Een ongekende heksenjacht #Belastingdienst

  • birthday-cake
Duitse journalist snapt niet dat Rutte door kan: ‘Een premier die niet de waarheid spreekt, is niet normaal’

Ook bij onze oosterburen valt het op dat Mark Rutte vaak een loopje neemt met de waarheid. Buitenlandredacteur van de Süddeutsche Zeitung, Thomas Kirchner (52), volgde de toeslagenaffaire en later Omtzigtgate op de voet. Hij is verbijsterd over de mildheid van het Nederlandse volk en de media na de overduidelijke leugens van de demissionaire premier, zo vertelt hij aan de Volkskrant.

Het grootst was mijn verwondering over het gebrek aan publieke verontwaardiging. Wat daar gebeurde druist volgens mij in tegen politieke en morele wetten," aldus Kirchner. Als verklaring noemt hij de Nederlandse behoefte om consensus te zoeken en geen pijn te veroorzaken. "Dat is een nationale eigenschap die voordelen heeft. Ik vind realistische politiek meestal positief, ik houd ervan als politici in oplossingen denken en niet meteen met de moraal komen aanzetten. Maar te weinig strijd schaadt de democratie. Met een pragmatische oplossing van deze crisis doet Nederland zichzelf geen goed."

Niet kritisch
Volgens de journalist is de versplintering van de Nederlandse politiek een probleem. "De grote hoeveelheid nieuwe, onervaren Kamerleden zijn natuurlijk verfrissend en ze zeggen ook interessante dingen. Maar daardoor mis je mensen als Omtzigt, ‘old hands’ die weten hoe de hazen lopen, die dossiers volgen." Maar ook de media zijn niet kritisch genoeg. "Ik haal het voorbeeld aan omdat ik ook in de toeslagenaffaire veel relativeringen gelezen heb, in bijna alle media. Natuurlijk zijn er ook kritische commentaren, maar ik zie in de verslaggeving ook een trend veel normaal te vinden, het allemaal niet te groot te maken.

Kirchner ziet geen andere oplossing dan dat Rutte vertrekt. "Anders raken mensen gewend aan politieke toestanden die niet normaal zijn. Een premier die niet de waarheid spreekt, is niet normaal. Als daar geen noemenswaardige verontwaardiging over ontstaat, erodeert de politieke cultuur. Dan verliezen kiezers het vertrouwen. Dat is voer voor de vijanden van de liberale democratie. En die zijn toch al sterk genoeg."
Last Edit:2 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Kan een kabinet ook driedubbel demissionair worden?

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #57451
Ik heb wegens omstandigheden het debat niet live gevolgd, maar heb het teruggekeken.

In een nieuw marathondebat over de vertrouwenscrisis waar politiek Den Haag sinds de verkiezingen in zit, is het kabinet voorzichtig door het stof gegaan, schrijft De Telegraaf.
Wie dat geschreven heeft is horende doof en ziende blind. Want jongens en meisjes, lieve kijkbuiskindertjes, niets van dit alles. Het tegendeel is waar: het ouwe regime van "ouwe jongens krentenbrood" is pontificaal in ere hersteld. Dat gebeurde niet aan het slot van het marathondebat in de kleine uurtjes van vrijdag maar al direct donderdagochtend rond elf uur.

De oppositie was niet tevreden met de hoeveelheid vrijgegeven notulen uit de ministerraad. Rutte en de zijnen deelden uitsluitend de stukken die de leden van de parlementaire ondervragingscommissie onder ogen hadden gekregen maar er is veel vaker over dit onderwerp gesproken en er zijn nog veel meer relevante notulen. Dat die ook werden geopenbaard, hielden de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU onmiddellijk tegen. Ze wilden de feiten niet in hun totaliteit kennen. Vanaf dat ogenblik was duidelijk dat de regering niets te vrezen had.

O ja, natuurlijk viel er zogenaamd harde kritiek op de eigen bewindslieden te horen. Uiteraard riepen ze om een nieuwe politieke cultuur. Vanzelfsprekend sloegen ze elkaar om de oren met de nu al uitgesleten term ‘macht en tegenmacht’. Voor de praktijk van de komende maanden zal dat niet veel uitmaken. We krijgen een reconstructie van Rutte III, desnoods met GroenLinks dat, net als de PvdA, braaf tegen een motie van wantrouwen stemde die door Azarkan van Denk was ingediend. Al blijft de voorkeur uitgaan naar de ChristenUnie, die altijd met zoveel begripvolle naastenliefde reageert als partners een scheve schaats rijden. Ik bedoel: als puntje bij paaltje komt, heb je geen kind aan ze.

Diezelfde dag werd duidelijk dat de Belastingdienst niet bij machte is binnen vijf maanden 25.600 slachtoffers van de toeslagenaffaire elk 30.000 euro over te maken. Dit werd voor kennisgeving aangenomen. Hou durfden de politici de veelgeplaagde dienst met zo’n onmogelijke taak op te zadelen? Er moest immers op de aanvragers eerst een ‘lichte’ toets worden losgelaten en daardoor liep de hele boel vast, meldde dagblad Trouw.
De Belastingdienst blonk opnieuw uit door de praktijken waar ze zo goed in was geworden: aanvragers laten wachten, afwijzingen sturen. Geen mens vroeg zich af wat de dienst na zoveel jaren treiteren en opjagen verhinderde de slachtoffers een niet terug vorderbaar voorschot over te maken van laten we zeggen minstens het dubbele. Zullen er een of twee een mazzeltje hebben, wat dan nog na tienduizenden missers ten koste van onschuldige burgers?

Hoekstra
Nee, het werd nog gênanter, Hoekstra wilde dat de Kamerleden die in de Ministerraad genoemd werden, meer begrip zouden opbrengen voor de slechte informatievoorziening en de problemen bij de uitvoering van de toeslagen. Het kabinet beklaagde zich dat het door de ambtelijke organisatie van de Belastingdienst niet adequaat werd geïnformeerd. Dat is al terug te vinden in die kabinetsnotulen van begin 2019. Hoezo een reden voor het kabinet om begrip te vragen....? Het benul dat een kabinet dat zijn ambtenaren niet aan weet te sturen zou moeten aftreden, schijnt bij niemand ooit boven te zijn gekomen. Terwijl dat welbeschouwd onderdeel is van de ministeriële verantwoordelijkheden. Dat zo'n aftreden door dit kabinet niet zou worden geapprecieerd geeft de politieke incompetentie weer.

Over het "sensibiliseren" van Kamerlid Omtzigt, waar Hoekstra het blijkens de notulen van de ministerraad over heeft gehad, zegt hij in het notulendebat dat hij Omtzigt om begrip wilde vragen. Druk was volgens Hoekstra nooit uitgeoefend.
Het verschil tussen "praten over", en sensibiliseren. Sensibiliseren is inpraten op.

Koolmees
Heb me erover verwonderd hoe een Koolmees verongelijkt reageert op kritiek van Kamerleden als Pieter Omtzigt. Koolmees ervaart die als ondankbaarheid. Koolmees geeft net als Hoekstra leiding aan een enorm ministerie met duizenden formatieplaatsen. Toch meent hij dat het beantwoorden van lastige vragen afhandeling van de toeslagenproblematiek in de weg staat omdat men er dan geen tijd meer voor heeft. Daarom zijn in Koolmees’ ogen kritische Kamerleden degenen die de boel frustreren...

Kaag
Zij had geen moeite met het feit dat coalitieleden zich afzetten tegen kabinetsbeleid. Wat door de haar goedgezinde media wordt weggemoffeld is haar toevoeging, dat dit wel ‘binnen bepaalde kaders plaats dient te vinden’.
Sorry hoor, maar dan heb ik nog liever één van die andere huichelaars, die gewoon eerlijk zeggen dat ze geen tegenspraak dulden.

GroenLinks
Dat GL solliciteert naar een plek in die aanstaande verzameling gepatenteerd onbenul bleek uit de tegenstem van Klaver cs bij de motie van wantrouwen van Azarkan. Dat GroenLinks een motie van wantrouwen tegen een kabinet niet steunt moet wel een unicum zijn.
Paradoxaal is dat dit debat is het gevolg dat het de kansen op een nieuw kabinet Rutte alleen maar groter heeft gemaakt omdat PvdA/GL gelegenheid kregen de scherpe kantjes van hun eerdere steun aan de motie van afkeuring weg te poetsen.
Last Edit:2 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Kan een kabinet ook driedubbel demissionair worden?

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #57445
Één zinnetje uit de gelekte ministerraadnotulen is het meest ontluisterend. Het kwam van D66-staatssecretaris Menno Snel: ‘Spreker wil vasthouden aan de lijn dat bij het verstrekken van inlichtingen niet noodzakelijkerwijs ook stukken dienen te worden overhandigd.’ In de Volkskrant leggen twee hoogleraren uit waarom daarmee de grondwet wordt overtreden.

Staand beleid

De staatssecretaris van Financiën krijgt direct bijval van justitieminister Ferd Grapperhaus, die aangeeft ‘mee te denken’ over hoe ze de niet-volledige informatievoorziening aan de Tweede Kamer kunnen verkopen.

Ook minister Schouten (ChristenUnie) en premier Rutte (VVD) vinden dat niet alle ambtelijke stukken naar de Tweede Kamer moeten.

Uiteindelijk stuurt waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops (CDA) een brief naar de Kamer, waarin naar artikel 68 van de Grondwet wordt verwezen, dat gaat over het informatierecht van de Tweede Kamer. In de brief staat dat het ‘staand beleid’ is om niet alle ambtelijke documenten door te sturen.

Weglakken

Dat is niet waar, zeggen hoogleraren staatsrecht Wim Voermans en Paul Bovend’Eert in de Volkskrant. Voermans: “Dit is een overtreding van de Grondwet.” Bovend’Eert: “In 2002 heeft Knops’ voorganger Klaas de Vries de Tweede Kamer uitgelegd wat de juiste interpretatie is van dat grondwetsartikel. De Grondwet geeft maar één weigeringsgrond bij het verstrekken van informatie aan de Tweede Kamer. Dat is als openbaarmaking ‘in strijd is met het belang van de staat’. Het beschermen van individuele ambtenaren valt daar evident niet onder. Bovendien kan een minister de namen van ambtenaren gewoon weglakken.”

Volgens beide hoogleraren probeert het kabinet al jaren de macht van de Tweede Kamer te beperken. “Dat begon al onder de premiers Kok en Balkenende, maar het aantal incidenten waarbij het kabinet de Kamer niet volledig of onjuist informeert is onder premier Rutte met maar liefst 65 procent toegenomen. Dat is geen toeval. Dat is de Rutte-doctrine: zoveel mogelijk geheimhouden.”

Bron: De Volkskrant
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Kan een kabinet ook driedubbel demissionair worden?

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #57442
Kabinet was kritische Kamer zat. Er klonk in door hoe beledigd het gezag zich had gevoeld, en er bleek ook uit waar de macht zich concentreert: niet in het parlement, maar in het kabinet. Preciezer uitgedrukt: in de top van de coalitiepartijen,…

Toeslagenaffaire en hoe uit de Ministerraadnotulen blijkt dat geen van de kartelfiguranten ook maar het begin van een intentie heeft dit kankergezwel fatsoenlijk op te lossen. Ze vinden kennelijk allemaal dat ze het recht hebben om duizenden mensen en gezinnen financieel en moreel kapot te maken op grond van aannames.

Eigenlijk precies zoals de coronazwendel werkt: alles op grond van aannames.

Dus komt er weer een debat over de weigering van het kartel om de Tweede Kamer relevante beleidsstukken te leveren en over het aanpakken van Kamerleden die een juiste taakopvatting hebben. Het kabinet blijkt uiterst verbaasd als Kamerleden uit de coalitie, zoals Pieter Omtzigt, kritisch zijn. De ministers lijken er blind van uit te gaan dat ze hun partijgenoten in de Kamer achter zich weten.

Het moet niet gekker worden.

Tegenover zich vindt deze kongsi dertien partijen die schande zullen spreken van de manier waarop de ministers zijn omgegaan met kritische Kamerleden én met het verstrekken van informatie.

Het zal een debat worden waarin de partijen losgaan op Rutte. PVV, PvdA, SP, GroenLinks, Denk: allemaal verwijten ze het kabinet dat ze in 2019 drukker was met het bijsturen van de beeldvorming dan met het helpen van de toeslagenslachtoffers. PVV-leider Geert Wilders wil zelfs dat ministers strafrechtelijk worden vervolgd. De moties van wantrouwen liggen al op de printer bij diverse oppositiefracties, in de wandelgangen wordt sarcastisch gevraagd of een kabinet ook ‘driedubbel demissionair’ kan worden: ,,Wat gebeurt er als een motie van wantrouwen nu een meerderheid krijgt?”, zegt een bron. ,,Geen idee, we zitten in een staatsrechtelijke woestijn.”

"Wat heeft het nog voor zin een Tweede Kamer als controleorgaan te hebben als het kabinet altijd een Kamermeerderheid onder de duim heeft?" vraagt politiek verslaggever van de Volkskrant, Yvonne Hofs, zich af. "Dan heb je wat oppositiekamerleden die wat kunnen protesteren en spartelen. Maar het kabinet weet: we rammen onze plannen er gewoon door, want onze coalitiegenoten stemmen toch voor. En als coalitie-Kamerleden als Omtzigt en Lodders dan wél kritische vragen stellen, is dat kennelijk zó bijzonder dat het er in de ministerraad steeds over gaat."

Mogelijk zijn de uitgelekte notulen toch goed voor de formatie, omdat nu blijkt dat bewindslieden van D66 en ChristenUnie ook fout zaten. Kaag leek er beter uit te komen, dan haar partijgenoten, Wouter Koolmees en Kajsa Ollongren, maar wat zij vindt, blijft vaag. Eerst neemt ze het op voor Kamerleden als Omtzigt, dan lijkt ze te zeggen: maar er zitten wel grenzen aan dat oppositie voeren door coalitie-Kamerleden.

Vertrouwen herstellen..???? De mop van het jaar.
Last Edit:2 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Debat over de geheime kabinetsnotulen

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #57441
Het ging vanmorgen al meteen om de notulen van de ministerraden in de tweede helft van 2019,

Kort samengevat: Niet alleen Wopke Hoekstra wilde het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt ‘sensibiliseren’, ook Hugo de Jonge deed dat. Grapperhaus daarentegen, was de enige die de informatieverzoeken van de Kamer serieus nam.

Kaag zei dat Kamerleden kritisch mochten zijn, maar deed wel een oproep om ze in de aanloop naar de verkiezingen aan banden te leggen.
Rutte deed een geslaagde poging het VVD-Kamerlid Helma Lodders in te tomen.
Maar vooral Wouter Koolmees was boos op de Kamerleden van coalitiepartijen die zijn partijgenoot, staatssecretaris Menno Snel, in problemen brachten. De Toeslagenaffaire blijkt zich opnieuw springlevend onder het tapijt te bewegen.

Het ging dus om de notulen van de ministerraden in de tweede helft van 2019, en men wilde er mee bewijzen dat het verhaal van RTL-Nieuws vorige week niet klopte. Maar dat deed het wel, en nu ligt er een voorstel voor een crimineel onderzoek van de PVV waar de Kamer moeilijk om heen kan: Want dat dit formeel de juiste weg is bewijzen diezelfde notulen onomstotelijk. De daad is geregistreerd, de intentie tot opzet is evident, en met ondertekening van die notulen is de facto een schuldbekentenis getekend. Daarmee is nu het woord aan de Kamer.


Brief zojuist naar Voorzitter Tweede Kamer verstuurd. Leden kabinet dienen strafrechtelijk vervolgd te worden!


De roep om vertrouwensherstel van de politici is zondermeer dom boerenbedrog. Dat herstelt nooit als je degenen die het bedierven laat zitten. Hoe ooit nog deze toeslagen-inquisiteurs en leugenaars te vertrouwen? Slechts met een volkomen nieuwe ploeg mag je hopen dat het beter gaat.

Met een dichtgetimmerd regeerakkoord moeten tegenwoordig alle hoofden van onze volksvertegenwoordigers behorend tot de regeringscoalitie altijd buigen in de richting van de regering en dit is in feite ondemocratisch. Het is wat loepzuiver op te maken valt uit de openbaar gemaakte notulen. Kritiek wordt al gauw uitgelegd als misplaatst, lastig en ter zijde geschoven.

De volksvertegenwoordigers zijn gekozen om het volk te vertegenwoordigen, te dienen en niet als een kudde geiten de leider narennend. De notulen laten zien dat de dames en heren een dedain voelen t.o.v. de leden van het parlement en nog meer minachting naar de Nederlandse burger .

Het zou mij niet verbazen als Rutte 4 allang geformeerd is in de achterkamertjes, en dat dit niets meer is dan een weloverwogen actie voor het schoonvegen van het beschadigde blazoen ("iedereen maakt fouten, zo was het niet bedoeld, u moet het in context zien"bla bla bla), om onder het mom van de corona crisis, teneinde de verdeeldheid van de Kamer terug te brengen naar een slagvaardige “eenheid” die snel kan handelen, de noodwet simpelweg nog meer wordt verlengd (met twee machtsgeile marionetten aan het publieke stuur); thans verlengd tot 1 juni.

Kortom, hoe meer chaos, hoe meer argumentatie om door te gaan met die noodwet (zodat wat de EU dicteert nog sneller tot wet gemaakt kan worden).
Maar naast al die leugenaars zitten we ook opgescheept met "topambtenaren". En zoals u weet hebben die een eigen agenda en trekken zich ook niets of nauwelijks iets aan van wetten en correcte procedures in het belang van het volk.
door katertje
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Kabinetsnotulen: activistische’ Kamerleden moesten toontje lager zingen

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #57439
Uit vergadering 15 november 2019, zoals al lekte aan RTL Nieuws

.
10 mei 2019: Rutte en Koolmees samen tegen Omztigt en Lodders


Dat is dus de context van de 'sensibiliseren' opmerking: Koolmees en Rutte die klagen over Omtzigt (en Lodders).
Sensibiliseren!


Ook 10 mei: Orwellongren denkt mee met dwarszitten Kamer


Ook 10 mei: Van Nieuwenhuizen doet t ook


Kaag was niet in Niger


Rutte beaamt dat een Tweede Kamerlid aan regels en protocollen is gebonden als dat Tweede Kamerlid onderdeel is van de coalitie. Whatttt???
Kamerleden moeten volgens onze grondwet "zonder last" kunnen opereren. Alles wat we hier lezen zijn pogingen van het Rutte-regime om kamerleden hierin te beperken. Of je dat nou kaders, sensibiliseren of nog wat anders noemt, het is allemaal tegen onze grondwet.

Gezien het feit dat de coalitiepartijen hebben ingestemd met het beperken van de informatie aan de Tweede Kamer zouden al die ministers vervolgd moeten worden voor het beramen van een staatsgreep.
Last Edit:2 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.214 seconden