Vraag Aanzienlijk teveel OZB geïnd

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 2 maanden geleden #51870 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...et-ozb.9582838.lynkx

Om te voorkomen dat gemeenten hun inwoners oneindig op kosten zouden kunnen jagen, geldt er sinds 2008 een macronorm voor de ozb.
Die norm wordt telkens gezamenlijk vastgesteld door rijk en gemeenten samen.

Als gemeenten zich in de afgelopen jaren strikt aan die norm zouden hebben gehouden, dan hadden ze in totaliteit 140 miljoen euro minder aan ozb mogen ophalen.

-Dus is bewezen dat er een vorm van legale diefstal heeft plaatsgevonden. Sanctie? -

In dat gesprek wordt tevens vastgesteld of de ontwikkeling van de ozb-opbrengsten binnen de macronorm is gebleven en wat de ontwikkeling is van de overige lokale heffingen. Een overschrijding in enig jaar kan in een volgend jaar worden gecompenseerd door de macronorm voor dat volgend jaar te verlagen.

-Vooral het woord "kan" is de vluchtroute. Je vraagt je dan af waarom men regels stelt; zonde van het werk en de tijd. Het hierop voortbordurend geneuzel van Ollongren kan zo het archief in. -

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft herhaaldelijk laten weten geen voorstander te zijn van een macronorm, ook niet in een herziene vorm.

Het kabinet denkt erover om deze om te zetten in een woonlastennorm (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing).

Autonome gemeenten maken verantwoorde keuzes en doorkruisen daarbij niet de gewenste ontwikkeling van de collectieve lastendruk’, aldus de VNG. De koepelorganisatie is voor afschaffing van de macronorm.

-De VNG gebruikt veel woorden om iets recht te kletsen. Overigens wat is verantwoord keuzes maken in deze? Gaat men zichzelf, in navolging van Bovens c.s., een evenwichtig vrijwillig sanctiebeleid opleggen? -

Conclusie
Men schuift elkaar de bal toe en niemand wenst echt te scoren door iets zinnigs te beweren. Zelfs geen mea culpa, mea maxima culpa

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.