Vraag Het CORONA-virus. Nieuwtjes en UPDATES

Meer
1 jaar 10 maanden geleden #56917 door katertje
Honderden artsen waarschuwen voor ernstige gezondheidsklachten door het dragen van mondkapjes

Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden #56885 door katertje
Vanaf 1 december worden mondkapjes verplicht…..behalve in kerken

Dat maakt de uitzondering – alweer – van kerken, synagogen en moskeeën des te onbegrijpelijker. Gebedshuizen zoals kerken, moskeeën, synagogen en tempels worden namelijk uitgezonderd van de mondkapjesplicht. Dat blijkt uit de regeling die het kabinet donderdag naar de Kamer heeft gestuurd. De plicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar

Rutte: ‘Ik weet ook echt niet waarom mondkapjes in kerken niet hoeven’....vrijheid van godsdienst?


Wilma Borgman, politiek verslaggever van de NOS had in Het Oog Op Morgen een primeur: Rutte die het antwoord op een vraag niet wist. Rutte bleek niet te weten waarom kerk-, moskee-, synagoge- en tempel gangers vanaf 1 december geen mondkapje hoeven te dragen.
Zijn eerste antwoord: “vrijheid van godsdienst”.

Maar wanneer Borgman vraagt wat dat ermee te maken heeft, zegt hij: “Ik heb geen idee, ik ga het voor u uitzoeken, ik verzin het ter plekke. Ik wist het eigenlijk niet, goeie vraag. Dames en heren, we komen hierop terug. Ik weet het niet, nee. Ik vermoed dat het te maken heeft met de vrijheid van godsdienst, maar ik ga het uitzoeken.”

> Hebt u dat nou ook, dat u meteen de aanvechting krijgt te denken dat als er geen moskeeën waren, er ook in kerken en synagogen de mondkapjesplicht zou gelden….??
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden - 1 jaar 10 maanden geleden #56857 door katertje
Op Transitieweb.nl vond ik zo'n interessante uitleg over Covid-19 dat ik die graag met u wil delen.....

Zo’n 300 jaar geleden ontdekte Antoni van Leeuwenhoek wat vandaag de dag opnieuw ontdekt moet worden: (elektro)magnetische velden veroorzaken klontering van bloedcellen. En van dit Rouleaux effect kun je ernstig ziek worden.

Als corona, alias covid-19, werkelijk een levensgevaarlijk virus zou zijn, zou iedereen die ermee besmet raakt verschrikkelijk ziek worden. Dat is duidelijk niet het geval. Veel mensen merken er nauwelijks iets van. Dat wijst erop dat er iets heel anders aan de hand is.

Immuunsysteem
Om te begrijpen wat dat andere is, eerst een korte uitleg over onze afweer tegen ziekteverwekkers. We beschikken allemaal over het aspecifieke immuunsysteem dat in eerste lijn bescherming biedt tegen virussen, bacteriën en ontstekingen. Dit werkt in de meeste gevallen prima. Daarnaast hebben we het adaptieve immuunsysteem. Dit reageert op herkenning en heeft pas grip op een ziekteverwekker na een eerdere besmetting of een vaccin. Dat is dus de tweede lijn van verdediging. Als de eerste lijn goed werkt, heb je de tweede lijn niet nodig.

Om een of andere reden hapert momenteel ons aspecifieke immuunsysteem. Wat is er aan de hand?

Bloedklontering door straling
Daar is, vreemd genoeg, Antoni van Leeuwenhoek zo’n 300 jaar geleden al achter gekomen. Het heet het Rouleaux effect ofwel het Geldrol effect. Door ( elektro)magnetische velden klonteren rode bloedcellen als geldrolletjes aan elkaar. Dat is logisch, want er zit ijzer in ons bloed.

Rouleaux effect
Door dat klonteren kan het bloed niet meer genoeg zuurstof opnemen en vervoeren, niet meer genoeg afvalstoffen afvoeren en ook niet meer door de kleinste haarvaatjes stromen. Stollingen (trombose) zijn het gevolg. Al deze symptomen zien we terug bij coronapatiënten.

Een laag zuurstofgehalte in het bloed, afvalstoffen die niet afgevoerd worden waardoor het vocht in de longen niet weg kan en verstopte bloedvaten in longen, hersenen en andere delen van het lichaam met zeer kleine haarvaten. Ook verliezen de witte bloedcellen hun scanfunctie. Door deze effecten wordt het immuunsysteem lamgelegd.

Hoe komt het nu dat zoveel mensen hier last van hebben?

Elektrosmog binnenshuis
Het Rouleaux effect wordt veroorzaakt door (elektro)magnetische velden. Dat zijn velden die opgewekt worden door magneten en alle elektrische apparatuur zoals computers, schermen, wifi routers, dect telefoons, bleutooth, mobiele telefoons, gsm masten,TL verlichting, kabels, enzovoort.

Onze interieurs staan er vol mee, evenals openbare gebouwen, winkels, bus, trein, werkplekken, ziekenhuizen en stadscentra.. Dit veroorzaakt een heleboel elektrosmog

Door de corona maatregelen die zijn ingevoerd moeten mensen thuis blijven, moeten ouderen binnen blijven in het verzorgingshuis en worden patiënten opgenomen op ic’s.
Allemaal plekken waar het stikt van de elektrosmog.

Overal staat wifi aan, moeten mensen achter beeldschermen werken en ook zo met de buitenwereld communiceren en staat een heleboel apparatuur die er allemaal voor zorgt dat het juist slechter met patiënten gaat in plaats van dat ze beter worden. Op IC’s stikt het van de apparaten om patiënten heen.


Heling door de natuur
Mensen die het coronavirus oplopen moeten juist naar buiten, de natuur in, daar waar ze de opgelopen straling waardoor het Rouleaux effect ontstaat, weer kwijt kunnen raken.

Het overheidsbeleid heeft dus averechts gewerkt. Niet alleen in Nederland, wereldwijd!
Waarom wordt dit niet onderzocht? Waarom is dit effect niet bekend bij de medische professionals of bij het RIVM? De WHO?


Fons Snelder van Transitieweb is al ruim zes maanden bezig om dit duidelijk te maken aan politici, wetenschappers en journalisten, maar om onverklaarbare redenen wordt dit niet opgepakt.

NB dit Rouleaux effect is ook één van de belangrijke oorzaken van kanker, immers beginnende ontstekingen worden hierdoor niet opgeruimd.

Lees verder: Fons Snelder opTransitieweb.
Laast bewerkt: 1 jaar 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden #56855 door katertje
Ministers creëren samenleving zonder plezier en ontspanning

Door mr. Jeroen Pols
Viruswaarheid

Minister de Jonge zond onlangs het ontwerp van de Spoedwetmaatregelen aan het parlement. De regeling bevat 72 keer het woord “verbod”. Het kabinet krijgt daarmee totalitaire bevoegdheden in een samenleving met een verbod op plezier en ontspanning. De grondrechten worden vergaand opzij geschoven. Als we deze regeling accepteren, is het leven van voor corona definitief verleden tijd.

De bevoegdheid van de ministers tot het nemen van vergaande maatregelen werd onlangs in de Spoedwet vastgelegd. Nu deze binnenkort in werking treedt, is een ministeriële regeling nodig om de concrete maatregelen in te vullen. De minister zond de consultatieversie onlangs aan het parlement. De rode draad van de bepalingen: een verbod op alle activiteiten die samenhangen met gezondheid, ontspanning en plezier.

Evenredigheidsafweging ontbreekt
De minister beloofde tijdens de behandeling van de Spoedwet plechtig dat hij elke maatregel zorgvuldig onderbouwt met een deugdelijke evenredigheidsafweging. Zo zou hij de belangen van maatschappelijke en economische gevolgen meewegen. Maar wie in de stukken naar een concrete afweging zoekt, komt bedrogen uit. De minister beperkt zich tot de mededeling “dat naast de minister van VWS ook de ministers van justitie en veiligheid en binnenlandse zaken de regeling medeondertekenen. Hierdoor wordt de evenredigheid van de maatregelen in een breder kader bezien”.

Chaos
Terwijl het parlement onlangs de Spoedwet aannam, trad op 5 november alsnog een nieuwe noodverordening in werking. Deze wijkt op veel punten af van deze conceptregeling. Verder meldde premier Rutte dat hij ook nog een noodtoestand wil uitroepen om een avondklok te kunnen instellen Het kabinet creëert door deze verzameling van bevoegdheidsgrondslagen een voor het publiek onnavolgbare chaos.

Vangnetbepalingen
Onder druk van de Tweede Kamer verdwenen de vangnetbepalingen uit de Spoedwet. Deze bepalingen boden de minister de mogelijkheid om onvoorziene maatregelen te treffen. Dat Rutte nu toch een noodtoestand wil uitroepen om maatregelen als een avondklok in te stellen, rechtvaardigt het vermoeden dat het kabinet concrete plannen had met de vangnetbepalingen. Staan verplichte quarantaine en testen ook nog op het programma? We zullen het binnenkort weten.

Noodzakelijkheidstoets
De minister erkent dat bij een inperking van grondrechten voldaan moet zijn aan de eisen van het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens. Dit betekent dat een maatregel geschikt moet zijn om het doel te realiseren en dit doel niet met minder ingrijpende maatregelen bereikt kan worden.De minister is ook hier met grote stappen snel thuis:

“Bij de huidige stand van de epidemie zijn verstrekkende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen daalt”. Dit is kennelijk een doel op zichzelf. In een epidemie zijn doorgaans vooral aantallen zieken en overlijdens van belang. Eerder werden de maatregelen gerechtvaardigd met een verwijzing naar de capaciteit van de ziekenhuizen.

[/size][/b]

Werkgevers
De wet wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om de risico’s op blootstelling aan het virus moeten inventariseren en doeltreffende maatregelen moeten nemen.

Eet- en drinkgelegenheden
Eet- en drinkgelegenheden mogen net als onder de geldende noodverordening niet openen. Afhalen mag wel.

Evenementen
Evenementen blijven verboden. Ook hier gaat het om activiteiten die samenhangen met vermaak. Daaronder vallen in ieder geval musea, concertzalen, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten en bioscoopvoorstellingen.

Groepsvorming
De regeling beperkt de maximale groepsgrootte tot vier personen. Van een groep is sprake als “er een zekere samenhang bestaat tussen de personen in de groep”. Willekeurige mensen die op de bus wachten, vormen dus geen groep. Hiervoor geldt geen maximum. De onduidelijkheid wordt overigens vergroot door de nieuwe noodverordening die vanaf 5 november in werking trad. Hierin is de maximale groepsgrootte teruggebracht tot twee personen. Het kabinet introduceert hiermee een absoluut samenscholingsverbod.

Sluitingstijden
Ook onder deze regeling blijven alle winkels voor particulieren tussen 20.00 en 6.00 uur gesloten zijn met uitzondering van supermarkten. Zij mogen na 20.00 uur geen alcohol verkopen.

Alcoholhoudende drank
Tussen 20.00 en 6.00 uur is het verboden om op openbare plaatsen en gelegenheden alcoholhoudende drank te verkopen. Alcohol zou de naleving van maatregelen beïnvloeden doordat mensen minder angstig zijn De minister licht niet toe of dit gaat om angst voor het virus of voor strafrechtelijke sancties. Het is verder verboden om tussen 20.00 en 6.00 uur alcoholhoudende drank op openbare plaatsen bij zich te dragen. Ook in auto’s mag dan geen alcohol aanwezig zijn. Wie tijdens het boodschappen een fles wijn aanschaft, moet voor 20.00 uur thuis zijn om geen geldboete van 435 euro te krijgen.

Toeschouwers
Het toelaten van toeschouwers bij sportwedstrijden en andere sportactiviteiten is verboden. Dit geldt zowel voor wedstrijden als trainingen.

Personenvervoer
In het openbaar vervoer, taxivervoer en privévervoer geldt de veilige afstandsnorm niet mits het gaat om noodzakelijke bewegingen. Zodra het gaat om recreatieve activiteiten moet de afstandsnorm wel aangehouden worden. Dit betreft ookr de situatie waarin personen afspreken met vrienden in een auto om op een parkeerplaats te hangen. Een mondkapje is verplicht bij vervoer voor privédoeleinden indien het vervoersmiddel wordt gedeeld met personen die niet op hetzelfde adres wonen.

Medisch fascisme
De Spoedwet en deze regeling verbieden alle activiteiten die samenhangen met gezondheid, plezier en ontspanning. Dit lijkt de rode draad van het beleid te zijn. De toegelaten activiteiten zoals winkelen worden afgestraft met een verplicht mondkapje.

Een verplichte minimumafstand en mondkapjes minimaliseren de menselijke interactie. Onder de vlag van een merkwaardige vorm van “solidariteit” en “samen” dwingt dit kabinet de bevolking tot asociaal en onmenselijk gedrag. Handen schudden, knuffelen, omarmen, menselijke warmte, ons kabinet verbiedt het allemaal.

De samenleving staat in het teken van dwingende coronaregels die elk facet van ons leven tot in elke porie beheersen. Grondrechten zijn niets ontziend ingeperkt. Met behulp van Chinese experts wordt onze informatievoorziening vergaand gecensureerd. De rechtspraak, het justitieapparaat, de politie, de advocatuur, de kerken, de NGO’s, de artsen, de wetenschap, de universiteiten en de media kijken toe terwijl dit kabinet een totalitair systeem installeert dat gezien kan worden als een vorm van medisch fascisme. Als de avondklok realiteit wordt, hebben wij minder vrijheden dan tijdens de laatste wereldoorlog. Merkwaardig genoeg beschouwen onze media en politici iedereen die vragen stelt over deze vrijheidsbeperkingen als een complotdenker. Het is tijd om de feiten onder ogen te zien.

De Spoedwet had nooit aangenomen mogen worden. Als we deze regeling aanvaarden dan is het leven zoals we dat dat kenden, definitief verleden tijd. Toekomstige generaties betalen een zware prijs voor onze onachtzaamheid. De volksvertegenwoordiging is nu aan zet.

Meer lezen
Consultatieversie+Tijdelijke+regeling+maatregelen+covid-19 (2)noodverordening-4-november-2020-vrzhz
Mr. Jeroen Poels
Viruswaarheid
viruswaarheid.nl/informeren/ontwerpregel...dwet-verbiedt-alles/
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden #56848 door katertje
Op RTL Nieuws las ik dat de aanpak corona leidt tot ruzie en verdeeldheid in het kabinet. En niet alleen de laatste week, maar het kabinet en de coalitie zijn de laatste weken zeer verdeeld over de aanpak van de coronacrisis. "Het is in het kabinet uit de klauwen gelopen", zegt een ingewijde.

Er is stevig verzet tegen het mogelijk nemen van nieuwe maatregelen terwijl de cijfers een dalend aantal besmettingen laten zien. En er is ontevredenheid over het falende testbeleid van vicepremier Hugo de Schoenen.

Maatregelen zoals invoering van een avondklok, sluiten van scholen of het sluiten van de detailhandel in regio's waar het (nog) niet goed gaat, stuiten op verzet bij een flink aantal ministers.
"Invoering van een avondklok of sluiten van scholen zal het kabinet niet overleven", zegt een direct betrokkene .

Verzet
In de ministerraad trekt premier Rutte tot nu toe samen op met vicepremier De Jonge van Volksgezondheid en minister Van Ark zij is van Medische Zorg. Zij bepleitten tot deze week extra maatregelen. Tegen zijn Hoekstra, Wiebes en de D66-bewindspersonen, die zwaarder ingrijpen juist onnodig vonden.

Ingewijden wijzen erop dat ook bewindspersonen als Grapperhaus van Justitie en Bijleveld van Defensie zich vorige week in de ministerraad hebben verzet tegen voorstellen nog harder in te grijpen.

Ongenoegen
Het ongenoegen bij een flink aantal ministers wordt mede veroorzaakt doordat besluiten zijn genomen zonder inhoudelijke onderbouwing.

"Niemand kon uitleggen wat de sluiting van bibliotheken betekent voor de vermindering van de verspreiding van het virus, de R-factor. Waarom doen we het dan?", zegt een ingewijde.


De onderlinge spanning kwam vorige week zondag tot een uitbarsting tijdens het Catshuis-overleg tussen de meest betrokken ministers. Omdat dat overleg volgens een betrokkene eindigde in 'slaande ruzie', is besloten afgelopen zondag niet bij elkaar te komen. "Het is in het kabinet uit de klauwen gelopen."

Ook vergaderingen van ministers vorige week maandag en dinsdag verliepen in gespannen sfeer.

"Dat waren heel pittige gesprekken, hoogoplopende discussies. Er was niks bekend en toch besloten ze bibliotheken, musea, bioscopen en theaters dicht te doen. Dat kan zo niet meer", aldus een ingewijde.


Haagse bronnen bevestigen een bericht in het AD dat premier Rutte in een boze bui tegenstribbelende ministers 'deloyaal aan het kabinet' heeft genoemd. Hij nam vervolgens zijn woorden terug en maakte excuses, maar het incident tekent wel de gespannen sfeer in het kabinet-Rutte III.

Afgelopen vrijdag heeft Rutte in de ministerraad geprobeerd veel tempo te maken en niet te lang bij corona stil te staan. Toch kon hij niet voorkomen dat een aantal bewindspersonen heeft aangegeven 'echt grote bezwaren te hebben tegen iets als een avondklok'. "Als je elke keer weer sleutelt aan de maatregelen die je hebt vastgesteld ga je zelf ook op drift. Dat is wat er gebeurt", zegt een direct betrokkene. "Neem het besluit om maximaal 30 mensen bij een uitvaart toe te laten. We weten niet wat dat bijdraagt aan het R-getal, maar doen het toch, want we moeten wat."

Inconsistent
“Als je dan opmerkt dat het R-getal al onder de 1 zit, krijg je als antwoord: 'Ja maar niet genoeg'. En als je dan vraagt waar wil je heen dan, blijft het stil."

Maar een andere ingewijde vertelt: "Het enthousiasme waarmee een deel van het kabinet naar dalende cijfers kijkt, is te optimistisch. Er is in sommige regio's meer nodig." Een ander vraagt zich echter af wat er dan zou kunnen: "Voor een avondklok is weinig draagvlak, daar is Grapperhaus ook niet happig op. Scholen dicht, zien andere ministers niet zitten. Dan hou je sluiten detailhandel over en dat willen de burgemeesters niet."

Al maanden is er in de Tweede Kamer en het kabinet kritiek op het testbeleid. Verschillende bewindspersonen en fractievoorzitters hebben zich intern negatief over dat beleid uitgelaten

Falend testbeleid
Rutte zou zich intern kritisch hebben uitgelaten over het falende testbeleid. "Je merkt dat hij in toenemende mate kritisch is op het wanbeleid op gebied van testen, want testen lost het coronaprobleem op", zegt een coalitiebron die er op wijst dat de premier desondanks nog wel samen met De Jonge optrekt.

"Rutte zijn strategie is dat hem nooit het verwijt kan worden gemaakt dat hij te soepel was." Een ander wijst erop dat Rutte soms zelfs strenger dan De Jonge wil zijn.

In de coalitie klinkt het dat de VVD bang is dat als De Jonge struikelt en moet aftreden, Rutte opeens eigenaar is van het coronaprobleem. "Dus hun strategie is De Jonge ten koste van alles overeind houden en na de verkiezingen zien we wel weer."
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden - 1 jaar 10 maanden geleden #56843 door katertje
Documentairemaker en oud-wielrenner Flavio Pasquino is niet blij met de handel en wandel van de overheid. Eerst kreeg hij het aan de stok met de social media vanwege zijn kritiek op het overheidsbeleid ten aanzien van corona. Nu krijgt Pasquino vanwege de video’s die hij maakt ook te maken met de sterke arm der wet.

Afgelopen vrijdag stond onaangekondigd de wijkagent in zijn tuin, terwijl hij er zelf niet was. Hij kreeg ook een belletje van de politiecoördinator Oost-Nederland. Hij was naar eigen zeggen verbaasd en geïntimideerd door de manifestatie van de politie in het domein van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Intimidatie...
“Ik vind het een vorm van intimidatie dat de politie zich mengt in dit spectrum,” zegt Pasquino tegen de agent. “We gaan met deze samenleving de afgrond in momenteel. Het handelen van de overheid is disproportioneel en destructief. Natuurlijk is er een virus, maar de vraag is: hoe ga je ermee om? En hoeveel van onze samenleving moet er kapot voor een virus dat uiteindelijk relatief weinig mensen doodt?”Lees verder op: Nine for News

Uiteraard is het vooral aan u kijker, om te beoordelen of deze video onbehoorlijk is en een belletje + bezoekje van de hoeders van de wet rechtvaardigt.


Dat de politie op bloggers afgaat om ze te intimideren laat zien dat ze behoorlijk bang zijn dat hun kleine smerige geheimpje ontmaskerd word. Dat is wel een goed teken, hoe verkeerd de opstelling van de politie op dit moment is.
Laast bewerkt: 1 jaar 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden - 1 jaar 10 maanden geleden #56831 door katertje
.

......................................


Het innovatieve gezichtsmasker. Echt een hebbedingetje. Je krijgt dit masker gratis bij de betere supermarkten bij aankoop van een kilo mandarijnen. Belangrijk: CO2 neutraal, en daarmee ook klimaatneutraal!


Voldoet aan alle voorwaarden, ventileert zeer goed en is daardoor - niet onbelangrijk - geschikt voor mensen met astma en COPD. Past bij elke kledingstijl


Persoonlijk vind ik het uiennet heel chicq en tegelijk vrolijk. Het voldoet aan alle voorwaarden zoals door het regime gesteld. Het is modieus, goed ventilerend maar gelukkig niet medisch en...heel belangrijk Co2 neutraal.
Laast bewerkt: 1 jaar 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden #56823 door katertje
Rutte heeft dinsdag tijdens de persconferentie een reeks nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het virus. Je mag thuis maximaal twee personen per dag ontvangen, alle publieke locaties – theaters, musea, bioscopen, pretparken, dierentuinen – gaan dicht en ook alle eet- en drinkgelegenheden moeten dicht blijven.

Rutte zei dat het aantal nieuwe besmettingen daalt, maar niet hard genoeg. Al te lang raken elke dag opnieuw te veel mensen in Nederland besmet, aldus de premier.

Ondertussen zwelt de kritiek op zijn beleid – ondanks de censuur – steeds verder aan. Het wapen waarmee de hele wereldbevolking dit rampenjaar 2020 wordt geterroriseerd is een onzichtbaar, imaginair virus dat nog nooit volgens de wetenschappelijke regels der kunst is aangetoond, maar wel als zodanig wordt neergezet.

.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden - 1 jaar 11 maanden geleden #56815 door katertje
‘Kabinet veel te zuinig met inzet sneltesten’, kopt de Telegraaf


"Waar Economische Zaken alles uit de kast trekt om de samenleving overeind te houden, houdt het ministerie van Volksgezondheid van Hugo de Jonge de hand liever op de knip. Er wordt weinig gehoor gegeven aan de roep van ondernemers om massaal te investeren in sneltesten. Terwijl een goed functionerend testbeleid meer korte termijnperspectief biedt dan de vooralsnog onzekere route van een vaccin...."

Jeetje, wat een toeval nou weer.

De firma Becton Dickinson, BD waar deze 10 miljoen sneltests zijn besteld, sponsor is van KNVM ( www.knvm.org/knvm/board ) waar de broer van Hugo Marien de Jonge de scepter zwaait. Maar dat is, zoals gezegd, puur toeval natuurlijk.De corrupte gebroeders de Jonge!
Meer en meer informatie komt via allerlei kanalen binnen dat de gebroeders de Jonge (van de dubieuze minister de Jonge) behoorlijk diep in de Covid vaccinatie ZWENDEL zitten die nauw verweven is met de agenda van de Bill & Melinda Gates Foundation, BMGF!

Hieronder een overzicht van Bill and Melinda Gates Foundation subsidies die in de afgelopen jaren naar de Radboud universiteit zijn gegaan.
Deze zijn officieel gepubliceerd Funding Bill & Melinda
Radboud University 2020 Development of Solutions to Improve Global Health Global Health $683,026
Radboud University 2019 Discovery and Translational Sciences Global Health $274,960
Radboud University 2013 Malaria Global Health $1,540,775
Radboud University 2013 Malaria Global Health $2,050,341
Radboud University 2011 Malaria Global Health $999,997
Radboud University 2009 and earlier Discovery and Translational Sciences Global Health $100,000
bron: www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quic...base#q/k=Netherlands

Dr Marien de Jonge is voorzitter van het KNVM, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie, gesponsord door Bill en Melinda Gates.

journaal.net/2020/06/17/de-corrupte-familie-de-jonge/
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden - 1 jaar 11 maanden geleden #56813 door katertje
Corona Spoedwet
In Kater's Keek op de Week van gisteren, zondag 1 november 2020, zat ik hardop te denken over:
"Mag een wet die indruist tegen de Grondwet door het Parlement worden aangenomen? Mag zo'n wet überhaupt in stemming worden gebracht. Bestaat er feitelijk een rechtsgrond om een Grondwet te "overrulen". Mooie klus voor de komende weken om dat uit te zoeken"

Heb ik gedaan.
In de meeste landen mogen rechters beoordelen of wetten die het parlement aanneemt, in strijd zijn met de Grondwet. In de Grondwet staan fundamentele mensenrechten, bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst, - vergadering en - meningsuiting en het recht op gelijke behandeling. Als een wet in strijd is met een grondrecht, kan die wet in die landen buiten werking worden gesteld. Nederland is een van de weinige rechtsstaten waarin dit niet kan. Nederlandse rechters mogen wetten alleen toetsen aan internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De gedachte hierachter is dat het parlement in het wetgevingsproces waarborgt dat mensenrechten in Nederlandse wetten worden gerespecteerd.

> Maar wat als het parlement juist vanwege die mensenrechten opzettelijk buiten dat wetgevingsproces is gehouden ?

Dan is daar de Nederlandse rechter. Maar die kan alleen via een omweg bepalen of de rechten van burgers wel voldoende worden gerespecteerd. De rechter kan de overheid nu alleen corrigeren door haar te houden aan internationale verdragen waar de handtekening van Nederland onder staat. In die verdragen staan dezelfde grondrechten als in de Grondwet. Een garantie dat de betreffende wet dan ook wordt ingetrokken of aangepast, is er niet.’

> Weet u, we hebben gewoon een Constitutioneel Hof nodig. Dan kunnen wetten getoetst worden aan de Grondwet. Het wél mogelijk maken van directe toetsing voorkomt dat door wetgeving rechten en zeggenschap van burgers sluipenderwijs worden aangetast. ‘Directe toetsing biedt een tegenwicht aan de waan van de dag en haast waaraan de politiek en de markt onderhevig zijn.’

www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contac...aan-de-Grondwet.aspx

> Maar daar zijn we nu dus niet mee geholpen. Het enige dat we kunnen doen is een gang naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg om de Corona Spoedwet te laten toetsen aan het Internationale Verdrag voor de Rechten van de Mens. Internationale verdragen gaan immers boven nationale Grondwetten.

Ik beken u eerlijk dat ik daar weinig heil van verwacht. Urgenda kon er met succes een beroep doen op het EVRM , maar ja, dat ging ook over het heilige klimaat...dit gaat over rechten van gewone burgers.

Maar wat de “regering” nu met ons heeft uitgehaald is loepzuiver antidemocratisch, volksgevaarlijk en gefundeerd op 100% leugens, bedrog, misleiding, desinformatie, bangmakerij en intimidatie.
Antidemocratische activiteiten zijn taboe in dit land. Daar hebben ze nota bene zelf een wetje voor aangenomen.

Ze storten zich in hun eigen zwaard.
Laast bewerkt: 1 jaar 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden - 1 jaar 11 maanden geleden #56806 door katertje
Mondkapjes


In Frankrijk is de noodtoestand afgekondigd. De Fransen zijn vol onbegrip, ook zij hebben vanaf het begin met mondkapjes rondgelopen.
Italië en Spanje: idem dito met een sterretje.

In Zweden is in de maand september een record verbroken: nog nooit was het sterftecijfer zó laag. Ondanks het “verbod” op mondkapjes in Zweden.

Dus wat doen we in Nederland? The show must go on…. er is een “tweede golf”, het regime ziet reikhalzend uit naar de “derde golf” in 2021. Dat is in de wereld van overheid en journalistendom in zware collusie met de medische kartels.

> Het regime moet 10 jaar wanbeleid afdekken met nog meer maatregelen en het invoeren van nog meer dodelijke verplichtingen. Want de IC capaciteit is met de helft afgebouwd, driekwart van de zorgmedewerkers is de laan uitgestuurd. Ziekenhuizen gingen failliet en de banken werden gered. U weet waar de prioriteiten liggen.

En wat levert dat allemaal op? Tijd voor de financiële reset wereldwijd en “herverkiezing” van de veroorzakers van deze afzichtelijke PUINHOOP.

In de Telegraaf: Planbureau: alleen nieuwe lockdown helpt het kabinet om klimaatdoel te halen.
www.telegraaf.nl/nieuws/2023713822/planb...klimaatdoel-te-halen
Hallo Nederlanders, voor zover jullie nog slapen, ben je nu aan het ontwaken?

Niets is wat het lijkt...Pieter Omtzigt heeft VÓÓR de Corona Spoedwet gestemd. Gecontroleerde oppositie?
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden - 1 jaar 11 maanden geleden #56785 door katertje
Ze zijn knettergek aan het worden.

Hotels mogen vanaf 20:00 uur geen alcohol meer schenken in hun bars en restaurants. Ook mag alcohol niet meer worden geleverd via roomservice. Mondkapjesplicht, anderhalve meter en straks mogelijk ook avondklok om te testen hoever het volk zich met zinloze maatregelen laat onderdrukken. Nederland in de greep van massapsychose dankzij de MSM en het OMT. Inmiddels wordt er op basis van de PCR-test-valse-positieven epidemie serieus gepleit voor een wekenlange superstrenge tweede lockdown, en een AVONDKLOK !!
Welk probleem lost dit op?
Of is het een voorprogrammeren om binnen enkele maanden een langdurige bankencrisis lockdown te accepteren.

Ik denk dat de bevolking nog echt wakker moet worden. Hoe repressiever en zotter de maatregelen van de overheid worden des te eerder de bevolking echt wakker gaat worden. Tot op heden geeft de bevolking tegen beter weten in de overheid het voordeel van de twijfel, door heel slim toepassing van controlled demolition zoals verstrekking uitkeringen enz. Zodra het echt kritieke punt bereikt wordt is niet te bepalen hoe de bevolking gaat reageren. Daar is de overheid ook benieuwd naar en is niet voor niets alles aan het monitoren en sturen met propaganda. Je kunt niet alles onder controle hebben en dat weten zij. Daarom gebeurt alles stapsgewijs net een schaakspel.

Tegelijk is die oplossing zo vreselijk ver weg als ik zie hoe de Nederlandse bevolking in tweeën wordt gedeeld (voor de maatregelen – een meerderheid getuige de niet werkende en zelf gefabriceerde mondkapjes bijvoorbeeld die het straatbeeld bepalen, en tegen die oproepen tot logisch nadenken

Ik krijg ook sterk de indruk dat een deel van de bevolking maar al te graag als makke schapen doet wat hen wordt opgedragen.... het voelt zo lekker als je alles doet wat in je vermogen ligt om vooral niemand ziek te maken omdat de overheid je zegt dit te doen.

Opmerkelijk en vraag mij wel af hoe komt dat zó veel hoogopgeleide mensen de coalitie standpunten en het daaruit vloeiend beleid zo omarmen. De regeringspropaganda voor zoete koek slikken. Die hoogopgeleiden hebben toch geleerd om logisch en zelfstandig na te denken zou je mogen verwachten. En de bulk aan ongerijmdheden ontdekken. Maar ja, er zijn nu eenmaal mensen die hun wereldbeeld niet kunnen bijstellen. Ze kunnen doodeenvoudig niet geloven dat er op zo'n hoog niveau zo zwaar wordt gelogen en gedraaid

"Ik zal blij zijn als die inenting er is”. “Wie nu nog niet in Corona gelooft”. “Ja, We zijn nu echt wakker geschud“.

Zucht, dieper in slaap geschud bedoelen ze. Ze geloven nu alleen nog maar sterker in deze immense leugen.

De WAANZIN ! Hele horden menselijk uitziende zombies bij de supermarkten en in de winkelcentra gaan gemuilkorfd hun treurige boodschappenrondje doen zonder even ergens te kunnen zitten, wat uitrusten, en een kopje koffie drinken. Het gehele personeelsbestand van supermarkten en winkels (op een enkele na) dragen, verplicht door de baas, een mondkapje. Als je wat aan ze vraagt krijg je i.p.v. een echte vrijpratende medewerker een of ander stom gemummel te horen. Te triest voor woorden…Te triest om aan te zien…Te triest ….. (vul maar aan). TOTALE VERNEDERING van iedere menselijke waardigheid.

Ik vind het verschrikkelijk dat bij mij in de regio 2 streekziekenhuizen de deuren alweer hebben gesloten en geen andere patiënten meer helpen. Hoeveel doden zal alleen dit weer opleveren van mensen die waarschijnlijk met operatie en goede verzorging gewoon te redden waren. Maar nu letterlijk de tyfus kunnen krijgen met al hun levensbedreigende aandoeningen waaronder vele kanker- en hart- en nierpatiënten. En het is nergens voor nodig.

"Ik zal blij zijn als die inenting er is”....“Wie nu nog niet in Corona gelooft”....“Ja, We zijn nu echt wakker geschud“. Ja hoor, túúrlijk !

Hier een stukje huisvlijt

CO2 neutraal is, en daarmee ook klimaatneutraal!


Het is een legaal kapje, want "niet-medisch", zoals het regime het wil. Het ventileert zeer goed. Is ook geschikt voor mensen met astma en COPD. En is hiermee ideaal voor die omstandigheden dat je echt gedwongen wordt en je behoudt je ademruimte.


Het uiennet. Zeer populair. Niet medisch. Modieus. Co2-neutraal Goed ventilerend. en, het belangrijkste, draagt bij aan de continue bewustwording dat er een Virus-Hoax rondwaart.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko