Verstopt in het regeerakkoord: te dure zorg niet langer vergoed

Verstopt in het regeerakkoord: te dure zorg niet langer vergoed werd gestart door ilse

Posted 10 jaren 2 maanden geleden #34715
In de Volkskrant 28 november 2012: Het moet niet gekker worden.

Verstopt in het regeerakkoord: te dure zorg niet langer vergoed:

PvdA en VVD willen bij wet vastleggen dat zorg 'kosteneffectief' is, staat verstopt in het regeerakkoord. Artsen willen een objectief middel om te besluiten: deze operatie is te duur. .

VVD en PvdA gaan wettelijk vastleggen dat zorg kosteneffectief moet zijn. Zorg die in medisch opzicht goed werkt, maar ook te duur is, wordt daarom niet langer vergoed. Op dit moment is alleen het criterium van medische effectiviteit wettelijk verankerd.

Het gaat om een gevoelige stap die verstopt is in een bijlage van het regeerakkoord. 'We gaan het dwingender formuleren', zegt Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA). 'Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn.' Een VVD-woordvoerder bevestigt de plannen.

Keuze-instrument
Er zal een 'keuze-instrument' worden vastgelegd, waarbij kosteneffectiviteit een 'op zichzelf doorslaggevend' criterium wordt. Moeilijke keuzen kunnen zo worden 'geobjectiveerd', aldus Bouwmeester. Een woordvoerder van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) bevestigt dat dit kan betekenen dat bepaalde zorg automatisch buiten het basispakket wordt gehouden. Nu kan het CVZ slechts een advies uitbrengen over het wel of niet vergoeden van (te) dure zorg.

Het CVZ krijgt extra geld voor het onderzoek naar kosteneffectiviteit. Het college moet ieder jaar een deel van het basispakket gaan doorlichten, waarbij het een vooraf vastgestelde bezuiniging moet realiseren. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kan jaarlijks 200 miljoen euro worden bespaard. 'Dat bedrag is niet sterk onderbouwd', nuanceert CPB-econoom Paul Besseling. 'Het komt bij de onderhandelaars vandaan.'

Voorafgaand aan de verkiezingen wilden Samsom en Rutte geen uitspraken doen wanneer zorg te duur is. Samsom pleitte wel voor een debat over de grenzen van de zorg. Maar een wettelijk verankerd keuze-instrument gaat verder: het is een manier om die discussie te beslechten. Onlangs bleek uit een enquête dat 52 procent van de artsen daar behoefte aan heeft. Ze willen hardere richtlijnen van de overheid.

Medicijnen
Het CVZ adviseerde eerder al om de vergoeding van de medicijnen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry stop te zetten. 'Met een wettelijk criterium kan er meer naar de kosten en kwaliteit van een levensjaar worden gekeken', aldus een woordvoerder. 'Op een gegeven moment heb je een afkappunt nodig.'

Gezondheidsjurist Johan Legemaate is sceptisch: 'Met een nieuwe wet los je de discussie waar het afkappunt moet liggen niet op. Om echt iets te veranderen, zal het kabinet met concrete maatregelen moeten komen.'

Hoe het 'keuze-instrument' er precies uit gaat zien is volgens Bouwmeester 'meer iets voor de uitvoering'. PvdA en VVD verwijzen daarbij naar de 'Trechter van Dunning'. Deze is twintig jaar geleden bedacht door de inmiddels overleden cardioloog Arend Jan Dunning. Het rapport van zijn commissie belandde in 1991 al snel in een la. Maar nu de zorgkosten explosief stijgen, willen VVD en PvdA een keuze-instrument, zoals hij toen voorstelde, wettelijk gaan verankeren.

Vier zeven
De Trechter van Dunning bestaat uit vier 'zeven'. In de eerste zeef wordt de vraag gesteld: is de zorg noodzakelijk voor deelname aan de samenleving? Zo komen een vruchtbaarheidsbehandeling, een spataderoperatie of de anticonceptiepil waarschijnlijk niet door de eerste zeef. 'Van veel zaken is het bovendien maar de vraag of het om zorg gaat', aldus de woordvoerder van het CVZ. Denk bijvoorbeeld aan de rollator.

In de volgende zeef wordt de vraag gesteld of de zorg ook 'werkzaam' is. Dat wil zeggen: is de effectiviteit wel wetenschappelijk bewezen (evidence-based)? Als de grens scherp wordt getrokken is nu slechts 40 procent van alle behandelingen evidence-based.

In de derde zeef is het vervolgens de vraag of de zorg zo efficiënt mogelijk en kosteneffectief wordt geleverd. In de vierde zeef komt de politieke afweging aan bod: wie moet betalen, de overheid of de patiënt?

Maximumprijs
De Trechter van Dunning heeft radicale implicaties waarvoor politici tot nu toe zijn teruggeschrokken. In 1991 werd alleen de anticonceptiepil geschrapt, die overigens al gauw weer terug was in het verzekerde pakket. In 2006 werd met afschuw gereageerd op het voorstel van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om een maximumprijs aan een gewonnen levensjaar te verbinden. Onlangs stuitte het advies van het CVZ om de dure medicijnen voor Pompe en Fabry niet langer te vergoeden op een golf van maatschappelijke verontwaardiging.

Het CVZ pleit ervoor het straks wettelijk verankerde criterium 'kosteneffectiviteit' zo consequent mogelijk toe te passen. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de beschikbaarheid van veel medicijnen en behandelingen. Denk aan dure chemotherapieën, medicijnen voor zeldzame ziekten en ingrijpende operaties op hoge leeftijd. Bert Boer, lid van de raad van bestuur van het CVZ, gaf onlangs al aan dat het college nog zo'n veertig medicijnen aan het beoordelen is.

Hoe de nieuwe wetgeving in de praktijk zal uitpakken, kan de woordvoerder van het CVZ niet zeggen. 'Wij vragen ons ook nog af wat dit allemaal precies betekent.'
door ilse
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, geus, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.262 seconden