Vraag EMA inzake veiligheid Covidvaccin

Meer
1 week 2 dagen geleden #57392 door katertje
De documenten van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) die door hackers zijn buitgemaakt, bestaan uit bijna 900 bladzijden met e-mailwisselingen tussen topmanagers van het EMA, vertrouwelijke rapporten van wetenschappelijk personeel en presentaties die Pfizer in november vorig jaar heeft gegeven.

Het onthult onder andere interne EU-besprekingen, in een nogal gespannen, soms zelfs onaangename sfeer, die waren toegespitst op de evaluatie van de vaccins van Pfizer en Moderna, die de EU ondanks de aan de orde gestelde problemen zou kopen. Zo waren er verontrustende kwalitatieve verschillen tussen commerciële partijen en partijen die in klinische proeven werden gebruikt, bericht mpr21.

In de race om resultaten, en om sneller van de klinische naar de commerciële fase te gaan, werden de fabricageprocessen gewijzigd, waarbij de samenstelling van de vaccins werd gewijzigd met een vermindering van het RNA-gehalte tot 30%, een vermindering die het EMA op 23 november in besloten kring een “knelpunt” noemde.

De meningsverschillen worden op gedempte toon besproken. Een screenshot van een e-mail van 30 november tussen het EMA en de fabrikanten is veelzeggend: “Deze kwesties worden als kritiek beschouwd, vooral in de context van de nieuwheid van dit soort producten en de beperkte ervaring; daarom wordt een strengere controlestrategie verwacht”.

Het EMA beweert dat het kwaliteitsprobleem vervolgens is opgelost en dat het “onwaarschijnlijk” is dat deze afgeknotte RNA-moleculen in eiwitten of peptiden kunnen omvormen en zo schadelijke effecten kunnen veroorzaken.

De Europese Commissie beweert van haar kant dat deze besprekingen “nooit de onafhankelijkheid van het Bureau hebben geschonden en op geen enkele wijze afbreuk hebben gedaan aan de integriteit van de opdracht van het EMA met betrekking tot de beoordeling van kandidaat-vaccins of andere geneesmiddelen”.

Op 16 januari publiceerde het dagblad Le Monde een onderzoek met als titel: “Wat de documenten zeggen over de anti-Covid 19 vaccins die van het Europees Geneesmiddelenbureau zijn gestolen”. Er waren Italiaanse, Duitse, Nederlandse en Zwitserse journalisten bij betrokken. Het was ondertekend door de Franse journaliste Lise Barnéoud, die een vermoeden uitte: “De gestolen gegevens, die later op het dark web werden verspreid, laten zien onder welke druk het agentschap stond om het vaccin van Pfizer-BioNTech zo snel mogelijk goed te keuren”.

Op 10 februari verklaarde Europees parlementslid Manon Aubry, ondervoorzitter van de fractie Verenigd Europees Links/Noords Groen Links over het door Europa ondertekende contract voor de levering van vaccins, dat de gekozen leden van het Europees Parlement niet kunnen weten wat er in staat, omdat de meeste regels zijn doorgestreept om de tekst te verbergen.

De Europese burgers hebben twijfels over de vaccins tegen het Coronavirus, omdat de Europese Unie door de knieën is gegaan voor de farmaceutische bedrijven. De leiders van big pharma hebben de wet gedicteerd, zei zij.
Met andere woorden: in Europa is het niet het Europees Geneesmiddelenbureau dat de vaccins heeft goedgekeurd, maar de farmaceutische bedrijven die ze verkopen en niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen.

Coronapatiënten kunnen in hun bed worden begraven - "Het lichaam hoeft niet te worden opgetild"
BELANGRIJKE TEKSTEN ZIJN ZWART GEMAAKT: CONTRACTEN MET VACCINBEDRIJVEN ZIJN STAATSGEHEIM
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 1 dag geleden - 2 weken 18 uren geleden #57371 door katertje
U kan via dit bruggetje de EMA “Europese database van rapporten over vermoedelijke bewerkingen van geneesmiddelen” bekijken:


EMA Public stakeholder meeting: Vaccines safety monitoring update on emerging data EU authorizations

Triest record met dodental na vaccinatie: nooit eerder zoveel!
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft dit jaar een triest record gevestigd. Nooit eerder in de geschiedenis van de medicijnwaakhond zijn er zoveel meldingen van ernstige bijwerkingen en sterfgevallen na vaccinatie binnengekomen. In maart explodeerden de cijfers, schrijft Christoph Uhlmann voor internetkrant Wochenblick.

Dodenaantal explodeert
Sinds de derde week van 2021 is het aantal gemelde bijwerkingen en sterfgevallen na vaccinatie sterk gestegen. Tussen 13 maart en 3 april explodeerde het aantal sterfgevallen. Tot 13 maart waren er in totaal 3964 overlijdens gemeld en op 3 april, enkele weken later, waren dat er al 5993.

Na toediening van het AstraZeneca-vaccin zijn 967 sterfgevallen gemeld. Er overleden 1475 mensen na het Moderna-vaccin. Tot slot zijn 3529 mensen gestorven na de Pfizer-prik.

Niet alle gevallen gemeld
Bij de Europese database van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen (EudraVigilance) van de EMA zijn inmiddels 272.644 gevallen van bijwerkingen van deze coronavaccinaties gemeld.

Op de website van het medische tijdschrift The BMJ wordt bovendien geopperd dat mogelijk niet alle gevallen worden gemeld. Veel mensen krijgen na de prik last van hoge koorts, rillingen en zelfs hallucinaties.

In onderstaande grafieken wordt onderscheid gemaakt tussen EEA (Europa) en non-EEA (buiten Europa).

vaccinatie
Aantal gevallen van bijwerkingen na AstraZeneca-vaccin ( www.adrreports.eu )

vaccinatie
Aantal gevallen van bijwerkingen na Pfizer-vaccin ( www.adrreports.eu )

vaccinatie
Aantal gevallen van bijwerkingen na Moderna-vaccin ( www.adrreports.eu )


...
Laast bewerkt: 2 weken 18 uren geleden door dirko.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 2 dagen geleden - 2 weken 1 dag geleden #57366 door katertje
EMA's hoofd vaccinatiestrategie: "Er is duidelijk een verband tussen AstraZeneca en trombose"

Marco Cavaleri, EMA's "Head of Health Threats and Vaccines Strategy" hedenochtend tegen Italiaanse krant Il Messaggero (Italiaanse betaalmuur): ""In my opinion, we can say it now, it is clear there is a link with the vaccine. But we still do not know what causes this reaction." (...) He said that "in the next few hours, we will say that there is a connection, but we still have to understand how this happens. (...) "We are trying to get a precise picture of what is happening, to define in detail this syndrome due to the vaccine. (...) Among the vaccinated, there are more cases of cerebral thrombosis... among young people than we would expect,"" aldus AFP te Rome.

Okay, dus er is een verband, het moet alleen nog blijken wat de aard van het verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Komend uur weten we meer dus. Trombose-professionals alvast extra onthutst en verbijsterd, maar dan nu op een Europa-brede schaal.


Waarmee duidelijke link tussen de vroegtijdige doden en de vaccinatie dwingelandij van overheidswege c.q. dood door schuld

Over Emer Cooke sinds november hoofd van de EMA .
En de schijn(?) van belangenverstrengeling :

Laast bewerkt: 2 weken 1 dag geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 5 dagen geleden #57352 door katertje
De ene hand (EMA) wast de andere (pharma)… of hoe de pharma-industrie de wissels zet bij het EMA (European Medicines Agency), het Europees Geneesmiddelenbureau.

Het EMA is voor de goedkeuring én toelating van medicijnen zeer belangrijk en bijgevolg ook zeer machtig.

Mevr. dr. Emer Cooke werd midden november 2020 tot voorzitster van het EMA besteld, afgehaald en bevestigd in haar ambt. U moet weten dat mevr. Cooke jarenlang een sprekend reclamebord – een lobbyiste, zegt men tegenwoordig in goed Nederlands – voor de farmaceutische bedrijven was die nu op haar deur kloppen om een toelating voor hun vaccins te krijgen én – de ene hand wast de andere – “na een grondig en gewetensvol onderzoek” hun toelating krijgen. Men kan het vergelijken met de rechters bij het Geweten van Europa, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die voorafgaande aan hun benoeming, uit de Sorosruif mochten eten. Ook daar volgens het adagio: het ene plezier is het andere waard…

Men kan zich dus afvragen of geloofwaardig het EMA eigenlijk is. Gerald Hauser, FPÖ-volksvertegenwoordiger, bond de kat de bel aan en Golfbrekers.be noteerde:

“Mevr. Cooke is verantwoordelijk voor het EMA-budget (2020) van 306 miljoen euro. Weet u hoe dat budget tot stand komt? 91% komt uit taksen van pharmabedrijven. Bekijken we even haar c.v.: ze is sinds 1985 op verschillende hoge posities bij de pharma-industrie actief geweest. Van 1991 tot 1998 was ze voorzitster van het EFPIA, het European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, hét reclamebureau der grootste Europese pharmabedrijven. Ze heeft gedurende 8 jaar gelobbyd voor de “big 30”, de 30 grootste, van de pharma-industrie. En wie waren haar opdrachtgevers? Raad eens… Pfizer, AstraZeneca, Novartis, Johnson & Johnson enz…enz… Dus, mevr. Cooke die midden november 2020 tot voorzitster van het EMA “verkozen” werd, heeft heel haar professioneel leven voor de pharma-industrie gewerkt, heeft als leidinggevende gelobbyd voor de pharma-industrie… En diezelfde mevr. Cooke is dus nu verantwoordelijk voor de toelating en de controle der werkzaamheid van inentingsstoffen – ook van AstraZeneca.

Waarde collega’s, wat zou men bij een dergelijk geval over een parlementair zeggen… “vriendjespolitiek”, “omkoping”… ?


Denk daar eens over na als in de toekomst het EMA aangevoerd wordt als een deugdelijkheidsbewijs van medicijnen.”


www.ema.europa.eu/en/documents/report/eu...eport-2018-19_en.pdf

Na de Brexit verhuisde het EMA naar dit Amsterdams bescheiden stulpje:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 5 dagen geleden - 2 weken 5 dagen geleden #57351 door katertje
Hebben de betreffende artsen en wetenschappers al antwoord ontvangen van het EMA op hun open brief inzake veiligheid Covidvaccin?

Die vraag wordt des te belangrijker nu De Jonge vrijdagmiddag heeft besloten gewoon door te gaan met het AstraZeneca vaccin maar dan in beperkte mate, dat wil zeggen: voorlopig alleen voor 60-plussers en tot en met 7 april. Aanleiding hiervoor zijn nieuwe meldingen van mensen met ernstige klachten na vaccinatie.

Laten we dit even goed tot ons doordringen?

Bij bosjes vallen de geïnjecteerden dood neer wegens tromboseverschijnselen. Het Astra-Zeneca vaccin lijkt het brede experiment niet te gaan overleven. En dat terwijl minister De Jonge van het ministerie van Depopulatie categorisch blijft liegen dat het veilig en effectief is. Maar…. hoe geraffineerd wordt dit door de volstrekt onbetrouwbare overheid gepresenteerd.

Want als je alleen de oude garde (60-plussers) blijft injecteren met dit bloedstollingsmiddel, dan kun je LAREB veel geloofwaardiger laten zeggen dat er sprake was van “onderliggend lijden” en “ouderdom”. ( We hebben directeur Lareb Agnes Kant al een poosje horen oefenen)
Als je de jongere Nederlanders blijft injecteren dan gaat dit “spoor van vernieling” ook de meest fanatieke corona-gelovigen opvallen. Naar verluid blijven de priklocaties angstig leeg: van de 400.000 “genodigden” komt 85% niet meer opdagen.

Vandaar deze “maatregel”. Want de voorraad moet natuurlijk wel worden weggespoten.

En weet niet of u het gelezen hebt, maar dat zal dan hoogst waarschijnlijk gaan onder een andere naam, want Astra Zeneca is "under cover" gegaan. Het mag nu verder gaan onder de naam Vaxzevria.
(What we call SHIT would smell as well by any other NAME)

De tweede truc: nu de focus zo zwaar op Astra-Zeneca wordt gericht, kunnen Pfizer c.s met hun mRNA injecties onder de radar blijven en vrolijk doorgaan met de gehele populatie immuun te maken voor iets wat er nooit was, niet is en nimmer komen zal: COVID-19.

P.s. Zo juist bericht doorgekomen: Astra Zeneca Vaccin nu ook gestopt voor ouderen om '"verspilling" van flesje te voorkomen verspilling'
Bar Slechtste Smoes
Laast bewerkt: 2 weken 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 weken 2 dagen geleden - 1 week 2 dagen geleden #57324 door katertje
Dringende open brief van artsen en wetenschappers aan Europees Geneesmiddelenbureau inzake veiligheid Covidvaccin – “Code van Neurenberg”


Een groep wetenschappers en artsen heeft een open brief gepubliceerd waarin zij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oproept dringende veiligheidsvragen betreffende COVID-19 vaccins te beantwoorden, of de vergunning voor de vaccins in te trekken.

In de brief worden ernstige potentiële gevolgen van de COVID-19-vaccintechnologie beschreven en wordt gewaarschuwd voor mogelijke auto-immuunreacties, bloedstollingsafwijkingen, beroertes en inwendige bloedingen, “ook in de hersenen, het ruggenmerg en het hart”.

De auteurs vragen om bewijs dat elk geschetst medisch gevaar “werd uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat ze door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij mensen”.
www.thelibertybeacon.com/urgent-open-let...ovid-vaccine-safety/

Mocht al dit bewijs niet beschikbaar zijn, dan eisen wij dat de goedkeuring voor het gebruik van de op genen gebaseerde vaccins wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren zijn aangepakt door het uitoefenen van de nodige zorgvuldigheid door het EMA, schrijven de auteurs.
De brief is gericht aan Emer Cooke, uitvoerend directeur van het EMA, en werd op maandag 1 maart 2021 verzonden. Een kopie van de brief is gestuurd aan de voorzitter van de Raad van Europa en de voorzitter van de Europese Commissie.

Geachte heren/mevrouwen,

VOOR DE DRINGENDE PERSOONLIJKE AANDACHT VAN: EMER COOKE, UITVOEREND DIRECTEUR VAN HET EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU

Als artsen en wetenschappers zijn wij in beginsel voorstander van het gebruik van nieuwe medische interventies die op passende wijze worden ontwikkeld en toegepast, nadat de patiënt daarvoor zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Dit standpunt geldt op dezelfde wijze voor vaccins als voor therapeutica.

We merken op dat er een breed scala aan bijwerkingen wordt gemeld na vaccinatie van voorheen gezonde jongere personen met de op genen gebaseerde COVID-19-vaccins. Bovendien zijn er vanuit de hele wereld talloze berichten in de media over verzorgingstehuizen die binnen enkele dagen na de vaccinatie van de bewoners door COVID-19 zijn getroffen. Hoewel wij erkennen dat deze voorvallen stuk voor stuk ongelukkige toevalligheden kunnen zijn geweest, zijn wij bezorgd dat er onvoldoende onderzoek is gedaan en nog steeds wordt gedaan naar de mogelijke oorzaken van ziekte of overlijden onder deze omstandigheden, en vooral omdat er geen post-mortem onderzoek is verricht.

Wij vragen ons met name af of kardinale kwesties in verband met de veiligheid van de vaccins naar behoren zijn behandeld voordat zij door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werden goedgekeurd.
Met grote spoed verzoeken wij het EMA ons antwoorden te geven op de volgende vragen:

1. Na intramusculaire injectie moet worden verwacht dat de op genen gebaseerde vaccins de bloedbaan zullen bereiken en zich door het lichaam zullen verspreiden [1]. Wij verzoeken om bewijs dat deze mogelijkheid werd uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat zij door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij de mens.

2. Indien dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat de vaccins in de circulatie ingesloten zullen blijven en door endotheelcellen zullen worden opgenomen. Er is reden om aan te nemen dat dit vooral zal gebeuren op plaatsen met een trage bloedstroom, d.w.z. in kleine vaten en haarvaten [2]. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat zij door het EMA zijn goedgekeurd voor gebruik bij de mens.

3. Indien dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat tijdens de expressie van de nucleïnezuren van de vaccins, van het spike-eiwit afgeleide peptiden via de MHC I – route aan het luminale oppervlak van de cellen zullen worden gepresenteerd. Veel gezonde personen hebben CD8-lymfocyten die dergelijke peptiden herkennen, hetgeen het gevolg kan zijn van een vroegere COVID-infectie, maar ook van kruisreacties met andere soorten Coronavirus [3; 4] [5]. Wij moeten aannemen dat deze lymfocyten een aanval zullen uitvoeren op de betreffende cellen. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins, voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.

4. Indien dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat op talloze plaatsen in het lichaam endotheelschade zal optreden, met als gevolg het op gang brengen van bloedstolling via activering van bloedplaatjes. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat zij door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij de mens.

5. Indien dergelijk bewijs niet voorhanden is, moet worden verwacht dat dit zal leiden tot een daling van het aantal bloedplaatjes, het verschijnen van D-dimeren in het bloed, en tot talloze ischemische laesies in het hele lichaam, waaronder in de hersenen, het ruggenmerg en het hart. In het kielzog van dit nieuwe type DIC-syndroom kunnen bloedingsstoornissen optreden, waaronder overvloedige bloedingen en hemorragische beroerten. Wij verzoeken om bewijs dat al deze mogelijkheden in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins zijn uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.

6. Het spike-eiwit van SARS-CoV-2 bindt zich aan de ACE2-receptor op bloedplaatjes, wat leidt tot hun activering [6]. Trombocytopenie is gemeld in ernstige gevallen van SARS-CoV-2-infectie [7]. Trombocytopenie is ook gemeld bij gevaccineerde personen [8]. Wij verzoeken om bewijs dat het potentiële gevaar van activering van de bloedplaatjes, die ook zou leiden tot gedissemineerde intravasculaire stolling (DIC), bij alle drie de vaccins was uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens werden goedgekeurd.

7. De wereldwijde verspreiding van SARS-CoV-2 veroorzaakte een ziektepandemie die gepaard ging met vele sterfgevallen. Tegen de tijd dat de goedkeuring van de vaccins werd overwogen, dreigden de gezondheidsstelsels van de meeste landen echter niet langer te worden overrompeld, omdat een steeds groter deel van de wereld al was geïnfecteerd en het ergste van de pandemie al was afgenomen. Bijgevolg eisen wij afdoend bewijs dat er een daadwerkelijke noodsituatie bestond op het ogenblik dat het EMA een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen verleende aan de fabrikanten van de drie vaccins, ter rechtvaardiging van de goedkeuring van die vaccins voor gebruik bij de mens door het EMA, naar verluidt wegens een dergelijke noodsituatie.

Indien al deze bewijzen niet beschikbaar zijn, eisen wij dat de goedkeuring voor het gebruik van de op genen gebaseerde vaccins wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren zijn aangepakt door het uitoefenen van de nodige zorgvuldigheid door het EMA.
Er bestaat ernstige bezorgdheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot die welke hierboven zijn uiteengezet, dat de goedkeuring van de COVID-19-vaccins door het EMA voorbarig en roekeloos was, en dat de toediening van de vaccins “experimenten op mensen” vormde en nog steeds vormt, hetgeen in strijd was en is met de Code van Neurenberg.

Gezien de urgentie van de situatie verzoeken wij u deze e-mail binnen zeven dagen te beantwoorden en inhoudelijk op al onze bezwaren in te gaan. Mocht u aan dit redelijke verzoek geen gehoor geven, dan zullen wij deze brief openbaar maken.

Deze e-mail is gekopieerd aan:

Charles Michel, voorzitter van de Raad van Europa

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese
Laast bewerkt: 1 week 2 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko