Vraag Buiten Parlementaire OnderzoeksCommissie

Meer
1 week 10 uren geleden - 1 week 12 minuten geleden #57896 door katertje
Update BPOC2020

Het Lareb, in de persoon van Agnes Kant, heeft geweigerd om de meldingen van 1677 doden na corona injectie in ontvangst te nemen.

“Het Lareb wilde de 3400 meldingen die bij het Meldpunt Vaccinatie zijn gedaan niet in ontvangst nemen. Dit vindt de commissie opvallend en teleurstellend.

Het Lareb wees op de privacy van de betrokkenen, maar de commissie heeft de meldingen geanonimiseerd aangeboden. Wanneer het identiteiten had willen weten, hadden wij die na toestemming van de melders gegeven. Ook dat heeft het Lareb afgewezen,” schrijft de BPOC2020 in een gespreksverslag.

Het centrum weigerde pertinent de meldingen aan te nemen, hoewel het niet twijfelde aan de echtheid. De commissie zegt er alles aan te hebben gedaan om het centrum te overtuigen.

“Het gesprek met het Lareb heeft ons gesterkt in de overtuiging dat we het kort geding en de bodemprocedure tegen het ministerie van Volksgezondheid voort moeten zetten teneinde een schorsing van de vaccinaties te bewerkstellingen,” laat de BPOC2020 weten.

Bij het Meldpunt Vaccinatie zijn inmiddels 1677 sterfgevallen na coronavaccinatie gemeld. Daarnaast zijn er 1793 meldingen binnengekomen van ernstige gezondheidsschade. Ter vergelijking zijn bij het bijwerkingencentrum tot nu toe 514 meldingen van overlijden na coronavaccinatie geregistreerd.
Laast bewerkt: 1 week 12 minuten geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 week 6 dagen geleden #57861 door katertje
BPOC2020: journalisten leggen verklaringen af over eenzijdige berichtgeving, framing en propaganda

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie is begonnen journalisten en communicatiedeskundigen te horen over de rol van de media tijdens de coronacrisis. Uit hun verklaringen blijkt hoe ernstig de journalistiek in ons land is ontspoord. Kritische vragen worden niet gesteld. Het overheidsbeleid wordt klakkeloos als richtsnoer genomen en tegenstanders van het beleid worden in een kwaad daglicht gesteld. Onafhankelijke berichtgeving maakt plaats voor propaganda.

In onderstaand interview vertelt Anneke Houtman wat zij heeft waargenomen in de berichtgeving over corona. Zij stelt onder meer dat de journalistiek haar oorspronkelijke functie van het kritisch volgen van het regeringsbeleid verloren is. Ze somt een lange reeks punten op waaruit deze teloorgang blijkt, zoals
* framing
* het gebruik van foto’s uit geheel andere situaties dan worden beschreven
* het gebruik van absolute cijfers die niet in een context worden geplaatst door een percentage of door historische parallellen
* berichten en foto’s plaatsen die een angstgevoel oproepen
En nog veel meer.

Ook journalist Johan Kamphuis geeft zulke voorbeelden.

Onder beide video’s nog een toepasselijk lied van zanger Stef Bos waarin hij refereert aan de negatieve rol van de gevestigde journalistiek in deze crisis.

Hoorzitting 28 augutus 2021 – Anneke Houtman – communicatiedeskundige
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
11 maanden 4 dagen geleden #56739 door katertje
Vandaag 12 oktober start een buitenparlementaire onderzoekscommissie naar de lock-down maatregelen en de maatschappelijke gevolgen.

Veel prominente deskundigen in de lockdown-crisis in de zorg, wetenschap, het onderwijs en veel andere takken van de maatschappij, worden gehoord door de nieuw opgezette buitenparlementaire commissie.

Het onderzoek is breed opgezet: zowel de medische, maatschappelijke, psychische en politiek-bestuurlijke gevolgen van de lockdown maatregelen worden in kaart gebracht.

Veel te lang heeft Rutte kunnen beweren dat er maar een waarheid is over Corona, en dat is natuurlijk zijn waarheid. De ontwikkelingen van de afgelopen week hebben laten zien dat dit toch anders ligt.

BPOC 2020 doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat:

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”


De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een proces-verbaal gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren wordt een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Recht van parlementair onderzoek
De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). Sinds 2016 kent de Tweede Kamer ook de mogelijkheid voor het houden van een parlementaire ondervraging.

Er is bijvoorbeeld onlangs een Parlementair Onderzoek ingesteld naar:
“de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties. Dit betreft het onderzoeksvoorstel in het kader van de motie van het lid Pieter Heerma c.s. (Kamerstuk 35 300, nr. 12). De motie verzoekt een parlementair onderzoek voor te bereiden over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties, het verlies aan menselijke maat, de rol en de informatiepositie van de Tweede Kamer zelf en hoe de uitvoerbaarheid van beleid gewaarborgd kan worden in het parlementaire proces. Het presidium heeft besloten om in te stemmen met het voorgelegde onderzoeksvoorstel en de bijbehorende begroting. Het presidium stelt de Kamer voor om in te stemmen met bovenstaande en stelt u voorts voor om in te stemmen met de instelling van een tijdelijke commissie parlementair onderzoek uitvoeringsorganisaties”.
(Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35387-1.html )

En ‘het verlies aan menselijke maat’ bij de huidige crisis waar Nederland door de regering in is gestort? Het parlement zwijgt, terwijl zij het volste recht, en zelfs de ethische plicht heeft om zo’n onderzoek te starten.
bpoc2020.nl/

Eerste zitting van de Buiten Parlementaire Onderzoeks Covid Commissie
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko