Vraag UPDATES: Corona-zwendel ...grootste misdrijf tegen de menselijkheid ooit

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57216 door katertje
Een klokkenluider heeft in een video-interview met advocate Viviane Fischer en advocaat Dr. Reiner Füllmich van de Corona-Commissie schokkende inzichten gedeeld over de vaccinatiepraktijken in een Berlijns verpleeghuis. Daar kregen op 3 januari 2021 31 bewoners van een dementieafdeling het BioNTech/Pfizer vaccin toegediend – met verwoestende resultaten.

De eerste dode viel al na zes dagen. Ongeveer twee weken na de eerste vaccinatie waren nog eens vijf bewoners overleden. Na vier weken waren er in totaal acht sterfgevallen. En dit ondanks het feit dat de bejaarden vooraf allemaal in goede fysieke conditie waren. Een van de doden was bijvoorbeeld een voormalige operazanger die de dag voor de inenting piano zou hebben gespeeld. De man was ook anderszins zeer actief, ging zelfs regelmatig joggen.

Gedwongen vaccinatie indien nodig
Volgens de informatie van de klokkenluider was het vaccinatieproces zelf allesbehalve humaan: zo werd een bewoner die zich tegen de vaccinatie verzette door het verplegend personeel vastgehouden, en dus met fysiek geweld gedwongen – zonder gerechtelijk bevel. Bovendien waren er om een of andere onverklaarbare reden Duitse soldaten aanwezig, wat de bejaarden, die de oorlog zelf hadden meegemaakt, duidelijk intimideerde.

Volgens de klokkenluider vond de toediening van de tweede vaccinatiedosis op 24 januari zonder waarschuwing plaats waar de te vaccineren bewoners juist waren gedecimeerd. Opnieuw werd fysiek geweld gebruikt om het verzet van een weerspannige vrouw te breken – maar opnieuw zonder gerechtelijk bevel. De klokkenluider meldt iets soortgelijks over de uitstrijkjes voor PCR-tests: iedereen die zich verzet, wordt vastgehouden.

Snelle verslechtering van de gezondheid
Op de dag van de eerste vaccinatie vertoonden vier van de bewoners plotseling ongewone symptomen, ze waren zo moe dat ze tijdens het eten aan tafel in slaap vielen. Ze vertoonden een slechte zuurstofverzadiging in het bloed. Naarmate de ziekte vorderde, traden ademnood, koorts, oedeem, huiduitslag, een geelgrijze verkleuring van de huid, en spiertrillingen in het bovenlichaam en de armen op. Er werden ook karakterveranderingen vastgesteld, en de senioren reageerden plotseling niet meer. Na toediening van de tweede dosis verslechterde de toestand van sommige bewoners verder.

Bewoners die voor de vaccinatie negatief testten op SARS-CoV-2, werden daarna plotseling positief. Covid-19 symptomen deden zich niet voor.

Gebrek aan verduidelijking
De klokkenluider verklaart dat verouderde informatiebladen werden gebruikt om de verzorgers en familieleden van de oudjes te informeren over de vaccinatie: de noodzakelijke verwijzing naar de EU-goedkeuring van het vaccin, die slechts onder voorwaarden werd verleend, evenals de redenen ervoor (met name de wetenschappelijke gegevens over het vaccin dat nog moet worden verbeterd ontbraken).

Strafrechtelijke klacht
Het bejaardentehuis in kwestie, de AGAPLESION Bethanien Havelgarten in Berlijn-Spandau, heeft ondanks verzoeken hiertoe geen verklaring gepubliceerd.

Advocate Viviane Fischer heeft op 3 februari een strafklacht ingediend bij het Openbaar Ministerie. Bovendien heeft zij de politie, het hoofd van het Paul Ehrlich Instituut (Prof. Klaus Cichutek), dat verantwoordelijk is voor de registratie van de neveneffecten van de vaccinatie, en de senator van Gezondheid van Berlijn (Dilek Kalayci), de gezondheidsdienst en afdeling administratie van de senaat, die verantwoordelijk is voor de zorg, op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen.
Voorts heeft Fischer het Openbaar Ministerie verzocht het lijk veilig te stellen van de bejaarde burger die op dat tijdstip als laatste was overleden. Zij wees er ook op dat voor de dood van het achtste slachtoffer gevreesd moest worden.


Openbaar Ministerie en politie ondernemen geen actie
Maar bij navraag per telefoon op 8 februari bleek dat de zaak niet te vinden was in het register van het Openbaar Ministerie. In de tijd van Corona kon zoiets wel zes weken duren, werd er gezegd.
Ook de politie werd niet actief: op 9 februari werd daar gezegd dat onderzoek in dergelijke gevallen alleen werd ingesteld als een arts bij de afgifte van de overlijdensakte een niet-natuurlijke doodsoorzaak verklaarde.

Advocate Dr. Fuellmich ziet dit als een schending van het legaliteitsbeginsel en van de verplichting om strafbare feiten te vervolgen. Bovendien dreigde gevaar voor de bejaarden wier gezondheidstoestand na de tweede vaccinatiedosis verslechterde: de politie, de gezondheidsdiensten en de senaat-administratie waren verplicht gevaar voor de bevolking af te wenden. Indien zij zich daar niet aan hielden, kan dat volgens advocate Fischer worden beoordeeld als actieve hulp door niet vermijding van lichamelijk letsel.

Het gebruik van het vaccin stoppen
De advocaten zijn van mening dat de regering dringend actie moet ondernemen vanwege het waarschijnlijke oorzakelijke verband tussen vaccinatie en plotselinge clustersterfte: onder bepaalde omstandigheden zou het gebruik van het vaccin voorlopig moeten worden opgeschort totdat een volledig en transparant onderzoek heeft plaatsgevonden.

De mRNA-vaccins, waaronder dat van BioNTech/Pfizer, zijn wereldwijd zwaar onder vuur komen te liggen vanwege het gebrek aan tests. Berichten zoals die van de klokkenluider uit het bejaardenhuis in Berlijn stapelen zich op – in Noorwegen is men daarom inmiddels afgestapt van de Coronavaccinatie van oude, kwetsbare mensen. Intussen is bij het EMA een aanvraag tot intrekking van de goedkeuring van het vaccin ingediend.
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57177 door katertje
Rechtbank Weimar: Coronamaatregelen brengen democratie aan het wankelen

Het is momenteel zoeken naar de rechtsgronden van de oneindig lange reeks van corona-maatregelen. Onder het mom het “het coronavirus verslaan” zijn onvoorstelbare ingrepen gedaan in de democratische-, grondwettelijke- en humanitaire mensenrechten. De rechten van wereldwijd vele honderden miljoenen mensen zijn op onbeschrijfelijke wijze geschonden.

Steeds meer rechters veroordelen de overheden die deze coronamaatregelen opleggen. Ze begaan dus nóg eens een misdaad door geen gehoor te geven aan rechterlijke uitspraken. Alles wat hen niet zint wordt genegeerd. Exact hetzelfde verhaal zagen we zich afgelopen jaren al in Amerika met de Democraten en hetzelfde komt nu hierheen.
Er zijn geen regels meer. Slechts één manier van denken, één narratief, is toegestaan en verder moet je echt je mond houden en gehoorzamen. Geen uitleg. Geen onderbouwing. Moeilijke vragen negeren ze volledig. Het is zoals zij het willen en verder is er niets. In die knotsgekke situatie leven we nu. En het feit dat er miljoenen mensen gehersenspoeld in meegaan geeft aan hoe schuldig de media zijn.

Zo onvoorstelbaar erg. Zo onrechtvaardig. Zo bizar.

We mogen van geluk spreken dat er steeds groter wordende organisaties zoals The World Doctor Alliance, Ärtze für Aufklarung, en Corona-ausschuss (De coronacommissie) zijn opgericht en zich hebben georganiseerd om werkelijke vuist te maken tegen deze misdaden tegen de mensheid. Dat zijn moedige mensen. Er zitten hele grote namen tussen.

En al lopen ze tegen een muur van mediacensuur op, wanneer rechters beginnen te oordelen dan komen ook media er niet meer onderuit.


Daarbij willen ze, zo lijkt het, ook niet al te veel in de schijnwerpers staan tijdens deze voorbereidingen. Advocaat dr. Reiner Fuellmich van Corona Ausschuss is ook betrokken bij het voorbereiden een strafklacht bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Al in een vroeger stadium waren deze mensen vastberaden tegen dit grote onrecht te vechten. Dit wordt gezien als letterlijk de grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden en zij zijn heel betrokken en vastberaden om alle verantwoordelijken voor een tribunaal te krijgen.
Mensenrechtenverdediger Sarah Luzia Hassel-Reusing bereidt een strafklacht voor bij het Internationaal Strafhof in Den Haag vanwege de coronamaatregelen en wordt gesteund door bovenstaande organisaties.

De rechter komt tot de uitspraak dat alle Coronamaatregelen onrechtmatig en ongrondwettelijk zijn. Rechters worden steeds harder in hun oordelen tegen deze vergaande maatregelen.

Advocaat dr. Reiner Fuellmich van Corona Ausschuss reageert op een duidelijk en heftig oordeel van de rechter in Weimar over de wettelijke basis van de coronamaatregelen.

Fuellmich: “De rechter heeft aangegeven dat zijn uitspraak niet alleen de voorliggende zaak (zie inleiding) betreft, maar in strekking en reikwijdte heel Duitsland aangaat. Wij zullen de uitspraak ook aan onze collega’s in andere landen en de VS overhandigen.”
ezaz.nl/explosieve-rechterlijk-uitspraak-in-duitsland/

De rechter zei onder andere:

’Bij een contactverbod gaat het om een zware ingreep in de burgerrechten. Het behoort tot de basisrechten van mensen in een vrije maatschappij om zelf te bepalen met welke mensen, als die daartoe bereid zijn, en onder welke omstandigheden hij in contact treedt.

De vrije ontmoeting van mensen met alle mogelijke verschillende doelen, is de elementaire basis van de samenleving.

De staat heeft zich hier nadrukkelijk van elke regulerende en beperkend ingrijpen te onthouden zoals over hoeveel mensen een burger thuis uitnodigt, met hoeveel mensen zich de burger zich in de openbare ruimte ophoudt om te gaan wandelen, sport te beoefenen, inkopen te doen of op een bankje in het park te zitten; dit hoort de staat niet te interesseren. Met het contactverbod grijpt de staat in, ook al is dat met goede intenties (Fuellmich: ‘dat geloof ik eerlijk gezegd niet’) in de grondvesten van de samenleving, zeker wanneer hij een fysieke afstand tussen de burgers afdwingt.’


De rechter beklaagt zich erover dat de ‘noodtoestand’ (Ausnahmezustand) voor sommige burgers al normaal geworden is, waarbij hij een aantal grote schades opnoemt die deze toestand al heeft veroorzaakt in menselijk en economische opzicht. Hij stelt dat deze schaden te onderzoeken zijn, maar toch nu al als ‘gigantisch‘ kunnen worden aangemerkt, ook al weten we niet de precieze omvang.

Door de verstrekkende maatregelen is de democratie aan het wankelen gebracht. – Rechtbank Weimar.


De conclusie luidt volgens de rechter:

‘…dat na eerdergenoemde feiten er geen twijfel kan bestaan dat alleen al het aantal doden die het gevolg zijn van de maatregelen het aantal doden die door de maatregelen voorkómen zijn, met een veelvoud overtreffen. Op grond hiervan volstaan de in deze zaak te beoordelen normen niet aan het criterium van ‘proportionaliteit‘.

Daarbij komen nog de directe en indirecte vrijheidsbeperkingen en de gigantische financiële schaden, de immense schade aan de gezondheid en ideële schaden.‘

‘Het woord ‘buiten-proportioneel’, zo gaat de rechter verder, ‘is te kleurloos om de omvang van het gebeuren maar enigszins te omschrijven. Bij de in Thüringen (voor de tweede maal) afgekondigde lock down, waarvan het contactverbod een wezenlijk onderdeel was en is, handelt het om een catastrofale beleidsfout (Fehlentscheidung) met dramatische gevolgen voor vrijwel alle aspecten van een mensenleven, voor de samenleving, voor de staat en voor de landen op het zuidelijke halfrond.‘ (grote sterfte door honger, red.).

Vervolgens stelt hij vast dat het aantal slachtoffers van de maatregelen groter is dan de ‘geredde’ levens en dat door de verstrekkende maatregelen de ‘democratie aan het wankelen is gebracht.‘


In Ecuador heeft een hoge rechter onlangs ook een heldere uitspraak gedaan. Die stelde dat je na 9 maanden niet meer kunt volstaan met het roepen van ach en wee, maar met harde feiten moet komen. En die feiten waren er in Ecuador niet en ook niet in Duitsland, volgens Fuellmich.

Fuellmich hekelt ook de persconferenties waarop journalisten met kritische vragen ‘schandalig‘ worden behandeld: ‘die persconferenties zijn een grap‘. Er is geen enkele ruimte voor kritiek.


Bijlage:

Bestandsnaam: Amtsgerich...8-20.pdf
Bestandsgrootte:252 KB


www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thuerin...amtsgericht-100.html

Extra pikant is de omstandigheid dat de uitspraak in het historisch beladen Weimar plaatsvindt, de plaats waarnaar de eerste poging voor een democratisch Duitsland werd vernoemd en dat in 1933 door de putsch van de Nazi’s ten onder ging. Ook de Nazi’s startten met noodwetten en inperking van fundamentele burgerrechten.
Zij die toen hoopten dat het wel los zou lopen, kwamen bedrogen uit.

Reiner Füllmich: “Deze rechter heeft getoond hoe je met zo’n grote zaak om moet gaan als je niet richting Weimar 1933 wilt gaan.”
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57152 door katertje
Rechtsanwalt Dr. Rainer Fuellmich

sagt aktuell, das die Klagen gegen den unsäglichen "PCR"-Test von den Gerichten in Kanada und den USA ZUGELASSEN WORDEN SIND!!!

Per Eilverfahren!!!!!

Fuellmich-Juristischer-Frontalangriff-auf-das-kriminelle-Merkelregime-2


Die Klageschrift des Fuellmich-Anwaltskonsortiums beweist: Wir wurden von der Regierung und Merkel bzgl. Corona in einem bislang für undenkbar gehaltenen Ausmaß belogen
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 4 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57123 door katertje


Advocaat Reiner Fuellmich reageert op belangrijke uitspraak Duitse rechter: ‘Eerste in zijn soort’
Een rechter in Weimar in de Duitse deelstaat Thüringen heeft geoordeeld dat het corona-contactverbod dat daar geldt ongrondwettelijk is. In april vorig jaar waren 8 mensen uit 7 verschillende huishoudens aanwezig bij een verjaardagsfeestje op een binnenplaats van een wooncomplex in Weimar. Op dat moment mochten inwoners van de stad maximaal 1 iemand uit een ander huishouden ontvangen.

Een half jaar later kreeg één van de aanwezigen een boete op de mat. De man besloot naar de rechter te stappen. Volgens de lokale rechtbank is de maatregel in strijd met de grondwet. De rechter bepaalde dat het contactverbod ‘de menselijke waardigheid schendt die is verankerd in de grondwet’. Iemand moet zelf kunnen bepalen met welke mensen hij onder welke omstandigheden in contact komt.

Een contactverbod is alleen gerechtvaardigd als er sprake is van een noodsituatie waarin het zorgsysteem dreigt in te storten, en dat was niet het geval. Politici waarschuwden voor een te grote druk op de zorg, terwijl er de afgelopen jaren diverse ziekenhuizen gesloten zijn en ook het aantal IC-bedden is teruggebracht, reageerde advocaat Reiner Fuellmich op het vonnis. Voor nu heeft de uitspraak alleen betrekking op de man en de stad Weimar, wat inhoudt dat hij de boete niet hoeft te betalen, schrijft MDR, de openbare omroep van Thüringen.

Nog niet helemaal verloren
Fuellmich voegde toe dat de coronamaatregelen in de ogen van de rechter ongrondwettig zijn. De rechter zei dat de maatregelen dodelijk zijn en veel meer levens eisen dan Covid-19. Ook zei hij dat de Duitse democratie erdoor wordt bedreigd.

“De rechterlijke macht is nog niet helemaal verloren,” zei Fuellmich over de uitspraak, die voor zover hij weet ‘de eerst in zijn soort is’. Er zijn rechters die eerder soortgelijke uitspraken hebben gedaan, maar die ‘om de hete brij heen bleven draaien’. Dit is de eerste rechter in Duitsland die tot de kern komt, aldus de advocaat.

“De rechtbank in Weimar heeft laten zien hoe de rechterlijke macht kan en moet functioneren in deze situatie,” benadrukte Fuellmich.

Een contactverbod is alleen gerechtvaardigd als er sprake is van een noodsituatie waarin het zorgsysteem dreigt in te storten, en dat was niet het geval. Politici waarschuwden voor een te grote druk op de zorg, terwijl er de afgelopen jaren diverse ziekenhuizen gesloten zijn en ook het aantal IC-bedden is teruggebracht, reageerde advocaat Reiner Fuellmich op het vonnis. Voor nu heeft de uitspraak alleen betrekking op de man en de stad Weimar, wat inhoudt dat hij de boete niet hoeft te betalen, schrijft MDR, de openbare omroep van Thüringen.

Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden #56976 door katertje
Reiner Fuellmich


Menschen machen Mutt

Dr. Reiner Fuellmich, international tätiger Rechtsanwalt und Mitinitiator des ausserparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss im Gespräch mit Erich Hambach für MENSCHEN MACHEN MUT, dem TV-Talk-Format für die Themen der heutigen Zeit. Er ist auch zu Gast in unserer Sendung am 20.12.20 zum Thema: RECHT & GERECHTIGKEIT
menschen-machen-mut.de/stream .......

Herr Dr. Fuellmich spricht über sein Verständnis zum Thema Mut und beschreibt warum ein deutsches Unternehmen mutmasslich der korrupteste Konzern der Welt ist. Große Hoffnung macht er mit der Information, dass sich im Moment auch Richter weltweit vernetzen und aufstehen. Wörtlich: "Die Richter werden die geplante Konzerndiktatur nicht zulassen".

Wer ist die "Davos-Clique" und was haben die Mitglieder mit der Menschheit vor? Dieser Frage geht Herr Fuellmich in seinen Aussagen ebenso nach, wie der Frage: "Wie geht es dem Patienten Recht & Gerechtigkeit, bzw. der Justiz?".In het Duits, maar zeer gemakkelijk te volgen is het genieten hoe Dr. Fuellmich in een "stand van zaken interview" de Drosten PCR-test met de grond gelijk maakt...zelfs spreekt van kwade opzet na 22 echte wetenschappers te hebben gehoord.

Hoe Dr. Peter Borger met zijn team van ECHTE wetenschappers (want geloof me, ook dat weten die boeven!) de PCR test naar de prullenbak heeft verwezen en letterlijk heeft verpletterd.

Dr. Fuellmich doet daarbij ook nog even een duit in het zakje……en is nog een beetje harder in zijn oordeel….
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden #56961 door katertje
Ex-Pfizer Executive eist EU-stopzetting COVID-19-vaccinstudies vanwege ‘onbepaalde duur onvruchtbaarheid’ en andere gezondheidsproblemen.Voormalig vicepresident en wetenschappelijk directeur van Pfizer Dr. Michael Yeadon en de Duitse longspecialist en parlementariër Dr. Wolfgang Wodarg hebben een dringende aanvraag ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau waarin wordt opgeroepen tot onmiddellijke schorsing van alle SARS-CoV-2-vaccinonderzoeken – met name de BioNtech / Pfizer-studie over BNT162b (EudraCT-nummer 2020-002641-42 ).

Yeadon en Wodarg zeggen dat de studies moeten worden stopgezet totdat er een ontwerpstudie beschikbaar is die een groot aantal ernstige veiligheidsproblemen aanpakt die worden geuit door een groeiend aantal gerenommeerde wetenschappers die sceptisch zijn over hoe snel de vaccins worden ontwikkeld, aldus Duitsland 2020 News .

Enerzijds eisen indieners dat, vanwege het bekende gebrek aan nauwkeurigheid van de PCR-test in een serieuze studie, een zogenaamde Sanger-sequencing moet worden gebruikt. Dit is de enige manier om betrouwbare uitspraken te doen over de effectiviteit van een vaccin tegen Covid-19. Op basis van de vele verschillende PCR-tests van sterk wisselende kwaliteit kan noch het risico op ziekte, noch een mogelijk vaccinvoordeel met de nodige zekerheid worden bepaald, daarom is het testen van het vaccin op mensen op zich onethisch (2020
News)
Het paar wijst ook op bezorgdheid die is geuit in eerdere onderzoeken met andere coronavirussen – waaronder (via 2020 News):

De vorming van zogenaamde “niet-neutraliserende antistoffen” kan leiden tot een overdreven immuunreactie, vooral wanneer de proefpersoon na vaccinatie wordt geconfronteerd met het echte, “wilde” virus. Deze zogenaamde antilichaamafhankelijke amplificatie, ADE, is al lang bekend uit experimenten met coronavaccins bij bijvoorbeeld katten. In de loop van deze onderzoeken stierven alle katten die aanvankelijk de vaccinatie goed verdroegen, na het vangen van het wilde virus.

Er wordt verwacht dat de vaccinaties antilichamen produceren tegen spike-eiwitten van SARS-CoV-2. Echter, spike-eiwitten bevatten ook syncytin-homologe eiwitten die essentieel zijn voor de vorming van de placenta bij zoogdieren zoals mensen.

Het moet absoluut worden uitgesloten dat een vaccin tegen SARS-CoV-2 een immuunreactie tegen syncytine-1 zou kunnen veroorzaken, omdat anders onvruchtbaarheid van onbepaalde duur zou kunnen resulteren in gevaccineerde vrouwen.

De mRNA-vaccins van BioNTech / Pfizer bevatten polyethyleenglycol (PEG). 70% van de mensen ontwikkelt antistoffen tegen deze stof – dit betekent dat veel mensen allergische, mogelijk fatale reacties op de vaccinatie kunnen ontwikkelen.

De veel te korte duur van het onderzoek laat geen realistische inschatting van de late effecten toe. Net als in de gevallen van narcolepsie na de vaccinatie tegen varkensgriep, zouden miljoenen gezonde mensen worden blootgesteld aan een onaanvaardbaar risico als een spoedvergunning zou worden verleend en de mogelijkheid zou volgen om de late effecten van de vaccinatie waar te nemen.
Desalniettemin heeft BioNTech / Pfizer blijkbaar op 1 december 2020 een aanvraag voor noodgoedkeuring ingediend.
Wodarg Yeadon EMA Petitie Pfizer Trial FINAL 01DEC2020 en Unsigned With Exhibits door Zerohedge Janitor on Scribd

Dr. Yeadon haalde vorige maand de krantenkoppen toen hij zei: “Er is geen wetenschap die suggereert dat er een tweede golf zou moeten komen”, en dat vals-positieve resultaten van inherent gebrekkige COVID-19-tests worden gebruikt om een ​​tweede golf te ‘vervaardigen’.

Zoals Ralph Lopez op HubPages schrijft , waarschuwt Yeadon dat de helft of zelfs “bijna alle” tests voor COVID fout-positieven zijn. Dr. Yeadon stelt ook dat de drempel voor kudde-immuniteit veel lager kan zijn dan eerder werd gedacht, en mogelijk al in veel landen is bereikt.

In een interview vorige maand werd Dr.Yeadon gevraagd:

“We baseren een overheidsbeleid, een economisch beleid, een burgerlijke vrijhedenbeleid, in termen van het beperken van mensen tot zes mensen in een vergadering … allemaal gebaseerd op, misschien wel, volledig nepgegevens over dit coronavirus?”

Dr. Yeadon antwoordde met een simpel ” ja “.


Vervolgens klaagde hij over de levens die verloren zijn gegaan als gevolg van het lockdown-beleid, en over de "redbare" talloze levens die verder verloren zullen gaan, door belangrijke operaties en andere uitgestelde gezondheidszorg als de onnodige lockdown opnieuw wordt ingevoerd.

En onthoud dat deze agenda wordt gesteund door de VVD, CDA, D66, CU & PvdA. Onze ”volksvertegenwoordigers” krijgen al deze verhalen via email dus ze zijn geheel op de hoogte van deze agenda, ze kiezen er echter voor om hun eigen kinderen, klein en achterkleinkinderen, vrienden en bekenden te verloochenen voor … Geld.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden #56903 door katertje
Duitse rechtszaak tegen ‘factcheckers’: ‘Bewijs maar eens dat de PCR-test werkt

Alle informatie over corona die je op social media plaatst en die niet strookt met de adviezen van de WHO, kan door factcheckers worden gelabeld als misleidend, onjuist of zelfs worden verwijderd. In Duitsland heeft advocaat Reiner Füllmich namens arts Wolfgang Wodarg een rechtszaak aangespannen tegen deze factcheckers, die – zo zegt hij – natuurlijk geen factcheckers zijn, maar de waarheid manipuleren. “Ze worden ingehuurd door onder andere YouTube en Facebook.”

Wodarg beweert dat de coronatest onbetrouwbaar is en niets zegt over besmettingen. De ‘factcheckers’ beweren dat de arts liegt. Maar Wodarg is niet zomaar iemand. In 2009 maakte hij vrijwel eigenhandig een einde aan de Mexicaanse griepcrisis.

Indertijd was Wodarg parlementslid en ook zat hij bij de Raad van Europa. Op het moment dat hij ingreep, was de overheid al bezig om mensen te vaccineren. Dat gebeurde, net als nu, met een haastig ontwikkeld vaccin, dat volgens Füllmich veel schade heeft toegebracht aan 700 kinderen. “Hij maakte hier een einde aan en liet de wereld zien dat de Mexicaanse griep niet veel meer was dan een milde griep, net zoals corona dat is.”

“We openen de aanval op de mensen achter deze geplande epidemie door de aanval te openen op de coronatest,” zegt Füllmich tegen de Amerikaanse onderzoeksjournalist Ben Swann.

Dit is een serieuze zaak
Wat wil hij met de rechtszaak bereiken? Dat factcheckers worden verplicht om hun beweringen te staven met bewijs. Dus als zij zeggen dat bepaalde informatie onjuist of misleidend is, moeten zij dat kunnen aantonen door middel van bewijzen. Nu gebeurt dat niet. De bewijslast komt dan te liggen bij de factcheckers. “Zij moeten aantonen dat Wodarg liegt.”

De advocaat zegt te beschikken over veel bewijs, waaronder getuigenverklaringen en wetenschappelijke publicaties. Füllmich noemt onder meer het werk van Mike Yeadon, die 16 jaar lang Chief Scientific Officer was bij farmaceut Pfizer. “Dit is een serieuze zaak.”

Füllmich voegde toe dat hij nog veel meer rechtszaken gaat aanspannen en dat ook in andere landen juridische stappen worden ondernomen tegen de ‘factcheckers’. “Alle advocaten die hierin doken, zijn het erover eens dat deze hele hoax gebaseerd is op de coronatest. Zo’n test zegt helemaal niets over besmettingen.”bron: .ninefornews.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden #56894 door katertje
Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich das Interview über den Corona Skandal

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden - 1 jaar 6 maanden geleden #56873 door katertje
De resultaten van de Coronaonderzoekscommissie, de PCR test en Corona.Die Bloggerin Naomi Seibt hielt ihre Rede


#Billionen #Klage gegen #Drosten #RKI #WHO: Rechtsanwalt Dr. Reiner #Fuellmich vom #Corona AusschussLaast bewerkt: 1 jaar 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #56791 door katertje
Het probleem “VIROLOOG”
“Professor Doctor” Drosten (RKI) op het hakblok.

Het is een hele klus om een notoire jezuïetenknecht op het schavot te krijgen en hem daadwerkelijk te executeren. Per slot van rekening doet Professor Christian Drosten niets dan gezagsgetrouw zijn dure plicht. Er is in zijn jeugd een stevige basis gelegd. Deserteren gaat niet meer, de “uitverkorenen” ruimen doorgaans hun eigen dissidenten op. Zoals John F. Kennedy enkele weken voor zijn dood nog heeft verduidelijkt – als complotdenker-avant-la-lettre:

Daarom is hij een dankbaar wapen om een volk de stuipen op het lijf te jagen. Met de verstrekte miljoenen van Bill Gates is het geen discussie waar het heen gaat.

Drosten is het voorbeeld voor alle virologen in de wereld. Hij zal worden aangepakt om zijn fraude en bedrog, een eigenschap die feitelijk alle virologen past. Er wordt een gedachte geconcretiseerd met behulp van computermodellen en …VOILÁ …. we hebben een “virus”. Totale oplichting. Verworden tot een nieuw geloof. Vroeger kon je dat nog verbergen maar vandaag niet meer.

Wat voor Drosten geldt, gaat voor bijna alle virologen op. De beroepsgroep is een mega probleem, omdat er van het totale niets van alles wordt gefabriceerd. Van lockdowns en andere idiote bedenksels tot en met vaccinatie c.q. DNA modificering. Deze lui moeten worden omgeschoold tot plantsoenwerkers aan een ketting met kogel.

Deze video ontmaskert RKI charlatan Prof. Christian Drosten en bevat explosieve achtergrondinformatie over de waarschijnlijk meest besproken fraudeur van de Bondsrepubliek. Er is nauwelijks een professor met een dergelijk ernstige tegenstrijdige wetenschappelijke achtergrond….

De achtergronden die in deze zeer explosieve video openbaar worden zijn geschikt om Drosten onmiddellijk af te snijden en hem in onbeduidendheid te laten verdwijnen. Drosten lijkt zich onder andere schuldig te maken aan een bijzonder grove wetenschapsfraude.

Zet nu uw TV uit en bekijk deze video in zijn geheel! Deze 29 minuten zouden beslissend kunnen zijn voor de vraag of we permanent tot slaaf worden gemaakt in de Corona dictatuur of dat we erin zullen slagen het regime omver te werpen en onze vrijheden te herwinnen met deze informatie…

“Dr. Med.” Drosten: De val van een amateur-viroloog

Dr. Christiaan Drosten is de Duitse viroloog, die de regering adviseert op het gebied van de “corona-crisis”. Hij heeft ook een belangrijke rol vervuld in het ontwikkelen van de PCR test, zoals die nu wereldwijd wordt gebruikt, gecertificeerd door de WHO.

De chef van het Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut is Dr. Wieler hij is dierenarts. Ook in Nederland zijn het dierenartsen die het hoogste woord voeren, Ab Osterhaus en Marion Koopmans zijn ook geen medici.

En hoe zit het met de onderscheiden en alom gewaardeerde (vooral in de media) Professor Doctor Christiaan Drosten?

We lazen in een Duitse krant een alarmerend verhaal, dat zijn weerslag zal hebben op de WHO en ook het RIVM.

Het is een wetenschappelijke bom die de natuurwetenschapper Dr. Markus Kühbacher, die gespecialiseerd is in wetenschapsfraude, onlangs tegenkwam. Voor de bekende viroloog Prof. Christian Drosten, die momenteel onder andere de Duitse regering “adviseert” in de corona-crisis en die in alle media wordt afgeschilderd als de enige “corona-expert”, is het goed mogelijk dat hij in 2003 ten onrechte zijn wetenschappelijke titel van Dr. med. op het gebied van de geneeskunde heeft gekregen. Deze titel had hem op zijn minst al lang geleden moeten worden ontnomen, volgens onderzoek van Dr. Kühnbacher in de bibliotheken van verschillende Duitse universiteiten.

Drostens doctoraalscriptie is pas in de zomer van 2020 opgedoken.

Met de toenemende populariteit van Drosten in de media nam de belangstelling van de wetenschappelijke gemeenschap, maar ook van leken, voor de doctoraalscriptie van de viroloog toe. Drosten promoveerde in 2003 in de geneeskunde aan de Goethe-universiteit van Frankfurt en is nu universitair hoogleraar aan de Charité in Berlijn.

Dr. Kühbacher was een van hen, die begin april de doctoraalscriptie routinematig eens wilde controleren op plagiaat en andere tegenstrijdigheden. Maar tijdens zijn onderzoek kwam hij iets ongelofelijks tegen: Tot de zomer van 2020 was het wetenschappelijk werk van Drosten niet gecatalogiseerd in geen enkele Duitse universiteitsbibliotheek. Daar was dan ook geen exemplaar van zijn proefschrift te vinden!

De academicus snuffelde in tientallen bibliotheken in heel Duitsland rond, zonder succes: “Het is ook opvallend dat het proefschrift niet alleen fysiek ontbrak in de Duitse Nationale Bibliotheek en de Universiteitsbibliotheek van Frankfurt – het werd niet eens gecatalogiseerd”, zegt Dr. Kühbacher.

Volgens Kühbacher heeft het hoofd van het archief van de Universiteit van Frankfurt, waar het doctoraatsdossier van Drosten jarenlang zou zijn gearchiveerd, hem bevestigd dat pas in de zomer van 2020 een exemplaar van het proefschrift is ontvangen van het hoofd van het bureau van de decaan van de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Frankfurt.

Drosten zou zijn doctoraat op zijn minst moeten intrekken.
Het ontbreken van het proefschrift over een periode van meer dan 17 jaar, alsmede het ontbreken van enig spoor van de in 2001 ingediende kopieën van het proefschrift, heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de viroloog Drosten.

Een doctoraatsgetuigschrift kan namelijk pas worden uitgereikt als aan alle vereisten voor het doctoraat is voldaan, en dit omvat zowel de tijdige publicatie van het proefschrift als het indienen van de deponeringsexemplaren.

Dr. Kühbacher verwijst naar het doctoraatsreglement, waarin de juridische consequentie van de, naar zijn mening, reeds opgetreden juridische consequentie van de, naar zijn mening, verwijtbaar gemiste termijn voor de publicatie van het proefschrift duidelijk is geformuleerd.

Paragraaf 4 van paragraaf 12 van het toen geldende doctoraatsreglement bepaalt dat:
“De promovendus is verplicht het proefschrift conform lid 1 uiterlijk één jaar na het dispuut te publiceren (mondeling examen). Als de termijn verwijtbaar wordt overschreden, vervallen alle door het onderzoek verworven rechten en vervallen de honoraria.”.


Tot zover de berichten uit Duitsland.


DER FALL DROSTENs - Ein Hütchenspieler ? - Sitzung Corona Ausschuß - RA Dr Fuellmich
24 okt. 2020

Meneer Tedros van de WHO zal het niet lang meer maken, vermoedelijk.
Een nepgeleerde en oplichter die met zijn papieren rotzooit is ten dode opgeschreven en sleurt velen in zijn val mee. Ferguson in Engeland ging hem voor. Fauci is van het podium verdwenen. Alle propagandisten van het eerste “corona” uur vallen om. En in Nederland?

Maar ook heeft deze oplichterspraktijk in Nederland gevolgen. Drosten heeft als amateur-viroloog in feite de PCR test op basis van zijn gezag verheven tot de “Gouden Standaard” en de hele aardbol werkt met zijn vervalste versie.

Ook in Nederland heeft niemand gecontroleerd of het wel kosher was.

Dat heeft consequenties voor een paar carrières en zeker voor mediagenieke dierendokters als de nepgeleerde professor/vaccinboer Osterhaus en de onbeholpen paper-publiciste Koopmans.

Veel geraas en weinig wol….

….wir haben jetzt die Nase voll!

debataafschecourant.wordpress.com/2020/1...en-amateur-viroloog/
Laast bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #56789 door katertje
Nep-pandemie veroorzaakt door nep-virus, met een nep-test uitgevonden door een omgekochte (nep?)-viroloog

Nogmaals een interview met Dr. Reiner Fuelmich – meer bepaald over “het geval Drosten”, de feitenvrije uitvinder van de compleet valse PCR testprocedure, waar nu de hele wereld mee wordt gechanteerd.

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #56780 door katertje
Het gaat lopen

"Basta Berlin Spezial - Milliardenklage gegen Drosten und Co. DR. FUELLMICH macht ernst"

Dr. Reiner Fuellmich
„Ohne PCR-Tests keine Pandemie!“ Der Rechtsanwalt Dr. Rainer Fuellmich rechnet mit der deutschen #Corona-Politik ab.

Sein Ziel: Die Hauptakteure sollen vor Gericht. Wiehler, #Drosten oder #Spahn- aus seiner Sicht tragen sie die Hauptverantwortung für Wirtschaftskrise und Zwangsmaßnahmen. Im Fokus: Der PCR-Test.Advocaten zijn van plan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan te klagen wegens het misleiden van de wereld over de ernst van de coronapandemie en de maatregelen die zijn genomen om het virus terug te dringen. De advocaten, die samen een Duitse onderzoekscommissie naar corona vormen, hebben sinds 10 juli vele verklaringen verzameld van internationale wetenschappers en experts om antwoord te krijgen op vragen over de pandemie.

In een video wijst Reiner Fuellmich, één van de advocaten, met de beschuldigende vinger naar WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus, de Duitse topviroloog Christian Drosten en directeur van het Duitse RIVM Lothar Wieler. Zij hebben overheden doelbewust misleid, beweert dr. Fuellmich.

De coronacrisis moet het coronaschandaal worden genoemd en de verantwoordelijken moeten strafrechtelijk vervolgd worden

Fuellmich wil in de Verenigde Staten een groepsproces aanspannen tegen het drietal.

Dit kan alleen worden geïnterpreteerd als fraude
Tedros, Drosten en Wieler wisten volgens hem dat de coronatest geen informatie kan geven over besmettingen, maar ze beweerden tegenover de rest van de wereld dat dat wel zo is. “Dit kan alleen worden geïnterpreteerd als fraude,” aldus Fuellmich, die toevoegde dat ze doelbewust schade hebben berokkend.

“Ze wisten allemaal dat overheden op basis van hun aanbevelingen zouden besluiten tot lockdowns, afstandsregels en een mondkapjesplicht,” zei hij.

Hij voegde toe dat iedereen die schade heeft ondervonden als gevolg van de lockdowns recht heeft op een volledige schadevergoeding. Volgens de advocaat hebben de WHO, Drosten en Wieler zich schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.

> Wat de uitkomst ook moge zijn, het gaat om de feiten en citaten door Dr.Fuellmich genoemd. Die geven een schokkend beeld van de voortdurende mondiale zwendel. Voor u en mij op zich wellicht weinig nieuws. Echter, eindelijk de feiten, en niet door de eerste de beste, op een rijtje gezet. En daarbij blijft het niet …
Laast bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko