Vraag Radicalisering

Meer
1 jaar 4 maanden geleden - 1 jaar 4 maanden geleden #54136 door katertje
Zeer verontrustende signalen over de islamitische school Cornelius Haga Lyceum. Volgens AIVD en NCTV verkeren de leerlingen al sinds 2000 in een "salafistische en radicale omgeving". Geen sprake van een veilige en democratische vorming van leerlingen. Jonge leerlingen worden structureel beïnvloed door "richtinggevende personen die banden zouden onderhouden met het Kaukasisch Emiraat, een Tsjetsjeense jihadistische groepering die tussen 2007 en 2015 actief was. De ambities van de organisatie waren aanvankelijk gericht op de stichting van een kalifaat in de Kaukasus. Ze pleegde ook verschillende aanslagen op aartsvijand Rusland, waarbij tientallen burgerdoden vielen. Deze groep is onder meer verantwoordelijk voor aanslagen zoals die in de metro in Moskou in 2010.Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog kende het Kaukasus Emiraat een leegloop van strijders die zich aansloten bij terreurorganisatie Islamitische Staat. De AIVD heeft de gemeente Amsterdam gewaarschuwd dat op deze school zorgen zijn over „antidemocratische en anti-integratieve gedragingen.”

De ‘zeer verontrustende signalen’ over de islamitische school kwamen op 15 januari binnen bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Daaruit blijkt dat de ‘richtinggevende personen’ de helft van de schooltijd willen wijden aan de salafistische geloofsleer. Bovendien willen ze scholieren buiten de normale lestijden om onder hun invloedssfeer brengen. Ook probeerde het schoolbestuur de Onderwijsinspectie om de tuin te leiden door godsdienstlessen te schrappen toen een bezoek van de inspecteurs op handen was. Toen inspecteurs afgelopen woensdag een verrassingsbezoek brachten aan de school, moesten zij vaststellen dat hun werk ‘door de opstelling van de school onverantwoord’ was.

Burgemeester Halsema eist dat het bestuur opstapt en "richtinggevende personen" de laan worden uitgestuurd.

Nu blijkt dat de zorgelijke signalen inhielden dat „bepaalde richtinggevende personen binnen de school de helft van het curriculum aan de salafistische geloofsleer willen wijden en van plan zijn om ook buiten de reguliere lestijden scholieren onder hun invloedssfeer te brengen. Voorts stellen sleutelfiguren binnen de school onderling vast dat zij in strijd handelen met de antiradicaliseringsstrategie, ontwikkeld door de overheid. Tevens komt uit inlichtingen naar voren dat er ten minste één godsdienstles bewust is geannuleerd op het moment dat de Onderwijsinspectie kwam controleren”, zo schrijft Aalbersberg aan Halsema.

’Zo gaat Nederland dus kapot’
PVV-leider Geert Wilders vindt het onbegrijpelijk dat de islamitische school niet per direct wordt gesloten. Kinderen van de Amsterdamse school zijn volgens de veiligheidsdiensten beïnvloed door schoolmedewerkers die banden hebben met een islamitische terreurorganisatie. Maar GroenLinks burgemeester Halsema sluit de school niet. Zo gaat Nederland dus kapot.Laffe bestuurders en politici, die zelfs niet blussen als er brand is.” Ook CDA-Kamerlid Van Toorenburg is voor sluiting van de school. ,,Met gezwinde spoed, alles op alles zetten om deze tent te sluiten en bezien hoe betrokkenen kunnen worden aangepakt. Dit gif mag zich niet verspreiden.’’ De SP heeft inmiddels een debat aangevraagd. "Als dit waar is, moet sluiting van de school worden overwogen", zegt Kamerlid Van Dijk.
Minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) laat weten dat het sluiten van de school niet aan hem is. „Dat is een bevoegdheid van de gemeente Amsterdam. Ik ga ze niet voor de voeten lopen.”

Intolerant
Volgens de CDA-bewindsman is er op de islamitische middelbare school sprake van ’actieve onverdraagzaamheid’. „De school gaat zelfs in tegen onze anti-radicaliseringsstrategie.”
Als het aan de CDA-bewindsman ligt, blijft het dan ook niet bij een waarschuwing voor medewerkers van de school die contact hebben met de terroristische groepering ’het Kaukasus Emiraat’. „Daar is het laatste woord nog niet over gezegd, we gaan erover in gesprek in de Kamer.”Grapperhaus sluit niet uit dat kinderen die les krijgen op de school radicaliseren. „We moeten goed opletten, zeker op die leeftijd.”
Het is volgens hem een bewuste keuze om bekend te maken dat de school een broeinest is van extreem islamitisch gedachtegoed. „We maken het openbaar zodat ouders het ook weten in verband met de schoolkeuze die voor 15 maart moet worden gemaakt.”

> Halsema: "De gemeente beschikt uiteindelijk slechts over een beperkt bestuurlijk en juridisch instrumentarium."
Grapperhaus: "Het sluiten van de school is niet aan mij. Dat is een bevoegdheid van de gemeente Amsterdam. Ik ga ze niet voor de voeten lopen.” „Daar is het laatste woord nog niet over gezegd, we gaan erover in gesprek in de Kamer.”
Halsema: "Er is geen acuut gevaar voor de openbare orde"
Dit is hypocriete Halsema ten voeten uit. Een grote (slissende) waffel maar als het op maatregelen nemen zich snel verschuilen achter wetten en regeltjes, die nog dateren uit "de goeie ouwe tijd" toen Nederland nog gewoon een beschaafd land met een beschaafde bevolking was en het lelijke smoel van de islam nog niet was opgedoken.
Laatst bewerkt: 1 jaar 4 maanden geleden door katertje. Reden: links vermelden

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden #53690 door katertje
Uren wordt er gedelibereerd over Radicalisering en nemen maatregelen om radicalisering tegen te gaan... Waar hebben we het dan over?

Geen gebrek aan 'experts' op dat gebied. En allemaal hebben ze een andere kijk op de kwestie. Met andere oplossingen om radicalisering tegen te gaan.

Maar laten we bij het begin beginnen. Iemand die geradicaliseerd is, heeft de weg gevonden naar één van de vele groepen die wij direct of indirect in het leven hebben geroepen, en met geld, advies en materiaal ondersteunen om strijd te leveren. Het begon met Al Qaeda. . Opgezet door de Amerikanen en Saoedi Arabië, enthousiast ondersteund door bondgenoten, om de Sovjets een lesje te leren. En sindsdien afgesplitst, samengevoegd, van naam veranderd, en actief geworden in andere regio's, maar nog steeds aan het infuus van de westerse belastingbetaler, met inbegrip van de Nederlandse, zo bleek onlangs nog door onthullingen van Trouw en Nieuwsuur, en hun Saoedische donor, die op zijn beurt weer wapens en munitie krijgt van ons, de NAVO-landen, zeg maar.

Steeds opnieuw zien we hoe de extremist niet zozeer van huis uit diep gelovig is, en zijn of haar leven heeft ingericht conform de eisen van zijn of haar geloof, maar dat het in meerderheid avonturiers zijn. Hetzij met een strafblad zo lang als mijn arm, of anders al van jongsaf in de weer met gamen en uitdagende experimenten waardoor school en werk er enigszins bij in schoten, terwijl de 'MeToo'-samenleving niet bij machte is om bij hen de adrenaline-productie op niveau te houden in de relationele sfeer, als u begrijpt....

Negeren lijkt mij eerlijk gezegd geen optie.

Meer Safe-Spaces inrichten, en heel Nederland langs sturen bij de therapeut, bij gelijktijdige opwaardering van de kansen in het onderwijs door tekortkomingen te belonen met extra aandacht en een aangepaste beloning van examens en tentamens die rekening houden met de " achterstandssituatie" van betrokkene, gaat niet helpen.

Het intrekken van de ondersteuning voor terroristische organisaties, en stoppen met al die waanzinnige oorlogen wel. Maar niet genoeg. Het denken over mens en maatschappij moet op de schop, waar de consensus onder LGBT-wetenschappers schijjnt te zijn dat het spannend genoeg is om "uit de kast" te komen, en naar een musical van Albert van der Linden te gaan kijken. Of een uitzending van Pauw bij te wonen.

Als we op de ingeslagen weg voortgaan, en doen alsof de bijwerkingen van die "Identity Politics" een fantoompijn zijn waar me maar beter geen aandacht aan kunnen besteden om de kwaliteit van ons leven niet te bederven, dan komen we nog voor onaangename verrassingen te staan, ben ik bang.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #53586 door katertje
Ach gut, Halsema is niet goed begrepen. Zei ze woensdag in de Amsterdamse raadsvergadering. ….
De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft haar uitspraken over het boerkaverbod genuanceerd. In een raadsvergadering zei ze vandaag dat wetten “vanzelfsprekend” ook gelden in de hoofdstad. “Maar het heeft geen prioriteit bij de handhaving”, benadrukte ze.

Fem, je moet je toch echt eens wat meer verdiepen in Staatsrecht. Want het mea culpa over de nuancering over je eerdere gedane uitspraken over de door jou minder vanzelfsprekende beschouwde handhaving hoort helemaal niet thuis in de gemeenteraad, maar aan het centrale gezag in Den Haag. Het gaat hier niet om Amsterdamse dorpspolitiek Fem!

Maar goed, we wisten natuurlijk al lang dat Halsema - door middel van veel achterkamertjes gekonkel op de burgemeester stoel terechtgekomen - een Multi-culti fanaat is. Niet voor niets heeft zij destijds als fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer een motie ingediend: de Motie Halsema waarin ondertekenaar verklaart dat het tegengaan van de islamisering van Nederland geen kabinetsbeleid zal zijn (uit m'n hoofd)

Ik heb de idee dat de dubbele agendavoerders haar daarom in Amsterdam geparkeerd hebben. Maar dit gaat nog wel een paar stappen verder. Wat Halsema zegt is dat ze de wet, als die er komt, niet gaat uitvoeren. Als we die lijn allemaal doortrekken hoeft niemand zich meer van welke wet dan ook wat aan te trekken. Immers, wat goed genoeg is voor de burgemeester, moet ook goed genoeg voor ons zijn. "What's good for the goose, is good for the gander" Dit alles kun je gerust springstof noemen.

Maar Halsema ging nog verder in haar liefdesbetuiging aan de islam. Ze zei dat ze orthodoxe moslims, inclusief salafisten, zal beschermen, tenzij ze de wetten overtreden. Precies die wetten die ze dus zelf van plan is om te negeren. Haar beweegredenen; ze wil volledige religieuze vrijheid garanderen, en vindt ook dat moslims het toch al moeilijker hebben dan anderen. Mijn hemel wat een volk ! Als het niet zo droevig was zou je in lachen uitbarsten. Zou die gans nou echt niet weten dat als het om wetten gaat, salafisten en anderen uit deze hoek, alleen de sharia wetten gehoorzamen. Andere wetten zien ze als wereldse bijzaak, waar men zich niet aan hoeft te storen. Dat doet men dan ook niet of nauwelijks.
Religieuze vrijheid
Blijkbaar geldt dat dan alleen maar voor moslims, want Halsema spreekt met geen woord over het feit dat bijvoorbeeld herkenbare Joden in veel buurten van Amsterdam geen leven meer hebben. En dat komt door de activiteiten van juist diezelfde moslims. Blijkbaar is toch niet iedereen zo gelijk als wel eens wordt beweerd. Veel meer lijkt het recht van de sterkste te gelden, en dat is nu precies waar de islam naar streeft.

Maar goed, om elk risico van terrorisme uit te sluiten wil Femke dat de boerka weer mag, ondanks de wetswijziging dat dit niet meer mag. Als je dit allemaal optelt is de vraag gerechtigd waarom er wordt bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg?

Mijn emmer loopt zo langzamerhand over...is maar goed dat er "a hole in the bucket zit, nietwaar dear Henry?
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje. Reden: typo

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #53573 door katertje
2009

Halsema stoort zich aan hoofddoekBijlagen:

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #53568 door katertjeVandaar dat boerkaverbod Fem...dat die vrouwen niet als een vuilniszak over de straat hoeven te schuifelen. Die vrouwen hebben RECHTEN Fem...MENSENRECHTEN, daar ben jij toch zo vóór? Waarom vind jij het dan wel prima dat die mensen totaal onherkenbaar en als een spooky shadow, als een NOBODY over straat moeten schuifelen?
En willen ze er toch per se hetzij gedwongen (pak die kerels, pak de islam aan Fem) hetzij uit vrije wil in zo'n hobbezak blijven lopen, dan kunnen ze terug naar eigen land...niemand heeft ze gedwongen hier naartoe te komen.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #53561 door katertje
Geert Wilders : Femke Halsema moet onmiddellijk worden ontslagen.....'Een burgemeester die lak heeft aan de wet hoort geen burgemeester te zijn'

PVV-leider Geert Wilders wil dat Femke Halsema (GroenLinks) onmiddellijk wordt ontslagen als burgemeester van Amsterdam. Aanleiding zijn haar opmerkingen over het Boerkaverbod. Het kabinet bleek dinsdagmiddag ook weinig ingenomen te zijn met de opmerkingen van de burgemeester.
> En neem Ollongren meteen mee. Was het niet D66 die destijds toen een handjevol trouwambtenaren van de ChristenUnie weigerden homo's in de echt te verbinden eisten dat die weigerambtenaren meteen werden ontslagen? Ruimt lekker op zo ..
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #53557 door katertje


De burgemeesters van een aantal grote steden voelden er niets voor om het boerkaverbod te gaan handhaven. Ze krijgen hun zin. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zegt dat het verbod op het dragen van een boerka niet ingaat tot het overleg over de handhaving ervan is afgerond. Dat kan nog vele maanden duren.

“Ik vind dat zó niet bij onze stad passen”, zei Amsterdamse burgemeester Femke Halsema over het boerkaverbod. Ze zou dan ook geen prioriteit geven aan de handhaving ervan. Ook de burgemeesters van Utrecht en Rotterdam zeiden al niet van plan te zijn om boetes uit te gaan delen.

> Dat zijn dus burgemeesters die voor tv zowat staan te janken over "gezagsondermijning" en de overheid oproepen om maatregelen te nemen . Wie ondermijnt hier ?

Maar goed, voor Ollongren is het reden om het landelijke boerkaverbod in zorginstellingen, scholen, het openbaar vervoer en andere overheidsgebouwen voorlopig uit te stellen. “Uitspraken van burgemeesters over prioritering zijn daarom prematuur”, aldus de woordvoerder. “De minister informeert de Tweede Kamer uiteraard meteen als de gesprekken met de sectoren zijn afgerond.”
Wetten gaan alleen in op 1 januari en 1 juli. Januari wordt in ieder geval niet gehaald. Het boerkaverbod wordt dus op zijn vroegst op 1 juli van kracht, terwijl het deze zomer al is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Eerder werd Halsema nog op de vingers getikt door VVD-staatssecretaris Visser (Defensie). Die zei dat ’niemand boven de wet staat’. “Ook de burgemeester van Amsterdam niet.”

> Was het niet ergens in Frankrijk, in Parijs meen ik, dat een postkantoor is overvallen door mannen met een paar AK47's onder de boerka? Openbare veiligheid is dus wel degelijk in het geding, mevrouw Ollongren. Oja, was onlangs ook in het nieuws...Frankrijks meest beruchte en bekende crimineel, Redoine Faïd, die een paar maanden geleden uit de gevangenis ontsnapte met een helikopter, heeft zich maandenlang schuil gehouden voor de politie door zich te kleden in een boerka..! Is de criminaliteit in Nederland nog niet groot genoeg mevrouw Ollongren?

Nu is de boerka sowieso al geen onschuldig kledingstuk, het is de vlag op de modderschuit van de vrouwonderdrukkende islam. Moet je vooral faciliteren...!

Ik ben zoals u misschien weet bepaald geen fan van mevrouw Ollongren. Mijn haren gaan steil overeind staan als ik haar hoor redeneren in de stijl van "Waarom?" .."Omdat ik het zeg! Dáárom!" Ze weet niet te overleggen, niet te onderbouwen, laat staan te overtuigen. Nu heb ik een dag of veertien geleden Mevrouw Sigrid Kaag gehoord en gezien bij Pauw. Een wereld van verschil in beschaving met de "freule" en Pauw . Diplomatie in plaats van achterlijk links activisme


Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag bezocht Myanmar en Bangladesh en sprak met Aung San Suu Kyi. De Nobelprijswinnaar kreeg deze week van Amnesty te horen dat ze haar Ambassador of Conscience Award intrekken, omdat ze de Rohingya niet beschermt, een islamitische minderheid die zwaar wordt onderdrukt in het boeddhistische Myanmar. Mevrouw Kaag vertelt dat Aung San Suu Kyi in een zeer moeilijk parket zit, zeer voorzichtig moet manoeuvreren omdat niet zij maar het leger van Myanmar de feitelijke machthebber is en in het land de dienst uitmaakt.
Pauw: 14 november 2018 pauw.bnnvara.nl/nieuws/vanavond-bij-pauw-216
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje. Reden: taalfout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #53546 door katertje
Halsema: ‘boerkaverbod’ niet in Amsterdam

Amsterdam gaat geen gevolg geven aan het zogenoemde 'boerkaverbod'. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft dat vrijdagavond gezegd op een bijeenkomst over jeugd en veiligheid in Slotervaart. Een woordvoerder van de burgemeester bevestigt berichtgeving met deze strekking in andere media.

,,Laat ik één ding zeggen: de overheid is aan het praten over een boerkaverbod'', citeert AT5 haar. ,,Amsterdam gaat daar geen gevolg aan geven.'' Ze zegt niet te willen dat vrouwen uit de tram worden gehaald omdat ze een nikab dragen.

De burgemeester legt haar woorden bij monde van haar woordvoerder uit: ,,De wet moet je natuurlijk volgen, die geldt voor iedereen. Maar ik zal geen prioriteit geven aan de handhaving ervan. Er is schaarste op het vlak van handhaving en daardoor moet ik kiezen waar je prioriteit aan geeft en dan komt dit wat mij betreft helemaal onderaan.'' Een meerderheid van de Amsterdamse raad heeft dit standpunt ook al eens eerder ingenomen.

Kritiek
Volgens Halsema volgt zij hiermee ook het standpunt van Rotterdam. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft zich in het verleden in soortgelijke bewoordingen uitgelaten, stelt Halsema.
De fractievoorzitter van Forum voor Democratie Amsterdam, Annabel Nanninga, liet zich op Twitter kritisch uit over de woorden van Halsema. ,,Zo zo. WEER denkt men in Amsterdam wetten die voor iedereen in Nederland gelden, openlijk te moeten negeren.''
De Eerste Kamer ging in juni akkoord met een beperkt verbod op gezichtsbedekkendekleding. Daarmee wordt het verboden om gezichtsbedekkende kleding - zoals bivakmutsen, nikaabs of integraalhelmen - te dragen in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen.
ANP

> Halsema vindt het zó NIET bij Amsterdam horen. Is dat haar persoonlijke mening? Als Halsema? Dat kan. Dat mag. Maar niet als burgemeester van Amsterdam. Haar standpunt is er een met een hevige GroenLinkse gezagsondermijnende werking. En waren er onlangs in het nieuws niet burgemeesters die de alarmklok luidden juist vanwege gezagsondermijning? Zo zie je maar weer dat je je vijanden in je eigen gelederen moet zoeken.

Dit alles verhullende kledingstuk, mevrouw Halsema, kan vanuit onze westerse waarden niet anders gezien worden dan als een inktzwart symbool van onderdrukking. In dit geval van orthodoxe moslimvrouwen door hun aartsconservatieve mannen. Juist omdat hier sprake is van twee botsende waarden hebben we in Nederland afspraken over de omgang met schijnbaar onverenigbare werkelijkheden. De vrijheid van het individu houdt op waar de wet begint.

Sommige regels wel uitvoeren en andere niet, eenvoudig omdat ze niet stroken met persoonlijke (politieke) opvattingen is er niet bij. Tenminste dat zou je hopen. Dat is bestuurlijke willekeur! Zij zou zich dienen te realiseren dat zij burgemeester van alle Amsterdammers is en daar zitten ongetwijfeld heel veel burgers tussen die wél voor handhaving zijn en die door haar eigen instanties wél gehouden zijn aan wetten en regels. En die niet kunnen zeggen.. ik vind handhaving en de bekeuring voor de overtreding van wetten en regels, echt niet bij mij horen.

Maar we weten allemaal waar dit toe gaat leiden mevrouw Halsema. Dit is het begin van héél veel ellende. Ik wens uw kinderen een geweldige toekomst !
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Moderators: dirko