Vraag slager keurt eigen vlees

Meer
4 jaren 7 maanden geleden #50321 door katertje
Was gisteren op Radio 1. Ik heb de uitzending gevolgd.

Argos had interne documenten over een subsidieaanvraag door een wetenschapper uit het VU Medisch Centrum. De aanvraag van 500.000 euro werd in 2015 afgewezen door een beoordelingscommissie waarvan een lid zelf meedeed in de concurrentiestrijd om de beschikbare subsidie. De aanvraag van het commissielid (246.000 euro) werd wel gehonoreerd. Zij diende in de betreffende subsidieronde vijf eigen aanvragen in.
Ook andere commissieleden waren (in sommige gevallen nauw) betrokken bij subsidieaanvragen in die ronde: van de zeventien commissieleden vroegen er zeven zelf om onderzoeksgeld. In totaal kwamen 10 van de 49 aanvragen uit de koker van de beoordelingscommissie. Slechts drie commissieleden hadden geen enkele betrokkenheid bij de aanvragen. De zaak kwam voor een bezwarencommissie met externe deskundigen, die oordeelde dat ZonMw in strijd met de Awb had gehandeld, alsook in strijd met de eigen gedragscode. In de Awb is bepaald dat in dit soort gevallen iedere schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden.
In deze ronde ging het in totaal om zes miljoen euro aan onwettig toegekende subsidie, geld dat hoofdzakelijk door het ministerie van VWS beschikbaar is gesteld. Maar de omvang van de belangenverstrengeling is wellicht veel groter. Uit de stukken waarover Argos beschikt, blijkt dat ZonMw al sinds 2010 aan leden van beoordelingscommissies de (onwettige) mogelijkheid biedt om in dezelfde subsidieronde ook zelf een aanvraag in te zenden.

ZonMw meent dat zij min of meer wordt gedwongen om een uitzondering op de wet te maken, omdat anders geen goede deskundigen meer te vinden zijn die de subsidieaanvragen adequaat kunnen beoordelen. Zij dienen de vergadering te verlaten zodra hun eigen project ter sprake komt, maar mogen wel meebeslissen over de andere aanvragen. De bezwarencommissie, waarin externe topjuristen zitten, acht deze uitzonderingsregel strijdig met de wet. Beoordelaars kunnen immers wel meebeslissen over de andere, concurrerende inzendingen. (Argos)

> Word je niet vrolijk van. Gedragscode, regels, fatsoen... worden afgeschud als overtollige ballast.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 7 maanden geleden #50318 door gnor
www.nu.nl/wetenschap/4944095/miljoenen-w...ettig-verstrekt.html

Subsidie-instantie ZonMw heeft afgelopen jaren miljoenen euro's aan subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek op onwettige wijze toegekend. Leden van de commissie van ZonMw die subsidieaanvragen beoordeelt, hebben zelf ook subsidieaanvragen bij ZonMw ingediend. Deze praktijk is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Uit onderzoek van Argos bleek dat bij de subsidieaanvragen in 2015 van de zeventien commissieleden er zeven zelf om onderzoeksgeld vroegen. In totaal kwamen tien van de 49 aanvragen van leden van de beoordelingscommissie.
ZonMw heeft laten weten dat het beoordelaars inmiddels heeft verboden om tevens een aanvraag in te dienen.
Behalve bij het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, daar is de onreglementaire werkwijze nog steeds toegestaan.

<Zo dus de medische jongens, die toch al voor God spelen, bepalen wel (net als kabinetsleden) wanneer ze af- of optreden moeten. Geen enkele straf maar gewoon foei of laten we in het belang van het volk nog even doorgaan.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.