Nepnieuwsexplosie - Desinformatie in de Nederlandse media

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Nepnieuwsexplosie - Desinformatie

Posted 5 jaren 4 dagen geleden #51974
NOS Teletekst 126
Bannon maakte Facebookgegevens buit

Het data-analysebedrijf Cambridge
Analytica heeft in 2014 privé-gegevens
van 50 miljoen Amerikanen op Facebook
buitgemaakt.De gegevens moesten worden
gebruikt om Donald Trump te helpen bij
de presidentsverkiezingen,schrijven The
New York Times en The Observer,die zich
baseren op een klokkenluider.


Cambridge Analytica werd geleid door
Steve Bannon,die een sleutelrol speelde
in Trumps campagne.De gegevens moesten
worden gebruikt om Facebookgebruikers
persoonlijk te benaderen
en in te
spelen op hun angsten en verlangens.

<Of gegevens moesten worden gebruikt en of
ze daadwerkelijk werden gebruikt zijn 2 op zich
staande invalshoeken>

Facebook zou er van hebben geweten,maar
hebben nagelaten stappen te ondernemen.

<In Duitsland zou er een miljoenenboete zijn opgelegd;
is dit daarom aan te merken als massage van de EU en
Duitsland (Merkel c.s.) in het bijzonder?>

<Wikipedia: The Observer is een Britse zondagskrant. Net als The Guardian behoort de krant tot de Guardian Media Group en heeft zij een links-liberaal karakter. The Observer werd voor het eerst op 4 december 1791 door W.S. Bourne uitgegeven. Ze is daarmee de oudste zondagskrant ter wereld.

Valt het op dat de NY Times en The Guardian Group tezamen tegen Trump c.s. ingaan? Het persoonlijk benaderen van kiezers is in elk land van de wereld bijna gebruikelijk en inde Angelsaksische landen nog meer dan dat. Denk bijv. aan het handje schudden dat kandidaten doen in kiesdistricten. Dat kiezers benaderd worden om in te spelen op hun verlangens, is normaal. De SP-er hier wil bijv. een lagere premie voor de ziektekostenverzekering enz. (De SP staat achter het Nationaal Zorgfonds). Ook inspelen op hun angsten is hier normaal. Denk eens aan het verspreiden van angst voor aanslagen waarvoor de Sleepwet ineens een oplossing zou zijn.>

Conclusie

Er is (niet lijkt) weer eens sprake van nepnieuws.
Alsof je iemand op Trump laat stemmen die dat niet uit vrije wil gedaan zou hebben.
Net zoals mensen op Baudet stemmen omdat de elitepolitiek hen is gaan vervelen.
Het spel wordt steeds vuiler omdat de wereldeconomie nog lang niet booming is zoals wordt gesteld.
Het volgende probleem zien we al om de hoek verschijnen nl. de volgende financiële crisis.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Nepnieuwsexplosie - Desinformatie

Posted 5 jaren 1 week geleden #51933
NOS Teletekst 104

Advies aan EU:geen nepnieuwslijsten

De EU moet geen nepnieuwslijsten
aanleggen,vindt voorzitter Madeleine de
Cock Buning van een onafhankelijke
adviesgroep.Morgen brengt ze rapport
uit aan de Europese Commissie.

De Cock waarschuwt dat overheden
misbruik kunnen maken van lijsten met
media die nepnieuws zouden maken,
bijvoorbeeld als ze uit zijn op
gunstige berichtgeving.

Uit Nederland is veel kritiek geuit op
de nepnieuwslijsten van het Europese
bureau 'euvsdisinfo'.De Tweede Kamer
wil van de lijsten af.Uit onderzoek van
de NOS is gebleken dat het bureau
draait op een tiental vrijwilligers.

<MdCB verspreidt nepnieuws. De Cock Buning is tevens voorzitter van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services, groep van nationale toezichthouders in EU-verband. Welke onafhankelijk adviesgroep heeft TT in gedachten?.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Nepnieuwsexplosie - Desinformatie

Posted 5 jaren 1 week geleden #51929
Wikipedia
Madeleine de Cock Buning (1966) is een Nederlands jurist, bestuurder en toezichthouder.
Zij is voorzitter van het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs.
De Cock Buning is tevens hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht aan de Universiteit Utrecht.
Madeleine de Cock Buning is voorzitter van het Commissariaat voor de Media sinds 2013.De Cock Buning is tevens voorzitter van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services, groep van nationale toezichthouders in EU-verband.

<Zij heeft (als UvA-afgestudeerde) dus te maken met het bestrijden van Nepnieuws door Brussel.
Zag haar vanavond op het NPO1-journaal in een nietszeggende seance over dit onderwerp. de indruk werd gewekt dat het allemaal nogal zou meevallen en/of dat het bureau door de EU zou worden opgeheven.
Echter, de journalist vanuit Brussel gaf direct toe dat de Europese Commissie nogal moeite heeft met het erkennen van fouten. Er is dus geen enkel zekerheid dat het Nepnieuws bureau zal worden opgeheven. Argumentatie daarbij zou zijn dat vooral landen aan de Russische grens hier om verlegen zouden zitten.
Helaas is dit n.m.m. niet een reden om een alles overstijgend bureau op te tuigen voor de gehele EU; we zullen zien.

Het grijpt allemaal op elkaar in die vermeende roep om actie.
Men heeft het in Nederland over Machtsbederf, Integriteit, bestrijding van infiltratie van het lokaal bestuur. Dit allemaal zonder dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden gemeld dat dit echt het geval is.

Misschien is het wel zo dat juist vanuit het bestuur, en dan in het bijzonder de grote landelijke partijen, die richting wordt uitgewerkt. Zijn dat dan de criminele organisaties waarop wordt gedoeld?>

www.geenstijl.nl/5140254/alons-enfants-de-la-patrie/ op120118

De Europese Unie roept een High Commission in het leven om de invloed van "fake news" op Europa te onderzoeken, of nee, te bestrijden. de leidster van het al geschreven onderzoek wordt Madeleine de Cock Buning. Lekker, patriciaat, dubbele achternaam, goed vriendinnetje van jkvr. Kajsa Hildur Ollongren. Generatiegenootjes aan de UvA en bestuursgenootje bij prestigieuze clubjes in Amsterdam

Conclusie
ter info

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Nepnieuwsexplosie - Desinformatie

Posted 5 jaren 1 week geleden #51901
www.leidschdagblad.nl/nieuws/column-chris-aalberts-nepverzoek ?

De EU heeft al enige tijd een eigen bureautje om nepnieuws te bestrijden. Dit bureau – EU vs. Disinfo – illustreert alles wat er mis is met Europees beleid: geen burger heeft ooit om zo’n EU-nepnieuwsbureau gevraagd en geen burger wist van het bestaan af. Dat veranderde toen het bureau Nederlandse media ten onrechte van het verspreiden van nepnieuws beschuldigde.

<O.a. GeenStijl was danig in de wiek geschoten en heeft een zaak aangespannen>

Het is principieel onjuist dat overheden gaan vertellen wat wel en niet de waarheid zou zijn.
Daar hebben we het maatschappelijk debat voor.
Maar zelfs als je vindt dat zo’n nepnieuwsbureau geen kwaad kan, is het geen succes.
Het meeste werk wordt door tien vrijwilligers gedaan die de professionaliteit missen om transparant te maken hoe ze werken en die fouten niet duidelijk rectificeren, laat staan dat ze excuses aanbieden als ze fouten maken.

<Geheel eens met de schrijver. Voorts gaat hij uit van het slechtste scenario d.w.z. het gedogen van het bureau. Wie dat doet, gedoogt de EU en alle uitwassen bedacht door o.a. 33.000 ambtenaren>

Reden genoeg dus om dit bureau af te schaffen, maar de EU zou de EU niet zijn als dit bureau gewoon blijft bestaan. Want als je eenmaal een Europees nepnieuwsbureau hebt, kom er dan nog maar eens vanaf.

<Een van de vele voorbeelden waarom de politieke EU niet nodig is>

Als minister Ollongren de motie van de 2e Kamer serieus neemt, moet Nederland onderhandelingen met andere EU-landen starten en daar een meerderheid zoeken om dit bureau te schrappen. Dat is lastig want dit voorstel staat helemaal niet op de agenda. Daarmee is de afschaffing sowieso een zaak van de lange adem. Maar het probleem is groter: de onderhandelingen tussen de lidstaten zijn niet openbaar en de informatie die de Tweede Kamer erover krijgt is vooral afkomstig van de regering zelf. De Tweede Kamer controleert deze onderhandelingen in de praktijk dus niet of nauwelijks.

<Eigen schuld van de Kamers. Hadden ze maar niet moeten instemmen met de overdrachten.
Er is sprake geweest (en nog) van delegatie en niet van mandaat. Nu zitten we met de gebakken peren want je moet een meerderheid in de EU voor jouw standpunt krijgen. Dat zal door allerlei andere afspraken niet mogelijk zijn>

Ollongren kan de Tweede Kamer dus heel wat wijsmaken over de inspanningen van de regering om het bureau te sluiten. Zij kan simpelweg uit Brussel terugkeren met de mededeling dat ze haar best heeft gedaan, maar dat de andere landen niet wilden meewerken. Het is supermoeilijk om erachter te komen of zo’n uitspraak klopt en dus neemt de Tweede Kamer simpelweg aan dat Ollongren de waarheid spreekt.

<Luiheid van de Kamer>

Sommige burgers en journalisten vloeken momenteel dat Ollongren meteen heeft gezegd dat ze deze motie helemaal niet zal uitvoeren. De coalitiepartijen zullen haar om deze weigering immers toch niet naar huis sturen. En zo liet de Tweede Kamer dus haar tanden zien met een ferme uitspraak tegen de Brusselse nepnieuwsbestrijding, maar eigenlijk was dat alleen voor de bühne. Wat Ollongren ook doet, de Tweede Kamer heeft er geen grip op. Net als op Europese nepnieuwsbestrijding zeg maar.

<Helemaal juist. Er is in elk geval duidelijkheid wat betreft de nepmotie die enkel is ingediend om aan het volk te laten zien hoe goed men zijn best doet om niets te doen>

Je zou die motie eigenlijk beter een nepverzoek kunnen noemen.

<Inderdaad, klopt als een bus. De enige motie die duidelijkheid had kunnen verschaffen, was een motie van wantrouwen richting Ollongren. Dan blijkt nl. nog veel duidelijker dat ze doet wat ze doet en dat dit gebeurt met volledige instemming van de coalitie en in strijd met het gewone verstand.>

Conclusie
Zodra dit weer mogelijk is een motie van wantrouwen indienen tegen Ollongren.
Hiermee doorgaan al wordt het een dagtaak. Kwaad moet je met kwaad vergelden. De tijd van het wang toekeren is voorbij.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Nepnieuwsexplosie - Desinformatie in de Nederlandse media werd gestart door katertje

Posted 5 jaren 2 weken geleden #51874


Boek over de media

Bij uitgeverij De Blauwe Tijger verschijnt deze maand het boek ‘Nepnieuwsexplosie – Desinformatie in de Nederlandse media’ onder redactie van Tabe Berghman en Eric van de Beek. een van de meest besproken zaken in de huidige maatschappij zijn de media en de informatie die zij brengen. Het boek geeft hierover stof ter discussie komende van de volgende auteurs:

De journalistiek levert ‘weldenkende’ Nederlanders af aan de elites — Tabe Bergman

De pers kijkt voor het Nederlandse falen bij MH17 de andere kant op — Marcel van den Berg

Propaganda stopt pas als de mensheid zichzelf heeft uitgeroeid — Stan van Houcke

De media hebben bewezen woordvoerders te zijn van Al Qaeda — Willy Van Damme

De media zijn waakhond van de oligarchie, niet van de democratie — Tom Zwitser

Russische invloed op onze pers valt in het niet bij de Amerikaanse — Eric van de Beek

Het NOS Journaal voldoet vaak niet aan de eigen journalistieke eisen — Arnold Karskens

Politici die liegen willen dat de media de waarheid spreken — Cees Hamelink

‘Journalisten zijn vaak vakkenvullers die moeten zorgen dat producten op tijd in het schap staan —
Alexander Pleijter & Peter Burgeraankondiging-publicatie-boek-facebook-1-maart-2018_thumb
door katertje
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.329 seconden