BEDOT, BELOGEN, BEDROGEN, de #covid19zwendel

  • dirko
  • dirko's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
  • Ontvangen bedankjes 7662
  • birthday-cake

BEDOT, BELOGEN, BEDROGEN, de #covid19zwendel werd gestart door dirko

Posted 2 weken 13 uren geleden #60924
FAUCI STUDIE : " GEEN ENKEL VIRUS IS OOIT EFFECTIEF BESTREDEN MET EEN VACCIN "

Indien u dacht dat Bill Gates de enige is die, post factum, bekend heeft dat de Covid vaccins problematisch zijn en de facto niet werken, dacht u verkeerd.

Op 16 november 2022 is in het medisch journaal CELL een studie gepubliceerd onder de signatuur van, onder meer, Fauci, met de titel : " Rethinking next-generation vaccines for coronaviruses and other respiratory viruses " waarin het volgende te lezen valt : 

" Hoewel de snelle evolutie van antigenisch variabele mucosale virussen zoals influenza A-virussen en SARS-CoV-2 het ontwerpen van vaccins van de volgende generatie bemoeilijkt, hebben andere mucosale respiratoire virussen, zoals RSV, veel minder antigenische plasticiteit laten zien; het veroorzaakt echter nog steeds herhaalde infecties gedurende een mensenleven zonder de ontwikkeling van beschermende immuniteit op lange termijn.
...
Als we al deze factoren in aanmerking nemen, is het niet verrassend dat geen enkel van de overwegend mucosale respiratoire virussen ooit effectief bestreden is met vaccins... "
...
Duurzame beschermende vaccins tegen niet-systemische mucosale respiratoire virussen met een hoog sterftecijfer zijn tot dusver niet ontwikkeld.
cell.com/cell-host-micr…

Een greep uit de standpunten van Fauci en mede-onderzoekers.

A. DE GRIEP

" Tot de opkomst van COVID-19 was influenza vele decennia lang de dodelijkste door vaccinatie te voorkomen virale luchtwegaandoening, waarvoor slechts minder dan suboptimale vaccins beschikbaar zijn."
"In de loop der jaren zijn influenzavaccins nooit in staat gebleken een duurzame beschermende immuniteit tegen seizoensgebonden influenzavirusstammen op te wekken, zelfs niet tegen niet-verspreide stammen"
"Vanaf 2022, na meer dan 60 jaar ervaring met griepvaccins, is er zeer weinig verbetering geconstateerd in de preventie van infectie door vaccins."
"Zoals decennia geleden al is opgemerkt, en ook nu nog, zijn de effectiviteitscijfers van onze beste goedgekeurde griepvaccins ontoereikend voor een vergunning voor de meeste andere door vaccins te voorkomen ziekten.
Zelfs decennialange inspanningen om betere, zogenaamde "universele" griepvaccins te ontwikkelen - vaccins die een breder beschermende immuniteit zouden creëren, bij voorkeur met een langere duur hebben nog niet geleid tot breed beschermende vaccins van de volgende generatie, hoewel een groot aantal experimentele vaccins zich in de preklinische of vroege klinische ontwikkeling bevindt. "

Met andere woorden :  er bestaan geen efficiënte griepvaccins. Enkel " minder dan suboptimale " vaccins wat even goed is als zeggen dat ze minderwaardig zijn en nergens toe dienen. Waarom dan toch vaccineren ?

2. COVID & RSV

" Naarmate er varianten van SARS-CoV-2 opduiken, zijn er tekortkomingen in deze vaccins aan het licht gekomen die doen denken aan de griepvaccins.
De vaccins voor deze twee zeer verschillende virussen hebben gemeenschappelijke kenmerken: zij bieden een onvolledige en kortstondige bescherming tegen evoluerende virusvarianten die aan de immuniteit van de bevolking ontsnappen.
Aangezien de ontwikkeling van vaccins en de afgifte van vergunningen een lang en complex proces is dat jaren van preklinische en klinische gegevens over veiligheid en werkzaamheid vereist, herinneren de beperkingen van de griep- en SARS-CoV-2-vaccins ons eraan dat kandidaat-vaccins voor de meeste andere respiratoire virussen tot dusver onvoldoende bescherming bieden om in aanmerking te komen voor vergunningverlening, met inbegrip van kandidaat-vaccins tegen RSV,"
" Het is niet verrassend dat geen van de overwegend mucosale respiratoire virussen ooit effectief door vaccins is bestreden. Deze vaststelling doet een fundamentele vraag rijzen: als natuurlijke mucosale infecties met respiratoire virussen geen volledige en langdurige beschermende immuniteit tegen herinfectie opwekken, hoe kunnen we dan verwachten dat vaccins, vooral systemisch toegediende niet replicerende vaccins, dat wel doen? Dit is een belangrijke uitdaging voor de toekomstige ontwikkeling van vaccins, en het overwinnen ervan is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van vaccins van de "volgende generatie".

Dus ... de Covid vaccins en alle andere werken ook niet of toch niet zoals we zouden mogen verwachten. Er moeten volgens Fauci nieuw generatie vaccins ontwikkeld worden, wat de uitdaging van de toekomst is.
Dit wordt bevestigd door een vaste praktijk. De beweerde vaccinatie is ondertussen een voortdurende medische behandeling geworden waarbij mensen nog steeds ernstig ziek worden en sterven ( voornamelijk in de groep van de gevaccineerden ).

C. VERDER ONDERZOEK

" In het algemeen, en indien haalbaar, lijkt mucosale immunisatie de optimale aanpak voor respiratoire virussen"

( noot :  mucosale immunisatie is de  eerste natuurlijke verdedigingslinie van het lichaam tegen infecties ofwel het vooraf preventief ongevoelig maken tegen een bepaalde infectie via vaccins of serums ).

"  Bij het overwegen van vaccins van de volgende generatie hebben wij echter wellicht ook behoefte aan geoptimaliseerde formuleringen, hogere vaccindoses, een hogere toedieningsfrequentie van het vaccin en het overwinnen van uitdagingen op het gebied van immuuntolerantie.

( Noot : met andere woorden Fauci weet dat vaccins immuunproblemen kunnen opleveren, de bestaande vaccins op geen enkel vlak voldoen en ook vaccins van de toekomstige generatie vaker en in een hogere dosis zullen moeten toegediend worden )

" Het is belangrijk voor elk virus om sleutelvragen te beantwoorden zoals:
(1)
Kunnen niet-replicerende vaccins, die aanzienlijk minder doeltreffend kunnen zijn bij het opwekken van IgA  even doeltreffend zijn als replicerende vaccins, zoals levend-geattenueerde virusvaccins en levende vaccinvectoren die belangrijke virale eiwitten uitdrukken?
(2)
Kunnen mono- of pauci-antigeenvaccins een bescherming bieden die gelijkwaardig is aan meer antigenisch complexe vaccins?
(3)
Kunnen hogere antigeendoses of herhaalde vaccinaties een betere immuniteit opwekken?
(4)
Wat zijn de differentiële effecten van oplosbare versus uit deeltjes bestaande antigenen?
(5)
Wat zijn ideale relaties tussen de hoeveelheid antigeen in het vaccin en systemische of mucosale adjuventatie?
(6)
Wat zijn de optimale strategieën voor routes en timing van vaccinatie: mucosale/systemische "prime-boost"? Nieuwere strategieën zoals "prime-pull" en "prime-deploy" (vaccinatiestrategieën om systemische T-celresponsen op te wekken gevolgd door rekrutering van geactiveerde T-cellen via een lokstof of rekrutering van residente geheugen-T-cellen, respectievelijk naar de long, en andere ?

( Noot :  Blijkbaar kent de wetenschap het antwoord op al deze vragen nog niet terwijl er ondertussen al 6 miljard dosissen van de bestaande vaccins zijn toegediend. Bovendien wordt niet aangetoond dat en waarom mucosale immunisatie beter is dan immunisatie via natuurlijke weg. Het eerste geniet voor hem de voorkeur. Waarom ?Omdat er veel geld mee te verdienen valt terwijl het tweede niets oplevert )

D. PROEFPERSONEN EN GEVACCINEERDE GASTHEREN

" Gevaccineerde gastheren en risicogroepen zijn talrijk en heterogeen.
Een belangrijke uitdaging voor vaccins van de volgende generatie is te bepalen of one-size-fits-all vaccins of op belangrijke risicogroepen gerichte vaccins nuttig zullen zijn. Het is onvermijdelijk dat verschillende menselijke risicogroepen verschillende vaccins of vaccinformules nodig hebben. Wij weten bijvoorbeeld dat RSV-infecties het best worden voorkomen door humorale immuniteit bij kinderen, maar door celgemedieerde immuniteit bij ouderen.
Bovendien kunnen kinderen andere vaccindoses nodig hebben dan jongvolwassenen, die op hun beurt andere doses nodig kunnen hebben dan ouderen met een beperkt B-cel- en vooral T-celrepertoire voor virale antigenen.
Het lijkt inderdaad waarschijnlijk dat ademhalingsvaccins die geen robuuste celgemedieerde immuniteit opwekken suboptimaal kunnen zijn voor ouderen - maar ook dat vaccins die sterkere celgemedieerde reacties opwekken het risico van immunopathogene effecten kunnen verhogen. Als dat het geval is, kunnen dan optimale compromissen worden gevonden? Ouderen zijn de belangrijkste risicogroep voor vaccinpreventie van influenza, SARS-CoV-2, RSV en andere respiratoire virussen, omdat de kans op ernstige en fatale gevolgen bij hen het grootst is en de kans het kleinst is dat zij op vaccinatie reageren. Het zal ook belangrijk zijn meer te weten te komen over genetische verschillen tussen individuen met betrekking tot de detectie van virale mucosale antigenen, de aanleg voor ernstige ziekte en vaccinbescherming; bijvoorbeeld variaties in IFITM3 en en andere IFN pathway-geassocieerde genen, aangezien er veel aanwijzingen zijn dat ernstige virale respiratoire aandoeningen vaak genetische vatbaarheidsfactoren van de gastheer weerspiegelen."

( Noot : Faucui & co hebben al die tijd geweten dat kinderen geen gevaar liepen noch besmetting veroorzaakten en ouderen + 65 jaar de belangrijkste risicogroepen vormden, wat overigens reeds ter schrift werd gesteld in het rapport van The Joint Commission van 25.02.2020 EN tevens in The Great Barrington Declaration die ondertekend werd door meer dan 64.000 artsen en wetenschappers. Waarom zijn dan toch alle andere leeftijdscategorieën gevaccineerd met een product dat niet doet wat het belooft, veel bijwerkingen met mogelijke fatale afloop veroorzaakt en waarover bovendien aanhoudend staalhard gelogen is ? Zijn alle mensen proefpersonen of " vaccine hosts " ?  )

E. DE TOEKOMST ?

" Zodra verbeterde vaccins zijn ontwikkeld, zullen de vaccinrecepten en -schema's moeten worden geoptimaliseerd om de beste duurzame beschermende mucosale immuniteit op te wekken, vooral met multivalente of versterkte vaccins, waarvoor de immunodominantie van de antigenen en het evenwicht tussen humorale en celgemedieerde immuunreacties complex kunnen zijn.
Wat het nut en de aanvaarding voor de volksgezondheid betreft, zal het belangrijk zijn na te denken over de rol van vaccins met een hoge dosis of frequente boost-antigenen, en over gemengde opeenvolgende vaccins (bv. prime-boost met verschillende vaccins), en over de vraag of deze benaderingen zullen worden aanvaard door verstrekkers, regelgevers en het publiek.
De waarneming dat herhaalde blootstelling van zuigelingen aan RSV de ernstige ziekte bij latere besmetting vermindert in combinatie met experimentele gegevens, suggereren dat de timing en frequentie van ademhalingsvaccins belangrijk kunnen zijn.
Een recente controversiële theorie stelt inderdaad dat de belangrijkste determinant van immuun/ vaccinbescherming niet het immuungeheugen en de herinnering is, maar herhaalde antigene blootstellingen.
Dit voorstel lijkt te worden tegengesproken door vele waarneembare verschijnselen, maar is tegelijkertijd consistent met de waarneming dat het behoud van geheugen-T-cellen in de longen geassocieerd is met herhaalde antigene blootstellingen.
Vanwege de implicaties voor de vaccinologie kan en moet deze vraag experimenteel worden bestudeerd. Het vraagt ook om heroverweging van veel geaccepteerde benaderingen, zoals een eenmalige jaarlijkse influenza vaccinatie aan het begin van het griepseizoen.
We moeten ons ook afvragen of er andere vaccinbenaderingen moeten worden overwogen, zoals opeenvolgende seizoensvaccinaties en aanvullende mucosale vaccins om specifieke immuniteit van de bovenste luchtwegen of niet-specifieke aangeboren immuniteit te stimuleren. Dergelijke benaderingen zouden bijvoorbeeld prime-boost benaderingen kunnen omvatten, waarbij systemische en mucosale immuniteit worden gecombineerd, misschien met een eerste systemische vaccinatie gevolgd door een boost met intranasale vaccinatie of omgekeerd.
Naast intranasale vaccinatie zullen we de respons op vaccinatie in andere respiratoire immuun compartimenten beter moeten onderzoeken, zoals conjunctivale oogdruppelvaccinatie en vooral aerosolvaccinatie voor bepaalde respiratoire virussen, zoals gesuggereerd in menselijke en dierlijke experimentele studies voor influenza en andere respiratoire virale ziekten.

E. CONCLUSIE

" Duurzame beschermende vaccins tegen niet-systemische mucosale respiratoire virussen met een hoog sterftecijfer zijn tot dusver niet ontwikkeld.
De uitdagingen voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie ademhalingsvaccins zijn talrijk en complex (tabel 2). Wij moeten beter begrijpen waarom meerdere opeenvolgende mucosale infecties met dezelfde circulerende respiratoire virussen, gespreid over tientallen jaren van het leven, geen natuurlijke beschermende immuniteit opwekken, vooral bij virussen die geen significante antigene drift vertonen (bv. RSV en parainfluenzavirussen) als we op rationele wijze vaccins willen ontwikkelen om ze te voorkomen.
Wij moeten buiten het kader denken om vaccins van de volgende generatie te maken die immuunbescherming opwekken tegen virussen die in menselijke populaties overleven omdat zij aanzienlijk buiten het volledige beschermings-bereik van de aangeboren en adaptieve menselijke immuniteit kunnen blijven.
Pogingen uit het verleden om een solide bescherming te bieden tegen mucosale respiratoire virussen en om de dodelijke uitbraken en pandemieën die zij veroorzaken onder controle te krijgen, zijn wetenschappelijk en volksgezondheidsbreed mislukt en moeten dringend worden aangepakt.
Wij zijn verheugd en gestimuleerd dat vele onderzoekers en samenwerkingsgroepen al onze vroegere veronderstellingen en benaderingen van de preventie van belangrijke virale ademhalingsziekten vanaf de basis heroverwegen en werken aan moedige nieuwe wegen voorwaarts."

Zo. Dat is duidelijk. Dit is niet iets waar Fauci & co pas in november 2022 achter gekomen zijn. Zij wisten het van meet af aan. De wereld is bedot, belogen en bedrogen.
 

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!

Last Edit:1 week 6 dagen geleden door dirko
Bijlagen:
Laatst bewerkt 1 week 6 dagen geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.162 seconden