Vraag pensioenfondsen zullen nederdalen ter helle

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 8 maanden geleden #44078 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...enaren.9503891.lynkx

Veel ambtenaren maken zich grote zorgen over hun pensioen. Een te lage dekkingsgraad, schommelende premies en angst voor krimpende pensioenen maken ze nerveus. Volgens deskundigen is dat niet onterecht. ‘We moeten inderdaad wantrouwend zijn als het gaat om de manier waarop de overheid met ambtenarenpensioenen om gaat,’ verzekert professor Bernard van Praag ons. ‘Ambtenaren bouwen nu te weinig rechten op en ze worden in de toekomst hoe dan ook gekort.’Terwijl de dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds ABP met 99,3 procent momenteel onder de wettelijke grens van 110 procent is, gaat de pensioenpremie voor ambtenaren binnenkort flink omlaag. Maar er wordt vervolgens ook weer een herstelpremie ingevoerd om het ABP uit de financiële problemen te halen.

Volgens de professor doet het de zaak niet goed dat de overheid meerdere petten draagt in deze kwestie. ‘De slager keurt in feite zijn eigen vlees. De staat is zowel wetgever, toezichthouder én werkgever, De Nederlandse Bank speelt wat dat betreft onder een hoedje met het Ministerie van Financiën. De staat spint gewoon garen bij lagere premies, dat betekent namelijk minder loonkosten.
‘De FNV heeft natuurlijk gewoon gelijk,’ zegt professor Van Praag. ‘De lagere pensioenpremie zoals afgesproken in het cao-akkoord is een sigaar uit eigen doos. Dit tijdelijk dempen van de premies is een raar fenomeen. Je kunt op je vingers natellen dat dat niet goed gaat.’

<Steeds meer blijkt dat lachebekje Plasterk rijp is voor de sloop; hij komt niet door de APK.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 8 maanden geleden - 6 jaren 8 maanden geleden #43991 door katertje
*

Plasterk valt met greep in ABP-kas in zijn eigen mes.

Plasterk van de maak-ouderen-een-kopje-kleiner-partij, de PVDA, die zich struikelend door deze kabinetsperiode beweegt heeft zichzelf in de voet geschoten door ambtenaren een loonsverhoging te geven, die betaald wordt uit de pensioenpot. (...!...)

Het was een sigaar uit eigen doos, omdat de loonstijging die ambtenaren nu krijgen, wordt betaald uit een verlaging van hun pensioen straks. Broekzak, vestzak dus.

Het pensioenfonds van ambtenaren, het ABP, mag en kan de pensioenpremie niet zoveel verlagen als nodig is om de loonsverhoging te kunnen betalen, zo blijkt vandaag, omdat het fonds anders in conflict komt met De Nederlandsche Bank, die er op toeziet dat een fonds voldoende reserves moet houden om ook in de toekomst aan zijn verplichtingen te voldoen.

Eigenwijs Plasterk valt dus in zijn eigen mes en moet nu minstens 50 miljoen euro elders vinden, maar volgens deskundigen wordt het veel meer. Verbazingwekkend dat de ambtenaren er zo gemakkelijk mee akkoord gaan dat hun linker zak wordt gerold om hun rechter zak te vullen.

Gnor schreef al eerder dat dit kabinet ten aanzien van pensioenen een beleid voert dat niet deugt.

-
Bijlagen:
Laast bewerkt: 6 jaren 8 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 2 weken geleden #43136 door gnor
Effect onderhandelaarsakkoord voor 65-plussers waarschijnlijk beperkt

<Waarschijnlijk wint het Nederlands voetbalelftal de wereldcup. Net zo een achterlijke kop boven een verhaal.>

Het onderhandelaarsakkoord dat vertegenwoordigers van overheidswerkgevers en drie van de vier vakcentrales op 10 juli sloten, gaat uit van een lagere premie en leidt dus tot versobering van het pensioen. Dat concludeert ABP als het kijkt naar de pensioenonderdelen uit het onderhandelingsakkoord.
In het onderhandelingsakkoord zijn afspraken gemaakt over een stijging van de lonen en een wijziging van de pensioenregeling, die leidt tot een verlaging van de pensioenpremie.

De pensioenen worden in de toekomst niet meer aangepast op basis van de loonontwikkeling maar op basis van de prijsontwikkeling.

De versobering van de regeling als gevolg van het onderhandelaarsakkoord werkt op termijn voor jongeren, die nog het meeste pensioen gaan opbouwen, het sterkst door, en leidt naar verwachting tot een daling van hun pensioen. Naarmate de leeftijd vordert is het effect kleiner, maar toch duidelijk. Voor 65-plussers zijn de effecten naar verwachting beperkt.
ABP is als uitvoerder van de pensioenregeling geen onderhandelingspartij. De sociale partners voerden deze onderhandelingen en geven vorm aan de diverse cao’s voor de ambtenaren.
De werkgevers en werknemers in de Pensioenkamer zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling en wijzigingen daarin.
Het ABP-bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en het bepalen van de definitieve kostendekkende premie voor die regeling eind november dit jaar. Dit op basis van de dan geldende rente.

< Eerst was het pensioen gebaseerd op eindloon. Toen werd het gebaseerd op middelloon. Nu niet meer op loonontwikkeling maar op prijsontwikkeling.

We weten allemaal dat de prijsindexcijfers zo manipuleerbaar zijn als wat. Zeker omdat het CBS aan de leiband loopt van het Kabinet. Het CPB is nog een graadje erger.

Wat in deze opvalt is dat ABP aangeeft dat de toekomstige pensioenen van thans de jongeren, ondanks meer premiejaren, lager zullen zijn. Dit betekent dat de vakbonden, niet gehinderd door enige kennis maar slechts gericht op vermeende korte termijnwinst, er in de woorden van Herman Kuiphof weer zijn ingetuind. Wie de jeugd heeft, heeft geen toekomst.>

ABP heeft op 30-6-2015 een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin beschrijven we hoe we de financiële situatie proberen te herstellen. Door de nieuwe pensioenregels was ons oude herstelplan vervallen.
Maar de financiële situatie van ABP is nog onvoldoende (opm.Gnor: t.o.v. wat?).
Daarom moesten wij een nieuw herstelplan indienen. In het herstelplan van 2015 staat hoe ABP de financiële situatie in 12 jaar tijd kan herstellen. Dit betekent dat eind 2026 de beleidsdekkingsgraad ongeveer 128% moet zijn. Dit is in lijn met de nieuwe regels voor pensioenfondsen.
Heeft ABP een lagere beleidsdekkingsgraad dan 128%, dan is sprake van een tekort.
In het herstelplan staan de maatregelen die het bestuur neemt om het tekort weg te werken. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ABP ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij DNB. In het herstelplan benoemen we de elementen die van invloed zijn op de financiële situatie van ABP, zoals de hoogte van de premie, de uitkering van de pensioenen, verhoging of verlaging van de pensioenen, de hoogte van de rente en het verwachte rendement. Deze zijn tot en met 2026 berekend. Uit onze berekeningen komt naar voren dat onze financiële situatie dan hersteld is. Ontwikkelt de financiële situatie zich zoals we verwachten op basis van het herstelplan? Dan hoeven we geen drastische maatregelen te nemen de komende jaren. We verwachten dat we de pensioenen niet hoeven te verlagen, maar dat is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Als het de komende 5 jaar economisch slechter gaat, is de kans op verlaging heel reëel.

<Men heeft het enkel over mogelijke verlaging en niet over niet indexeren dus stabiliseren; laat staan toenemen.
Typerend dat men iets een herstelplan noemt. Ik hou het op verbeterplan want herstel doet me denken aan herstelbetalingen die moeten worden verricht aan de Staat/Staten. Dat zit er n.m.m. dik in. Voorheen was 105% de dekkingsgraad. In hun pizzavolle hersenen hebben de onderhandelaars er een beleidsdekkingsgraad van gemaakt. Allemaal om het voor de gewone burger nog onbegrijpelijker te maken. Klap is natuurlijk dat die dekkingsgraad 128% is geworden.

Hier van uitgaande kunnen we gerust stellen dat dit een onhaalbare zaak is nl. meer dan een kwart meer dan noodzakelijk om aan je verplichtingen te kunnen voldoen. M.i. is hier sprake van een voorzet a la Griekenland om de fondsen te dwingen te doen wat de EU wil.
Op termijn betekent dit ontmanteling van de pensioenfondsen en generaliserende armoede in ook Nederland.
Las ik vanmorgen nog in de krant een artikel over een man die zo graag na zijn 65e wilde doorwerken. Als zelfstandige had hij geen pensioen (aanvulling op de AOW) kunnen/willen opbouwen. Hij werkt langer door om later zijn AOW te krijgen en een hogere AOW te krijgen. Hij is dus voorstander van een flexibele AOW.
Dat mag hij zijn, maar hij moet er niet van uit gaan dat we allemaal zo gestoord zijn om na 65 nog graag te willen werken. Na arbeid, komt rust en daarna gaan we gelukkig maar allemaal deaud.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.