Vraag CPB verdringt armoede

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 jaren 4 maanden geleden - 9 jaren 4 maanden geleden #35937 door gnor
Teletekst NOS pag. 110

>Het CPB geeft hiermee een handvat aan het Kabinet om het volk verder te knechten.
De mededeling dat de AOW de laatste decennia sterker gestegen zou zijn dan de bijstand, geeft een beeld alsof de 65+-er enorm gematst werd. Bij decennia hebben we het dus over tientallen jaren. De bijstand en de AOW zijn jaren lang gekoppeld geweest aan het wettelijk minimumloon en in feite is dat nog steeds het geval. Pas de laatste jaren zijn er door fiscale maatregelen enige veranderingen opgetreden.>

Wikipedia meldt over de AOW o.a.
De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen.
Verzekerd voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AOW is één van de zogenoemde volksverzekeringen.
De Belastingdienst int de premies volksverzekeringen tegelijk met de inkomstenbelasting bij de verzekerden jonger dan de AOW-leeftijd (2013: 65 jaar en een maand). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW uit aan de verzekerden vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd. De AOW-premieplicht eindigt op de eerste van de betreffende maand.

Er zijn ongeveer 3 miljoen uitkeringsgerechtigden: 2 miljoen met en 1 miljoen zonder gezamenlijke huishouding met iemand anders.

De termen AOW-gat en AOW-hiaat kunnen betrekking hebben op jaren in het buitenland die niet meetellen bij de opbouw, of op het ontbreken van partnertoeslag, of op maanden/jaren dat de AOW-uitkering vervalt wegens eerder niet bekende verhogingen van de AOW-leeftijd. Dit laatste wordt ook wel 65plus-gat of 65plus-hiaat genoemd.

Koppeling aan het minimumloon
De bruto AOW-uitkeringen worden bepaald door netto-nettokoppeling aan het minimumloon. Uit een speciale bruto-nettoberekening volgt een netto minimumloon, waar netto AOW-bedragen uit worden afgeleid door bepaalde percentages ervan te nemen. Vervolgens worden deze netto bedragen op basis van speciale aannamen gebruteerd. Uiteindelijk is er de bruto-nettoberekening die het werkelijke nettobedrag oplevert.(Wikipedia)

Zie bijv. ook:
www.scholieren.com/samenvatting/3133 - Translate this page
Koppelingswet (WKA=wet koppeling op afstand): hierin is vastgelegd dat min. loon is gekoppled aan stijging CAO-lonen, mits de i/a ratio dat toelaat.

>Zie navolgend persbericht van Sozawe over de bijstand.<
Persbericht | 22-12-2010
De bijstandsuitkeringen gaan per 1 januari 2011 omhoog als gevolg van de stijging van het minimumloon. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) stijgen.

In een voorbeeld m.b.t. de wwb per 1-1-11. Dit gebaseerd op een echtpaar jonger c.q. ouder dan 65 jaar.
Gehuwden of ongehuwd samenwonenden
per maand
€ 1248,16
vakantie-uitkering
€ 65,69
totaal
€ 1313,85

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden
Beide partners 65 jaar of ouder of een partner jonger dan 65 jaar
per maand
€ 1318,75
vakantie-uitkering
€ 69,41
totaal
€ 1388,16

Mensen die na hun 65e nog periodieke bijstand behoeven zijn over het algemeen allochtonen met een onvolledige AOW; dit noemt men in de praktijk verkapte ontwikkelingssamenwerking.

Concluderend mag gesteld worden dat de onderzoekers van het CPB kennelijk opdracht hebben gekregen om het kabinetsbeleid d.m.v. rapportages te verzachten. De meute gelooft dit snel wanneer het gepubliceerd wordt. Of het de waarheid is, is een ander verhaal. We zien het wel bij de volgende verkiezingen hoe goedgelovig het volk dan weer is.zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Bijlagen:
Laast bewerkt: 9 jaren 4 maanden geleden door gnor. Reden: 2x gat m.z. 1x -hiaat
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.