Vraag Een ongekende heksenjacht #Belastingdienst

Meer
2 jaren 7 maanden geleden #55586 door katertje
Het informatiebeleid van dit kabinet is ongrondwettelijk
De Tweede Kamer wordt door het kabinet slecht voorgelicht. Dit schreeuwt om breed verzet, betoogt Wim Voermans.

Kamerleden stelden het afgelopen jaar honderden, naar we nu weten relevante vragen in verband met het kindertoeslagendrama bij de Belastingdienst. Dat werd ze niet in dank afgenomen. "Scoringsdrang" heet dat tegenwoordig, "ministers van hun werk houden".
Vooral op de vragen die ze vanaf het voorjaar stelden, kregen ze steevast ontwijkend of geen antwoord. Omdat dingen moeilijk te vinden zijn, andere commissies ernaar zoeken, zaken nog moeten worden geëvalueerd, er te weinig capaciteit is, omdat – kortom – de informatiehuishouding een puinhoop is.

Een van de dieptepunten was het antwoord dat het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt kreeg op een van zijn veertig vragen van 23 juli 2019, over terugvorderingen die nog onder de rechter zijn. Zaken waarbij de Belastingdienst betrekkelijk hardvochtig en soms tegen beter weten in, maar bleef doorprocederen tegen ‘fraudeurs’, met inschakeling van de Landsadvocaat (overigens een gewoon privaat advocatenkantoor, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn).

Informatie over deze werkwijze is cruciaal voor de Kamer. Omtzigt had al eerder gevraagd of de Landsadvocaat "ruimhartig" documenten zou kunnen inbrengen in zaken van en over mensen die van fraude werden beticht. Nodig, want in dit kafkaëske drama wisten de betrokkenen meestal niet eens wat er in hun dossier stond, waarvan ze nu concreet werden verdacht.

Belletjestrekker
Met weinig gevoel voor context antwoordde Snel dat hij de Landsadvocaat had gevraagd (sic!) om de door Omtzigt gevraagde stukken te beoordelen, maar die zag het niet zitten om die stukken met de Kamer te delen. Trouwens, liet Snel daarop volgen:

Uw Kamer is geen partij in de lopende procedures en de stukken geven geen extra inzicht in de gang van zaken ‘in den brede’ in het CAF 11-project. Om die reden doe ik uw Kamer de afschriften van de aan de Landsadvocaat verstrekte stukken niet toekomen.’


Als een belletjetrekker die een standje verdient, werd Omtzigts verzoek geweigerd, met de Landsadvocaat als hogere autoriteit.
Gekker moest het niet worden. Maar toch werd het dat. Want op 18 november 2019 schreef onze nieuwbakken minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops een kort briefje waarin hij uitlegt dat de handelwijze van Snel voortaan algemeen beleid wordt. In die brief legt hij uit hoe bewindslieden voortaan denken om te gaan met de informatievoorziening aan de Kamer.
Volgens artikel 68 van de grondwet zijn bewindslieden verplicht de door de Kamer verlangde inlichtingen te geven. Maar het kabinet is kennelijk een beetje klaar met al dat gevraag. In 2002 en 2016 werden over de reikwijdte van die grondwettelijke informatieplicht duidelijke afspraken gemaakt, maar het kabinet laat in de brief weten dat het wel ‘effectief en werkbaar’ moet blijven voor alle betrokkenen (lees: voor het kabinet).


Recht op informatie
Waar de afspraken uit 2002 en 2016 helder vastleggen dat Kamerleden een grondwettelijk recht hebben op informatie dat veel verder gaat dan de rechten die burgers hebben onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), doet Knops in zijn brief iets heel merkwaardigs. Hij draait de zaak om. Inderdaad, zo geeft hij aan, kunnen Kamerleden veel meer informatie verlangen dan onder de Wob mogelijk is, maar een van de grenzen aan de grondwettelijke informatieplicht van de regering is dat "persoonlijke beleidsopvattingen" van bijvoorbeeld ambtenaren niet hoeven te worden prijsgegeven. Dat is ook logisch want als we precies zouden weten wie wat in welk overleg heeft gezegd dan is dat vervelend voor betrokken ambtenaren – die kijken voortaan wel lekker uit om nog iets te zeggen – en kunnen bewindspersonen ook tegen elkaar worden uitgespeeld.
In 2002 en 2016 vonden de regering en Kamer dat samen een mogelijke reden om zulke informatie niet aan de Kamer te verschaffen. Dat betekende niet dat de Kamer nooit informatie over de ambtelijke of externe werkelijkheid of beleidsvorming ‘achter’ een minister zou mogen verlangen. Dat kan wel, zeggen de afspraken die Plasterk met de Kamer maakte in 2016. Als de Kamer het echt wil weten dan lak je de namen maar weg. Een zinnige ­afspraak die het bijvoorbeeld ook mogelijk maakt om er ooit achter te komen of en in hoeverre in de zaak-Wilders ambtenaren van Justitie en Veiligheid wellicht zaken hebben gedaan met het Openbaar Ministerie.

Wereld op zijn kop
De brief van Knops verhaspelt die redenering uit 2016, gooit alles op een hoop en probeert ons zand in de ogen te strooien. We geven niks meer prijs over intern beraad, zegt Knops in zijn brief. Dat is kabinetsbeleid, en trouwens ook in de Wob is "intern beraad" reden om informatie te weigeren. "Onder artikel 68 van de grondwet is het staand beleid dat stukken die zien op intern beraad geen onderdeel worden gemaakt van het debat met de Kamer." Aldus de brief. Een fikse bugger off voor neuzende Kamerleden.

Wie ook maar iets weet van de grondwettelijke inlichtingenplicht, gelooft zijn ogen niet. De regering die uitmaakt wat de Kamer nog mag verlangen, dat is de wereld op zijn kop. De ministers weten echt wel wat de ­Kamer nodig heeft, analyseert de brief vaderlijk. Anders raakt de Kamer maar ingesneeuwd. En dan komt er ineens nog een konijn uit de hoed: "Voor documenten die zien op intern beraad geldt dat er belangrijke staatsrechtelijke en bestuurlijke redenen zijn om niet over te gaan tot de verstrekking daarvan."

Ik ken ze niet. Ze worden hier verzonnen waar je bij staat. De Kamer moet zich, om diezelfde staats- en ­bestuursrechtelijke redenen, met hand en tand verzetten tegen dat ongrondwettelijke beleid uit Knops’ brief.

Bron: Prof. Voermans
Wim Voermans is hoogleraar in Leiden en auteur van Het verhaal van de grondwet.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden #55585 door katertje
De informatiehuishouding van de overheid is een puinhoop. Dientengevolge worden door het kabinet grote staatsrechtelijke fouten gemaakt. Aan het woord is Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

“Tenzij er een belang van de Staat in het geding is, moeten ministers en staatssecretarissen de Kamers informeren. En dan moet je de Kamers ook volledig informeren.” Voermans baseert zich hier op de Grondwet. Maar informatie die er niet is, kan niet worden prijsgegeven. Daar gaat het volgens Voermans mis. Ondanks miljardeninvesteringen van de overheid in informatiesystemen, laat archivering en het ordentelijk bijhouden van informatie veel te wensen over, waardoor gegevens niet op aanvraag worden geproduceerd.

Toeslagenaffaire
Dat zien we volgens Prof. Voermans duidelijk terug in de tragiek rondom het kindertoeslagdossier. Het is de toenmalig staatssecretaris Menno Snel steeds niet gelukt de Kamer goed te informeren. “Kamerleden moesten vraag op vraag op vraag stellen. Pieter Omtzigt heeft op 23 juli wel veertig vragen gesteld. En Menno Snel antwoordt dan: ik kan nog geen antwoord geven, ik hoef geen antwoord te geven en vaak ook: ik kan het niet vinden. Dat is natuurlijk de ergste van alle.”

Omdat de informatievoorziening niet op orde is, is de politiek volgens Voerman "out of control, in plaats van in control".
Prof.Voermans: “dus bij de Belastingdienst: de archivering en het ordentelijk bijhouden van informatie is lastig. En dan kan je het ook niet op aanvraag produceren.” Menno Snel wíst dingen dus ook gewoon echt niet, meent de hoogleraar.
“Het is belangrijk dat de informatiehuishouding op orde komt”, zegt Voermans.” Dan kun je de Kamer beter informeren en was het probleem veel eerder aan de kaak gesteld.”

Kraantje dicht
Het probleem met de informatiehuishouding is niet alleen dat het niet op orde is. De regering komt er ook steeds vaker mee weg.

“De ministers en staatssecretarissen proberen de regels aan te passen, dat ze bepaalde informatie niet hoeven geven.”
De Kamer heeft recht op veel meer informatie dan er met een WOB wet openbaarheid van bestuur verkregen kan worden. “Maar je ziet steeds vaker voorkomen dat ministers in het nauw zeggen dat de regels van de WOB ook zouden gelden voor de informatieverplichting van de Kamer”. Het kraantje van de informatievoorziening wordt op die manier verder dichtgedraaid, meent Voermans.


Brandstof

Voermans: "de volksvertegenwoordiging heeft maar één soort brandstof, en dat is informatie. Dat is de enige manier waarop je de regering kan controleren. Wordt die brandstof afgesneden dan valt de motor van de Kamer stil."

De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #55572 door katertje
Haalt Menno Snel de Kerst nog wel?
De Kamer debatteert vandaag om 14u ALWEER met Menno Snel over de totale puinhoop bij zijn Belastingdienst, en zijn onkunde en onmacht om die te repareren. Is dit zijn laatste debat?

Laast bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #55553 door katertje
Zwartgelakte dossiers. Schaamteloos. Na het walgelijke gesol met de Groningers en nu dit krijg je toch echt de overtuiging dat de overheid weinig gevoel voor de burgers heeft.

Kil, koud en gevoelloos

Geen enkele empathie naar mensen die huis en haard verloren hebben, huwelijken die door de immense spanning in scheiding eindigden, kinderen die benadeeld zijn, zelfs zelfmoorden. Dat hebben de overheid en vooral ook hun ambtenaren op hun geweten. En dan krijg je nog een trap na door zwartgelakte dossiers toegestuurd te krijgen. De minachting die hieruit blijkt van de overheid ten opzichte van de gedupeerden is huiveringwekkend. Je houdt het niet voor mogelijk dat dit welbewust en in opdracht van overheidsfunctionarissen is uitgevoerd.

Er moet kennelijk heel wat gesjoemel verdonkeremaand worden. Terecht dat de oppositie hier een debat over eist.
Nu willen de regeringspartijen dat een onafhankelijke partij zoals de Nationale Ombudsman of de Autoriteit Persoonsgegevens hier naar gaat kijken. Ik weet niet hoe u hierover denkt, maar we hebben reden genoeg om aan te nemen dat ook deze "instellingen" niet bepaald neutraal zijn, zij eten immers ook uit de staatsruif.
En maar al te vaak krijgen zij van de overheid de laatste bladzijde van een "onderzoeksrapport" aangereikt waar de betrokken instelling dan haar onderzoek omheen schrijft.

Staatssecretaris Snel ligt dus opnieuw onder zwaar vijandelijk vuur. En terecht. Maar zijn argument voor het weglakken van informatie is dat in de dossiers ook privacygevoelige gegevens van anderen staan, zoals BSN nummers, geboortedata en belastinggegevens.
De vraag rijst - en niet voor de eerste maal - of die Privacywetgeving niet vooral gemaakt is om burgers inzage te weigeren in dossiers. Niet alleen die van de Belastingdienst, maar ook die van gemeente, het Rijk en medische dossiers. Die Privacywetgeving is niet gemaakt om de burger te beschermen tegen de overheid, maar om de overheid te beschermen tegen de burger.

Een goede afhandeling van deze huiveringwekkende kwestie? Ik heb er weinig vertrouwen in. Net als bij het Proces Wilders, zullen nota's en correspondentie opzettelijk gedelete worden of zoekgeraakt zijn Omdat al onze instituties door en door verrot en corrupt zijn.
Laast bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje. Reden: typoin koptekst
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #55547 door dirko
...?
Nix..: het kafka-verhaal gaat inmiddels gewoon verder.
Zelfs rechtstreeks twitter-kontakt met de Belastingdienst leverde niets op in een voor mij schrijnend dreigende affaire: simpel werd eenzijdig vastgesteld dat van grive opzet en nalatigheid sprake was en dat geen bezwaar of verweer meer mogeljjkwas. Tegen de wetgving op dat gebied in. Een eigenzinnige schoffering.

Ze gaven me het nummer (0800- etc..) van de belasting-foon... jaja.. vanuit Griekenland bellen naar NL 0800 kan niet.., zou bovendien een vermogen kosten, en dat heb ik even niet..

Eén brief die ik kreeg laat weten: „u had gelijk, we onderzoeken de zaak“. Maar in dezelfde postzak: een dwangbrief om even ruim €925. te betalen; binnen 5 dagen, of ANDERS.-!
Inkasso, dwangbevel etc.- zo maken ze mensen kapot, die aan geen vergrijp schuldig zijn, maar zonder procedute schuldig worden geschreven..!

Zó ga je niet met mensen om, die door het „systeem“ buiten hun schuld of, zoals de BD gewoon even vaststelt, door opzettelijk toedoen, wat de BD dan meteen aan vasthoudt, in de schulden komen, en waartegen geen verweer meer mogelijk bleek...( !!) al ruim onder de bestaansgrens moeten zien te overleven.

Als je dan leest dat de Staats Dijkhof van de @VVD even 47000 eurootjes in de pocket steekt...(voor mij 4 ...ja VIER jaar BRUTO-inkomen !...)
Woedend, ziedend, slap uitgedrukt nog.

Mensen, wat hebben Rutte en zijn maten er een ongelofelijke teringzooi van gemaakt.
Onvergeeflijk.

Ik wou t even kwijt.
Dank voor t lezen.

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laast bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #55544 door katertje
Er was veel, heel veel weggelakt in de persoonlijke dossiers van de ouders die door de Belastingdienst onterecht werden verdacht van fraude. Maar niet genoeg: in een begeleidende brief stelde de fiscus dat er namen uit privacyoverwegingen zijn weggestreept, maar volgens één van de ouders waren er nog genoeg namen zichtbaar.

De ouders hoopten bovendien te achterhalen waarom ze als verdachte werden aangemerkt – ze moesten soms tienduizenden euro’s terugbetalen en kwamen daardoor in grote financiële problemen. Maar juist dat was niet te achterhalen. Staats Menno Snel (Financiën, D66) overleefde vorige week nog een motie van wantrouwen vanwege de kwestie, en probeerde nu de schade te beperken: het weglakken komt vast „knullig” over maar het was „geen pesterijtje”. De coalitiepartijen én GroenLinks hielden een snel debat tegen. De verontwaardiging werd er niet minder om. De Kamer wacht nog op een aantal rapporten over de kwestie, dan zal Snel de zaak hoe dan ook moeten uitleggen. En dat wil de Kamer nog geregeld hebben voor het Kerstreces. De parlementariërs zijn het bijna allemaal eens met een oproep van SP-Kamerlid Renske Leijten tot zo’n debat.

Leijten tweette dinsdag een filmpje van een onleesbaar gemaakt persoonlijk dossier, dat de Belastingdienst had opgestuurd naar een van de ouders die ten onrechte als fraudeur was aangemerkt. Ook andere ouders ontvingen maandag en dinsdag per koerier hun dossier, die telkens op vergelijkbare wijze waren zwartgelakt. Dat was volgens de fiscus gedaan omdat er in de zwartgelakte delen namen van medewerkers van de dienst en „persoonlijke informatie” stonden. „Stuur het de ouders dan gewoon niet”, tweette Leijten.

GeenStijl:
Roger Derikx, de man die wij inmiddels allemaal kennen als één van de vele ouders wier levens zijn kapotgemaakt door de Belastingdienst, heeft aangifte gedaan. Goed bezig Roger. Het wordt tijd voor een Hele Grote Afpakjesdag bij die Zwartlakkersdienst. Te beginnen bij het afpakken van het staatssecretariaat van Menno Snel en een strafrechtelijk onderzoek naar de verantwoordelijken voor het moorddadige regime bij de fraudebestrijding. En een parlementaire enquête natuurlijk. Volgende week debat.
Laast bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #55533 door katertje
Ophef over weggelakte delen dossiers kinderopvangtoeslag


Ouders die slachtoffer zijn van de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst, mogen hun dossier inzien. Enkele ouders hebben hun dossier inmiddels ontvangen, maar te zien is dat grote delen zijn weggelakt.

SP-Kamerlid Renske Leijten deelde deze beelden van het dossier dat een van de ouders ontving. "Sprakeloos", schrijft ze op Twitter.
Enkele weken geleden organiseerde Leijten een protestactie. Met een aantal gedupeerde ouders ging ze naar de Belastingdienst om inzage in hun dossier te eisen.
De ouders zijn boos omdat ze onterecht hun toeslagen kwijtraakten. Ze moeten forse bedragen aan eerder ontvangen toeslagen terugbetalen. De bedragen lopen op van tienduizenden euro's tot soms wel meer dan 100.000 euro. Al jaren vechten ze voor hun gelijk.

Dossiers in handen
Staatssecretaris Snel gaf uiteindelijk toe dat de ouders hun dossier thuisgestuurd moesten krijgen, nadat ze dit hadden aangevraagd bij de Belastingtelefoon of bij hun eigen belastingkantoor.
Dat is inmiddels gebeurd, maar Willeke Ravenna, woordvoerder van een van de ouders, laat op foto's via Twitter zien dat de dossiers amper leesbaar zijn. Grote delen zijn weggelakt.

Reactie Belastingdienst
De fiscus is niet bepaald blij met Ravenna's tweet. "Schandalig zoals dit nu gaat", reageert een woordvoerder van de Belastingdienst. Volgens hem wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven en is alleen privacygevoelige informatie weggelakt die volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet met derden mag worden gedeeld.
"Het gaat dan om gegevens van anderen. De eigen informatie is wel leesbaar."

'Zoveel weggelakt is belachelijk'
Ravenna, die optreedt namens een aantal gedupeerde ouders, zet daar haar vraagtekens bij. "Dat is wel erg veel AVG-informatie dan", zegt ze. Ze vindt het belachelijk dat er zoveel is weggelakt.
"Het is bizar wat hier gebeurt; zowel de inhoud van het dossier als de ophef die mijn tweet heeft veroorzaakt. Onze ouders knokken al sinds 2012 en om dan zo te worden afgescheept, daar zijn gewoon geen woorden voor."

Recht op volledig dossier
SP-Kamerlid Leijten reageert ook woedend. "Hoe durf je dit te zeggen? Dit is een volledig weggelakt rapport. Stuur het de ouders dan gewoon niet", twittert ze.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt betitelt deze uitleg eveneens als onzin. "Dit gaat verder dan BSN-nummers en zo. Iedere burger heeft recht op zijn dossier en zeker wanneer de overheid je beschuldigt van fraude mag je weten waarom. Dat kregen ze jaren niet te zien."
Volgens Omtzigt zou het goed zijn als een onafhankelijke derde een dossier mag inzien om te checken of de Belastingdienst niet overmatig lakt.

> Hoe is het mogelijk dat er blijkbaar alleen gegevens van derden in een persoonlijk dossier terechtkomen, dat dit zo veel weglakken rechtvaardigt??? Toch maar weer het advies van staatssecretaris Snel opvolgen en de Belastingdienst bellen!!???
Duidelijk is dat die er " lak " aan heeft....
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje. Reden: aabhalingstekens

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #55497 door katertje
Huilende bezoekers en een boze schreeuwer op de tribune, maar staatssecretaris Menno Snel overleeft de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst

Het idee om een strafrechtelijke aangifte te doen tegen staatssecretaris Snel en de top van de belastingdienst was niet meer dan een politiek gerucht, aldus de Kamer.

De Tweede Kamer heeft in een speciale vergadering uitgesproken dat het beeld in de media over strafrechtelijke vervolging van bewindspersonen en ambtenaren van de Belastingdienst niet klopt. Onder meer Trouw en RTL Nieuws berichtten hierover, in het kader van de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Dit blijkt dus onjuist.

Het verkeerde beeld is ontstaan door een uitgelekte juridische notitie. Door een aantal Kamerleden was in algemene zin om juridische informatie gevraagd over eventuele strafrechtelijke consequenties. Dit om de komende gesprekken en debatten te kunnen voorbereiden.

SGP en Pieter Omtzigt stemden beiden tegen de motie van wantrouwen !!!
Meer hoeft niet gezegd te worden
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #55491 door katertje
"Het leed dat is aangedaan, kan ik nooit meer helemaal goedmaken. Hoe royaal de compensatieregeling ook wordt." Dat zei staatssecretaris Menno Snel tijdens een pittig en emotioneel debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. De emoties lopen vandaag hoog op. Bij de tientallen gedupeerden die aanwezig zijn, maar ook bij politici.

Door de keiharde fraudejacht van de Belastingdienst raakten duizenden ouders onterecht hun kinderopvangtoeslag kwijt. Bij de toeslagenaffaire werden ouders er jarenlang ten onrechte van beschuldigd dat ze fraudeerden met toeslagen voor de kinderopvang. Pas vorige maand bood staatssecretaris Menno Snel zijn verontschuldigingen aan voor alle ellende die de Belastingdienst heeft veroorzaakt. Zo bleef de Belastingdienst doorprocederen tegen gedupeerden toen duidelijk was dat de handelswijze niet in de haak was. Daarbij hield de dienst stukken achter om de ouders veroordeeld te krijgen.

De affaire stortte veel gezinnen in een financiële nachtmerrie. De ouders werden bestempeld als fraudeurs en de Belastingdienst zette allerlei middelen in om het uitgekeerde bedrag terug te vorderen.

Staatssecretaris Snel moest zich vandaag verantwoorden voor het leed dat slachtoffers van de Kinderopvangtoeslagaffaire is aangedaan. De Kamer wil ook van de D66-bewindsman weten hoe lang hij al van de hele problematiek weet en in hoeverre hij de Kamer daarover heeft geïnformeerd.
Zowel coalitie als oppositiepartijen laten nog weinig los over de vraag of zij vinden dat Snel zelf zijn conclusies moet trekken of dat ze eventueel een motie van wantrouwen zullen steunen.De schaamteloosheid bij de politieke macht is groot, en de woorden van al die schuldige partijen - pompeus en hoogdravend - zijn onoprecht omdat ze alleen maar proberen het vege lijf te redden en hun baan veilig te stellen. Ze wisten dat ze fout bezig waren en toch doorgaan. Nu ineens gaat het niet om schuldigen maar om de slachtoffers. Ammehoela. Maar bij de Belastingdienst gaat het wel degelijk om wetsovertreders.

Lees ook: Het jongetje dat de wereld heel wilde maken.
www.rtlnieuws.nl/columns/column/4942291/...-snel-ambtmisdrijven
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #55476 door katertje
De Tweede Kamer wil weten of staatssecretaris Menno Snel (Belastingdienst) of zijn ambtenaren strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor hun optreden in de kinderopvangtoeslagaffaire, waarin door de Belastingdienst jarenlang onrechtmatig is gehandeld. Dat staat in een vertrouwelijke interne notitie in handen van RTL Nieuws en dagblad Trouw. Het is zeer uitzonderlijk dat de Kamer zoiets onderzoekt.

Het draait om het handelen van de fiscus, die ouders dupeerde door de kinderopvangtoeslag ten onrechte stop te zetten. Honderden ouders werden onjuist aangemerkt als fraudeur en moesten tot tienduizenden euro's terugbetalen.

Dit blijkt uit een vertrouwelijke notitie van de griffie van de Tweede Kamer, waarover RTL Nieuws en Trouw beschikken. Het gaat om mogelijke ambtsmisdrijven als machtsmisbruik, het handelen in strijd met de wet en knevelarij. Dit laatste betekent het willens en wetens geld opeisen bij burgers, terwijl zij dat niet verschuldigd zijn. Dit is gebeurd rond het stopzetten en terugvorderen van toeslagen voor kinderopvang, terwijl burgers er wel recht op hadden.

De notitie – van gisteren – 28 november - is gemaakt op verzoek van de vaste Kamercommissie van Financiën, naar aanleiding van het advies van de commissie-Donner over de ontspoorde fraudejacht bij toeslagen voor kinderopvang.

Kamer wil ambtenaren aanpakken
Donner adviseerde schadevergoeding voor een eerste groep van 300 gedupeerde ouders, maar sprak zich niet uit over wie verantwoordelijk was voor het onrechtmatig handelen. Hij noemde het stelselmatig duperen van ouders het gevolg van 'institutionele vooringenomenheid', die niet aan personen toegerekend kan worden.
Staatssecretaris Snel sloot zich daarbij aan en wilde tot dusver nog geen ambtenaren aanpakken.

Het onrechtmatig handelen is volgens Donner niet te wijten aan de keuzes van ambtenaren, maar aan de Belastingdienst. Staatssecretaris Snel stelde onlangs dat hij geen aanwijzingen voor ambtsmisdrijven heeft gevonden.De Kamer is het daar niet mee eens en wil daarom weten of individuele ambtenaren alsnog gestraft kunnen worden.

Zes jaar cel voor knevelarij
De ambtenaren zouden door het Openbaar Ministerie vervolgd kunnen worden voor knevelarij. Daar is sprake van wanneer een ambtenaar zijn positie misbruikt en onterecht geld terugvordert of niet terugstort terwijl hij weet dat het niet klopt. De maximale straf voor knevelarij is zes jaar cel.
Voor de strafrechtelijke vervolging van staatssecretaris Snel, of zijn voorganger Eric Wiebes, moet een meerderheid van de Tweede Kamer een opdracht tot vervolging instellen.

Uit eerder onderzoek van RTL Nieuws en Trouw bleek dat de ambtelijke top van de Belastingdienst willens en wetens kinderopvangtoeslagen stopzette, terwijl zij wisten dat de ouders er wel recht op hadden. Het onrechtmatig handelen waar lagere ambtenaren werden aangespoord om "langs de randen van de wet" te werken, volgde na opdrachten van de hoogste ambtenaren bij de fiscus.
In de documenten staat dat toenmalig directeur van de Belastingdienst Hans Blokpoel "echt alles [wil] dichtdraaien, dus ook toeslagen, zelfs als die waarschijnlijk wel goed zijn". Ambtenaren Belastingdienst eisen straf voor leidinggevenden toeslagenaffaire

> Het klopt natuurlijk van geen kant dat "voor de strafrechtelijke vervolging van staatssecretaris Snel, of zijn voorganger Eric Wiebes, een meerderheid van de Tweede Kamer een opdracht tot vervolging moet instellen." Hier geldt dan het recht van de meeste stemmen!

Waar het om gaat is: Er is wél of er is géén aanleiding tot vervolging. Het is willekeur als men hierover mag 'stemmen'.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #55460 door katertje
Ambtenaren van de Belastingdienst roepen op tot maatregelen tegen leidinggevenden die verantwoordelijk waren voor de toeslagenaffaire, waarbij toeslagen voor kinderopvang onrechtmatig werden stopgezet. Medewerkers vinden dat betrokkenen disciplinair moeten worden gestraft.
Ambtenaren van de Belastingdienst luchten daar hun hart over de toeslagenaffaire en dringen erop aan dat alsnog 'verantwoordelijkheid' wordt genomen. Er heerst grote onvrede en ambtenaren vinden reacties van de top van de Belastingdienst en staatssecretaris Snel van Financiën veel te slap. De ambtenaren verwijzen ook naar de onthullingen van vandaag (zie vorige reactie) – dat ook bij de staatssecretaris al veel langer bekend was welke fouten zijn gemaakt, en dat duizenden ouders daardoor gedupeerd zijn. "Schei toch uit! Neem je verantwoordelijkheid en pak je biezen. Allemaal."

Vooral de hoogste baas van de Belastingdienst, directeur-generaal Jaap Uijlenbroek, krijgt het zwaar te verduren. Hij zei vorige week in een interne blog: "Dus laten we de kritiek ter harte nemen."Vooral dat 'we' heeft kwaad bloed gezet.

Veel medewerkers zeggen dat zij jarenlang aan de bel trokken, fatsoenlijk hun werk probeerden te doen, maar niet werden gehoord. Zij vinden dat hogere leidinggevenden zélf consequenties moeten trekken. Zij wijzen naar de 'hogere echelons' die doelbewust de keuze maakten om ouders genadeloos aan te pakken: "Dat is dus niet aan 'de medewerker' te wijten."

Staatssecretaris Snel heeft nog geen ambtenaren aangepakt die verantwoordelijk waren voor het handelen tegen de wet in door de Belastingdienst. Net als de commissie-Donner, die de affaire onderzocht, sprak hij alleen van 'institutionele vooringenomenheid', waardoor mensen onterecht tot fraudeur werden bestempeld en in grote financiële problemen kwamen.

Uijlenbroek sluit maatregelen vandaag niet uit in een reactie op de storm van interne kritiek: "Daar waar individuen aantoonbaar en toerekenbaar fouten hebben gemaakt, moet en zal natuurlijk een passende maatregel worden genomen."

Minister Hoekstra door het stof om toeslagenaffaire, "had niet zo gemogen". Deze aankondiging komt na tal van oproepen om alsnog schoon schip te maken. "Alles roept bij velen de vraag op of er nog echt persoonlijke verantwoordelijkheid wordt genomen voor deze Toeslagenaffaire. Broodnodig voor een begin van herstel van vertrouwen in de Belastingdienst."

Voor de rechter
Als dat niet gebeurt, schrijft deze ambtenaar, zal het 'gezaghebbend functioneren' van de ambtelijke top onderuitgaan. Als maatregelen uitblijven, zou Snel mogelijk de eer aan zichzelf moeten houden: "Een bewindspersoon is ook verantwoordelijk voor de ‘fouten' van zijn voorganger."
Voor sommige (oud-) medewerkers staat al vast dat toenmalige topambtenaren 'voor de rechter moeten verschijnen om deze te laten oordelen over het ambtsmisdrijf'. "De enige manier waarop je het vertrouwen van de burger, van ons (medewerkers) en onze zeer moedige klokkenluider kunt herwinnen."
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #55459 door katertje
Staatssecretaris Menno Snel van Financiën houdt documenten achter die aantonen dat er meer gedupeerden zijn in de toeslagenaffaire, concluderen RTL Nieuws en Trouw op basis van vertrouwelijke evaluatierapporten uit 2015 waarover zij beschikken.
Uit de stukken zou blijken dat Snel al veel langer weet dat het aantal gedupeerden als gevolg van het onrechtmatig stopzetten van toeslagen veel groter is dan hij heeft gezegd.
De documenten zouden al sinds maart 2015 bekend zijn bij de Belastingdienst, maar Snel ontwijkt al anderhalf jaar het verzoek om die met de Tweede Kamer te delen. Afgelopen vrijdag weigerde Snel opnieuw de documenten met de Kamer te delen.

Coalitiepartijen eisen opheldering van het ministerie
De zaak die de affaire aan het rollen kreeg, draaide om een Eindhovens gastouderbureau. Bij dat bureau werden driehonderd ouders slachtoffer. Snel heeft altijd gezegd "geen externe signalen" te hebben ontvangen dat ook in andere, vergelijkbare zaken fouten zijn gemaakt.
Coalitiepartijen CDA, VVD en oppositiepartijen PvdA en SP hebben geschokt gereageerd en eisen opheldering. Ook willen ze dat de documenten alsnog onmiddellijk naar de Kamer gaan.

Snel: "Goed onderzoek kost even tijd"
Een woordvoerder van Snel (D66) laat dinsdag in een reactie weten dat het bestaan van de stukken waar Trouw en RTL op doelen al aan de Tweede Kamer is gemeld. "De staatssecretaris wil ook precies weten wat er aan de hand is. Maar het gaat om tienduizenden pagina's; het kost enige tijd om alles goed te onderzoeken."
Snel hoopt de Kamer voor het einde van het jaar over zijn bevindingen te kunnen rapporteren.

> Heel benieuwd waarom staatssecretaris Snel de Tweede Kamer geen inzage wil geven. Vanwege de consequenties voor hemzelf? Dan is het vanzelfsprekend einde verhaal. Hoe kan het toch dat de overheid mensen meer dan vier jaar in zo'n situatie laat verrekken. Er is in uiterst ernstige mate sprake van machtsmisbruik en kneveling van burgers. Als dit willens en wetens is gebeurd mogen de verantwoordelijken hiermee niet wegkomen en moet Snel en het voltallige kabinet opstappen. Zelfs strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijken moet worden overwogen. De staat handelt hiermee tegen de wet.

Ook zijn er geluiden dat dergelijke praktijken bij UVW en de bijstandsloketten van de gemeenten worden gebezigd. Het is zaak hier zo snel mogelijk zicht op te krijgen. Deze praktijken horen thuis in een totalitair regime maar niet in Nederland.

Wat mij opvalt na 9 jaar Rutte-beleid is dat veel bewindspersonen totaal geen moraal hebben.... MP geeft zelf de maat aan.
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.