Vraag UPDATE: Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 8 maanden geleden #50968 door gnor
Integraal
www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/premi..._mchannel=nieuwbrief
Pensioenen niet verhoogd, premie stijgt verder in 2018

ABP kan zoals verwacht de (opgebouwde) pensioenen in 2018 niet verhogen. Daarvoor is de financiële situatie niet voldoende. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt verder in 2018. De premie wordt 22,9%, deze is nu 21,1%. Dat heeft het ABP-bestuur vandaag besloten. Daarbij is rekening gehouden met het advies van het verantwoordingsorgaan.

Waarom stijgt de premie in 2018?
De premie stijgt vooral door het meerjarige premiebeleid dat ABP vorig jaar aankondigde. Dit leidt tot een structureel hogere premie vanaf 2017. Met de premiestijging in 2018 wordt de volgende stap gezet en in 2019 volgt de laatste stap. De premiestijging is nodig omdat pensioen duurder is geworden door de lage rente en het feit dat we steeds ouder worden. De wijzigingen in de middelloonregeling als gevolg van de vereenvoudiging van de regeling, hebben ook een verhogend effect op de premie. De stijging van de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 jaar zorgt weer voor een verlaging van de premie. Bij elkaar genomen betekent dit dat de premie stijgt van 21,1% naar 22,9%. Overigens komt de premie voor Anw-compensatie te vervallen, omdat de regeling zelf in 2018 vervalt. In 2017 bedroeg deze premie 0,4%.

Wat betekent de premiestijging voor mij?
Voor een deelnemer met een maandinkomen van € 3500 bruto betekent de verhoging van de premie in 2018 dat hij per maand ongeveer € 8 netto meer betaalt.

Premie militairen
De premie voor de eindloonregeling (militairen) wordt binnenkort bekend gemaakt.

Geen indexatie
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2018 niet verhogen. Daarvoor was de beleidsdekkingsgraad van 100,2% op 31 oktober 2017 niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn. ABP schat in dat er de komende vijf jaar ook niet of nauwelijks ruimte ontstaat om het pensioen te verhogen.

Kans op verlagen pensioenen
De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen is inmiddels klein geworden. Voor de komende jaren blijft die kans wel aanwezig. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft, is verlaging van de pensioenen noodzakelijk.

<Alles wat we al wisten dat zou gebeuren. Allemaal als-en. Als mijn tante een wieltje tussen de benen heeft, is het een kruiwagen>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 8 maanden geleden #50909 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...hoging.9575763.lynkx ?

Ambtenarenpensioenfonds ABP verhoogt de pensioenen in 2018 niet.
Volgens het fonds is de kans dat de pensioenen in de komende vijf jaar verhoogd zullen worden, vrijwel nihil. De premie stijgt wel met 1,8 procent.Het ABP stelt dat ook de kans op een pensioenverlaging in 2018 klein is. Maar, zo tekent het pensioenfonds daarbij aan, de kans op een verlaging blijft de komende jaren wel aanwezig. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2 procent blijft, is verlaging van de pensioenen noodzakelijk.

<In feite kletst men maar wat aan. Het kan alle kanten op behalve de goede.>

Volgens het ABP is de premiestijging nodig omdat het pensioen duurder is geworden door de lage rente en het feit dat mensen steeds ouder worden. (opm. gnor:Nog maar kort geleden blek dat toch anders)
Ook heeft de verschuiving van eindloonregeling naar middelloonregeling een verhogend effect op de premie. Daar staat tegenover dat de stijging van de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar weer een verlagend effect heeft.

<De bedoeling was, zo werd het toen verkocht, dat de middelloonregeling goedkoper zou zijn omdat de eindloonregeling voor de uitbetaling meer verplichtingen zou geven. Nou rekenen, rekent u maar nergens op.>

De dekkingsgraad van het ABP – de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds – bedraagt momenteel 103,7 procent. De pensioenfondsen gaan echter bij het besluit om de pensioenen al dan niet te verhogen uit van de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Die staat momenteel bij het ABP op 100,2 procent. Om de pensioenen de kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110 procent zijn. Volgens het ABP zal dat er naar alle waarschijnlijkheid de komende vijf jaar niet inzitten.

Conclusie
Het ABP heeft, net als andere fondsen, de opdracht om te matigen. De economie zou goed draaien, maar de bedoeling om daar ook al die deelnemers van te laten profiteren, is al lang verlaten. Er spelen geheel andere belangen dan die van de deelnemers.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 9 maanden geleden - 4 jaren 9 maanden geleden #50538 door gnor
www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/dekki...idelijk-stijgen.aspx ?

In het derde kwartaal zette de geleidelijk stijgende trend van de dekkingsgraad door.
De actuele dekkingsgraad steeg naar 103,3%.
De beleidsdekkingsgraad was 99,3%.
Maar dat betekent niet dat we ons stelsel kunnen laten zoals het is. De arbeidsmarkt is veranderd en deelnemers stellen andere eisen. Aanpassing van het stelsel blijft hard nodig willen we onze deelnemers ook in de toekomst een robuust en goed pensioen kunnen bieden.

Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag ABP geleidelijk de pensioenen verhogen.

We schatten nu in dat we de komende 5 jaar de pensioenen niet of nauwelijks kunnen verhogen.
De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen is inmiddels klein geworden. Voor volgende jaren blijft die kans zeker aanwezig.

Dat is het geval als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft. Voor waardeoverdracht is een beleidsdekkingsgraad van 100% nodig. Die stand is nog niet bereikt.

De lichte verbetering van de financiële situatie komt vooral door het beleggingsrendement. De verplichtingen bleven gelijk met 383 miljard euro. Het rendement over het derde kwartaal was +7,3 miljard euro (1,9%). Sinds begin 2017 is het totale rendement 14,7 miljard euro (3,9%).

<Laat het even op u inwerken. En zie de stijgende prijzen en belastingen. Het zuur zit al hoog in de strot. De kans op zoet is net zo groot als dat een roetveegpiet weer gewoon zwarte piet wordt.>

aanv.
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...nitief.9573794.lynkx ?
Nadat er eerder dit jaar een akkoord was over het eenvoudiger maken van de pensioenregelingen voor onder meer ambtenaren, heeft de pensioenkamer dit nu definitief gemaakt. Over ruim twee maanden, per 1 januari 2018, gaat bijvoorbeeld de rekenleeftijd van 67 naar 68. ‘Door het vereenvoudigen van de regeling ontstaan er verbeteringen, maar ook een aantal versoberingen,’ waarschuwt ambtenarenpensioenfonds ABP.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 4 jaren 9 maanden geleden door gnor. Reden: aanv. BB
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 10 maanden geleden #50343 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...rwater.9572596.lynkx ?

Het gaat iets beter met de pensioenfondsen, de gemiddelde dekkingsgraad is aan het stijgen. Ook bij het ambtenarenpensioenfonds ABP gaat het een fractie beter, al is de dekkingsgraad met 101,1 ruim onder het gemiddelde van 108 procent. (opm.gnor- zie vorige bijdrage toen was het hoger nl. 101,3- die bestuurders gaan uit van domme mensen met een korte termijn geheugen van een pinda)
Een verlaging van de pensioenen is dus nog steeds een mogelijkheid waar rekening mee gehouden wordt. Indexering, oftewel een verhoging van het pensioen zit er de komende jaren vrijwel zeker niet in.
Het feit dat mensen steeds ouder worden is een belangrijke factor. Gepensioneerden krijgen daardoor een aantal jaren langer pensioen uitgekeerd dan berekend was.

<Alsof dat in de vorige eeuw niet te voorzien was. O.a. de medische wetenschap en de ontwikkelingsgeneeskunde maakten sprongen. De verzorging werd (toen) beter>

Maar een belangrijker oorzaak is de huidige rente. ‘We hebben een stelsel waarin we een uitkering toezeggen. Voor de komende 60 jaar moeten we berekenen of we de pensioenverplichtingen kunnen nakomen. En dat moeten we doen met de huidige lage rente. Dat is de Achilleshiel van dit stelsel.

<Hier geldt in principe hetzelfde. er liggen berekeningen, die door de crisis konden en moesten worden bijgesteld. Dan ga je niet stellen dat we nu voor de komende 60 jaar moeten gaan rekenen. Die lage rente hebben we te danken aan de ECB maaar dat mag natuurlijk niet benoemd worden.
Overigens is het Abp al in 1922 opgericht en het kon nooit op. Reden waarom opeenvolgende kabinetten er voor konden zorgen dat het Abp in 1990 een schuld had van 30 miljard gulden. Als je dus een negatief kapitaal hebt, dan ga je - ondanks alle geleuter over vergrijzing enz.- gewoon fors achteruit en kom je de klap zonder bijpassing door het Rijk van "geleend"geld altijd tekort.>

Frank Driessen, van Aon Hewitt over het gemiddelde van alle pensioenfondsen van Nederland wijst erop dat de gemiddelde dekkingsgraad nu circa 10% hoger ligt dan vorig jaar op 1 oktober. ‘Maar er komen nog spannende maanden aan. Eventuele aanpassingen van het ECB-rentebeleid en de Brexit-onderhandelingen kunnen hun weerslag hebben op de rentemarkten. Pas dan zal blijken of ook de grote fondsen uit de gevarenzone kunnen komen.’

Conclusie
Eventuele indexering stoppen we in de lade onvoorzien.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 1 week geleden #49734 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...eweken.9568614.lynkx ?

Het gaat beter met de pensioenfondsen, de dekkingsgraad gaat weer langzaam omhoog. Bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, waar alle ambtenaren zijn aangesloten, is de dekkingsgraad gestegen naar 101,3 procent. De beleidsdekkingsgraad was 96,3 procent. Toch blijft de situatie penibel: ‘De kans dat ABP de pensioenen in 2018 of volgende jaren moet verlagen blijft aanwezig’, aldus ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

Er wordt al geruime tijd gediscussieerd over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Dat is nodig om het hele systeem ondanks veranderingen in de samenleving toch toekomstbestendig te houden. In die discussie lijkt vooralsnog veel belangstelling te bestaan voor een systeem waarbij mensen een persoonlijk pensioenpotje opbouwen maar waar toch collectief gedeelde risico's blijven bestaan.

<Allemaal aardig hoor die discussie maar als Nederland dichtslibt en de bijdragen van deelnemers zowel als uit beleggingen lopen niet in de pas dan
wordt dit een perpetuum mobile. Daarnaast smelt het pensioen onder de Europese zon>

De dekkingsgraad kruipt langzaam verder omhoog en dat is op zich positief. ABP ziet wel de noodzaak van modernisering van ons pensioenstelsel en steunt daarom de inmiddels bekende contouren van het SER-plan. Ik hoop van harte dat het nieuwe kabinet de juiste randvoorwaarden schept om dit mogelijk te maken.’ aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

<Weet u wat mij altijd zo heeft verbaasd? Waarom bestaat het bestuur niet uit gepensioneerden, zij hebben nl. gelijkgerichte belangen als de deelnemers.
Van aangewezen bestuurders kun je dat niet met droge ogen zeggen>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 1 week geleden #49728 door katertje
Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na maanden stabiel te zijn geweest, in juli gestegen naar 107%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 102% naar 103%.
Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

“Vergeleken met een jaar geleden staan de fondsen er een stuk beter voor,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer van Aon Hewitt. Hij wijst erop dat de gemiddelde dekkingsgraad nu 10% hoger ligt dan vorig jaar op 1 augustus. “Maar er komen nog spannende maanden aan. Eventuele aanpassingen van het ECB-rentebeleid en de Brexit-onderhandelingen kunnen hun weerslag hebben op de rentemarkten. Pas dan zal blijken of ook de grote fondsen uit de gevarenzone kunnen komen.”

Fondsen nog niet uit gevarenzone
Met een gemiddelde beleidsdekkingsgraad van 103% heeft een substantieel aantal fondsen nog een dekkingsgraad die onder het minimaal vereiste ligt van 104,3%. Dat geldt ook voor een aantal grote fondsen. De vier grootste fondsen noteerden eind juli dekkingsgraden van 96,3% (ABP), 94,2% (PFZW), 95,9% (PME) en 96,6% (PMT). Het risico op kortingen lijkt daar nog niet afgewend en indexatie is nog steeds niet in zicht. ....

lees verder: www.aon.com/netherlands/persberichten/20...enfondsen-stijgt.jsp
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 3 maanden geleden #48952 door gnor
www.plusonline.nl/pensioen/5-misverstanden-over-ons-pensioen ?

1. Pensioenfondsen bezitten miljarden; ons pensioen kan best omhoog.

Doordat wij gemiddeld steeds langer leven, moeten de fondsen steeds meer geld voor ons oppotten. Pensioenfondsen worden door de overheid gedwongen met een lage rente te rekenen. Volgens veel economen is dat verstandig, maar daardoor moeten de pensioenfondsen nu wel ieder jaar 100 miljard euro toevoegen aan hun reserves. Of beter gezegd: aan ónze reserves. Daardoor kan het pensioen dus niet omhoog.

2. Ouderen worden beroofd van hun pensioen.

Veel pensioenen zijn gekort, iets wat je als gepensioneerde alleen maar tandenknarsend kunt ondergaan.
Mocht het enige troost bieden: iedereen krijgt ermee te maken. Want als de fondsen vanwege de tegenvallende rente-inkomsten moeten korten op de pensioenen, tast dit niet alleen de uitkeringen van de huidige gepensioneerden aan. Het verslechtert ook de toekomstige pensioenen voor jongeren.

3. Ouderen bijten nu op een houtje.

Gepensioneerden waren in het verleden relatief arm.
Om de koopkracht te versterken werden 65-pluskaarten ingevoerd en belastingvoordelen voor lager betaalden.
Er werd geld van rijk naar arm gebracht. Met succes.
Nu zijn de meeste 65-plussers niet zo arm meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse babyboomers, geboren na 1945, zijn inmiddels de rijkste bevolkingsgroep geworden. Zij hebben gemiddeld zowel hoge inkomens als flinke vermogens.

< 65-plus voordelen zijn er in mindere mate. Het is appelen en peren door inkomens en vermogens op een hoop te gooien. Vaan de stenen van je huis is het moeilijk soep te koken voor de medeburgers uit de gaarkeukens.>

4. Heb ik dan voor niets pensioenpremie betaald?

Niet voor niets, maar wel voor andere verwachtingen. Bij het berekenen van je pensioenpremie gingen de pensioenfondsen uit van een bepaalde rente (en dus van een bepaalde renteopbrengst). Die valt tegen. Ook gingen de fondsen uit van een bepaalde levensverwachting. Die valt mee, want we worden ouder.

<Heel simpel gesteld. De fondsen hebben zitten slapen, ze lieten zich plukken door het Rijk en daarnaast hebben ze niet opgelet dat de medische wetenschap mede aan de basis staat van het ouder worden.>

5. De rente stijgt alweer, dus het pensioenprobleem waait wel over.

De financiële wereld houdt er rekening mee dat de lage rente nog wel enkele jaren kan aanhouden. Bovendien leven Nederlanders steeds langer, waardoor de kosten voor de pensioenfondsen blijven stijgen. Dus ja: de rente stijgt. Maar de pensioenproblemen waaien daardoor niet zomaar over.


<De grootste fout in dit artikel. Er wordt geen syllabe besteed aan de soms enorme winsten die de fondsen maken met beleggingen .
Voorts ook geen enkel woord over het graaien door de diverse overheden.
Tot slot niets over het traditioneel stemmen van ouderen die veelal aan een vorm van jeugd-alzheimer lijken te lijden.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 5 maanden geleden #48320 door katertje
Een hartekreet van een oudere


Dag M, hoe gaat het met je? Is dit volgende (kinkhoest) ook een reden om de grenzen te sluiten? Er wordt ongecontroleerd binnengehaald en de belasting op allerlei sociale voorzieningen zijn onbetaalbaar aan het worden. Vooral de ‘gratis’ verstrekte gezondheidszorg kan door verplicht verzekerden en vooral de ouderen niet meer betaald worden.
 
Laat de heer Wilders niet alleen het asielprobleem aanpakken, maar ook de ernstige misstanden bij verzekeraars. De woekerpolissen (Dijsselbloem vond het te ingewikkeld om op te lossen) en geloof me de woekerpensioenen komen eraan, zeker als de VVD weer gaat regeren. De verzekeraars hebben een volgende melkkoe nodig. De individuele pensioenopbouwers (veel ZZP-ers) worden wettelijk verplicht hun oudedagvoorziening te regelen bij verzekeraars en wat zit er dan in de individuele pensioenpot?  Wat zijn de kosten en vooral wat zijn de rendementen? Hou ook de banken in de gaten. Dit zijn de roofridders van de tegenwoordige tijd!
 
Wie controleert dit? Onze controle instituten van AFM, tot NMa en de Pensioen & Verzekeringskamer, De Centrale Bank, Justitie en Rechterlijke Macht en al helemaal niet onze volksvertegenwoordigers (of volksverlakkers?). Ze zijn er om alle misstanden onder het tapijt te vegen, uit de wind te houden en bestuurders die criminele activiteiten ontplooien zoals Niek Hoek van Delta Lloyd niet vervolgen welke gespaard worden door het O.M. en vervolgens een strafvervolging kunnen afkopen.

Uit de betaalde premie van hun klanten! Hoe gek zijn we geworden in Nederland!
M.v.g. Paul

bron: Silvia Videler
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 6 maanden geleden - 5 jaren 6 maanden geleden #48206 door gnor
*
www.plusonline.nl/pensioen/gepensioneerd...emie-werknemers?mt=c

De problemen bij de pensioenfondsen komen niet alleen door de lage rekenrente, maar ook doordat de premie die werknemers betalen te laag is. Dat zeggen economen Lans Bovenberg en Bernard van Praag. De twee bieden een andere kijk op de pensioenproblematiek.

Nu betalen werkenden volgens een rapport van De Nederlandsche Bank 16 procent te weinig pensioenpremie voor het pensioen dat ze later mogen verwachten. In andere woorden: voor elke euro pensioen die werknemers opbouwen betalen ze 84 cent.

Die lage inleg heeft gevolgen voor de pensioenen van gepensioneerden, beweren Bovenberg en Van Praag: “Werkenden betalen te weinig voor hun pensioenopbouw en dat gaat direct ten koste van de financiële positie van pensioenfondsen. Daar draaien gepensioneerden voor op. Ze subsidiëren de pensioenopbouw van werkenden.”Bron: DFT

<Dit is die befaamde sigaar uit eigen doos bekokstoofd door de vakbonden en het kabinet. De jongere werkenden zouden een hoger salaris krijgen door minder afdracht van pensioenpremie. Op zich lijkt dat leuk maar het hogere deel aan inkomen wordt direct belast zodat de Staat direct flink rijker wordt. Dat is voorgerekend maar toch zette men door. Dank u wel vakbonden dat u afscheid heeft genomen van degenen die er eens voor hebben gezorgd dat u kon bestaan en zelfs uw bestaan nog kon opvrolijken.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 5 jaren 6 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 6 maanden geleden #48121 door gnor
www.elsevier.nl/economie/achtergrond/201...e-generaties-443539/ ?

Het pensioen van jongere generaties valt 30 procent lager uit als de rekenrente wordt verhoogd. De ouderenpartij 50Plus, PVV en SP pleiten voor een hogere rekenrente, die wordt gebruikt om te berekenen of pensioenfondsen in de toekomst voldoende geld in kas hebben om de pensioenen te kunnen uitkeren. Aldus CPB en stas Klijnsma (PvdA).
Een hogere rekenrente heeft een gunstig effect op de dekkingsgraad van pensioenfondsen.

<Waarom kan er wel een fictief rendement (rekenrente) zijn bij de inkomstenbelasting?>

Daarvan profiteren oudere generaties, terwijl jongere generaties uiteindelijk in de problemen kunnen komen, omdat de werkelijke rente zal afwijken van de rekenrente.Geen goed idee dus, concludeert staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Kamer.‘
Zoals het CPB laat zien,’ schrijft Klijnsma, ‘leidt het verhogen van de rekenrente ertoe dat een deel van het pensioenvermogen dat nu is gereserveerd voor de financiering van het toekomstige pensioen van jongeren, op de korte termijn gebruikt kan worden voor de indexatie van het pensioen. Dat komt met name ten goede aan oudere deelnemers.’

<Zoals ik kortgeleden hier aangaf, maakte het ABP een rendement van ruim 9% en desondanks meldt men de pensioenen niet te kunnen verhogen, misschien zelfs alsnog te moeten verlagen. Ze verzwijgt, dat de jongeren die nu een pensioen opbouwen, juist door haar maatregelen een lager pensioen krijgen. Ze worden namelijk net als de ouderen ook niet geïndexeerd, tijdens de opbouw van hun pensioen. Daardoor krijgen ze later ook een lager, niet geïndexeerd pensioen.
Mede met dank aan de vakbonden die van mening waren dat de werkenden best wat van hun toekomstig pensioen konden inleveren door een sigaar uit eigen doos, door nu een fractie hoger (en belastbaar) inkomen te hebben. De onafhankelijkheid c.q. het nut van bonden wordt steeds twijfelachtiger.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 6 maanden geleden #48095 door gnor
'Financiële situatie ABP nog niet op niveau waar we willen staan'

Ik ben blij dat we de pensioenen in 2017 niet hoeven te verlagen. Tegelijkertijd moet ik daarbij zeggen dat de kou niet uit de lucht is. Verlagingen in de komende jaren zijn niet uit te sluiten. De financiële situatie is nog steeds niet op het niveau waar we willen staan. De grilligheid van de renteontwikkeling is daarin heel bepalend’, aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

ABP schat nu in dat het de komende 5 jaar het pensioen niet of nauwelijks kan verhogen. De kans dat ABP de pensioenen in 2018 of volgende jaren moet verlagen blijft aanwezig. Dat is aan de orde als eind 2017 de actuele dekkingsgraad onder de kritische grens zakt. Of als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft.

<Na het zuur kwam het zoet. De crisis is volgens MSM voorbij. Stempt VVD.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 7 maanden geleden - 5 jaren 6 maanden geleden #47829 door katertje
Ze hebben het alsmaar over een nieuw pensioensysteem. Ik zou niet weten waarom. Dit systeem heeft al 60 jaar bewezen zeer goed te werken, als de politiek zich er maar niet mee bemoeit.

Maar dat doen ze.
We worden doodgegooid met de mantra dat ons huidige pensioensysteem kraakt in zijn voegen en we aan een grondige herziening toe zijn. We moeten naar een nieuw pensioensysteem. Maar nu niet meer op collectieve maar op individuele basis. Dus met eigen, individuele pensioenpotjes. Niet alleen Klijnsma, en die Van Weijenberg van D66 roepen dat, maar ook mensen van De Nederlandsche Bank en die mevrouw van de Autoriteit Financiële Markten zetten de toon. En allemaal schreeuwen ze om het hardst dat pensioenen beter in eigen pensioenpotjes, naar eigen pensioenspaarrekeningen kunnen gaan. 

U moet het mij niet kwalijk nemen maar dan gaan bij mij de alarmbellen af. Waarom willen ze dat? Ik wil dat niet, en ik neem aan het merendeel van pensioenspaarders- en trekkers ook niet. Wie dan wel?

Mensen die daar financieel voordeel bij hebben, zoals commerciële verzekeraars

Ik "zag het licht" door het bericht van gnor, die van het ABP bericht had gekregen dat het ABP in 2017 niet hoefde te korten. Ondertekend door Mevr. Corinne Wortman-Kool, oud EU-parlementariër die in Brussel het pensioendossier behartigde en daar groot voorstander was (lobby?) van een nieuw pensioensysteem. En nu natuurlijk niet voor niets naar Nederland gegaan. Kom ik zo op terug...

De Nederlandse Bank is door de overheid gevraagd over de schouders van bestuurders van de stichtingen pensioenfonds mee te kijken of ze geen gekke streken uithalen met het geld en de Autoriteit Financiële Markten is gevraagd erop toe te zien dat de pensioenfondsen de deelnemers op een correcte en begrijpelijke manier informeren.

Prachtig ! Maar ik kan me niet herinneren dat de overheid deze toezichthouders gevraagd heeft om beleid van de pensioenfondsen te gaan bepalen of aan te sturen.

Komen we terug bij mevrouw Wortman-Kool van het ABP. Is die niet ook commissaris bij Aegon? En die mevrouw van de Autoriteit Financiële Markten...was die vroeger niet directeur van Nationale Nederlanden Pensioenen?
Commerciële verzekeraars. BINGO !
Laast bewerkt: 5 jaren 6 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.