Vraag Een ongekende heksenjacht #Belastingdienst

Meer
1 maand 2 weken geleden #55491 door katertje
"Het leed dat is aangedaan, kan ik nooit meer helemaal goedmaken. Hoe royaal de compensatieregeling ook wordt." Dat zei staatssecretaris Menno Snel tijdens een pittig en emotioneel debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. De emoties lopen vandaag hoog op. Bij de tientallen gedupeerden die aanwezig zijn, maar ook bij politici.

Door de keiharde fraudejacht van de Belastingdienst raakten duizenden ouders onterecht hun kinderopvangtoeslag kwijt. Bij de toeslagenaffaire werden ouders er jarenlang ten onrechte van beschuldigd dat ze fraudeerden met toeslagen voor de kinderopvang. Pas vorige maand bood staatssecretaris Menno Snel zijn verontschuldigingen aan voor alle ellende die de Belastingdienst heeft veroorzaakt. Zo bleef de Belastingdienst doorprocederen tegen gedupeerden toen duidelijk was dat de handelswijze niet in de haak was. Daarbij hield de dienst stukken achter om de ouders veroordeeld te krijgen.

De affaire stortte veel gezinnen in een financiële nachtmerrie. De ouders werden bestempeld als fraudeurs en de Belastingdienst zette allerlei middelen in om het uitgekeerde bedrag terug te vorderen.

Staatssecretaris Snel moest zich vandaag verantwoorden voor het leed dat slachtoffers van de Kinderopvangtoeslagaffaire is aangedaan. De Kamer wil ook van de D66-bewindsman weten hoe lang hij al van de hele problematiek weet en in hoeverre hij de Kamer daarover heeft geïnformeerd.
Zowel coalitie als oppositiepartijen laten nog weinig los over de vraag of zij vinden dat Snel zelf zijn conclusies moet trekken of dat ze eventueel een motie van wantrouwen zullen steunen.De schaamteloosheid bij de politieke macht is groot, en de woorden van al die schuldige partijen - pompeus en hoogdravend - zijn onoprecht omdat ze alleen maar proberen het vege lijf te redden en hun baan veilig te stellen. Ze wisten dat ze fout bezig waren en toch doorgaan. Nu ineens gaat het niet om schuldigen maar om de slachtoffers. Ammehoela. Maar bij de Belastingdienst gaat het wel degelijk om wetsovertreders.

Lees ook: Het jongetje dat de wereld heel wilde maken.
www.rtlnieuws.nl/columns/column/4942291/...-snel-ambtmisdrijven
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 maand 3 weken geleden #55476 door katertje
De Tweede Kamer wil weten of staatssecretaris Menno Snel (Belastingdienst) of zijn ambtenaren strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor hun optreden in de kinderopvangtoeslagaffaire, waarin door de Belastingdienst jarenlang onrechtmatig is gehandeld. Dat staat in een vertrouwelijke interne notitie in handen van RTL Nieuws en dagblad Trouw. Het is zeer uitzonderlijk dat de Kamer zoiets onderzoekt.

Het draait om het handelen van de fiscus, die ouders dupeerde door de kinderopvangtoeslag ten onrechte stop te zetten. Honderden ouders werden onjuist aangemerkt als fraudeur en moesten tot tienduizenden euro's terugbetalen.

Dit blijkt uit een vertrouwelijke notitie van de griffie van de Tweede Kamer, waarover RTL Nieuws en Trouw beschikken. Het gaat om mogelijke ambtsmisdrijven als machtsmisbruik, het handelen in strijd met de wet en knevelarij. Dit laatste betekent het willens en wetens geld opeisen bij burgers, terwijl zij dat niet verschuldigd zijn. Dit is gebeurd rond het stopzetten en terugvorderen van toeslagen voor kinderopvang, terwijl burgers er wel recht op hadden.

De notitie – van gisteren – 28 november - is gemaakt op verzoek van de vaste Kamercommissie van Financiën, naar aanleiding van het advies van de commissie-Donner over de ontspoorde fraudejacht bij toeslagen voor kinderopvang.

Kamer wil ambtenaren aanpakken
Donner adviseerde schadevergoeding voor een eerste groep van 300 gedupeerde ouders, maar sprak zich niet uit over wie verantwoordelijk was voor het onrechtmatig handelen. Hij noemde het stelselmatig duperen van ouders het gevolg van 'institutionele vooringenomenheid', die niet aan personen toegerekend kan worden.
Staatssecretaris Snel sloot zich daarbij aan en wilde tot dusver nog geen ambtenaren aanpakken.

Het onrechtmatig handelen is volgens Donner niet te wijten aan de keuzes van ambtenaren, maar aan de Belastingdienst. Staatssecretaris Snel stelde onlangs dat hij geen aanwijzingen voor ambtsmisdrijven heeft gevonden.De Kamer is het daar niet mee eens en wil daarom weten of individuele ambtenaren alsnog gestraft kunnen worden.

Zes jaar cel voor knevelarij
De ambtenaren zouden door het Openbaar Ministerie vervolgd kunnen worden voor knevelarij. Daar is sprake van wanneer een ambtenaar zijn positie misbruikt en onterecht geld terugvordert of niet terugstort terwijl hij weet dat het niet klopt. De maximale straf voor knevelarij is zes jaar cel.
Voor de strafrechtelijke vervolging van staatssecretaris Snel, of zijn voorganger Eric Wiebes, moet een meerderheid van de Tweede Kamer een opdracht tot vervolging instellen.

Uit eerder onderzoek van RTL Nieuws en Trouw bleek dat de ambtelijke top van de Belastingdienst willens en wetens kinderopvangtoeslagen stopzette, terwijl zij wisten dat de ouders er wel recht op hadden. Het onrechtmatig handelen waar lagere ambtenaren werden aangespoord om "langs de randen van de wet" te werken, volgde na opdrachten van de hoogste ambtenaren bij de fiscus.
In de documenten staat dat toenmalig directeur van de Belastingdienst Hans Blokpoel "echt alles [wil] dichtdraaien, dus ook toeslagen, zelfs als die waarschijnlijk wel goed zijn". Ambtenaren Belastingdienst eisen straf voor leidinggevenden toeslagenaffaire

> Het klopt natuurlijk van geen kant dat "voor de strafrechtelijke vervolging van staatssecretaris Snel, of zijn voorganger Eric Wiebes, een meerderheid van de Tweede Kamer een opdracht tot vervolging moet instellen." Hier geldt dan het recht van de meeste stemmen!

Waar het om gaat is: Er is wél of er is géén aanleiding tot vervolging. Het is willekeur als men hierover mag 'stemmen'.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 maand 4 weken geleden #55460 door katertje
Ambtenaren van de Belastingdienst roepen op tot maatregelen tegen leidinggevenden die verantwoordelijk waren voor de toeslagenaffaire, waarbij toeslagen voor kinderopvang onrechtmatig werden stopgezet. Medewerkers vinden dat betrokkenen disciplinair moeten worden gestraft.
Ambtenaren van de Belastingdienst luchten daar hun hart over de toeslagenaffaire en dringen erop aan dat alsnog 'verantwoordelijkheid' wordt genomen. Er heerst grote onvrede en ambtenaren vinden reacties van de top van de Belastingdienst en staatssecretaris Snel van Financiën veel te slap. De ambtenaren verwijzen ook naar de onthullingen van vandaag (zie vorige reactie) – dat ook bij de staatssecretaris al veel langer bekend was welke fouten zijn gemaakt, en dat duizenden ouders daardoor gedupeerd zijn. "Schei toch uit! Neem je verantwoordelijkheid en pak je biezen. Allemaal."

Vooral de hoogste baas van de Belastingdienst, directeur-generaal Jaap Uijlenbroek, krijgt het zwaar te verduren. Hij zei vorige week in een interne blog: "Dus laten we de kritiek ter harte nemen."Vooral dat 'we' heeft kwaad bloed gezet.

Veel medewerkers zeggen dat zij jarenlang aan de bel trokken, fatsoenlijk hun werk probeerden te doen, maar niet werden gehoord. Zij vinden dat hogere leidinggevenden zélf consequenties moeten trekken. Zij wijzen naar de 'hogere echelons' die doelbewust de keuze maakten om ouders genadeloos aan te pakken: "Dat is dus niet aan 'de medewerker' te wijten."

Staatssecretaris Snel heeft nog geen ambtenaren aangepakt die verantwoordelijk waren voor het handelen tegen de wet in door de Belastingdienst. Net als de commissie-Donner, die de affaire onderzocht, sprak hij alleen van 'institutionele vooringenomenheid', waardoor mensen onterecht tot fraudeur werden bestempeld en in grote financiële problemen kwamen.

Uijlenbroek sluit maatregelen vandaag niet uit in een reactie op de storm van interne kritiek: "Daar waar individuen aantoonbaar en toerekenbaar fouten hebben gemaakt, moet en zal natuurlijk een passende maatregel worden genomen."

Minister Hoekstra door het stof om toeslagenaffaire, "had niet zo gemogen". Deze aankondiging komt na tal van oproepen om alsnog schoon schip te maken. "Alles roept bij velen de vraag op of er nog echt persoonlijke verantwoordelijkheid wordt genomen voor deze Toeslagenaffaire. Broodnodig voor een begin van herstel van vertrouwen in de Belastingdienst."

Voor de rechter
Als dat niet gebeurt, schrijft deze ambtenaar, zal het 'gezaghebbend functioneren' van de ambtelijke top onderuitgaan. Als maatregelen uitblijven, zou Snel mogelijk de eer aan zichzelf moeten houden: "Een bewindspersoon is ook verantwoordelijk voor de ‘fouten' van zijn voorganger."
Voor sommige (oud-) medewerkers staat al vast dat toenmalige topambtenaren 'voor de rechter moeten verschijnen om deze te laten oordelen over het ambtsmisdrijf'. "De enige manier waarop je het vertrouwen van de burger, van ons (medewerkers) en onze zeer moedige klokkenluider kunt herwinnen."
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 maand 4 weken geleden - 1 maand 4 weken geleden #55459 door katertje
Staatssecretaris Menno Snel van Financiën houdt documenten achter die aantonen dat er meer gedupeerden zijn in de toeslagenaffaire, concluderen RTL Nieuws en Trouw op basis van vertrouwelijke evaluatierapporten uit 2015 waarover zij beschikken.
Uit de stukken zou blijken dat Snel al veel langer weet dat het aantal gedupeerden als gevolg van het onrechtmatig stopzetten van toeslagen veel groter is dan hij heeft gezegd.
De documenten zouden al sinds maart 2015 bekend zijn bij de Belastingdienst, maar Snel ontwijkt al anderhalf jaar het verzoek om die met de Tweede Kamer te delen. Afgelopen vrijdag weigerde Snel opnieuw de documenten met de Kamer te delen.

Coalitiepartijen eisen opheldering van het ministerie
De zaak die de affaire aan het rollen kreeg, draaide om een Eindhovens gastouderbureau. Bij dat bureau werden driehonderd ouders slachtoffer. Snel heeft altijd gezegd "geen externe signalen" te hebben ontvangen dat ook in andere, vergelijkbare zaken fouten zijn gemaakt.
Coalitiepartijen CDA, VVD en oppositiepartijen PvdA en SP hebben geschokt gereageerd en eisen opheldering. Ook willen ze dat de documenten alsnog onmiddellijk naar de Kamer gaan.

Snel: "Goed onderzoek kost even tijd"
Een woordvoerder van Snel (D66) laat dinsdag in een reactie weten dat het bestaan van de stukken waar Trouw en RTL op doelen al aan de Tweede Kamer is gemeld. "De staatssecretaris wil ook precies weten wat er aan de hand is. Maar het gaat om tienduizenden pagina's; het kost enige tijd om alles goed te onderzoeken."
Snel hoopt de Kamer voor het einde van het jaar over zijn bevindingen te kunnen rapporteren.

> Heel benieuwd waarom staatssecretaris Snel de Tweede Kamer geen inzage wil geven. Vanwege de consequenties voor hemzelf? Dan is het vanzelfsprekend einde verhaal. Hoe kan het toch dat de overheid mensen meer dan vier jaar in zo'n situatie laat verrekken. Er is in uiterst ernstige mate sprake van machtsmisbruik en kneveling van burgers. Als dit willens en wetens is gebeurd mogen de verantwoordelijken hiermee niet wegkomen en moet Snel en het voltallige kabinet opstappen. Zelfs strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijken moet worden overwogen. De staat handelt hiermee tegen de wet.

Ook zijn er geluiden dat dergelijke praktijken bij UVW en de bijstandsloketten van de gemeenten worden gebezigd. Het is zaak hier zo snel mogelijk zicht op te krijgen. Deze praktijken horen thuis in een totalitair regime maar niet in Nederland.

Wat mij opvalt na 9 jaar Rutte-beleid is dat veel bewindspersonen totaal geen moraal hebben.... MP geeft zelf de maat aan.
Laatst bewerkt: 1 maand 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 2 weken geleden - 2 maanden 5 dagen geleden #54749 door katertje
Een ongekende heksenjacht


Vorige week was er iemand die de toeslagen-affaire niet helemaal goed begrepen had. Iemand uit de coalitie (een keer raden van welke partij), fluisterde tegen een krant dat er een 'heksenjacht' was geopend op die arme goedwillende Menno Snel (D66), staatssecretaris van Financiën. Omdat Kamerleden als Pieter Omtzigt (CDA) en Renkse Leijten (SP) aanhoudend vragen stelden. En omdat Trouw en RTL Nieuws een reeks ongenadige publicaties hadden gewijd aan jarenlang machtsmisbruik door de Belastingdienst.

Weet u nog, de onjuiste en onbehoorlijke stopzetting van toeslagen van kinderopvang van ruim 300 ouders in 2014? Niets fout gedaan. Jarenlang kapot geprocedeerd door de Belastingdienst. Baan kwijt. Echtscheiding. In grote financiële problemen komen omdat ook andere jaren werden teruggevorderd: tienduizenden euro’s. Niet in aanmerking komen voor betalingsregelingen omdat ze zogenaamd verdacht werden van fraude. Op zwarte lijsten komen, geen antwoord krijgen.

Met verbijstering zag ik in het debat van afgelopen donderdag hoe de staatssecretaris deemoedig en zeer nederig op vrijwel iedere punt en komma moest erkennen hoe fout zijn dienst was. En hoe fout de afhandeling was onder zijn leiding, ná alle alarmbellen van de Nationale Ombudsman en de Raad van State. De journalistieke belangstelling voor het debat verdampte al wat omdat rondcirkelende Haagse aasgieren aanvoelden dat er desondanks geen bloed zou vloeien.
Na afloop sprak ik de ondernemer die vijf jaar voor rechtvaardigheid streed. We hadden allebei de tranen in onze ogen staan. Vijf jaar van je leven.

Omdat deze zaak nog lang niet afgelopen is, maar alleen nog maar groter zal worden, vat ik nog maar even samen hoe Menno Snel door het stof ging.

Alle ruim driehonderd ouders die betrokken waren bij een gastouderbureau in Eindhoven hebben recht op een schadevergoeding. In al deze zaken is niet alleen onjuist en onbehoorlijk gehandeld, nee, het was ronduit 'onrechtmatig'. Contra legem. Tegen de wet. Niet de ouders dus, nee de Belastingdienst zélf. Menno Snel moest beloven dat hij de jacht op een klokkenluider, die op non-actief is gesteld, zou staken, sterker: dat deze klokkenluider met rust zal worden gelaten, omdat-ie goed, integer werk deed.
Tot in de tweede termijn van het debat suggereerde Snel alsof er tóch iets met het gastouderbureau aan de hand was. Signalen, vermoedens, maar, uiteindelijk geen veroordeling. Gedwongen door Renske Leijten moest hij ook dit uiteindelijk terugnemen. Ze waren gaan kijken, en er was niets. "Er was geen aanleiding geweest onderzoek in te stellen." Na afloop sprak ik de ondernemer die vijf jaar voor rechtvaardigheid streed. We hadden allebei de tranen in onze ogen staan. Vijf jaar van je leven.
Allemaal onduidelijk, antwoordde Snel, want het is slecht gedocumenteerd. Ik wist toen al dat (ook) dit een leugen was, en schreef dat ook op.
’s Nachts werd een motie met algemene stemmen aanvaard, waarin het 'onrechtmatig' handelen van de Belastingdienst nogmaals aan de kaak werd gesteld. Uniek. Om in te lijsten.

Maar we zien slechts het topje van deze ijsberg. Deze zaak heet CAF-11, casus Hawaï. CAF staat voor: Combiteam Aanpak Facilitators. In maart vroeg Pieter Omtzigt al: zijn er andere CAF-zaken? Hoeveel? Is er een CAF16? (Onthoud dat nummer). Allemaal onduidelijk, antwoordde Snel, want het is slecht gedocumenteerd. Ik wist toen al dat (ook) dit een leugen was, en schreef dat ook op.

Sinds Snel eindelijk zelf snapt dat er hier iets grondig mis is, weten we opeens iets meer. Op 28 juni biechtte hij op, na Kamervragen: er zijn 170 (!) CAF-zaken. Al voor het debat van afgelopen donderdag was intern bij de Belastingdienst bekend dat deze week een nieuwe rechtszaak zou volgen. Nee, zei Snel donderdag, hij had 'geen signalen' dat het in andere CAF-zaken net zou mis zou zijn als in CAF11, maar hij zou wel een onderzoek laten instellen omdat het 'heel belangrijk' is om te weten of er ook in andere zaken onrechtmatig is gehandeld. Dat had hij al in maart beloofd, maar kennelijk valt het niet mee.
De ouders die in eerste aanleg werden aangepakt hadden allemaal een migratie-achtergrond. Een van die mensen pleegde zelfmoord, nadat de Belastingdienst tienduizenden euro’s terugvorderde

Omtzigt persisteerde: heeft u geen signalen, over nieuwe rechtszaken, komende week? En toen loog een chagrijnige Menno Snel, die de Kamer over deze affaire al talloze malen onjuist, onvolledig en onzorgvuldig informeerde: "Ik kan geen signalen tellen die ik niet heb."

De inkt van de leugen in het stenogram van dit debat was amper droog, toen vrijdag opeens een nieuwe beslissing werd verstuurd door de Belastingdienst. In een rechtszaak die maandag zou dienen. Samen met Jan Kleinnijenhuis van Trouw had ik me er al in verdiept, want we wisten dat het CAF-team in Rotterdam ook huis had gehouden. Er is een eigenaresse van een gastouderbureau die er ná onze publicaties erachter kwam dat zij een project was van de overheid. Vijf jaar na dato. Een CAF-zaak. De ouders die in eerste aanleg werden aangepakt hadden allemaal een migratie-achtergrond. Een van die mensen pleegde zelfmoord, nadat de Belastingdienst tienduizenden euro’s terugvorderde.
De éérste nieuwe zaak die opduikt. CAF 16. Of de eerste CAF-zaak in 2016. ‘Pijnlijk’, erkende de Belastingdienst. En: er is ook hier ‘onrechtmatig’ gehandeld .

Waar kwam we dit weekeinde achter? In de zaak die maandag diende staat in de dossiers de code 'CAF1601'. De zaak van een jonge moeder van Antilliaanse afkomst, die haar kind mee naar school moest nemen omdat ze geen opvang meer had, en die jarenlang kapot is geprocedeerd. En nog steeds grote schulden heeft. Wat erkende de Belastingdienst maandag voor de rechtbank Rotterdam? Ja, dit was 'CAF16'. Het project dat Menno Snel in maart niet kon vinden, en donderdag verzweeg.
De éérste nieuwe zaak die opduikt. CAF 16. Of de eerste CAF-zaak in 2016. 'Pijnlijk', erkende de Belastingdienst. En: er is ook hier 'onrechtmatig' gehandeld bij het stopzetten van toeslagen in 2016.

Excuus aan de gedupeerde ouder… Na jaren procederen. De Belastingdienst gaf de jonge moeder opeens gelijk. De invordering van schulden wordt stopgezet, zegde de dienst maandag na vragen van de rechter toe. En, oh ja, ze had in ieder geval recht op een vergoeding van drie maal 500,- euro, wegens het overschrijden van alle redelijke termijnen. En mogelijk daarnaast nog een schadevergoeding. De Belastingdienst zegde alles toe, om de zaak maar te kunnen begraven, met een schuin oog op mij en m'n collega van Trouw. "Voor je het weet wordt er getwitterd," zei de functionaris van de Belastingdienst. "En dit dossier heeft nogal wat dynamiek."
Reken maar uit. Er heeft een jarenlange, schaamteloze heksenjacht plaats gevonden tegen duizenden ouders. Hoe veel levens zijn er de vernieling in geholpen?

Maar het is nog niet klaar. Want opnieuw – nog steeds dus – blijkt de Belastingdienst informatie te hebben achtergehouden in rechtszaken. Advocate Jacqueline Nieuwstraten eiste: ik wil alsnog álle onderliggende stukken. Want wat is er hier in hemelsnaam gebeurd? Van welk rampzalig project is mijn cliënte slachtoffer geworden? Is er inderdaad etnisch geprofileerd?
CAF11. CAF 16. 170 CAF-zaken. Daarachter een veelvoud van gastouders. En gastouderbureaus. En daarachter weer een veelvoud van honderden kwetsbare ouders. Reken maar uit. Er heeft een jarenlange, schaamteloze heksenjacht plaats gevonden tegen duizenden ouders. Hoe veel levens zijn er de vernieling in geholpen?

Pieter Klein , RTL
Laatst bewerkt: 2 maanden 5 dagen geleden door katertje.

Please Inloggen to join the conversation.

Tijd voor maken pagina: 0.219 seconden