lof der zotheid: iedere gemeente klimaatwethouder

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic lof der zotheid: iedere gemeente klimaatwethouder

Posted 6 jaren 9 maanden geleden #50241
Extra geld nodig voor gevolgen extreem weer, kopte de Telegraaf deze week. Wat men wil? Wat denkt u? Geld, natuurlijk ! Een paar dagen extreem weer in een gebied waar het normaal is dat in dit seizoen het weer extreem is. Orkaan op St. Maarten. Inzamelingsactie, die wordt opgevolgd door andere stunts om je portemonnee leeg te jatten. Het is allemaal zo doorzichtig dat ik niet begrijp dat mensen hier nog intrappen.

Om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen voor ons land zo veel mogelijk te beperken is jaarlijks een substantieel bedrag extra nodig. „Het is de hoogste tijd dat heel Nederland zich bewust wordt van de effecten van klimaatverandering voor ons land.”
Ze smeden het ijzer als het nog nat is van de inzamelingsactie voor St. Maarten. Weer zo’n uilskuiken met een programma waarvoor hij graag geld ziet: Ik heb het over deltacommissaris Wim Kuijken tijdens de presentatie van het Deltaprogramma 2018. Dit overheidsprogramma bevat maatregelen om het land te beschermen tegen overstromingen als gevolg van de klimaatverandering en te zorgen voor voldoende zoet water. Er is jaarlijks 1,2 miljard euro voor beschikbaar. Best een aardig bedrag? Ja, maar niet genoeg. Het moet altijd maar weer meer, en stel je voor dat zijn salaris niet marktconform zou worden. Dus....:Volgens Kuijken ligt het Deltaprogramma goed op schema. Maar er is een extra inspanning nodig om de ruimtelijke inrichting van Nederland tijdig klimaatbestendig en ’waterrobuust’ te maken.

Dat moet, want het KNMI zegt het:
Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten van het KNMI blijkt dat de toename van neerslag in hoosbuien zich mogelijk sneller voltrekt dan tot nu toe in de deltascenario’s is aangenomen. Ook blijkt dat de voorspelde zeespiegelstijging mogelijk sneller gaat. Het Deltaprogramma 2019 brengt de mogelijke impact van de versnelde zeespiegelstijging concreter in beeld.
Dat zelfde KNMI dat weigert te reageren op beweringen van het tegengestelde. Dat noem ik geen wonderstamppot, maar gewoon ongeloofwaardig. Gelooft de overheid het zelf?

Vorige week maakte De Telegraaf bekend dat de premies voor inboedel-, brand- en autoverzekeringen flink omhoog gaan door klimaatverandering. In het slechtste scenario zorgen met name recordneerslag en megahagel in de toekomst jaarlijks voor een kwart miljard euro aan extra schade.

Opvallend, dat wat er ook gebeurt, er altijd geld bij moet. Vindt u niet? Terwijl alle voorspelde onheil tot op heden weinig meer heeft opgeleverd dan een paar stormen in het Caraïbisch gebied waar men maar liefst veertien jaar van verschoond bleef, wat voor de klimaatgekkies een behoorlijke financiële tegenvaller bleek omdat niemand hen meer geloofde. Maar nu worden we letterlijk gebombardeerd met perfect normale stormen om onze bewustwording van de klimaathoax er weer ingestampt te krijgen. Vermoeiend.En weer zo extreem steeds.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic lof der zotheid: iedere gemeente klimaatwethouder

Posted 6 jaren 9 maanden geleden #50238
www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-mili...ssaris.9571879.lynkx ?

De opgave voor een gemeente om ‘klimaatbestendig’ te worden is zo fors en wijdvertakt, dat die het beste kan worden opgepakt door de nieuwe functie te creëren van ‘lokale deltacommissaris’ of ‘klimaatregisseur’. Dat stelt (nationaal) deltacommissaris Wim Kuijken als aanvulling op het eerder deze week door hem gepresenteerde Deltaprogramma 2018.
Bij de presentatie van het Deltaprogramma werd al bekendgemaakt dat elke gemeente uiterlijk in 2019 een eigen stresstest moet ontwikkelen. ‘In de komende twee maanden gaan we dat idee in overleg met het rijk, de waterschappen en provincies verder uitwerken’. ‘Elke gemeente zal die test naar eigen inzicht kunnen invullen, ook afhankelijk van de lokale opgave, maar wel gestandaardiseerd. Het is de bedoeling dat alle gemeenten er in 2018 mee aan de slag gaan.’

<Dit heet overbodige bureaucratie t.b.v. een niet beheersbaar probleem. Zet maar een paar borden neer in de trant van milieuzone of verander die in klimaatbestendige gemeente.>

Het deze week gepresenteerde Deltaprogramma is het derde in een reeks. In 2010 kwam het Deltaplan waterveiligheid tot stand, gevolgd door het Deltaplan zoetwater. Anders dan in die twee eerdere programma’s is er nu volgens Kuijken geen enkele gemeente die de dans ontspringt.

Voor de financiering van de plannen om gemeenten ‘klimaatrobuust’ te maken, sloot de deltacommissaris zich eerder al aan bij de deze zomer door gemeenten, provincies en waterschappen ingediende investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. Daarin wordt het rijk gevraagd om hiervoor jaarlijks 230 miljoen vrij te maken.
Kuijken: ‘De ervaring wereldwijd leert dat de kosten van preventie gemiddeld een zevende bedragen van de kosten die een ramp je kunnen bezorgen.’ De deltacommissaris sluit niet dat gemeenten en waterschappen om volledig ‘klimaatrobuust’ te worden de lokale heffingen moeten verhogen.

<Hoe kun je bewijzen dat preventie vele malen goedkoper is? Waar zijn die ervaringen opgetekend? Deze figuur is al ondergesneeuwd voordat het klimaat verandert.
En....Zo daar gaat je winst (als je werkt) betalen zul je domme klimaatburger>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic lof der zotheid: iedere gemeente klimaatwethouder

Posted 6 jaren 9 maanden geleden #50194
Volledig eens met het billboard. dat het om zonne-cycli gaat.

De bijdrage van katertje, kort maar krachtig, is verhelderend.

Om het nog even over helder te hebben. Nog een enigszins afwijkende bijdrage mijnerzijds.

Als natuurliefhebber ben ik vrij regelmatig buiten in de natuur. O.a. om te vissen en dat doe ik inmiddels al een kleine 65 jaar. Je mag gerust stellen dat het water hier in de omgeving nu net zo helder is als in 1970. Hoe kan dat allemaal als we zo vervuilen enz.? Natuurlijk doen bijv.de waterschappen er veel aan om hun taken zo optimaal mogelijk uit te voeren en met betere instrumenten dan vroeger. Dat zeker.

Maar, nogal wat mensen met dezelfde insteek als ik, ook visliefhebber/natuurliefhebber, zien dat het water inmiddels op vele plaatsen te helder is geworden.
Je kan dat niet enkel zien als een natuurlijk proces maar aan een wellicht te grote ingreep/manipulatie door sommige mensen.
Steeds meer gaat de indruk ontstaan dat d.m.v. chemische manipulatie het oppervlakte water helder is, er minder vis wordt gevangen (ondanks uitzettingen van vis) en de bodem wellicht fors vervuild is. Immers, producten die afbreken zullen zinken.

Een probleem dat we medio 60-er jaren van de vorige eeuw zagen met watertjes in de buurt van laboratoria hier in de buurt. Als kind van een jaar of 10 ving ik massa's gezonde vis in goed beplante sloten. Maar nog geen 10 jaar later was het water zo helder dat er geen leven (ook geen planten) meer in zat. Wellicht door laboratoriumlozingen.
De koeien stonden natuurlijk (hoe lieflijk en de idee gevend van landelijkheid) wel op de kant te grazen.

Ook een probleem op dit moment is de enorme hoeveelheid van (ten onrechte) beschermde vogels bijv. aalscholvers.
In het zeer heldere water kunnen zij, erkende rovers bijv. in Azië speciaal gebruikt voor de visvangst, massa's vis afslachten.
Zij eten er veel maar nog veel meer vis legt het loodje door de jacht c.q. sloperij onder water.

Ook bijv. de nijlgans begint/is in Nederland een plaag aan het worden. De menselijke ingrepen door goed bedoelende lieden, lijden tot een disbalans in de micro-natuur. Laat de natuur zijn gang gaan en grijp enkel in wanneer het echt fout gaat. De natuur is normaliter sterker dan de mens.
Je bouwt ook geen dam om water tegen te houden dat er niet is of misschien pas over 500 jaar kan komen.

N.B. Sommige milieuclubs zullen best goed werk doen. Maar specialisten kunnen op hun onderdeel veel meer (indirect) verpesten dan generalisten mogen en kunnen waarnemen. Dan is het kwaad immers al geschied.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic lof der zotheid: iedere gemeente klimaatwethouder

Posted 6 jaren 9 maanden geleden #50193De zon is de bron van alle energie, die het klimaat op aarde bepaalt.
De zon is een dynamisch systeem en heeft bepaalde cycli. Dit betekent perioden met meer en minder zonneactiviteit, waardoor het op aarde gedurende bepaalde perioden warmer en dan weer kouder wordt. Opwarming door de mens veroorzaakt is een fractie van wat er beweerd wordt. Bomen, planten en gewassen hebben CO2 nodig om te groeien. Hoe wil je anders de groeiende wereldbevolking gaan voeden?

De zgn. global warming wordt alleen maar gebruikt om de burger nog meer belasting te laten betalen, legale diefstal door de roverheid.
Ja, de gletsjers op Groenland smelten, maar er wordt niet verteld dat er netto meer ijs is gevormd in het binnenland van Groenland.
Het aardklimaat is door de eeuwen heen altijd veranderd -> dat noemt men ook wel Moeder Natuur.
Last Edit:6 jaren 9 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 6 jaren 9 maanden geleden doorkatertje. Reden: afbeelding toevoegen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic lof der zotheid: iedere gemeente klimaatwethouder

Posted 6 jaren 9 maanden geleden #50192
Zullen we dijkgraaf Kees Jan de Vet z'n vet geven ...?


The Great Global Warming Swindle Full Movie


door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

lof der zotheid: iedere gemeente klimaatwethouder werd gestart door gnor

Posted 6 jaren 9 maanden geleden #50185
www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-mili...houder.9571107.lynkx ?

Dijkgraaf Kees Jan de Vet (Brabantse Delta) - sinds 1 september dus net 2 weken in dienst- pleit ervoor dat elke gemeente na de raadsverkiezingen een aparte wethouder voor klimaat benoemt. ‘Het klimaat is het grootste bestuurlijke vraagstuk in Nederland.’

<Niet gehinderd door enige kennis ramt hij er op los. Hier valt geld aan te verdienen. Vermoedelijk is men in de Brabantse Delta vergeten bij stormkracht de molenwieken vast te zetten. De Vet heeft in elk geval een klap van de molen te pakken. Hij heeft de ombouw van ons gassysteem als logica in portefeuille.
Een regenbui is al moeilijk te voorspellen voor mensen die zeggen er voor geleerd te hebben. Ga dan geen wethouder belasten met iets dat landsgrens overschrijdend is. Zelfs Al Gore kon het niet hard maken.
Als mens moeten we stoppen met (ongenuanceerd) vermenigvuldigen. Volgens de verhalen kon alleen Jezus dat. En zelfs dat valt te lezen in een slechte roman.
Er valt nog meer over de onzin van het artikel te melden, maar ik word zo moe van die eigenheimers van het CDA.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.180 seconden