bankbeslag

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
  • Geblokkeerd
  • Geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
  • Thanks: 16868

bankbeslag werd gestart door gnor

Posted 5 jaren 5 maanden geleden #50264
www.volkskrant.nl/economie/rechter-schul...-leeghalen~a4518310/
Bij bankbeslag moet er geld overblijven om van te leven

Een schuldeiser mag de bankrekening van een schuldenaar niet helemaal leeghalen, waardoor deze geen geld meer overhoudt om te eten en noodgedwongen nieuwe schulden moet maken. Duizenden mensen per jaar krijgen te maken met zo'n bankbeslag, waarna er geen cent meer op hun rekening achterblijft.

'Deze uitspraak bevestigt eerdere uitspraken in het tuchtrecht', zegt hoogleraar rechtsgeleerdheid Ton Jongbloed van de Universiteit Utrecht. 'We hopen dat een deurwaarder nu weet: dit moet ik zo niet doen.'Hoewel de rechterlijke uitspraak voor dit stel bindend is en anderen zich daarop kunnen beroepen, moet elk individu nog steeds eerst naar de rechter om zijn leefgeld terug te eisen. Dat moet anders, vinden belangenbehartigers van mensen met schulden, want zo blijven deurwaarders voorlopig rekeningen leeghalen.

'Zolang er geen wettelijke regeling is voor het bankbeslag blijft de onduidelijkheid bestaan.'

Als beslag wordt gelegd op loon, geldt een zogeheten beslagvrije voet, een minimumbedrag dat de schuldenaar mag houden om boodschappen te doen en de vaste lasten te betalen. Dat is minimaal 90 procent van het bestaansminimum (voor een alleenstaande 884 euro, voor echtparen 1.256 euro).
Maar bij een eenmalig beslag op een bankrekening is dit niet wettelijk vastgelegd.
'Daardoor hebben degenen die het overkomt soms weken geen geld om van te leven'. Als iemand geen regulier inkomen heeft waarop beslag kan worden gelegd, kiezen schuldeisers in de regel voor bankbeslag. Het gebeurt op grote schaal

<Op zich is dit iets nieuws maar het is het volgen door de lagere rechter van het tuchtrecht..

De jurisprudentie t.o. heden is dat uitkeringen en loon, maar deels vatbaar zijn voor beslag d.w.z. tot de zgn. beslagvrije voet. De truc door schuldeisers toegepast is al heel lang bekend, wachten tot de uitkering is gestort. Dan is het geen uitkering meer maar gewoon bankgeld; immers er hangt geen kaartje aan.
De rechters gingen daar steeds en terecht, door het ontbreken van een wettelijk kader, in mee.>

Eerder is wettelijk vastgelegd dat bij loonbeslag voldoende leefgeld moet overblijven. 'De reden dat deze regels niet meteen ook voor het bankbeslag zijn gesteld, is dat bankbeslag wezenlijk verschilt van loonbeslag', zegt de woordvoerder van Klijnsma. 'Bankbeslag is een eenmalige incasso-activiteit.
Van een deurwaarder die beslag legt, mag worden verwacht dat hij dat netjes doet.
Hij moet voldoen aan de regels van goed deurwaarderschap.'

<Dit is afschuiven door de woordvoerder van Klijnsma.
Een deurwaarder weet op het moment van beslaglegging niet hoeveel er op de rekening staat.
Dat zal door een nieuwe regel door de allesoverheersende overheid wel gewijzigd worden in inzagerecht.
Maar dan nog is de beslaglegger niet echt geholpen. Wat er nu op rekening staat is over 1 seconde weer weg.

Wat van Klijnsma wordt verwacht, is niet mogelijk. Het zou, in het kader van uitkeringen, beter zijn het leefgeld in contanten uit te keren.
De Participatiewet/Bijstand heeft daar mogelijkheden voor. Maar dat is lastig bij een geautomatiseerd systeem.
Per saldo zijn de overheidssystemen belangrijker dan de burger.>

Toelichting:
Het komt regelmatig voor dat mensen met een bijstandsuitkering schulden hebben. Als deze schulden niet tijdig worden afgelost, kan de schuldeiser besluiten om beslag te laten leggen op de bijstandsuitkering. Verder kan beslag gelegd worden op: de langdurigheidstoeslag, eventuele re-integratiepremies, op het eigen huis of roerende goederen (denk aan de auto), op bankrekeningen.
Als er beslag wordt gelegd op een bijstandsuitkering (of een andere uitkering of loon) dan moet er altijd de beslagvrije voet in acht worden genomen. De reden hiervoor is dat de overheid vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen ook al zou diegene nog schulden hebben openstaan. Zonder beslagvrije voet zou iemand letterlijk geen enkel inkomen meer over kunnen houden.De beslagvrije voet is 90% van de geldende bijstandsnorm.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.291 seconden