Vraag LAREB : Oorzaak tientallen doden na vaccinatie onbekend

Meer
1 week 4 dagen geleden #58000 door katertje
De mensheid heeft werkelijk nog geen flauw idee wat er werkelijk gebeurt nadat mensen de experimentele gentherapie ondergaan, een therapie die men coronavaccin noemt.

De bijwerkingen worden overal vakkundig onder het tapijt gemoffeld en zelfs als er tienduizenden mensen zijn die een bepaalde klacht uiten na een vaccin, dan nog wordt er gezegd dat het niet bewezen is dat dit is veroorzaakt door het vaccin.

Zoals in ons land na de stroom van meldingen van vrouwen met menstruatieproblemen.

Agnes Kant radio gisteren: "Niet te zeggen of het met vaccin te maken heeft" "Beetje verstoring is niet erg, wordt wel beter", "Hevige bloedingen zijn helemaal niet zo erg".

"We hebben geen behoefte aan meldingen meer, 10.000 zijn er genoeg voor maanden onderzoek"

> Twee ton per jaar + emolumenten van farmaceutische bedrijven. "Sodemieter toch op"
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 2 dagen geleden - 2 weken 2 dagen geleden #57987 door katertje
Klokkenluider: Vaccine is full of shit!

Bijgaande video maakt duidelijk dat de weldadige werking van het Covid-vaccin vele, vele levens aan het kosten is. Er wordt echter vrijwel NIETS gerapporteerd. Geen tijd voor. Deel 1.Gelukkig is dit Amerika.

In Nederland Sprookjesland – Protostaat WEF/WHO – is er niets aan de hand en worden ALLE bijwerkingen doorgegeven aan mevrouw Agnes Kant van LAREB, zonder dat ze haar lijfspreuk hanteert: Sodemieter toch op!!

Mevrouw Kant toucheert jaarlijks naar verluid € 2 ton, exclusief emolumenten en sponsorgeld van de vaccin-industrie. Dat is geheel andere koek dan de SP waar ze haar salaris in moest leveren bij de partij-secretaris.

Wij kunnen rustig gaan slapen, de regering weet wat ze doet.


In de VS is het al maanden uit de hand aan het lopen, maar dit weerhoudt acteur-president Biden er niet van iedereen te injecteren met grafeenoxide.

Laast bewerkt: 2 weken 2 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 weken geleden #57821 door katertje
Maurice de Hond host op z'n site een artikel van Anton Theunissen over de registratie van bijwerkingen van de covid vaccinaties.

“Gebruik van niet-goedgekeurd Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin, uitsluitend geautoriseerd voor gebruik in noodgevallen, is toegestaan onder voorwaarde dat de vaccinatieverstrekker verantwoordelijk is voor de verplichte melding van ernstige bijwerkingen, inclusief overlijden, ongeacht de toeschrijving aan vaccinatie.”

citaat: labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=14471&format=pdf&

citaat uit het artikel: "Wanneer wel en wanneer niet melden?

De uitrol van vaccinaties moet informatie opleveren die uit de korte trials niet naar voren kon komen, met name over bijwerkingen. Voor het opbouwen van een waardevolle database zouden aandoeningen of overlijdens binnen enkele weken -een veel gehanteerde termijn is 28 dagen- na vaccinatie ALTIJD gemeld moeten worden, ongeacht of een relatie met de vaccinatie waarschijnlijk of zelfs mogelijk wordt geacht. Dit is dan ook een voorwaarde voor de toelating van de vaccins, een voorwaarde die niet wordt nageleefd. Dat is te zien aan het lage aantal meldingen in Nederland.

In het kort: Als de hele ouderenpopulatie van ca 3,5 miljoen 65-plussers is gevaccineerd en elk overlijden na vaccinatie was gemeld, dan hadden er vele duizenden, misschien wel tienduizenden meldingen van sterfte moeten zijn. Het zijn er momenteel zo’n 500. Dus zelfs de ergste mogelijke bijwerking, overlijden, wordt nauwelijks gemeld.


Voor goed begrip: het gaat dus niet om overlijdens vanwege de vaccinatie. Het gaat om mensen die overleden zijn nadat ze gevaccineerd werden. Instanties zoals het Lareb moeten aan de hand van de meldingen uitzoeken of er patronen te vinden zijn in doodsoorzaken en of mogelijke verbanden met het vaccin zijn. Maar als er slechts weinig en dan ook nog willekeurige meldingen zijn, worden er geen patronen zichtbaar.

Uit de cijfers blijkt dat alleen al van de 65-plussers er 8.100 overleden zijn vier weken na vaccinatie. Over alle leeftijdscategorieën zijn er bij Lareb echter maar ca. 500 gemeld....

Het gaat niet eens om de exacte getallen maar om de ordegroottes. Het is absurd om voor te kunnen rekenen dat er 5.000, 10.000 of 15.000 mensen zijn overleden na vaccinatie, dat er daarvan nog geen 500 zijn gemeld en dat uit die ondermeldingen vervolgens conclusies worden getrokken."

www.maurice.nl/2021/08/20/te-weinig-dood-na-vaccinatie/
Te weinig dood na vaccinatie
door Anton Theunissen ( www.virusvaria.nl )

Claim: van de doden na vaccinatie wordt nog geen 10% gemeld. Hierdoor wordt niet voldaan aan de eisen gesteld in de voorwaardelijke toelating van de Covid-19 vaccins.

“Gebruik van niet-goedgekeurd Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin, uitsluitend geautoriseerd voor gebruik in noodgevallen, is toegestaan onder voorwaarde dat de vaccinatieverstrekker verantwoordelijk is voor de verplichte melding van ernstige bijwerkingen, inclusief overlijden, ongeacht de toeschrijving aan vaccinatie.” bron: Pfizer Fact sheet

Of er voldaan wordt aan een “noodgeval” valt te betwisten want grote groepen worden momenteel vrijwel symptoomvrij natuurlijk geïmmuniseerd. “Informed consent” is een andere voorwaarde waarover de nodige discussie is. Dit artikel gaat echter alleen over de meldingsplicht van bijwerkingen en dan met name de verplichting: melding van overlijden na vaccinatie, ongeacht de toeschrijving aan vaccinatie.

We hebben alleen de 65-plus groep genomen omdat die nagenoeg volledig gevaccineerd is. Nemen we de 50 plussers erbij, dan worden de cijfers nog hoger. Of je neemt alle leeftijden. Het nadeel daarvan is: hoe jonger, des te lastiger het rekenen wordt vanwege de gaten in de vaccinatiedekking. Toch zit bij de jongere groepen ca 15% van de totaalsterfte.
Het gaat niet eens om de exacte getallen maar om de ordegroottes. Het is absurd om voor te kunnen rekenen dat er 5.000, 10.000 of 15.000 mensen zijn overleden na vaccinatie, dat er daarvan nog geen 500 zijn gemeld en dat uit die ondermeldingen vervolgens conclusies worden getrokken.

Wat meldt de meldpost
Lareb trekt hierover niet aan de bel, De Jonge zwijgt hierover in alle talen. Het aantal meldingen van overlijden bij Lareb is dus nog geen 10% van de statistisch verwachte overlijdens na vaccinatie – en dan bereken ik het echt héél voorzichtig. Zijn er bij die overige 90% misschien ongebruikelijk veel hart- of hersenaandoeningen? We zullen het pas weten als het zó ernstig is dat er iets in de CBS- of andere overlijdensstatistieken zichtbaar wordt. Dat is dan in ieder geval te laat om in te grijpen.

Gericht onderzoek kan pas dan misschien aantonen dat er meer hersen- / bloed- en hartgerelateerde overlijdens zijn geweest dan normaal. Is het dan te laat voor obducties? En als overlijdens al niet worden gemeld, hoe zit het dan met minder ernstige aandoeningen?

Als er veel meldingen uit bijvoorbeeld de jongere leeftijdscategorie komen (wat soms het geval is), zou ik daaruit vooral opmaken dat het bij ouderen eerder ‘normaal’ gevonden wordt als iemand die aandoening krijgt. Niet melden dat het ‘bij jongeren vaker voorkomt’ als er alleen meldingen zijn en als er nog geen medische grond is om dat aan te tonen. Dat geldt bijvoorbeeld voor trombose en in extremo voor overlijden. Het alleen vrijwillig melden van ‘vermoedelijke’ bijwerkingen (dus “onverwachte” aandoeningen gezien bijvoorbeeld de leeftijd) gaat hoe dan ook ten koste van de meldingszuiverheid en is bovendien niet conform de voorwaarden van toelating.

Veel artsen zullen de koppeling tussen overlijden en vaccinatie niet graag maken. Het is én extra veel werk én het verlaagt de vaccinatiebereidheid. Én de bijwerkingen zijn dermate zeldzaam dat al snel wordt ingeschat dat het wel geen bijwerking zal zijn, zeker bij ouderen. Een aandoening of een vermoedelijke doodsoorzaak (een huisarts doet geen obductie) staat misschien niet eens op de lijst met bijwerkingen – en je hoefde toch alleen bijwerkingen te melden…?

Waarom eigenlijk "bijwerkingen?"

Wij spreken in het Nederlands over: ‘Verplichte melding van ernstige “bijwerkingen”, ook als je ze niet toeschrijft aan vaccinatie’ – maar hoezo zijn het dan bijwerkingen? Waarvan zijn het dan bijwerkingen; als je ze niet toeschrijft aan het vaccin, waar schrijf je ze dan aan toe? Spontane herseninfarcten, trombose, hartfalen, onregelmatigheidsklachten, vallen die onder “bijwerkingen”? Het wekt allemaal geen zorgvuldige indruk en juridisch lijkt het alle ruimte te bieden voor het zaaien van twijfel. In het Engels hebben ze daar al over nagedacht gezien hun “adverse events”.


Misschien kan ooit de privacy-horde worden genomen om drie (of twee?) databases te koppelen: datum van overlijden, patiëntendossier (medische voorgeschiedenis) en datum van vaccinatie. Dat zou geanonimiseerd geen probleem moeten zijn en dan weet je ineens een heleboel meer. Maar Lareb (dus overheid) sust onrust met de mededeling dat er maar weinig meldingen zijn. Soms zeggen ze zelfs “minder dan verwacht”, waaruit dan weer niet wordt geconcludeerd dat het betreffende vaccin kennelijk werkt tegen die specifieke symptomen… Dataverzameling en -analyse blijft een enorm pijnpunt maar niemand kan dat beter dan het RIVM, vinden ze bij het RIVM.

Oorspronkelijk artikel op virusvaria.nl


Geen regie over de data
De datachaos teistert ons van alle kanten. Zo maakte Jaap van Dissel onlangs duidelijk dat de testresultaten nu geen leidraad kunnen zijn omdat negatieve testresultaten niet worden gemeld, alleen positieve. Dat geeft dus geen representatief beeld. Maar heeft hij zelf niet de regie over de data…? Zo niet, wie dan? En hebben we niet een corona-app waarvoor alle testresultaten zijn geregistreerd? Is het ondoenlijk om de totalen eens bij elkaar op te tellen van positief en negatief getesten?

En waarom vraagt de Kamer daar niet naar? En waarom leggen journalisten het RIVM het vuur niet aan de schenen? En hoezo wordt het getolereerd dat er 50 juristen worden ingehuurd om een manier te vinden om democratische WOB-verzoeken te kunnen weigeren? Het verdient allemaal geen schoonheidsprijs en wat mij betreft ook geen erepenning. De kritiekloosheid wordt steeds zorgelijker.
Tsja. Een van die dingetjes die mij blijft verbazen/verbijsteren. Een experimenteel vaccin wordt massaal uitgerold via een noodvergunning, maar dan volgt er geen systematische registratie van de bijwerkingen. Het gevolg is een massale onderregistratie die ten koste gaat van het zicht op de veiligheid en de effectiviteitvan het spuitmiddel.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 weken geleden - 1 maand 3 weken geleden #57819 door katertje
Bij het LAREB zijn 509 meldingen van overlijden na coronavaccinatie binnengekomen. Daarnaast zijn er 118.998 meldingen van bijwerkingen en met 622.163 vermoeden van bijwerkingen
Agnes Kant van het bijwerkingencentrum LAREB tast in het duister over de oorzaak van tientallen doden na Covid vaccinatie.

Pieter Kuit en zijn Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie wil Agnes Kant wel bijlichten

Bij het vaccinatiemeldpunt van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 komen steeds meer meldingen binnen en dat is zorgwekkend. En dit zijn slechts de meldingen. Uit ervaring weten we, dit heeft het Amerikaanse VAERS (voor de crisis) ook altijd zelf beweerd, dat lang niet iedereen zich meldt wanneer er sprake is van vaccinschade of dodelijke slachtoffers.

De BPOC2020 heeft Agnes Kant opgeroepen als getuige tijdens een hoorzitting.
De commissie zal inzage geven in de cijfers die bij het meldpunt zijn binnengekomen zodat Agnes Kant de kans heeft om tekst en uitleg te geven.

Op 13 augustus stond de teller nog op 1300 sterfgevallen en 1150 maal ernstige gezondheidsschade.
Inmiddels zijn er bij het POC2020 1456 sterfgevallen en 1402 gevallen van ernstige gezondheidsschade gemeld. (bijna 3x zoveel als bij LAREB) Alarmerend zegt de BPOC2020.

De tekst en uitleg van directeur LAREB Agnes Kant wil de BPOC2020 doen in een openbare live gestreamde hoorzitting, gezien de transparantie die de commissie altijd betracht.
Mevrouw Kant wordt opgeroepen om op de kortst mogelijke termijn in een hoorzitting te komen verklaren en aan iedereen te laten zien hoe het LAREB te werk gaat.

“Wij gaan ervan uit dat u deze uitnodiging aanneemt zodat u maximale transparantie aan ieder die de vaccinaties krijgt en nog moet krijgen, kunt betrachten,” voegt Pieter Kuit toe.

Bij het Lareb zijn 509 meldingen van overlijden na coronavaccinatie binnengekomen. Daarnaast zijn er 118.998 meldingen met 622.163 vermoede

Laast bewerkt: 1 maand 3 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 weken geleden - 1 maand 3 weken geleden #57816 door katertje
Oorzaak tientallen doden na vaccinatie onbekend. Lareb in de Telegraaf

Bijwerkingencentrum Lareb tast in het duister over de doodsoorzaak van vele tientallen mensen die overleden na een coronaprik, meldt BNR. Het instituut dat bijwerkingen van geneesmiddelen registreert, ontvangt vaak onvoldoende informatie om de oorzaak te achterhalen. Zo werd slechts in een handvol gevallen het lichaam na overlijden onderzocht.

Bij 73 van de 257 meldingen van overlijden na coronavaccinatie was de precieze doodsoorzaak onbekend, bevestigt Lareb na vragen van BNR. Het gaat om zo’n 30 procent van de gevallen die tot midden april bij Lareb werden gemeld.

„Soms wordt de informatie niet aangeleverd omdat degene die de melding maakt niet over de informatie kán beschikken. Een nabestaande of verzorgende heeft geen toegang tot alle gegevens in het ziekenhuis”, zegt Lareb-directeur Agnes Kant. „We gaan tot het gaatje om de informatie alsnog te achterhalen, maar dat lukt niet altijd. Daar kunnen heel veel redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat de informatie er niet is. Als iemand thuis plotseling overlijdt, weet je vaak niet wat er de oorzaak van was.

Belangrijke meldingen worden anoniem doorgegeven aan het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen). Dit college is verantwoordelijk voor de handelsvergunning die fabrikanten krijgen bij een nieuw medicijn en voor de geneesmiddelenbewaking.

In zeer ernstige gevallen, met kans op gevaarlijke bijwerkingen, kan het CBG het medicijn of vaccin van de markt halen.
Maar die zal me daar gek zijn.. Ton de Boer is wegens verdiensten in Juli dit jaar weer voor 4 jaar aangesteld als Directeur van Het CBG, Die gaat zijn broodwinning niet op het spel zetten.
Zo ziet u maar weer...het leven hangt van toevalligheden en corruptie aan elkaar.

De wetenschappelijke kennis die Lareb opdoet wordt wereldwijd gedeeld via organisaties als de EMA (European Medicines Agency) en de WHO.

Het Lareb heeft tot nu toe 491 meldingen van overlijden na vaccinatie. Overlijden ná vaccinatie wil niet zeggen dat het vaccin de oorzaak is van het overlijden, aldus mevrouw Kant.

Dat het wel heel toevallig is dat kerngezonde mensen plotseling het leven laten komt niet bij mevrouw kant op, of komt haar niet goed uit. Oordeel zelf.

Daarom weet Agnes Kant ECHT niet of de vele doden het gevolg zijn van Covid-19 vaccinatie, want dan raakt zij haar subsidie van Volksgezondheid kwijt en waarschijnlijk haar baan.
Het ontvangt voor de uitoefening van deze wettelijke taak subsidie van het ministerie van VWS.

Wel opmerkelijk is dat bijna alle ouderen die vorig jaar zijn overleden de sticker "overleden aan Covid-19" kregen opgeplakt en niet aan "onderliggend lijden" t.g.v. ouderdom.
Nu bijna alle ouderen zijn gevaccineerd 1,2,3,4 maal wijt men hun overlijden niet aan de prikken maar aan onderliggend lijden.

Wie gelooft deze volksverlakkerij nog?
Laast bewerkt: 1 maand 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko