan tegenvallen (een zogenoemd slechtweerscenario).

<Dat doen de fondsen, zoals het ABP, al jaren dus begrijp ik die vogel op Sozawe niet. O wacht, D'66>

Eén voor een slechtweerscenario,
één voor een goedweerscenario en
een scenario daartussenin.

Maar aan die scenario’s kan niet al te veel zekerheid worden verbonden. Volgens Koolmees is er een kans van een op tien dat het pensioen slechter, of juist beter uitpakt dan de genoemde scenario’s.

<Zinloze excercitie dus en het staat gelijk aan een lot in de Staatsloterij. Schaf dan het UPO af dat scheelt werk en geld.

Trouwens, de bakker op de hoek gaat ook niet melden dat als de inflatie doorzet (Draghi) het witte brood (blank brood) over een paar jaar €100 euro kost, maar bij minder inflatie wellicht €50. Wat zitten er tegenwoordig toch een zwakke actuarieel rekenaars bij de Fondsen en op het Ministerie. Of gebruiken ze nog het etensschuifje dat onze dochter 45 jaar geleden gebruikte? In elk geval hebben ze vermoedelijk te lang in de rij gestaan bij het uitdelen van hersens>

Dan is er nog een grote wijziging die Koolmees doorvoert: de pensioenbedragen worden vanaf volgend jaar gecorrigeerd voor inflatie. Wie nu een pensioen van 10.000 euro per jaar in zijn UPO ziet staan dat over twintig jaar ingaat, moet er rekening mee houden dat er over twintig jaar veel minder kan worden gekocht voor die 10.000 euro. Het brood is dan duurder, net als de huizen en andere producten en diensten. Wie geen rekening houdt met die inflatie, kan van een koude kermis thuiskomen.

<Nederland ten voeten uit. Wie dan leeft die dan zorgt zou je zeggen. Je weet toch zelf wel dat je nog belasting enz. moet betalen over je pensioen.
Maar dit scenario is de opmaat naar roven uit de kas door het Kabinet. Noem dit maar het verdampscenario .>

Deze inflatieberekening wordt ongetwijfeld met de nodige nieuwe regels omgeven, want de verleiding is natuurlijk groot om de inflatie laag te ramen, zodat pensioenfondsen er gezond voor staan en de deelnemers kunnen worden gerustgesteld.

<De schrijver gaat er aan voorbij dat de Rekenrente nog veel belangrijker is>

Pensioenfondsen waarschuwen dan ook voor de verwarring die de nieuwe regels kunnen veroorzaken. ‘We maken ons grote zorgen dat we worden gedwongen tot communicatie waarvan we nu al weten dat deze tot verwarring leidt,’ stelt de pensioenfederatie in een persbericht.
Zij hopen dan ook dat Koolmees de regels nog aanpast.
Halverwege 2019 moeten de nieuwe regels ingaan.
(Waarom niet op 1 januari?)

Conclusie
Laat Koolmees maar aan een pindanetje hangen.
Dat hij samen met Rutte c.s. wil roven uit de pensioenkassen, begrijpt ieder weldenkend mens. Maar dit valt wel heel erg op.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 6 maanden geleden #51537 door gnor
www.elsevierweekblad.nl/economie/achterg...sioen-redden-579019/ ?

50PLUS verdedigt woensdag in de Tweede Kamer haar plan tegen mogelijke kortingen op pensioenen.

50PLUS-Kamerlid Martin van Rooijen wil met een wet voorkomen dat (toekomstige) gepensioneerden onnodig moeten inleveren.

50PLUS vindt dat er de komende jaren een uitzondering kan worden gemaakt op de strenge regels voor pensioenfondsen. Hij pleit voor een aanpassing van de rekenrente, die wordt gebruikt om te berekenen of de fondsen ook in de toekomst genoeg geld in kas hebben.

Omdat de rente bij banken laag is, moeten fondsen zich kunstmatig arm rekenen. Dat kan ertoe leiden dat zij uitkeringen moeten verlagen. 50PLUS noemt dit een absurde ontwikkeling. De ouderenpartij kan rekenen op steun van de PVV en de SP.

<Nu de PVV voor is, wordt het zeker afgeschoten; al was het maar om te pesten >

Regeringspartijen vrezen dat jongere generaties de dupe worden van het 50PLUS-plan.
Het pensioen van jongeren kan 30 procent lager uitvallen, aldus het Centraal Planbureau. Er kan nu meer worden uitgekeerd, maar de werkelijke financiële positie van de pensioenfondsen verbetert niet, stelt het CPB.

<Dat is mede de schuld van de vakbonden die toestonden dat er minder pensioenpremie van de lonen wordt ingehouden.
Dat levert nu netto meer op waardoor het lijkt dat het allemaal fantastisch gaat. De bonden, die een willig oor vonden bij de werkgevers want resultaat dus loftrompet, hebben dus aan de basis gestaan van het grote weggeven. Het is dan ook verbazingwekkend dat de bonden nog bestaan. Velen zijn dus korte termijn denker.>

De Telegraaf meldt woensdag dat gepensioneerden er ook dit jaar niet op vooruit gaan. De prijzen gaan wel omhoog, wat betekent dat de koopkracht achteruit gaat. Omdat de pensioenen sinds 2007 slechts twee keer zijn verhoogd, is een pensioen 16,4 procent minder waard geworden, meldt de krant.Nu de economie goed draait, moeten ook gepensioneerden daarvan mee kunnen profiteren, vindt 50PLUS.

<Vanaf 2010 is het netto ABP-pensioen (grootste pensioenfonds) nog geen millimeter vooruit gegaan, enkel gedaald. Een stap vooruit en anderhalve achteruit. Het politiek getinte bestuur doet er alles aan om in de pas van de regering te lopen.
Onbegrijpelijk dat ouderen nog steeds stemmen op CDA, VVD enz. Dan ben je of dom of gelovig.>

Conclusie
Gezien de overdrachten aan Brussel, wordt het op zich goede plan van 50Plus getorpedeerd om partijpolitieke redenen.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 2 maanden geleden #45695 door gnor
www.nu.nl/pensioen/4273807/vakbonden-doe...pensioenfondsen.html

De grote vakbonden willen dat de politiek met een oplossing komt voor de financiële problemen van pensioenfondsen.

'Het wordt tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt'', vinden de bonden. Als de situatie bij de Nederlandse pensioenfondsen de komende tijd niet verbetert, dreigt volgend jaar immers voor een grote groep Nederlanders een beperkte korting op hun pensioen.

<De bewoordingen alleen al. Het wordt heel paniekerig gebracht en dan gaat het om een beperkte korting. Dat de bonden hier deels zelf schuldig aan zijn, door het laatstelijk gesloten sociaal akkoord waardoor werknemers minder premie betalen voor een hoger loon, wordt even buiten beschouwing gelaten. De ouderen financieren nu de jeugd. De bonden doen naïef maar ze zijn dat zeker niet.>

In hun oproep pleiten ze onder meer voor een vergelijkend onderzoek naar het beleid in andere landen met een zelfde soort pensioenstelsel.

<Hieraan kun je overduidelijk zien dat de bonden aan de leiband van de politieke partijen lopen. De zaken worden èn Europees getrokken èn over de verkiezingen getild.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 2 maanden geleden #45678 door katertje
Fondsen financieel ongezond

De meeste pensioenfondsen in Nederland innen te weinig premie. Zij laten werkgevers en werknemers een pensioenpremie betalen die lager ligt dan nodig is om aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Flink lager. Gemiddeld ontvangen de pensioenfondsen 84 cent premie voor een pensioenrecht van een euro.
Een tekort dus van 16 cent.

"Vroeger was het nog zo dat werkenden een extra herstelpremie moesten betalen als het slecht ging met het pensioenfonds", zegt Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de Uni van Tilburg. "Nu is het precies andersom: ouderen subsidiëren de pensioenopbouw van werkenden. En fors ook."

Pensioenfondsen mogen van toezichthouder De Nederlandsche Bank een fiks beleggingsrendement incalculeren bij hun premieberekening. En dat doen ze ook. Zo lopen ze wel het risico zich rijk te rekenen. Volgens Bovenberg zijn die verwachte beleggingswinsten "rijkelijk hoog".

Aan de premiekant mogen pensioenfondsen optimistischer rekenen dan aan de kant van de pensioenuitkering, constateert Bovenberg. Zodra een fonds vaststelt of de pensioenen kunnen meegroeien met de prijzen en lonen moeten ze een veel conservatievere calculatie maken. Soms leidt dit zelfs tot pensioenkortingen.

Door consequent te lage premies te innen, hollen de pensioenfondsen hun financiële positie uit, aldus Bovenberg. "Daarmee wordt gepensioneerden precies hun indexatie door de neus geboord."

DNB is het ook een doorn in het oog, aldus ingewijden. Alleen kan die er niet zoveel tegen doen dat de fondsen zich rijk rekenen met hoge beleggingsverwachtingen. Het is namelijk conform de regels.\
Uit een DNB-rapport over de positie van pensioenfondsen blijkt dat vooral de fondsen die er slecht voor staan te lage premies vragen.

Bovenberg schat dat ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, grofweg 40 procent te weinig premie int. ABP wil dit cijfer niet bevestigen.

Werkenden eten nu van twee walletjes: de premie is te laag en hun pensioenopbouw blijft overeind, aldus Bovenberg. Werkgevers betalen het grootste deel van de pensioenpremies en zij willen niet extra betalen. Vakbonden willen geen lagere pensioenaanspraken accepteren".....
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 2 maanden geleden #45677 door katertje
Als gepensioneerde levert u behoorlijk wat koopkracht in. De Rabobank berekende dat u op een aanvullend pensioen van 11000 euro per jaar er zo'n 850 euro op achteruit bent gegaan...

Dat de pensioenen eroderen ligt aan onze eigen overheid. Om de economie te stimuleren krijgt de Europese Centrale Bank de vrijheid om eigen monetair beleid te voeren. Het komt erop neer dat overheden tegen vrijwel 0 procent rente kunnen lenen. Sinds kort geldt het ook voor bedrijven.

De Europese Centrale Bank geeft dus aan overheden en het bedrijfsleven vrijwel gratis geld, daardoor is de rente tot een dieptepunt gedaald, en daardoor maken pensioenfondsen op hun vermogen minder rendement dan zou kunnen. Omdat ze minder opbrengst hebben en daardoor toekomstige pensioenverplichtingen niet na kunnen komen, zal er volgend jaar op de pensioenuitkeringen mogelijk gekort worden.

Bedenk dat gepensioneerden zo de prijs betalen voor een overheid die zelf veel leent, zonder daar rente voor te willen betalen. Gepensioneerden betalen dus zo onevenredig mee aan de overheidsschuld.

En daar blijft het niet bij als het om achterstelling van gepensioneerden door de overheid gaat.

Twee prominente pensioenexperts hebben de vinger op een andere etterende pensioenzweer bij de overheid gelegd:
De oudere betaalt het pensioen van de jeugd

Het pensioendebat wordt helemaal op z’n kop gezet. Jongeren draaien niet op voor het pensioen van ouderen, maar andersom, zeggen twee prominente pensioenexperts. Werkenden betalen veel te weinig premie en gepensioneerden zijn de pineut.

De economen Lans Bovenberg en Bernard van Praag gooien met hun stellingname de knuppel in het hoenderhok. „Werkenden betalen te weinig voor hun pensioenopbouw en dat gaat direct ten koste van de financiële positie van pensioenfondsen. Daar draaien gepensioneerden voor op. Ze subsidiëren de pensioenopbouw van werkenden. En fors”, aldus Bovenberg.

„Een groot aantal pensioenfondsen stelt premies stelselmatig lager vast dan het kostendekkende niveau”, constateert Van Praag. Al enkele jaren worden de meeste pensioenen daardoor niet meer aangepast aan het prijspeil en in sommige sectoren is het pensioen zelfs gekort.

Volgens een rapport van toezichthouder De Nederlandsche Bank stellen pensioenfondsen hun premie gemiddeld 16 procent te laag vast. Voor elke euro pensioen die werkenden opbouwen wordt slechts 84 cent premie betaald. Bovenberg meent dat pensioenen kunnen meegroeien met de inflatie als de premies van werkenden toereikend zouden zijn.

Van Praag pleit voor een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door buitenlanders, omdat in ons land niemand onafhankelijk is. Ook de overheid niet. Die heeft namelijk dubbele petten: die is niet alleen toezichthouder, maar ook de grootste werkgever. Dus heeft groot belang bij het laag houden van de pensioenpremies.

Het zou veel logischer zijn als bij elk pensioenfonds gekeken wordt naar de beleggingsresultaten van de afgelopen dertig jaar. Dat gebeurt nu niet. Elk fonds moet met hetzelfde, zeer lage percentage rekenen.

Individuele potjes zoals de SER en D66 voorstellen? Hoeveel gaat er in het potje van wie? Hoeveel premie is er voor u/mij betaald en wat was het rendement in die jaren. Tel die hele zaak op en dat is dan uw/mijn potje. Maar dan zal blijken dat ouderen een heel groot deel van die pot krijgen.

En dat zal een enorm maatschappelijk geruzie opleveren....
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.