Wordt er vuil spel gespeeld met onze pensioenen?

Beantwoord door katertje in topic Goede pensioenen zijn basis van welvaartstaat

Posted 3 jaren 9 maanden geleden #53985
Nog meer beschouwelijke informatie over pensioenen van Gerrit Welbergen op de website Biflatie.nl.

Pensioenen
Het wordt onderschat hoe belangrijk gepensioneerden zijn voor de economische groei van ons land. Je zou normaal denken dat de werkende klasse vanaf 20 tot misschien 70 jaar (in de toekomst) de pijler is van onze welvaartsstaat. Maar ik denk dat deze 2 groepen nu ongeveer in evenwicht zijn. We komen nu in een tijdvak dat het aantal gepensioneerden een record aantal bereikt. In het tijdvak 2030 – 2040 zijn er bijna 4 miljoen. Dat betekent een onbalans in onze verzorgingsstaat.

De grote vergrijzing
Was het ooit vroeger zo dat ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking als premieplichtigen bijdroegen aan de oudedagsvoorzieningen zoals premies voor AOW, pensioen en lijfrente. We dreigen nu naar een verhouding 40/60 te gaan ondanks de verhoging van de AOW-leeftijd. De grote vergrijzing slaat ook in NL toe. Vergeet niet dat alleen de werkenden premies betalen. Een groot deel van onze bevolking, zoals de jeugd en partners zonder inkomen, maar ook de uitkeringsgerechtigden, zoals bijstandtrekkers, arbeidsongeschikten en werklozen betalen geen premies voor hun pensioen. Deze groep betaalt alleen AOW-premie. En uiteraard de gepensioneerden zelf ook niet meer. Er moet dus door een steeds kleiner deel van de bevolking premie worden betaald voor een steeds groter deel van onze bevolking. We zijn het omslagpunt reeds voorbij waarin onze welvaartsstaat als verzorgingsstaat wordt afgebroken.

Big spenders worden krenterig
Deze ontwikkeling versnelt nu de balans uit evenwicht raakt. We maken nu mee dat een grote groep gepensioneerden met een goed pensioen beduidend minder gaan uitgeven. Dat zijn de AOW-ers die naast hun AOW een goed pensioen hebben opgebouwd met het kenmerk ‘welvaartsvast’. Dat zijn de gefortuneerde bejaarden die een ruim bestedingspatroon kenden in de eerste 10 jaar van dit millennium. Er zijn behoorlijk wat mensen met pensioen gegaan voor hun AOW-leeftijd in het begin van deze 21ste eeuw. Dat waren diegenen die vaak met de toenmalige VUT-regelingen op een leeftijd tussen 57 en 65 jaar op hun lauweren konden gaan rusten. Meestal met een eigen woning grotendeels vrij van hypotheek. Dan ben je redelijk gefortuneerd en bij gezondheid neemt men het er flink van. Onze economie draaide er goed op. De big spenders van de grijze golf met een goed aanvullend pensioen. Maar ja, toen kwam de kentering bij de eerste crisis van deze eeuw in 2009 en volgende jaren. Pensioenen werden bevroren. Men haalde eerst nog de schouders op in de veronderstelling dat het vanzelf weer goed zou komen. Nu zijn we 10 jaar verder en wat blijkt, er is in toenemende mate sprake van behoorlijke ongerustheid. De senioren worden wakker en zien dat het niet goed komt.

Pensioen in mineur, maar ook het spaargeld
Door de lage rentestandaard zijn pensioenfondsen al jarenlang geplaagd met een lage rekenrente en presenteren daarmee een te lage dekkingsgraad. Niet alleen de pensioenfondsen maar ook de banken krijgen last van de te lang aangehouden lage (centrale) rente. Je zal maar een goed pensioen hebben en daarnaast een goed gevulde spaarrekening. Je wordt dan dubbel gepakt. Veel mensen zien dat niet als een probleem want gefortuneerden kunnen wel wat missen. Op zich een logische gedachte. Echter is het diepere probleem dat een groot deel van de ‘rijke’ gepensioneerden voorzichtig worden in hun uitgavenpatroon. De oudjes met kleine pensioentjes geven alleen nog uit voor de broodnodige levensbehoeften. Men ziet nu dat de jarenlang verguisde aankondiging van kortingen nu heel dichtbij zijn. Men zag al dat spaartegoeden werden aangetast door negatieve rente en nu gaan ook de pensioenen omlaag. Ik acht de kans groot dat die kortingen komen want de economie zal beduidend minder groeien of zelfs kunnen krimpen als de financiële markten een lange berenmarkt in gaan.

Consuminderen wordt een begrip
We zien een beeld dat miljoenen mensen die aangenaam consumeerden ineens gaan consuminderen. Het nieuwe werkwoord wat we nu opvallend vaak tegen komen. Ondanks dat wordt geroepen dat het pensioenstelsel in NL één van de beste ter wereld is, vrees ik met grote vreze dat juist nu de afbraak van ons pensioenstelsel begint. Het zal zeer nadelige gevolgen hebben voor onze economie. En een versterkende invloed hebben op lagere omzetten in de detailhandel. Juist nu het toekomstbeeld behoorlijk negatief wordt voorgeschoteld door diverse instanties zoals ons eigen CPB, de IMF, de BIS, de Wereldbank, de centrale banken, de toon aangevende Rabobank-econoom, en noem ze maar op.

Lagere groeicijfers
Telkens komen berichten voorbij van afnemende economische groei. Logisch na een flinke daling van de beurskoersen. Insiders weten donders goed dat de lagere groeicijfers die deze instanties afgeven altijd voorzichtig zijn. Elk kwartaal kunnen de schattingen lager worden. Dat is het bekende patroon van macro economische voorspellingen. Praat niet de hele bende naar beneden met al te negatieve verwachtingen anders gaat bij voorbaat iedereen al op de rem staan. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, onze welvaart kan alleen behouden worden door het geld te laten rollen. Het liefst nog met geleend geld. Hoe meer geld in omloop, hoe beter.

Optelsom van narigheid
De optelsom van narigheden wordt allengs langer. Het groeiend wantrouwen onder de mondiale bevolking, de lage rente met deflatoire gevolgen voor een grote groep gepensioneerden, de bubbel in de huizenmarkt, de handelsoorlogen tussen diverse machtsblokken, de historisch hoge schuldenberg, de naderende Brexit, en noem maar op. Het negatieve sentiment versterkt de neergaande spiraal. Niet alleen de gepensioneerden maar ook de jongeren gaan het straks voelen wanneer bedrijven noodgedwongen moeten saneren en veel mensen in de WW dreigen te geraken.

Somber scenario
Bij een oplopende werkloosheid wordt het pensioendrama nog erger doordat minder pensioenpremies worden ingelegd. Dus bij aanhoudende kapitaalvernietiging door dalende beurzen en minder (pensioen)premie inleg en voorlopig aanhoudende lage rekenrente is dit drie keer niks. Of beter gezegd drie keer negatief. Een uiterst somber scenario waarvan ik als (vroeg)gepensioneerde wil hopen dat ik er helemaal naast zit. Ik zie graag het commentaar van degenen die het met mij oneens zijn. Kom er maar in…
Gerrit Welbergen, Biflatie, op 24 januari 2019

Naschrift Gerrit Welbergen • 15 dagen geleden
In mijn column gaat mijn aandacht voornamelijk uit naar de gepensioneerden. Bij aanstaande kortingen gaan uiteraard ook de (jongere) pensioengerechtigden zien dat hun toekomstige pensioenen minder worden. Geen fijne vooruitzichten. En niet te vergeten de beperkende maatregel van wat jaren geleden, omstreeks 2010 ongeveer. Toen is voor velen het pensioen al minder geworden toen pensioenfondsen er toe over gingen om het pensioen te berekenen over het middelloon. Dus niet meer over het eindloon. De pas gepensioneerden en aanstaande gepensioneerden hebben nu wat minder pensioen dan hun grijze voorgangers in dezelfde situatie wat betreft arbeidsverleden. Op diverse fronten zien we dat de versobering van onze pensioenen al in volle gang was gezet. De grootste boosdoener is natuurlijk de jarenlange nullijn bij aanhoudende inflatie en belastingverhogingen. En de allergrootste is uiteraard de aangekondigde korting. Het is weer het bekende kikkers-in-een-kokende-pan verhaal. Als je kikkers in een pan met kokend water gooit dan springen ze er direct uit. Als je kikkers langzaam gaar kookt in een pan dan springen ze er niet uit en gaan ze dood. De grote versobering slaat toe in een langzaam tempo en groeit toe naar een climax. We worden langzaam gaar gekookt. Niemand die er uit springt.
Last Edit:3 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Hoe kunnen we ons pensioenstelsel hervormen?

Posted 3 jaren 9 maanden geleden #53984
Koolmees wilde al pinnen uit de pensioenpot..nu lees ik bij Frank Knopers op MarketUpdate dat Klaas Knot afgelopen zondag in Buitenhof daar ook uitgebreid over gesproken heeft...

Frank heeft het zo samengevat:

Onlangs was Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, te gast bij Buitenhof. In de uitzending hield hij een pleidooi voor het versterken van buffers van huishoudens. Ook sprak hij zijn voorkeur uit voor het aanscherpen van de hypotheekverlening om de Nederlandse economie weerbaarder te maken. Zo moet de maximale leencapaciteit volgens hem geleidelijk omlaag naar 90% van de waarde van het huis.Als huishoudens meer eigen geld moeten meenemen om een huis te kopen, dan heeft dat op termijn twee belangrijke voordelen. Niet alleen komen huishoudens minder snel onder water te staan in een volgende crisis, ook neemt het risico voor de banken af.

Het klinkt als een win-win situatie, maar Klaas Knot vertelt er niet bij dat veel huishoudens niet over de luxe van een grote financiële buffer beschikken. Als je hebt gestudeerd begin je waarschijnlijk al met een studieschuld, waardoor het lastig is een huis te kopen. Ga je huren, dan ben je daar tegenwoordig zoveel geld aan kwijt dat je nog jaren bezig bent om voldoende geld te sparen voor de aankoop van een huis.

Van pensioenfonds naar eigen woning
Starters op de woningmarkt hebben vaak nog maar weinig vermogen opgebouwd, maar als ze een hypotheek kunnen krijgen betekent het dat ze wel een goed inkomen hebben. Mogelijk gaat een deel van hun inkomen rechtstreeks naar een pensioenfonds, terwijl starters dat geld goed kunnen gebruiken om vermogen op te bouwen in hun eigen woning.
Als je van huishoudens vraagt om een financiële buffer op te bouwen, dan moet je ze ook meer mogelijkheden bieden om dat te doen. In dat opzicht biedt ons huidige pensioenstelsel te weinig flexibiliteit. Juist aan het begin van je carrière kun je het geld goed gebruiken om een financiële buffer op te bouwen. En waarom zou je mensen niet de kans geven om pensioenvermogen op te bouwen via hun eigen woning?
In plaats van een verplichte afdracht aan een pensioenfonds zou je ook kunnen kijken naar de mogelijkheid om in de eerste jaren van je carrière verplicht wat af te lossen op je nieuwe huis. Zo kun je in een paar jaar tijd de zogeheten ‘loan to value’ substantieel verlagen, ook voor huishoudens die weinig geld over hebben om opzij te zetten.

Maak het pensioenstelsel flexibeler
Deze week maakte de Nederlandsche Bank bekend dat de financiële positie van pensioenfondsen in het vierde kwartaal behoorlijk was verslechterd. Het totale vermogen van alle fondsen daalde met €46 miljard, terwijl de pensioenverplichtingen juist met €40 miljard toenamen. Door de onrust op de beurs is er in korte tijd zoveel vermogen verdampt dat veel pensioenfondsen waarschijnlijk moeten korten op de uitkeringen.
Optimisten zullen de problematiek van een te lage dekkingsgraad bagatelliseren. Ze zullen zeggen dat de beurs vanzelf wel weer herstelt, waardoor de achterstand wordt ingelopen. Maar de praktijk is dat pensioenfondsen sinds de crisis nauwelijks hebben kunnen indexeren. Met andere woorden, de pensioenuitkeringen stijgen de laatste tien jaar onvoldoende mee met de inflatie.
De voortdurende onzekerheid over rekenrentes en dekkingsgraden en de grillen van de financiële markten hebben het vertrouwen in pensioenfondsen bepaald geen goed gedaan. En dat is opvallend, als je bedenkt dat pensioenfondsen bijna nergens in de wereld zoveel vermogen in kas hebben als in Nederland.

Het probleem is dan ook niet dat we te weinig geld opzij zetten voor ons pensioen, maar dat we er als deelnemer zo weinig over te zeggen hebben. Het geld wordt ingehouden van je loon en verdwijnt op de grote hoop, waar het belegd wordt in een breed scala aan financiële producten als aandelen en (staats)obligaties. Er is een hele financiële industrie omheen gebouwd van fondsen waar de pensioenfondsen weer in beleggen.
Kunnen we dit systeem niet flexibeler maken? Waarom zouden we starters niet de mogelijkheid kunnen bieden om eerst een paar jaar vermogen op te bouwen in hun eigen woning in plaats van het naar een pensioenfonds te brengen? Uiteindelijk is ook de eigen woning een vorm van vermogen waar je later als gepensioneerde gebruik van kunt maken.
Deze column verscheen eerder op Goudstandaard

>Klaas Knot, pres.van DNB, wil de te betalen pensioenpremie, de eerste jaren, gebruiken voor de 10% aanbetaling van een woning.

Gelijktijdig heeft hij gesuggereerd, dat de eigen woning als vermogen, in Box 3, Vermogensrendement heffing verantwoord moet worden. Ik sta hier niet van te kijken. Heb dit al eens geopperd in een discussie met mijn zeer gewaardeerde, maar helaas veel te vroeg overleden collega Gnor

De graaizucht van de politiek kent geen grenzen. Je moet het lef maar hebben om de eerste levensbehoeften - een dak boven je hoofd - te belasten, dat nadat de zuur verdiende spaarcentjes van gewone mensen al zoveel van zijn waarde heeft verloren doordat Draghi van de ECB jarenlang de rente op praktisch NUL heeft gehouden, terwijl hij aan banken en bedrijven maandelijks 85 miljard euro ter beschikking stelde.
Nu weer volop gerommel met de pensioenen. Nee, niet die van de politici...die zijn onaanraakbaar
De vraag is of het pensioen, via een sluipende politieke inflatiedruk, en de 0-rente politiek van Draghi, na een reeks van jaren, nog enige koopkracht heeft.

De gemeentelijke W.O.Z. heffing, huurwaardeforfait, waterschapsheffing, woning onderhoud, energie maatregelen, verzekeringen etc. belasten de eigen woning al genoeg.
Last Edit:3 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Pinnen uit de Pensioenpot? Pensioengat van 10% door D66-dogma

Posted 3 jaren 9 maanden geleden #53957
Minister Koolmees wil gaan regelen dat mensen die met pensioen gaan, in één klap maximaal 10 procent uit hun pensioenpot moeten kunnen opnemen. Hij legt in de langverwachte pensioenbrief aan de Tweede Kamer uit dat hij mensen meer keuzemogelijkheden wil geven. Daarbij springt vooral de optie in het oog om in een keer een stuk van je pensioen op te kunnen nemen.

Als mensen de kans krijgen om 10 procent van hun pot alvast op te nemen, komt dat er concreet op neer dat ze tienduizenden euro's kunnen incasseren.

Rekenvoorbeeld: iemand die bruto duizend euro per maand aan pensioen zou krijgen, kan dan 18.000 euro bruto in een keer opnemen. Hoeveel de Belastingdienst daarvan uiteindelijk ophaalt, hangt van de verdere uitwerking van de plannen af. tegenover het bedrag dat de gepensioneerde in een keer krijgt, staat dan wel dat hij de rest van zijn leven ook 10 procent minder pensioen krijgt elke maand.

Mensen kunnen dit extra geld bijvoorbeeld gebruiken om hun hypotheek af te lossen, waardoor ze hun woonlasten na de pensionering wat omlaag kunnen brengen.
Het kabinet kijkt ook naar de optie om mensen die nog pensioen opbouwen een deel van de premie in te laten zetten voor het aflossen van de hypotheek.

Om te voorkomen dat mensen hun pensioen in een keer opmaken, wil Koolmees hen maximaal 10 procent laten opnemen.
Wat de Pensioenfederatie, de organisatie van pensioenfondsen, betreft kan er nog wel een onsje bij. Zij pleiten voor een maximum van 15 procent.

Martin Visser de Financieel journalist van de Telegraaf schrijft er dit over: ’Pensioengat van 10% door D66-dogma’
Door Martin Visser
Vandaag, 05:30 in FINANCIEEL

De pensioenplannen van minister Koolmees pakken desastreus uit voor miljoenen Nederlanders. In sommige gevallen slaan die een gat van meer dan 10%. Pensioenfondsen zijn niet in staat die gevolgen te compenseren.

Dat zegt voorzitter Arend van Wijngaarden van vakbond CNV. Minister Koolmees van Sociale Zaken wil de zogeheten doorsneesystematiek afschaffen. Nu betalen jongeren relatief te veel pensioenpremie en ouderen relatief te weinig.

Om het pensioenpotje individueler te maken, wil de minister deze systematiek overboord gooien. Dat heeft volgens de minister ’substantiële overgangseffecten’.
„De minister kiepert die verantwoordelijkheid over de heg bij de sociale partners”, zegt de CNV-voorzitter. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de plannen.
Wat vindt u van dit plan?
„Het is een dogma van D66. Die partij wil per se dat de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Ze hebben er weinig onderbouwing voor.”
Het stond wel in het conceptakkoord.
„Wij hebben gezegd: als de wetgever dit wil, moeten we ernaar kijken. Maar er zit wel een aantal voorwaarden aan. Rond je 45e jaar kom je in de situatie dat je jarenlang teveel hebt betaald. Als je op dat moment deze systematiek afschaft, heb je als 45-jarige een probleem. Want er komt geen periode meer dat jongeren voor jou gaan betalen. Die mensen, grofweg de 35- tot 55-jarigen moeten in de overgangsfase worden gecompenseerd.”

Over hoeveel geld gaat het?

De schattingen lopen uiteen van €60 tot 100 miljard. Voor een werknemer van 45 jaar kan het pensioengat oplopen tot ruim 10%. Het vervelende is dat de minister de verantwoordelijkheid om dit te compenseren over de heg bij de sociale partners kiepert.”
Kunnen pensioenfondsen dit niet zelf oplossen?
„Uit macroberekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat het financieel oplosbaar is. Maar wij willen eerst berekeningen zien van de individuele pensioenfondsen. Sommige pensioenfondsen staan er goed voor. De dekkingsgraad van het pensioenfonds voor de bouw is bijvoorbeeld hoog genoeg. Daar kost deze compensatie circa €2,5 miljard. Dat is 5% van de dekkingsgraad. Daar kan het dus wel. Nog los van het feit dat gepensioneerden in de bouw zich nu melden. Die zeggen terecht dat ze nog 8% achterstallige indexatie tegoed hebben. Dat kost dan nog een paar procent dekkingsgraad. Je kunt uittekenen dat fondsen die niet zoveel vet op de botten hebben, een groot probleem krijgen. Dat geldt waarschijnlijk voor de vier andere grote fondsen.”
U was er vorig jaar toch bijna uit met het kabinet?
„Zo doet de premier het voorkomen. Maar wij hebben steeds tegen premier Rutte gezegd: wij gaan pas akkoord als we de specifieke berekeningen van alle pensioenfondsen hebben. Het kan niet zo zijn dat een paar miljoen Nederlanders de prijs gaan betalen omdat het kabinet per se die doorsneesystematiek wil afschaffen. Zeker als het kabinet niet van plan is een financiële garantie te geven voor de gevolgen ervan. Dit ligt ons echt zwaar op de maag. Maar Rutte vond steeds dat we eerst akkoord moesten gaan en dan zouden later de gevolgen wel bekeken worden. Het is op deze manier een beetje alsof je een huis koopt zonder te weten of je de hypotheek kunt financieren.”
Volgens Koolmees kunnen de premies tijdelijk omhoog.
„Ja, wij willen ook wel dat de premie omhoog gaat. Die wordt grotendeels door werkgevers betaald. Maar dan moet Koolmees maar eens bij werkgeversvoorman Hans de Boer langs. Dan kan hij daar de kous op zijn kop krijgen.”
Kan de minister dit plan afdwingen via wetgeving?
„Ja, theoretisch kan hij dat doen. Door de fiscale kaders zodanig te wijzen dat de huidige systematiek onmogelijk wordt. Ik denk dat het stoere praat van hem is. Want ik kan me niet voorstellen dat hij miljoenen mensen tegen zich in het harnas wil jagen.”
Meer financieel nieuws via de e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

Door Martin Visser
Financieel journalist
Last Edit:3 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Kabinet wil koppeling pensioenleeftijd en levensverwachting onderzoeken

Posted 3 jaren 9 maanden geleden #53946
Minister Koolmees van Sociale Zaken komt vandaag zelf met voorstellen om het pensioenstelsel te vernieuwen, nu het overleg met de sociale partners is geklapt. De minister wil een onderzoek om te bekijken of de koppeling tussen de AOW-leeftijd en de levensverwachting anders moet.

Het Centraal Planbureau en het RIVM gaan in dat licht onderzoeken of de AOW-leeftijd te hard stijgt. Nu is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting: elk jaar dat we langer leven, moeten we een jaar langer werken. Vooral voor mensen met een zwaar beroep gaat dat te hard, vinden de vakbonden.

Het kabinet bood tijdens de pensioenonderhandelingen aan om de AOW-leeftijd langzamer te laten stijgen naar 67 jaar in 2024. Vakbonden willen ook voor de jaren daarna afspraken maken over een geleidelijker stijging van de AOW-leeftijd. Het onderzoek dat Koolmees nu laat uitvoeren is dan ook een handreiking naar de bonden.

Jaren overleg
Al jaren wordt er in Den Haag naarstig overleg gevoerd over een nieuw pensioenstelsel. Dat moet op de schop omdat de economie fundamenteel is veranderd sinds het huidige stelsel werd bedacht. Dat gaat er nog vanuit dat mensen vrijwel hun hele loopbaan bij dezelfde baas blijven werken.
Bovendien is het nu te moeilijk voor pensioenfondsen om de pensioenen mee te laten stijgen met de inflatie, omdat deelnemers een bepaald bedrag beloofd krijgen. Dat zorgt ervoor dat als de rente laag is of het tegenzit op de beurs, de fondsen al snel niet kunnen indexeren (de pensioenen verhogen met de inflatie), omdat ze dan op de lange termijn niet aan al hun harde verplichtingen kunnen voldoen.
Het idee is: als je de garantie minder hard maakt, kun je gemakkelijker de pensioenen verhogen. Daar staat tegenover dat je minder zekerheid hebt over de hoogte van je pensioen, omdat verlagen ook gemakkelijker wordt.

Dan maar alleen verder
Volgens Koolmees is hervorming van het stelsel noodzakelijk. Daarom heeft het kabinet besloten om nu verder te werken aan een nieuw stelsel zonder de sociale partners, 'om geen tijd te verliezen'.
De minister van Sociale Zaken heeft alvast een tienpuntenplan bedacht van maatregelen die genomen moeten worden. Hij 'staat open voor suggesties van bonden, werkgevers, pensioenuitvoerders en toezichthouders'.

Doorsneepremie
De belangrijkste maatregel is het afschaffen van de zogenoemde doorsneepremie. Die houdt in dat iedere pensioenopbouwer evenveel pensioenrechten opbouwt voor iedere euro die hij of zij inlegt. Dat is voor jongeren nadelig, want hun euro's zijn op de lange termijn veel meer waard dan die van oude werknemers. Immers: hun geld kan nog veel langer renderen dan het geld dat mensen inleggen die bijna met pensioen gaan. Vroeger was dat geen punt, omdat het aantal jonge werknemers en het aantal ouderen in balans was. Door de vergrijzing is dat al lang niet meer het geval.

Actiedag op komst
Op 18 maart organiseren de vakbonden een landelijke actiedag voor een beter pensioenakkoord. Verwacht wordt daarom dat nieuwe pensioenonderhandelingen op zijn vroegst in de loop van maart op gang zullen komen. Dan zijn ook de verkiezingen voor de Provinciale Staten achter de rug en is duidelijk hoe het politieke krachtenveld er uitziet.
Vorige week riep PvdA-leider Lodewijk Asscher het kabinet op de pensioenonderhandelingen snel te hervatten. Als er een goed bod ligt is de PvdA bereid dat te steunen. Eerder pleitte Asscher al wel voor een langzamere stijging van de AOW-leeftijd.

Kosten
Miljoenen pensioenen moeten volgend jaar worden gekort als de spelregels niet veranderen. De laatste maanden van 2018 zijn dramatisch geweest voor de pensioenfondsen.
Door de malaise op de financiële markten zagen de pensioenfondsen bijna vijftig miljard euro aan vermogen verdampen. Sommige pensioenfondsen worden harder geraakt dan andere. Hoe hard moet worden gekort verschilt dan ook van fonds tot fonds.

Ik heb dit van RTL Z
door katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door [Guzzi] in topic Wordt er vuil spel gespeeld met onze pensioenen?

Posted 3 jaren 9 maanden geleden #53921
Bij de buren kopt een artikel....

Pensioen van miljoenen in gevarenzone
Pensioenfondsen zien €46 miljard verdampen.

En een artikel laten koppen, dat kunnen ze wel, onze buren.
46 miljard dat is € 46.000.000.000,--
zo zeg, phoe...sjaapooo!

De pensioenfondsen hebben een totaal geïnvesteerd vermogen van ongeveer 1,6 biljoen euro.
1,6 biljoen dat is € 1.600.000.000.000,--
Ehhh, wacht even..WAAAHHH !

Dan gaat het dus "maar" om 2,8% van het vermogen. watnou

Niet dat ik het in een oude sok heb liggen maar dat klinkt toch een stuk minder alarmerend. DOEI !
door [Guzzi]
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Pensioenen, Leve de Vierde Eis

Posted 3 jaren 10 maanden geleden #53910
Pensioenen, leve de vierde eis!

De discussie, strijd en actie rond de pensioenen zijn begonnen met het idee om het stelsel te redden. Daartoe nam binnen de FNV een groep leden het initiatief deze kwestie fundamenteel aan te pakken: Red het Pensioenstelsel. Toen de activiteiten van dit comité aansloegen bij de sector Senioren, sloot de Werkgroep Pensioenactiviteiten (WPA) zich aan. Daarna ontstond het plan om van de toen opborrelende pensioenstrijd een campagne te maken binnen het door de FNV gelanceerde Offensief.

In deze campagne kwam de inhoudelijke discussie over het pensioen verder op gang. Ze mondde uit in drie concrete eisen als antwoord op de al langer bestaande plannen van het kabinet Rutte 3 om het pensioenstelsel af te breken. Uiteindelijk kwam er nog een vierde eis bij met de bedoeling de eerste drie te verbinden: we accepteren geen verslechteringen. Helaas zijn delen van de FNV-werkorganisatie en mensen van het sectorbestuur en het ledenparlement van mening dat het gebroken overleg over een nieuw akkoord een bedrijfsongeval is. Zij richten hun pijlen vooral op deze vierde eis die het zou bemoeilijken om opnieuw aan tafel te komen en een akkoord te bereiken.

Indexatie
De oorspronkelijke eerste eis richtte zich op de indexatie van de pensioenen. De regering wil 'prudent', dat is voorzichtig, omgaan met het vermogen van de pensioenfondsen om de pensioenen voor latere generaties veilig te stellen. Daarvoor heeft ze De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder aangesteld die over twee instrumenten beschikt.
Als eerste, de dekkingsgraad. Dat wil zeggen dat de uitgaven, uitkeringen en inkomsten van de pensioenfondsen via de premies met elkaar in balans moeten zijn en er zelfs extra buffers nodig zijn voor onvoorziene tegenvallers. Als tweede, de zogenaamde rekenrente. Dit is de rente die gehanteerd wordt voor de belegde vermogens van de fondsen en waarvoor ze een rente incasseren. De hoogte wordt vastgesteld door de toezichthouder DNB en is bepaald op 1,5 procent. Dit is niet de werkelijk gerealiseerde rente die aanzienlijk hoger is. Soms zelfs 6 procent, de reden waarom de vermogens van de fondsen astronomisch stijgen. Zo hoog dat indexeren van de pensioenen voor langere tijd meer dan verantwoord is.

Bevriezing
De tweede eis is het resultaat van de deelname aan de strijd door de gehele sector senioren en in haar kielzog de gehele vakbond met alle overige sectoren. Te weten: de bevriezing van de stijging van de AOW leeftijd op 66 jaar. Het voornemen van Rutte 3 is die leeftijd één op één te laten stijgen met de toenemende levensverwachting. Een schema is in al uitvoering, waardoor de AOW leeftijd stijgt. Daarbij worden berekeningen gemaakt die ervan uitgaan dat over een aantal jaren veel minder werkende premiebetalers zijn ten opzichte van de mensen die dan recht hebben op een AOW uitkering.
Door de AOW leeftijd te verhogen, zou die verhouding niet zo scheef gaan lopen en zou de AOW betaalbaar blijven. (Flauwekul, zie daarvoor extra 370-4 van 9 december 2018). Deze tweede eis van bevriezen, bevat dus evenals de eerste over indexatie geen enkel risico voor het bestaande pensioenstelsel.

Voor iedereen
De derde eis luidt: een goed pensioen voor iedereen. Dat betekent dat flexwerkers die geen pensioen op collectieve basis kunnen opbouwen, verplicht zijn deel te nemen aan een collectief pensioenstelsel. Dit treft dus de schijnzelfstandigen (gedwongen om als zelfstandige te werken, maar eigenlijk loonarbeiders) en de pay rollers (werken voor een bedrijf zonder contract). Maar ook de zzp'ers. De werkgevers die voor deze zogenaamde zelfstandigen geen pensioenpremie afdragen, zijn hier mordicus tegen en verkiezen zeer goedkope arbeidskrachten die concurreren met 'de vasten'.

Over de drie eisen is in de polder onderhandeld tussen overheid, zelf ook een werkgever, werkgevers en vakbonden. Al snel tekende zich een mogelijke koehandel af. Hier wat inleveren om daar wat te vangen. Dat bleek duidelijk uit het door de vakbeweging voorgelegde eindbod. Inleveren op de verhoging van de AOW leeftijd, zou de mogelijkheid voor indexatie kunnen verhogen. Daarbij werd de redenering van het kabinet als waar aangenomen dat de pensioenen en de AOW op termijn niet betaalbaar zouden blijven. Kortom, zo zou gefaseerd het pensioenstelsel toch de nek omgedraaid kunnen worden.

Geen verslechteringen
Een antwoord op dit kwartetten, is de vierde eis: we accepteren geen verslechteringen. Wellicht niet de meest offensieve eis en ook wel heel algemeen geformuleerd. De strekking is echter volstrekt helder: zo worden de eisen aan elkaar verbonden en daarmee worden alle vakbondsleden in een gezamenlijke strijd gebracht. De havenarbeiders hebben meer belang bij eerder stoppen met werken, net als bouwvakkers, zorgmedewerkers en schoonmaaksters bijvoorbeeld. Terwijl de senioren die al met pensioen zijn, een einde willen maken aan de inkomensachterstand als gevolg van het feit dat de pensioenen al ruim tien jaar niet meegaan met de prijsstijgingen. Indexatie dus.
Door deze vierde eis centraal te stellen en geen misverstand te laten bestaan over waar de grenzen liggen, wordt voorkomen dat Rutte 3 de vakbeweging uiteendrijft en alsnog de omvorming van het pensioenstelsel weet door te drukken.

Akkoord, de eis van geen verslechteringen is algemeen en defensief. Bovendien is er een terugkerende kwestie of de eerdere verhoging van de AOW leeftijd niet snel teruggedraaid moet worden naar 65. Maar zo zijn er meer offensieve eisen te formuleren. Eisen die zeker niet aan bod komen, wanneer Rutte erin slaagt de broze vakbondsmacht die na de overlegbreuk ontstaan is, te kraken. Een reden temeer om het niet accepteren van verslechteringen voorop te zetten, ook al omdat deze eis alles bevat om het pensioenstelsel te redden, het laatste restant van de bijna afgebroken verzorgingsstaat. Dus: Red het pensioenstelsel!

Door: Sjarrel Massop/Solidariteit.nl
Gepubliceerd: 21 januari 2019
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.298 seconden