Vraag Outbreak Management Team opereert in diepste geheim.

Meer
4 maanden 3 weken geleden #56145 door katertje
Wetenschappers bekritiseren het gebrek aan openheid met betrekking tot de corona-adviezen. Zij wijzen erop dat de totstandkoming en onderbouwing van de adviezen geheim zijn en daardoor niet te controleren en weinig transparant.

Veel zaken van het Outbreak Management Team zijn geheim.
De leden mogen niet aan de pers vertellen wat er is besproken binnen het OMT, ze verwijzen dan naar het advies. De notulen van de OMT-bijeenkomsten zijn niet openbaar en ook de gebruikte modellen, data en onderliggende stukken die het OMT-team hanteert worden niet gepubliceerd.

Het RIVM zegt dat dit met de gevoeligheid van de besprekingen te maken heeft. De stukken zijn niet via de Wet openbaarheid van bestuur op te vragen en de Tweede Kamer en het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport krijgen ze ook niet te zien. Er valt dus op geen enkele manier te controleren op basis waarvan het OMT tot haar adviezen komt. Het RIVM hield de namen van OMT-leden aanvankelijk ook geheim, maar inmiddels is via de pers meer bekend geworden over het team.

Samestelling OMT:
Het OMT heeft een vaste kern van zeven leden. Een stuk of tien RIVM-wetenschappers en een groep van zo'n twintig andere deskundigen sluiten in wisselende samenstelling aan bij het OMT.

De vaste leden
Jaap van Dissel is als directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM voorzitter van het OMT. Zijn rechterhand Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, is secretaris.

De andere vaste leden zijn namens het Nederlands Huisartsen Genootschap Masja Loogman, huisarts en wetenschappelijk medewerker bij dat NHG. Ann Vossen, arts-microbioloog en viroloog in Leiden, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie waarvan zij voorzitter is. Annelies Verbon, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internist Infectiologen en hoogleraar aan het Erasmus MC. Verder Emile Schippers, voorzitter van de een slapend bestaan leidende Vereniging voor Infectieziekten en internist-infectioloog in het Haga Ziekenhuis

> Voor de statistieken...
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko