Vraag Aap uit de mouw over de pensioenen

Meer
9 jaren 9 maanden geleden #34376 door ilse
In FD van vandaag:
Pensioengeld rendeert 10,8%

De grootste vijf pensioenfondsen hebben over de eerste drie kwartalen van dit jaar een rendement behaald van gemiddeld 10,8%.

Oorzaak is een stijgend vertrouwen op de financiële markten dat er uiteindelijk een weg zal worden gevonden uit de eurocrisis.

De paniek is weggeëbd

Dat bleek gisteren bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal. Over heel 2011 behaalden de vijf pensioenfondsen gemiddeld een rendement van 7,6%.

Het gaat dit jaar vooral een stuk beter met aandelenbeleggingen, zegt Ronald Wuijster van APG, het bedrijf dat het pensioengeld belegt voor ABP. ‘Dat komt doordat er wereldwijd een geloof is dat de economische groei uiteindelijk weer gaat aantrekken. De aandelenmarkten hebben in 2011 een enorme klap gehad van de eurocrisis, maar inmiddels is de paniek weggeëbd en herstellen markten zich weer.’ Wuijster constateert wel dat de situatie van Spanje nu niet fundamenteel anders is dan een jaar geleden. ‘Maar de psychologie is beter. Duitsland lijkt de weerstand tegen het geven van steun te hebben opgegeven.’
Grote schuldposities en lage rente

‘De angst is op korte termijn weg uit de markt’, zegt ook Jan Willem van Oostveen van pensioenfonds Zorg en Welzijn. Volgens hem is dat te danken aan de centrale banken in Europa. ‘Door daadkrachtig op te treden hebben zij ervoor gezorgd dat er weer vertrouwen is dat de crisis op lange termijn wordt opgelost.’ Dat betekent niet dat de crisis weg is, benadrukt Van Oostveen. ‘Landen kampen nog altijd met grote schuldposities.’

En de lage rente blijft een nijpend probleem. Van Oostveen: ‘Het invoeren van de aangepaste rekenrente voor pensioenfondsen neemt niet weg dat de rente vanaf het begin van het jaar gedaald is. Dat komt doordat er een grote vlucht is naar veilige beleggingen. Zelfs 10,6% rendement kan het effect van zo’n rentedaling op de verplichtingen niet geheel opvangen.’
Gemiddeld rendement

‘Aan het beleggingsrendement ligt het in ieder geval niet dat pensioenfondsen onder water staan’, zegt Wuijster van APG. ‘Binnenkort ronden we een onderzoek af naar het gemiddelde rendement van 1993 tot 2013. Zoals het er nu uit ziet, komt het gemiddelde uit op 7,2%.’
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, geus

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 9 maanden geleden #34358 door ilse
In de Telegraaf over geld: Over pensioen; aap uit de mouw:

di 16 okt 2012, 15:10 | 7 reacties Pensioen: Aap uit de mouw AMSTERDAM - Het spel is op de wagen. Uw Beschikbare Premiepensioen is over tien jaar de helft minder waard. TROS Radar-terriër Antoinette Hertsenberg liet de directeuren van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars in de uitzending van gisteravond kronkelen als wormen aan de vishaak. Hoewel beide heren tegengestelde belangen vertegenwoordigen, moesten ze toegeven dat er geen snars deugt van de jaarlijkse informatie over de stand van uw pensioen via een UPO (Uniform Pensioen Overzicht).


Die UPO’s geven een véél te rooskleurig beeld van de hoogte van je ouderdomspensioen op je 65e. Dat komt omdat die beschikbare premieregelingen uitgaan van een marktrente van 4 procent, terwijl die vandaag de dag maximaal 2,4 procent is. Tel je de tegenvallende beleggingsresultaten er bij op plus het achterwege blijven van een inflatie-compensatie, dan weet je dat het goed fout zit en soms al rekening moet houden met pensioenkortingen tot 25 procent.

Rentestijgingen tot 8 procent geven alleen maar verlichting, als de meestal daarbij horende inflatie wordt gecompenseerd door een indexering, zowel in de opbouw als in de uitkeringsfase. Ik durf te beweren, dat geen enkel Beschikbaar Premiesysteem daarin voorziet.

Gemiste kans
Pensioensystemen, waarvan de hoogte van het pensioen bepaald wordt door de beleggingsresultaten en de markt(reken)rente op je pensioendatum, zijn zo lek als een mandje gebleken. Het instorten van de aandelenmarkten als gevolg van de financiële crisis kan op termijn zorgen voor de halvering van je pensioen.

Hertsenberg gooide gemakshalve alle pensioensystemen ten onrechte op één hoop. Zij liet jammer genoeg na om te vragen hoe het nieuwe pensioenakkoord voor nóg grotere groepen van werknemers onzekerheden op de pensioendatum gaat zorgen. Waar vroeger bij de grote bedrijfstakpensioenfondsen nog kon worden gerekend op een gegarandeerde uitkering in euro’s, koersen deze nu af op dezelfde onzekerheid als bij Beschikbare Premieregelingen.

Het beleggingsrisico wordt ook dáár bij de pensioendeelnemer neergelegd en de pensioenuitkeringen zijn voortaan ook nét zo onzeker als de rentestand op je pensioendatum. Eén groot mysterie dus. Het ligt bovendien in de bedoeling om het volledige pensioenvermogen van circa 850 miljard euro, wat er nu al bij de bedrijfstakpensioenfondsen in kas zit, onder dat nieuwe systeem te laten vallen (invaren!), in plaats van het vanaf vandaag op te bouwen kapitaal.

Dat verlegt het beleggingsrisico dan ook daar volledig naar de werknemers. Zo’n ingreep kun je alleen maar ongestraft uitvoeren als patiënten dom gehouden worden. En dat is precies wat er momenteel gebeurt. Dat werd bij TROS Radar onvoldoende duidelijk gemaakt, maar kan alsnóg in de herkansing. Radar-expert Erica Verdegaal zal er hopelijk wel raad mee weten om gehakt te maken van die plannen.

Geen verrassing
Uw columnist wees al sinds maart 2008 op OverGeld.nl op de dreigende grote omwenteling die toen op til was in de pensioenwereld. Wie er op betrekkelijk simpele manier achter wil komen hoe hij/zij geknipt en geschoren gaat worden, leest hieronder mijn verzamelde columns over de 'stealth-aanval' op ons unieke pensioensysteem er nog maar eens rustig op na. Denemarken is ons inmiddels voorbijgestreefd als uitvoerder van het beste pensioensysteem ter wereld.

Adviseurs
U hoeft niet te wachten tot 2013 als de geleerden het eens zijn over een eerlijkere en realistischere manier van het geven van voorlichting via UPO’s. Elke zichzelf respecterende financieel adviseur is in staat voor u uit te rekenen, wat in uw specifieke geval de gevaren en de gevolgen kunnen zijn van de aanslagen die momenteel op uw oudedagspensioen worden gepleegd.

Ze staan te trappelen om goed te maken dat ze u niet gewaarschuwd hebben voor de gevaren van beleggingsverzekeringen, die nu als woekerpolissen de geschiedenis zijn ingegaan. Voor velen is het niet te laat om het nodige renovatiewerk aan hun pensioenvoorziening te laten verrichten. Wie vlak voor zijn pensioen staat, heeft het hoofd al op het hakblok liggen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], geus, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.