Een ongekende heksenjacht #Belastingdienst

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Debat over de geheime kabinetsnotulen

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #57437
Debat over de vrijgegeven kabinetsnotulen. ....

Een foute bestuurscultuur, het ontbreken van feitelijke tegenmacht, bewindslieden die liegen of aan selectief geheugenverlies lijden als hen dat uitkomt en het moeten openbaren van kabinetsnotulen omdat ministers niet meer worden vertrouwd, illustreren het immense verval van onze huidige democratie en rechtsstaat.

Kan de kwaliteit van onze democratische samenleving hersteld worden door dezelfde bewindspersonen die verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het verval van onze rechtsstaat?

Die vraag rijst op dit moment over het aanblijven van Rutte, Kaag en Hoekstra.

Ook al zouden deze bewindslieden het komende debat over deze geheime notulen overleven dan nog blijft die vraag open staan. Alle thans bekende politieke schandalen en affaires hebben direct of indirect een link naar deze bewindspersonen en de partijen die ze vertegenwoordigen.

Het thans openbaren van uiterst geheime kabinetsnotulen als grote uitzondering op wettelijk vastgelegde termijnen van toegestane openbaarmaking, vanwege het aangetaste vertrouwen in ministers van het demissionaire kabinet Rutte, toont aan dat een herstel van vertrouwen zeker niet door deze bewindspersonen nog geloofwaardig gerealiseerd zal kunnen worden.

Aanblijven zal onze democratie en de rechtsstaat nog dichterbij een door niemand gewenste bananendemocratie brengen. Een "democratie" die gedomineerd wordt door aan macht beluste politici, willekeur en achterkamertjes politiek.

Voor het komende debat over de vrijgegeven kabinetsnotulen zal een grondige zelfreflectie op eigen handelen en nalaten Rutte, Kaag en Hoekstra niet misstaan.

Momenteel wordt ons land gedomineerd door de Pieter Omtzigt. Hij zit momenteel ziek thuis, maar zijn invloed is er niet minder om.
Omtzigt heeft niet de reputatie van een aan macht beluste politicus.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Kabinet loog tegen Kamer Toeslagenschandaal

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #57423
Kaags moreel leiderschap is in Niger neergestort

Het gevallen kabinet-Rutte heeft doelbewust informatie over het toeslagenschandaal achtergehouden voor de Tweede Kamer. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een reconstructie van besprekingen in de ministerraad. De besprekingen dateren van 2019, een periode waarin het parlement de grootste moeite had om informatie boven tafel te krijgen. Dat was opzettelijk, blijkt wederom.

RTL schrijft hoe binnen de ministerraad afspraken werden gemaakt om het parlement de opgevraagde informatie niet te geven. Informatie over bijvoorbeeld het onrechtmatig stopzetten van de toeslagen en wie daarvan op de hoogte was. Daarnaast komt ook nu weer de naam van Pieter Omtzigt terug: ministers waren boos dat de kritische CDA’ers het kabinet onder vuur nam, terwijl hij die volgens hen had moeten steunen. Het CDA is immers een van de coalitiepartners.

In het vernietigende rapport ‘Ongekend Onrecht’, dat uiteindelijk de val van het kabinet inluidde, wordt geconcludeerd “dat transparantie, openheid en volledigheid niet leidend waren”. Een beschuldiging die door premier Mark Rutte in alle toonaarden werd ontkend. Volgens Rutte, die nogal eens actieve herinneringen blijkt te missen, was er simpelweg sprake van een ‘gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking’, maar zeker niet van opzet.

RTL Nieuws schrijft:
De notulen van de ministerraad tonen iets heel anders, bevestigt een reeks Haagse bronnen. Zo wordt in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer géén ‘volledig feitenrelaas’ zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het "onrechtmatig" handelen van de Belastingdienst. Hier was eerder juist om gevraagd in een motie van Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP), die door de Kamer was aangenomen.

Ook wordt uit de reconstructie duidelijk dat niet de gehele ministerraad achter het verzwijgen van informatie staat en er is zelfs één minister, niet bij naam genoemd, die zich afvraagt of het kabinet daar wel ongestraft mee wegkomt. Toch houdt het kabinet Rutte de essentiële informatie achter. En terwijl de Kamer om antwoorden blijft vragen, blijft het kabinet in opeenvolgende ministerraden besluiten die informatie niet te geven. Ook tijdens debatten over het toeslagenschandaal aan het begin van dit jaar, hielden verantwoordelijke bewindslieden de kaken op elkaar. Nadat het kabinet uiteindelijk viel werden veel documenten alsnog openbaar gemaakt, behalve de notulen van de ministerraad. RTL Nieuws heeft verzocht om dat alsnog te doen, maar het ministerie van Algemene Zaken van demissionair Rutte ziet geen reden de geheimhouding op te geven.

>

In het kort:
1.In een voltallige kabinetszitting, wordt het functioneren van een Parlementslid beschadigd / onmogelijk gemaakt.
2. Kabinet weigert botweg te voldoen aan haar plicht tot openbaarheid en aan haar plicht tot beantwoorden Kamervragen.
3. Kabinet ontkent de betrokken eigen daden
Drie staats-rechtelijke en politieke doods-zonden.

Dit is nieuw bewijs en de genadeklap. Rutte moet nu echt weg. Dit gedrag kan gewoon niet geaccepteerd worden. Ook Hoekstra en Kaag moeten weg. Kaag met haar "nieuw leiderschap", verzint weer een smoes. Ze weet ineens niet meer of ze wel bij die vergadering was. ..Misschien was ze wel in het buitenland, in Ni..gerrr !! Dat verhaal is inmiddels onderuit gehaald. Kaag was aanwezig bij die vergadering en heeft deelgenomen aan het overleg en aan de besluitvorming. Staat keurig in de notulen.

We mogen dus concluderen dat Kaag er gewoon bij heeft gezeten en niets heeft gedaan en dan komt enige tijd later "bij toeval" die notitie naar buiten via Ollongren ('Positie Omtzigt: functie elders'). Ik denk dat D66 vuil spel speelt. Nu wordt duidelijk waarom D66, CDA en CU de motie van wantrouwen niet wilden steunen. Ze zaten samen met de VVD in het complot tegen Omtzigt en hebben het onderling op een akkoordje gegooid. Zum Kotzen
Kaag doet in leugens niet onder voor Rutte….En dat noemt zich een kampioene van transparantie?

Einde Rutte. Onvermijdelijk. Einde Kaag. Einde Hoekstra ..hij wilde Omtzigt elimineren. Schorem. Van begin tot eind. Slachtoffers laten stikken, levens verwoesten, en alles onder de pet proberen te houden. Van welk allooi ben je dan?
Blamage voor D66, CDA en ChristenUnie, allemaal mede verantwoordelijk voor het niet informeren van de Kamer. Wat een verzameling Judassen bij elkaar !

Rtl:
‘Door het foutief informeren van de Kamer én het niet oplossen van problemen is de geest uit de fles. De Kamer is geïrriteerd en laat dat weten ook. Die irritatie is er ook in de ministerraad: de teneur in de notulen is dat geklaagd wordt over de parlementaire controle. Dat de Kamer doorvraagt naar nieuwe details, nieuwe problemen, andere gedupeerden en steeds meer: wie wist wat wanneer.

Op 14 juni 2019, als de fouten door Menno Snel zijn toegegeven, wordt in de ministerraad stoom afgeblazen over de Tweede Kamer, met name over Pieter Omtzigt. Kamerreacties worden omschreven als heftig, unfair en volstrekt ongepast, aldus bronnen.

Vooral het D66-smaldeel is gepikeerd omdat de integriteit van de toenmalig staatssecretaris in twijfel zou worden getrokken. De D66’ers krijgen steun van de VVD, waarna het CDA zich voegt. De ministerraad vindt dat er een einde moet komen aan aanvallen op de persoon. Ministers zeggen zelfs dat volksvertegenwoordigers het kabinetsbeleid voluit moeten steunen, en dat commentaar van Kamerleden in de toekomst zelfs minder scherp moet zijn.’


Als het ouwe kabinet het werkelijk meent met ”nieuwe transparantie” dan is er GEEN ENKEL BEZWAAR om de notulen van de bewuste ministersvergadering(en) openbaar te maken waar het de toeslagenaffaire betreft. Alles ligt al op straat zo hebben de betrokken ministers HERHAALDELIJK met droge ogen verzekerd.

Dit gaat niet om het landsbelang – het betreft noch defensie, noch de koning, noch het grote geld, noch persoonlijke kwesties – desnoods worden al dergelijke passages zwartgelakt. Dit gaat om de geloofwaardigheid van onze eigen regering en hoe onze volksvertegenwoordigers zijn voorgelogen. Het staatsbelang eist juist dat dit OPENBAAR wordt gemaakt. Zodat de juiste conclusies kunnen worden getrokken
.
Amen !
Last Edit:2 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Geen vervolging toeslagministers

Posted 3 jaren 1 maand geleden #57264
Geen vervolging toeslagministers"

Procureur-generaal bij de Hoge Raad Silvis adviseert de regering om geen strafrechtelijk opsporingsonderzoek te starten na een aangifte tegen ministers en staatssecretarissen ten tijde van de kinderopvangtoeslagenaffaire.

Dat is de uitkomst van een oriënterend onderzoek. Gedupeerden in de affaire deden aangifte tegen de bewindslieden Snel, Wiebes, Asscher, Hoekstra, Van Ark en Rutte wegens politieke ambtsmisdrijven.

De procureur-generaal vindt dat de aangiftes niet gaan over vervolgbare ambtsdelicten van bewindspersonen. Hij vindt ook dat in een democratie de politieke verantwoording voorop staat.

> Advocaat Vasco Groeneveld deed op 12 januari namens een groep gedupeerden van de kinderopvangtoeslagzaak aangifte tegen de ministers Tamara van Ark (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken). Daarnaast werden voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel en oud-minister Lodewijk Asscher in die aangifte betrokken. Op 3 februari deed de advocaat ook aangifte tegen premier Mark Rutte. Groeneveld vertegenwoordigt tachtig slachtoffers.

Protocol
Voor aangifte tegen bewindspersonen geldt een protocol. Dat schrijft voor dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad een oriënterend onderzoek begint, gericht op de vraag of er aanknopingspunten zijn voor een opsporingsonderzoek. Als deze oriënterende fase klaar is, informeert de procureur-generaal bij de Hoge Raad de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus.

De procureur-generaal kan niet naar eigen inzicht tot strafvervolging overgaan. Hij dient daarvoor opdracht te krijgen van de regering of de Tweede Kamer. Grapperhaus kan als vertegenwoordiger van de regering de procureur-generaal opdracht geven tot het verrichten van een opsporingsonderzoek. Vervolgens is het aan de regering om de vervolgingsbeslissing te nemen.

Ook indien de regering geen opdracht geeft tot strafvervolging, kan de Tweede Kamer daartoe nog wel besluiten.

Silvis schrijft in zijn onderzoeksverslag dat de problemen in de toeslagenaffaire het gevolg zijn van wettelijke tekortkomingen. Dat voor ouders in het toeslagensysteem grote problemen kunnen ontstaan „is bij het opstellen van de wetgeving niet onderkend.” Belangrijke juridische middelen voor rechtsbescherming zijn door de wetgever indertijd niet in de wet opgenomen, schrijft Silvis.

’Problemen hangen niet samen met vervolgbare ambtsdelicten
De problemen hangen volgens de leider van het parket bij de Hoge Raad niet samen met vervolgbare ambtsdelicten van bewindspersonen. „De aangifte is grotendeels gebaseerd op de ondervraging door een parlementaire commissie. Wettelijk mag die ondervraging niet als bewijs worden gebruikt in een strafvervolging.” Hij geeft aan dat „in een systeem van parlementaire democratie de politieke verantwoording voorop hoort te staan.”

> Tweede Kamer kwijt je van je plicht en geef opdracht tot strafvervolging !!
Last Edit:3 jaren 1 maand geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 1 maand geleden doorkatertje.

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Nieuwe stukken bevestigen: Toeslagenschandaal veel groter

Posted 3 jaren 1 maand geleden #57257
Iedere keer hetzelfde gelazer met de Belastingdienst. U raadt het al. Er zijn weer eens nieuwe stukken opgedoken in de toeslagenaffaire. RTL Nieuws: "Al vijftien jaar houden ambtenaren zich niet aan de wet bij terugvordering van toeslagen, blijkt uit de stukken die RTL Nieuws heeft ingezien." Vijftien jaar lang. De wet overtreden. Door de machtigste overheidsorganisatie in Nederland. Vijftien jaar lang.

Vertrouwelijke stukken bevestigen: toeslagenschandaal Belastingdienst begon nog veel eerder dan gedacht
Leuker kan de Belastingdienst het toeslagenschandaal niet maken, wel groter. Uit documenten in handen van RTL Nieuws blijkt dat de omstreden werkwijze van de dienst waardoor duizenden mensen onterecht in grote financiële problemen belandden, veel eerder is begonnen dan tot nu toe bekend was.
Handleidingen, werkinstructies, excel bestanden en verzonden brieven geven een onthullend inkijkje in de werkwijze van de fiscus. Lang is ervan uitgegaan dat de strikte handhaving van de regels en de harde fraudejacht het gevolg waren van de Bulgarenfraude in 2013.

Als gevolg van die gebeurtenis zou er een systeem in werking zijn getreden waarbinnen etnisch geprofileerd werd en ambtenaren buitensporig hard optraden bij veelal onterechte beschuldigingen van fraude. Nu blijkt dat de dienst zich al zeker vijftien jaar niet aan de wet houdt bij het terugvorderen van toeslagen. Uit handleidingen en werkinstructies die RTL Nieuws inzag, blijkt dat direct na de invoering van het toeslagenstelsel al op grote schaal gebruik werd gemaakt van een zogenaamde ‘uitsluitlijst’.

RTL Nieuws schrijft:
Tussen de documenten zit een memo uit 2016 met de titel ‘De Rechters’. In het stuk wordt geschetst hoe ambtenaren die zichzelf ‘De Rechters’ hebben gedoopt, gaan bepalen wie in de categorie ‘hoog risico’ valt en aan strengere controle wordt onderworpen. Ook hier ontbreekt gedegen juridische grondslag en lijkt sprake van willekeur. De Belastingdienst zegt dat uiteindelijk niet is doorgegaan met deze manier van risicoselectie en dat de benaming ‘De Rechters’ met de kennis van nu ‘een wat ongelukkige aanduiding’ is.
Wat verder duidelijk wordt is dat al sinds 2007 geldt: wie het stempel fraudeur opgeplakt heeft gekregen, terecht of niet, komt daar niet meer vanaf. Oftewel: ‘Bij elk volgend contact met de Belastingdienst gaat een alarmbelletje af en word je weer als fraudeur behandeld.’ De slachtoffers zelf tastten in het duister, want wie op de zwarte lijst belandde werd daar niet van op de hoogte gesteld en kon zich dus ook niet verweren. Hetzelfde gold voor gastouderbureaus die op de zwarte lijst geplaatst waren.

Bij de parlementaire verhoren die afgelopen jaar plaatsvonden, werd het beeld geschetst dat simpelweg de te strikte regels werden opgevoerd. Uit de nu opgedoken documenten blijkt een heel ander verhaal. Juist het van de regels afwijken en op fraudejacht gaan, waarbij fundamentele rechten geschonden werden, is wat leidde tot het steeds verder uitdijende toeslagenschandaal.

Uitsluitlijst
Een werkinstructie uit 2006 spreekt al over 'afwijkend behandelen' van mensen bij vermoedens van fraude. Zij komen op een zogenaamde 'uitsluitlijst'. Toeslagen worden dan stopgezet. 'Nihilstelling' heet dat in het jargon van de fiscus. Dit gebeurt op grote schaal, blijkt uit werkinstructies met de titel 'Massaal'. Volgens de Belastingdienst ging daar wel altijd een handmatige toets aan vooraf.

Volgens de Belastingdienst is het logisch dat dit gebeurde, gezien het grote aantal toeslagen dat werd uitgekeerd, en was het beleid erop gericht onbewuste of bewuste fouten bij aanvragen of wijzigingen van toeslagen te voorkomen. Daarom werd ook in de beginjaren al ingezet op massaal toezicht en fraudebestrijding.

'De Rechters'
De laatste jaren wordt de fraudejacht verder opgevoerd. Tussen de documenten zit een memo uit 2016 met de titel 'De Rechters'. In het stuk wordt geschetst hoe ambtenaren die zichzelf 'De Rechters' hebben gedoopt, gaan bepalen wie in de categorie 'hoog risico' valt en aan strengere controle wordt onderworpen.

Ook hier ontbreekt gedegen juridische grondslag en lijkt sprake van willekeur. De Belastingdienst zegt dat uiteindelijk niet is doorgegaan met deze manier van risicoselectie en dat de benaming 'De Rechters' met de kennis van nu 'een wat ongelukkige aanduiding' is.

Tijdens de parlementaire verhoren over de toeslagenaffaire zeggen topambtenaren dat de regels rond toeslagen te streng waren. Ze konden niet anders dan deze strikt handhaven. De interne documenten vertellen een ander verhaal. Juist het niet-naleven van de regels en het schenden van fundamentele rechten van burgers leidden tot de toeslagenaffaire.


www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel...edacht-vijftien-jaar
Last Edit:3 jaren 1 maand geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 1 maand geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
Het Openbaar Ministerie ziet af van strafrechtelijk onderzoek naar de rol van de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire. Volgens justitie is er bij de dienst en zijn ambtenaren geen sprake van juridisch verwijtbaar gedrag.

U weet, in de affaire werden duizenden ouders, hoofdzakelijk met een migratie-achtergrond, ernstig gedupeerd. Het rapport over de affaire dat door een speciale onderzoekscommissie werd opgesteld heette "ongekend onrecht". Op 19 mei vorig jaar werd door het ministerie van Financiën zelf aangifte gedaan tegen de dienst en de eigen ambtenaren vanwege mogelijke "knevelarij en beroepsmatige discriminatie". Het OM laat nu weten een uitgebreid oriënterend feitenonderzoek te hebben uitgevoerd, maar:

Het OM concludeert na zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden dat er geen sprake is van een strafrechtelijke verdenking van knevelarij of beroepsmatige discriminatie.

Hoewel RTL-journalist Pieter Klein ontdekte dat in mails van de Belastingdienst de racistische term "zwartjes" werd gebezigd of "een nest Antillianen", meent het OM dat er desondanks geen sprake is van "beroepsmatige discriminatie".

Het OM heeft geconstateerd dat de Belastingdienst in het kader van de bestrijding van misbruik en fraude zoekslagen heeft gemaakt op basis van nationaliteit. Na zo’n eerste zoekslag volgde een individuele beoordeling om vast te stellen of iemand wel of geen recht had op kinderopvangtoeslag. Bij die beoordeling speelde nationaliteit geen rol meer. De beoordeling was voor iedereen gelijk en conform de toen geldende regels en daarom is er geen sprake van strafbare beroepsmatige discriminatie.

> Een juridische dwaling, terwijl aangetoond is dat van structurele discriminatie op grond van afkomst sprake is. Het komt wel vaker voor dat de ambtenarij en de politiek denkt boven de wet te staan. Kan het zijn dat het OM de belastingdienst (een overheidsdienst) de hand boven het hoofd houdt? Ze vreten allebei uit dezelfde ruif, het zijn ambtenaren van de rijksoverheid. Daarom maakt het ook niet meer uit of je een ambtseed hebt afgelegd. De ambtelijke rangen sluiten zich.

Maar wie hebben die lijstjes opgezet? Door wie, en wanneer is besloten om deze 16.000 mensen (gezinnen) doelbewust kapot te maken? Hier valt heel wat te verhoren. Dat het OM dat niet doet roept heel veel vraagtekens op. Het is heel triest, dat de overheid hiermee weg komt. Niemand moet aftreden, niemand wordt vervolgd. Dit beleid is niet toevallig ontstaan. Maar ach, waarom zou het OM minder zijn gecorrumpeerd dan de belastingdienst? Dit is hoe de Nederlandse overheid functioneert. Volslagen incompetent en door en door verrot.
door katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Kinderopvangtoeslagaffaire: een "ongekend onrecht"

Posted 3 jaren 3 maanden geleden #56997
Welke gevolgen krijgt kinderopvangtoeslagenaffaire?

Veel ouders is in de kinderopvangtoeslagaffaire een "ongekend onrecht" aangedaan. Bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen zijn grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden. Die snoeiharde constateringen doet de parlementaire ondervragingscommissie in haar eindrapport. Ministers, ambtenaren, de Tweede Kamer en zelfs rechters krijgen ervan langs.

Ouders werden vanaf 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als fraudeur als zij ook maar iets niet goed hadden ingevuld bij hun toeslagaanvraag of te weinig eigen bijdrage hadden betaald. Een dubbele nationaliteit was reden om als verdacht te worden aangemerkt. De slachtoffers - tienduizenden ouders - raakten hun toeslag kwijt zonder opgaaf van redenen, met grote financiële en sociale problemen als gevolg.

En wat doet het kabinet?
Die schuift een antwoord op de toeslagenaffaire op de lange baan, zo liet Rutte en staats Van "Puffelen" weten na het vernietigende rapport van de commissie-Van Dam.

In een kwestie die al jaren bekend is gaan ze nu eerst nog even een paar overlegsessies voeren op het Catshuis alvorens er misschien wordt besloten of en hoe er uiteindelijk nog gevolgen worden gegeven aan het feit dat onder Mark Rutte, Lodewijk Asscher, Frans Weekers, Eric Wiebes, Menno Snel en Wopke Hoekstra tienduizenden burgers zijn vernacheld om een onterechte aanmerking als fraudeur wegens zogenaamd onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag.

De ouders wachten nog steeds op hun geld, maar het kabinet gaat dus eerst eens even de resultaten rustig overpeinzen:
Rutte kraamt wat uit over een “heel heftig” en “terecht” rapport, maar voegt uiteindelijk ook niets intelligents toe. En zo sukkelt het kabinet-Rutte III verder, ondanks een ronduit vernietigend rapport.

Politieke consequenties? Ah Welnee joh..en anders zien we volgend jaar wel weer.


Commissie: ongekend onrecht in toeslagenaffaire, beginselen rechtsstaat geschonden
nos.nl/artikel/2361021-commissie-ongeken...taat-geschonden.html
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.227 seconden