Vraag Oudere loopt minste risico op armoede...

Meer
8 jaren 10 maanden geleden - 8 jaren 10 maanden geleden #37673 door katertje
*
Financieel misbruik van ouderen.

Het kabinet gedraagt zich als een drugsverslaafde door zich voor hun verslaving massaal op de ouderen te storten. Een oudere met een inkomen boven het bestaansminimum en die daarvan een kleine reserve heeft opgebouwd, loopt een groter risico, maar dit kabinet weet zelfs van een kale kip nog te plukken.
Hiertoe kunnen spaargeld, aandelen en obligaties aanleiding geven maar ook bezittingen. Het bezit van onroerend goed zoals een eigen huis kan aanleiding geven om de oudere te dwingen hierop een hypotheek te nemen om hun zorgkosten hiervan te betalen.

De veelpleger, zoals dit kabinet getypeerd kan worden, heeft drie soorten motieven om een oudere financieel te misbruiken.
Bij het eerste motief verkeert de pleger in financiële nood en ziet dan een uitweg door een greep in de kas van de oudere te doen.
Bij het tweede motief is sprake van hebzucht. Het derde motief heet vermeend recht op aanspraak. In dit geval meent de pleger ( het kabinet dus nog steeds) dat zij recht heeft op datgene wat zij wegneemt.

Aanleiding voor dit financieel misbruik van ouderen is het rapport Inkomen En Vermogen Van Ouderen: Analyse En Beleidsopties,
geschreven door oud-CPB-directeur Henk Don, voor de Rijksoverheid. Geschreven uitgerekend door de meest onrendabelen van onze maatschappij: ambtenaren. In opdracht van de meest incompetenten, de politiek.

Een infaam rapport dat bol staat van tendentieuze berichtgeving over de inkomensstijging onder 65-plussers.
Zo wordt gesteld dat het inkomen van 65-plussers in 2010 gemiddeld 26 procent hoger was dan dat van ouderen in 1990. Inflatie meegerekend. “Het doorsnee inkomen van mensen onder de 65 steeg in deze periode met 18 procent. De inkomensverbetering van ouderen is voor ongeveer de helft het gevolg van overheidsbeleid.”

Maar het kabinet trekt bewust een rookgordijn op daar de vermeende inkomensstijging sterk gekleurd wordt door de stijging van de huizenprijzen tot 2010. Niet zonder reden heeft het kabinet gekozen voor de strategie om dit rapport nu de wereld in te sturen, om de Prinsjesdagmaatregelen - de ordinaire roofoverval op de portemonnee voor ouderen - gerechtvaardigd te doen lijken.
Ouderen worden wel degelijk onevenredig zwaar getroffen door de stapeling van maatregelen. omdat zij, meer dan andere bevolkingsgroepen onder álle maatregelen lijden.

Waarom bestrijken de berekeningen in het rapport de periode 1990-2010? Omdat in deze periode de huizenprijzen flink gestegen zijn. Het (vaak fictieve)vermogen van ouderen in steen is daardoor inderdaad gestegen. Daardoor heeft - volgens het rapport - ongeveer 40 procent van de ouderen een vermogen van meer dan 200.000 euro.
Waarom is het rapport gestopt met meten na 2010?
Omdat na 2010 de huizenprijzen enorm gedaald zijn. De overheid grootschalige bezuinigingen heeft doorgevoerd, en niet toevallig zijn ook juist in die periode de pensioenfondsen gestopt met het toepassen van de inflatiecorrectie (indexeren) op de pensioenen én waarin de eerste pensioenfondsen zijn gestart met het korten op de pensioenen. Nee, dat ligt niet aan corruptie, afromen, mismanagement, gebrek aan toezicht, gokken of wanbeheer, of aan al deze zaken tesamen.

Nee, zoals we nu moeten vaststellen worden de ouderen steeds ouder ( hoe durven ze ) en dat is onbetaalbaar. Hun zorgconsumptie rijst de pan uit.En dat heeft dan wederom niets te maken met een zorgindustrie waarbij ziekenhuizen, specialisten, verzekeraars
en de pillenfabrikanten, niet alleen de ouderen, (ofschoon zij de gewilligste doelgroep vormen) maar de hele gemeenschap voor miljarden per jaar oplichten.

De aanleiding voor het onderzoek was een stok te zoeken om de hond mee te slaan, d.w.z. de koopkrachtkloof tussen werkenden en niet-werkenden c.q.gepensioneerden, die sinds de crisis in 2008 en door de daaropvolgende kabinetsmaatregelen zou zijn ontstaan. Maar, ook weer zo toevallig: de koopkrachtontwikkeling van werkenden komt in het hele rapport niet meer aan de orde.
Nee, men heeft de ontwikkeling van de inkomens en vermogens van senioren ten opzichte van de rest van de bevolking gemeten.

In 2010 !!

Daarmee had met de stok te pakken om de ouderen financieel mee af te rammelen: extra bezuinigingen.
Geen woord wordt gewijd aan de kabinetsmaatregelen die de groep ouderen in de periode tot 2013 te verduren heeft gehad.
Men heeft alleen naar mogelijkheden gezocht om de vermeende rijkdom van gepensioneerden te verkleinen en daarmee hun koopkracht nog verder uit te hollen.

Maar zoals u zult begrijpen is dat natuurlijk niet de bedoeling.
Het is allemaal bedoeld voor de "verbetering van de doelmatigheid" en de "transparantie van het instrumentarium"

Het artikel is HIER OOK TE LEZEN .. (...link)

*
Laast bewerkt: 8 jaren 10 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, ilse

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
8 jaren 10 maanden geleden #37637 door dirko
*

Proef ik hier een strategie om willens en wetens....Het is de boekhoudersmentaliteit van de Gutmensch; ze ruiken geld waar het na een lang werkzaam leven verdiend is en, precies zoals u zegt, als vrucht van dat werken in een huis of andere vorm is belegd.

Op die manier wilde dezelfde club ons laten geloven dat Cyprioten rijker zijn dan Otto, de Duitse buurman. Een absoluut misleidende informatie.

Het wordt tijd dat er een andere regering komt, en deze slopers-rampploeg naar huis wordt gestuurd.
Ik word met de dag bozer op deze zelfgenoegzame eurofielen, die het één prediken en onderwijl je zakken staan te rollen.

De 21e hebben we gelegenheid te protesteren en een 'sterke man' met onze aanwezigheid in Den Haag te steunen.
De PVV heeft nu al virtueel 33 zetels. Het zou me niets verbazen als dat zal groeien naar een werkelijk aantal van boven de 40.
Asscher, Zwamsom en Rutte kúnnen dit feit toch niet meer eenvoudigweg negeren..?

*

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, ilse

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 10 maanden geleden - 8 jaren 10 maanden geleden #37636 door katertje
PvdA-minister Lodewijk Asscher beweert dat ouderen het minste risico lopen op armoede en dat komt omdat hun inkomen flink
gestegen is. Jongere huishoudens, met een kostwinner tot 45 jaar, zagen hun vermogen ten opzichte van 1993 vooral afnemen,
terwijl dat van ouderen juist groeide. Zo beschikt 40 procent van de ouderen over een vermogen van meer dan 200.000 euro.
Eén van de oorzaken hiervan zijn de stijgende huizenprijzen tussen 1984 en 2008, waar veel ouderen van hebben kunnen profiteren,
kraait het pedante Rode Haantje in de VK.

De kans voor ouderen om onder de armoedegrens te geraken was in 2000 nog bijna 12 procent. Dat is nu afgenomen tot maar drie
procent. Voor de hele Nederlandse bevolking is dat 9 procent. De inkomsten van ouderen waren in 2010 gemiddeld bijna 30 procent
hoger dan in 1990, mensen jonger dan 65 jaar zagen hun inkomen in diezelfde periode gemiddeld met 18 procent toenemen.
"Het inkomen van de groep ouderen steeg volgens de cijferaars vooral omdat de 'nieuwe ouderen' die nu met pensioen gaan
gemiddeld een hoger inkomen hebben dan de senioren die hen voorgingen. Ook belastingkortingen en de hogere AOW dragen bij aan
de inkomensverbetering", aldus de VK.

> Het grootste bedrag van dat vermogen van 200.000 euro zit in de eigen woning van de oudere. Voor het gemak heeft men maar
een paar niet onbelangrijke zaken uit het "meetinstrument" weggelaten. Dat eigen vermogen is vooralsnog een fictief vermogen.
Wie garandeert de oudere huiseigenaar dat hij met de dalende huizenprijzen ook inderdaad een vermogen van 2 ton behaalt bij
de verkoop van de woning? Maar in die tussenliggende tijd heeft de overheid ( en de banken met een hypotheekrente van 10%
en meer jaren 80/90) wel flink de zakken gevuld door middel van de huiseigenaar. Denk aan het eigenwoningforfait. Denk aan de
onroerende zaak belasting. De huizenprijzen zijn sinds 2008 dramatisch gedaald. Maar het percentage OZB omhoog.

Het onderhoud van de woning dat volledig voor rekening van de huiseigenaar komt en de BTW die het Rijk daarover heeft
opgestreken.De hypotheekrenteaftrek over de soms nog kleine uitstaande hypotheek is meestal niet eens voldoende om de BTW over
het onderhoud te dekken. En wat te denken over de dubbele heffingen van het Waterschap. Een heffing voor de gebruiker van een
pand en een heffing voor de eigenaar van datzelfde pand. Terwijl zij daar geen extra diensten voor geleverd krijgen.
Ordinaire diefstal.

Vervolgens is het logisch dat ouderen wat meer "vermogen" hebben kunnen opbouwen. Zij hebben daar ook een mensenleven over
gedaan, waren spaarzamer en hadden minder last van het "hebbedingetjes virus" waar jongeren - ook de middelbaren -zich zonder
enige schroom zwaar voor in de schulden willen steken. Zij gingen geen "studielening" aan om daar vervolgens een jaartje de
wereld van rond te trekken. Bovendien zijn de jongeren veel later op de arbeidsmarkt gekomen, vaak zelfs pas toen zij half
in de twintig waren en hebben daarmee dus vanzelfsprekend ook minder verdienjaren. Iemand van 45 jaar heeft, als hij geluk had,
20 verdienjaren. Iemand van 65 heeft er niet zelden 50.

Proef ik hier een strategie om willens en wetens de jongeren tegen de ouderen op te zetten en om een rotsmoes te hebben de
om de ouderen nog verder te demoniseren? In dit kabinet, die ouderen berooft en bespot, wordt alles voorgekookt. En niet toevallig
zal dit "onderzoek" een opmaat vormen voor flinke lastenverzwaringen en het verder uitkleden van ouderen. Zij hebben immers
"vermogen" en dat is niet eerlijk. Dat "vermogen" moet en zal de overheid in de klauwen krijgen.
Laast bewerkt: 8 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, Jefferson Davis, dirko, ilse

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.