1.115 kinderen uit huis geplaatste in verband met Kinderopvangtoeslagaffaire

Beantwoord door katertje in topic 1.115 kinderen uit huis geplaatste in verband met Kinderopvangtoeslagaffaire

Posted 1 jaar 3 maanden geleden #58086
De enorme berg misstanden in het toeslagenaffaire blijft doorgroeien, met als meest recente schandaal het bericht dat meer dan duizend kinderen van gedupeerden uit huis zijn geplaatst.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid de situatie van ongeveer 50.000 kinderen van ouders die bij de Belastingdienst in beeld zijn als gedupeerden”. Dat meldde nu.nl vandaag. “Het demissionaire kabinet heeft nog geen nieuwe oplossing voor de uit huis geplaatste kinderen van ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Wel wordt in 420 nog lopende gevallen gekeken of de uithuisplaatsing heroverwogen kan worden”, zo luidt het.

Terwijl de woede onder zowel burgers als politici aanzwelt, blijft het vanuit het demissionaire kabinet oorverdovend stil. De gevallen doch stug doorregerende bewindslieden grijpen met graagte het herfstreces aan om vooral nergens op te reageren.

Demissionair premier Mark Rutte, hoofdverantwoordelijke voor de bak toeslagenellende, zat gisteren in Brussel voor een Europees overleg. Wanneer NOS-correspondent Sander van Hoorn Rutte voor de camera krijgt, aarzelt hij niet en vraagt hij hem om een reactie over de 1100 afgenomen kinderen.

Rutte breekt Van Hoorn af en probeert weg te komen met: ‘Ik ben hier in Brussel’. Kortom, val mij niet lastig op een EU-top.

( "Ik ben hier in Brussel" Dit gaat de Van Dale halen, reken maar. )

Als Van Hoorn Rutte eraan herinnert dat die 1100 kinderen daar geen boodschap aan hebben, krijgt de demissionaire premier met overduidelijke tegenzin nog net een zeer magere reactie over zijn lippen: "Een vreselijk bericht’". Bericht???
Het gaat om feiten ! Om onherstelbaar psychisch leed. Verloren kinderjaren! Kapotgemaakte gezinnen.


De term bericht slaat op het feit dat Justitie alweer iets had verzwegen. De cijfers waren handig weggemoffeld in een nieuw rapport van het CBS en Justitie bracht die niet naar buiten . Vond Grapperhaus kennelijk niet nodig! Hallucinant !

Er zijn 50 duizend zaken onderzocht (wat als er 100 duizend onderzocht waren?)Vijftigduizend (maal 2) ouders (tenzij alleenstaand) en gezinnen zijn dus kapot gemaakt om de kinderen in de “jeugdzorg” of “gastouderzorg” te plaatsen en we weten dat die ouders al gauw een € 30 per dag krijgen. Als datzelfde geld naar de ouders gegaan zou zijn hadden ze überhaupt geen problemen gehad.

Hebt u nog de illusie dat er onder Rutte ook maar IETS zal veranderen? Nee toch? Want Rutte's probleem is erger dan dat van 1115 kinderen. Rutte's eigenbelang zal altijd prioriteit hebben.

De afgelopen 10 jaar was Rutte minister president en daarmee hoofd van een regering bestaande uit een aantal partijen. Dus zijn de coalitiepartijen eveneens verantwoordelijk voor het toeslagen schandaal. De hele bestuurlijke kliek is verantwoordelijk. En wat zien we vervolgens gebeuren? Er wordt een nieuwe regering in de steigers gezet, bestaande uit juist die partijen die zo succesvol waren het land verder naar de gallemiezen te helpen, onder leiding van Rutte met zijn smerige politieke cultuur van burgertje pesten en democratische structuren vernietigen.

De VVD is het grote kwaad, en Rutte is het grootste kwaad. Dit beleid is exclusief van Rutte/VVD-makelij. Want kijk naar de consistentie van dat beleid, ongeacht de wisseling van partners. Al 10 jaar lang zorgt Rutte samen met zijn VVD ervoor om de grootste ellende er dit land en de mensen uit te strooien. Dat weet iedereen. Dat weten andere politieke partijen. En toch..?

Het afgetreden kabinet is demissionair gewoon doorgegaan waar ze missionair al jaren mee bezig was, en diezelfde kliek wil ook nog eens verder regeren. Dat is geen verantwoording nemen maar een plaat voor je kop hebben. je moet toch wel heel simpel in het leven staan om niet te zien dat die man het afgelopen decennium alleen maar bezig is geweest met afbreken, toedekken en afschuiven. En die man gaat opnieuw een kabinet vormen om de problemen op te lossen? Die man kan helemaal geen onderdeel van de oplossing zijn om de simpele reden dat hij nou juist het probleem is.

Rutte houdt van Rutte, dat dekt wel de lading denk ik. Rutte houdt van zichzelf. Rutte is slechts bezig met zichzelf. Rutte wil de langstzittende worden. Rutte, Rutte, Rutte. Dit land is RUTTE. Twee miljoen stemmers die er warmpjes bij zitten en hem volgen ...omdat een aantekening op het belastingdossier ervoor zorgt dat zij niet worden onderzocht. Iets met "oud geld". De rest wordt beschouwd als uitschot en wordt door de "leider" niet vertegenwoordigd. Al jaren en jaren niet. Die moeten pleur-uppen, zich invechten, zich hun talenten laten down-graden, en hun loserschap accepteren. Alle goede mensen worden door Rutte en co weg gezet als paupers.
Rutte verdraagt geen onafhankelijke, intelligente partijleden naast hem, die hem overvleugelen. "Functie elders"

Maar ja, waar vind je zo gauw een ander, net zo bevlogen persoon als hij? Nederland kan niet zonder hem. Toch?

Bovenaan zijn lijstje met prestaties prijkt vanzelfsprekend zijn gepassioneerde opvoeringen in het Europese huis in Brussel waarbij hij het dedain vertoont om andere lidstaten de les te lezen en voortdurend de wensen van de Nederlandse samenleving terzijde te schuiven. Opvoeringen waarvoor hij klaterend applaus ontvangt uit de Brusselse burelen. Behept met de dominee instelling van eeuwen geleden heeft hij het lef om Oost-Europese lidstaten te kapittelen voor de manier waarop die staten economische gelukszoekers uit andere delen van de wereld buiten hun grenzen willen houden, de manier waarop ze de door Soros gesponsorde propaganda invloed van de LHBGTI gemeenschap willen marginaliseren en de nationale wetgeving boven de ondemocratisch tot stand gekomen Europese wettelijke regelingen stellen.

Door zijn onbegrijpelijke dwalingen verwelkomt hij vertegenwoordigers van een ideologie die de LHBGTI gemeenschap verbaal en fysiek aanvalt, versnelt hij de demografische scheefgroei (omvolking) van de Nederlandse samenleving en verkwanselt de verworvenheden van de democratie. Die vertegenwoordigers worden in de watten gelegd met geld dat hij steelt uit de staatskas. Stelen is de juiste term, omdat hij degenen die de schatkist vullen niet heeft gevraagd of hij de inhoud mag gebruiken voor het compenseren van de negatieve effecten van het binnenhalen van nieuwkomers en Nieuwlandiërs.

Bovendien is in het decennium Rutte de binnenlandse en buitenlandse veiligheid op een zodanige manier aangetast dat de krijgsmacht zijn grondwettelijke taken niet meer kan uitvoeren, Nederland het drugscentrum van Europa is geworden en diverse gekleurde bendes elkaar de tent uit vechten en niet-criminele tegenstanders standrechtelijk neerschieten.

En dan nogmaals de Toeslagenaffaires meervoud, omdat er meer zijn dan de affaire die gezinnen uit elkaar heeft geslagen, tienduizenden tot wanhoop heeft gedreven, een onbekend aantal personen tot zelfmoord heeft aangezet en duizend plus kinderen uit huis deed plaatsen. Voorwaar een prestatie van formaat, iets waarop ze in Den Haag blijkbaar ontzettend trots op zijn. Dat beeld blijft bij de doorsnee Nederlandse man en vrouw hangen, want het is onverklaarbaar dat een groep bewindslieden om die affaire naar huis wordt gestuurd, de voorman tegen de muur wordt gespijkerd en die groep bewindslieden nog steeds door regeert alsof er niets aan de hand is geweest. Sterker nog in een nieuw Kabinet weer mogen aanschuiven aan de regeringstafel om opnieuw te mogen demonstreren ongeschikt te zijn om de Nederlandse samenleving uit het internationale politieke drijfzand te gidsen.

Mogen, omdat de regelkringen rond Rutte niet gehinderd worden door 150 kwebbelende en ruziënde personen die doorlopend verveeld op hun smartphones turen naar iets uitdagender (Grapperhaus voetbal) dan het pandemonium dat zich bij de interruptie afspeelt en zich alleen van hun stoelen lijken te verheffen als het rode lichtje op de TV camera’s aan floepen. Ik weet niet welke instrumenten het parlement heeft om een stokje te steken voor de activiteiten van die bundel brekebenen die gewoon kunnen doorgaan met het uitspreken van regenteske teksten, doorgaan met veel dedain neerkijken op actieven en postactieven die hun inkomen genereren en doorgaan met grondwet verkwanselende en brokken makende activiteiten.

Het zijn slechts een paar van de dwalingen van deze verwarde man die zich presenteert als de redder des vaderlands, maar in de praktijk Nederland naar de rand van de afgrond aan het duwen is. Ook het parlement heeft niet de moed de man voorgoed de mond te snoeren en dus zal de samenleving hem daartoe moeten dwingen.

p.s. In het interview met Ron Fresen in de Volkskrant van gisteren las ik dat Rutte er een handje van heeft om onbegrijpelijke antwoorden te geven als hij eigenlijk het liefst niets wil zeggen. In de hoop dat hij daarmee de interviewer uit het veld kan slaan. Maar dat was in zijn goede jaren. Dat hij denkt weg te komen met ‘Brussel’ laat zien dat hij ver over de uiterste houdbaarheid datum is.
Last Edit:1 jaar 3 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 3 maanden geleden doorkatertje. Reden: typotaalfout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Onlangs werd bekend dat maar liefst 1.115 kinderen die slachtoffer zijn van de Toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst door de instanties. Dit is natuurlijk verschrikkelijk. Ongekend.

Het kabinet wilde daar niet erg graag op reageren, maar heeft dat uiteindelijk dan toch maar gedaan middels een brief. Alleen is niemand daarvan onder de indruk. Zeker Pieter Omtzigt niet. Die heeft dan ook meteen gereageerd op de hutsepots van het kabinet.

Het kabinet heeft na wat wikken en wegen gereageerd op het schokkende nieuws dat meer dan 1.100 kinderen van de Toeslagenaffaire (onterecht) uit huis zijn geplaatst. Pieter Omtzigt vindt die reactie volstrekt niet afdoende. Hij eist meer van het kabinet. Want, stelt hij, het recht op het gezinsleven is deze kinderen en hun ouders afgenomen. Dat kan niet zonder consequenties blijven.

“Door de uithuisplaatsingen is het recht op gezinsleven, een elementair mensenrecht ernstig geschonden. Het leed van de ouders en de kinderen is groot,” laat hij weten.

“We weten nu nog maar een deel, want die 1115 kinderen zijn de kinderen die door een rechterlijke uitspraak uit huis zijn geplaatst en alleen de kinderen die na 2015 uit huis zijn geplaatst. Het gaat dus om meer kinderen.”

Dat klopt vrijwel zeker. Ja, het kabinet geeft toe dat het om 1.115 kinderen gaat, maar dat is pas vanaf 2015. De Toeslagenaffaire gaat echter veel meer terug in de tijd. Er zijn dus veel meer kinderen die geslachtofferd zijn op het altaar van de overheidsmacht.

“Ik verwacht een plan van de regering voor deze gezinnen, voor deze kinderen en hun ouders,” stelt Omtzigt dan ook. “Het feit dat zij nu zelf naar de rechter moeten stappen volgens de brief, is toch wel de omgekeerde wereld.”

Daarnaast, schrijft Omtzigt, is het “tijd dat de regering een keer echt zelf onderzoek gaat (laten) doen naar misstanden bij de Nederlandse overheid. Er komt nu alleen informatie naar buiten als het echt niet anders kan.”
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.330 seconden