Vraag Een ongekende heksenjacht #Belastingdienst

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57456 door katertje
Duitse journalist snapt niet dat Rutte door kan: ‘Een premier die niet de waarheid spreekt, is niet normaal’

Ook bij onze oosterburen valt het op dat Mark Rutte vaak een loopje neemt met de waarheid. Buitenlandredacteur van de Süddeutsche Zeitung, Thomas Kirchner (52), volgde de toeslagenaffaire en later Omtzigtgate op de voet. Hij is verbijsterd over de mildheid van het Nederlandse volk en de media na de overduidelijke leugens van de demissionaire premier, zo vertelt hij aan de Volkskrant.

Het grootst was mijn verwondering over het gebrek aan publieke verontwaardiging. Wat daar gebeurde druist volgens mij in tegen politieke en morele wetten," aldus Kirchner. Als verklaring noemt hij de Nederlandse behoefte om consensus te zoeken en geen pijn te veroorzaken. "Dat is een nationale eigenschap die voordelen heeft. Ik vind realistische politiek meestal positief, ik houd ervan als politici in oplossingen denken en niet meteen met de moraal komen aanzetten. Maar te weinig strijd schaadt de democratie. Met een pragmatische oplossing van deze crisis doet Nederland zichzelf geen goed."

Niet kritisch
Volgens de journalist is de versplintering van de Nederlandse politiek een probleem. "De grote hoeveelheid nieuwe, onervaren Kamerleden zijn natuurlijk verfrissend en ze zeggen ook interessante dingen. Maar daardoor mis je mensen als Omtzigt, ‘old hands’ die weten hoe de hazen lopen, die dossiers volgen." Maar ook de media zijn niet kritisch genoeg. "Ik haal het voorbeeld aan omdat ik ook in de toeslagenaffaire veel relativeringen gelezen heb, in bijna alle media. Natuurlijk zijn er ook kritische commentaren, maar ik zie in de verslaggeving ook een trend veel normaal te vinden, het allemaal niet te groot te maken.

Kirchner ziet geen andere oplossing dan dat Rutte vertrekt. "Anders raken mensen gewend aan politieke toestanden die niet normaal zijn. Een premier die niet de waarheid spreekt, is niet normaal. Als daar geen noemenswaardige verontwaardiging over ontstaat, erodeert de politieke cultuur. Dan verliezen kiezers het vertrouwen. Dat is voer voor de vijanden van de liberale democratie. En die zijn toch al sterk genoeg."
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57451 door katertje
Ik heb wegens omstandigheden het debat niet live gevolgd, maar heb het teruggekeken.

In een nieuw marathondebat over de vertrouwenscrisis waar politiek Den Haag sinds de verkiezingen in zit, is het kabinet voorzichtig door het stof gegaan, schrijft De Telegraaf.
Wie dat geschreven heeft is horende doof en ziende blind. Want jongens en meisjes, lieve kijkbuiskindertjes, niets van dit alles. Het tegendeel is waar: het ouwe regime van "ouwe jongens krentenbrood" is pontificaal in ere hersteld. Dat gebeurde niet aan het slot van het marathondebat in de kleine uurtjes van vrijdag maar al direct donderdagochtend rond elf uur.

De oppositie was niet tevreden met de hoeveelheid vrijgegeven notulen uit de ministerraad. Rutte en de zijnen deelden uitsluitend de stukken die de leden van de parlementaire ondervragingscommissie onder ogen hadden gekregen maar er is veel vaker over dit onderwerp gesproken en er zijn nog veel meer relevante notulen. Dat die ook werden geopenbaard, hielden de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU onmiddellijk tegen. Ze wilden de feiten niet in hun totaliteit kennen. Vanaf dat ogenblik was duidelijk dat de regering niets te vrezen had.

O ja, natuurlijk viel er zogenaamd harde kritiek op de eigen bewindslieden te horen. Uiteraard riepen ze om een nieuwe politieke cultuur. Vanzelfsprekend sloegen ze elkaar om de oren met de nu al uitgesleten term ‘macht en tegenmacht’. Voor de praktijk van de komende maanden zal dat niet veel uitmaken. We krijgen een reconstructie van Rutte III, desnoods met GroenLinks dat, net als de PvdA, braaf tegen een motie van wantrouwen stemde die door Azarkan van Denk was ingediend. Al blijft de voorkeur uitgaan naar de ChristenUnie, die altijd met zoveel begripvolle naastenliefde reageert als partners een scheve schaats rijden. Ik bedoel: als puntje bij paaltje komt, heb je geen kind aan ze.

Diezelfde dag werd duidelijk dat de Belastingdienst niet bij machte is binnen vijf maanden 25.600 slachtoffers van de toeslagenaffaire elk 30.000 euro over te maken. Dit werd voor kennisgeving aangenomen. Hou durfden de politici de veelgeplaagde dienst met zo’n onmogelijke taak op te zadelen? Er moest immers op de aanvragers eerst een ‘lichte’ toets worden losgelaten en daardoor liep de hele boel vast, meldde dagblad Trouw.
De Belastingdienst blonk opnieuw uit door de praktijken waar ze zo goed in was geworden: aanvragers laten wachten, afwijzingen sturen. Geen mens vroeg zich af wat de dienst na zoveel jaren treiteren en opjagen verhinderde de slachtoffers een niet terug vorderbaar voorschot over te maken van laten we zeggen minstens het dubbele. Zullen er een of twee een mazzeltje hebben, wat dan nog na tienduizenden missers ten koste van onschuldige burgers?

Hoekstra
Nee, het werd nog gênanter, Hoekstra wilde dat de Kamerleden die in de Ministerraad genoemd werden, meer begrip zouden opbrengen voor de slechte informatievoorziening en de problemen bij de uitvoering van de toeslagen. Het kabinet beklaagde zich dat het door de ambtelijke organisatie van de Belastingdienst niet adequaat werd geïnformeerd. Dat is al terug te vinden in die kabinetsnotulen van begin 2019. Hoezo een reden voor het kabinet om begrip te vragen....? Het benul dat een kabinet dat zijn ambtenaren niet aan weet te sturen zou moeten aftreden, schijnt bij niemand ooit boven te zijn gekomen. Terwijl dat welbeschouwd onderdeel is van de ministeriële verantwoordelijkheden. Dat zo'n aftreden door dit kabinet niet zou worden geapprecieerd geeft de politieke incompetentie weer.

Over het "sensibiliseren" van Kamerlid Omtzigt, waar Hoekstra het blijkens de notulen van de ministerraad over heeft gehad, zegt hij in het notulendebat dat hij Omtzigt om begrip wilde vragen. Druk was volgens Hoekstra nooit uitgeoefend.
Het verschil tussen "praten over", en sensibiliseren. Sensibiliseren is inpraten op.

Koolmees
Heb me erover verwonderd hoe een Koolmees verongelijkt reageert op kritiek van Kamerleden als Pieter Omtzigt. Koolmees ervaart die als ondankbaarheid. Koolmees geeft net als Hoekstra leiding aan een enorm ministerie met duizenden formatieplaatsen. Toch meent hij dat het beantwoorden van lastige vragen afhandeling van de toeslagenproblematiek in de weg staat omdat men er dan geen tijd meer voor heeft. Daarom zijn in Koolmees’ ogen kritische Kamerleden degenen die de boel frustreren...

Kaag
Zij had geen moeite met het feit dat coalitieleden zich afzetten tegen kabinetsbeleid. Wat door de haar goedgezinde media wordt weggemoffeld is haar toevoeging, dat dit wel ‘binnen bepaalde kaders plaats dient te vinden’.
Sorry hoor, maar dan heb ik nog liever één van die andere huichelaars, die gewoon eerlijk zeggen dat ze geen tegenspraak dulden.

GroenLinks
Dat GL solliciteert naar een plek in die aanstaande verzameling gepatenteerd onbenul bleek uit de tegenstem van Klaver cs bij de motie van wantrouwen van Azarkan. Dat GroenLinks een motie van wantrouwen tegen een kabinet niet steunt moet wel een unicum zijn.
Paradoxaal is dat dit debat is het gevolg dat het de kansen op een nieuw kabinet Rutte alleen maar groter heeft gemaakt omdat PvdA/GL gelegenheid kregen de scherpe kantjes van hun eerdere steun aan de motie van afkeuring weg te poetsen.
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden #57445 door katertje
Één zinnetje uit de gelekte ministerraadnotulen is het meest ontluisterend. Het kwam van D66-staatssecretaris Menno Snel: ‘Spreker wil vasthouden aan de lijn dat bij het verstrekken van inlichtingen niet noodzakelijkerwijs ook stukken dienen te worden overhandigd.’ In de Volkskrant leggen twee hoogleraren uit waarom daarmee de grondwet wordt overtreden.

Staand beleid

De staatssecretaris van Financiën krijgt direct bijval van justitieminister Ferd Grapperhaus, die aangeeft ‘mee te denken’ over hoe ze de niet-volledige informatievoorziening aan de Tweede Kamer kunnen verkopen.

Ook minister Schouten (ChristenUnie) en premier Rutte (VVD) vinden dat niet alle ambtelijke stukken naar de Tweede Kamer moeten.

Uiteindelijk stuurt waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops (CDA) een brief naar de Kamer, waarin naar artikel 68 van de Grondwet wordt verwezen, dat gaat over het informatierecht van de Tweede Kamer. In de brief staat dat het ‘staand beleid’ is om niet alle ambtelijke documenten door te sturen.

Weglakken

Dat is niet waar, zeggen hoogleraren staatsrecht Wim Voermans en Paul Bovend’Eert in de Volkskrant. Voermans: “Dit is een overtreding van de Grondwet.” Bovend’Eert: “In 2002 heeft Knops’ voorganger Klaas de Vries de Tweede Kamer uitgelegd wat de juiste interpretatie is van dat grondwetsartikel. De Grondwet geeft maar één weigeringsgrond bij het verstrekken van informatie aan de Tweede Kamer. Dat is als openbaarmaking ‘in strijd is met het belang van de staat’. Het beschermen van individuele ambtenaren valt daar evident niet onder. Bovendien kan een minister de namen van ambtenaren gewoon weglakken.”

Volgens beide hoogleraren probeert het kabinet al jaren de macht van de Tweede Kamer te beperken. “Dat begon al onder de premiers Kok en Balkenende, maar het aantal incidenten waarbij het kabinet de Kamer niet volledig of onjuist informeert is onder premier Rutte met maar liefst 65 procent toegenomen. Dat is geen toeval. Dat is de Rutte-doctrine: zoveel mogelijk geheimhouden.”

Bron: De Volkskrant
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57442 door katertje
Kabinet was kritische Kamer zat. Er klonk in door hoe beledigd het gezag zich had gevoeld, en er bleek ook uit waar de macht zich concentreert: niet in het parlement, maar in het kabinet. Preciezer uitgedrukt: in de top van de coalitiepartijen,…

Toeslagenaffaire en hoe uit de Ministerraadnotulen blijkt dat geen van de kartelfiguranten ook maar het begin van een intentie heeft dit kankergezwel fatsoenlijk op te lossen. Ze vinden kennelijk allemaal dat ze het recht hebben om duizenden mensen en gezinnen financieel en moreel kapot te maken op grond van aannames.

Eigenlijk precies zoals de coronazwendel werkt: alles op grond van aannames.

Dus komt er weer een debat over de weigering van het kartel om de Tweede Kamer relevante beleidsstukken te leveren en over het aanpakken van Kamerleden die een juiste taakopvatting hebben. Het kabinet blijkt uiterst verbaasd als Kamerleden uit de coalitie, zoals Pieter Omtzigt, kritisch zijn. De ministers lijken er blind van uit te gaan dat ze hun partijgenoten in de Kamer achter zich weten.

Het moet niet gekker worden.

Tegenover zich vindt deze kongsi dertien partijen die schande zullen spreken van de manier waarop de ministers zijn omgegaan met kritische Kamerleden én met het verstrekken van informatie.

Het zal een debat worden waarin de partijen losgaan op Rutte. PVV, PvdA, SP, GroenLinks, Denk: allemaal verwijten ze het kabinet dat ze in 2019 drukker was met het bijsturen van de beeldvorming dan met het helpen van de toeslagenslachtoffers. PVV-leider Geert Wilders wil zelfs dat ministers strafrechtelijk worden vervolgd. De moties van wantrouwen liggen al op de printer bij diverse oppositiefracties, in de wandelgangen wordt sarcastisch gevraagd of een kabinet ook ‘driedubbel demissionair’ kan worden: ,,Wat gebeurt er als een motie van wantrouwen nu een meerderheid krijgt?”, zegt een bron. ,,Geen idee, we zitten in een staatsrechtelijke woestijn.”

"Wat heeft het nog voor zin een Tweede Kamer als controleorgaan te hebben als het kabinet altijd een Kamermeerderheid onder de duim heeft?" vraagt politiek verslaggever van de Volkskrant, Yvonne Hofs, zich af. "Dan heb je wat oppositiekamerleden die wat kunnen protesteren en spartelen. Maar het kabinet weet: we rammen onze plannen er gewoon door, want onze coalitiegenoten stemmen toch voor. En als coalitie-Kamerleden als Omtzigt en Lodders dan wél kritische vragen stellen, is dat kennelijk zó bijzonder dat het er in de ministerraad steeds over gaat."

Mogelijk zijn de uitgelekte notulen toch goed voor de formatie, omdat nu blijkt dat bewindslieden van D66 en ChristenUnie ook fout zaten. Kaag leek er beter uit te komen, dan haar partijgenoten, Wouter Koolmees en Kajsa Ollongren, maar wat zij vindt, blijft vaag. Eerst neemt ze het op voor Kamerleden als Omtzigt, dan lijkt ze te zeggen: maar er zitten wel grenzen aan dat oppositie voeren door coalitie-Kamerleden.

Vertrouwen herstellen..???? De mop van het jaar.
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden #57441 door katertje
Het ging vanmorgen al meteen om de notulen van de ministerraden in de tweede helft van 2019,

Kort samengevat: Niet alleen Wopke Hoekstra wilde het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt ‘sensibiliseren’, ook Hugo de Jonge deed dat. Grapperhaus daarentegen, was de enige die de informatieverzoeken van de Kamer serieus nam.

Kaag zei dat Kamerleden kritisch mochten zijn, maar deed wel een oproep om ze in de aanloop naar de verkiezingen aan banden te leggen.
Rutte deed een geslaagde poging het VVD-Kamerlid Helma Lodders in te tomen.
Maar vooral Wouter Koolmees was boos op de Kamerleden van coalitiepartijen die zijn partijgenoot, staatssecretaris Menno Snel, in problemen brachten. De Toeslagenaffaire blijkt zich opnieuw springlevend onder het tapijt te bewegen.

Het ging dus om de notulen van de ministerraden in de tweede helft van 2019, en men wilde er mee bewijzen dat het verhaal van RTL-Nieuws vorige week niet klopte. Maar dat deed het wel, en nu ligt er een voorstel voor een crimineel onderzoek van de PVV waar de Kamer moeilijk om heen kan: Want dat dit formeel de juiste weg is bewijzen diezelfde notulen onomstotelijk. De daad is geregistreerd, de intentie tot opzet is evident, en met ondertekening van die notulen is de facto een schuldbekentenis getekend. Daarmee is nu het woord aan de Kamer.


Brief zojuist naar Voorzitter Tweede Kamer verstuurd. Leden kabinet dienen strafrechtelijk vervolgd te worden!


De roep om vertrouwensherstel van de politici is zondermeer dom boerenbedrog. Dat herstelt nooit als je degenen die het bedierven laat zitten. Hoe ooit nog deze toeslagen-inquisiteurs en leugenaars te vertrouwen? Slechts met een volkomen nieuwe ploeg mag je hopen dat het beter gaat.

Met een dichtgetimmerd regeerakkoord moeten tegenwoordig alle hoofden van onze volksvertegenwoordigers behorend tot de regeringscoalitie altijd buigen in de richting van de regering en dit is in feite ondemocratisch. Het is wat loepzuiver op te maken valt uit de openbaar gemaakte notulen. Kritiek wordt al gauw uitgelegd als misplaatst, lastig en ter zijde geschoven.

De volksvertegenwoordigers zijn gekozen om het volk te vertegenwoordigen, te dienen en niet als een kudde geiten de leider narennend. De notulen laten zien dat de dames en heren een dedain voelen t.o.v. de leden van het parlement en nog meer minachting naar de Nederlandse burger .

Het zou mij niet verbazen als Rutte 4 allang geformeerd is in de achterkamertjes, en dat dit niets meer is dan een weloverwogen actie voor het schoonvegen van het beschadigde blazoen ("iedereen maakt fouten, zo was het niet bedoeld, u moet het in context zien"bla bla bla), om onder het mom van de corona crisis, teneinde de verdeeldheid van de Kamer terug te brengen naar een slagvaardige “eenheid” die snel kan handelen, de noodwet simpelweg nog meer wordt verlengd (met twee machtsgeile marionetten aan het publieke stuur); thans verlengd tot 1 juni.

Kortom, hoe meer chaos, hoe meer argumentatie om door te gaan met die noodwet (zodat wat de EU dicteert nog sneller tot wet gemaakt kan worden).
Maar naast al die leugenaars zitten we ook opgescheept met "topambtenaren". En zoals u weet hebben die een eigen agenda en trekken zich ook niets of nauwelijks iets aan van wetten en correcte procedures in het belang van het volk.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57439 door katertje
Uit vergadering 15 november 2019, zoals al lekte aan RTL Nieuws

.
10 mei 2019: Rutte en Koolmees samen tegen Omztigt en Lodders


Dat is dus de context van de 'sensibiliseren' opmerking: Koolmees en Rutte die klagen over Omtzigt (en Lodders).
Sensibiliseren!


Ook 10 mei: Orwellongren denkt mee met dwarszitten Kamer


Ook 10 mei: Van Nieuwenhuizen doet t ook


Kaag was niet in Niger


Rutte beaamt dat een Tweede Kamerlid aan regels en protocollen is gebonden als dat Tweede Kamerlid onderdeel is van de coalitie. Whatttt???
Kamerleden moeten volgens onze grondwet "zonder last" kunnen opereren. Alles wat we hier lezen zijn pogingen van het Rutte-regime om kamerleden hierin te beperken. Of je dat nou kaders, sensibiliseren of nog wat anders noemt, het is allemaal tegen onze grondwet.

Gezien het feit dat de coalitiepartijen hebben ingestemd met het beperken van de informatie aan de Tweede Kamer zouden al die ministers vervolgd moeten worden voor het beramen van een staatsgreep.
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden #57437 door katertje
Debat over de vrijgegeven kabinetsnotulen. ....

Een foute bestuurscultuur, het ontbreken van feitelijke tegenmacht, bewindslieden die liegen of aan selectief geheugenverlies lijden als hen dat uitkomt en het moeten openbaren van kabinetsnotulen omdat ministers niet meer worden vertrouwd, illustreren het immense verval van onze huidige democratie en rechtsstaat.

Kan de kwaliteit van onze democratische samenleving hersteld worden door dezelfde bewindspersonen die verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het verval van onze rechtsstaat?

Die vraag rijst op dit moment over het aanblijven van Rutte, Kaag en Hoekstra.

Ook al zouden deze bewindslieden het komende debat over deze geheime notulen overleven dan nog blijft die vraag open staan. Alle thans bekende politieke schandalen en affaires hebben direct of indirect een link naar deze bewindspersonen en de partijen die ze vertegenwoordigen.

Het thans openbaren van uiterst geheime kabinetsnotulen als grote uitzondering op wettelijk vastgelegde termijnen van toegestane openbaarmaking, vanwege het aangetaste vertrouwen in ministers van het demissionaire kabinet Rutte, toont aan dat een herstel van vertrouwen zeker niet door deze bewindspersonen nog geloofwaardig gerealiseerd zal kunnen worden.

Aanblijven zal onze democratie en de rechtsstaat nog dichterbij een door niemand gewenste bananendemocratie brengen. Een "democratie" die gedomineerd wordt door aan macht beluste politici, willekeur en achterkamertjes politiek.

Voor het komende debat over de vrijgegeven kabinetsnotulen zal een grondige zelfreflectie op eigen handelen en nalaten Rutte, Kaag en Hoekstra niet misstaan.

Momenteel wordt ons land gedomineerd door de Pieter Omtzigt. Hij zit momenteel ziek thuis, maar zijn invloed is er niet minder om.
Omtzigt heeft niet de reputatie van een aan macht beluste politicus.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57423 door katertje
Kaags moreel leiderschap is in Niger neergestort

Het gevallen kabinet-Rutte heeft doelbewust informatie over het toeslagenschandaal achtergehouden voor de Tweede Kamer. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een reconstructie van besprekingen in de ministerraad. De besprekingen dateren van 2019, een periode waarin het parlement de grootste moeite had om informatie boven tafel te krijgen. Dat was opzettelijk, blijkt wederom.

RTL schrijft hoe binnen de ministerraad afspraken werden gemaakt om het parlement de opgevraagde informatie niet te geven. Informatie over bijvoorbeeld het onrechtmatig stopzetten van de toeslagen en wie daarvan op de hoogte was. Daarnaast komt ook nu weer de naam van Pieter Omtzigt terug: ministers waren boos dat de kritische CDA’ers het kabinet onder vuur nam, terwijl hij die volgens hen had moeten steunen. Het CDA is immers een van de coalitiepartners.

In het vernietigende rapport ‘Ongekend Onrecht’, dat uiteindelijk de val van het kabinet inluidde, wordt geconcludeerd “dat transparantie, openheid en volledigheid niet leidend waren”. Een beschuldiging die door premier Mark Rutte in alle toonaarden werd ontkend. Volgens Rutte, die nogal eens actieve herinneringen blijkt te missen, was er simpelweg sprake van een ‘gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking’, maar zeker niet van opzet.

RTL Nieuws schrijft:
De notulen van de ministerraad tonen iets heel anders, bevestigt een reeks Haagse bronnen. Zo wordt in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer géén ‘volledig feitenrelaas’ zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het "onrechtmatig" handelen van de Belastingdienst. Hier was eerder juist om gevraagd in een motie van Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP), die door de Kamer was aangenomen.

Ook wordt uit de reconstructie duidelijk dat niet de gehele ministerraad achter het verzwijgen van informatie staat en er is zelfs één minister, niet bij naam genoemd, die zich afvraagt of het kabinet daar wel ongestraft mee wegkomt. Toch houdt het kabinet Rutte de essentiële informatie achter. En terwijl de Kamer om antwoorden blijft vragen, blijft het kabinet in opeenvolgende ministerraden besluiten die informatie niet te geven. Ook tijdens debatten over het toeslagenschandaal aan het begin van dit jaar, hielden verantwoordelijke bewindslieden de kaken op elkaar. Nadat het kabinet uiteindelijk viel werden veel documenten alsnog openbaar gemaakt, behalve de notulen van de ministerraad. RTL Nieuws heeft verzocht om dat alsnog te doen, maar het ministerie van Algemene Zaken van demissionair Rutte ziet geen reden de geheimhouding op te geven.

>

In het kort:
1.In een voltallige kabinetszitting, wordt het functioneren van een Parlementslid beschadigd / onmogelijk gemaakt.
2. Kabinet weigert botweg te voldoen aan haar plicht tot openbaarheid en aan haar plicht tot beantwoorden Kamervragen.
3. Kabinet ontkent de betrokken eigen daden
Drie staats-rechtelijke en politieke doods-zonden.

Dit is nieuw bewijs en de genadeklap. Rutte moet nu echt weg. Dit gedrag kan gewoon niet geaccepteerd worden. Ook Hoekstra en Kaag moeten weg. Kaag met haar "nieuw leiderschap", verzint weer een smoes. Ze weet ineens niet meer of ze wel bij die vergadering was. ..Misschien was ze wel in het buitenland, in Ni..gerrr !! Dat verhaal is inmiddels onderuit gehaald. Kaag was aanwezig bij die vergadering en heeft deelgenomen aan het overleg en aan de besluitvorming. Staat keurig in de notulen.

We mogen dus concluderen dat Kaag er gewoon bij heeft gezeten en niets heeft gedaan en dan komt enige tijd later "bij toeval" die notitie naar buiten via Ollongren ('Positie Omtzigt: functie elders'). Ik denk dat D66 vuil spel speelt. Nu wordt duidelijk waarom D66, CDA en CU de motie van wantrouwen niet wilden steunen. Ze zaten samen met de VVD in het complot tegen Omtzigt en hebben het onderling op een akkoordje gegooid. Zum Kotzen
Kaag doet in leugens niet onder voor Rutte….En dat noemt zich een kampioene van transparantie?

Einde Rutte. Onvermijdelijk. Einde Kaag. Einde Hoekstra ..hij wilde Omtzigt elimineren. Schorem. Van begin tot eind. Slachtoffers laten stikken, levens verwoesten, en alles onder de pet proberen te houden. Van welk allooi ben je dan?
Blamage voor D66, CDA en ChristenUnie, allemaal mede verantwoordelijk voor het niet informeren van de Kamer. Wat een verzameling Judassen bij elkaar !

Rtl:
‘Door het foutief informeren van de Kamer én het niet oplossen van problemen is de geest uit de fles. De Kamer is geïrriteerd en laat dat weten ook. Die irritatie is er ook in de ministerraad: de teneur in de notulen is dat geklaagd wordt over de parlementaire controle. Dat de Kamer doorvraagt naar nieuwe details, nieuwe problemen, andere gedupeerden en steeds meer: wie wist wat wanneer.

Op 14 juni 2019, als de fouten door Menno Snel zijn toegegeven, wordt in de ministerraad stoom afgeblazen over de Tweede Kamer, met name over Pieter Omtzigt. Kamerreacties worden omschreven als heftig, unfair en volstrekt ongepast, aldus bronnen.

Vooral het D66-smaldeel is gepikeerd omdat de integriteit van de toenmalig staatssecretaris in twijfel zou worden getrokken. De D66’ers krijgen steun van de VVD, waarna het CDA zich voegt. De ministerraad vindt dat er een einde moet komen aan aanvallen op de persoon. Ministers zeggen zelfs dat volksvertegenwoordigers het kabinetsbeleid voluit moeten steunen, en dat commentaar van Kamerleden in de toekomst zelfs minder scherp moet zijn.’


Als het ouwe kabinet het werkelijk meent met ”nieuwe transparantie” dan is er GEEN ENKEL BEZWAAR om de notulen van de bewuste ministersvergadering(en) openbaar te maken waar het de toeslagenaffaire betreft. Alles ligt al op straat zo hebben de betrokken ministers HERHAALDELIJK met droge ogen verzekerd.

Dit gaat niet om het landsbelang – het betreft noch defensie, noch de koning, noch het grote geld, noch persoonlijke kwesties – desnoods worden al dergelijke passages zwartgelakt. Dit gaat om de geloofwaardigheid van onze eigen regering en hoe onze volksvertegenwoordigers zijn voorgelogen. Het staatsbelang eist juist dat dit OPENBAAR wordt gemaakt. Zodat de juiste conclusies kunnen worden getrokken
.
Amen !
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden - 1 jaar 5 maanden geleden #57264 door katertje
Geen vervolging toeslagministers"

Procureur-generaal bij de Hoge Raad Silvis adviseert de regering om geen strafrechtelijk opsporingsonderzoek te starten na een aangifte tegen ministers en staatssecretarissen ten tijde van de kinderopvangtoeslagenaffaire.

Dat is de uitkomst van een oriënterend onderzoek. Gedupeerden in de affaire deden aangifte tegen de bewindslieden Snel, Wiebes, Asscher, Hoekstra, Van Ark en Rutte wegens politieke ambtsmisdrijven.

De procureur-generaal vindt dat de aangiftes niet gaan over vervolgbare ambtsdelicten van bewindspersonen. Hij vindt ook dat in een democratie de politieke verantwoording voorop staat.

> Advocaat Vasco Groeneveld deed op 12 januari namens een groep gedupeerden van de kinderopvangtoeslagzaak aangifte tegen de ministers Tamara van Ark (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken). Daarnaast werden voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel en oud-minister Lodewijk Asscher in die aangifte betrokken. Op 3 februari deed de advocaat ook aangifte tegen premier Mark Rutte. Groeneveld vertegenwoordigt tachtig slachtoffers.

Protocol
Voor aangifte tegen bewindspersonen geldt een protocol. Dat schrijft voor dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad een oriënterend onderzoek begint, gericht op de vraag of er aanknopingspunten zijn voor een opsporingsonderzoek. Als deze oriënterende fase klaar is, informeert de procureur-generaal bij de Hoge Raad de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus.

De procureur-generaal kan niet naar eigen inzicht tot strafvervolging overgaan. Hij dient daarvoor opdracht te krijgen van de regering of de Tweede Kamer. Grapperhaus kan als vertegenwoordiger van de regering de procureur-generaal opdracht geven tot het verrichten van een opsporingsonderzoek. Vervolgens is het aan de regering om de vervolgingsbeslissing te nemen.

Ook indien de regering geen opdracht geeft tot strafvervolging, kan de Tweede Kamer daartoe nog wel besluiten.

Silvis schrijft in zijn onderzoeksverslag dat de problemen in de toeslagenaffaire het gevolg zijn van wettelijke tekortkomingen. Dat voor ouders in het toeslagensysteem grote problemen kunnen ontstaan „is bij het opstellen van de wetgeving niet onderkend.” Belangrijke juridische middelen voor rechtsbescherming zijn door de wetgever indertijd niet in de wet opgenomen, schrijft Silvis.

’Problemen hangen niet samen met vervolgbare ambtsdelicten
De problemen hangen volgens de leider van het parket bij de Hoge Raad niet samen met vervolgbare ambtsdelicten van bewindspersonen. „De aangifte is grotendeels gebaseerd op de ondervraging door een parlementaire commissie. Wettelijk mag die ondervraging niet als bewijs worden gebruikt in een strafvervolging.” Hij geeft aan dat „in een systeem van parlementaire democratie de politieke verantwoording voorop hoort te staan.”

> Tweede Kamer kwijt je van je plicht en geef opdracht tot strafvervolging !!
Laast bewerkt: 1 jaar 5 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden - 1 jaar 5 maanden geleden #57257 door katertje
Iedere keer hetzelfde gelazer met de Belastingdienst. U raadt het al. Er zijn weer eens nieuwe stukken opgedoken in de toeslagenaffaire. RTL Nieuws: "Al vijftien jaar houden ambtenaren zich niet aan de wet bij terugvordering van toeslagen, blijkt uit de stukken die RTL Nieuws heeft ingezien." Vijftien jaar lang. De wet overtreden. Door de machtigste overheidsorganisatie in Nederland. Vijftien jaar lang.

Vertrouwelijke stukken bevestigen: toeslagenschandaal Belastingdienst begon nog veel eerder dan gedacht
Leuker kan de Belastingdienst het toeslagenschandaal niet maken, wel groter. Uit documenten in handen van RTL Nieuws blijkt dat de omstreden werkwijze van de dienst waardoor duizenden mensen onterecht in grote financiële problemen belandden, veel eerder is begonnen dan tot nu toe bekend was.
Handleidingen, werkinstructies, excel bestanden en verzonden brieven geven een onthullend inkijkje in de werkwijze van de fiscus. Lang is ervan uitgegaan dat de strikte handhaving van de regels en de harde fraudejacht het gevolg waren van de Bulgarenfraude in 2013.

Als gevolg van die gebeurtenis zou er een systeem in werking zijn getreden waarbinnen etnisch geprofileerd werd en ambtenaren buitensporig hard optraden bij veelal onterechte beschuldigingen van fraude. Nu blijkt dat de dienst zich al zeker vijftien jaar niet aan de wet houdt bij het terugvorderen van toeslagen. Uit handleidingen en werkinstructies die RTL Nieuws inzag, blijkt dat direct na de invoering van het toeslagenstelsel al op grote schaal gebruik werd gemaakt van een zogenaamde ‘uitsluitlijst’.

RTL Nieuws schrijft:
Tussen de documenten zit een memo uit 2016 met de titel ‘De Rechters’. In het stuk wordt geschetst hoe ambtenaren die zichzelf ‘De Rechters’ hebben gedoopt, gaan bepalen wie in de categorie ‘hoog risico’ valt en aan strengere controle wordt onderworpen. Ook hier ontbreekt gedegen juridische grondslag en lijkt sprake van willekeur. De Belastingdienst zegt dat uiteindelijk niet is doorgegaan met deze manier van risicoselectie en dat de benaming ‘De Rechters’ met de kennis van nu ‘een wat ongelukkige aanduiding’ is.
Wat verder duidelijk wordt is dat al sinds 2007 geldt: wie het stempel fraudeur opgeplakt heeft gekregen, terecht of niet, komt daar niet meer vanaf. Oftewel: ‘Bij elk volgend contact met de Belastingdienst gaat een alarmbelletje af en word je weer als fraudeur behandeld.’ De slachtoffers zelf tastten in het duister, want wie op de zwarte lijst belandde werd daar niet van op de hoogte gesteld en kon zich dus ook niet verweren. Hetzelfde gold voor gastouderbureaus die op de zwarte lijst geplaatst waren.

Bij de parlementaire verhoren die afgelopen jaar plaatsvonden, werd het beeld geschetst dat simpelweg de te strikte regels werden opgevoerd. Uit de nu opgedoken documenten blijkt een heel ander verhaal. Juist het van de regels afwijken en op fraudejacht gaan, waarbij fundamentele rechten geschonden werden, is wat leidde tot het steeds verder uitdijende toeslagenschandaal.

Uitsluitlijst
Een werkinstructie uit 2006 spreekt al over 'afwijkend behandelen' van mensen bij vermoedens van fraude. Zij komen op een zogenaamde 'uitsluitlijst'. Toeslagen worden dan stopgezet. 'Nihilstelling' heet dat in het jargon van de fiscus. Dit gebeurt op grote schaal, blijkt uit werkinstructies met de titel 'Massaal'. Volgens de Belastingdienst ging daar wel altijd een handmatige toets aan vooraf.

Volgens de Belastingdienst is het logisch dat dit gebeurde, gezien het grote aantal toeslagen dat werd uitgekeerd, en was het beleid erop gericht onbewuste of bewuste fouten bij aanvragen of wijzigingen van toeslagen te voorkomen. Daarom werd ook in de beginjaren al ingezet op massaal toezicht en fraudebestrijding.

'De Rechters'
De laatste jaren wordt de fraudejacht verder opgevoerd. Tussen de documenten zit een memo uit 2016 met de titel 'De Rechters'. In het stuk wordt geschetst hoe ambtenaren die zichzelf 'De Rechters' hebben gedoopt, gaan bepalen wie in de categorie 'hoog risico' valt en aan strengere controle wordt onderworpen.

Ook hier ontbreekt gedegen juridische grondslag en lijkt sprake van willekeur. De Belastingdienst zegt dat uiteindelijk niet is doorgegaan met deze manier van risicoselectie en dat de benaming 'De Rechters' met de kennis van nu 'een wat ongelukkige aanduiding' is.

Tijdens de parlementaire verhoren over de toeslagenaffaire zeggen topambtenaren dat de regels rond toeslagen te streng waren. Ze konden niet anders dan deze strikt handhaven. De interne documenten vertellen een ander verhaal. Juist het niet-naleven van de regels en het schenden van fundamentele rechten van burgers leidden tot de toeslagenaffaire.


www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel...edacht-vijftien-jaar
Laast bewerkt: 1 jaar 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #57060 door katertje
Het Openbaar Ministerie ziet af van strafrechtelijk onderzoek naar de rol van de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire. Volgens justitie is er bij de dienst en zijn ambtenaren geen sprake van juridisch verwijtbaar gedrag.

U weet, in de affaire werden duizenden ouders, hoofdzakelijk met een migratie-achtergrond, ernstig gedupeerd. Het rapport over de affaire dat door een speciale onderzoekscommissie werd opgesteld heette "ongekend onrecht". Op 19 mei vorig jaar werd door het ministerie van Financiën zelf aangifte gedaan tegen de dienst en de eigen ambtenaren vanwege mogelijke "knevelarij en beroepsmatige discriminatie". Het OM laat nu weten een uitgebreid oriënterend feitenonderzoek te hebben uitgevoerd, maar:

Het OM concludeert na zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden dat er geen sprake is van een strafrechtelijke verdenking van knevelarij of beroepsmatige discriminatie.

Hoewel RTL-journalist Pieter Klein ontdekte dat in mails van de Belastingdienst de racistische term "zwartjes" werd gebezigd of "een nest Antillianen", meent het OM dat er desondanks geen sprake is van "beroepsmatige discriminatie".

Het OM heeft geconstateerd dat de Belastingdienst in het kader van de bestrijding van misbruik en fraude zoekslagen heeft gemaakt op basis van nationaliteit. Na zo’n eerste zoekslag volgde een individuele beoordeling om vast te stellen of iemand wel of geen recht had op kinderopvangtoeslag. Bij die beoordeling speelde nationaliteit geen rol meer. De beoordeling was voor iedereen gelijk en conform de toen geldende regels en daarom is er geen sprake van strafbare beroepsmatige discriminatie.

> Een juridische dwaling, terwijl aangetoond is dat van structurele discriminatie op grond van afkomst sprake is. Het komt wel vaker voor dat de ambtenarij en de politiek denkt boven de wet te staan. Kan het zijn dat het OM de belastingdienst (een overheidsdienst) de hand boven het hoofd houdt? Ze vreten allebei uit dezelfde ruif, het zijn ambtenaren van de rijksoverheid. Daarom maakt het ook niet meer uit of je een ambtseed hebt afgelegd. De ambtelijke rangen sluiten zich.

Maar wie hebben die lijstjes opgezet? Door wie, en wanneer is besloten om deze 16.000 mensen (gezinnen) doelbewust kapot te maken? Hier valt heel wat te verhoren. Dat het OM dat niet doet roept heel veel vraagtekens op. Het is heel triest, dat de overheid hiermee weg komt. Niemand moet aftreden, niemand wordt vervolgd. Dit beleid is niet toevallig ontstaan. Maar ach, waarom zou het OM minder zijn gecorrumpeerd dan de belastingdienst? Dit is hoe de Nederlandse overheid functioneert. Volslagen incompetent en door en door verrot.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #56997 door katertje
Welke gevolgen krijgt kinderopvangtoeslagenaffaire?

Veel ouders is in de kinderopvangtoeslagaffaire een "ongekend onrecht" aangedaan. Bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen zijn grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden. Die snoeiharde constateringen doet de parlementaire ondervragingscommissie in haar eindrapport. Ministers, ambtenaren, de Tweede Kamer en zelfs rechters krijgen ervan langs.

Ouders werden vanaf 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als fraudeur als zij ook maar iets niet goed hadden ingevuld bij hun toeslagaanvraag of te weinig eigen bijdrage hadden betaald. Een dubbele nationaliteit was reden om als verdacht te worden aangemerkt. De slachtoffers - tienduizenden ouders - raakten hun toeslag kwijt zonder opgaaf van redenen, met grote financiële en sociale problemen als gevolg.

En wat doet het kabinet?
Die schuift een antwoord op de toeslagenaffaire op de lange baan, zo liet Rutte en staats Van "Puffelen" weten na het vernietigende rapport van de commissie-Van Dam.

In een kwestie die al jaren bekend is gaan ze nu eerst nog even een paar overlegsessies voeren op het Catshuis alvorens er misschien wordt besloten of en hoe er uiteindelijk nog gevolgen worden gegeven aan het feit dat onder Mark Rutte, Lodewijk Asscher, Frans Weekers, Eric Wiebes, Menno Snel en Wopke Hoekstra tienduizenden burgers zijn vernacheld om een onterechte aanmerking als fraudeur wegens zogenaamd onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag.

De ouders wachten nog steeds op hun geld, maar het kabinet gaat dus eerst eens even de resultaten rustig overpeinzen:
Rutte kraamt wat uit over een “heel heftig” en “terecht” rapport, maar voegt uiteindelijk ook niets intelligents toe. En zo sukkelt het kabinet-Rutte III verder, ondanks een ronduit vernietigend rapport.

Politieke consequenties? Ah Welnee joh..en anders zien we volgend jaar wel weer.


Commissie: ongekend onrecht in toeslagenaffaire, beginselen rechtsstaat geschonden
nos.nl/artikel/2361021-commissie-ongeken...taat-geschonden.html
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.