Vraag Kabinet loog tegen Kamer Toeslagenschandaal

Meer
3 weken 3 dagen geleden - 3 weken 22 uren geleden #57423 door katertje
Kaags moreel leiderschap is in Niger neergestort

Het gevallen kabinet-Rutte heeft doelbewust informatie over het toeslagenschandaal achtergehouden voor de Tweede Kamer. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een reconstructie van besprekingen in de ministerraad. De besprekingen dateren van 2019, een periode waarin het parlement de grootste moeite had om informatie boven tafel te krijgen. Dat was opzettelijk, blijkt wederom.

RTL schrijft hoe binnen de ministerraad afspraken werden gemaakt om het parlement de opgevraagde informatie niet te geven. Informatie over bijvoorbeeld het onrechtmatig stopzetten van de toeslagen en wie daarvan op de hoogte was. Daarnaast komt ook nu weer de naam van Pieter Omtzigt terug: ministers waren boos dat de kritische CDA’ers het kabinet onder vuur nam, terwijl hij die volgens hen had moeten steunen. Het CDA is immers een van de coalitiepartners.

In het vernietigende rapport ‘Ongekend Onrecht’, dat uiteindelijk de val van het kabinet inluidde, wordt geconcludeerd “dat transparantie, openheid en volledigheid niet leidend waren”. Een beschuldiging die door premier Mark Rutte in alle toonaarden werd ontkend. Volgens Rutte, die nogal eens actieve herinneringen blijkt te missen, was er simpelweg sprake van een ‘gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking’, maar zeker niet van opzet.

RTL Nieuws schrijft:
De notulen van de ministerraad tonen iets heel anders, bevestigt een reeks Haagse bronnen. Zo wordt in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer géén ‘volledig feitenrelaas’ zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het "onrechtmatig" handelen van de Belastingdienst. Hier was eerder juist om gevraagd in een motie van Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP), die door de Kamer was aangenomen.

Ook wordt uit de reconstructie duidelijk dat niet de gehele ministerraad achter het verzwijgen van informatie staat en er is zelfs één minister, niet bij naam genoemd, die zich afvraagt of het kabinet daar wel ongestraft mee wegkomt. Toch houdt het kabinet Rutte de essentiële informatie achter. En terwijl de Kamer om antwoorden blijft vragen, blijft het kabinet in opeenvolgende ministerraden besluiten die informatie niet te geven. Ook tijdens debatten over het toeslagenschandaal aan het begin van dit jaar, hielden verantwoordelijke bewindslieden de kaken op elkaar. Nadat het kabinet uiteindelijk viel werden veel documenten alsnog openbaar gemaakt, behalve de notulen van de ministerraad. RTL Nieuws heeft verzocht om dat alsnog te doen, maar het ministerie van Algemene Zaken van demissionair Rutte ziet geen reden de geheimhouding op te geven.

>

In het kort:
1.In een voltallige kabinetszitting, wordt het functioneren van een Parlementslid beschadigd / onmogelijk gemaakt.
2. Kabinet weigert botweg te voldoen aan haar plicht tot openbaarheid en aan haar plicht tot beantwoorden Kamervragen.
3. Kabinet ontkent de betrokken eigen daden
Drie staats-rechtelijke en politieke doods-zonden.

Dit is nieuw bewijs en de genadeklap. Rutte moet nu echt weg. Dit gedrag kan gewoon niet geaccepteerd worden. Ook Hoekstra en Kaag moeten weg. Kaag met haar "nieuw leiderschap", verzint weer een smoes. Ze weet ineens niet meer of ze wel bij die vergadering was. ..Misschien was ze wel in het buitenland, in Ni..gerrr !! Dat verhaal is inmiddels onderuit gehaald. Kaag was aanwezig bij die vergadering en heeft deelgenomen aan het overleg en aan de besluitvorming. Staat keurig in de notulen.

We mogen dus concluderen dat Kaag er gewoon bij heeft gezeten en niets heeft gedaan en dan komt enige tijd later "bij toeval" die notitie naar buiten via Ollongren ('Positie Omtzigt: functie elders'). Ik denk dat D66 vuil spel speelt. Nu wordt duidelijk waarom D66, CDA en CU de motie van wantrouwen niet wilden steunen. Ze zaten samen met de VVD in het complot tegen Omtzigt en hebben het onderling op een akkoordje gegooid. Zum Kotzen
Kaag doet in leugens niet onder voor Rutte….En dat noemt zich een kampioene van transparantie?

Einde Rutte. Onvermijdelijk. Einde Kaag. Einde Hoekstra ..hij wilde Omtzigt elimineren. Schorem. Van begin tot eind. Slachtoffers laten stikken, levens verwoesten, en alles onder de pet proberen te houden. Van welk allooi ben je dan?
Blamage voor D66, CDA en ChristenUnie, allemaal mede verantwoordelijk voor het niet informeren van de Kamer. Wat een verzameling Judassen bij elkaar !

Rtl:
‘Door het foutief informeren van de Kamer én het niet oplossen van problemen is de geest uit de fles. De Kamer is geïrriteerd en laat dat weten ook. Die irritatie is er ook in de ministerraad: de teneur in de notulen is dat geklaagd wordt over de parlementaire controle. Dat de Kamer doorvraagt naar nieuwe details, nieuwe problemen, andere gedupeerden en steeds meer: wie wist wat wanneer.

Op 14 juni 2019, als de fouten door Menno Snel zijn toegegeven, wordt in de ministerraad stoom afgeblazen over de Tweede Kamer, met name over Pieter Omtzigt. Kamerreacties worden omschreven als heftig, unfair en volstrekt ongepast, aldus bronnen.

Vooral het D66-smaldeel is gepikeerd omdat de integriteit van de toenmalig staatssecretaris in twijfel zou worden getrokken. De D66’ers krijgen steun van de VVD, waarna het CDA zich voegt. De ministerraad vindt dat er een einde moet komen aan aanvallen op de persoon. Ministers zeggen zelfs dat volksvertegenwoordigers het kabinetsbeleid voluit moeten steunen, en dat commentaar van Kamerleden in de toekomst zelfs minder scherp moet zijn.’


Als het ouwe kabinet het werkelijk meent met ”nieuwe transparantie” dan is er GEEN ENKEL BEZWAAR om de notulen van de bewuste ministersvergadering(en) openbaar te maken waar het de toeslagenaffaire betreft. Alles ligt al op straat zo hebben de betrokken ministers HERHAALDELIJK met droge ogen verzekerd.

Dit gaat niet om het landsbelang – het betreft noch defensie, noch de koning, noch het grote geld, noch persoonlijke kwesties – desnoods worden al dergelijke passages zwartgelakt. Dit gaat om de geloofwaardigheid van onze eigen regering en hoe onze volksvertegenwoordigers zijn voorgelogen. Het staatsbelang eist juist dat dit OPENBAAR wordt gemaakt. Zodat de juiste conclusies kunnen worden getrokken
.
Amen !
Laast bewerkt: 3 weken 22 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.