Vraag UPDEET: Links konijn vreet pensioen op

Meer
7 jaren 2 maanden geleden - 7 jaren 2 maanden geleden #42725 door katertje
*
Staatssecretaris Jetta Kleinsma is verantwoordelijk voor de pensioenhervorming. Volgens emeritus hoogleraar Bernard van Praag leidt die echter tot afbraak van "het beste pensioenstelsel ter wereld".

Hoogleraar wil onafhankelijk onderzoek naar ‘dubbelrol overheid’ bij pensioenhervormingen. Er moet volgens emeritus hoogleraar economie Bernard van Praag een ‘onderzoek door onpartijdige derden’ komen naar de rol van de overheid bij de pensioenhervormingen. Daarvoor pleit hij 6 mei in NRC Handelsblad.

"De wetgever heeft namelijk een dubbelrol. Hij is niet alleen wetgever maar tevens werkgever van meer dan een miljoen ambtenaren en daarmee veruit de grootste werkgever van het land". Volgens de oud-hoogleraar heeft de overheid er als werkgever financieel alle belang bij om de pensioenpremies "ongeveer 10 procent te laag" te houden. Gevolg is dat veel pensioenuitkeringen de komende tien jaar niet meer meestijgen met de inflatie (en dus feitelijk 1 a 2 procent per jaar minder waard worden), terwijl pensioenfondsen juist weer hoge rendementen halen.

"Pensioenkosten, bijvoorbeeld via ABP-premies, zijn ook arbeidskosten. De overheid heeft er dus voor het sluitend maken van haar budget het grootste belang bij dat de pensioenpremies niet stijgen maar dalen. Ze heeft er ook het grootste belang bij dat de pensioenuitkeringen zelf dalen, omdat de uitkeringen nu eenmaal gefinancierd worden uit premies", aldus Van Praag. Met het argument dat het systeem "waarmee wij nu al sinds decennia werken "onhoudbaar" zou zijn geworden", onttakelt de overheid volgens Van Praag het pensioensysteem.

Van Praag schampert: "De overheid heeft een nieuwe bron van lastenverlichting ontdekt. Het heilzame effect voor het overheidsbudget is duidelijk". Hij schrijft verder dat "het vermoeden rijst dat de overheid haar rollen als wetgever/toezichthouder en werkgever/budgetbeheerder niet strikt weet te scheiden".

Terwijl de meeste pensioenfondsen goede resultaten boeken met hun beleggingen, houden overheidsregels dit rendement "kunstmatig" laag, aldus Van Praag. De overheid rekent namelijk met een dusdanig lage en kunstmatige rekenrente dat het fictieve resultaat veel lager wordt dan het in werkelijkheid is. Terwijl de fondsen de laatste jaren mooie rendementen haalden van 7 procent, rekent de overheid standaard met 2 procent.

Van Praag is al langer zeer kritisch op de pensioenhervormingen van Rutte 2. In oktober 2014 schreef hij al over de boterzachte en oncontroleerbare berekeningen waarop de hervormingen zijn gebaseerd, terwijl het "desastreus uitpakt voor gepensioneerden én werkenden".

De emeritus hoogleraar schreef in oktober dat het kabinet "het beste pensioensysteem te wereld vernietigt". En hij staat niet alleen in zijn kritiek. De vakbeweging, de bestuurders en uitvoerders van de grote pensioenfondsen ABP en PFZW, de verenigingen van ouderen zoals KNVG, NVOG, KBO Brabant en de ANBO stellen volgens Van Praag allemaal dat het huidige beleid leidt tot afbraak in plaats van behoud van het pensioenstelsel.

Bron: NRC.

-
Laast bewerkt: 7 jaren 2 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor, Themaso

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 5 maanden geleden #42574 door katertje
Transitie kost geld.

Iedereen zal pijn moeten lijden als het Nederlandse pensioenstelsel hervormd wordt. Werkgevers, werknemers en ook gepensioneerden zullen mee moeten betalen als de doorsneepremie wordt afgeschaft.

Dat zegt Jan Tamerus, hoofdactuaris bij pensioenuitvoerder PGGM en lid van de commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER) die de toekomst van het pensioenstelsel onderzocht, op een congres over het SER-advies.

De raad heeft in opdracht van het kabinet vier pensioenvarianten onderzocht, en kwam tot de conclusie dat een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling de meest interessante optie is. Die variant is onbekend en moet volgens de SER nader onderzocht te worden.
Ook raadt de SER aan een eind te maken aan de doorsneepremie, waarbij jongeren meebetalen aan de pensioenen van oudere werknemers. Dat zou 1000 miljard kosten, berekende het Centraal Planbureau.

"Met alleen maar "nee" roepen komen we nergens", vindt Tamerus. "Werknemers moeten accepteren dat de transitie geld kost. Werkgevers moeten blijven bijdragen aan een goede premie en moeten ook meebetalen aan de overgang. Iedereen zal pijn moeten lijden als de doorsneepremie wordt afgeschaft, ook de gepensioneerden.

De Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen, heeft officieel nog geen mening over het rapport van de SER. Maar directeur Gerard Riemen liet enkele kritische noten horen. "De SER blijkt unaniem voor het afschaffen van de doorsneepremie. Ik zet daar mijn vraagtekens bij."

Wat Tamerus betreft wordt risicodeling het fundament van het nieuwe pensioenstelsel. "Ook daarom is collectiviteit noodzakelijk", zei hij. "Zo kun je bijvoorbeeld langlevenrisico en beleggingsrisico delen." Ook stelde Tamerus voor dat in het nieuwe stelsel buffers moeten komen, bovenop de persoonlijke pensioenpotjes.

Een slecht idee, vond Harold Herbert, directeur sector leven van het Verbond van Verzekraars.
"Buffers zijn anoniem: iedereen maakt er aanspraak op. En welk deel van de buffer neem je mee als je van baan wisselt?"

De komende tijd moeten volgens Tamerus drie vragen beantwoord worden: levert de variant die de SER het meest interessant vindt een goed pensioen op, is het mogelijk echte risicodeling in te bouwen en is de transitie haalbaar?

"Die laatste vraag is de moeilijkste", hield Tamerus zijn gehoor voor. Maar dat het stelsel op de schop moet, staat voor de actuaris vast. "het wordt hoog tijd dat we in beweging komen. Het huidige pensioenstelsel past niet meer in deze tijd."


Lieve oudjes, de bobo's van de pensioenfondsen komen hoogst persoonlijk bij u langs om nog een gaatje in uw broekriem te stansen...kunt u hem nog verder aanhalen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
7 jaren 11 maanden geleden #40986 door dirko
*

Van de ondervraagde kiezers jonger dan 50 jaar vindt 55 procent dat mensen weer op hun 65e met pensioen moeten. Bij mensen ouder dan 50 loopt dit percentage op naar 70 procent.

Ouderen moeten volgend jaar meer belasting en zorgpremie betalen. De ouderenkorting, een belastingvoordeel voor AOW'ers, gaat omlaag, wat de schatkist 195 miljoen euro moet opleveren. De ouderenkorting bij vermogen wordt helemaal geschrapt, wat 190 miljoen in het laatje brengt voor het Rijk. Verder gaat de inkomensafhankelijke zorgpremie voor mensen zonder werk omhoog. Zzp'ers worden worden hiervoor gecompenseerd, ouderen niet.

Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt in zijn begrotingsakkoord met de coalitie en de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Ingewijden hebben een bericht van RTL Nieuws hierover woensdag bevestigd.

Het kabinet neemt de maatregelen omdat het nog een financieel gat van ruim 600 miljoen moet dekken. Dat is ontstaan doordat het plan om de zorg-, huur- en andere toeslagen te combineren tot een huishoudentoeslag, niet uitvoerbaar bleek.

Het akkoord met de oppositiepartijen kwam vorige week tot stand. De hoofdlijnen van de voornemens, die op Prinsjesdag officieel bekend worden, lekten al uit. Zo komt er in totaal 1 miljard aan lastenverlichting. De meeste mensen gaan er door de maatregelen licht op vooruit. Maar dat geldt niet voor ouderen en alleenverdieners met kinderen, zeiden bronnen eerder al. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken waarschuwde woensdag tijdens overleg met ouderenorganisaties dat er niet veel plussen komen voor deze groep.

*

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 11 maanden geleden #40960 door gnor
www.nu.nl/economie/3866024/meerderheid-w...eftijd-verlagen.html

Van de ondervraagde kiezers jonger dan 50 jaar vindt 55 procent dat mensen weer op hun 65e met pensioen moeten. Bij mensen ouder dan 50 loopt dit percentage op naar 70 procent.

<Waarom ook niet, als het in Frankrijk (onder de EU) kan waarom hier dan niet?>

Verder blijken minder mensen voorstander van een ouderenpartij.

<Niet zo gek gezien alle gekrakeel bij Jan Nagel c.s. Overigens al die partijtjes met een benoemd hoofddoel, horen niet in de politiek thuis. Het gaat om vertegenwoordiging van kiezers van alle leeftijden en alle gezindten. Dus ook geen EO-partijen, poezenlovers enz.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 3 weken geleden #40567 door gnor
Net in de mailbox het laatste Abp-nieuws over de nieuwe pensioenregels.

Veelgestelde vragen over de nieuwe pensioenregels (Abp nieuws)

Wat betekenen de nieuwe pensioenregels voor mijn pensioen?
Ik bouw pensioen op
De koopkracht van uw opgebouwde pensioen gaat achteruit. Het wordt namelijk lastiger voor ons om te indexeren, zelfs als onze financiële positie verbetert. Als we niet kunnen indexeren, dan is uw pensioen straks minder waard. Het wordt ook lastiger om (indexatie)kortingen ongedaan te maken.
Ik ontvang pensioen
De kans dat wij uw pensioen plotseling en fors moeten verlagen, wordt kleiner. Maar helaas kunnen we uw pensioenuitkering minder laten meegroeien met de lonen. Indexatie wordt dus lastiger, zelfs als onze financiële positie verbetert. Dat betekent dat uw koopkracht achteruit gaat.
Waarom worden de pensioenregels aangepast?

De nieuwe pensioenregels die staatssecretaris Klijnsma op 25 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zijn bedoeld om de pensioenregeling toekomstbestendiger te maken. Deze regels zorgen ervoor dat de pensioenfondsen beter bestand zijn tegen financiële crises. Financiële meevallers en tegenvallers worden gelijkmatiger gespreid. Zo hoeven we bij een financiële schok de pensioenen minder plotseling en fors te verlagen. Financiële tegenvallers kunnen we namelijk over 10 jaar uitsmeren. Maar als het meezit, mogen we de pensioenen ook minder snel indexeren.

Het kabinet heeft nog meer maatregelen genomen. Zo wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. De pensioenrekenleeftijd is op 1-1-2014 omhoog gegaan naar 67 jaar en wordt nog verder aangepast als de levensverwachting stijgt. Ten slotte is het maximale opbouwpercentage in 2014 verlaagd en dit wordt nog verder verlaagd in 2015.

Het is nu nog een wetsvoorstel. Gaan de plannen definitief door?
Het kan zijn dat er nog aanpassingen komen, want de Tweede Kamer moet zich nog over het voorstel buigen na het zomerreces. Daarna – waarschijnlijk in het najaar - moet de Eerste Kamer er nog mee instemmen. Het kabinet wil de plannen op 1-1-2015 invoeren. Maar of dat ook wordt gehaald, is nu nog niet bekend.

Hoeveel ‘invloed’ heeft ABP op de plannen?
Wij hebben vanaf de allereerste plannen van staatssecretaris Jetta Klijnsma ons standpunt duidelijk gemaakt. Via abp.nl en in interviews en artikelen in de pers hebben wij bijvoorbeeld onze zorgen uitgesproken over het wetsvoorstel dat onze indexatie-ambitie moeilijker maakt. Ook informeel (via onze ‘lobby’) hebben wij in gesprekken met ambtenaren en politici ons standpunt naar voren gebracht. Hier gaan wij ook de komende maanden mee door. Waar mogelijk trekken we samen op met andere pensioenfondsen, en met de Pensioenfederatie. Zo proberen we onze invloed uit te oefenen op de politiek.

De politiek maakt wetsvoorstellen en besluit vervolgens of een voorstel daadwerkelijk een wet wordt. Wij kunnen wel ons standpunt benadrukken en onze zorgen kenbaar maken, maar uiteindelijk beslist natuurlijk het parlement.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 4 weken geleden #40527 door gnor
Net terug van weg geweest. Ik las nog eens de integrale tekst van het Abp-nieuws over het pensioenstelsel (bijdrage van 060714).
Weg zijn en, ondanks het waardeloze weer, toch lol hebben, betekent dat je er fris op in kan gaan.

Een ding viel me nu wel direct op nl. navolgende zin(nen).
Quote:
2. Verhoging AOW-leeftijd
Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2023. Vervolgens groeit de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting. Einde quote.

Iedereen in dit enkel voor feesten en partijen wakker te porren volkje heeft al een hele tijd geloofd dat de pensioenleeftijd omhoog gaat naar 67 jaar. Dat is op zich juist. Maar let a.u.b. eens op wat er staat na Vervolgens enz.

Op dit moment wordt globaal uitgegaan van pensioenuitgaven gedurende een kleine 20 jaar (65-85 jaar (gemiddeld tot de dood er op volgt d.w.z. einde oefening).
Dit zou dus in de toekomst kunnen betekenen een uitgave in de periode 67-87 jaar, maar dat is volgens de tekst onjuist.
Als het zo uitkomt dan stelt de Overheid de rekenregels bij. Dit kan in casu zelfs betekenen dat de Overheid een eigen rampenscenario opstelt nl. dat men er (op papier) van uitgaat dat iedereen gemiddeld 100 jaar wordt (smoezen kun je zo maar bedenken, uitkomsten niet) zodat iedereen tot zijn 80e zal moeten werken d.w.z. Amerikaanse toestanden. Nooit zal men er van uitgaan dat de levensverwachting door Overheidsbeleid zou kunnen dalen.
En de Nederlander pensioengerechtigd of pensioenopbouwend: die snurkt door.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 1 maand geleden - 8 jaren 1 maand geleden #40521 door katertje
Rutte-II heeft het Museumplein akkoord van 2004 ontmanteld met een belastingingreep. Waarom?

Omdat zo’n maatregel € 2.750 miljoen opbrengt voor de overheid. De belastingtechnisch vriendelijke pensioenopbouw is vanaf 2015 van 2,25% tot 1,75% beperkt. Dat betekent dat pas na 40 jaar werken een pensioen op 70% van het MIDDELLOON haalbaar is. Ruwweg komt dat neer op de helft van het EINDLOON. Daarvoor moet je dan al die jaren wel bij hetzelfde pensioenfonds zijn gebleven
Door de lagere pensioenopbouw zullen de pensioenen over 20 tot 25 jaar -na 44 jaar werken- veel lager uitvallen dan nu. Erger nog: haast niemand maakt ooit die 40 jaar van het rekensommetje vol.

Over de vrijval van € 4.000 miljoen door de verlaagde verplichting voor pensioenfondsen wordt achter de schermen stevig gebakkeleid. Blijft het bij de pensioenfondsen? Of pikken de moederbedrijven, of de overheid het alsnog in?

De opbouw van het pensioen wordt vanaf begin 2013 al berekend alsof pensionering met 67 jaar al is ingevoerd. Gunstig voor de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Maar duur voor de pensioendeelnemer, die nu langer en meer moet sparen voor hetzelfde pensioen. Bij gelijkblijvende premie is dat 5% meer betalen voor hetzelfde!

Is al bekend hoe de rechten van het oude pensioenstelsel naar het nieuwe stelsel worden overgepoot, of dat beide systemen naast elkaar blijven bestaan? Of is het is gewoon nog niet geregeld en voorlopig nog voer voor juristerij?

Door het opschuiven van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar, plus de beperking vanaf 2015 in belastingvriendelijke pensioenopbouw van 2,25% naar 1,75%, dalen de pensioenlasten van de 25 AEX-genoteerde bedrijven in 2015 met € 250 tot € 300 miljoen. In de jaren daarop volgen steeds grotere besparingen. De totale besparing van deze bedrijven op het huidig personeel totdat het met pensioen gaat is € 20.000 miljoen.

Herziening pensioenstelsel,
- niet vanwege vergrijzing,
- niet vanwege langer leven,
- maar werkgevers willen hun pensioenverplichting verlagen,
- om bijstort verplichting te ontlopen en
- om loonkosten te verlagen.

De pensioenleeftijd is wel verhoogd, maar de afstemming op zo’n 400 andere wetten en regelingen, zoals de betaling van AOW aansluitend op pensionering is daar nog niet op aangepast. Inleveren op koopkracht tot 8,3% in 2013.

Met belastingwijziging en verhoogde premietarieven viel in 2013 de uitkering van aanvullende pensioenen al 3% tot 6% lager uit....niet de gepensioneerde, de regering laat jongere generaties in de kou staan !

Pensioenen worden vercommercialiseerd. Want de Europese Commissie wil de Nederlandse pensioenfondsen onder hetzelfde Solvency 2 regime brengen zoals dat gaat gelden voor verzekeringsmaatschappijen. Ook de transactiebelasting -Tobin tax- gaat vooralsnog gelden voor de Nederlandse pensioenfondsen. De exploitatiekosten van de pensioenfondsen nemen daardoor toe, de pensioenuitkeringen komen lager uit en de overheid heeft hogere belasting inkomsten.

De propaganda voor een hoger beleggingsrisico in het nieuwe pensioenstelsel, wordt van harte gesteund door pensioenverzekeraars. Belust als deze zijn op de € 30.000 miljoen die per jaar aan pensioenpremie opzij wordt gelegd. Begin 2012 zat 12% van dit pensioenvermogen bij verzekeraars. Sinds kort krijgen zij PPI vergunningen om te proberen daarmee een nog groter marktaandeel te veroveren ten koste van de pensioenfondsen.

premie pensioen instelling (PPI)
•de bedrijfsleiding bepaalt of de verplicht gestelde pensioenpremie naar een pensioenfonds gaat of naar een PPI;
•de PPI int en belegt een vooraf vastgelegde premie, bijstort of verhoging van de pensioenaanspraak is niet mogelijk;
•de PPI belegt naar eigen inzicht, garandeert geen resultaat, dus ook geen hoogte van de pensioenuitkering;
•het overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidrisico moeten ergens anders verzekerd worden;
•het hele pensioenvermogen blijft tot de pensioenleeftijd bij de PPI, daarna wordt alles in een keer uitgekeerd,
•die uitkering moet op dat moment worden ondergebracht bij een verzekeraar die in ruil daarvoor een levenslange uitkering wil geven.

Rutte-I had al wetgeving voorbereid om de commerciële verzekeraars naast de PPI constructies ook toe te staan pensioenfondsen op te tuigen, die vrijgesteld worden van vennootschapbelasting, net zoals dat voor de bestaande pensioenfondsen geldt. Daarbij beleggen deze commerciële pensioenfondsen net zoals ze zelf willen en bieden geen enkele garantie voor de hoogte van het uit te keren pensioen.

Dit illustreert dat de regering veel meer belang hecht aan het welzijn van aandeelhouders van verzekeringsmaatschappijen en hun geldschieters, dan aan het welzijn van gepensioneerden.

Buitenstaanders, ondernemers, politici en pratende hoofden, allen blijven belust op de pensioenpotten. Zodra ze op dievenpad zijn, weten ze te vertellen waar pensioenfondsen hard nodig in moeten investeren.

Bijvoorbeeld het overnemen van de hypotheekrisico’s van de banken. Omdat banken te weinig spaargeld binnenharken om hun verplichtingen na te kunnen komen. Of om vastgoed verliezen van projektontwikkelaars aan te vullen; de woningmarkt los te trekken; of de zorgkosten te verlagen.
De lobbyisten van aannemers steken graag het pensioenvermogen in risicodragende projecten die zij dan wel weer winstgevend zullen aanleggen. Weer anderen weten te vertellen dat pensioenvermogens vooral in kwakkelende Nederlandse bedrijven moeten investeren.

Maar, pensioenvermogen is geld van de mensen die daar verplicht zo’n dag in de week of meer voor werken, om straks nog iets over te hebben om van te leven als ze ouder zijn geworden en niet meer nuttig te exploiteren. Pensioenpotten zijn er niet als snoeppot waaruit de tegenvallers voor wie dan ook bijgepast kunnen worden.

Maar een enkele slimmerik heeft ook daar wat op gevonden. Zoals de Commissie Van Dijkhuizen die in de herfst van 2012 de regering adviseerde om 18% belasting te gaan heffen op de AOW en pensioenuitkeringen.
Laast bewerkt: 8 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 1 maand geleden - 8 jaren 1 maand geleden #40517 door gnor
*
Nieuwe pensioenregels: meer stabiliteit, maar uw pensioen verslechtert (ABP-nieuws integraal).

< Vervolg op mijn bijdrage van 040714
-Je mag er van uit gaan dat de meeste deelnemers van Abp het verhaal niet dan wel onvoldoende lezen en daarnaast uit gaan van het gegeven dat ze er toch geen inbreng op hebben>


De nieuwe pensioenregels van het kabinet bevatten goed en slecht nieuws. Het goede nieuws: er komt meer stabiliteit. De kans dat wij uw (opgebouwde) pensioen plotseling en fors moeten verlagen, wordt kleiner. Het slechte nieuws: door de nieuwe regels kunnen we de pensioenen minder laten meegroeien met de lonen. Indexatie wordt dus lastiger, zelfs als onze financiële positie verbetert. Dat betekent dat de koopkracht van de gepensioneerden achteruit zal gaan.

Koopkracht?
Met het voorstel van 25 juni wil het kabinet de pensioenregeling toekomstbestendiger maken. Vice-voorzitter José Meijer van ABP: 'Ook wij vinden dat de problemen rondom de stijgende levensverwachting en de schokken op de financiële markten aangepakt moeten worden. Maar wij vinden het jammer dat er - nog meer dan nu - de nadruk komt te liggen op zekerheid in plaats van koopkracht.'

Indexatie blijft onze ambitie

'Wij vinden het belangrijk dat de pensioenen meegroeien met de lonen,' zegt José Meijer. 'Uw pensioen moet namelijk over bijvoorbeeld 10 jaar evenveel waard zijn als nu. Daarom blijven wij bij onze ambitie om een goed en dus geïndexeerd pensioen te bieden. De nieuwe pensioenregels bieden daarvoor weinig ruimte, helaas.'
(Bekijk hier een overzicht van goede en slechte punten van de nieuwe pensioenregels.)

Goed nieuws

1. De kans op een plotselinge en forse verlaging van uw (opgebouwde) pensioen wordt kleiner. We mogen eventuele financiële tegenvallers namelijk over 10 jaar uitsmeren.
2. Uw premie wordt vanaf 2015 stabieler dan tot nu toe.
3. We mogen de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden berekenen, in plaats van per maand. Daardoor zijn we minder afhankelijk van momentopnames (dagkoersen)

Slecht nieuws
1. We mogen uw (opgebouwde) pensioen later en minder indexeren, ook als onze financiële positie verbetert. Daarom wordt het voor ons moeilijker om u een waardevast pensioen te bieden.
2. De nieuwe regels bieden ook weinig mogelijkheden om de gemiste indexatie van de afgelopen jaren in te halen. De indexatieachterstand is nu 9,24%.
3. Het aantal regels neemt toe. En ze zijn ingewikkelder en moeilijker aan u uit te leggen. Dat leidt tot hogere uitvoeringskosten

Wat betekent dat voor u?
De komende jaren kunnen we naar verwachting amper indexeren. Uit de eerste berekeningen blijkt dat dit op termijn (over een periode van 15 jaar) een negatief effect op de pensioenen heeft van ruim 3%. Voor een gemiddeld ABP-pensioen van € 700 netto per maand betekent dat enkele tientjes minder per maand. Of dat ook voor uw persoonlijke situatie geldt, kunnen we nu nog niet zeggen. Daarvoor moeten de regels eerst verder uitgewerkt worden. Het kabinet wil de nieuwe regels op 1-1-2015 invoeren. Of dat lukt, horen we waarschijnlijk in het najaar.

Er verandert nog meer...
Al eerder heeft het kabinet bekend gemaakt dat iedereen in Nederland vanaf 2015 minder pensioen opbouwt. Het maximale opbouwpercentage gaat omlaag. En verdient u meer dan € 100.000 bruto per jaar? Dan mag u boven dit bedrag niet meer belastingvrij pensioen opbouwen. Deze maatregelen gaan al definitief in op 1-1-2015.
(Bekijk hier wat er allemaal al is veranderd en wat er nog gaat veranderen.)

Wijzigingen in de pensioenwetgeving
De overheid neemt maatregelen om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Bekijk welke plannen de overheid al heeft uitgevoerd en wat u nog kunt verwachten.
Welke pensioenplannen van de overheid zijn al goedgekeurd?
1. Verhoging pensioenrekenleeftijd en verlaging opbouwpercentage
Vanaf 1 januari 2014 is de pensioenrekenleeftijd omhoog gegaan naar 67 jaar. In samenhang daarmee is het opbouwpercentage verlaagd. Als gevolg hiervan heeft ABP de pensioenregeling aangepast.
( Bekijk wat dit voor u betekent - niet verder uitgewerkt (gnor))
2. Verhoging AOW-leeftijd
Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2023. Vervolgens groeit de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting.
3.Verdere verlaging opbouwpercentage per 1 januari 2015
In december 2013 heeft het kabinet een akkoord gesloten met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over de verdere verlaging van het opbouwpercentage. De Eerste Kamer heeft op 27-5 ingestemd met het wetsvoorstel van kabinet. Vanaf 1 januari 2015 is het maximale opbouwpercentage 1,875% per jaar. In juli besluiten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers over de hoogte van de pensioenopbouw in de ABP-regeling.

Welke pensioenplannen van de overheid zijn nog niet definitief?
1.Voorstel nieuw pensioencontract
Het kabinet werkt aan een nieuw pensioencontract vanaf 2015. In dit contract staan de financiële spelregels waar pensioenfondsen zich aan moeten houden. In oktober 2013 stelde staatssecretaris Klijnsma (SZW) een nieuw pensioencontract voor. Deze plannen zijn nu verder uitgewerkt. Op 25 juni stuurde de staatssecretaris haar wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenregels naar de Tweede Kamer.

Datum: 03-07-2014

<N.B. Voorgaand stuk zonder nader commentaar geplaatst. Hierbij ga ik uit van enige zelfredzaamheid en het gegeven dat ik even afwezig zal zijn.>

*

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 8 jaren 1 maand geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 1 maand geleden #40510 door katertje
Het koopkrachtverlies van gepensioneerden kan vanwege aangekondigde hervormingen bijna niet meer worden goedgemaakt. Gepensioneerden zijn er sinds het uitbreken van de kredietcrisis op achteruit gegaan door misgelopen inflatiecorrecties en pensioenkortingen. De koopkracht van mensen met een aanvullend pensioen, zou in de afgelopen jaren met 10 procent zijn afgenomen.

Wat denkt u dat de maatregel van Draghi, om de rente voor zeer lange tijd laag te houden, voor gevolgen zal hebben voor de pensioenen? Niet dat hij die negatieve gevolgen voor de pensioenen ooit heeft genoemd. Zal hem worst wezen. Nee het gaat er om de kredietverlening op gang te brengen. Maar niemand gaat geen geld investeren als er geen vooruitzichten op betere tijden zijn.
Lage rentestanden zijn de doodssteek voor de verplichtingen van pensioenfondsen daar hier veelal rekenrentes zijn gehanteerd van 4% en later 3%, zodat de burger wederom genekt wordt.

Het enige dat Draghi bereikt met die absurd lage en zelfs negatieve rentes is dat landen goedkoop nog meer schulden kunnen maken en dat het vermogen van de burger wordt uitgehold. In de VS hebben ze al sinds 2008 een rente van praktisch 0% en ook daar is het met de economie nog altijd hommeles.

De beurzen stijgen omdat ze kunstmatig worden hooggehouden door de banken (zelfs Centrale Banken) die massaal aandelen kopen in een wanhopige poging om de illusie van een aantrekkende economie in stand te houden.

Ook het spaarvermogen wordt de dupe, waar we een box III heffing kennen van effectief 1,2 % omdat wordt uitgegaan van een fictief rendement van 4% waarover 30% belasting wordt geheven. Vanaf het moment dat deze heffing werd ingevoerd is de spaarrente nooit meer op 4% (laat staan er boven) geweest, het is in mijn ogen dus gewoon een kwestie van gelegaliseerde diefstal, het kaalplukken van de burger. De spaarrente is in Nederland sinds 2009 met meer dan 70% gedaald en staat nu gemiddeld op zo’n 1,43 % dus ver beneden die fictieve 4%.

Het kan echter nog erger worden, Draghi zal er niet voor terugdeinzen om de rentes verder te verlagen, lees verder negatief te maken, zodat de spaarrente naar 0 zou kunnen gaan ja zelfs negatief zou kunnen worden. In Spanje is een voorbereiding getroffen om (extra) belasting te gaan heffing op spaarsaldi het is slechte een kwestie van tijd voordat andere landen zullen gaan volgen.
(Dirko heeft daar al over geschreven)

Helaas geloven nog heel veel burgers dat de ECB en de overheid het belang van de burger hoog in het vaandel hebben staan, dat is echter NIET zo. Hun belang is macht en het beschermen van de financiële sector, het fiat-geld systeem, een sector die door en door verrot is en desondanks steeds weer in bescherming wordt genomen en geholpen. Sinds de start van de financiële crisis is er niets wezenlijks veranderd, sterker nog, de beerput is alleen maar groter geworden. Het regent schandalen van manipulatie, bedrog van cliënten en ‘graaierij’ en de toezichthouders doen alsof hun neus bloedt, het wordt afgewenteld op de belastingbetaler.

Misschien heeft u het gelezen: Het CAK heeft aan 2 miljoen Nederlanders een brief heeft verzonden met de mededeling dat de regeling "compensatie eigen risico" dit jaar is afgeschaft. Weer zijn de kleine man en vooral de ouderen de pineut. Een heel zorgelijke ontwikkeling binnen onze zorg. Het eigen risico bedraagt maar liefst 360 euro per persoon. (Volgend jaar waarschijnlijk 405 euro p.p.) Er zijn veel bejaarden met chronische aandoeningen die hun eigen risico al vroeg in het kalenderjaar kwijt zijn. Waar gaat dit heen? Zijn we gek geworden met z’n allen om deze aanslag op onze zorg maar gewoon deemoedig te accepteren?

En we zijn er nog niet. Binnen afzienbare tijd is de aftrek “specifieke zorgkosten” onder de inkomstenbelasting helemaal afgeschaft. Elk jaar zijn er bepaalde zorgkosten al niet meer aftrekbaar gesteld, zodat over 1 a 2 jaar de gehele aftrek is verdwenen.

En alsof de ellende nog niet groot genoeg is zullen de huren de komende jaren nog verder stijgen en dreigt er ook weer een nieuwe korting op de huurtoeslag. Veel huurders met lagere (midden) inkomens, ouderen met AOW en een klein aanvullend pensioentje en arbeidsongeschikten komen nog meer in de problemen. ( www.woonbond.nl/nieuws/3507 )

Maar laat u zich vooral weer in de maling nemen door PvdA of VVD te stemmen. Of kiest u de volgende ronde voor het "Redelijk Alternatief" van D66, waar Maurice de Hond nu al op aan het voorsorteren is? Uw nieuwe premier Pechtold kan niet wachten om een nog grotere groep mensen het moeras van de armoede in te drijven.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 1 maand geleden #40508 door gnor
kassa.vara.nl/actueel/consumentennieuws/...-jaren-op-achteruit/

Door de strengere pensioenregels gaan gepensioneerden er de komende jaren in koopkracht op achteruit. Ook de pensioenopbouw blijft daardoor verder achter bij de loonontwikkeling. Dat concludeert ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, in een analyse van de nieuwe financiële regels van de overheid.

Er zal de komende jaren niet geïndexeerd worden en door de strengere pensioenregels gaan gepensioneerden er de komende jaren dus in koopkracht op achteruit. Ook de pensioenopbouw blijft daardoor verder achter bij de loonontwikkeling. Dat concludeert ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, in een analyse van de nieuwe financiële regels van de overheid.

Volgens ABP komen er meer regels bij, die dusdanig ingewikkeld zijn dat het bijna niet meer is uit te leggen aan de deelnemers waar ze recht op hebben. ,,De complexiteit zal leiden tot hogere uitvoeringskosten, met name voor kleinere fondsen’’, stelt de pensioenreus.
<Heel eenvoudig dus. De uitvoeringsregels leiden tot een lager pensioen en dat is los gezien van andere overheidsmaatregelen waardoor de koopkracht ook achteruit gaat.

De regels dus niet doorvoeren want het gaat enkel om toezicht voor de EU.
Als regels belangrijker worden dan je vereniging i.c. de sport die je doet, dan ga je naar een andere vereniging/sport. Helaas is dat bij een pensioenfonds niet mogelijk terwijl ze allemaal (en daardoor ook de klanten) moeten lijden wegens de regelzucht van zelfbenoemden in de EU en landelijke nitwits.
Weer een reden om de EU te verlaten voorspoed blijkt achteruitgang en belofte maakt toch schuld?>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 2 maanden geleden #40354 door gnor
www.nu.nl/politiek/3794518/klijnsma-wil-...g-zonder-taboes.html

Bij de nationale pensioendialoog die het kabinet wil voeren, is alles bespreekbaar.
<We weten voldoende, alles wat we bespaard hebben op onze lonen zal geconfisqueerd worden>

Een belangrijk doel voor Klijnsma is het herstel van het vertrouwen in het pensioen. Dat heeft een flinke knauw geregen door de economische crisis. ''Ik voel me verantwoordelijk om onnodige onrust weg te nemen en me in te zetten voor het broodnodige herstel van vertrouwen.''

<Dit is nu echt dom geleuter van een andersvalide. Er is bij het volk gewoon vertrouwen in het pensioen en de fondsen maar niet in de Roverheid die beide wil elimineren zoals een Oostblokker dat kan onverwacht en ongezien.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.