Verwijderd 2019 wordt een moeilijk jaar voor Europa

Meer
3 jaren 4 maanden geleden - 3 jaren 4 maanden geleden #53758 door katertje
2019 gaat positieve verrassingen brengen voor uw geldbuidel. Maar ook heel wat negatieve gevolgen betekenen voor diezelfde portemonnee. Biflatie maakte de bilans voor u op van plus en min. Of u persoonlijk erop vooruit of achteruit gaat, zal veel afhangen van uw individuele situatie, gezinssamenstelling en levensstijl. Ja, je kan in principe leven met minder, maar financieel erop achteruitgaan is voor niemand een pretje. Laat ons echter niet op de feiten vooruitlopen. Dat heel veel zaken opnieuw duurder worden dan in 2018 zal voor niemand als een echte verrassing komen. Tevens vindt in de loop van 2019 een aantal gebeurtenissen plaats waarvan de financiële uitkomst vooralsnog onduidelijk is.

Wat duurder wordt of negatief uitvalt
Boodschappen doen
Doordat het BTW tarief van 6 naar 9 procent opgetrokken, stijgen voedingsmiddelen in prijs. Stukje biflatie. Sowieso een onkostenpost die een hele hap uit een gezinsbudget betekent. Hetzelf geldt voor water en geneesmiddelen, inclusief zelfzorgmiddelen. Zeker wie wat ouder is en minder gezond, zal deze laatste zeker voelen. Ook kunst en boeken worden duurder. Minder gezond levenden zullen dan weer verheugd zijn dat alcohol en sigaretten niet in prijs verhogen. ‘Nederlandse huishoudens zijn door de btw-verhoging volgend jaar gemiddeld zo’n 300 euro duurder uit. Dat hebben economen van ING uitgerekend.
ING economen de uitzondering

Het is voor elke regering een makkelijke manier om meer geld binnen te halen. Verhoog die zaken in prijs waar burgers niet zonder kunnen en het is steeds kassakassa. ‘Doordat het lage btw-tarief omhooggaat, neemt het verschil tussen het normale en het lage tarief af. Dit is goed voor de welvaart‘, stelt de bank. ‘Het bestaan van verschillende btw-tarieven werkt economisch verstoren .


’ Ach zo, ja we mogen vooral de economie met z’n allen niet ‘verstoren’, toch? Sterker nog: dezelfde ING economen pleiten voor één enkel BTW tarief, ter vereenvoudiging. Eén (nog) hoger tarief voor alles zeker? Want burgers kochten immers meer producten met 6 procent BTW. Jaja, lonen van tussen 6000 en oneindig opwaarts, zoals die van dergelijke economen, zullen er geen last van hebben natuurlijk. Dat veel onmisbare basisbehoeften duurder worden. ING is trouwens de bank van die witwaspraktijken. En de bank die alvast Belgische burgers geld laat betalen om… aan hun eigen geld te geraken, hmm… Een ondertussen overleden premier van dat land trok ooit naar de zoveelste verkiezingen met de slogan ‘Omdat mensen belangrijk zijn’. Een campagnemedewerker had zeker een woord vergeten op de affiches; ‘rijke’. Want de juiste slogan zou, zeker vanaf 2011 eerlijker hebben geklonken: ‘Omdat rijke mensen belangrijk zijn’.
Langer werken
De AOW leeftijd wordt in 2019 verhoogd met vier maanden. Dat betekent dus niet moeten werken tot je 66 jaar maar 66,4 jaar. Die pensioenleeftijd zal stelselmatig verhoogd worden, waarvan deze 4 maanden verlening nog maar een voorproefje is. Het liefst zouden overheden hebben dat je heel je leven werkt, en er dan dood erbij neervalt. Heel je leeftijd afdragen om géén pensioenuitkering te ontvangen. Komt de economie, de overheid beter uit. Economisch voordeliger, zie je?
Premie zorgverzekering stijgt
Ook al weer zoiets waar je niet zonder kan, sterker nog: een basiszorgpolis is verplicht voor elke Nederlander. Ontsnappen kan dus hier ook niet, hoewel we het met dit principe absoluut eens zijn. Maar waarom moet iedereen, arm en rijk Nederland, diezelfde eerste 385 euro ziektekosten altijd zelf betalen? Het minste dat je nog kan doen is de verschillende aanbieders nauwgezet met mekaar vergelijken qua premiehoogte en voordelen.
Verkeersboetes verhogen
Daar kan au fond niemand tegen zijn. Wie zich in het verkeer begeeft, zij het als automobilist, (brom)fietser of voetganger, moet de regels volgen. Mannen moeten zich gedragen als heren, vrouwen als dames. Het kan het aantal gewonden en doden in het verkeer alleen maar doen afnemen.
Energierekening gaat, u raadt het al, OMHOOG
Het gemiddelde Nederlandse huishouden zal in 2019 maar liefst 327 euro méér kwijtraken aan energie. Ongeveer de helft van de huishoudens koos het laatste half jaar van 2018 voor een variabele tarief. Dat zal kun voor de eerste zes maanden van 2019 17 procent duurder uitkomen. Als reden voert de overheid aan de verhoogde kostprijs van gas en stroom, en de obligate verhoging van de belasting op gas.
Postzegels worden duurder
Brieven binnen Nederland versturen wordt alzo 4 cent duurder, naar het buitenland wordt dat 5 cent. Levensduurte zit ‘m, net als geluk, in de kleine dingen. Véél zogenaamd kleine dingen…
Kinderopvang duurder
Kinderopvang zal 0,57 euro per uur meer gaan kosten. Mogelijk maar niet zeker wordt dit gecompenseerd door de hogere kinderbijslag, hoger naargelang de leeftijd van uw kroost. Het maximumuurtarief dat de overheid vergoedt gaat voor sommigen omhoog, en voor anderen omlaag. Ook hier geldt: het hangt maar af van uw persoonlijke situatie, de samenstelling van uw gezin en de leeftijd van uw kinderen. In ieder geval vallen ook hier weer mensen uit de boot: ‘Tweeverdieners van wie het jongste kind nog geen twaalf jaar is, kunnen erop achteruitgaan door een wijziging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Hoewel de maximale IACK hetzelfde blijft, wordt dit maximum al bij een lager inkomen bereikt.’
Bijtellingpercentage van 4% voor bedrijfswagens
‘Het bijtellingspercentage van 4 procent, voor volledig elektrische auto’s, geldt vanaf 2019 nog tot maximaal 50.000 euro van de catalogusprijs. Daarboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22 procent.’
Hogere inkomstenbelastingen
In 2021 gaat de overheid over op slechts twee schijven voor de berekening van de inkomstenbelasting. Helaas voor de inkomens tot en met 20.142 euro. Zij vallen in 2019 reeds onder een licht hoger tarief, van 36,65 in plaats van 36,55. Tja, moet u maar zien meer te verdienen hé, want alleen boven dat bedrag kunt u genieten van een lager tarief. Wel stijgt de arbeidskorting voor de inkomens boven 10.000 euro per jaar. Mogelijk maar niet zeker wordt dit dus alzo gecompenseerd.

Wat goedkoper wordt of positief uitvalt
De regering belooft dat de koopkracht gemiddeld 1,5 procent zal verhogen vergeleken met 2018. Het meest zouden werkenden hiervan profiteren, en uitkeringsgerechtigden het minst. Vier procent van ons valt sowieso uit de boot, maar ja, wat is nu vier procent hé? (Tenzij dat je zelf tot die minderheid behoort natuurlijk…) Eerder stelden we al op Biflatie bij deze en de meeste overheidsbeloften best de nodige vraagtekens te zetten. Eerst zien en dan geloven? Woorden en zeker beloften zijn goedkoop, cash is wat telt. Luister niet naar wat ze zeggen maar kijk naar wat ze doen. Cash die iets, liefst méér, kan kopen dan wel. We zullen het merken, tel alles in de praktijk maar goed na. Ook hadden we in genoemd artikel al de grootste moeite met dat begrip ‘gemiddeld’, omdat in de realiteit maar héél weinigen van ons zich in zo’n statistisch gemiddelde of situatie (be)vinden!
Lagere inkomstenbelasting
‘In de tweede en derde schijf gaat het tarief van 40,85 procent naar 38,10 procent. Het tarief in de vierde schijf daalt van 51,95 naar 51,75 procent.’ Tevens gaat de arbeidskorting omhoog zodat alle inkomens tussen 10.000 en 41.000 euro per jaar meer zouden moeten overhouden van hun salaris, zowel voor werknemers als zelfstandigen. Het Belastingplan 2019 verhoogt eveneens de algemene heffingskorting, een ‘korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen’. ‘Hierdoor gaan mensen met een inkomen tot 68.507 euro per jaar minder belasting betalen.’ Die algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk en het voordeel zal maximaal 184 euro per jaar bedragen.
Minimumloon en uitkeringen stijgen licht
Bij het wettelijk bruto minimumloon van 1.594,20 euro voor een volledig dienstverband komt 21 euro bij. Ook alle uitkeringen zoals de bijstand, de AOW, de WIA en de IOAW, zijn gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon en stijgen dus mee.
Langer verlof voor partners na geboorte
‘Partners krijgen na de geboorte van hun kind vijf dagen betaald verlof in plaats van twee.’ Het adoptie- en pleegverlof voor ouders stijgt eveneens van vier naar zes weken. Tijdens die periode ontvangen zij een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.
Vergoeding affectieschade voor naasten van slachtoffers
Het zogenaamde smartengeld wordt officieel geregeld vanaf 1 januari 2019. Partners, kinderen en ouders van slachtoffers van ongevallen of misdrijven veroorzaakt door anderen, krijgen zo’n vergoeding van tussen 12.500 tot 20.000 euro. Te betalen door wie verantwoordelijk is voor het veroorzaakte leed.
Belastingvrije verhoging voor vergoeding vrijwilligers
Wie vrijwilligerswerk doet zal voortaan tot 200 euro per jaar meer belastingvrij vergoed krijgen. ‘En mensen met een WW-uitkering mogen voortaan ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties en instellingen zonder winstoogmerk, die geen officiële ANBI- of SBBI-status hebben. Hierdoor kunnen zij makkelijker aan de slag als bijvoorbeeld vrijwilliger op de buurtbus of bij de sportclub, zonder het risico te lopen op hun uitkering gekort te worden.’
Inflatie en Brexit, slechts twee van de vele onberekenbare factoren
Het Centraal Planbureau geeft haar Economische vooruitzichten af voor 2019. ‘Economie draait goed, piek voorbij; internationale risico’s blijven groot’. Het volledige rapport, de ‘Macro Economische Verkenning 2019′ van 84 pagina’s met alle vooruitzichten en prognoses kunt u hier ( www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownl...kenning-MEV-2019.pdf ) zelf inkijken. Hopelijk wordt 2019 een jaar waarin de economie er zal zijn voor de mensen, àlle mensen, en niet omgekeerd. (Wishful thinking, zonder twijfel)

Prettige Jaarwisseling 2018 – 2019
Biflatie.nl
Laast bewerkt: 3 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 4 maanden geleden #53757 door katertje
Tijdens de feestdagen mag je vaststellen dat er voor Europa weinig te vieren valt. De politieke verhoudingen laten zeer te wensen over, de economie lijkt in een steeds lagere versnelling te raken.

Dat verhindert de ECB niet om toch door te gaan met de geleidelijke afbouw van de inkoop van obligaties. Mocht er alsnog iets misgaan, dan lijkt de ECB ervoor te kiezen steun te verlenen door banken heel goedkoop funding aan te bieden. Desondanks lijkt 2019 een jaar te worden, dat het uiterste zal vergen van de actieve fondsmanager. Loop het rijtje maar eens af! De euro, overheidspapier, bankaandelen, het zijn alle drie potentiële bronnen van veel zorgen en ellende.

Vooral de politiek zal de aandacht van de fondsmanager vereisen. Met het gedoe rondom het Italiaans schatkistpapier nog vers in het geheugen moeten beleggers vrezen dat het recente gekrakeel tussen Rome en Brussel slechts het begin zal zijn van een reeks van botsingen, waarbij de houdbaarheid van de schuldenlast centraal staat. Nog pas enkele weken geleden nam de Franse president Macron de aftrap met zijn belofte de publieke uitgaven fors op te schroeven om aan de protesten van de gele hesjes tegemoet te komen. In veel Europese landen zijn gele hesjes actief en veel overheden lijken steeds gevoeliger voor hun protesten.

Hogere rente staatsleningen
Voor de obligatiemarkten was de toegeeflijkheid van de Franse president een zeer onplezierige verrassing. Die tonen zich allergisch voor fiscale soepelheid in tijden van afnemende groei, terwijl er amper of geen structurele hervormingen op nationaal of regionaal hebben plaatsgevonden. Dat brengt het risico met zich mee dat de spread op overheidspapier alleen maar groter wordt. Dalende obligatieprijzen werken ook door in de balans van banken. Niemand zit te wachten op een verzwakking van de bankensector die nog steeds de problemen uit de crisisjaren 2012 – 2014 niet helemaal te boven zijn.

De potentiële problemen rondom de euro lijken complexer. Op zich zou een verkrappend beleid gunstig uitwerken op de euro. Daar staat tegenover dat een mogelijk vertragende groei in 2019 en 2020, zoals voorzien door de ECB, de voordelen van het verkrappend beleid teniet zullen doen. Een mogelijke harde Brexit en een grote gevoeligheid voor de wereldhandel zijn evenmin plussen voor de euro. Misschien dat de euro weer wel kan profiteren van een verzwakkende Amerikaanse dollar. De vaart raakt eruit in de VS en de inflatieverwachtingen nemen sterk af. De Fed heeft al laten doorschemeren dat er in 2019 geen verdere renteverhogingen in het verschiet liggen. Die lijken meer kwaad dan goed te kunnen doen. Dat alles zou voldoende moeten zijn om de steun voor de dollar in de loop van 2019 af te laten nemen en daarmee de steun voor de euro te kunnen laten toenemen. Die verwachting is af te lezen aan de consensus schattingen voor de EUR/Dollar. De euro moet aan het einde van 2019 ongeveer $1,20 waard zijn tegen $1,14 op het moment van schrijven.

Wordt 2019 een moeilijk jaar?
Het zal voor de fondsmanagers een hele opgave zijn te voorspellen in welke richting de diverse asset prijzen gaan bewegen nu de grootschalige steunaankopen gaan ophouden. Dat is zeker ook te wijten aan de vele onzekerheden die op economisch en politiek terrein spelen. Maar ondanks de stevige verkopen van aandelenportefeuilles lijkt het erg voorbarig te veronderstellen dat het einde van de kwantitatieve verruiming al is ingeprijsd in de koersen. Dat betekent meer volatiliteit op Europese beurzen en verdere koersdalingen in 2019!
Het einde van de kwantitatieve verruiming biedt daarmee de actieve fondsmanager wel de kans om zijn toegevoegde waarde te bewijzen. Keer op keer klaagde hij, dat de verruimingsprogramma’s de prijs van alle assets dezelfde kant op bewogen. Dat was ideaal voor de buy and hold strategieën van de passieve fondsen. Het komende jaar zal weer het jaar zijn waarin wederom gedifferentieerd kan worden tussen duur en goedkoop en tussen goed en slecht.
Maak het maar waar!

Cor Wijtvliet
MarketUpdate

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.