Vraag Het CORONA-virus. Nieuwtjes en UPDATES

Meer
8 uren 31 minuten geleden #56510 door katertje
-Een virus ontwikkelt zich IN het lichaam en niet buiten het lichaam

-Een virus is geen levend organisme
Eerst en vooral wil ik je vertellen dat je van iemand anders GEEN virus overgedragen kunt krijgen. Waarom dan niet? denk je nu. Omdat een virus niet levend is, het is geen levend organisme. Virussen zijn niets meer dan een oplosmiddel. En die oplosmiddelen worden gecreëerd in de cellen van ons lichaam. Daarom kun je geen virus krijgen van iemand anders. Virussen worden op celniveau gecreëerd. Dus in het lichaam en niet erbuiten. Het lichaam kan wel honderdduizend verschillende virussoorten creëren.

En als je getest wordt is dat alles behalve een bewijs dat je het corona virus hebt om anderen te besmetten. Die test die gebruikt wordt geeft een grote false-positive uitkomst. Je kunt er op rekenen dat iedereen positief getest wordt. En dat allemaal met een virus dat niets voorstelt. Daarom, het is de grootste machtsgreep op het leven OOIT in de geschiedenis van de mens. De rest is allemaal bs.

De vraag is of Covid-19 wel een virus is. Volgens sommigen niet. Het wordt ook uitgelegd als Cov ID. Ofwel Certificate of Vaccination Identity. Ofwel, het vaccinatie paspoort. De heersende macht werkt veel met symbolen. 19 wordt nummerologisch dan AI. Uiteindelijk kom je dus op het Certificate of Vaccination Identity, gecontroleerd en gerund door AI. Kortom, in die zin gaat het om technologie, niet om een virus. Alhoewel, 5G blijkt hetzelfde effect te kunnen hebben als een virus. 5G kan de cel binnen dringen. Dat het niet om een killer virus gaat laat deze website ook zien:
intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000...EAO?tab=publications

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 uren 34 minuten geleden - 8 uren 17 minuten geleden #56509 door katertje
Mensen die in nauw contact zijn geweest met iemand bij wie Covid-19 is vastgesteld, moeten verplicht in quarantaine. Het gaat om mensen van wie bij het bron- en contactonderzoek komt vast te staan dat ze langere tijd dicht in de buurt zijn geweest van iemand die is besmet met het nieuwe coronavirus.

Wie zich niet aan de quarantaineverplichting houdt, kan voor de rechter worden gebracht. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) laten weten aan de Tweede Kamer.

De NOS schrijft:
“De laatste weken horen we van de GGD’s terug dat mensen niet goed meewerken met het bron- en contactonderzoek”, zegt De Jonge. “Dat is onze dijkversterking om te voorkomen dat we een tweede golf krijgen.” Volgens de minister moet de vrijblijvendheid eraf. “We moeten het verplichtender vormgeven.”

Voor de verplichte quarantaine is geen nieuwe wetgeving nodig. De Wet publieke gezondheid en een aanwijzing van De Jonge aan de veiligheidsregio’s volstaan. Naast de verplichte quarantaine voor mensen die uit het bron- en contactonderzoek komen, wil De Jonge ook dat reizigers afkomstig uit oranje gebieden verplicht worden om zich af te zonderen.

> Fikse consequenties? Gebaseerd op welk beleid en wetgeving dan? Het wordt hoog tijd dat die consequenties een keer gaan gelden voor minister de Jonge, en dat hij wordt ontheven van zijn taak als loopjongen van de VN en het WEF. De glijdende schaal waarop we ons al enkele maanden bevinden wordt steeds maar ernstiger. Mensen als De Jonge lijken geheel vergeten te zijn dat zij er behoren te zijn voor het volk, en het welbevinden van dat volk. Niet om zich te misdragen als vals lachende kleine dictatortjes met slechte schoenen die zichtbaar lijken te genieten van het misbruik van hun macht. Dat kan hoe dan ook alleen maar verkeerd aflopen.

Bovendien is een strafeis voor het overtreden van de regels is nog niet bedacht door het Openbaar Ministerie. Het ministerie van Volksgezondheid schrijft op de eigen website dat er ‘fikse consequenties’ komen te staan op het niet meewerken aan de quarantaineplicht.

In hoeverre wordt de Nederlandse burger met deze plannen in zijn grondwettelijke rechten aangetast?
EUROPESE VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

ARTIKEL 7
Geen straf zonder wet
1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.
2. Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en bestraffing van iemand, die schuldig is aan een handelen of nalaten, dat ten tijde van het handelen of nalaten, een misdrijf was overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen die door de beschaafde volken worden erkend.

Corona-test
De meest gebruikte coronatest, de PCR-test, (b)lijkt zeer onbetrouwbaar. Een positieve PCR-uitslag BETEKENT NIET per definitie klinisch geïnfecteerd.
Meer “besmettingen”, doch minder evenredige ziekenhuisopnamen en IC opnamen worden gemeld. Dit wijst hierop. Maurice de Hondt komt met een goed onderbouwd verhaal. Hij wordt als gek weggezet. Er wordt ons regelgeving opgedrongen zonder wetenschappelijke onderbouwing. Uiterst zorgelijk. Als het RIVM de 1,5m niet kan onderbouwen, waarom toch opgedrongen? Niet samenscholen, wel samen opgepropt in een vliegtuig.

Hoe betrouwbaar en kundig is de WHO? Er is veel heel veel geld gemoeid met een vaccin. Wie trekt er aan de touwtjes. Met het goedkope (door WHO goedgekeurde) ivermectine in combinatie met het antibioticum doxycycline en zink zijn goede resultaten geboekt, evenals met het goedkope malariamiddel HCQ (hydroxychloroquine) in combinatie met azitromycine plus zink orotaat. Een nieuw middel mag niet versneld op de markt gebracht worden als er al werkende middelen zijn. Worden daarom de positieve resultaten met andere middelen als kwakzalverij weggehoond?

De belerende schoolmeester op bloemige sloffen komt niet over als een man met visie.

Hoe komt het dat nertsfokkerijen besmet raken? Lijkt me geen contactoverdracht. Hoe dan wel? Raken er meer dieren besmet? Overvliegende vogels….Of omdat de overheid over een paar jaar de nertsfokkers uit moet kopen ...nu snel besmet verklaren bespaart klauwen geld
Laast bewerkt: 8 uren 17 minuten geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 week 6 dagen geleden - 1 week 5 dagen geleden #56463 door katertje
CBS: tot twee keer meer coronadoden dan geregistreerd

Het aantal mensen dat is overleden aan covid-19 is hoogstwaarschijnlijk 50 tot 100 procent hoger dan geregistreerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, nadat het een nieuwe methode heeft gebruikt om de zogeheten oversterfte vast te stellen......

RIVM betrapt: griepdoden worden coronadoden

Cijfers liegen niet, overheden en hun instanties des te meer en zij zullen er dan ook alles aan doen om echte cijfers verborgen te houden
Er wordt een geraffineerd spel gespeeld, waarbij de normale griepdoden ineens zijn verdwenen.

Je vraagt je toch af wat de journalisten bij die mainstreammedia de hele dag uitvreten, want simpele dingen onderzoeken en kritische vragen stellen doen ze niet, mensen afbranden die wel vragen durven stellen, maar wat graag.

Wanneer je naar de website van het RIVM gaat om informatie te krijgen over de huidige stand van zaken betreffende het coronavirus, dan valt één ding onmiddellijk op. Het aantal coronadoden dat voorheen prominent werd getoond is opeens helemaal verdwenen. Als je op de coronapagina komt, dan staat er allerlei informatie over het aantal besmettingen, maar niets over het totaal aantal doden. Dat is vreemd als je spreekt van een pandemie die de hele economie van het land naar de Filistijnen helpt.

Maar als je goed kijkt, vind je daar een link naar een pdf bestand, waar je uiteindelijk het aantal coronadoden kunt vinden per 21 juli 2020. Dat aantal staat nu op 6.136, een aantal dat zo goed als gelijk blijft. Maar, hoe zit het nu met de griepdoden in ons land?

Het RIVM geeft uitsluitsel: In de winter van 2019/2020 was de influenza-epidemie kort en mild (week 5 tot en met 7 2020). De oversterfte was in deze periode met 404 veel lager dan de gemiddelde oversterfte in de afgelopen 5 griepepidemieën (6.443).

Nog een keer goed lezen. Wat het RIVM zegt is dat we gerekend over de laatste vijf jaar gemiddeld 6.443 griepdoden per jaar kennen. Dit jaar hebben we er maar 404!!!!! Wel hebben we 6.136 coronadoden.

Wat we dus zien is dat de normale griepdoden weg zijn en vervangen door coronadoden. Wanneer het gemiddeld aantal griepdoden per 12 maanden jarenlang ruim 6.000 is en dan opeens 404, dan weet je honderd procent zeker dat er iets niet klopt.

Daarbij komt nog een keer bij dat de coronatesten niet betrouwbaar zijn en, volgens de Amerikaanse CDC (Amerikaande RIVM), alleen aantonen dat er antilichamen zijn gemaakt, iets dat uiteraard ook gebeurt bij de griep.

De symptomen van covid-19 lijken heel veel op die van de griep, de slachtoffers bij de groep zijn ook meestal de ouderen, de besmettingen verlopen identiek en de adviezen ter voorkoming van de griep zijn ook volkomen gelijk aan die van covid-19.

Of de griep is op miraculeuze ineens verdwenen of de griepdoden worden aangemerkt als coronadoden. Meer smaken zijn er niet. Wie gelooft dat de griep is verdwenen mag de vinger opsteken.

bron: Niburu
Laast bewerkt: 1 week 5 dagen geleden door dirko.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 8 uren geleden #56458 door katertje
Staatsrechtgeleerde Wim Voermans
Tegen de Grondwet "Mondkapjesplicht mag helemaal niet, ook niet als experiment"
De mondkapjesplicht is niet zomaar in te voeren, zegt de Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Ook als burgemeesters er in hun gemeente mee zouden willen experimenteren, bijvoorbeeld met een noodverordening, lopen ze aan tegen de Grondwet.

Burgemeesters gaven vandaag in het Veiligheidsberaad aan te willen experimenteren met maatregelen die het gedrag van mensen beïnvloeden, om zo het coronavirus in te dammen. Het voorschrijven van mondkapjes op drukke plekken is één van die experimenten.

Aparte wet nodig
Maar dat kan helemaal niet, zegt Voermans. Dat het gaat om een experiment en dat de draagplicht alleen van kracht is op bepaalde plekken, maakt daarvoor niet uit. De overheid, zegt Voermans, mag 'niet achter de voordeur komen, niet in kerken iets dwingend regelen en geen mondkapje verplichten'. Dat mag niet van de Grondwet, zegt de hoogleraar. "Daar heb je een aparte wet voor nodig."

Dat is ook wat de Raad van State afgelopen mei al zei. Voermans: "Grondrechten zoals artikel 10 – het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer – en artikel 11 – recht op onaantastbaarheid van het lichaam – kun je niet beperken via een noodverordening. Dat kan alleen via een parlementaire wet."

Waarom het in het openbaar vervoer dan wel mag? Dat komt doordat de ov-bedrijven de mondkapjesplicht hebben gebaseerd op de Wet personenvervoer. Daarin staat onder meer dat reizigers de aanwijzingen van het vervoerbedrijf moeten opvolgen op het gebied van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang.

Mondkapjes-noodwetje
De zogeheten coronawet waarover de afgelopen tijd in de Tweede Kamer is overlegd, zou de mondkapjesplicht wél kunnen regelen, zegt Voermans. "Het kan ook als het parlement snel bij elkaar komt: je kunt nu al proberen een apart mondkapjes-noodwetje te maken. Maar het parlement moet er hoe dan ook aan te pas komen."

De burgemeesters van bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam denken misschien het via een noodverordening voor elkaar te krijgen. IJdele hoop, zegt Voermans. "Ik kan het me voorstellen, maar de Grondwet staat het niet toe."

Dat wordt ook ruiterlijk toegegeven in de memorie van toelichting bij het 'wetsvoorstel tijdelijke maatregelen over Covid-19' dat nu bij de Tweede Kamer ligt. "Het verplicht stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes) in de openbare ruimte kan vanwege die grondrechtelijke aspecten alleen via een parlementaire wet. Dit kan een lagere regelgever als de gemeenteraad nooit doen."

Noodtoestand uitroepen
Als je de mondkapjesplicht héél snel zou willen invoeren, kun je in Nederland maar één ding doen: de noodtoestand uitroepen. In andere landen is dat al wel gebeurd.

In sommige gevallen kun je dan grondrechten opschorten, zegt Voermans. "Zo kun je het recht op de persoonlijke levenssfeer opzijzetten. Maar dat vindt het kabinet kennelijk te ver gaan."

bron: RTL nieuws

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 8 uren geleden - 1 week 6 dagen geleden #56457 door katertje
Het Corona-journaal

RIVM
Geen landelijke verplichting voor mondkapje, wel lokale experimenten. '"Er is geen bewijs voor effect mondkapjes. Het effect van het dragen van niet-medische mondkapjes bij het tegengaan van het coronavirus wordt niet door wetenschappelijk bewijs ondersteund, zegt Jaap van Dissel, directeur van het RIVM.

Kabinet
Het kabinet legt geen landelijke mondkapjesplicht op, bevestigde minister Van Ark vanavond. Mogelijk komen er wel lokale experimenten om gedrag te beïnvloeden

Vreselijke Bruls
"Kijken naar maatregelen achter de voordeur"
Het Veiligheidsberaad wil maatregelen nemen om besmettingen bij mensen thuis te voorkomen, zei burgemeester Hubert Bruls. Maar dat is moeilijk, omdat de overheid weinig te zeggen heeft over wat er achter de voordeur gebeurt. Bruls wilde geen voorbeeld geven van maatregelen waarover wordt nagedacht.

"We constateren dat een groot deel van de besmettingen in de privésfeer gebeurt", zei Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, bij de persconferentie met minister Van Ark en Jaap van Dissel van het RIVM. "Maar daar kunnen we niet optreden. We kunnen niet handhaven bij iemand thuis, dat staat in de grondwet."

"Maar als daar wel veel besmettingen zijn", ging Bruls verder. "Dan moeten we met zijn allen gaan kijken of we daar op een andere manier mee kunnen omgaan. Uiteraard doen we dat met een publiekscampagne, maar misschien moeten er ook andere maatregelen mogelijk zijn."

Bruls wijst op het feit dat gezondheid en veiligheid in deze crisis botsen met fundamentele vrijheden in onze samenleving. "Dat is in zekere zin de kern van waar we al maanden mee bezig zijn."

>. Wie heeft eigenlijk de aan niemand verantwoordelijke Bruls de coronabovenbaas van Nederland gemaakt, met de macht om de Grondwet opzij te zetten? Zijn idee om de Grondwet terzijde te schuiven met experimenten is kwalijk
Moest het kabinet wel omdat Bruls eindelijk weleens "boter bij de vis" wilde voor het feit dat hem werd ingefluisterd in een gearrangeerde optocht aangifte te gaan doen van de "minder" -vraag van Wilders?
Laast bewerkt: 1 week 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 1 dag geleden - 2 weken 1 dag geleden #56454 door katertje
Vandaag in de Telegraaf: Teugels vast aangehaald. Gisteren in de Telegraaf: Corona medicijn dankzij donoren.

Een briefschrijver maakt zich druk dat het coronavirus weer oplaait en politiek Den Haag niet thuis geeft. Alsof het virus op de loop gaat als Den Haag wél thuis geeft. Intussen worden we overspoeld met berichten over een mogelijke tweede golf nieuwe besmettingen. (Typisch hebberig Nederlands; de eerste golf nog niet verteerd, zijn ze al bezig aan de tweede !)

Doordat er sedert 1 juni meer getest wordt zijn er uiteraard meer positieve testuitkomsten. Maar een positieve test is niet hetzelfde als een besmetting die ziekte tot gevolg heeft. 98 Procent van de mensen die geïnfecteerd raakt , heeft geen tot nauwelijks ziekteverschijnselen.

Hoe meer besmettingen hoe positiever het is voor de samenleving. Maar het wordt niet begrepen. Heeft geen zin dat uitleggen. Het zijn nog steeds de MSM die de hysterie erin houden. Vanmorgen in de telegraaf met dikke letters Corona medicijn dankzij donoren. Moet vroeg ingezet worden. Een antistoffen cocktail uit donorbloed van mensen die corona hadden.

Wat een volksverlakkerij terwijl HCQ - het middel dat dokter Elens zo succesvol heeft ingezet - al 3 maanden op de plank ligt als vroeg in te zetten medicijn samen met zink en azitromycine. De leugenachtige verdraaiingen van de media ligt er zo dik op dat het niet meer te verdragen is.

Mondkapjes
Als we dokter Gommers mogen geloven stijgt het aantal Covid-gerelateerde ziekenhuisopnames niet, ook patiënten op de IC’s niet, dus geen reden om mensen te dwingen om in openbare gebouwen, en misschien zelfs op straat, mondkapjes te dragen.
Juist door het dragen van (goedkope…, want de dure mogen wij niet gebruiken) mondkapjes worden de mensen massaal besmet, en zijn we echt de klos.

Laat de hysterische figuren alsjeblieft hun kaken eens op elkaar houden. Het RIVM waait met alle winden mee en is 100% onbetrouwbaar, dus wie blijven er over? De verpleegkundigen en artsen in de ziekenhuizen, die ons van betrouwbare info kunnen voorzien, en zij vertellen ons dat er geen enkele reden tot bezorgdheid is.
En wat zegt besmetting eigenlijk? We zijn allemaal al vele keren besmet geraakt met het coronavirus- het verkoudheidvirus.
Waanzin !


De machthebbers en hun useful idiots maken bewust de economie kapot om onze onafhankelijkheid te vernietigen.
In ons land begint het bij de boeren. De boerenstand wordt kapot gemaakt om ons afhankelijk te maken van het buitenland zodat we plofkippen uit Oekraïne moeten vreten of chloorkippen uit de Verenigde Staten, en gemodificeerde rotzooi dat door moet gaan voor voedsel en barstensvol zit met Monsanto gif...

de idioten die "weilanden willen leegtrekken" opdat we huizen kunnen bouwen voor nog een paar miljoen gelukzoekers.

Mijn hemel wat moeten we met zulke beleidsmakers???
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 weken 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 2 dagen geleden - 2 weken 2 dagen geleden #56451 door katertje
Plandemie ? Zuiver toeval, denkt u niet?


Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 weken 2 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 dagen geleden #56393 door katertje
Artsen luiden noodklok over coronamaatregelen: ‘Zo doorgaan levert schade op’
Ruim 13.000 Nederlanders uit de medische wereld zetten vraagtekens bij het doorgaan met de huidige coronamaatregelen. Onder hen ruim 600 artsen, chirurgen en andere medisch specialisten. Ze uiten hun bezorgdheid over de nauwelijks wetenschappelijk onderbouwde maatregelen van de overheid.

Psychische schade, economische schade en schade in de zorg omdat een groot deel van de zorg in de knel komt door coronamaatregelen. Volgens duizenden artsen, chirurgen, apothekers en andere medici leveren de coronamaatregelen op dit moment meer schade op dan dat ze voorkomen. Ze stellen een brandbrief op en willen meer wetenschappelijke onderbouwingen van de maatregelen, zoals de 1,5 meterregel.

www.ad.nl/zwolle/artsen-luiden-noodklok-...an-levert-schade-op~
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 dagen geleden #56392 door katertje
Corona-Maatregelen onhoudbaar - Systeem op klappen
Malieveld, Assen, Boeren, Kermisexploitanten, Studenten, Scholieren, Ruud de Wild, Brian Roy, het anderhalve meter kaartenhuis van De Jonge en Rutte staat op instorten.Ze gaan op reces en daarna imploderen de waanmaatregelen vanzelf.

Zelfs het AD begint te merken dat "there is something rotten in the State of Denmark" en trekt de handen af van het Corona dwangbeleid. Nu weer 13.000 mensen uit de medische wereld (DERTIENDUIZEND MENSEN UIT DE MEDISCHE WERELD) die aan de bel trekken en Rutte's dwangmaatregelen verwerpen. De maatregelen staan in geen verhouding tot de kwaal en richten onherstelbare schade aan en leveren niets op, behalve de genoemde schade.

Wat zou er dan logischer zijn dan alle maatregelen per direct te annuleren? Net zo snel als de waanmaatregelen destijds ingesteld werden.

Herinnert u het zich nog, die zondagmiddag rond vier uur 's middags? Om 6 uur diezelfde middag moest de gehele horeca ontruimd zijn. Voorraden, reserveringen, vers producten, je bord leeg eten? Kon allemaal niet, "Raus!" zei Rutte.

Maar deze wanmaatregelen terugdraaien nu er niks aan de hand blijkt? Kan niet wat Rutte betreft. Integendeel, de repressie neemt enkel toe.
En nog gekker...Rutte en De Jonge willen de waanmaatregelen in wetten vastleggen !
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 1 week geleden #56369 door katertje
Covid-19


Breakend: Onthulling Corona Masterplan

Het is voor veel mensen nog niet echt te begrijpen is dat we met zijn allen, mondiaal, voor de gek worden gehouden, dat we gewoon voorgelogen worden, maar in dit YouTube filmpje kunt u zien dat dit een vooropgezet plan is, dat er een platform is waar iedereen die zich registreert kan zien wat de impact van Covid-19 is, de impact op gemeentes, op beleidssystemen, op de mensen enz. Een groots platform, dat jaren kost om te maken.

Het Wereld Economisch Forum heeft dat Covid Action platform gelanceerd www.weforum.org .
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 2 weken geleden #56351 door katertje
En dan gaan we weer rechtstreeks naar Onze Nationale Vergaderzaal voor alweer een debat over de ontwikkelingen inzake het coronavirus en de diepe financiële, economische, politieke én morele crises waar ons schitterende Nederland in beland is.

We verwachten afkeuring en hoon voor Vak K. wegens het in elkaar slaan van vrouwen, kinderen en bejaarden op Het Malieveld, het wegstemmen van LoLo-moties voor Zorgpersoneel, om vervolgens zelf met 1000 pleuro zorgfooi te komen schmieren voor de inderhaast ingevlogen staatsmedia, en natuurlijk snoeiharde inbreng over welke standjes nu weer mogen en waarom niet in de discotheek

Inbreng Geert Wilders Coronadebat (25-06-2020)

https;//www.youtube.com/watch?time_continue=1...

Ik heb niet alles kunnen volgen, maar hadden nog meer partijen het over meten-met-tweematen-demonstraties?

Geert Wilders vs Rutte: ''U schiet met een olifant op een mug!'' ★ Corona update 25-6-2020 HD
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 2 weken geleden - 1 maand 2 weken geleden #56350 door katertje
Men wordt geadviseerd ’hoera’ te fluisteren of te toeteren als er gescoord is bij een voetbalwedstrijd. Hoe kun je het verzinnen om een voetbalstadion voor een deel te vullen en dan mag men alleen ’hoera’ roepen bij een doelpunt. Vertel dat even aan de F-side. En ook aan de stewards die dit in goede banen moeten leiden, wat sowieso niet lukt.

Deze uitspraak van @MinPres is illustratief voor het gebrek aan goede onderbouwing van maatregelen in NL, met dank aan het OMT.
- Buiten 1,5 meter aanhouden
- Fluisterend juichen bij voetbal

Rutte wint de "Loden Loekie" voor zijn "fluisterend juichen. Mijn hemel, in welk gekkenhuis zijn we terecht gekomen?

Eerst hebben ze de meest absurde maatregelen getroffen voor het coronavirus. Elke versoepeling van deze absurde maatregelen lijkt op een verademing. En als het aantal besmettingen weer gaat stijgen, dan kunnen de versoepelingen alsnog teruggedraaid worden. “En dan begint het hele verhaaltje weer opnieuw.”

Landen om ons heen volgen hetzelfde beleid, het zijn immers allemaal landen die zijn aangesloten bij de WHO. Ze hebben dus allemaal dezelfde baas. “Waarom heeft premier Rutte het niet meer over Amerika? Weet je waarom? Amerika heeft de WHO eruit gezet. Opdonderen.”

‘Klopt voor geen 1,5 meter’
“Het Amerikaanse RIVM heeft gemeld dat het IFR-getal van het coronavirus 0,02 procent is. IFR staat voor infection fatality rate en geeft dus weer hoe dodelijk het virus is. Ze maken je bang met besmettingen, maar besmet zijn en ziek zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Veel mensen zijn al besmet of raken besmet, maar merken niet eens iets van het virus.”

Door de coronamaatregelen zijn andere ziektes niet behandeld. Denk aan kanker of depressie. Behandelingen van kanker zijn gestopt, het aantal mensen met een depressie neemt toe, het aantal zelfmoorden stijgt. Zijn dat bijzaken? Kanker is geen bijzaak. Depressie is geen bijzaak. Dat zijn ziektes.

Als de overheid erkent dat het virus zich verspreidt via aerosolen, dan is de 1,5 meter foetsie. Ik hoor alleen maar 1,5 meter en heb nog niks gehoord over goede ventilatie.
Laast bewerkt: 1 maand 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko