Vraag H.J. Schoo lezing 2022 MinJus Dilan Yesilgöz

Meer
2 weken 6 dagen geleden - 2 weken 4 dagen geleden #59415 door katertje
HJ Schoo-lezing van Dilan Yesilgöz

Maandagavond 12 september hield minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius in De Rode Hoed in Amsterdam de veertiende HJ Schoo-lezing, getiteld Doen wat nodig is om onze democratische rechtsstaat te beschermen.

Justitieminister Yesilgöz opent aanval op critici van de regering

Minister Yesilgöz noemt burgers die kritisch en sceptisch zijn ten aanzien van de overheid "complotdenkers" en een "bedreiging voor de democratische rechtsstaat". Ze roept op tot meer censuur

Oppositiepartijen en alternatieve media krijgen er ook van langs en zij roept op tot meer censuur.

De HJ Schoo-lezing wordt jaarlijks georganiseerd door Elsevier Weekblad en werd gisteren uitgesproken door justitieminister Yeşilgöz (VVD). Naast kritische opmerkingen over drugscriminelen en de woke-beweging, opent zij keihard de aanval op kritische burgers die sceptisch staan tegenover de bedoelingen achter het overheidsbeleid, zogenaamde ‘complotdenkers’.

Bedreiging democratische rechtsstaat
“De tweede beweging [die de democratische rechtsstaat bedreigt, naast wokisme] die ik hier wil noemen is het systematisch voeden van wantrouwen en anti-overheidssentiment,” begon Yeşilgöz haar weinig verbindende woorden over ‘complotdenkers’.

“Aan het begin van de corona-uitbraak was nog veel onbekend. Veel vragen, weinig antwoorden. De verspreiders van nepnieuws en complottheorieën maakten dankbaar gebruik van de onzekerheid die velen van ons voelden,” aldus de minister.

Het is onduidelijk of zij ook doelt op degenen die in het voorjaar van 2020 al voorspelden dat er vaccinatiepaspoorten zouden komen – destijds gold dat als een complottheorie; of over de ‘wantrouwen voedende’ critici die al voor de start van de vaccinatiecampagne voorzagen dat het niet bij één of twee ‘prikjes’ zou blijven, maar dat het een abonnement zou worden; of over de ‘democratische rechtsstaat bedreigende’ dwarsdenkers die zeiden dat de vaccins besmetting niet voorkwamen, voordat het algemeen geaccepteerd werd.

“Te lang hebben wij met elkaar gedacht: geef complottheorieën en ondermijnende uitlatingen maar geen aandacht. Dan wordt het niet groter, en gaat het wel weg. Maar dat is niet waar,” vervolgde Yeşilgöz.

Ze ging hier niet op het feit dat ‘complottheorieën’ regelmatig waar blijken te zijn en dat ze wellicht daarom blijven bestaan. Denk aan het CO2-budget en het sociale kredietsysteem dat stapsgewijs wordt uitgerold in Europa. En gisteren lekte het plan van de overheid uit om schulden over te nemen van burgers die hun energierekening niet meer kunnen betalen.

Aanval op oppositie
“Het gaat helemaal niet weg en de onwelriekende reuzel sijpelt zelfs de Tweede Kamer binnen,” opende Yeşilgöz haar aanval op oppositiepartijen. “De ophef genereert aandacht, en de aandacht zorgt voor naamsbekendheid, likes, aanzien, invloed, geld en stemmen. Het is een verdienmodel geworden van partijen als Forum en de Groep Van Haga, die verder geen enkele inhoudelijke agenda meer hebben.”

Van Haga en Forum van Democratie (FVD) reageerden geprikkeld op de uitlatingen van Yeşilgöz. “Minister Yesilgöz noemt mij ‘onwelriekende reuzel’ en ‘extreem-rechts’. Bijzonder omdat BVNL u slechts aan uw eigen VVD-beloften houdt: asielstop, sluiten grenzen, opzeggen VN-vluchtelingenverdrag,” schreef Van Haga snedig op Twitter. En FVD-voorman Thierry Baudet heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp dringend verzocht om zijn vragen over de ‘zorgwekkende, anti-democratische uitspraken van Yeşilgöz’ vandaag te behandelen in het vragenuurtje.

Oproep tot censuur
Alternatieve media, zoals blckbx, verspreiden leugens, volgens Yeşilgöz. “Zogenaamde alternatieve nieuwsbronnen brengen complete alternatieve waarheden. Argumenten, feiten en het begin van een steekhoudende redenering zijn daarbij kennelijk volstrekt overbodig,” aldus de minister.

Volgens Yeşilgöz faciliteren sociale mediabedrijven de verspreiding van ‘complottheorieën’ en daarom roept zij hen op het vrije woord verder te beteugelen. “Sociale mediabedrijven zullen op transparante wijze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En doen ze dat niet, dan zullen wij hen verantwoordelijk moeten houden,” waarschuwde zij.


bron: blckbx

>Iemand zou mevrouw Yeşilgöz eens geduldig moeten uitleggen wat Democratie feitelijk betekent. Het betekent in ieder geval niet je politieke tegenstanders vervolgen en mensen die het niet met je eens zijn justitieel c.q. politioneel volgen. Met deze 'lezing' bewijst mevrouw in ieder geval niet over de faculteiten te beschikken die nodig zijn voor haar functie. En dan druk ik mij nog beleeft uit. Wat een afgang.

- Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp speelt een bedenkelijke rol met betrekking tot de (compleet falende) toespraak van de Minister van Justitie en Veiligheid in het kader van de HJ Schoo-lezing.

In de Tweede Kamer mag iedere politicus alles zeggen, tenzij hij of zij het staatshoofd, de leden van de Regering of Leden van de Staten Generaal schoffeert of beledigt. Als een Kamerlid van mening is dat artikel 1 van de Grondwet moet worden geschrapt en dat de Grondwet daarentegen een artikel moet bevatten waarin mensen op grond van ras, geloof, politieke overtuiging of nationaliteit keihard gediscrimineerd kunnen worden, dan mag een Kamerlid zo een voorstel doen. Zo’n wetsvoorstel maakt weliswaar geen schijn van kans (prima!) maar een Kamerlid mag dat gewoon voorstellen. Zo is de wet; dat zijn de regels.

Merkwaardig genoeg worden de vragen voor het wekelijkse ‘Vragenuurtje’ geballoteerd door de Kamervoorzitter, in dit geval dus Vera Bergkamp namens D66. Onbegrijpelijk als we inzien dat de politieke partij waar de Kamervoorzitter deel van uitmaakt, tevens een van de partijen is die deelnemen in de Regering. Dankzij korte partijlijnen, kan de Regering als het ware zelf uitkiezen welke vragen voor hen acceptabel zijn en welke niet (of voorlopig) niet.

Aan het begin van het Vragenuurtje heeft Fractievoorzitter Thierry Baudet van FVD, een punt van orde gemaakt. Hij vond het onbegrijpelijk dat zijn vragen over de HJ Schoo-lezing door de Minister van Justitie en Veiligheid niet door de ballotage kwamen.

In haar toespraak sprak de Minister uit dat oppositiepartijen zoals FvD en BVNL een gevaar voor de democratie vormen. Dat past een lid van een regering staatsrechtelijk absoluut niet. De Nederlandse staat mag helemaal geen politieke mening hebben over Kamerleden, maar voert uit wat door de Tweede Kamer is opgedragen en legt daarover verantwoording af.

Van Haga van BVNL heeft inmiddels per brief aan de Kamervoorzitter Bergkamp als ‘hoeder van de omgangsvormen’, gevraagd om minister Yesilgöz aan te spreken op haar polariserende uitspraken. Verwijzingen naar extreemrechts raken hem ‘recht in het hart en dragen bij aan verdere polarisatie’ schrijft hij. Dat is terecht, maar gegeven de omstandigheid nog te weinig. De gehele oppositie doet er goed aan om aan te dringen op een debat over het huidige functioneren van de Kamervoorzitter, want dat dreigt op een een ramp uit te lopen. Zij frustreert het open en vrije debat in de Kamer op grond van partijpolitieke overwegingen.

In het rapport "Ongekend Onrecht" (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) hebben we kunnen lezen dat de Nederlandse Overheid zelf graag een loopje neemt met de rechtstaat. Kunnen vernemen dat de premier (ook een VVD ) tijdens de verhoren op een zeker moment verklaarde dat hij de wet moeiteloos opzij zet als die hem in de weg staat. Nadat het rapport was verschenen kon iedereen in ons land zien dat de rechters veelal de zijde van de Rijksoverheid kiezen en dat ook de hoogste bestuursrechter (de Raad van State) mank liep en loopt van de (politieke-) vooroordelen en veel terechte claims afwees. Sterker: in het kader van de Kindertoeslagen werden ouders op maniakale wijze nagezeten door een finaal ontspoorde overheid en zelfs 1673 kinderen werden aan het ouderlijk toezicht onttrokken, gedeporteerd naar onbekende bestemmingen. En wat te denken van drie van haar voorgangers op J&V, eveneens van VVD-huize, die stuk voor stuk struikelden over zoekgeraakte briefjes en bonnetjes.

Maar kennelijk was er tijdens de HJ Schoo-lezing van de zijde van minister Desildinges ‘geen actieve herinnering’ aan deze ondermijningen van de rechtstaat door nota bene haar eigen partij en de Rijksoverheid en dat is dan wel weer jammer. De staatsgreep in Turkije (12 september 1980) heeft haar, de Minister van J&V, “getekend voor het leven” zei ze. Zij was toen drie jaar oud en kennelijk al talentvol in politieke analyses.
Laast bewerkt: 2 weken 4 dagen geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.