Vraag Kabinet:pensioenstelsel op de schop

Meer
7 jaren 5 dagen geleden - 7 jaren 5 dagen geleden #43211 door katertje
Al gaat ze met haar eigen partij in galop op de afgrond af, voor PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma is er geen reden om vaart te minderen bij de afbraak van het pensioenstelsel. Officieel moet het op de schop om het “eerlijker” te maken, maar in feite is het natuurlijk gewoon een hunkering naar het grote geld. Het spaartegoed in de pensioenkas loopt op tot zo’n 1400 miljard, geld van u en mij. Klijnsma breekt zich het hoofd over de vraag hoe ze een deel van dat geld in de richting van overheid en verzekeringsmaatschappijen kan schuiven en dat heet dan hervorming.

Haar ware aard

Iets van haar ware aard verraadt de PvdA-diva in het Financieel Dagblad van deze week. Belastinggeld of pensioengeld, het blijft gemeenschapsgeld zegt ze. Horen we dit nu goed? Kent de bewindsvrouwe niet het verschil tussenmijn en dijn? Pensioen is UITGESTELD loon. Een deel daarvan wordt belasting als dat uitgestelde loon als pensioen wordt uitbetaald. Vóór die tijd is die spaarpot volgens de geldende afspraken dus gewoon van de pensioendeelnemers. Klijnsma toont met deze uitspraak iets van haar heimelijke zieleroerselen.

Ze droomt van nationalisatie

Ze droomt van een gedeeltelijke onteigening of nationalisatie van de pensioenopbrengsten ten faveure van de staatskas. Dan kunnen ze in Den Haag gewoon doorgaan met het verbrassen van miljarden aan mislukte projecten. Natuurlijk moet je voor zo’n ingreep een goede reden bedenken en die hebben haar communicatieadviseurs haar ingefluisterd: jongeren betalen naar verhouding teveel pensioenpremie en ouderen te weinigen dat is volgens Klijnsma niet eerlijk. Daarom wil ze de lasten voor jongeren verlagen en die van ouderen verhogen. Ooit noemde de PvdA het delen van lusten en lasten “solidariteit”, zoals ouderen op tal van andere terreinen solidair zijn met jongeren. Maar die term is uit. Juridische deskundigen hebben Klijnsma er al op gewezen dat leeftijdsdiscriminatie wettelijk verboden is en ze dus helemaal geen onderscheid mag maken tussen jong en oud. In strijd met EU-regels. Waar Klijnsma verschijnt, gerechtigheid en realiteitszin verdwijnt.

Het wordt een puinhoop

Ze legt met haar hervormingen de basis voor een puinhoop, waarvan de omvang pas zichtbaar is als ze zelf alweer lang van haar pensioen geniet. O ja: dat wordt wel betaald door ONS burgers, want de dames en heren politici zijn vergeten om voor hun eigen pensioen premie te betalen. Dat geld moet dus straks onttrokken worden aan de rijksbegroting…

Het gaat om 500 miljoen tot 1 miljard. Het is maar dat u het weet….Bij de aankomende “hervormingen” zal dat bedragje wel subtiel worden weggemoffeld.


De Pensioenleugen
Laast bewerkt: 7 jaren 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 2 weken geleden - 7 jaren 2 weken geleden #43144 door katertje
*
Volgens de Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een rekenfout gemaakt bij de voorbeeldberekening van de doorsneepremie voor pensioen. DNB wilde aantonen dat jongeren met de huidige rekenmethode worden benadeeld, terwijl de correcte rekensom uitwijst dat juist de ouderen de klos zijn. Volgens de docentenvereniging heeft DNB inmiddels erkend een fout te hebben gemaakt.

De rekenfout staat in de zogenaamde Occasional Studies die DNB een paar keer per jaar voor een breed publiek publiceert op dnb.nl. In deze studies diept DNB bepaalde onderzoeks- of beleidsthema verder uit om bij te dragen aan nationale en internationale beleidsdiscussies.

Het is best een pikante rekenfout omdat het kabinet onlangs bekendmaakte de doorsneesystematiek, waarbij jongeren meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen, te willen afschaffen. De jongeren zouden nu meer premie betalen dan opbouwen, terwijl voor ouderen het tegenovergestelde geldt.

Maar de docentenvereniging ziet het anders, de jongeren worden helemaal niet benadeeld: ‘De voorstelling van zaken door DNB dat de doorsneepremie de jongeren benadeelt, is principieel onjuist en een ernstig verkeerde voorstelling van zaken’, stelt de VDAB in zijn laatste nieuwsbrief (zie het laatste bericht).

In de DNB-berekening is namelijk geen rekening gehouden met een belangrijk vast onderdeel -de premievrijstelling voor de franchise waardoor DNB met het jaarsalaris in plaats van het pensioenopbouwend salaris rekende- waardoor de uitkomst nadelig voor jongeren uitkomt. De correcte berekening laat echter zien dat ‘de geïndexeerde pensioenopbouw van een jongere hoger is dan van een oudere en dus een jongere bevoordeelt’.

www.dnb.nl/nieuws/publicaties-dnb/dnb-oc...al-studies/index.jsp
www.vdab-talent.nl/VDAB-Nieuwsbrief/VDAB-Nieuwsbrief.pdf


-
Laast bewerkt: 7 jaren 2 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 4 weken geleden - 7 jaren 4 weken geleden #43104 door katertje
Het beleid wat door dit kabinet gevoerd wordt is zo vaak in tegenspraak met zichzelf. Nu weer met ons pensioenstelsel. Buiten onze wereldberoemde Deltawerken hadden we het beste pensioensysteem ter wereld. Dan denk je, dat wordt exporteren zoals we ook de kennis met de Deltawerken opgedaan, hebben geëxporteerd. Niet dus. Dan komen in Oiropa teveel koppen boven het maaiveld uit. Dus moet er aan ons pensioensysteem gesleuteld worden. En dat doet Klijnsma alias Beun de Haas. De ballen verstand van pensioenen, zoals bleek. Maar haar baantje betaald lekker en haar pensioen als politicus is prima geregeld. Dat is namelijk een aparte kaste, begrijpt u wel.

Vanavond een nieuwe aflevering van Zwarte Zwanen. Over pensioenen. En waar met poen, met echt geld, wordt gewerkt, daar is Goldman Sachs te vinden. Nu blijkt het wanbeheer van Goldman Sachs met Nederlands pensioengeld van het ABP en Pensioenfonds Vervoer veel groter dan gedacht. Omroep MAX heeft juridische documenten boven water weten te krijgen waar dat uit blijkt. Komt vanavond aan de orde.

Het ABP daagde Goldman in 2012 voor de rechter wegens misleidende informatie over rommelhypotheken die Nederlands’ grootste pensioenfonds tussen 2005 en 2007 van de Amerikaanse zakenbank kocht. De zaak werd twee jaar terug geschikt, waarbij Goldman geheimhouding bedong over zowel het bedrag als de aard van de aanklacht.

Uit rechtbankstukken blijkt dat het ABP Goldman ook van fraude en wanbeheer beschuldigde. Bovendien werden acht hoge zakenbankiers persoonlijk aangeklaagd, waaronder Daniël Sparks, chef van de hypotheekafdeling van Goldman Sachs. "Als gevolg van de valse verklaringen en verzwijgingen kocht eiser (het ABP) certificaten die veel risicovoller waren dan voorgespiegeld,” valt in de aanklacht te lezen. "Vanwege de slechte kwaliteit van de certificaten, heeft het ABP substantiële verliezen geleden."

Opzettelijk tekortschieten en fraude is ook de aanklacht van het Pensioenfonds Vervoer, dat 5,4 miljard euro liet beheren door Goldman. Het fonds leed t/m 2009 een slordige €250 miljoen schade omdat Goldman speculeerde op de prijsdaling van door de bank zelf verkochte financiële producten. Ook voerde de bank de uitdrukkelijke instructie van het pensioenfonds Vervoer om te investeren in risicovolle obligaties met een hoog rendement ver onder de maat uit. Ook hier werd geheimhouding afgesproken.

De rommelhypotheken leidden in 2008 tot een huizenbubbel en financiële crisis in de VS, die vervolgens ook ons land keihard trof. Goldman wordt als één van de boosdoeners gezien, net als andere grote zakenbanken. De bank is miljarden dollars kwijt via meerdere schikkingen.

Zowel het ABP als Pensioenfonds Vervoer deed geen aangifte van strafbare feiten bij Justitie. Volgens het ABP is dat ‘niet gebruikelijk’ in de pensioenwereld, zegt het fonds tegen MAX. Volgens het ABP is de relatie met Goldman, die alle beschuldigingen altijd heeft ontkend, door de schikking weer genormaliseerd. Ook minister Dijsselbloem (Financiën) heeft Goldman weer in de armen gesloten. De zakenbank is in de race om de beursgang van ABN Amro te begeleiden. (!!!!)

Onduidelijk is hoeveel schade het ABP door Goldman leed en voor hoeveel werd geschikt. Maar het gaat om grote bedragen. In het ABP-jaarverslag over 2013 staat echter een bedrag van 1,056 miljard onder ‘overige baten’ vermeld. Dat zou (een deel van) het geschikte bedrag kunnen zijn.

Deel I "Schatrijk van uw pensioenpremie" van Zwarte Zwanen wordt vanavond uitgezonden, het tweede deel "De perverse prikkels blijven" morgenavond. De reeks is een vervolg op een eerdere docu "Zwarte Zwanen: gokken met uw pensioenpremie" die Grimbergen in 2013 over de pensioenwereld maakte. "Daar is zoveel materiaal blijven liggen dat we nu verder zijn gaan spitten."

Wat las ik nog meer? Dat de pensioensector bezorgd is over de documentaires. Volgens koepelorganisatie Pensioenfederatie is "de reputatie van de hele sector in het geding". De belangenclub verzoekt pensioenfondsen alle contacten met Grimbergen te melden. De journalist en maker zelf is niet onder de indruk. "Helaas is openheid nog steeds ver te zoeken in de pensioenwereld. Interview-verzoeken worden vrijwel allemaal categorisch geweigerd. Het besef dat gewerkt wordt met geld van Nederlandse werknemers is ver te zoeken, verantwoordelijkheid wordt niet genomen."

Veel kijkplezier .
Laast bewerkt: 7 jaren 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 4 weken geleden #43092 door gnor
Waarom heeft de grote 3D-operatie plaatsgevonden? Nagenoeg het gehele spectrum van zorg, jeugdwet, wmo is gedecentraliseerd. De proeftuin noem ik het maar.

Hieruit is (verder) ontstaan de (juridisch afgedekte)eenheid in verscheidenheid of wel niet iedereen krijgt hetzelfde.
Krijg je in Groningen voldoende hulp in het huishouden, in Katwijk misschien niets.

Het volk zal er aan wennen dat de systemen niet langer op solidariteit maar op egoïsme zijn gebaseerd.
Nu komt het pensioenstelsel aan de beurt.

Het klopt exact wat Katertje stelt.

Probleem voor de oudere, in het algemeen ongewenste (geen zwangerschap maar) zittenblijver, is de tactiek om de jeugd (waar opstandigheid standaard in de genen zit) een twee-, drie- of misschien zelfs 4-deling te laten veroorzaken door hen op te zetten tegen de "rijkere" oudere.
Dan krijgen we het aanbod van het Rijk naar de jeugd om per echelon lagere pensioenpremie te gaan betalen. In eerste instantie lijkt dat rechtvaardig want de jeugd krijgt dan de idee dat ze meetelt; hoger netto-loon, d.w.z. korte termijn winst.
Echter er zal, het eerste schaap is over de dam, er zal steeds meer diversiteit ontstaan waardoor de jeugd en de ouderen de bomen niet meer zien want er is geen bos meer.

Dan zal het mogelijk worden (denk aan ZZP) dat bepaalde groepen helemaal geen pensioen meer opbouwen wat voor werkgevers en Rijk (directe belastingen) gunstig is. Operatie geslaagd en jeugd op termijn overleden.
Jeugd zonder echte toekomst naar hun ouderdom dus; wie dan leeft, die dan zorgt.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 1 maand geleden - 7 jaren 1 maand geleden #43091 door katertje
En dan nog iets...

De pensioenfondsen maken al jaren mooie rendementen. Wel van 6 á 7 procent per jaar. Je zou zeggen: geen vuiltje aan de lucht. De pensioenen kunnen best wel weer eens geïndexeerd worden. Genoeg geld in kas. Aan de verplichtingen op lange termijn kan worden voldaan.

Ho ho ho zegt het kabinet. Bij pensioenfondsen rekenen wij met een "rekenrente". Die rekenrente is ontleend aan de rente op staatsobligaties, en die is momenteel slechts 2 procent.
Dus geacht pensioenfonds, met deze rekenrente haalt u de vastgestelde dekkingsgraad niet. Bent u niet in staat om op een termijn van 30 jaar aan uw verplichtingen te voldoen. Dus korten die pensioenen of tenminste niet indexeren.

Waar blijft het verschil tussen de opbrengsten van een rendement van (zeg voor het gemak) 6 procent en de opgelegde rekenrente van slechts 2 procent ?
Dat wordt waarschijnlijk aan de reserves toegevoegd. Wat wordt met die reserves gedaan? Waar vloeit dat geld naartoe?
Al iets gelezen over een nieuwe "uitname-wet"
Laast bewerkt: 7 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 1 maand geleden - 7 jaren 1 maand geleden #43090 door katertje
gnor schreef:

"Staatssecretaris Klijnsma schaft het systeem af waarbij pensioenpremie van jonge werknemers wordt benut voor de pensioenopbouw van ouderen. Dat past niet meer bij de arbeidsmarkt,zegt ze. Ze wil af van de 'doorsneesystematiek', waarbij ieder hetzelfde percentage aan premie betaalt en hetzelfde percentage pensioen opbouwt.Volgens Klijnsma is dat niet eerlijk,omdat de premie van een jongere veel langer kan renderen."

Gnor, ik snap er geen barst van. Het (bedrijfs)pensioen is toch een kapitaaldekking? Hoe kan Klijnsma dan verkondigen dat pensioenpremie van jonge werknemers wordt benut voor de pensioenopbouw van ouderen? In een kapitaaldekkingsstelsel betaalt iedereen z'n eigen pensioen.

Voorbeeld: bij ABP is het pensioenpercentage 24,4 procent van het bruto jaarsalaris, minus de AOW-franchise, want daar betaal je apart de AOW-premie voor. Dat is dus de pensioengrondslag.
Verdeeld over 12 maanden betaalt de werknemer de helft van zijn jaarlijkse pensioenpremie. Zijn werkgever neemt de andere helft voor zijn rekening. Dat is een bedrijfslast. Maar aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Verlaging van het pensioen-opbouwpercentage levert de schatkist honderden miljoenen per jaar op; doen ook de lasten van bedrijven dalen, maar zorgen ook voor minder pensioenopbouw voor de deelnemer.

(AOW is een omslagstelsel, de werkenden betalen premie, die elk jaar wordt uitgekeerd aan de AOW gerechtigden. Bij de AOW kan de vergrijzing wel tot een probleem leiden.)

Waar wil Klijnsma naartoe als zij het heeft over de afschaffing van allemaal hetzelfde percentage pensioenpremie? Laat zij dan vertellen hoe het werkelijk zit en niet een broodje aap verhaal de wereld in slingeren.
Laast bewerkt: 7 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 1 maand geleden #43081 door gnor
www.nu.nl/beurs/4085158/pensioenpot-druk...ers-aex-fondsen.html

De pensioenverplichtingen van de grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn vorig jaar met de helft gestegen. Hierdoor kan hun winstgevendheid onder druk komen te staan, vooral als het gaat om arbeidsintensieve ondernemingen.
Volgens de marktkenners waren de netto pensioenverplichtingen van bedrijven die deel uitmaken van de Amsterdamse AEX-index, in 2014 goed voor 33 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 22 miljard.

<Oei wat zijn de bedrijven zielug. Maar dit verhaal komt m.i. in opdracht van het Ministerie van Klijnsma c.q Brussel. We zullen, Griekenland of niet, onze pensioenen moeten potverteren.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 1 maand geleden #43055 door gnor
Staatssecretaris Klijnsma schaft het systeem af waarbij pensioenpremie van
jonge werknemers wordt benut voor de pensioenopbouw van ouderen.Dat past
niet meer bij de arbeidsmarkt,zegt ze.

Ze wil af van de 'doorsneesystematiek', waarbij ieder hetzelfde percentage aan
premie betaalt en hetzelfde percentage pensioen opbouwt.Volgens Klijnsma is
dat niet eerlijk,omdat de premie van een jongere veel langer kan renderen.

Na de zomer werkt Klijnsma haar plan uit.Uitgangspunt is dat het voor
werknemers inzichtelijker wordt hoeveel premie ze betalen en hoeveel pensioen
ze daarmee opbouwen. Teletekst p.104

<Als Klijnsma gaat praten over eerlijk dan weten we het wel. Dit verhaal onder
de kop AOW opgenomen omdat het pensioen als aanvulling op de AOW geldt. Veel jongeren hebben
parttime banen en zullen weinig pensioen opbouwen dat is het enige wat klopt aan de verhalen.
Maar omdat het langer duurt voor ze het pensioen uitgekeerd krijgen, is het rendement in
principe hoger. Echter, bij de huidige rentestand is dat ook weer een onjuiste aanname en we moeten nog afwachten of de pensioenfondsen het zullen overleven d.w.z. of Brussel ze niet volledig uitknijpt. In dat geval is het weer eens een zinloze excercitie van wijsneusje Klijnsma. Ze is klein en haar daden ook.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.